Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- A- (AB ülkelerinde...-Azrak...) - Sayfa 4

A- (AB ülkelerinde...-Azrak...) - Sayfa 4

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
A- (AB ülkelerinde...-Azrak...)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Tüm Sayfalar
Argo’da para.:MANGİZ

Argo’da parası olmayan,züğürt cebi delik.:KOKOZ

Argo’da perişan, dağınık, değersiz, bayağı.:KIRTIPİL

Argo’da peşin paraya verilen ad.:TİKO

Argo’da peşin paraya verilen ad.:TİRİNK

Argo’da pis,kötü ve kaba adam.:HIRTABOZ

Argo’da pornografik filme ya da dergiye verilen ad.:MİKİ

Argo’da rakı.:CARMAKCUR

Argo’da rakı.:FAHRETTİNKERİM

Argo’da saf,budala.:SAFTİRİK

Argo’da salak,aptal,bön anlamında sözcük.:SALOZ

Argo’da sazlı sözlü eğlenceye verilen ad.:KERİZ

Argo’da sersem,budala,ahmak.:HIRT

Argo’da sersem,budala.:KEŞ

Argo’da sevgili,flört.:MANİTA

Argo’da sevgili,nikahsız karı,metres,kapatma.:AFTOS

Argo’da silahla yapılan hırsızlık.vurgun,kazanç.:TUFA

Argo’da sövme,sövgü,küfür.:KALAY

Argo’da söz kalabalığı,kuru gürültü anlamındaki sözcük.:TATAVA

Argo’da süzülmüş afyona verilen ad.:ŞIRA

Argo’da tabut.:İMAMIN KAYIĞI

Argo’da tavla oyununda kullanılan zar.:KEMİK

Argo’da tuzak,oyun.:MANDEPSİ

Argo’da uydurma söz,yalan anlamında sözcük.:TIRIŞKA

Argo’da uydurma söze verilen ad.:KATAKOFTİ

Argo’da uygun zaman,fırsat anlamında sözcük.:KOLPO

Argo’da yakalamak,tutmak anlamında sözcük.:PİYASTOS

Argo’da yakın arkadaş, dost anlamında sözcük. Kan kardeşi.:KANKA

Argo’da yalan,dolan,oyun,tuzak,düzen,üçkağıtçılık. :KATAKULLİ

Argo’da yalan,uydurma söz anlamında sözcük.:MAVAL

Argo’da yalan,uydurma söz,palavra.:MARTAVAL

Argo’da yasa,yol,yöntem anlamında sözcük.:ZAGON

Argo’da yasadışı bir işin yapıldığı yerde geleni haber verme, gözetleme. Dikiz, balana.:ERKETE

Argo’da yaşlı kimseye verilen ad.:BALAMOZ

Argo’da yeni anlamında sözcük.:GICIR

Argo’da yok, kalmadı anlamında sözcük.:NANAY

Argo’da yol,yöntem.:RACON

Argo’da yolsuzca veya zorla elde edilen mal.:KAPAROZ

Argo’da yükleme,aktarma,elden ele geçirme.:KAMANÇO

Argo’da züppe.:ABUZİTTİNBEY

Argo’da,aşağı yukarı gidip gelmeye verilen ad.:VOLTA

Argo’da,getirdiği yeni müşteriler karşılığında esnaftan aldığı komisyonlarla geçimini sağlayan kişiye verilen ad. Esnafların kendilerine müşteri getiren kimselere ödedikleri komisyon. :HANUT

Argo’da,şuna bak,hale bak anlamında bir sözcük.:KİTAKSİ

Argoda haksız elde edilerek cebe atılan şeye verilen ad.:CUKKA

Argoda uydurma söz,yalan.:KITIR

Argon elementinin simgesi.:AR

Arı beyi.:ANA ARI

Arı kovanı.:BALÇETEN

Arı zehri.:APİTOKSİN

Arıları inceleyen bilim adı.:APİDOLOJİ

Arıların çıkardığı bir tür salgı.:EĞİR

Arıların çiçeklerdeki balözünden ya da bitkilerin canlı kısımlarınca salgılanan ya da üzerlerinde bulunan maddelerden yaptıkları ve larvalarını beslemek için kovandaki peteklere yığdıkları tatlı madde.:BAL

Arıların kovan deliğini kapatmak için kullandıkları sarı ve yumuşak madde, balmumu.:KİREBOLU

Arıların peteklerini yapmak için karın halkaları arasından salgıladıkları yumuşak ve sarımsı madde.:BALMUMU

Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptıkları düzgün altıgen ağızlı balmumu yuvacıklar topluluğu.:PETEK

Arıların zehirli çiçeklerden topladıkları bal.:DELİBAL(DELİCEBAL)

Arının kovandaki yarıkları kapatmak için salgıladığı siyah ve koyu sıvı.:LEDAN

Arınmış,temize çıkmış.:MÜBERRA

Arıtmaç. :DETERJAN

Aristoteles tarafından diyalektiğin bulucusu olarak nitelenen filozof ve matematikçi. Hareketin gerçekliğini,daha doğrusu uzayın nesnel gerçekliğini yadsıyan uçak ok, Akhilleus ve Kaplumbağa adlı paradokslarıyla tanınmış eski Yunan filozofu.:ZENON

Aristoteles’e göre,her varlığın erişmeye yöneldiği olgunluk durumu.:ENTELEKYA

Aristoteles’in şiir anlayışından alınan ve sanat yapıtını birtakım kurallara bağlı olmakla birlikte dünyanın bir taklidi olarak tanımlayan terim.:MİMESİS

Aristoteles’in bir yapıtı.:ANİMA

Aristoteles’in felsefesini yeniden yorumlayarak İslam düşüncesiyle bağdaştırmaya çalışmış ünlü İslam düşünürü.:FARABİ

Aritmetik hesap yapmakta kullanılan birçok devingen parça dizisiyle donatılmış düzenek.Abaküs.:ABAK

Aritmetik,cebir,geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı.:MATEMATİK

Aritmetikte,bir kuvvetin derecesini veren sayı.:ÜS

Arius adlı bir papazın kurduğu,Hıristiyan inanışının tersine olarak İsa’nın tanrılığını yadsıyan mezhep.:ARYANİZM

Arjantin borsasının adı.:MERVAL

Arjantin, Bolivya ve Paraguay’da yaşayan Kızılderili bir halk.:TOBALAR

Arjantin’in güneyinde,çalılıklarla kaplı yarı kurak plato bölgesi.:PATAGONYA

Arjantin’in para birimi. Kolombiya’nın para birimi.:PEZO

Arjantin’in plaka işareti.:RA

Ark.Kıvılcım.:ŞERARE

Arka arkaya oturmuş,iki kişi tarafından sürülen bisiklet. İki kişilik bisiklet.:TANDEM

Arka tarafından kırmaları çok,bacakları dar bir pantolon.:POTUR

Arka, sırt. :EĞİN

Arka,bir şeyin hemen arkası.:AKAB

Arka,geri,öte.:VERA

Arka,sırt.:DAL

Arka.:PEŞ

Arkadaki topraktan gelen suyu atmak üzere istinat duvarlarına yerleştirilen boru.:BARBAKAN

Arkadaş,dost.:REFİK

Arkadaş,geceleri konuşulup dertleşilen dost.:SEMİR

Arkadaş. Sohbet toplantıları düzenleyen ve yöneten kişiye verilen ad.:YARENBAŞI

Arkadaşlar.:RÜFEKA

Arkaları düz gelen ve bu bölüme de kamara koyma olanağı sağlayan ahşap tekneler.:AYNAKIÇ

Arkalıksız iskemle.:SEKMEN

Arkalıksız iskemle.:TABURE

Arkalıksız küçük iskemle.:OTURAK

Arkalıksız, alçak, yumuşak, ayakları gözükmeyen oturacak.:PUF

Arkası kabarık ve yüksek,oturacak yeri geniş ,yastıklı derin koltuk.:BERJER

Arkası yırtmaçlı resmi ceket.:CEKETATAY

Arkası yırtmaçlı,etekleri uzun,çift sıra düğmeli,resmi erkek ceketi. Vücuda oturan,eteğe doğru bollaşan robmanto veya manto.:REDİNGOT

Arkasında oturma yerleri bulunan dört tekerlekli atlı araç.:FAYTON

Arkeolojide antik kentlerin mezarlarına verilen ad.Kentin dışında yer alan mezarlık alanı.:NEKROPOL

Arkeolojide, bir çember oluşturacak şekilde dizilmiş taşlar topluluğuna verilen ad.:KROMLEK

Arkeolojide,genellikle boynuz veya hayvan başı biçiminde içki kadehi.:RİTON(RYTON)

Arkeolojide,ilk insanlar tarafından yapıldığı sanılan en eski aletlere verilen ad.:EOLİT

Arkeolojide,yıkılmış bir yapının büyük bir bölümünün alan üzerindeki buluntularla ve ilk yapılışında uygulanan mimari yöntemleriyle yeniden yapılması.:ANASTİLOSİS

Armağan, karşılıksız verilen.:PEŞKEŞ

Armağan,hatıra,andaç. Küçük hediye.:BERGÜZAR

Armağan,hediye.:TUHFE

Armut,ayva gibi bazı meyvelerin etli bölümlerindeki sert tanecikler.:KUM

Arnavut mutfağına özgü,kat kat açılmış yufkalar arasına çeşitli harçlar konarak hazırlanan bir tür börek.:PİTA

Arnavut mutfağına özgü,süt ve yumurta ile yapılan bir tatlı.:KAYMAÇİNA

Arnavutluk’un para birimi.:LEK

Arnavutluk’un plakası.:AL

Arpa ve buğdayın başak kılçığı.:AHGÜL

Arpa, buğday ve benzerlerinin kalburdan geçirilmiş bölümü.:ELENTİ

Arpa,darı,mısır,buğday gibi tahılların hamurunun ekşitilmesiyle yapılan koyuca,tatlı yada mayhoş içecek.:BOZA

Arpacık soğanı.:KISKA

Arseniğin halk arasındaki adı.:SIÇANOTU

Arsenik. :AS

Arsız sokak çocuğu, piç,küçük çocuk.:KOPİL

Arsız,edepsiz,küstah.:YIRTLAZ

Arsız,saygısız,sıkılması olmayan.:KÜSTAH

Arslan. :ABBAS

Arşın’ın sekizde biri uzunluğundaki ölçü.:URUP

Arşiv. :BELGELİK

Art kuşaklar,ardıllar.:İHLAS

Arta kalan. :BAKİ

Arttırma ya da eksiltme ile işi en uygun koşullarda talep edene bırakmak.:İHALE

Artvin ilinde bir yayla. :İNTKOR

Artvin ilinde doğal güzelliğiyle tanınmış bir vadi.:MAÇAHEL

Artvin ilinde ulusal park kapsamına alınan bir yayla.:SAHARA

Artvin ilinde, geleneksel boğa güreşlerinin yapıldığı ünlü yayla.:KAFKASÖR

Artvin ilinde,doğal güzelliğinden dolayı tabiatı koruma alanı kapsamına alınan bir orman bölgesi.:EFELER

Artvin ilinde,doğal zenginliğinden dolayı ulusal park kapsamına alınan vadi.:HATİLA

Artvin ilinde,önemli bir rafting parkuru olan akarsu.:BARHAL

Artvin ilinde,tabiatı koruma alanı kapsamına alınan orman.:CAMİLİ

Artvin Kars yöresine özgü bir halk oyunu.:ATABARI

Artvin yöresinde koyun kuyruğu kavurmasına verilen ad.:NAGİÇO

Artvin yöresinde mısır ekmeğine verilen ad.:KERK

Artvin yöresinde yaşayan ve Kafkas engereği de denilen yılan cinsi.:KAZNAKOVİ

Artvin yöresinde yaygın horon türü ,kadın erkek birlikte oynanan bir halk oyunu.:ACARA

Artvin yöresinde yemeği yapılan ve kırlarda yetişen sütlü bir ot.:PAMPARA

Artvin yöresine özgü bir halk oyunu.:CİLVELOY

Artvin yöresine özgü düz horon da denilen bir halkoyunu.:VARAGELE

Artvin yöresine özgü,asma yaprağı ve etle yapılan bir yemek.:NEPÜRŞEN

Artvin yöresine özgü,fasulye ve bulgurla yapılan bir yemek.:PUÇUKO

Artvin yöresine özgü,tuzlanarak yenilen bir çeşit ot.:DİDA

Artvin yöresine özgü,un ve mercimekle yapılan bir çorba.:PÜŞÜRÜK

Artvin yöresine özgü,yağı çıkarılmış ayranın kaynatılmasıyla yapılan peynir.:UMA

Artvin yöresine özgü,yufka üzerine tereyağı ve şeker dökülerek pişirilen bir tatlı.:SİLOR

Artvin yöresinin bir oyunu.:KOBAK

Artvin yöresinin bir oyunu.:SARIÇİÇEK

Artvin’in Ardanuç ilçesinde ünlü bir yayla.:BİLBİLAN

Artvin’in Arhavi ilçesinde bir şelale.:MENÇUNA

Artvin’in Borçka ilçesinde bir kaplıca.:OTİNGO

Artvin’in Borçka ilçesinde doğal güzelliğiyle tanınmış bir vadi.:MAÇAHEL

Artvin’in eski adı.:LİVANE

Artvin’in Gürcistan sınırı yakınında bir yayla.:İVET

Artvin’in Hopa ilçesinde,tabiatı koruma alanı kapsamına alınan bir orman bölgesi.:ÇAMBURNU

Artvin’in Şavşat ilçesinde bir kaplıca.:MİKELET

Artvin’in Şavşat ilçesinde bir vadi ve akarsu.:PAPART

Artvin’in Şavşat ilçesinde,doğal güzelliğinin korunması amacıyla ulusal park kapsamına alınan göl ve yayla. :KARAGÖL

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir kale.:PETEREK

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Ciro da denilen bir şelale.:ÖZGÜVEN

Artvin’in Yusufeli ilçesinde,Türkiye’nin en yüksek şelalesi.:CİRO

Aruz ölçüsü kalıplarından biri.:RECEZ

Aruz ölçüsünde kısa okunması gereken bir heceyi,kalıba uydurmak için uzatma.:İMALE

Aruz ölçüsünde rubai türünde kullanılan 12 kalıbın ortak adı.:AHREB

Aruz ölçüsünde son parçanın kısaltılmasına verilen ad.Kısa kesme.:KASR

Aruz ölçüsünde,uzun okunması gereken bir hecenin kalıba uydurmak için kısa okunması.:ZİHAF

Aruz ölçüsünün ana kalıplarından biri.:TAVİL

Aruz ve heceyle yazdığı aşk ve gurbet şiirleriyle tanınmış,17.yüzyıl halk ozanı.:GEVHERİ

Aruz vezni ölçülerinden biri.:REMEL

As,kakım,gelincik gibi hayvanların beyaz renkteki postu.:ERMİN

Asaf Halet Çelebi’nin bir kitabı.:LAMELİF

Asaf Halet Çelebi’nin bir şiir kitabı.:HE

Asalak bilimi.:PARAZİTOLOJİ

Asalak.Başkasının sırtından geçinen kimse.:TUFEYLİ

Asarı Tevfik gemisinin süvarisiyken,31 Mart vakası sırasında Yıldız Sarayı önünde ayaklanmacılar tarafından öldürülen Türk deniz subayı.:ALİKABULİBEY

Asbestli çimentodan yapılan bir çatı kaplama gereci:ETERNİT

Asetik aside verilen bir ad.:SİRKERUHU

Asetik asidin tuzu ya da esteri.:ASETAT

Asgari,minimum.:MİNİMAL

Ashabı Kehf’de yedi uyuyanların Efsane köpeğinin adı.:KITMİR

Asık suratlı,somurtkan.:ABUS

Asıl adı Aimé de Rivery olup tutsak olarak getirildiği İstanbul’da saraya satılmış ve I. Abdülhamit’in haremine girmiş, oğlu II. Mahmut’un tahta çıkışı üzerine valide sultan olmuş ünlü Osmanlı kadını.:NAKŞİDİLSULTAN

Asıl adı Bedrettin Mahmut olup Kanuni Sultan Süleyman’ın Başhekimliğini yapmış, onun son seferinde yanında bulunmuş ve ölümüne tanık olmuş Türk hekimi.:KAYSUNİZADE

Asıl adı Cemalettin Seber olan ünlü şairimiz.:CEMAL SÜREYA

Asıl adı Haydar Reis ve mesleği denizcilik olup Sinan Bey gibi portre ressamı olarak ün yapmış,16. yüzyıl Türk minyatürcüsü. Yavuz ve Kanuni devirlerinde yaşamış, Kanuni’nin ve Barbaros’un minyatürlerini yapmış bir nakkaş.:NİGARİ

Asıl adı İbrahim Kemalettin olan ve özellikle Siyasetname adlı yapıtıyla tanınan,16.yy Türk bilgini.:DEDECÖNGİ

Asıl adı Kemal Sadık Göğceli olan ünlü romancımız.:YAŞARKEMAL

Asıl adı Müridzade Mustafa Ağa olan tasavvuf içerikli şiirler yazmış ve divanı ölümünden sonra yayınlanmış XIX. yüzyıl divan şairimiz.:ACZİ

Asıl görevlisi olmadığı halde diğer kişi tarafından o işi yapma. Çevirme, döndürme.:TEDVİR

Asıl hücre ile protoplazma uzantılarından ve bir silindir eksenden oluşmuş sinir hücresi.:NÖRON

Asıl niteliği değiştirilmiş,bozulmuş,tahrif edilmiş olan.:MUHARREF

Asıl yemekten sayılmayan kuruyemiş gibi şeyler.:ÇEREZ

Asi,başkaldıran.:BAGİ

Asilzade,derebeyi.:ALPAGUT

Asimetrik.:BAKIŞIMSIZ

Asit.:HAMIZ

Asker azığı.:TAYIN

Asker şapkalarına takılan ve rengi uluslara göre değişen işaret. Belli bir topluluğa özgü olan işaret.:KOKART

Asker, ordu.:LEŞKER

Asker,ordu. Osmanlı ordusunda atlı ve piyadelerden kurulu dört yüz kişilik kıta.:CEYŞ

Askeri donatımın metal bölümlerini temizlemek için kullanılan üstübeç , alkol ve sabun karışımı madde.:ASTİKA

Askeri ataşe.:ATAŞEMİLİTER

Askeri denizcilikte tören için mürettebatın küpeşte boyunca düzenli biçimde dizilmesi.:ÇAMARİVA

Askeri havacılıkta çıkış anlamında kullanılan sözcük.:SORTİ

Askeri mahkeme. : DİVANIHARP

Askerin barındığı yer.:KIŞLA

Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak siper.:METRİS

Askeriyede en küçük topçu birliği. :BATARYA

Askerlerin arasına katılmış sivil savaşçı.Düzensiz birliklerde çarpışan ücretli asker:BAŞIBOZUK

Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları,üzerinde fişek,kasatura vs koymak için yerleri bulunan,genellikle köseleden yapılmış kayış,kemer.:PALASKA

Askerlik çağı. :ESNAN

Askerlikte savunma alanı.:İSTİHKAM

Askerlikte silah altına alınması bir sene sonraya kalan erler için kullanılan sözcük.:BAKAYA

Askı çengeli. :KANCA

Askıntı,baş belası.:SERGİL

Asklı mantarların sporuna verilen ad.:ASKOSPOR

Asla,hiçbir zaman.:ZİNHAR

Aslan takımyıldızının Latince adı.:LEO

Aslan. :HAYDAR

Aslanlı adıyla da bilinen, Osmanlı Devletinde de kullanılan eski gümüş Hollanda parası.:ESEDİ

Aslı pikrik asit olan patlayıcı bir madde.:MELİNİT

Aslına sadık kalınarak onarma işi.:RESTORASYON

Aslını bozma,değiştirme.:TAHRİFAT

Asma biti.:FİLOKSİRA

Asma filizinin rengi,açık yeşil renk. :FİLİZİ

Asma kütüğü,tevek.:ÇOTUK

Asma yaprağı,peynir,turşu,balık gibi yiyeceklerin bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su.:SALAMURA

Asma,fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık.:HEREK

Asma,kavun,karpuz,kabak ve hıyarın sürgünü veya uzun dalları.:TEVEK

Asma,yukarı kaldırma.:TALİK

Asmanın yada bostanın verdiği sürgün.:URK

Aspendos ve Perge şehirlerini kuran ünlü kahin.:MOPSON

Aspiratör. :EMMEÇ

Ast. :MADUN

Astarlık ince bez.:BOĞASI

Astatin’in simgesi.:AT

Astım,soğuk algınlığı,saman nezlesi gibi hastalıkların tedavisinde bronşları genişletici ilaç olarak kullanılan bir alkaloit.:EFEDRİN

Astronomi alanındaki buluşları, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla ünlü, Orta Çağın en büyük bilginlerinden biri.:BİRUNİ

Astronomi. : GÖKBİLİM

Astronomi’de iki ya da daha çok gök cisminin görünürde rastlaşması ya da birbirinin önünden geçmesi.:KAVUŞUM

Astronomide gök cisimlerinin konumunu belirlemeye yarayan doğu-batı koordinatı.:AÇILIM

Astronomide yıldızların ve gökadaların uzaklıklarının belirtilmesinde kullanılan birim.:PARSEK

Astronomide,aralarında büyük uzaklık bulunan iki noktadan bir gök cismine bakıldığında gözlenen iki doğrultu arasındaki açı.:PARALAKS

Asurlular tarafından kurulan ticaret kolonilerine verilen ad. (M.Ö. 2.binyıl).:KARUM

Asya ülkelerinde kullanılan düz dipli tekne.:SAMPAN

Asya ve Afrika’da yaşayan kısa kanatlı ve uzun kuyruklu bir kuş türü. Tropikal bölgelerde bulunan asalak olmayan guguk kuşu.:KUKAL

Asya ve Afrika’da yaşayan,güzel ötüşlü küçük bir kuş.:BENGALİ

Asya ve Afrika’nın tropikal bölgelerinde yaşayan,2 m uzunluğunda,kısa hortumlu bir hayvan türü. Karınca yiyen hayvan.:TAPİR

Asya ve Afrika’nın tropikal bölgelerinde yetişen bir ağaç.:ODİNA

Asya ve Amerika’da yetişen,odunu ceviz ağacınınkine benzeyen,güzel kokulu özsuyu olan büyük bir ağaç.:AKARAMBER

Asya ve Avrupa’nın büyük bölümünde yaşayan güzel sesli ötücü kuş. Gagaları dişli,zararlı böcek ve kurtlarla beslenen,serçegillerden güzel sesli bir kuş.:İSKETE

Asya Yayın Birliğinin simgesi.:ABU

Asya,Afrika ve Avrupa’nın sıcak ülkelerinde yaşayan,uzun burunlu,ince uzun vücutlu,kediye benzer bir hayvan.:MİSK

Asya,Kuzey Afrika ve Avrupa’nın sıcak bölgelerinde yetişen zehirli ve otsu bir bitki.:BANOTU

Asya’da bir çöl.:TAR

Asya’da bir ırmak.:ALAZAN

Asya’da bir ırmak.:AMUR

Asya’da bir ırmak.:İLİ

Asya’da bir ırmak.:OBİ

Asya’da bir ülke. :KATAR

Asya’da bir ülke.:MYANMAR

Asya’da ve Malezya takımadalarında yetişen yelpaze yapraklı büyük boylu palmiye.:KORİFA

Asya’da yaşayan bir cins dağ keçisi. :GORAL

Asya’da yaşayan bir kuş. :MİNİVET

Asya’da yaşayan bir Türk boyu.:TARANÇÇILAR

Asya’da yaşayan ve kafes kuşu olarak da beslenen küçük ve güzel bir kuş.:AVADAVAT

Asya’da yaşayan yabanıl bir keçi.:TAR

Asya’da yaşayan yarı evcil bir sığır cinsi.:GAYAL

Asya’da yaşayan,yeşil renkli ve uzun kuyruklu bir papağan cinsi.:İSKENDER

Asya’nın doğusunda bir ırmak.:YALU

Asya’nın doğusunda soğuk ormanlarda yaşayan bir geyik cinsi.:SİKA

Asya’nın doğusunda yetişen ve portakala benzer meyvesi olan bir ağaç.:KUMKUVAT

Asya’nın en uzun ırmaklarından biri.:YENİSEY

Asya’nın güneyinde yaşayan bir maymun cinsi.:ZATİ

Asya’nın güneyinde yaşayan, kafeste beslendiği zaman insan sesini taklit yeteneğiyle tanınan ötücü kuşlar takımından,sığırcıkgiller familyasından bir kuş.:ÇİĞDECİ

Asya’nın güneyinde yaşayan,yeşilimsi ve sarı tüyleri olan ötücü bir kuş.:İYORA

Asya’nın kuzeyinde yaşayan Türklerde saygın ve sözü geçer kadınlara verilen ad.:ABAKAY

Asya’nın tropikal bölgelerinde yaşayan Hindistan kökenli hörgüçlü evcil bir sığır türü.:ZEBU

Asya’nın tropikal bölgelerinde yetişen kalın gövdeli bir palmiye.:ARENGA

Asya’nın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde.Güzel koku.:MİSK

Aşağı derece. :DEREKE

Aşağı gören,ayıplayan.:LAİM

Aşağı yukarı,yaklaşık olarak.:TAKRİBEN

Aşağı,aşağılık,bayağı,adi.:SÜFLİ

Aşağılama,onur kırma,onuruna dokunma.:TAHKİR

Aşağılık kimseler,alçaklar anlamında eski sözcük.Bayağı insanlar.:EDANİ

Aşağılık,alçak.:DUN

Aşağısı dar, yukarısı geniş bir çeşit yeniçeri başlığı.:KALAFAT

Aşağıya doğru genişleyen yüksek ökçeye verilen ad.:ANJELİK

Aşama,derece,rütbe.:MERTEBE

Aşçı.:TABBAH (TABİH)

Aşı boyası.Eskiden ahşap evlerin kirliliğini kapatmak için cephelerine sürülen demir oksitli kırmızı bir toprak boya.:OKR

Aşık ve bilye oyunlarında kullanılan, içi oyulup kurşun akıtılarak ağırlaştırılmış boyalı kemik. Kemik bilye.:AKAT

Aşık edebiyatında doğa,sevgili veya at,kuğu,keklik,turna,doğan gibi sevilen bir varlığı övmek amacıyla söylenen lirik şiir. Halk edebiyatında aşk,özlem gibi duygusal konuları işleyen şiir türü.:GÜZELLEME

Aşık kemiği.:KAP

Aşık kemiği.:TALUS

Aşık kemiğine ve bu kemikle oynanan oyuna verilen ad.:ALUK

Aşık olma.:TAAŞŞUK

Aşık olmaktan duyulan aşırı korku.:AMOROFOBİ

Aşık oyununda aşığın dik durması.:CUK

Aşık, vurgun, tutkun,sevgili,yar.:EMRE

Aşılanmamış zeytin ağacı,yabani ağaç,yabani zeytin.:DELİCE

Aşılması çok güç doğal engel.:PENERT

Aşının tutması için yinelenmesi.:RAPEL

Aşınıp incelmek ya da yırtılmak,bozulmak,ekşiyip çürümek parçalanmak.:EPRİMEK

Aşınma,oyulma,erozyon.:İTİKAL

Aşınmış,yüzeyi düzleşmiş taşıt lastikleri için kullanılan sözcük.:KABAK

Aşırı biçimde konuşma eğilimi.:VARBOMANİ

Aşırı dereceye varan alışkanlıklar.:İLEL

Aşırı iştahlı.:EKİL

Aşırı karmaşık ve incelikli şeyler için kullanılan sözcük.:SOFİSTİKE

Aşırı kitap okuma tutkusu. Aşırı şekilde kitap toplama ve biriktirme arzusu.Hastalık derecesinde kitap tutkusu.:BİBLİYOMANİ(BİBLİOMANİ)

Aşırı konuşma eğilimi.:LOGOMANİ

Aşırı şişmanlık.:OBEZİTE

Aşırı titreme,kasılma.:ISPAZMOZ

Aşırı ulusçuluk.:ŞOVENİZM

Aşırı uyku durumu.:HİPERSOMNİYA

Aşırı ve bayağı biçimde süslenip boyanmış kadın.:ŞILLIK

Aşırı. :MÜFRİT

Aşırı.:RADİKAL

Aşırılık, taşkınlık. :FART

Aşiret.Aynı soydan gelen aileler topluluğu.:OYMAK

Aşk ateşi.:OD

Aşk Sanatı,Değişişler adlı yapıtlarıyla ünlü eski Romalı şair.:OVİDİUS

Aşk,özlem gibi duygusal konuları işleyen şiir türüne verilen ad. İçten gelen duyguları çok etkili ve coşkun bir biçimde anlatan edebiyat eseri. :LİRİK

Aşk.:SEVİ

Aşk.Nefsin istekleri. :HEVA

Aşkla ilgili,kösnül.Cinsel zevkleri çağrıştıran,cinsel istek uyandıran.:EROTİK

Aşure kazanını karıştırmak için kullanılan uzun saplı, yayvan uçlu kepçe.:MABLAK

At ahırı.:TAVLA

At alıp satan ya da yetiştiren kimse.:CAMBAZ

At arabalarına,develerin kuyruğuna,davar ya da köpeklerin boynuna takılan küçük küre biçiminde çan.:TONGURAK

At arabalarında tekerleğin ortasında bulunan göbek. Tekerleğin ortasında,ağaç parmaklıkların sokulduğu çevresi delikli ağırşak.:POYRA

At arabalarında tekerlek parmağı.:YURAK

At arabalarının tekerleğine geçirilen demir çember.:ŞINA

At arabası ve faytonda sürücünün oturduğu yer.:NAPOLYON

At eğitimi ve bu eğitimin yapıldığı yer. :MANEJ

At eşek tekmesi. :ÇİFTE

At eyeri üzerine örtülen örtü.Eyer örtüsü. :ÇAPRAK

At koşturup karşı takım oyuncularına değnek atarak topluca oynanan eski bir Türk oyunu. :CİRİT

At kuyruğu kılından yapılmış kuş tuzağı. :KILCAN

At sahibi gibi hasta,pay ederek iki kerede yap örneklerinde olduğu gibi,tersinden de aynı şekilde okunan tümce.:PALİNDROM

At sırtına binerek tedavi. : HİPPOTERAPİ

At sürüsü. Yılkı.:ILKI

At terbiyesi. :DRESAJ

At tüyünün rengi. Gövdesi kızıl,ayakları ve yelesi kara olan at.:DORU

At tüyünün rengi.:DON

At üretilen çiftlik.:HARA

At üstünde oynanan bir çeşit cirit oyununda kullanılan ucu eğri sopa.:ÇEVGÂN

At üzerinde ve iki takım arasında oynanan Afganistan’ın ulusal sporu.:BUZKAŞİ

At ve benzeri hayvanların sırtına vurulan keçe,meşin ya da kalın kumaş parçası.:BELLEME

At ve kısrak sürüsüne verilen ad.Başıboş gezen hayvan sürüsü.:ÜREK

At ya da araba uşağı.:İSPİR

At yarışında ya da antrenmanda atın yaptığı derece.:GALOP

At yarışları ve konkurhipiklerde,binicilerin kilosunu tamamlamak için eyer ya da eyer altındaki örtüye takılan kurşun levhalar.:MADRABA

At yarışları yapılan alan.:HİPODROM

At yarışlarında bahisçiler topluluğu ve bu topluluğun bulunduğu yer.:RİNG

At yarışlarında bir koşunun birincisini tahmin ederek o at üzerine oynanan bahis.:GANYAN

At yarışlarında kullanılan klasik engele verilen ad.:OKSER

At yarışlarında seyirci tribünü.:STANT

At yarışlarındaki müşterek bahislerde,8 atın katıldığı yarışlarda ilk 3,dört atın katıldığı yarışlarda ilk 2 dereceyi kazanacak atın bilinmesi biçiminde oynanan oyun.:PLASE

At, köpek gibi evcil bir hayvanın soy kütüğü.:PEDİGRİ

At,aslan gibi hayvanların ensesinde bulunan uzun kıllar.:YELE

At,eşek gibi hayvanların tırnağı.:TOYNAK

At,eşek,inek,manda gibi hayvanların erkeklik organı. : ÇAVAN

At,eşek,katır gibi hayvanların damağında,ön dişlerinin arkasında meydana gelen şişkinlik. :EN

At,eşek,vb binek hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan,kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba.:HEYBE

Ata bakan,tımar eden kimse,at bakıcısı.:SEYİS

Ata binmek için kendilerine bedel ödenen lisanslı binicilere verilen ad.:JOKEY

Atabet’ül Hakayık adlı yapıtıyla ünlü 13. yüzyıl Türk şairi. :EDİP AHMET

Ataerkil. :PEDERŞAHİ

Atalardan gelen,ata ile ilgili olan. :ATAÇ

Atamak,tayin etmek.:NASBETMEK

Atardamar iltihabı .:ARTERİT

Atardamar iltihabı ya da tıkanması sonucu yanağın bir bölümünde gelişen kangren.Kangrenli ağız iltihabı.:NOMA

Atardamar ve toplardamarların (x) ışınlarını geçirmeyen bir madde şırınga edildikten sonra röntgen filmleriyle incelenmesine dayanan radyoloji yöntemi.:ANJİYOGRAFİ

Atardamar.:ARTER

Atardamar.:ŞİRYAN

Atardamarda kanın pıhtılaşması veya yağ parçacıklarının oluşması sonucunda meydana gelen tıkanma.:AMBOLİ

Atardamarların duvarlarında oluşan,anormal yangısal akyuvar birikmesi,atardamar iç gömleğinde oluşan yozlaşma.:ATEROM

Atasözlerine dayanan didaktik Çin şiiri.: Pİ

Atasözü gibi kullanılan çok yaygın beyit veya dize.:NEŞİDE

Ataş. :TUTTURGAÇ

Atatürk Çiçeği,Noel Yıldızı gibi adlar da verilen ve yeşil yaprakları sonbaharda kızaran süs çiçeği.:PONSETYA

Atatürk oratoryosu, Van Gogh ve Gılgameş adlı operaları, Hürrem Sultan balesi gibi yapıtlarıyla tanınmış bestecimiz.:NEVİTKODALLI

Atel.:SÜYEK

Ateş , baş ağrısı , burun tıkanıklığı ve akıntısı ile beliren yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı.:SİNUZİT

Ateş anlamına gelen Sanskritçe sözcük. :AGNİ

Ateş böceği. :ARUSEK

Ateş düşürücü ve ağrı giderici etkisi olan bir tür ilaç.:AMİNOPİRİN

Ateş karıştırmaya yarayan eğri uçlu demir çubuk.:KARAĞI

Ateş karıştırmaya yarayan odun veya demir.:KÖSEĞİ

Ateş,şiddetli baş ağrısı,kusma,ense katılaşması,sayıklama gibi belirtilerle ortaya çıkan beyin zarları iltihabı.:MENENJİT

Ateş. :KOR

Ateş. :NAR

Ateşe tapanlar, Zerdüşt dinine bağlı olanlar.:MUGAN

Ateşi karıştırmaya yarayan demir kol.:ÖLÇER

Ateşkes,mütareke. :BIRAKIŞMA

Ateşli bir silahın namlusu içinde iki yivi ayıran çıkıntı.:SET

Ateşli hastalık. : HUMMA

Ateşli silahlarda atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde: CEPHANE

Ateşli silahlarda barut gazının basıncı ile fırlayıp hedefe varıncaya kadar mermilerin havadaki hareketini inceleyen bilim.Atış bilim.:BALİSTİK

Ateşli silahların içini temizlemekte kullanılan çubuk.:HARBİ

Ateşli ve tehlikeli bir hastalık.:TİFÜS

Ateşte kızartılmış taze buğday yada mısır.:ÜTME

Ateşte közlendikten sonra dövülen patlıcanla yapılan bir yemek.Kuzu etinin fırında pişirilmesiyle yapılan bir tür kebap.:SÖĞÜRTME

Ateşte yanmadığına,hatta ateşi söndürdüğüne inanılan efsanevi hayvan.:SEMENDER

Ateşten fırlayan ve etrafa saçılan kıvılcım.:UÇKUN

Ateşten korkmak.:PİROFOBİ

Atgillerden soyu tükenmiş olan küçük, çevik bir yaban atı.:TARPAN

Atgillerden,binek ve hizmet hayvanı.:EŞEK

Atgillerden,kısrak ile erkek eşeğin çiftleşmesinden doğan melez hayvan.: KATIR

Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese.:GEBRE

Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç.:GEM

Atıcılık sporunda bir dal.:SKEET

Atıcılık.:RİMAYET

Atıcılıkla ilgili.:ATAVİK

Atılmış, eğrilmeye hazırlanmış, top biçiminde yün veya pamuk.:TULUP

Atın ayağında genellikle bileğe yada dize kadar çıkan beyazlık.:SEKİ

Atın baş vurmasını engellemek için takılan kayış.:KELEPSER

Atın başına geçirilen dizgin ya da süsler.:OYAN

Atın bir tür hızlı yürüyüşü.:EŞKİN

Atın dört nala gitmesi.:ELLEME

Atın eşkin yürüyüşü.:ADETA

Atın eşkin yürüyüşü.:LİNK

Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü.:TIRIS

Atın kişnemesi.:OKRAMA

Atın omuzları arasında kalan bölge.:YAĞIR

Atın üstüne bağlanan valiz.:YANCIK

Atın veya eşeğin yeni doğmuş yavrusuna 6. aya kadar verilen ad.:KULUN

Atın yavrusu.:TAY

Atış hızı dakikada ortalama altı mermi olan bir tüfek tipi.:MAVZER

Atış taliminde hedef tahtasını vuramama.:KARAVANA

Atıştırmalık.:SNACKBAR

Atik,çevik. :ÇALIK

Atilla İlhan’ın lakabı.:KAPTAN

Atkı ve çözgü ipliklerinin halı gibi yüzeyde hav bırakmasıyla tezgahlarda dokunan kalın kumaş.:KADİFE

Atlantik Okyanusunda yaşayan iri bir kuş türü.:ALBATROS

Atlantik Okyanusunu aşarak Avrupa ile Amerika arasında çalışan gemi.:TRANSATLANTİK

Atlara binilerek değneklerle oynanan bir çeşit top oyunu.:POLO

Atların ağzına takılan kantarma türlerinden biri.:PELEM

Atların alnından alt çenesine uzanan beyazlık.:KİLİT

Atların ayaklarında görülen ve rahat yürümelerini önleyen hastalık. Toynaklı hayvanların ayak derisinde iltihaptan ileri gelen kanama.:ARPALAMA

Atların ayaklarında şişlik yapan bir hastalık.:KARAKUŞ

Atların boynuna takılan muska,değerli taş,hayvan tırnağı gibi şeylere eski Türklerde verilen ad.:MONCUK

Atların diz kapağı.:AYNA

Atların koşum takımlarına gümüş ve altın yaldızlı pullarla yapılan süsleme.:REŞME

Atların koşum takımlarına yapılan süsleme.:REÇME

Atların sırtında eyer vurulmasından dolayı açılan yara.:YAĞIR

Atların ve sığırların topuk bölgesinde, iltihapla birlikte görülen deri çatlağı. Azmış yara.:BICILGAN

Atlas Okyanusu’nun batısındaki denize ve buradaki adalara verilen ad.:ANTİL

Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde Danimarka’ya ait bir ada.:FAROE

Atlas okyanusunda derin yerlerde yaşayan midye cinsi.:ADASOLA

Atlas Okyanusunda,Cebelitarık Boğazının batısında,sulara gömüldüğü söylenen efsanevi ada.:ATLANTİS

Atlas Okyanusunda,Meksika Körfezinden başlayarak Britanya ve İskandinavya kıyılarına kadar gelen sıcak su akıntısı.:GOLFSTRİM

Atletizm pistlerinin kaplanmasında kullanılan döşeme gereci. Özellikle atletizm pistlerinin kaplanmasında kullanılan plastik madde.:TARTAN

Atletizm yarışmalarında atılan,erkekler için 7.257 kg,kadınlar için 4 kg olan madeni küre. Eskiden som taş yada demirden yapılan top mermisi.:GÜLLE

Atletizm yarışmalarında derece alan atletlerin veya giysileri sergilemek için mankenlerin çıktıkları merdivenli, yüksekçe yer.Çıkmalık.:PODYUMSon Güncelleme: Salı, 04 Şubat 2014 23:20