Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- S (Saat kadranı... -Süzülmüş) - Sayfa 3

S (Saat kadranı... -Süzülmüş) - Sayfa 3

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
S (Saat kadranı... -Süzülmüş)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar
Sınır boyu.:UÇ

Sınır muhafızı olan yeniçeri askeri.:YAMAK

Sınır,uç.:HAD

Sınır.:MARJ

Sınırdan geçiş belgesi.:LESEPASE

Sınırlarda bulunan küçük kale. Osmanlı Devletinde karayolu ve ulaşım güvenliğini sağlayan karakol. :DERBENT

Sınırlı.:MAHDUT

Sır saklamayan.:BEYHAN

Sır saklayan,ağzı sıkı.:KETUM

Sır tutma,söylememe.:KETM

Sır.Açıklanamayan ya da çözülemeyen şey.:GİZEM

Sıra,dizi,nöbet.:KEŞİK

Sıra,dizi.:SAF

Sıra.Zaman.:HİN

Sıralaç.:KLASÖR

Sıralama.:REYTİNG

Sıraları geriye veya kenarlara doğru yükselen tiyatro salonu.:AMFİTEATR

Sırası gelince kullanılmak için saklanan yemeklik şeyler,zahire.:AŞLIK

Sıraya koyan,tertipleyen. Sıralayan.:RATİB

Sırbistan parası (kısa).:RSD

Sırbistan’a özgü bir halk dansı.:KOLO

Sırbistan’ın internet kodu.:RS

Sırçadan yapılmış büyük bira bardağı.:ŞOP

Sırf buğday yolmakta çalıştırılan tarım işçisi.:ABERECİ

Sırık,sepet çubuğu.:MASTI

Sırlar.:SERAİR

Sırları olan,sır taşıyan.:GİZEMLİ

Sırlı küçük bal çömleği.:YALI

Sırma ya da sırma taklidi telle işlenmiş bir tür kumaş.:ISTUFA (ÜSTÜFE)

Sırmayla işlenmiş,sırmalı.:ZERKAR

Sırnaşmak,yılışmak anlamında argo sözcük.:YAVŞAMAK

Sırp asıllı İtalya kraliçesi.(1873-1952 yılları arasında yaşamış).:ELENA

Sırplara özgü erik rakısı.:SLİVOVİÇ

Sırsız porselen veya seramik.:BİSKÜVİ

Sırsız seramik.Arkeolojide pişmiş toprak anlamına gelen İtalyanca bir terim.Sarıdan kızıl kahveye kadar değişik renklerde,tuğla ve kiremitten çok daha düzgün,ince dokulu pişmiş toprak(Kalıplı kornişler,vazolar,heykelcikler ,kap kacaklar ve duvar blokları yapımında kullanılır).:TERRAKOTTA

Sırt yüzgeci uzun ve geniş küçük bir balık.:HOROZBİNA

Sırtı sarı,karnı mavimsi yeşil renkte bir kuş.:ARIKUŞU

Sırtında veya hayvanla su taşıyan kimse.:SAKA

Sırtında zırh benzeri kemerler bulunan bir tür tespih böceği.:ARMADİLLO

Sırtlan.:ANDIK

Sıska,zayıf,kuru.:ARIK

Sıtma hastalığı.:MALARYA

Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek.:ANOFEL

Sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaç.:ATEBRİN

Sıva ya da boyadan önce vurulan kat.:SENOZ

Sıvacı ve duvarcıların cetvel gibi kullandıkları uzun,ensiz ve düz tahta.:MASTAR

Sıvacıların,boyacıların kullandıkları iskele.:SIPA

Sıvayı bastırıp düzeltmek için kullanılan büyük mala.:SÜRGÜ

Sıvı duruma getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, havada pek az olarak bulunan,asal gazlar sınıfından bir element.:NEON

Sıvı kaymak;sütün yüzünde toplanan yağlı katman.:KREMA

Sıvı maddeleri taşıyan gemi yada kamyon.:TANKER

Sıvı ölçer.:AREOMETRE

Sıvı yağlara, verniklere ve yağlı boyalara az miktarda katıldığında çabuk kuruma özelliğini artıran madde.:SİKATİF

Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç.:BRÜLÖR

Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkartmaya yarayan bir araç.:TULUMBA

Sıvıları ölçmede kullanılan,bir desimetreküp hacminde ölçü birimi.:LİTRE

Sıvıları,solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru. Akıtaç. Herhangi bir sıvıdan örnek almaya yarayan,genellikle dereceli ve hacmi belli aygıt.Sıvı içilen ince boru.:PİPET

Sıvılaştırılmış petrol gazı anlamında kullanılan kısaltma.:LPG

Sıvının sertlik derecesi.:PH

Sızlatan,ağrı veren.:VECİ

Sibirya halklarının yaratıcı tanrısı.:İNMAR

Sibirya’da çok geniş yer tutan ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan sık ormanlara verilen ad.:TAYGA

Sibirya’nın Kuzey Buz Denizi kıyısındaki steplerde yaşayan göçebe bir halk.:SAMOYEDLER

Sicilya kökenli bir tür dondurmalı tatlı.:KASATA

Sicilya kökenli Newyork mafyasına verilen ad.:COSANOSTRA

Sida adlı bitkiden elde edilen ve dokumacılıkta kullanılan lif.:KADYA

Siddhartha Guatama’nın uyanışa erdikten sonraki adı.:BUDDHA

Sigara artığı.:İZMARİT

Sigara içilecek yer.:FÜMÜAR

Sigara makinesinde,içine kıyılmış tütün doldurularak sarılmış uzun ve şerit halinde sigara.:MAKARON

Sigorta için verilen ücret.:PRİM

Sigortada yapılan değişiklikleri gösteren ve poliçeye eklenen belge.:ZEYİLNAME

Sigortaların kapsadığı maddeler,poliçeye ekli özel şartlar.:KLOZ

Sih dininin kurucusu.:NANAK

Sihlerin Hindistan’da kurmak istedikleri bağımsız devletin adı.:HALİSTAN

Sihlerin kutsal kitap olarak belledikleri peygamber öğretilerine ve Hindu üstadına verilen ad.:GURU

Siirt yöresine özgü, nohutlu ya da kıymalı ıspanak yemeği.:PİRTİKE

Siirt ilinde bir kaplıca.:LİF

Siirt ilinde bir mağara.:ŞİKEFTE

Siirt ilinde,sağlarca da denilen bir kaplıca.:BİLLORİS

Siirt ve Diyarbakır yörelerinde düzenlenen “cigor” şenliği sırasında yapılması gelenekselleşmiş olan bumbar dolmasına verilen ad.:ZİMBİLOK

Siirt ve Diyarbakır yörelerinde Şubat ayında yapılan bahar şenliği.:CİGOR

Siirt ve Şırnak yöresinde el tezgahlarında dokunan bir tür kumaşa ve bu kumaştan yapılan iki parçalı erkek giysisine verilen ad.:ŞALŞEPİK

Siirt yöresinde,bazı Keldani yaşlıları tarafından kullanılan ve ölmek üzere olan dil.:HERTEVİN

Siirt yöresine özgü bir halk oyunu.:KARAKIŞTANİ

Siirt yöresine özgü bir tür bumbar dolması.:GİNEF

Siirt yöresine özgü bir tür hamur tatlısı.:İMÇERKET

Siirt yöresine özgü, kurut da denilen kurutulmuş yoğurt.:KEŞK

Siirt yöresine özgü, tandırda pişirilen bir tür ekmek.:GÜBAYE

Siirt yöresine özgü,kadın erkek birlikte oynanan bir halk oyunu.:DİLODİLO

Siirt yöresine özgü,kıyma ve bulgurla yapılan bir yemek.:BALSIRA

Siirt yöresine özgü,kıyma ve bulgurla yapılan bir yemek.:IR

Siirt yöresine özgü,taze soğanla yapılan bir tür çorba.:SEVERBASAL

Siirt yöresine özgü,üzüm şırasının kaynatılmasıyla elde edilen bir tatlı ,üzüm pekmezi.:ENİP

Siirt yöresine özgü,yağ içinde kızartılarak yapılan cevizli bir hamur tatlısı.:RAYOŞUMEKETİP

Siirt yöresine özgü,yarma ve ayranla yapılan bir yemek.:ŞİŞEŞİRTEN

Siirt’e özgü yoğurtlu bulgur köftesi. Siirt köftesi.:KİTEL (KİTELLEBEN)(KİTELFUM)

Siirt’e özgü,nohutla yapılan bir tür yahni.:ZENGERANİ

Siirt’in Pervari ilçesinde bir yayla.:ÇEMİKARİ

Siirt’in tandırda susuz olarak pişirilen kuyu kebabı,Büryan.:PERİVE

Siirt’te acılı ottan yapılan bir çorba.:NUBE

Siirt’te adını sığır,koyun,keçi gibi hayvanların kalın bağırsağına verilen bumbardan (yerel dilde mumbar) alan yemek.:COKAT

Silah dışındaki savaş gereçleri,donatı. Donanım.:TEÇHİZAT

Silah,kılıç vs şeylerde tutulacak yer,tutak,sap.:KABZA

Silah,zırh gibi savaş aracı.:PUSAT

Silahlı iki grup arasındaki kısa çatışma,çarpışma.:MÜSADEME

Silahlı kuvvetlerde çalışan meslekten subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler.:MUVAZZAF

Silahlı kuvvetlerin savaş gereçlerini ve buna benzer her türlü ihtiyaçlarını sağlamakla görevli sınıf.:ORDONAT

Silahlı soygun yapan kişi.:HAYDUT

Silahlı.:MÜSELLAH

Silifke ilçesindeki Göksu deltasında bir çok kuş türünü barındıran lagün.:PARADENİZ

Silifke yöresinde 19. asırda yaşamış kadın halk ozanımız.:ADİLE

Silindir biçiminde taş,lök taşı.:KALTABAN

Silindir biçimindeki ahşap gövdesinin her iki yüzüne de deri gerilen klasik Hint davulu.:MRİDANGAM

Silindir veya yassı biçimli, kemiksiz,içi çiğ kalmış sığır eti.İple sarıldıktan sonra pişirilen bu yiyecek dilimlenerek sıcak veya soğuk yenir.:ROZBİF

Silindir.:ÜSTÜVANE

Silindirik alet mili.Demir çubuk.:BARA

Silis bakımından zengin bir yanardağ kayacı.:DOMİT

Silis grubundan değerli bir mineral.:OPAL

Silisyum ve kalayla benzerlikler gösteren bir element.:GERMANYUM

Silisyum.:Sİ

Silleli lakabıyla da anılan ve hem hece,hem de aruz ölçüsüyle yazdığı şiirleriyle tanınan halk ozanı.:FİGANİ

Silme.Kayıt silme.:TERKİN

Simetri .:BAKIŞIM

Simge,sembol.:REMİZ (REMZ)

Simge,sembol.:TİMSAL

Simsar;menkul kıymet alım satımı ile uğraşan aracı.:BROKER

Simsarın eş anlamlısı.:KURTİTE

Simyacıların kurşuna verdiği ad.:AABAM (AABAMA)

Sincap. :DEĞİN

Sindirim borusundaki herhangi bir bölümün öteki bölümlerle uyumlu biçimde hareket edememesi.:ANALEZİ

Sindirim kanalına,bronşlara ve soluk borusuna yerleşen az kötücül urlara verilen ad.:KARSİNOİT

Sindirimi kolay,sağlığa uygun.:HENİ

Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği’nin kısa yazılışı.:SESAM

Sinema filmlerinin sanat,eğitim ve kültür amaçları göz önünde tutularak toplandığı ve korunduğu kurum.:SİNEMATEK

Sinema ve fotoğrafçılıkta boş filme verilen ad.Boş film şeridi.:PELİKÜL

Sinema ve tiyatroda teknik ustalıkla yapılan gösteri.:TRÜK

Sinema.:YEDİNCİSANAT

Sinemacılıkta dekorun kurulduğu yer.:PLATO

Sinemacılıkta kamerayla geniş bir mekanın taranmasına verilen ad.:PAN

Sinemacılıkta,bir görüntünün yavaş yavaş kaybolması ya da belirmesi.:FONDÜ

Sinemacılıkta,çekimin başlaması için işaret vermeye yarayan üstünde filmle ilgili çeşitli bilgiler bulunan ve menteşeli iki tahtadan oluşan düzenek.:KLAKET

Sinemalarda bir sonraki filmi tanıtmak için örnek olarak gösterilen kısa süreli tanıtım filmi. Parçacık.:FRAGMAN

Sinemanın baş yapıtlarından sayılan Potemkin Zırhlısı ve Korkunç İvan gibi filmleriyle tanınmış Rus yönetmen.:AYZENŞTAYN

Sinir ağrısı.:NEVRALJİ

Sinir edici,moral bozucu kimse.:CIFIT(ÇIFIT)

Sinir gazı.:SARİN

Sinir hastalıkları hekimi,nörolog.:ASABİYECİ

Sinir hastalıkları uzmanı.:NÖROLOG

Sinir hücrelerinde bulunan protein.:TAU

Sinir hücresi.:NERON

Sinir iltihabı.:NEVRİT

Sinir sistemini inceleyen ve tedavisi ile uğraşan tıp dalı. Sinirbilim.:NÖROLOJİ

Sinirli.:ASABİ

Sinirsel hiçbir bozukluğu olmadığı halde bazı kişilerin sıkıntı verici bir kaygı sonucu ayakta duramaması ya da durmakta güçlük çekmesi.:STAZOFOBİ

Sinop ilinde doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy,fiyort.:HAMSİLOS

Sinop ilinde,zengin bir kuş yapısına sahip olan ve tabiatı koruma alanı kapsamına alınan orman bölgesi.:SARIKUM

Sinop’ta 1945 yılında doğan,1966 yılında TRT’ye ses sanatçısı olarak giren,1993-1996 yılları arasında Müzik Dairesi Başkanlığı yapan TRT Türk Sanat Müziği solisti.:SELÇUKAYGAN

Sinop’un bir ilçesi. : ERFELEK

Sinop’un bir ilçesi. :AYANCIK

Sinop’un bir ilçesi. :BOYABAT

Sinop’un bir ilçesi. :DİKMEN

Sinop’un bir ilçesi. :GERZE

Sinop’un bir ilçesi.:SARAYDÜZÜ

Sinop’un bir ilçesi.:TÜRKELİ

Sinop’un Erfelek ilçesinde bir şelale.(Tatlıca şelaleleri).:ŞAMI

Sinop’un Erfelek ilçesinde,birbirine yakın 28 şelalenin ortak adı.:TATLICA

Sipahilerin giydiği bir tür keçe külah.:HARTAVİ

Siper,hendek,önü hendekli siper. Kale hendeği. Müstahkem mevki.:OR

Sipersiz şapka.:KEP

Sir Alexander Fleming tarafından 1928’de bulunan,metabolizma ürünlerinden elde edilen antibiyotik.:PENİSİLİN

Sirke, pekmez gibi sulu yiyeceklerin üzerinde oluşan köpük,beyaz küf.:BAR

Sirkeye tadını ve özelliklerinden bir çoğunu veren asit. Sirke asidi.:ASETİKASİT

Sis,duman anlamında kullanılan yerel sözcük.:ÇEN

Sisli ve yağmurlu hava.:ÇİSKİN

Sismik sondajlar için kullanılan akustik dalga yayıcısı.Kayak pistini oluşturmak ya da düzeltmek için uzaktan yapay kar atan aygıt.:KANON

Sisten aşırı derecede korkma.:HOMİKLOFOBİ

Site şefi.Bir ürün sitesinin bakımı ve sunucunun iyi işlemesi,yeni ürün belgelerinin hazırlanması gibi yükümlülükleri olan uzman.:WEBMASTER

Sitem etme,başa kakma.:SERZENİŞ

Sivas ilinde bir göl.:LOTA

Sivas ilinde bir göl.:TÖDÜRGE

Sivas ilinde Kangal-Divriği karayolunda bir dağ geçidi.:KARAŞAR

Sivas ilinde ortaya çıkarılan en büyük Hitit kenti.:SARİSSA

Sivas ilinde,MÖ 1500’lü yıllara tarihlenen ve günümüzde Kayalı pınar denilen Hitit kenti.:MARAŞANTİYE

Sivas kentinde Anadolu Selçuklularından kalma ünlü medrese.:BURUCİYE

Sivas yöresinde yaygın halay türü bir halk oyunu.:AŞİRET

Sivas yöresine özgü,kuşbaşı et ve kuru üzümle yapılan bir yemek.:ÜZÜMLEME

Sivas yöresine özgü,üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek hazırlanan bir tür hamur işi.:SUBURA

Sivas’ın Divriği ilçesinde bir kaplıca.:ERİKLİ

Sivas’ın Divriği ilçesinde,Mengücükler döneminde yapılmış tarihi köprü.:MURÇİNGE

Sivas’ın Kangal ilçesinde antik bir kent.:ARANA

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bir yayla.:EĞRİÇİMEN

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir kaplıca.:ALAMAN

Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı,Aşık Veysel’in doğum yeri olan köy.:SİVRİALAN

Sivil havacılıkta,uçuş güvenliği bulunan bölgeyi belirtmekte kullanılan bir kısaltma.:FIR

Sivil toplum örgütü anlamında yabancı kısaltma.:NGO

Sivri gagalı ve kısa bacaklı bir deniz kuşu.:SÜMSÜK

Sivri taşların toprak zemine dikine çakılarak üzerine beton dökülmesiyle yapılan dolgu.:BLOKAJ

Sivrisineğe benzer bir böcek.:ÜVEZ

Sivrisineğe benzer çok küçük bir sinek türü.:KUMUÇ

Sivrisinek veya başka böceklerden korunmak için yatağın üstüne ve yanlarına gerilen,çadır biçiminde tül.:CİBİNLİK (NAMUSİYE)

Sivrisinek,tatarcık gibi sokup rahatsız eden küçük sineklerin genel adı. Halk dilinde sinek.:CİBİN

Sivrisinek.:MİZİK

Sivrisinekle mücadelede yararlanılan bir balık.:GAMBUSYA (GAMBUSİA)

Sivrisinekleri kovmaya yarayan tablet.:MAT

Siyah inci de denilen Brezilyalı ünlü futbolcu.:PELE

Siyah renkli ve uzun gagalı bir kuş.:SIĞIRCIK

Siyah renkten korkma.:MELANOFOBİ

Siyah ve uzun bir erik cinsi.:ÜZÜMERİK

Siyah ya da kırçıl renkli bir Alman köpeği ırkı.:ŞNAVZER

Siyah yada gri renkte bir yanardağ kütlesi.:ANDEZİT

Siyah,ceviz büyüklüğündeki biber,Hint biberi.:NUSKAT

Siyaha boyanmış Sibirya tilkisi kürküne verilen ad.:SİTKA

Siyaha yakın koyu yeşil.:NEFTİ

Siyasal çekişmelerin geçtiği yer.:ARENA

Siyasal hakların yalnız varlıklı sınıfa tanındığı toplum düzeni.:TİMOKRASİ

Siyasal ve bireysel özgürlük savaşımını simgeleyen İsviçreli efsane kahramanı.:GİYOM TEL

Siyasi otoritenin bir grubun veya sosyal bir sınıfın elinde toplandığı bir yönetim şekli,toplumun küçük bir azınlık tarafından yönetimi.:OLİGARŞİ

Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim,tek erklik.:MONARŞİ

Siyasi topluluk,fırka.:PARTİ

Siyek.:ÜRETRA

Skandiyum’un simgesi.:SC

Slav mitolojisinde savaş tanrısı.:REDİGAST

Slav mitolojisinde su perisi.:RUSALKA

Slavlara özgü,kemençeye benzer bir çalgı.:GUDOK

Slavların batı kolundan bir ulus.:ÇEK

Slayt.:DİA (DİAPOZİTİF)

Slovakya’nın plaka işareti.:SK

Slovenya’nın plaka işareti.:SLO

Sodyum’un simgesi.:NA

Sofra.:MAİDE

Sofrada kullanılan sahan altlığı.:NİHALE

Sofralık bir üzüm cinsi. :İLKEREN

Sofralık bir üzüm cinsi. :KÜNEFİ

Sofralık bir zeytin cinsi. :KALEMBEZİ

Sofralık bir zeytin cinsi.:USLU

Soğan ve benzeri katmerli şeylerin iç kısmı.:CÜCÜK

Soğanlı bir süs bitkisi ve bu bitkiden elde edilerek bazı yiyecek ve içeceklere tat,koku ve sarı renk veren bir baharat çeşidi.:SAFRAN

Soğanlı,sarımsaklı,şaraplı veya sirkeli bir et yemeği.:PAPAZYAHNİSİ

Soğuğun etkisiyle yada bir bükülme sonucunda bel bölgesinde birdenbire beliren ağrı.:LUMBAGO

Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme.:İSTİSKAL

Soğuk ve duru sularda yaşayan,eti turuncu ve lezzetli,250 gr olan 2 kg’a kadar gelen bir tatlı su balığı.:ALABALIK

Soğuktan duyulan korku.:KRİYOFOBİ

Soğuktan ileri gelen bir çeşit hastalık.:KRİYOPATİ

Soğurma.:ABSORBE

Soğutma özelliği olan,soğutucu.:FRİGORİFİK

Soğutulmuş olarak sunulmak üzere içinde buzla kokteyl malzemelerin çalkalandığı çift çeperli kapalı maşrapa.:SHAKER

Sohbet,muhabbet,içki meclisi. Toplantı.:BEZM

Sokağa atılmış kız çocuk.:LAKİTE

Sokakta bulunan ve sahibi bilinmeyen eşya.:LUKATA

Sokması büyük acı veren,iri,esmer zehirli örümcek.:KARADUL

Sokulgan,cana yakın.:YALPAK

Solak.:YESARİ

Solistleri Jim Morrison olan efsanevi Rock müzik grubu.:DOORS

Solucandan aşırı derecede korkma.:VERMİFOBİ

Soluk alma aracılığıyla organizmanın hücreleri arasında oksijen ve karbon gazını iletmeyi sağlayan,bileşiminde demir,azot,oksijen,hidrojen,kömür ve kükürt bulunan alyuvarların en önemli maddesi.Kana kırmızı rengi veren proteinli madde.:HEMOGLOBİN

Soluk borusu.:TRAKE

Soluk borusunun akciğerlere giden iki kolundan her biri ve bunların dalları.:BRONŞ

Soluk mavi ya da gri renk.:AKMER

Soluk tıkanımı :ASFİKSİ.

Soluk verme.:ZEFİR

Soluk yeşil renk.:SELADON

Solunumun kısa ya da uzun süreli durması.Uyku halindeyken nefes alamama.:APNE

Somali’nin plaka işareti.:SO

Somun ile sıkıştırılacak parça arasına yerleştirilen,hafif bombeli ortası delik parça. Cıvataların altına yerleştirilen ortası delik yuvarlak pul,metal parça.:RONDELA

Somut,gözle görülüp elle tutulabilecek durumda olan.:MÜŞAHHAS

Somut,müşahhas.:KONKRE

Somyaya benzer bir jimnastik aracı ve bu araç üzerinde zıplayarak yapılan spor.:TRAMBOLİN

Son buzul çağı başlangıcında Avrupa ve Ortadoğu’da yaşayan ve bugünkü insanın uzun bir evrim sonucu ortaya çıktığını kanıtlayan ilk insan fosiline verilen ad. (Homosapiens’ten önce yaşamış insan türü).:NEANDERTAL

Son derece kavgacı olan bir akvaryum balığı.:BETA

Son derece stilize bir üslupla oynanan,şarkılı ve danslı,geleneksel Japon halk tiyatrosu.:KABUKİ

Son yıllarda moda olan bir tür jimnastik.:PİLATES

Son yıllarda ortaya çıkan ve hüzünlü konuları işleyen bir batı müziği türü.:EMO

Son yıllarda ülkemizde de yetiştirilen bir yağ bitkisi.:KANOLA

Son zamanlarda , son günlerde.:AHİREN

Son,işin sonu.:ENCAM

Son,sona erme.:İNTİHA

Son,sonuç,bitim.:AKİBET

Son,sonuç,nihayet.:PAYAN

Sona erme,bitme.:HİTAM

Sonatları, süitleri ve düzenlemelerinin yanı sıra Dördüncü Murat ve Karyağdı Hatun adlı operalarıyla da tanınmış bestecimiz.:OKANDEMİRİŞ

Sonatların,senfonilerin,konçertoların finali olarak kullanılan müzik biçimi.:RONDO

Sonbahar.:BAĞBOZUMU

Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.:GAZEL

Sonradan çıkan adet.İslam dininde Hz. Muhammed’den sonra ortaya çıkan değişik yargılar ve ilkeler.:BİDAT

Sonradan elde edinilmiş,sonradan kazanılmış olan.:KESBİ (KİSBİ)

Sonradan görme.:BULDUMCUK

Sonradan ortaya çıkan.:ARIZ

Sonradan,sonraları anlamında bir belirteç.:BİLAHARE

Sonraya bırakma.:TEHİR

Sonsuz küçük nicelikleri inceleyen matematik dili.:İNFİNİTEZİMAL

Sonsuz, ölümsüz, ebedi.:BENGİ (BENGÜ)

Sonsuz,ölümsüz.:CAVİDAN

Sonsuz,sınırsız hayal.:FANTEZİ

Sonsuz,ucu bucağı olmayan.:NAMÜTENAHİ

Sonsuza kadar.:İLANİHAYE

Sonsuzluk.:EBET

Sonu olmayan,ömür boyu.:MÜEBBET

Sonuca bağlanmamış,sürüncemede kalmış,asılı,bağlı.:MUALLAK

Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık.:SEHİV

Sonucu önceden düşünüp önlem alan.:DURENDİŞ

Sonunda yumuşayıp açılarak yara halini alan enfeksiyon kökenli, yumru biçiminde deri kabartısı.:GOM

Soprano ile kontralto arasında kadın sesi ve sesi böyle olan sanatçı.:MEZZOSOPRANO

Soprano sesi bozulmasın diye gençliğinde hadım edilen erkek şarkıcılara verilen ad.:SOPRANİST

Sorulan şeyler.:ESİLE

Sorumluluk. :MESULİYET

Sorumluluk.:UHDE

Soruşturma tutanağının özeti.:FEZLEKE

Soruşturma.:TAHKİK

Soruşturmalar.:TAHKİKAT

Sosyal.:İÇTİMAİ

Sosyolojide bir kabilenin bölündüğü iki yada daha çok parçadan her biri. Boy, klan.:ANAR

Sovyet edebiyat eleştirmeni Mihail Mihailoviç Bahtin’in takma adı.:VOLOŞİNOV

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin ilk yıllarında uygulanan Yeni Ekonomi Politikasını simgeleyen harfler. Lenin’in yeni ekonomi politikası.:NEP

Sovyetler Birliği döneminde para yerine kullanılmak üzere 1921 ve 1922’de kabul edilen emek hesap birimi.:TRUD

Sovyetler Birliğinde 1917 Devrimine karşı çıkmayan,ama devrimi propaganda yoluyla etkin biçimde desteklemeyen yazarlar için kullanılan sözcük.:POPUTÇİK

Sovyetlerde Gulag kamplarındaki tutuklulara verilen ad.:ZEK

Sovyetlerin 1957’de uzaya fırlattığı ilk yapay uydu.:SPUTNİK

Soy ya da yakınlık dışında mirasçılık ilişkisi doğuran yakınlık.:VELA

Soy,sop, baba soyu, atalar zinciri.:NESEB(NESEP)

Soy,sülale,şecere.:CİBİLLİYET

Soykırım.:GENOSİT

Soylu Arap atı.:KÜHEYLAN

Soylu ve seçkin kimse.:TARHAN(TURHAN)

Soylu,asil.:NECİL

Soylu,soyu belli.:NESİBE

Soylu,soyu temiz.:NECİP

Soylu.:KERİM

Soylular,aristokrasi.Şerefli kimseler.:KİRAM

Soyluluk, ululuk,asalet.:KEREM

Soyluluk, ululuk.:HASEP

Soyluluk. :NECABET

Soymuk doku, soymuk borusu.:FLOEM

Soymuk.:ZAVİL

Soyoluş.:FİLOGENEZ

Soysuz,dejenere.:YOZ

Soytarı,maskara.:KAŞMER

Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.:NERİ

Soyunda şair yokken,hiçbir eğitim görmeden kendi kendine şair olan kimse. Cahiliye devri Arap şairi.:NABİGA

Soyut bir şeyin,bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya. Belirtke.:AMBLEM

Soyut dışa vurumcu yapıtlarıyla tanınan,1923-1995 yılları arasında yaşayan ressamımız.:NEJATDEVRİM

Soyut dışavurumculuk akımının en önemli adlarından biri olup boyayı tuvale damlatarak, akıtarak ya da savurarak yapılan damlatma resmi geliştirmiş ünlü ABD’li ressam.:JACKSONPOLLOCK

Soyut, mücerret.:ABSTRE

Soyut. :MÜCERRET

Soyutçuluk.:ABSTRAKSİYONİZM

Soyutlama.:ABSTRAKSİYON

Söğütgillerden,sulak bölgelerde yetişen,boyu bazı türlerinde 30 veya 40 metreye değin çıkan,kerestesinden yararlanılan bir ağaç.:KAVAK

Sömürge döneminin kalıntısı olan yarı feodal sistemin altında ezilen kızılderili yığınların davasını savunmak amacıyla 1920’li yıllara doğru Latin Amerika’da özellikle And ülkelerinde ortaya çıkan siyasal-toplumsal hareket. Kızılderili halkın ülkelerinde toplumsal ve siyasal yaşamda belirleyici bir konuma gelmesini savunan hareket.:İNDİGENİSMO

Sömürge.:KOLONİ

Sömürge.:MÜSTEMLEKE

Sömürgeci.:KOLONYALİST

Sömürme.:İSTİSMAR

Söndürme, borcu ödeme.:İTFA

Sönmüş kireç.:USTUKA

Sövmek,küfretmek.:KAYARLAMAK

Söylence.:EFSANE

Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli,kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi.:STENOGRAFİ

Söylenmek,homurdanmak,isteksiz iş görmek::SOKRANMAK

Söyletme,sorgu.:İSTİNTAKSon Güncelleme: Salı, 04 Şubat 2014 22:50