Cuma, Aralık 2, 2022
Ana Sayfa Armutluyazı Köyü Armutluyazı Köyü

Armutluyazı Köyü

Sinop ilinin şirin bir ilçesi olan Ayancık’ın Çerkez köylerindendir. Büyükdüz ve Doğanlı'(Taşlık)dan ayrılan yol ile ulaşım sağlanır. Armutluyazı köyünde Arpalık, Orta mahalle ve Yukarı mahalle Çerkezlerin yerleşim yeridir. Urgangeriş, Şabanoğlu ve Keleşoğlu mahallelerinde Çerkez yerleşimi yoktur. Bjeduğ, Hantüv, Melboh, Şapsığ, Abzeh gibi Çerkez sülaleler vardır. Bir başka deyişle Nerfko, Tüko, Telparko, Zarbegko, Netako, Ğugejyoko, Pşimafko, Pşitefko, Hacımafko, Canbolatko gibi baba adıyla anılan sülaleler vardır. 1860’tan sonraki Kafkas göçünde gelmişlerdir.

Armutluyazı bol suyu olan bir köydür. Kurudere mevkiinden çıkan su, şebeke döşenerek köye dağıtılmış, aynı zamanda yakındaki Söküçayırı köyüne de su dağıtımı yapılmıştır.

Köy yolu Büyükdüzden itibaren Armutluyazı yukarı mahallesinin sonuna kadar 2003 Ekim ayında asfaltlanmış, köylüler köy içinin asfaltlanması için aralarında para toplayarak katkı sağlamışlardır.

Köyün güneyinde kalan tepede her sene Mayısın 7’sinde KURTBOĞAN türbesi adıyla şenlik ve güreş yapılmaktadır.

***

Kurtboğan türbesinin Efsanesi şöyle hikâye edilir:

Armutluyazı Köyü’nün güneyinde bulunan dağın en tepesinde “KURTBOĞAN TÜRBESİ” adıyla kimliği bilinmeyen ve rivayete dayalı menkıbelerle günümüze kadar gelen basit bir türbe vardır. Her sene Mayıs ayının 7 sinde türbe mevkiinde Kur’an okunur, yağmur duasına çıkılır ve Kurtboğan tepesinin yamacında bulunan düzlükte de güreş ve şenlikler yapılır,

Kurtboğan Türbesiyle ilgili yıllar önce Köyün yaşlılarından dinlediğimiz menkıbede şöyle anlatmışlardı.

Çerkezlerin köye yerleştikleri yılların başlarında, -tam olarak zamanı bilinmiyor- yüklü, yani hamile bir inek ormanda kalmış. Peşine kurt düşmüş, gece bağırtısını duymuşlar. Sabah olunca o mevkiye gidenler ilginç bir manzara ile karşılaşmışlar. Topraktan çıkan bir el kurdun boğazına yapışarak boğmuş, inek de bir tarafta doğurmuş yavrusuyla öylece duruyorlar. Sonra kurdu elinden alıp başka yere götürmüşler ve yerden çıkan eli, tekrar toprağa gömmüşler. Fakat toprağa gömülen el tekrar tekrar yeryüzüne çıkyormuş. Köyün ileri gelenlerine sormuşlar. “Orada yatan muhtemelen şehitti. Eli kurdu boğduğu için necis oldu. Yıkamanız lazım” demiş. Eli güzelce yıkayıp temizlediklerinde kendi kendine elini toprağa çektiğini görmüşler. O günden sonra da her sene 7 mayısta o tepeye gelerek, hem yağmur duasına çıkılması, hem de bütün ölmüşlere dua okunması güreş ve şenlikler yapılması adet olmuş.

Yıllar önce köyün ihtiyarları Armutluyazı mezarlığının oradaki türbeden Kurtboğan türbesine doğru geceleri bir ışığın gelip gittiğini anlatmışlardı.

***

Eski Okulun yıkılarak 1985’te yeniden yapılan Köy İlkokulu öğrenci azlığı nedeniyle taşımalı sisteme geçilerek kapatılmıştır. Zamanla kullanılamaz hale gelen okulu köy tüzel kişiliği Milli Eğitimden devralmış, Muhtarın gayretleriyle bakımı yapılarak okul, köy konağı olarak kullanıma hazırlanmış, Okul lojmanı da bir müddet cami İmam Hatibine tahsis edilmiştir.

Armutluyazı Köyüne ait 10 Temmuz 1965 tarihinde Ayancık Gazetesinde yayınlanan “Armutluyazı Köyünü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Tüzüğü“nü, o yılları ve yapılan çalışmaları daha iyi anlayabilmek için buraya ekliyorum. Bu eskiyi hatırlatan bir dernek tüzüğüdür.

Armutluyazı Köyünü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Tüzüğü

Armutluyazı Köyünde Merkez mahallede bir, Urgangeriş mahallesinde bir ve Şabanoğlu mahallesinde bir adet olmak üzere üç camisi vardır. Bu mahallelerin mezarlıkları da kendilerine ait toplu haldedir. Camilerde hizmet kadrolu Din Görevlileri tarafından yapılmaktadır.

Armutluyazı Köyünün Mahalleleri:

Armutluyazı Merkez Arpalık Mahallesi

Armutluyazı Merkez Orta Mahallesi

Armutluyazı Merkez Yukarı Mahallesi

Armutluyazı Keleşoğlu Mahallesi

Armutluyazı Şabanoğlu Mahallesi

Armutluyazı Urgangeriş Mahallesi

Armutluyazı Köyünün Camileri:

Armutluyazı Köyü Merkez mahallesi Camii

Armutluyazı Köyü Şabanoğlu mahallesi Camii

Armutluyazı Köyü Urgangeriş mahallesi Camii

SeSiÖz
Selim Sinan Öztürk. Ayancık doğumlu. İHO ve AÖF Önlisans mezunu. Okulda duvar gazetesi çıkarırken bazan isim olarak sesiöz yazardı, Necip Fazıl'dan esinlenerek. Sonradan bunu kişisel olarak hazırladığı site ismi olarak benimsedi. Ayancık'tan iyiye güzele yönelik haberler ve yazılar yazmaktı maksadı. Yazmak bazan ihtiyaç gibi oluyor. Böylece birşeyler ortaya çıkıyor işte...

Most Popular

Recent Comments