Pazar, Temmuz 25, 2021

Dedeağaç Köyü

Dedeağaç Köyü camii 1894 yılında hacı İbrahim bey öncülüğünde yapılmıştır. Giriş ve üst kat mahfili olarak iki katlı ahşap yapıdır. İkiyüz kişi cemaat alabilecek büyüklüktedir.

Dedeağaç Köyü Tansa Mahallesi

Dedeağaç Köyü Tansa Mahallesi Yeni Camii 16.09.2006 da İbadete Açıldı

Ayancık’ın Dedeağaç Köyü Tansa Mahallesinde yeni yapılan bir cami 16.09.2006 günü kalabalık davetliler huzurunda, Müftülüğün hazırladığı törenle ve dualarla ibadete açıldı.

250 kişilik cemaat kapasitesi olan, 280 m2 cami alanı ve 1000 m2 toplam alanı olan caminin maliyetinin 120 bin YTL.yi geçtiği ifade edildi. Bir yıl gibi bir süre içerisinde iç ve dış donanımı, müştemilatı ve estetiği ile tamamlanması ve ibadete hazır hale getirilmesi çok büyük bir gayret ve yardımlaşmanın ürünü oldu. Cami açılışında cami anahtarının sembolik olarak açık arttırmaya çıkarılması törene ayrı bir ahenk kattı. Elde edilen yardımlarla caminin minaresinin yapılacağı bildirildi.

Dedeağaç Köyü Tansa Mahallesi Camii

Dedeağaç Köyü Ulaş Mahallesi

—————————-

Dedeağaç Köyü hakkında 30 Haziran 1967 tarihli Ayancık gazetesinde yayınlanan İdris Yılmaz’ın yazısı köyün yakın tarihi ile ilgili bilgi vermektedir.

30.06.1967 Ayancık Gazetesi

Dedeağaç Köyü (Tansa)

Derleyen : İdris Yılmaz

Köyün idarecileri: Muhtar Abdulkadir Övet, üyeler Mehmet Çınar, Hasan Esen, Hamdi Elmas, Selim Elmas, köy imamı Ziya Altınbaş, öğretmenler Recep Altın, Dişan Yılmaz, köy bekçisi Mehmet Yılmaz

Bu köy 80 hane olup 425 nüfusludur. Ayancık merkezine 12Km. olup sahile de 6Km.dir. Ayancık’tan Sinop’a giden sahil yolu üzerindedir. İbrahimağa, Dedeağaç (Tansa), Ulaş diye üç mahallesi vardır. Muhtar Abdulkadir Övet İbrahimağa mahallesindendir.

Öğretim durumu: Bu köyde öğretim Cumhuriyetten önce de eski türkçe olarak devam etmekte imiş. Yeni harflerin kabulü ile yeni öğretim başlamış. 1942 yılına kadar üç sınıflı olarak devam etmiş, ondan sonra öğretim beş yıla çıkarılmış, halen beş sınıf üzerinden iki öğretmenli olarak çalışmaktadır. Öğretmen Recep Altun aynı köydendir.

Köy halkının öğretime karşı ilgisi iyiymiş, şimdiye kadar bu köyden 15 devlet memuru çıkmış. Opr.Dr. Haşim örnek de bunlardan biridir. Halen yüksek öğretimde bir, orta öğretimde 10, ilk öğretimde 92 öğrencisi vardır. Okuma yazma oranı %50

Halkın geçim durumu: Halk çiftçilikle uğraşmakla beraber geçiminin tamamını topraktan sağlamaktadır. Diğer köylerimizde olduğu gibi bu köy halkının da hemen hemen yarısından fazlası geçimini gurbetçilikle sağlarmış. Muhtardan aldığım malumata göre köyün esas nüfusu 725 civarındaymış. Bunun 300 kadarı gurbete göç etmiş. Meyvacılık da köye yavaş yavaş girmeğe başlamış, bunun başında fındıkçılık, elmacılık gelmekteymiş. Bu köye 1942 yılında köy halkının isteği üzerine bir pazar yeri kurulmuş, bazı köylülerde buradan geçimlerini sağlamağa çalışmaktalarmış. Pazar yerinde her çeşit mal alınıp satılmakta, köye bu bakımdan az da olsa bir gelir sağlanmakta. Muhtar Abdulkadir Övet’in ifadesine göre altı yıllık muhtarlığı zamanında 18885 lira gelir sağlanmış, bununla da köyün bazı işleri yapılmış. Bunlardan başlıcaları; caminin onarımı, minarenin yapımı, gene caminin yanında bir imam evinin bir dükkanın yapımı gibi köy idarecilerinin yıllıkları, aylıkları da gene bu gelirden sağlanmış. Köye üç sene önce tuttukları köy imamının 300 lira yıllığının 1200 lirasını da Opr.Dr. Haşim Örnek karşılarmış. Şimdi ise köye bir imam kadrosu verilmiş. Halk da bu yıllığı vermeden kurtulmuş buna çok sevinmişler.

Ulaşım: Eskiden köy halkı kasabaya atla eşekle veya yaya olarak gidip gelirmiş, bazan da sahile iner kayık veya motorla gelip giderlermiş. Şimdi ise Ayancık Sinop sahil yolunun açılması dolayısıyle köy kasabaya bir ham yolla bağlanmış. Muhtar Abdülkadir de bu ana yola köyünün mahalle yollarını ham olarak bağlamış. Şimdi de köyünü Tepecik, Türkmen, Hatip köylerine dolayısıyla da gene Sinop-Ayancık eski yoluna bağlamaya çalışıyor.

Okul durumu: Okul yeni yapılmış olup iki dersanelidir, iki tane de öğretmen evi vardır. Okulun batısından geçen Hatip deresi her an okulu tehdit altında bulundurmakta. Devletçe yapımına başlanmış set duvarın her türlü hazırlığı yapıldığı halde 1967 yılında tahsisat yokluğu sebebi gösterilerek 1968 yılına bırakıldığı öğrenilmiştir.

Köyde birlik, Gelenek, görenek: Köy halkı birleşerek bu köye üç sene evvel bir İmam tutmuşlar. İmam hem onlara namaz kıldırıyor, hem ölülerini yıkıyor, hem de kendilerini dini bakımdan yetiştiriyormuş. Yakın zaman da bir de okuma odası açmışlar. İlgilerden çeşitli yayınlar beklemekteler. Diğer gelenek ve görenekleri Ayancığın diğer köylerinde olduğu gibi. Ayrıca bu köyde her yıl mayıs ayının 6’sında Hızır İlyas günü olur, güreşler tertip edilir. 1950″den bu yana yapılan devlet yardımları: Devlet yardımı olarak yeniden bir okul yapılmış. Köyün hemen hemen her mahallesi yaz aylarında susuzmuş. Etütleri müteakip defalar yapılmışsa da şimdiye kadar ele alınamamış. Köye sunni hayvan tohumlaması girmiş, gübreleme denemeleri iki yıldır yapılmaktaymış. Halk her ikisinden de memnun.

Köy halkının dilekleri: Köyün içinden geçen sahil yolunun tamamlanması, içme sularının kısa bir zamanda yapılması, okulun istinat duvarının yapılması, köye bir ebe, bir sağlık memuru, biçki nakış kurslarının açılmasını istemekteler.

Tarihi bakımdan: Tarihi olarak görülmeğe değer eserlere rastlanmamıştır.

Turistik yerleri: Ayrıca turistik yerlerde yoktur. Yalnız her hafta çarşamba günleri kurulan, ayrıca senenin Eylül ayının ikinci haftası içinde kurulan senelik panayırı görmeğe değer.

Önceki İçerikDere Köyü
Sonraki İçerikDavutlu Köyü
SeSiÖz
Selim Sinan Öztürk. Ayancık doğumlu. İHO ve AÖF Önlisans mezunu. Okulda duvar gazetesi çıkarırken bazan isim olarak sesiöz yazardı, Necip Fazıl'dan esinlenerek. Sonradan bunu kişisel olarak hazırladığı site ismi olarak benimsedi. Ayancık'tan iyiye güzele yönelik haberler ve yazılar yazmaktı maksadı. Yazmak bazan ihtiyaç gibi oluyor. Böylece birşeyler ortaya çıkıyor işte...

Most Popular

Recent Comments