Perşembe, Ağustos 5, 2021

Dibekli Köyü

Dibekli Köyü camii

Dibekli Köyü Armutca mahallesi camii

Dibekli Köyü Kolca mahallesi camii

——————–

Dibekli köyü hakkında İdris Yılmaz’ın 07.07.1967 Ayancık Gazetesinde yazdığı yazı köyün yakın tarihine ışık tutabilir.

Dibekli Köyü

Derleyen: İdris Yılmaz

Köyün idarecileri:    Muhtar Ali Cantürk, Üyeler; Tevfik Ergün, Kazım Öztürk, Öğretmen; Cemal Yıldız, Köy İmamı; Mustafa Öztürk, Köy bekçisi; Mustafa Öztürk,

Bu hafta sizinle bir orman köyünü inceliyelim. Dibekli köyü Yenikonak nahiyesine bağlı, nahiyenin ve kazamızın güneyine düşer, nahiye merkezi tam ortaya gelir. Dibekli köyü 85 hane olup 675 nüfusludur. Nahiye merkezine 10, Kaza merkezine de 20 km dir. Armutca, Cüroğlu, Karataş, Kolca, Yaylayanı, Karanca, Dibekli diye yedi mahallesi olup yeşil yamaçların üzerine kurulmuş bir orman köyüdür.  Bilhassa kayın ve ceviz ağaçları köye ayrı bir süs vermektedir. Köy bol sulu olup bütün mahalleler çeşmelerle suya kavuşturulmuş, köy muhtarı Ali Cantürk her türlü devlet yardımından faydalanmış.

Öğretim durumu: Dibekli köyüne okul 1949 yılında açılmış olup halen 5 sınıflı tek öğretmenli olarak devam etmektedir. Şimdiye kadar bu köyden l devlet memuru çıkmıştır. Halen yüksek tahsilde hiç, orta tahsilde l, ilk tahsilde de 85 öğlencisi vardır. Okuma yazma bilen oranı ise %’de 30 kadarmış, öğretmenden aldığım bilgiye göre köy halkının öğretime karşı ilgisi çokmuş.

Halkın geçim durumu: Diğer köylerimiz gibi bu köy de çiftçilikte uğraşmakta, en çok mısır, buğday, arpa ekmekteler. Bu çalışmalarına rağmen yıllık ihtiyaçlarının ancak %’de 35’ni sağlayabilmekteler. Toprağın verim nisbeti bire üçü geçmemekte. Bu yıl köylüler sunni gübreleme işine başlamışlar. Mahsullerinin biraz olsun kabardığını görenler şimdiye kadar yapmadıklarına pişmanlar. Ayrıca gübrenin ellerine pahalı olarak 80-90 kuruş karşılığında geçtiğinden şikayetçiler.

Köy halkının bir kısmı diyarı gurbete gidermiş, diğer bir kısmı da ormanda  çalışırmış, ormanda hemen hemen her evden l-2 kişi çalışmakta. Gene okulun  yanında çalışan üstü başı insan kılığından çıkmış orta yaşlı bir köylüye sen kaç nüfussun diye sordum. Ağlamaklı bir vaziyette 4 nüfus olduğunu söyledi. Bağın bahçen tarlan var mı diye sordum var ama verimsiz dedi ve ekledi beyefendi bu yıl ekin parası 1.200 lira, hayvan yemi parası da 300 lira verdim dedi yanındakiler de tasdik ettiler. Orada bulunanlar hakikaten geçinemediklerinden sızlanmaktalar. Bir defa tarlaları hemen hemen yamacımsı yağan yağmurlar, sürülmüş toprakları alıp derelere sürüklemekte. Kendilerine bu köyde meyvacılık ve hayvancılık yapmalarını anlattım. Çünki ceviz, kestane, elma, fındık ağaçları bunun birer örneğidir dedim. Anladığıma göre bir kaç senedir fındık dikimine başlayanlar olmuş.

Ulaşım: Dibekli köyü ulaşımını eskiden Karakestane köyünün yenice mevkiine kadar olan takavil yolundan yaparlarmış. Büyük selde yıkılan ve bir daha da yapılmıyan bu yoldan sonra gene Orman İşletmesinin tomruk taşıma arabaları için açtığı ham yoldan yapmaktalar. En çok ihtiyaçlarını Yenikonak nahiye merkezinden sağlamaktalar.

Okul durumu: Dibekli köyüne ilk olarak 1949 yılında imece yoluyla iki dersaneli bir okul yapılmış ve 5 sınıflı olarak öğretime açılmış o zamandan bu yana bina birazda bakımsızlık yüzünden artık kullanılmaz bir durum almış. Şimdi ise devlet bu yıl iki dersaneli lojmanlı bir okul yaptırmakta.

Köyde birlik, gelenek, görenek: Dibekli Köyü halkı birbirine bağlıdır. Birleşerek bütün mahallelerini suya kavuşturmuşlar. Camilerini onarmışlar, mahalle yollarını yapmışlar. Ayrıca bir gelenek ve görenekleri olmayıp, evlenmeler diğer köylerimizde olduğu gibi kaçırma, isteme yoluyla düğünler davullu zurnalı, kızlar aşırı başlıklı.

1950 den bu yana devlet yatırımları: Dibekli köyü yapılan devlet yardımlarından azami derecede faydalanmış. Yukarıda anlattığım gibi köyün mahallelerinin sularını yapmış, şimdi de köyüne yeni bir okul yapılmakta. Köyleri ham da olsa bir yola kavuşmuş.

Köy halkının dilekleri: Sunni hayvan tohumlama memurlarının yol olması münasebetiyle Yeniceye kadar gelmeleri, sunni gübrenin kendilerine devtetce daha ucuz ve zamanında verilmesi; bir ebe, bir sağlık memurunun köylerine veya yakın köylerden birine verilmesi. Ziraat, Hayvan sağlık, sıhhiye ve diğer ilgili memurların köylerine ziyaret etmeleri ve kendilerine yol göstermelerini istemekteler. Orman köylerinden olmaları münasebetiyle gerekli orman iş yerlerinde ormancıların kendilerine çalışma imkanları sağlamaları, iş vermelerini istemekteler

Turistik bakımdan:  Köyün her tarafı görmeğe değer. Ormanlarla kaplıdır, suları gayet soğuk ve iyidir. Kilise namı altında Tekicek tarla mevkiinde eski horasani bina kalıntıları görmeğe ve incelemeğe değer.

Önceki İçerikDoğanlı Köyü
Sonraki İçerikDere Köyü
SeSiÖz
Selim Sinan Öztürk. Ayancık doğumlu. İHO ve AÖF Önlisans mezunu. Okulda duvar gazetesi çıkarırken bazan isim olarak sesiöz yazardı, Necip Fazıl'dan esinlenerek. Sonradan bunu kişisel olarak hazırladığı site ismi olarak benimsedi. Ayancık'tan iyiye güzele yönelik haberler ve yazılar yazmaktı maksadı. Yazmak bazan ihtiyaç gibi oluyor. Böylece birşeyler ortaya çıkıyor işte...

Most Popular

Recent Comments