Pazar, Ekim 17, 2021

Güzel Sözler

GÜZEL SÖZLER

(Derleyen; Veyis Susam)

* Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü,  Ona yeter imiş kasabın birisi.

* Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür.  Yiğit ise sadece bir kere..

* Âlimin benzer misali, şol bir küheylana ki, 

Doğurur yüzbin kuruşluk tayı feryad eylemez.

Cahilin benzer misali şol bir tavuğa ki,

Vereceği bir yumurta, bağırır ar eylemez.

* Ağlamazsa günahına, sen onlara gözüm deme,

Rabbımızın dergâhına götürmezse izim deme,

Gülşeninde gülün solar, gözlerine toprak dolar,

Şu dünyada nelerim var, üçbeş arşın bezim deme.

Kapısına varılmazsa, divanına durulmazsa,

Hak yolunda yorulmazsa, ayağım ve dizim deme.

Tutar mazlumun duası, yok bu dünyanın vefası,

Olmuşlarsa Hakk’a âsi, benim oğlum kızım deme.

* Çocuklarınıza dilini tutmayı öğretiniz.  Konuşmasını nasıl olsa öğrenecektir.

* Çok diyarı gurbet gezdim,

Ne zengini gördüm tok ne fakiri aç,

Mevlâm ver ki bana öyle bir taç,

Nâmerde değil merde dahi etme muhtaç.

* Olmasa da olur dediğin şey israftır.

* Eğilenler oldukça, dik duranlar olacaktır.

* Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır.

* İlim, büyük adamı mütevazi yapar,  Normal adamı şaşırtır,  Küçük adamı da kibirlendirir.

* Hakka dayanmayan kuvvet zalim,  Kuvvete dayanmayan adalet ise âcizdir.

* Olabilirsen, başkalarından daha akıllı ol ama,  sakın onlara daha akıllı olduğunu söyleme.

* O dem ki, perdeler kalkar, perdeler iner, 

Azraile hoş geldin diyebilmekte hüner.

* Namahrem yüzüne bakmakla cünüp olan gözünü,  Nedamet yaşları ile guslettirsin.

* Limandaki gemi güven içindedir.  Fakat gemiler limanlar için yapılmamıştır.

* Körler ülkesinde görmek, idamlık suçtur.

* Komşunu sev ama aradaki bahçe duvarını asla kaldırma.

* Konuşmak bir ihtiyaç, dinlemek ise bir sanattır.

* Kuvvetine güvenenler, korkutmak küçüklüğünde bulunmazlar.

* Kundak, birgün öleceklerin sarıldığı kefen,  Kefen,birgün doğacakların sarıldığı kundaktır.

* İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını,  sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler.

* İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.

* Hoştur bana senden gelen,

Ya gonca gül, yahut diken

Ya hil’at-ü yahut kefen,

Nârın da hoş, nûrun da hoş.

* Fakir, Allah’tan başka herşeye ihtiyaç duyandır.

* Evlenmeden önce gözlerinizi dört açarsanız,  evlendikten sonra yarı yarıya kapatabilirsiniz.

* Elmas gibi ol ki, yandığın zaman, ne yerde külün,  ne gökte dumanın kalsın.

* Elinle ettiğin hayrı, dilinle eyleme zayi.

* Ellerime uzanan dudakları tepeyim, 

Allah diyen gel senin ayağından öpeyim.

* Çoban kurdun işine razı olursa,  köpek yabancıya havlamaz.

* Cennete giden yollar, mescidlerden geçiyor,  Mevlâ hep kullarını secdelerden seçiyor.

* Cemiyet cürmü hazırlar, mücrim ifa eder.

* Bin bahar görse taş yeşermez.

* Bahr isen de katre-i nâçiz göster kendini.

* Bir adam sana birini kötülerse bil ki,  o kötülediği adamın ikincisi de sensin.

* Bir kimse seni sende olmayan niteliklerle överse,  sende olmayan kusurlarla da yerebilir.

* Biraz kıskançlık duyarsanız, yaşarken ölmenin ne demek olduğunu anlarsınız.

* Birçok kusurumuz olmasaydı, başkalarından kusur arayıp bulmaktan o kadar hoşlanmazdık.

* Bir ülkede ne kadar çok yasa varsa, adalet o kadar yolunu şaşırır.

* Bazı kapıların bize kapalı görünmesi, önünde değil arkasında durduğumuz içindir.

* Büyük adam kendi kalbinin misafiri, başka gönüllerin ev sahibidir.

* Budur cihanda benim en beğendiğim meslek

Sözüm odun gibi olsun hakikat olsun tek.

* Belki de sarılacağın kefen dokunmuştur, sen hâlâ gülüp oynuyorsun.

* Ayağım karada oldukça, denizden hoşlanırım.

* Açıktan şeytana lânet edip, gizliden ona itaat edenlerden olma.

* Allah, Cennet’ten başka, mü’min kulu için istirahat yeri yaratmamıştır.

Önceki İçerikUnutmayın
Sonraki İçerikVeda Hutbesi
SeSiÖz
Selim Sinan Öztürk. Ayancık doğumlu. İHO ve AÖF Önlisans mezunu. Okulda duvar gazetesi çıkarırken bazan isim olarak sesiöz yazardı, Necip Fazıl'dan esinlenerek. Sonradan bunu kişisel olarak hazırladığı site ismi olarak benimsedi. Ayancık'tan iyiye güzele yönelik haberler ve yazılar yazmaktı maksadı. Yazmak bazan ihtiyaç gibi oluyor. Böylece birşeyler ortaya çıkıyor işte...

Most Popular

Recent Comments