Pazartesi, Eylül 26, 2022

Hasan Fehmi Efendi

Hasan Fehmi (1867 – 1933)

1875’de Acara’da doğdu. Babası Hüseyin Bey, annesi Hatice hanımdır. Ailesi 6 yaşında iken 93 savaşlarından (1877/1878) sonra Acara’dan hicret ederek Sinop Ayancık’ın dağ köylerinden (O zamanlar Ayancık’a bağlı iken şimdi Türkeli’ye bağlı olan) Sazkışla Köyüne yerleşti. 16 yaşında iken İstanbul’a gelerek Fatih Medreselerine Kayıt oldu. Medreseden sonra eğitimine Hukuk Fakültesinde devam etti. Ayancık ve Sinop müftülüğü görevinde bulundu. Ayrıca Sinop’ta avukatlık yaptı.

1908’de Sinop’tan Meclis-i Mebusan’a seçildi. 2. ve 3. dönemlerde de milletvekilliği devam etti. Milletvekilliği sırasında Hukuk fakültesinde ders verdi. Padişah Reşat döneminde Surre-i Hümayun eminliği yaptı, İstanbul’un işgali üzerine tutuklanarak Malta’ya sürgüne gönderildi. Sürgünden sonra bir müddet Düzce ve Bursa Reji idaresi muhakemat müdürlüğü yaptı.

1923’de TBMM 2. dönem seçimlerinde Kastamonu milletvekili seçildi. Şer’iye ve Evkaf, Memurin Muhakemat, Divan-ı Muhasebat, İrşad-ı Umur-ı Tasarrufiye, Sıhhiye ve Muavanat-ı İçtimaiye Adliye ve Nizammane dâhili komisyonlarında görev yaptı. Askeri doktorların terfileri, büyükbaş hayvanların ıslahı, Marmara Adasında hapishane inşası, ağaç yetiştirilmesi ve kaçak altınlar konularında kanun teklifleri vermiştir. Şapka iktisası ve Latin Alfabesinin Kabulü Hakkındaki Kanun tekliflerinde imzası vardır. Of kazasında Darülhilafe Medresesi açılmasına dair temenni önergesi, hâkimlere yapılan baskı ve yüksek tahsil konularında soru önergesi vermiştir. Genel Kurul’da 31 değişik konuda 55 konuşma yapmıştır. 3. ve 4. dönemlerde Kastamonu’dan milletvekili seçilmiştir.

Hasan Fehmi Efendi, saç ve ten renginden dolayı arkadaşları arasında “Istakoz Hoca” lakabı ile anıldı. “Ceviz Ağacı”, “Hikmet-i Teşri”, “Kürsi-i İslamda Bir Hitabe” adlı yayımlanmış eserleri vardır. 1901’de Ayşe Sıdıka Hanım ile evlenmiştir. Prof. Dr. Edip, Mağbuta, Dr. Muhit, Recep Nuri, Sıddık, Faruk ve Bekam’ın babasıdır. Hasan Fehmi Efendi, 18.12.1933 tarihinde Kastamonu’da vefat etti. Arapça, Farsça ve Fransızca bilmekte idi.

Eserleri

(*) Kâzım Öztürk, Türk Parlamento Tarihi, III. Dönem (1923-1927) III. Cilt, Ankara 1995, s:495-496, Gövsa, Meşhur Adamlar,2, 479

(Osmanlı Gürcüleri, Yazarı: Murat Kasap, 2010 İstanbul baskısı)

Not: Hasan Fehmi Efendi ile ilgili bilgiler, Hasan Fehmi Efendi’nin amcasının kızı Naciye hanımın oğlu İhsan Kaya’dan temin edilen Osmanlı Gürcüleri isimli kitaptan alınmıştır. Hasan Fehmi’nin Müftülük dönemine ait resmi de İhsan Kaya’dan alınan orjinal resimden kopyalanmıştır.

SeSiÖz
Selim Sinan Öztürk. Ayancık doğumlu. İHO ve AÖF Önlisans mezunu. Okulda duvar gazetesi çıkarırken bazan isim olarak sesiöz yazardı, Necip Fazıl'dan esinlenerek. Sonradan bunu kişisel olarak hazırladığı site ismi olarak benimsedi. Ayancık'tan iyiye güzele yönelik haberler ve yazılar yazmaktı maksadı. Yazmak bazan ihtiyaç gibi oluyor. Böylece birşeyler ortaya çıkıyor işte...

Most Popular

Recent Comments