Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa

K (Kara tavuk... -Kütük ve tomrukları...) - Sayfa 5

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
K (Kara tavuk... -Kütük ve tomrukları...)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Tüm Sayfalar
Kurtarıcı.:HALASKAR

Kurtçuk korkusu.:AKARFOBİ

Kurtçuk.:LARVA

Kurtulmalık.:FİDYE

Kurtulmuş kuzu ve oğlak derileri.:RAMKA

Kurtuluş Savaşı karşıtı yazıları nedeniyle yargılanmak üzere Ankara’ya götürülürken İzmit’te linç edilen gazeteci.:ALİKEMAL

Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu’dan Ankara’ya kağnısıyla cephane taşırken çocuğuyla birlikte donarak ölen (1921) halk kahramanı.:ŞERİFEBACI

Kurtuluş Savaşı yıllarında,Balıkesir yöresinde,ürkütücü bir görünüşe bürünerek düşman askerlerini korkutmayı amaçlayan kişilere verilen ad.:TÜLÜTABAK

Kurtuluş Savaşı’nın ilk dönemlerinde resmi makamların da dolaylı desteğiyle kurulan ve yaklaşımında sosyalist öğeler de içeren İslamcı örgüt.:YEŞİLORDU

Kurtuluş, kurtulma.:REHA

Kuru , kepekli un.:KAVUT

Kuru ağaç parçası.:KÖMEÇ

Kuru kalabalığın ya da çetelerin iktidar olduğu yönetim biçimi.:MOBOKRASİ

Kuru odun.:KEPEL

Kuru ot.:PALAK

Kuru soğuk.:AYAZ

Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi.:TABA

Kuru üzüm,arpa ya da hurmadan yapılan şıra.:NEBİZ

Kurucu, inşa eden,kuran.: BANİ

Kurul.:HEYET

Kurulma,ortaya çıkma.:TEESSÜS

Kurulu şeyi sökme,sökme.:DEMONTE

Kuruluş yeri seçimi. :LOKALİZASYON

Kuruluşlarda veya derneklerde bir gruba tanınan kontenjan sayısı.:KOTA

Kurum. :MÜESSESE

Kurumlu,gururlu.:MAĞRUR

Kurumuş ama devrilmemiş ağaç.:AYAĞAN

Kurumuş hamuru yada hamur bulaşığını tekneden kazımaya yarayan aygıt.:EGİSTİREN

Kurumuş sığır gübresi.:TEZEK

Kurumuş tütün yaprakları destesi.:TONGA

Kuruntu.:VEHİM

Kurutma kabı.:DESİKATÖR

Kurutulan tohumları çemen yapımında kullanılan ot.:BOY

Kurutulmuş kabağın içine küçük çakıl taşları doldurarak elde edilen ritim sazı. Latin Amerika ülkelerinde kullanılan vurmalı bir çalgı.:MARAKAS

Kurutulmuş ringa balığı.:FRİSA

Kurutulmuş süt ürünü.:KURUT

Kurutulmuş üzümün içine ceviz konarak yapılan ve saruç da denilen bir yiyecek.:BASMACA

Kuruyarak ya da çürüyerek içi boşalmış olan.:KOF

Kuruyemiş.:MEYVEHOŞ

Kuruyunca çatlayan killi bir toprak türü. Tuzlu,killi toprak.:GEREN

Kusturucu ilaç.:EMETİK

Kusur kondurmama.:TENZİH

Kusur,ayıp.:AVAR

Kusur,özür,bozukluk.Bir üründe,özellikle kumaş ve giysilerde bulunan yapım hatası.:DEFO

Kusur.:TAKSİR

Kusurlar,suçlar.:TAKSİRAT

Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı.:ŞEHLA

Kusursuzluk.İyilik,güzellik,olgunluk.:CEVDET

Kuş başı doğranmış et ve baklava yufkasıyla yapılan bir tür kebap.:ALİPAŞA

Kuş kanadı.:CENAH

Kuş kanadının büyük tüyleri.:PER

Kuş kanadının büyük tüyü.:YELEK

Kuş lastiği.:SAPAN

Kuş lastiği.İki ucu ip,ortası örme ya da meşin olan bir taş atma aracı.:SAPAN

Kuş pisliği.:SANK

Kuş tuzağı.:KAPANCA

Kuş tuzağı.:KUŞMAR

Kuş üretme odası.:SALMA

Kuş üretmeye yarayan kafesli yer.:ÇİFTEHANE

Kuş yuvası(Eski dilde).:AŞİYAN

Kuş yuvası.:AŞİYAN

Kuşadası’nın antik dönemlerdeki adı.:NEOPOLİS

Kuşak,nesil,soy.:JENERASYON

Kuşatılmış,sarılmış.:MAHSUR

Kuşatma savaşlarında gedik açarak surları ve kuleleri yıkmaya yarayan yer altı galerileri.Osmanlı ordusunda yeraltında yollar açanlara lağımcı denirdi.:LAĞIM

Kuşatma, çevirme.:ABLUKA

Kuşatma, çevirme.:İHATA

Kuşatma,sarma,çevirme.:MUHASARA

Kuşbaşı doğranmış koyun eti ve baklava yufkasıyla yapılan bir tür kebap.:ALİPAŞA

Kuşbaşı et ve patlıcanla yapılan bir yemek.:MEDFUNE (MEFTUNE)

Kuşbaşı et,arpacık soğanı ve bayat ekmekle yapılan bir yemek.:BANAK

Kuşbaşından daha küçük et parçalarının soğan,biber,maydanoz,domates vs ile bir sac üzerinde pişirilmesi sonunda hazırlanan Mersin yöresine özgü kebap türü.:TANTUNİ

Kuşbilim uzmanı.Kuş bilimci.:ORNİTOLOG

Kuşdili,hasalban gibi adlar da verilen ve Akdeniz yöresinde yetişen,yaprakları güzel kokulu olan ve baharat olarak kullanılan bir bitki.:BİBERİYE

Kuşdili,hasalban gibi adlar da verilen ve Akdeniz yöresinde yetişen,yaprakları güzel kokulu bir bitki.:BİBERİYE

Kuşkonmaz,acı ot gibi adlar da verilen ve Ege yöresinde körpe sürgünleri sebze olarak kullanılan otsu bitki.:TİLKİŞEN

Kuşku, sanı.:REYB

Kuşku,kuruntu,şüphe.:İŞKİL

Kuşkucu, şüpheci.:SEPTİK

Kuşlardan korkma.:ORNİTOFOBİ

Kuşları inceleyen bilim.:ORNİTOLOJİ

Kuşların alt çenelerinin boynuzsu örtüsü.:GNATOTEKA

Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.:ÇENEK

Kuşların gövde,kanat ve kuyruğunda bulunan,uçma,örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan çeşitli renklerde kalın eksenli tüy.:TELEK

Kuşların kanat tüyleri.:EĞRİCE

Kuşların kanat tüyleri.:EĞRİLCE

Kuşların sindirim kanalları üzerinde bulunan kaslı,öğütücü mide.:TAŞLIK

Kuşların taşlık, katı gibi adlar da verilen midesi.:KONSA

Kuşların tüy değiştirme zamanı.:KARINSA

Kuşların yemek borusu üzerinde bulunan,yiyeceklerin toplandığı torba biçiminde organ. Kuşların midesi.:KURSAK

Kuşların yerini bulmakta kullanılan üç av köpeğinin ortak adı. Uzun tüylü İngiliz köpeği.:SETER

Kuşluk yemeği.:BRUNCH ( BRANÇ)

Kuşpalazı da denilen bulaşıcı hastalık.:DİFTERİ

Kuşun yavrusuna taşıdığı yem.:BEN

Kutba yakın bölgelerde geceleri gökyüzünde sık sık beliren renkli ışıklar için kullanılan terim.(Auroralar,güneş rüzgarıyla gelen yüklü parçacıkların dünya atmosferine girip yerkürenin manyetik alanıyla etkileşimde bulunması sonucu oluşur).:AURORA

Kutba yakın bölgelerde geceleri gökyüzünde sık sık beliren renkli ışıklar için kullanılan terim.(Auroralar,güneş rüzgarıyla gelen yüklü parçacıkların dünya atmosferine girip yerkürenin manyetik alanıyla etkileşimde bulunması sonucu oluşur).:AURORA

Kutlama.:TESİT

Kutlu,uğurlu. Çok verimli,bol,eksiksiz.:ONGUN

Kutsal bir güce,bir dileği yerine getirmesi için yapılan vaat.:ADAK

Kutsal günlerde karşılık beklemeden hayır için dağıtılan içme suyu.:SEBİL

Kutsal Hint destanı.:RAMAYANA

Kutsal Hint metinlerinin başında ve sonunda yinelenen büyülü ve mistik hece.:AUM

Kutsal inanç.:İMAN

Kutsal kimse.:KUDDUS İ

Kutsal kimse.Hıristiyan ermişlerine verilen san.:AYA

Kutsal kitaplarda Suriye ile Mezopotamya’yı içine alan bölgeye verilen ad.:ARAM

Kutsal kitapta geçen ve Horeb olarak da adlandırılan kutsal dağ.:SİNA

Kutsal Mısır öküzü.:APİS

Kutsal olduğu için dokunulmaması gereken şey.:TABU

Kutsal sayılan hayvan figürlerinin küçük heykelcikleri ile yapılan Japon sanatına özgü maskotlar.:NETSUKE

Kutsal sayılan hayvanlara din bakımından saygı duyma.:ANİMALİZM

Kutsal sayılan inanç ve davranışlar.:MUKADDESAT

Kutsal,şerefli.:ŞERİF

Kutsal,uğurlu,kutlu.:MÜBAREK

Kutsal.:MUKADDES

Kutsama. Kutsal sayma.:TAKDİS

Kutuların katlama yeri.:RİL

Kutup bölgelerindeki geniş buz alanına verilen ad.:İSFİLT

Kutup bozkırı.Üstü karla örtülü topraklara ve kuzey kutbuna yakın bozkırlara verilen ad.:TUNDRA(TUNDURA)

Kutup bölgelerinde deniz suyundan oluşan yüzer buz. Denizde yada kıyıda buz tabakasıyla örtülü olan kesim.:BANKİZ

Kutup bölgelerinde yada dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi.:BUZUL

Kutup noktalarından geçerek ekvatoru dik olarak kestiği ve dünyayı çevrelediği varsayılan daire,boylam.:MERİDYEN

Kutup Yıldızı.:DEMİRKAZIK

Kutup yıldızına verilen bir başka ad.:POLARİS

Kutup.:POLAR

Kutup.:UCAY

Kutuplanma.:POLARİZASYON

Kutuplarda yaşayan küçük yabani ördek.:KAKAVİ

Kuvars, mika ve feldspattan oluşmuş kayaç.:GNAYS

Kuvvet verici,yorgunluk giderici ve cinsel gücü artırıcı özellikleri olan bir Uzakdoğu bitkisi.:GİNSENG

Kuvvet ya da kuvvet çiftini ölçmeye yarayan aygıt.:DİNAMOMETRE

Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı.:MEKANİK

Kuvvetli esen soğuk yel.:SAZAK

Kuvvetli,sağlam.:RASİH

Kuyruğu çok uzun,eti beğenilen bir kuş.:SÜLÜN

Kuyruğu ve yelesi beyaz olan at.:AKKANAT

Kuyruk eritilip yağı alındıktan sonra geri kalan gevrek posa,kıkırdak.:KAKIRDAK

Kuyruk kemiğinin kıkırdaklı bölümü. Kuyruğun iskeleti.:KEMİRDEK

Kuyruk sokumu kemiği.:PÖÇ

Kuyruklu yıldız.:KOMET

Kuyruksallayan da denilen bir kuş.:YUNDA

Kuyruksallayan kuşuna verilen bir başka ad.:YONTKUŞU

Kuyruksokumu kemiği.:UCA

Kuytu ve sıcak yer.:ARAN

Kuyuda pişen et.:TANDIR

Kuyudan su çekmekte kullanılan kaldıraca benzer aygıt.:SEREN

Kuyumcuların maden eritmek amacıyla ateşi üflemek için kullandıkları ince boru. Kaynak yapımında,metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan alev püskürten.:HAMLAÇ

Kuyumculukta kullanılan yüzde sekseni bakır, yüzde yirmisi çinkodan oluşan sarı renkli alaşımdan yapılan ve üzerine altın yaldız çekilen şişkin kapaklı sahan veya leğen.:TOMBAK

Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde görülen,gövdeye cin girmesiyle ortaya çıktığına inanılan ruhsal hastalık.:ZAR

Kuzey Afrika,İran ve Hindistan’da yetişen dikensiz küçük bir ağaç. Müslümanlarca diş temizliğinde kullanılması sünnet olan bu ağacın dalı ucu dövülüp fırça durumuna getirilir ve diş temizliğinde kullanılırdı.:MİSVAK

Kuzey Afrika’da 800-909 yılları arasında egemenlik kurmuş İslam hanedanı.:AGLEBİLER

Kuzey Afrika’da bir ırmak.:MOLOPO

Kuzey Afrika’da çadırlardan oluşan yerleşme.:DEVAR

Kuzey Afrika’da hintkeneviri yapraklarından elde edilen ve tütüne karıştırılarak esrar gibi içilen sarhoşluk verici toz.:KİF

Kuzey Afrika’da kurulmuş bir tarikat.:TİCANİLİK

Kuzey Afrika’da su altında kalabilen ve sebha da denilen tuzlu çöküntü.:KEVİR

Kuzey Afrika’da şeyhlere ve dervişlere verilen ad.:MURABUT(MARABUT)

Kuzey Afrika’da yaşayan bir Berberi kabilesi.:İRATEN

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın simgesi.:NAFTA

Kuzey Amerika ve Sibirya’da yaşayan bir ren geyiği cinsi.:KARİBU

Kuzey Amerika yerlileri arasında en yaygın yerel dinsel hareket.:PEYOTE

Kuzey Amerika yerlilerinin birbirlerine armağanlar verdikleri dinsel bayram.:POTLAÇ

Kuzey Amerika yerlilerinin inancında doğa üstü güç.:MANİTU

Kuzey Amerika’da beş büyük gölden biri.:HURON

Kuzey Amerika’da yaşamış Kızılderili bir halk.:APALAŞLAR

Kuzey Amerika’da yaşayan iri bir kemirgen hayvan,bir fare türü.:NEOTOMA

Kuzey Amerika’da yaşayan iri bir kemirgen hayvan.:NEOTAMA

Kuzey Amerika’da yaşayan iri bir sıçan.:MASKARAT

Kuzey Amerika’da yaşayan iri boynuzlu bir geyik cinsi.:ELK

Kuzey Amerika’da yaşayan Kızılderili bir halk. :APAÇİLER

Kuzey Amerika’da yaşayan Kızılderili bir halk.:ARAPAHOLAR

Kuzey Amerika’da yaşayan Kızılderili bir halk.:KRİK

Kuzey Amerika’da yaşayan Kızılderili bir halk.:SEMİNOLELER

Kuzey Amerika’da yaşayan Kızılderili bir halk.:UTELER

Kuzey Amerika’da yaşayan Kızılderili bir halk.:VAKAŞLAR

Kuzey Amerika’da yaşayan Kızılderili bir halk.:YAKİMOLAR

Kuzey Amerika’da yaşayan küçük bedenli bir sincap cinsi.:TAMİA

Kuzey Amerika’da yetişen ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan şifalı bir bitki.:MAVİKOHOS

Kuzey Amerika’daki bir Kızılderili kabilesi.:URONİ

Kuzey Amerika’daki Kayalık Dağların doğu yamaçlarında kış aylarında esen kuru ve ılık rüzgar.:ŞİNUK

Kuzey Amerika’daki St. Lawrence Irmağı’ndaki adalara verilen ad.:BİNADALAR

Kuzey Amerika’nın beş büyük gölünden biri.:ERİE

Kuzey Amerika’nın büyük çayırlarında yaşayan bir kuş.:PİRİNÇKUŞU

Kuzey Amerika’nın en büyük akarsularından biri.:YUKON

Kuzey Amerika’nın güneyinde yetişen ve meyvesi yenilen anonagiller familyasından bir ağaççık.:ASİMİNA

Kuzey Anadolu fay hattını keşfeden ünlü yer bilimcimiz.:İHSANKETİN

Kuzey Anadolu’da yetişen,tüylü ve çiçekli dalları sebze olarak kullanılan otsu yabani bir bitki.:GALDİRİK (GELDİRİK)

Kuzey Arnavutluk’ta Osmanlılar döneminde yaşayan Katolik Arnavutlara verilen ad.:MALİSOR

Kuzey Arnavutluk’ta yaşayan Katolik Arnavutlara verilen ad.:MALİSOR

Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı.:NATO

Kuzey Atlantik’te yaşayan,4 m uzunluğunda,derisi,dişi ve yağı için avlanan bir deniz memelisi.:MORS

Kuzey Avrupa ülkeleri ile Ortadoğu’yu birbirine bağlayan otoyolun simgesi.:TEM

Kuzey Avrupa’da yaşayan,çok yumuşak ve ince tüyleri olan,postu için avlanan küçük hayvan. Bir kürk hayvanı.:SAMUR

Kuzey batı Hindistan’ın yerli halkı.:DASALAR

Kuzey buz denizinde yaşayan dalıcı bir martı türü.:ALK

Kuzey gök kürede bir takımyıldız.:PERSEUS

Kuzey gökkürenin en parlak yıldızı.:VEGA

Kuzey Hindistan kökenli bir dil.:PALİ

Kuzey Hindistanlı şair.Kirişna Şarkısı adı verilen yapıtı,bugün de dinsel halk bayramlarında oynanan ve yatra adı verilen oyunlardan oluşmuştur.(12. yüzyıl).:JAYADEVA

Kuzey Kafkasya’da yaşayan Müslüman bir halk.:ABAZALAR

Kuzey Kafkasya’da yaşayan Müslüman bir halk.:LAKLAR

Kuzey Kore’nin plakası.:KP

Kuzey Kutbu’na yaptığı keşif seferleriyle tanınmış Norveçli kaşif.:NANSEN

Kuzey kutbuyla ilgili, kuzey kutup yakınında olan.:ARKTİK

Kuzey kutup bölgesi.:ARKTİKA

Kuzey mitolojisinde Odin’in omzuna konan iki kargadan biri.:MUNEN

Kuzey yarıkürede yaşayan,uçarken yakaladığı böceklerle beslenen göçmen kuş.:KIRLANGIÇ

Kuzey yarım küre için,21 martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziran’da gün dönümü ile biten,kış ve yaz arasındaki mevsim.:BAHAR

Kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen,yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç ve aynı adı taşıyan meyvesinin adı.:DUT

Kuzeybatıdan esen,genellikle soğuk,bazen fırtına niteliğindeki yel. Keşişleme karşıtı rüzgar.:KARAYEL

Kuzeyden esen rüzgar.:DEPERE

Kuzeyden esen rüzgar.:YILDIZ

Kuzeydoğu Afganistan’da yaşayan ve Nuristaniler de denilen bir halk.:KAFİRLER

Kuzeydoğu Anadolu’da bir dağ sırası.:YALNIZÇAM

Kuzeydoğu Asya’da yaşayan,büyük boynuzları olan bir yaban koyunu.:ARGALİ

Kuzeydoğu Etiyopya ve Cibuti’de yaşayan bir halk.:AFARLAR

Kuzeydoğu Kafkasya’da Dağıstan Federe Cumhuriyetinde yaşayan bir halk.:AVAR

Kuzeydoğu Sibirya’da yaşayan ve Yakutlar (Dolganlar) da denilen Türk soylu bir halk.:SAHALAR

Kuzeydoğu.:ŞİMALİŞARKİ

Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgar.:POYRAZ

Kuzeye dönük,bu nedenle çok az güneş gören ve hep serin olan dağ yamacı.:KUZYAKA

Kuzeyin Chopin’i olarak da adlandırılan ve Norveç Ulusal müzik okulunun kurucularından olan ünlü besteci.:GRİEG

Kuzgun kılıcı da denilen çiçek.:GLAYÖL

Kuzu ağılı.:ÇİTEN

Kuzu derilerinin üzerindeki yağları ve fazlalıkları temizlemede kullanılan iki kulplu bıçağa verilen ad.:AŞKİ

Kuzu sesi.:ME

Kuzu yada koyun postundan yapılmış kürk.:KEVEL

Kuzuların altı günlük oluncaya kadar konuldukları özel ağıl.:İRİLİK

Kuzunun sırt bölümünden elde edilen etin kızartılmasıyla yapılan bir yemek.:KARSKİ

Küba kökenli bir dans.:SON

Küba’da doğan ve komşu adalarla ABD’de özellikle siyahlar arasında yaygın olan , Hıristiyanlıkla Afrika inançlarının karışımı bir din.:SANTERİA

Küba’da şeker kamışı hasadı.:ZAFRA

Küba’dan Amerika ve Avrupa’ya yayılan bir dans ve bu dansın müziği.:RUMBA

Küba’nın başkenti.:HAVANA

Küba’nın para birimi.:PESO

Küba’ya özgü,romla yapılan ünlü bir kokteyl.:MOJİTO

Küçük ,saplı tencere.:KAÇARULA(KAÇAROLA)(KASRO)

Küçük ada.:CAYO

Küçük ağaç parçası.:KIYMIK

Küçük akarsu.:AKARCA

Küçük akarsu.:CAFER

Küçük bedenli bir yengeç türü.:UCA

Küçük bir alan üzerine odaklanmış yoğun ışık kaynağı. Fotonların girişken doğalarının açığa çıktığı ışık kaynağı.:LAZER

Küçük bir gemi gibi kullanılabilen büyük sandal.:ŞALUPA

Küçük bir gezegen. :İKAR

Küçük bir hıyar cinsi.:SİLOR

Küçük bir kağıda yazılmış kısa mektup,tezkere.:PUSULA

Küçük bir kavuna benzeyen,sarı yada yeşil kabuğu olan,hoş kokulu bir meyve.:KIRLANGIÇ

Küçük bir kelebek türü.:FELFELEK

Küçük bir suyu ya da hendeği geçmek için yapılmış köprü.:AŞIT

Küçük bir topu özel sopalarla belli çukurlara iterek oynanan bir açık hava sporu.:GOLF

Küçük birlikler halinde düşman topraklarına saldırılar düzenlemek üzere eğitilmiş asker.ABD Kara kuvvetlerinde komando birliğine bağlı asker.:RANGER

Küçük bitkilere verilen ad.:OT

Küçük bitkilere verilen ortak ad.:TERBİ

Küçük bohça. Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça.:ÇIKI (ÇIKIN)

Küçük bonfile parçası.Sığırda,iki sırt omur kemiklerinin altındaki uzun boyun kasına verilen ad.:FİLEMİNYON

Küçük boylu bir at cinsi.:MİDİLLİ

Küçük boylu, uzun ve ipeksi tüylü, sarkık kulaklı bir köpek cinsi.:KOKER

Küçük boyutlu çuha parçaları yan yana dikilerek oluşturulan örtü.:BENALUKA

Küçük boyutlu yüksek bir yaylanın en yüksek düzlüğü.:MASA

Küçük boyutlu,ambarsız ve on iki top taşıyan eskiden kullanılmış yelkenli bir savaş gemisi.:ŞALOPA

Küçük boyutlu,ambarsız ve on iki top taşıyan yelkenli bir savaş gemisi.:ŞALOPA

Küçük cariye,genç kadın köle. :KENİZEK

Küçük çan.:ÇINGIRAK

Küçük çapa.:ÇEKEL

Küçük çocuğun yürümeye başlaması.:ADAKLAMAK

Küçük çocuk salıncağı.:ILINCAK

Küçük çocuk,küçücük.:TIFIL(TIFL)

Küçük çocuk.:TUFEYL

Küçük çocuklarda ishal ve kusmalara neden olan bir virüs.:ROTA

Küçük çocuklarda sünnet derisinin penisin başına yapışık olmasıyla görülen ve ameliyatla düzeltilen rahatsızlık.:BİTİK

Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş yaratık.:ÖCÜ

Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş yaratık.:UMACI

Küçük çubuklarla oynanan bir oyun.:MİKADO

Küçük davul.:TÖMBELEK(DÜMBELEK)

Küçük denk.:FERDE

Küçük doğranmış kabak,fasulye gibi sebzelerle yapılan bir yemek.:ÇİNTME

Küçük doğranmış patates,patlıcan,biber gibi sebzeleri kızartıp üzerine sos dökerek hazırlanan bir tür meze,kızartma yemeği.:ŞAKŞUKA

Küçük erkek kardeş,kayınbirader.:İNİ

Küçük fare.:SIÇAN

Küçük gezegen. Güneşin etrafında dönen, kaya ve demirden oluşan,binlerce küçük gezegen.:ASTEROİT

Küçük göl.Gölet. Su birikintisi.:GÖLEK

Küçük hamur parçalarının yağda kızartıldıktan sonra şerbete atılmasıyla yapılan bir tatlı.:ARMUDİYE

Küçük han yada küçük otel.:LOSTARYA

Küçük harf.:MİNİSKÜL

Küçük İngiliz anahtarı.:KURBAĞACIK

Küçük ispirto ocağı.:KAMİNETO

Küçük kale.:PELENGA

Küçük kamyon,kamyonet.:PİKAP

Küçük kanal.:KANALET

Küçük Kara Balık, Bir Şeftali Bin Şeftali, Kel Güvercinci, İnatçı Kediler gibi yapıtları dilimize de çevrilmiş, İran çocuk edebiyatının dünyaca ünlü yazarı.:SAMEDBEHRENGİ

Küçük kareler biçiminde kesilmiş hamur katları arasına kıyma konularak yapılan İtalyan yemeği.:RAVİYOLİ

Küçük kareli kumaş.:PÖTİKARE

Küçük kazan.:ENCİK

Küçük kertik.:ÇENTİK

Küçük kervan,göç yükü.:BARHANA

Küçük kesilmiş kuzu etlerini ağaç şişlere geçirip ızgarada pişirerek yapılan kebap.:ÇÖPŞİŞ

Küçük kırmızı biberlere verilen isim.:ÇUŞKA (ŞUŞKA) BİBER

Küçük kiraz büyüklüğünde ve kırmızı renkte üzümsü meyveler veren,bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen,hep yeşil yapraklı bir tür çalı.:AKUBA

Küçük kitap,broşür.:RİSALE

Küçük körfez. :KOY

Küçük körfez.Denizin,gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu bölümü.:KOY

Küçük kulaklı koyun ya da keçi.:ÇOMU

Küçük küçük parçalara ayırmak.:DİTMEK

Küçük mala. Ağaçtan veya çelikten yapılmış,yiyecekleri bir yerden bir yere aktarmaya yarayan yassı alet.:SPATULA

Küçük masa.:SEHPA

Küçük maşa yada cımbız.:ÇİFT

Küçük mavi çiçekler açan bir bitki.:UNUTMA BENİ

Küçük motosiklet.:MOBİLET

Küçük mülkiyetin geliştirilmesini konu alan toplumsal öğreti.:MORSELİZM

Küçük nesne. Çok küçük parçacık.:ZERRE

Küçük ney.:NEYÇE

Küçük ok.:TİREK

Küçük orak.:ROSA

Küçük otel.:MOTEL

Küçük parçalar halinde doğranmış et ve sebzelerin kızgın yağda karıştırılarak kısa sürede pişirilmesi.:SOTE

Küçük pınar.:ÇIRÇIR

Küçük salkımlı bir üzüm cinsi.:NEFERİYE

Küçük saray.:SERAÇE

Küçük sebze bahçesi.:KAVSARA

Küçük sebze meyve bahçesi.:HARIM

Küçük sepet.:TINGIL

Küçük su birikintisi,gölcük.:BUGET

Küçük su birikintisi.:ÇİPİL

Küçük su testisi.:GUNGULA

Küçük tabak,küçük sahan.:LEMBEKİ

Küçük tahta köprü,merdiven,iskele.:GEÇEK

Küçük taneli bakla türü.:FUL

Küçük taneli bir bezelye türü.:SULTANİ

Küçük taneli bir tür çekirdeksiz siyah üzüm.:KİŞMİŞ

Küçük taneli fındık türü.:PİKOLA

Küçük taneli,kokulu ve pekmez yapmaya elverişli bir üzüm cinsi.:KARABÜZGÜL

Küçük taneli,kokulu ve pekmez yapmaya uygun bir üzüm cinsi.:KARABURCU

Küçük tekne.Irmakları geçmek için kullanılan sal.:BOT

Küçük teknelerde kullanılan hasır yelken.:LAĞ

Küçük testi,çömlek.:KUMKUMA

Küçük testi.:BODURCUK

Küçük ticaretle ya da el zanaatlarıyla geçinen kimselere verilen ad.:ESNAF

Küçük tonajlı yük gemisi.:KOSTER

Küçük tortul kaya kırıntıları.:PELİT

Küçük uzunlukları, çapları ve kalınlıkları ölçmeye yarayan bir araç.:KOMPAS

Küçük vagon.Yana veya arkaya doğru çevrilebilen ve bazı toprak düzleme işlerinde kullanılan küçük vagon.:VAGONET

Küçük ve bakımlı orman.:KORU

Küçük ve önemsiz şey.:IVIRZIVIR

Küçük ve pembe renkli bir tür kertenkele.:ÇÖMÇÖM

Küçük ve sevimli kimselere söylenen seslenme sözü.:MİNNOŞ

Küçük ve tatlı bir tür karpuz.:CİMCİME

Küçük yapılı,kısa boynuzlu bir kültür sığırı türü.:JERSEY

Küçük yayla evi.Doğu Anadolu’nun bazı bölümlerinde yaygın olan geçici kırsal yerleşme tipi. Küçük yerleşim yeri,köy,çiftlik.:KOM

Küçük yün torba.:HONÇA

Küçük,kısa kulaklı koyun.:ÇIPA

Küçük,ufak.:SAGİR

Küçükbaş hayvan barınağı.:AĞIL

Küçükbaş hayvan barınağı.Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği yer.:AĞIL

Küçükbaş hayvanların boynuna takılan küçük çan.:TAKRAK

Küçükken yapılan vaftizin hiçbir değeri bulunmadığını ileri süren Hıristiyan tarikatı.:ANABATİZM

Küçültücü söz ve davranış.:HAKARET

Küçümseme.:İSTİHFAF

Küçümseyici,aşağılayıcı,kötüleyici,yermeli.:PEJORATİF

Küflüce de denilen bir bitki hastalığı.:MANTAR

Küfürbaz.:TAAN

Kükremiş,kızgın,coşmuş.:JİYAN

Kükürdün başka bir elementle yaptığı birleşik.:SÜLFÜR

Kükürt elementinin simgesi.:S

Kükürtle demir birleşimlerinden biri.:ZAÇ

Külah üzerine dolanan sarık.:DESTAR

Külhanbeyi.Kabadayı.Hayta. Büyük kent serserisi.:APAŞ

Kültür.:EKİN

Kültür.:HARS

Kültürel ve sportif amaçlarla seyahat edenlere ayrılan basit barınak.:HOSTEL

Kültürlü,çok bilen.:BİLGE

Küme, grup.:ÖBEK

Küme, yığın.:TUDE

Küme,yığın. :KÜM

Kümeleşim. :AGLÜTİNASYON

Kümes hayvanları ile bıldırcın,keklik gibi kuşların civcivlikten çıkmış yavrusu,piliç,genç tavuk.:FERİK

Künye,kimlik.:ESEME

Küp biçiminde olan.:KÜBİK

Küp,kesme.:MİKAP

Küpe ve yüzük taşı gibi bezek işlerinde kullanılan,mavi renkli,saydam olmayan hidratlı doğal alüminyum ve fosfattan oluşan yeşilimsi değerli bir mineral.Gök mavisi.Cam göbeğinden yeşilimsi maviye kadar değişen renklerde değerli taş.:FİRUZE (TÜRKUAZ)

Küplerden su almak için yapılan uzun saplı su bardağı. Altın,gümüş, bakırdan, Hindistan cevizi kabuğundan,ağaçtan,su kabağından,seramik ve camdan yapılanları vardır.Kepçeye benzer.Uzun saplı maşrapa biçimindedir.:BATAK

Küre Dağları Milli Parkında Şehriban da denilen bir kanyon.:AYDOS

Kürek kemiği.(Eski dil).:KETİF

Kürekçi.:HAMLACI

Kürekle yürütülen dar ve hafif tekne.:YOLE

Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif tekne.:KANO

Kürekleri tersine kullanarak sandalı geriye yürütme.:SİYA

Küreklerin takıldığı tahta veya demir kazıklar.:İSKARMOZ

Küresel lif demetleri için derece teorisi adlı çalışmasıyla cebirsel teknolojiye yeni kavramlar getiren ve Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü’nü 1983’de kazanan ünlü matematikçi.:İBRAHİMDİBAĞ

Küresel yer belirleme sistemi.:GPS(Global Positioning System)

Küresel.:GLOBAL

Küreselleşme.:GLOBALİZM

Küriyum elementinin simgesi.:CM

Kürk hayvanlarının göbek kısmından alınan parçalarla yapılan kürk.:NAFE

Kürkü değerli bir yaban kedisi. Güney Amerika’da yaşayan ve keseliler üst takımının bir familyasını oluşturan 66 memeli türünün ortak adı. Keseliler üst takımından bir çok memeli türünün ortak adı.:OPOSSUM

Kütahya ilinde bir kaplıca.:HARLEK

Kütahya ilinde bir kaplıca.:YONCALI

Kütahya ilinde,içme suyu sağlamak amacıyla yapılmış bir baraj.:ENNE

Kütahya yöresine özgü bir tür börek.:CURLAMA

Kütahya yöresine özgü bulgur,tarhana,un ve yoğurtla yapılan bir çorba.:SIKICIK

Kütahya yöresine özgü,mantıya benzer bir yemek.:CİMCİK

Kütahya’nın bir ilçesi.:DOMANİÇ

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki ünlü antik kent.:AİZANOİ

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde tabiatı koruma alanı kapsamına alınan orman bölgesi.:KAŞALIÇ

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir dizi mağaranın ortak adı.:AVARA

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bir kaplıca.:ILICASU

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir kaplıca.:EYNAL

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir kaplıca.:NAŞA

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir kaplıca.:GÖBEL

Kütahya’ya özgü,şişkin,yuvarlak gövdeli,kısa ince boyunlu sürahi türü.:ALİBABA

Kütle çekim kuvveti bakımından normal madde ile aynı özelliklerde,zıt elektrik ve nükleer yüke sahip madde.:ANTİMADDE

Kütlesel çekim kuvveti. Evrendeki her cismin birbirine uyguladığı çekim kuvvetidir. Ayın Yerküre çevresindeki,Yerkürenin Güneş çevresindeki,Güneşin Samanyolu’nun merkezi çevresindeki dönüşleri kütle çekiminin sonucudur.Yerkürenin diğer cisimlere uyguladığı kütle çekimine ise yerçekimi denilmektedir.:GRAVİTASYON

Kütlesi olan nesnelerin birbirlerini çekmeleri.Doğanın dört kuvveti içinde en zayıf olanıdır.:ÇEKİM KUVVETİ

Kütük kesmeye yarayan testere.:TARMUK

Kütük ve tomrukları çekmek için uçlarına çakılan halkalı çivi.:İRO

 Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:24