Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa

A- (AB ülkelerinde...-Azrak...) - Sayfa 2

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
A- (AB ülkelerinde...-Azrak...)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar
Ahbaplık,arkadaşlık,alışkanlık.:ÜNSİYET

Ahır. :DAM

Ahır. :ISTABL

Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan pencere.:TEREK

Ahırlarda gübreyi dışarı atmak yada ahıra saman almak için kullanılan kapaklı yada kapaksız delik,pencere.:TEMEK

Ahırlarda iki hayvan yeri arasına bölmelik diye konulan kalın sırık.:ARALTI

Ahırlardaki hayvan yemliği.:AFIR

Ahırlardaki hayvan yemliği.:AFUR

Ahi kuruluşlarına girenlerin törenle bellerine bağlanan kuşak.:ŞED

Ahi, aka, dost. : CÖMERT

Ahize,alıcı,reseptör.:ALMAÇ

Ahkam-ı sitte adı verilen altı tür yazının (Muhakkak,Reyhani,Sülüs,Nesih, Tevki,Rika) ortaya çıkmasından önce kullanılan Arap yazısının düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi.Kûfe şehrinde geliştiği için kufi adını almıştır.:KUFİ

Ahlak dışıcılık. Töredışıcılık. :AMORALİZM

Ahlak temizliği.:NEZAHET

Ahlak, karakter,huy.:SİRET

Ahlakı araç değil amaç sayan doktrin,ahlakçılık doktrini.:MORALİZM

Ahlaki bir öğütle sonuçlanan,düzyazı ya da şiir olarak yazılmış öykü.:APOLOG

Ahlaksız,hafifmeşrep,şıllık.:YELLOZ

Ahmaklık. :HAMAKAT

Ahmet Raşit Öğütçü.:ORHANKEMAL

Ahmet Rıfat’ın kurduğu,insanın bütün nefis baskılarından,geçici eğilimlerinden arınmasını amaçlayan bir Sünni sistemi.:RUFAİLİK

Ahmet Ümit’in bir romanı.:PATASANA

Ahmet Yesevi’nin (12. Yüzyılda Türkistan’da büyük bir tarikat kurmuştu) tasavvuf içerikli şiirlerine verilen ad.:HİKMET

Ahmet Yesevi’nin tasavvuf içerikli şiirlerine verilen ad.:HİKMET

Ahşap bıçkıcısı.:ERREKEŞ

Ahşap bir teknede açılan delikleri geçici olarak tıkamada kullanılan,koni biçiminde ağaç,takoz.:MORİLE

Ahşap gemilerde sintine sularının akması için döşeklere açılmış deliklerden her biri.:LEV

Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzüne yerleştirmek için açılan keskin,sivri köşeli yuva.:AŞOZ

Ahşap parçaları birleştirmek veya sıkıştırmak için kullanılan konik ahşap takoz.:KAMA

Ahşap teknelerde,teknenin yan kısmının ve güvertesini oluşturan kaplama tahtalarının arasındaki boşluk.:ARMUZ

Ahşap üzerini dağlayarak yapılan resim.:PİROGRAFİ

Ahşap yapıların dış kaplamalarında kullanılan çıralı tahta.:ÇİĞDENE

Ahşap,mermer yada taş levhaları kafes biçiminde oyarak bezeme.:AJUR

Ahşap,metal yada taş üzerine mühür,yazı yada motifler oyarak,boşlukların renkli taş,fildişi yada bir başka metalle kakma tekniğiyle doldurulmasıyla yapılan süsleme. Kakmacılık.:HATEMKARİ

Ahşap,mukavva yada deri üstüne uygulanabilen bir tür boyama tekniği ve bu teknikle süslenen eşyaya verilen genel ad.:EDİRNEKARİ

Ahşapta rastlanılan yuvarlak,koyuca renkte sert bölüm.(Budak,dalın gövde içindeki başlangıç bölümüdür).:BUDAK

Ahu, gazal.:CEYLAN

Ahududu soslu şeftalili, dondurma benzeri tatlı.:PEŞMELBA

Ahududu, ağaç çileği. Çilek likörü.:FRANBUAZ

Ahududu.:AĞAÇ ÇİLEĞİ

Aids testi.:ELİZA

Aids virüsü.İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü.:HİV (Human immunodeficiency virus)

Ailede sünnet,evlilik,iyi bir görev gibi olaylardan duyulan mutluluk, sevinç. İnsanlık, yiğitlik.:MÜRÜVVET

Ailesine bakan. Yoksul. :AİL

Ait olduğu yıl içinde toplanamayıp ertesi yıla kalan vergiler. Artan. Kalıntılar.:BAKAYA

Ak gözlü ördek.:VASBAS

Ak kadeh çiçeği de denilen ve süs bitkisi olarak yetiştirilen otsu bir bitki.:NİREMBERGİYA

Ak karınca, divik gibi adlar da verilen bir böcek.:TERMİT

Ak parmak da denilen,şaraplık bir üzüm cinsi.:DÖKÜLGEN

Akaju da denilen bir ağaç. Tespihağacıgillerden,Hindistan ve Honduras’ta yetişen büyük bir orman ağacı ve bunun parlak kırmızımtrak renkte,sert ve iyi cila tutan kerestesi Güneş ışığında koyulaşır ve makbuldür.:MAUN

Akanyıldız.:AĞAN

Akanyıldız.:ŞAHAP

Akarsu debisinin yıl boyunca gösterdiği değişikliklerin tümü.:REJİM

Akarsu taşması, kabarması.:TUĞYAN

Akarsu yatağı,mecra.:AKAK.

Akarsularda balık avlamaya yarayan üçgen biçiminde çubuklardan yapılmış bir balık ağı.:TOKARA

Akarsuları inceleyen bilim dalı.:POTAMOLOJİ

Akarsuların denize ulaştığı yerde denizi doldurarak oluşturduğu üçgen görünümlü ova.:DELTA

Akarsuların taşıdığı malzeme.:ALÜVYON

Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık,kil vs çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın,alüvyon.:LIĞ

Akarsuların toprağı yememesi için ırmak kenarlarına ağaç dalları ve taşlar yardımıyla kurulan barikat,şet.:KÜNTÜRE

Akbaba.Zümrüdü Anka kuşunun Türk mitolojisindeki karşılığı.:KERKES

Akciğer ve bronş hastalıklarını inceleyen tıp dalı.:PNÖMOLOJİ

Akciğer zarının iltihabı,satlıcan.:ZATÜLCENP

Akciğer.:RİE

Akciğerleri dinlerken hekimin duyduğu patolojik ses.:RAL

Akça da denilen çok sulu bir armut cinsi.:HÜSNÜYUSUF

Akdeniz yöresinde yetişen ve çiçek tomurcukları turşu yapımında kullanılan bir bitkiye verilen ad. Sürekli yeşil kalan çalı görünümünde bir bitki,gebre otu.:KEBERE

Akdeniz bölgesinde Alanya’ya yakın bir sarkıt mağarası.:DAMLATAŞ

Akdeniz bölgesinde Alanya’ya yakın bir sarkıt ve dikitleriyle tanınmış mağara.:DAMLATAŞ

Akdeniz bölgesinde bir akarsu.:ALARA

Akdeniz bölgesinde bir akarsu.:ALATA

Akdeniz bölgesinde bir dağ.:ADRAS

Akdeniz bölgesinde bir dağ.:DEDEGÖL

Akdeniz bölgesinde limonlu da denilen bir çay.:LAMAS

Akdeniz Bölgesinde yaygın bir çiçek. Gelin duvağı da denilen ve güzel renkli çiçekler açan dikenli ve tırmanıcı bir bitki.:BEGONVİL

Akdeniz bölgesinde yetişen bir incir türü.:AMAT

Akdeniz bölgesinde yetişen ve halk hekimliğinde kullanılan, yiyecek ve içeceklere koku vermek için katılan bir tür kokulu çalı,bahçe bitkisi.:ZUFAOTU

Akdeniz Bölgesinde yetişen ve her mevsim yeşil yaprakları olan bir süs ağacı.:AKÇAKESME

Akdeniz bölgesinde yetişen ve köklerinden kırmızı boya elde edilen bir bitki.:HAVACIVA

Akdeniz bölgesinde,Bolkar Dağları ile Aladağlar kütlesini birbirinden ayıran tektonik kökenli çukur alan.:ECEMİŞ

Akdeniz Bölgesinde,Cennet-Cehennem obruklarının ve Narlıkuyu mağarasının da yer aldığı platonun adı.:TAŞELİ

Akdeniz Bölgesinde,yurdumuzun en önemli rafting alanlarından biri olan akarsu.:KÖPRÜÇAY

Akdeniz Bölgesindeki Aladağların batı yüzünde ormanlık bir vadi. :EMLİ

Akdeniz bölgesinin doğusunda bir dağ. :ENGİZEK

Akdeniz bölgesinin silisli topraklarında mantar meşesi ormanlarının çeşitli etkilerle gerilemesi sonucu ortaya çıkan,yaprak dökmeyen çalı ve baltalık topluluğu.:MAKİ

Akdeniz çevresinde yaşayanlarda görülen kansızlık.Cooley hastalığı. Akdeniz anemisi de denilen kansızlık hastalığı.:TALASEMİ

Akdeniz çevresinde yetişen ve dalları sepet örmekte kullanılan mavi,beyaz,yada menekşe renginde çiçekler açan bir ağaççık. : AYIT (HAYIT)

Akdeniz domatesi de denilen,kahverengi ile bordo arası bir renge sahip olan,sulu bir domates cinsi. :KUMATO

Akdeniz havzasında görülen çok sıcak bir rüzgar.:SİROKO

Akdeniz kıyılarında görülen,keçi sütüyle insana geçen ateşli bir hastalık.:MALTAHUMMASI

Akdeniz ülkelerinde yaşayan İspanya kökenli Yahudilere verilen ad.:SEFARAD

Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı,beyaz,kırmızı veya pembe çiçekli olan,reçinesi hekimlikte ve rastık olarak kullanılan bir ağaççık.:LADEN

Akdeniz ve Karadeniz’de yaşayan bir balık.:KOLYOZ

Akdeniz ve özellikle Antalya yöresinde yetişen dikenli bir bitki.:KANGAY

Akdeniz yöresinde kendiliğinden yetişen ve dokumacılıkta kullanılan mavi-beyaz yada menekşe renginde çiçekler açan bir bitki. Kuzey Afrika’da ve İspanya’da yetişen ve kağıt,ip,halı yapımında kullanılan bir bitki.:ALFA

Akdeniz yöresinde yetişen ve çok güzel pembe çiçekler açan bir süs bitkisi.:MALOPE

Akdeniz yöresinde yetiştirilen ve lezzetli kökleri sebze olarak kullanılan bir bitki.:İSKORÇİNA

Akdeniz. :BAHRİSEFİD

Akdeniz’de İspanya’ya ait turistik bir ada.:İBİZA

Akdeniz’de kullanılan yelkenli bir gemi.:TARTAN

Akdeniz’de yaşayan bir balık türü,pervane balığı.:AYBALIĞI

Akdeniz’de yaşayan bir balık.:BERBER

Akdeniz’de yaşayan eti lezzetli bir balık.:İSTRONGİLOS

Akdeniz’de yaşayan,alaca kırmızı renkli beyaz etli,orta büyüklükte bir balık.:HANİ

Akdeniz’de yaşayan,vücudu yassı,pullu,eti beyaz ve lezzetli bir balık.:İŞKİNE

Akdeniz’de,İspanya’ya ait adalar grubu.:BALEAR

Akdeniz’de,İtalya’ya ait bir ada.:SARDİNYA

Akdeniz’deki askeri üstünlüğün Osmanlılara geçmesini sağlayan 1538 de yapılan deniz savaşı.:PREVEZE

Akdeniz’in batısında görülen doğudan esen bir rüzgar.:LEVANT

Akdeniz’in dördüncü büyük adası.:KORSİKA

Akdeniz’in en büyük adası.:SİCİLYA

Akdeniz’in kıyı şeridinde yaşayan bir balık.:İSPAROZ

Akdiken. :GÜVEMERİĞİ

Akhalar döneminde kılıç ve kalkanın asıldığı,altın yada gümüş işlemeli deri omuz kayışı.:TELAMAN

Akıcı maddeleri (hava,gaz,buhar gibi) ya da tozları çekip emmeye yarayan aygıt. Emmeç.:ASPİRATÖR

Akıcı söz.:SELİS

Akıl yoluyla edinilen bilgiyi kutsal kitapların öğretisiyle kaynaştırmaya çalışmış, düşünceleriyle Spinoza ve Leibniz gibi Batılı düşünürleri derinden etkilemiş ünlü Endülüslü Yahudi filozof ve hekim.:İBNİMEYMUN

Akıl hastalıklarının genel adı.Ruhsal bozukluk.:PSİKOZ

Akıl hastalıklarıyla ilgili hekimlik kolu.:AKLİYE

Akıl süzgecinden geçirmek,muhakeme.:USA VURMA

Akıl ve bilmeye değil de istence üstünlük tanıyan ,iradenin akıldan daha üstün olduğunu ileri süren bilimdışı öğreti. İstenççilik, volontarizm.:İRADİYE

Akıl,zihin,idrak,anlak.:ENTELEKT

Akıl.:US

Akılda kalan,güzel ve derin anlamlı dizelere verilen ad.Seçme,seçkin.:BERCESTE

Akılda tutma,unutmamaya çalışma.:EZBER

Akıldışıcılık. :İRRASYONALİZM

Akıllı çocuk. :EBECEN

Akıllı,aklı başında.:HUŞYAR

Akıllı,zeki. :LEBİB

Akıllıca yiğitlik.:ŞEHAMET

Akıllıca. :ALEMİYANE

Akılsız,budala,alık.:EBLEH

Akılsız,düşüncesiz,budala.:DANGALAK

Akın etmek. :ÇAPMAK

Akın ve savaşlarda ele geçirilen her beş tutsaktan birinin hükümdarın hakkı olarak ayrılması ya da devlete vergi olarak verilmesi.:PENÇİK

Akıntı ve anaforun birleştiği yerde oluşan su burgacı.:AYNA

Akıtma.Suyu,işleme ve dağıtım tesislerine iletme.:İSALE

Akıtma.Şırınga etme.:ENJEKSİYON

Akız otu , mübarek dikeni gibi adlar da verilen ve çiçekli dalları halk hekimliğinde kullanılan otsu bitki.:ŞEVKETİBOSTAN

Akira Kurosava’nın bir filmi.:RAN

Akira Kurosava’nın bir filmi.:RAŞOMON

Akira Kurosava’nın,bir çok eleştirmen tarafından sinema tarihinin en iyi yapıtlarından biri sayılan filmi.:İKİRU

Akkarınca,termit.:TİVİK

Akkor.:NARIBEYZA

Akla geldiği gibi,düşünmeden söylenmiş söz.:ZUDENDAZ

Akla gelen,içe doğan düşünce.:VARİDAT

Akla uygun. :MAKUL

Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan,ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti. İstenççilik.:VOLONTARİZM

Aklama, temize çıkarma.:İBRA

Aklama,temize çıkarma.:TEBRİYE

Aklanma.:BERAAT

Aklı başında olmayan,baygın.:BİHUŞ

Aklı yatmış,inanmış.:KAİL

Aklın egemenliğini,doğaya uygun yaşamayı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç edinen stoacılık felsefesinin eski adı.:REVAKIYE

Akma,akıntı.:SEYELAN

Akran,eş. :BEKTAŞ

Akran,eşdeğer.:EMSAL

Akrebin iğnesi. :NİŞ

Akrep takım yıldızının kuyruğunun güneyinde yer alan,küçük güney takımyıldızı.:ALTAR

Akrep takımyıldızının en parlak yıldızı.:ANTARES

Akrobat. :CAMBAZ

Aksak lakaplı,Asya’da Cengiz Han’dan sonra en büyük fatih.:TİMURLENK

Aksaray ilinde, M.Ö. 3200 yılına kadar uzanan ünlü höyük.:ACEMHÖYÜK

Aksaray ilinde,bir çok kuş türünü barındıran bir sazlık.:EŞMEKAYA

Aksaray ilinde,Bizans dönemine ait tüf kayalara oyulmuş pek çok dinsel yapının bulunduğu ünlü mağara ve belde.:IHLARA

Aksaray iline özgü,kıyma ve soğanla yapılan bir yemek.:SOĞANLAMA

Aksaray’da bir baraj. :MAMASIN

Aksaray-Niğde arasında,Selçuklu döneminden kalma ünlü kervansaray.:ADAYHAN

Aksesuar.:EKLENTİ

Akşam veya yatsı namazı. Akşam ezanı ile yatsı ezanı arasındaki zaman dilimi. Akşam yemeği .:İŞA

Akşın. Çapar.Kıllarında ve gözlerinde kimi zaman da derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan hayvan ya da insan.:ALBİNO

Aktif,faal.:ETKİN

Aktinyum elementinin simgesi.:AC

Aktinyum,Toryum,Amerikyum,Protaktinyum,Tulyum,Plütonyum,Küriyum ve Berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı.:AKTİNİT

Aktinyumun kendiliğinden parçalanmasıyla elde edilen ve kütle numarası 219 olan radon izotopu.:AKTİNON

Akustik ölçü birimi. Ses şiddetini gösteren birimin onda biri.İki elektrik ya da akustik güç arasındaki oranı belirtmekte ya da seslerin göreceli şiddetini ölçmekte kullanılan birim.:DESİBEL

Akut lösemilerin tedavisinde kullanılan antibiyotik.:AZASERİN

Akya balığı,çıplak balık gibi adlar da verilen bir balık.:LEKA

Akyuvar.:LÖKOSİT

Al ile kır arası bir at donu.:KULA

Al renkli kısrak.:ALANYUNT

Alabalıkgiller familyasından,denizlerde yaşayan bir balık türü.:DENİZALASI

Alaca ve siyah kürklü bir cins küçük sansar.:ALAZ

Alaca ve siyah kürklü bir cins küçük sansar.:GİRİN

Alaca,iki renkli.:YANAL

Alacak. :MATLUP

Alacakaranlıkta uçuşan,kalın bedenli bir kelebek.:KURUKAFA

Alacakların toplanması.:TAHSİLAT

Alafranga tuvalet.:KLOZET

Alageyik. Mus olarak da bilinen,Kuzey Amerika’nın ve Avrasya’nın kuzey kesimlerinde yaşayan iri bir geyik türü.:SIĞIN

Alakasız.(Mecazi).:KELALAKA

Alamanadan küçük,üç çifte balıkçı kayığı.:MANYAT

Alan isimlendirme sisteminde sitede barındırılan firmaların ip nosu.:NS

Alan Parker tarafından sinemaya da aktarılmış ünlü müzikal.:EVİTA

Alan topu.:TENİS

Alanya ilçesinde antik bir kent.:SYEDRA

Alanya ilçesinde bir mağara, bir çay ve barajın ortak adı.:DİM

Alanya ilçesinde,Kilikya Ermeni Krallığı döneminde yapılmış bir kale.:ALARA

Alanya ilçesinin tanınmış bir plajı.:ULAŞ

Alanya’nın eski adı.:ALAİYE

Alaska kökenli,haski’ye benzer bir köpek cinsi.:MALAMUT

Alaşım. :HALİTA

Alaten. :CÜZAMLI

Alaturka fasılda,giriş taksiminden sonra çalınan,dört haneli ve dört teslimli parça.:PEŞREV

Alaturka müzikte kullanılan bir tür zilsiz tef.:BENDİR

Alaturka müzikte tempo.:USUL

Alay,eğlenme. :MEZEK

Alay,kinayeli söz.:KERÇ

Alaycı. :MÜSTEHZİ

Alayla tümen arasında bir askeri birlik.:TUGAY

Alaysı.İnceden inceye alay eden,cinaslı.:İRONİK

Alçak ,rezil,soysuz kimse.:DENİ

Alçak ve altı düz gemi.:GALİ

Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, yükselteç.:AMPLİFİKATÖR

Alçak,soysuz,aşağılık.:PESPAYE

Alçaklık, bayağılık. :LEAMET

Alçaklık,adilik,aşağılık. :DENAET

Alçalma,alçakgönüllülük gösterme.:TENEZZÜL

Alçalma,bayağılaşma. :MEZELLET

Alçı,balmumu gibi maddelerden bir şeyin kalıbını çıkartmak için yapılan işlemlerin bütünü.:MULAJ

Alçıdan kabartma süsler.Süslemecilik sanatında alçak kabartma tekniğinde, mala ile yapılan alçı süslemeye verilen ad.:MALAKARİ

Aldatılma,kandırılma.:İĞFAL

Aldatma,oyun,düzen. Hile,entrika.:DESİSE

Aldırış etme,önem verme.:UMUR

Aleut takımadalarında bir adalar grubu.:RAT

Alev,yalım.:ŞULE

Alev.:YALAZA

Alev.Yalaz. :ALAZ

Aleve tutularak pişirilmiş.:FLAMBE

Alevi ve Bektaşilerde müritleri aydınlatmak için düzenlenen cemaatlerde dedelere yapılan yardım ya da verilen para.:HAKKULLAH

Alevi-Bektaşi edebiyatında 12 imam için söylenmiş nefeslere verilen ad.:DÜVAZDEH

Alevi-Bektaşi ozanlarının tarikatlarıyla ilgili şiirlerine verilen ad.:DEME

Alevi-Bektaşi törenlerine verilen ad .Alevi semahı.:CEM

Alevi-Bektaşi törenlerine verilen ad.:DEM

Alevi-Bektaşi törenlerine verilen ad.:ZEL

Alevin oynayarak parıldaması,parlama,parıltı. Parlak,parıltılı,ışıltılı.:YALABIK

Alfabetik sıralamalar için kullanılan,kenarında bütün harflerin yer aldığı not defteri,katalog. : FİHRİST

Alfred Hitchcook’un bir filmi. :İP

Alfred Jarry’nin bir tiyatro oyunu.:ÜBÜ

Alg,mantar gibi ilkel bitkilerde dişi cinslik hücresi.:OVOGON

Algı yanılması.Dışarıdan gelen görsel uyarıların olduklarından farklı algılanması durumu.Göz yanılsaması.:İLLUSİON(İLLÜZYON)

Algılanan nesnelerin temel özelliği.:UZOM

Alıcı ve satıcıların fiyatları tek başlarına etkileyemeyecek kadar çok sayıda oldukları piyasa biçimi. :ATOMİSİTE

Alıcı yönetmeni. :KAMERAMAN

Alıcı. :MÜŞTERİ

Alın yazısı,kader,yazgı.:MUKADDERAT

Alın yazısı. :TAKSİRAT

Alınmasını sağlamak için ilacın içine katılan nötr madde.:SIVAĞ

Alıntı;kaynak gösterilmeden başkasının yapıtından alınan parça; başkasına ait bir telifi,bir güzel sanat eserini kendisine mal etmek,aşırma.:İNTİHAL

Alışılagelen. Her zaman olduğu gibi.:BERMUTAT

Alışılmış olan,alışkanlık haline gelen .:MENUS

Alışılmış olandan büyük;geniş,bol. :BATTAL(BADDAL)

Alışkanlık,alışma.:ÜNS

Alışma,kaynaşma.:ÜLFET

Alıştırma. :EGZERSİZ

Alışveriş yerleri olan sahil kenti. Ticaret limanı. :BENDER

Alışveriş. :AKSATA

Alışverişte aldatılma.:KAZIK

Alışverişte çok kar amacını güden kimse. Tüccar.:BEZİRGAN

Alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın,malın değerinden çok fazla olması,alışverişte hile yapma. Bir sözleşme yapılırken taraflardan birinin ötekini aşırı bir biçimde sömürmesi.:GABİN

Alkalik. :KALEVİ

Alkil kökü.:AMİNO

Alkol,su,şeker ve yeşil anason esansının karışımıyla elde edilen likör.:ANİZET

Alkollü bir içecek.:MARGARİTA

Alkollü içkiler.:MÜSKİRAT

Allah bize yeter anlamında bir sözcük.:HASBİNALLAH

Allah dilerse anlamında bir sözcük.:İNŞALLAH

Allah katında hayırlı olan.:HAYRULLAH

Allah sevgisiyle söylenip makamla okunan tekke edebiyatı şiir türlerinden biri.:İLAHİ

Allah vergisi.:VEHBİ

Allah.:SÜPHAN

Allah.Tanrı,sahip,efendi.Hidayet.Doğru yola girme.:HUDA(HÜDA)

Allah’a ortak koşan. :MÜŞRİK

Allah’a şükür anlamında bir söz.:ELHAMDÜLİLLAH

Allah’a ve gerçeğe sezgi,gönül ve duygu yoluyla ulaşılabileceğine inanan din ve felsefe doktrini,gizemcilik.:MİSTİSİZM

Allah’ın birliği ilkesini benimseyen din ya da böyle bir dinden olan.:HANİF

Allah’ın birliği ve bölünmezliği.:AHADİYET

Allah’ın isimlerinden biri.:ERRAHMAN

Allah’ın,şan ve şeref sahibi,ulu anlamındaki sıfatlarından biri.:MECİT

Allahın bağışlayıcı anlamındaki sıfatı.:GAFUR

Allahın her şeyin üstünde olan kudreti,azamet,celal.:CEBERUT

Alma yada kabul etme.:AHİZ

Almaç.:AHİZE

Almak,alıp götürmek.:APARMAK

Alman asıllı,1946 yılında Nobel edebiyat ödülünü alan yazar.:HERMANNHESSE

Alman din adamı Schleyer’in 1880’de uluslar arası bir dil olarak geliştirdiği yapay bir dil.(Esperanto çıkıncaya kadar çok gözde idi).:VOLAPÜK

Alman din adamı Schleyer’in 1880’de uluslar arası bir dil olarak geliştirdiği yapay bir dil.:VOLAPÜK

Alman gümüşü. :ALPAKA

Alman kadın devrimci.:ROZALUXEMBURG

Alman parlamentosuna verilen ad.:BUNDESTAG

Alman,Avusturya,İngiliz,Rus ve İsveç askeri hiyerarşisinde en yüksek rütbe.:FELDMAREŞAL

Almanca evet.:JA

Almanca şarkı anlamında kullanılan sözcük.Şarkı olarak söylenmek üzere yazılmış duygusal şiir,bu şiir üzerine bestelenmiş müzik.:LİED

Almanya dışına sürülmüş Musevilerin 14. asırdan başlayarak kullanmış oldukları Almanca.:TALER

Almanya dışına sürülmüş Musevilerin 14. asırdan başlayarak kullanmış oldukları Almanca.:YİDİŞ

Almanya parlamentosundaki çevreci parti.:YEŞİLLER

Almanya ve Avusturya’da kullanılmış eski gümüş para.:TALER

Almanya ve Avusturya’da kullanılmış eski gümüş para.:TALER

Almanya ve Avusturya’ya özgü bir tür badem ezmesi.:MARZİPAN

Almanya ve İtalya’da resim müzelerine çoğu zaman verilen ad.:PİNAKOTEK

Almanya’da 1914-1918 yılları arasında etkinlikte bulunan devrimci sosyalist grup.:SPARTAKİSTLER

Almanya’da 1947’nin başlarında SS üyelerini kaçırmak amacıyla kurulan gizli örgüt.:ODESSA

Almanya’da bir ırmak.:ENZ

Almanya’da bir ırmak.:SİEG

Almanya’da bir sanayi bölgesi.:RUHR

Almanya’da eyalet anlamında kullanılan sözcük.:LAND

Almanya’da mimar Walter Gropius’un 1919’da kurduğu tasarım okulu ve bu okulda geliştirilen üslup.:BAUHAUS

Almanya’da Ren nehrinin bir kolu olan ırmak.:LİPPE

Almanya’daki Danzing kentinin adından gelen en iyi anlamında bir sözcük.:DANİSKA

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde ırmak.:LEİNE

Almanya’nın güney kesiminde bir ırmak.:İSAR

Almanya’ya özgü, tahıl tanelerinden yapılan geleneksel olarak birayla birlikte içilen damıtık bir içki.:KORN

Alnın üzerine dökülen kısa kesilmiş saç.:KAKÜL

Alnında beyaz beneği bulunan at.:AĞAR

Alp dağlarının yüksek kesimlerinde bulunduğu için kışın gidilemeyen çayırlara verilen ad.:ALME

Alpler’de çoğunlukla ormanla örtülü bir vadinin az güneş alan yamacı.:UBAC

Alpler’de yer alan, Avrupa’nın en yüksek karayolu geçitlerinden biri.:İSERAN

Alt alta yazılmış şeylerin bütünü.:LİSTE

Alt birimlerin her biri,bölüm.:DEPARTMAN

Alt deri. :HİPODERM

Alt dudağın hemen altında çıkan sakal.:BAMTELİ

Alt kademe. Üst görevlinin yanında bulunan kimseler.: MAİYET

Alt kurul,encümen. Kurul.:ASAMBLE

Alt tarafı çan biçiminde genişleyen etekler için kullanılan sözcük.:KLOŞ

Alt üst,karmakarışık,darmadağınık,allak bullak. :HERCÜMERÇ

Alt yapı.:ENFRASTRÜKTÜR

Alt,aşağı.:ZİR

Alt,üst,ön,arka dışında kalan yer.:YAN

Altay panteonunda deniz tanrıçası. Eski Türklerde deniz tanrıçası.:AKANA

Altay Türklerinde şarkı,türkü anlamında kullanılan sözcük.:KOJAN

Altay Türklerinde, doksan koyun derisinden kürkü ve seksen koyun derisinden külahı olduğuna inanılan cin.:ÇORABAŞ

Altay Türklerinin bir destanı.:AKKÖPÜK

Alternatif elektrik akımı üretmekte kullanılan elektronik aygıt.:OSİLATÖR

Altı aylığa kadar körpe yaban domuzu.:FESEK

Altı aylıkla iki yaş arasındaki koyun.:TOKLU

Altı düz,küçük gezinti vapuru.:MUŞ

Altı düz,üçgen biçiminde yelkenli iki kişilik tekne. Yarış teknesi.:ŞARPİ

Altı mukavvayla beslenmiş,üstü sırmalı işleme.Kadife üzerine sırma ile kabartma olarak yapılan iğne işi.:DİVAL

Altı veya sekiz çift kürekle çekilen dar,uzun bir çeşit kayık.:KANCABAŞ

Altın alaşımı.:ORÜR

Altın için kullanılan bir ağırlık ölçüsü.(28.350 gr).Sıvılarda:0,030 litre.:ONS

Altın kaplanmış bakır.:HİLALİ

Altın kökü. Güney Amerika’da yetişen kusturucu bir bitki.:İPEKA

Altın oran da denilen,yaklaşık 1,61 değerindeki sayıya verilen ad.:Fİ

Altın renginde olan.:ALTUNİ

Altın saatler.Televizyonun en çok izlendiği saatler.:PRİMETİME

Altın saçan anlamına gelen kitap ve cilt süsleme sanatında altın bezeme.:ZEREFŞAN

Altın sarısı renginde ve kuyumculukta kullanılan bir taş.:HELYODOR

Altın sırma yada kılaptan işlenmiş çizgili ipek kumaş ve bu cins kumaşların üstünde bulunan sırma işlemeli yollar.:ALTINOLUK

Altın tellerle dokunan bir Türk kumaşı.:ZERBAFT

Altın tozu ya da altın külçesi.:TİBR

Altın ve gümüş alaşımlı telle dokunmuş ipekli.:SERASER

Altın ve gümüş eritilen kabın içine konulan çerçeve.:İLİCE

Altın ve gümüş üzerine işlenmiş bezeme.:BENDEK

Altın ve gümüşü parlatmaya yarayan bir taş.:ŞEPKELE

Altın, gümüş tellerle işlemeli ipekli kumaş.Bunlara simli ya da sırmalı kumaş da denir.:BROKAR

Altın,gümüş veya başka madenleri döverek meydana getirilen ince yaprak, folyo. Yazılmış kağıt.:VARAK

Altın,gümüş,bronz veya kristalden yapılmış,yarışma ödülü olarak verilen ayaklı kap.:KUPA

Altın,gümüş,kalay ve bakır karışımından oluşan karma metal.:MOKAMEYA

Altın’ın simgesi.:AU

Altına bez yapıştırılmış özel çizim kağıdı.:ASTRALON

Altıncı yüzyıl sonlarında ortaya çıkan ve dört kişiyle oynanan satranç oyunu.:ŞAHTURANGA

Altından ve gümüşten yapılan gemiye benzer ayaklı kutsal kap.:NEF

Altının ayarını anlamak için kullanılan taş,denek taşı.:MİHENK

Altının siyanürle işlenmesinde,bir madenin siyanürlenmesinde oluşan çökelek.:SLİME

Altmış beş karttan oluşan bir desteyle bakılan aşk falı.:KATİNA

Altmış yıl.:SİTTİNSENE

Altyapı. :İNFRASTRÜKTÜR (ENFRASTRÜKTÜR)

Alüminyum silikatı ve flüorinden oluşan, kahverengi ya da soluk sarı renkte sert,değerli süs taşı.:TOPAZ

Alüminyum,bakır ve magnezyum katılmış çinko alaşımlarının adı.:ZAMAK

Alüminyum,manganez ve silisyum içeren nikel alaşımı. :ALUMEL

Alüminyumun simgesi. : AL

Alyuvarlar. Kırmızı kan hücresi. :ERİTROSİT

Amacı müzik yoluyla ulusların kardeş olması olan,Balkan ülkelerinin halk müziğini Batı’nın sesleriyle kaynaştıran,1881-1945 yılları arasında yaşamış Macar besteci ve piyanist. : BELA BARTOK

Amaç.:MAKSAT

Amaçlamak. : İSTİHDAF ETMEK

Amaçtan şaşmak. :ÇAVMAK

Amanos dağlarının en yüksek tepesi. :MIĞIRTEPE

Amasya ilinde bir baraj.:ULUKÖY

Amasya ilinde,Hitit uygarlığına ait önemli buluntuların ortaya çıkarıldığı höyük.:OLUZ

Amasya kentinin kuzeyinde Pontus krallarının kaya mezarlarıyla ünlü dağ.:HARŞANE

Amasya yöresinde yemeği yapılan yabani kuşkonmaz bitkisi.:MENEVCER

Amasya,Tokat ve çevresinde oynanan türkülü,halay türü bir halk oyunu.:YELLEME

Amasya’nın Hamamözü ilçesinde bir kaplıca.:ARKUTBEY

Amasya’nın Taşova ilçesinde, doğal güzelliğiyle tanınmış bir göl.:BORABAY

Amazon bölgesinde bataklık sık ormanlar. : İGAPO

Amazon ırmağının ağzında oluşan ve altı metre yüksekliğe ulaşabilen dalga.:POROROCA

Amazon ormanlarında yaşayan bir maymun.:SAKİ

Amber balığına verilen bir ad.:ADABALIĞI

Amber kokulu, amber gibi kokan.:AMBERİ

Amca :EMMİ

Amcabey , Doğan Kardeş, Tef, Akbaba gibi mizah dergilerinde çizen Türkiye’nin ilk kadın karikatür sanatçısı.:SELMA EMİROĞLU

Amele,işçi,tarım işçisi.:IRGAT

Ameliyat bıçağı.:BİSTÜRİ

Ameliyat olmaktan duyulan aşırı korku.:TOMOFOBİ

Ameliyatlarda yaraları dikmek için kullanılan,bağırsaktan yapılmış iplik. Ameliyat ipliği.:KATGÜT

Amerika armudu. Defnegiller familyasından bir ağaç ve bu ağacın bazıları armut biçiminde olan ülkemizde de yetiştirilen meyvesi.Tropiklere ait,yeşil kabuklu, kadifemsi ve yağlı eti olan bir meyve.Yerli dilinde erkek yumurtalığı anlamına geliyor.:AVOKADO

Amerika kıtasında yaşayan ötücü bir kuş.:TANGARA

Amerika Kızılderililerinin geleneksel konutu olan,koni biçiminde çadır.:TİPİ

Amerika sömürge bölgelerinde bir zenciyle bir Hintliden doğanlara verilen ad.:ZAMBO

Amerika ve Afrika’nın tropik kesimlerinde yetişen erik ağacına benzeyen ve etli meyveleri reçel yapımında kullanılan bir ağaç.:İKAKO

Amerika zencilerinin çaldığı gitar biçiminde bir müzik aleti.:BANÇO

Amerika,Avustralya ve Okyanusya’nın sıcak bölgelerinde yetişen otsu bitki.:SİCYOS

Amerika,Avustralya ve Yeni Gine’de kullanılan,bir sicimin ucunda döndürülen iki tahta parçasından oluşan müzik aracı.:ROMB

Amerika’da 1917’de çeşitli meslekten insanları kültürel,insancıl amaçlar çerçevesinde toplamak amacıyla kurulan kulüp.:LİONS

Amerika’da 1960’lı yıllarda geliştirilmiş ve son derece güçlü duygular taşıyan bir kompozisyon tarzı.Bu müzik türü esas olarak ağlama,sızlama,iç çekme,feryat etme,fısıltı ve falsettolar (Yüksek perdeden sesler) da içeren dramatik bir vokal üzerine kuruludur.:SOUL

Amerika’da Amazon,Afrika’da Nijer ırmakları gibi Ekvator bölgesindeki büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanların adı.:SELVA

Amerika’da yaşayan bir cins hörgüçlü yaban öküzü.:BİZON

Amerika’da yaşayan bir leylek türü.:JABİRU

Amerika’da yaşayan bir leylek türü.:JABİRU

Amerika’da yaşayan iri papağan.:AMAZON

Amerika’da yaşayan ve geriye doğru uçma özelliği olan bir kuş türü.:KOLİBRİ

Amerika’da yaşayan ve göbekli domuz da denilen bir hayvan. Yaban domuzu.:PEKARİ

Amerika’da yaşayan ve yavrularını sırtında taşıyan keseli sıçan.:SARİG

Amerika’da yaşayan,kürkü için avlanan yabanıl kedi.:OSELO

Amerika’da yaşayan,sinekkapan familyasından bir kuş.:TİRAN

Amerika’daki Afrika kökenli kölelerin dansı.:JUBA

Amerika’nın ekvator bölgesindeki tatlı sularda yaşayan bir kaplumbağa.:MATAMATA

Amerika’nın kimi bölgelerinde ormanlık alanlarda yaşayan,yumuşak kahverengimsi postu olan bir memeli hayvan.:KİNKAJU

Amerika’nın ormanlık alanlarında yaşayan çobanaldatan familyasından ötücü bir kuş.:PORAK

Amerika’nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç.Hint bademi.Çikolata yapımında kullanılan temel madde.:KAKAO

Amerika’nın sıcak bölgelerinde yetişen ve mandalinaya benzer meyvesi olan bir ağaç.:GUAYANA

Amerika’nın sıcak bölgelerinde yetişen ve meyveleri hekimlikte kullanılan bir palmiye.:SABAL

Amerika’nın tatlı sularında yaşayan bir timsah türü.:KAYMAN

Amerika’nın tropikal bölgelerinde yaşayan bir maymun türü.:KAPUÇİN

Amerika’nın tropikal bölgelerinde yaşayan ve top gibi olabilen bir hayvan.:TATU

Amerika’nın tropikal bölgelerinde yaşayan,sırtında dikenli çıkıntılar bulunan büyük sürüngen .Hint kertenkelesi.:İGUANA

Amerika’nın tropikal bölgelerinde yetişen bir meyve ağacı.:GOAVA

Amerika’nın tropikal bölgelerinde yetişen ve sığır yüreği de denilen bir meyve.:KAŞİMAN

Amerika’nın tropikal bölgelerinde yetişen,anonagiller familyasından iri ve lezzetli bir meyve.:KOROSOL

Amerika’nın tropikal ormanlarında yaşayan bir maymun cinsi.:TAMARİN

Amerika’ya özgü bir hayvan.:TATU

Amerika’ya özgü,portakala benzer,pembe beyaz etli ve ekşi bir meyve.:POMELO

Amerikalı Charles F. Richter’in depremlerin şiddetini ölçmek için geliştirdiği ölçek. Dokuz dereceden oluşan,depremlerin gücünü ölçme birimi.:RİCHTER

Amerikalıların icat ettiği otomatik tabanca. :KOLT

Amerikan bezi. :KAPUT

Amerikan devesi.:LAMA

Amerikan Devletler Örgütü.:OAS

Amerikan folk müziği.Caz ile akrabadır.Basit tekrara dayanan,şiirsel-müziksel bir yapı üzerine kuruludur. Amerikan zencilerinden miras kalmış,caz ve rock’u etkilemiş müzik türü.:BLUES

Amerikan kökenli bir üzüm cinsi.:ELVİRA

Amerikan orgu da denilen klavyeli bir çalgı.:MELODYUM

Amerikan popüler müzik türü.Aslında blues müziğin çok daha ritmik bir türüdür.1950’li yılların sonuna doğru popüler müziğin diğer adı olmuştur.Ses gücü artırılmış elektronik enstrümanlar,gitar,saksafon,bateri,piyano ve bas ilk ritmi vurgulama olanağı sağlar.:ROCKN’ROLL

Amerikan yapısı, denizden karadan balistik stratejik güdümlü mermi tipi.:POLARİS

Amerikyum.:AM

Amfibyum ve sürüngenleri inceleyen bilim dalı.:HERPETOLOJİ

Amip,akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğalma. Eşeysiz bölünme.:AMİTOZ

Amiral yetkisiyle görevli deniz subayı.:KOMODOR

Amiralden bir rütbe küçük deniz subayı.:VİSAMİRAL

Amirler.:ÜMERA

Amonyak tuzu.:NIŞADIR

Amyant.:AKASBEST

Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuğa verilen ad. Omurgalı hayvanların,özellikle memelilerin henüz doğmamış yavrusu. Dölüt.:CENİN

Ana baba.:EBEVEYN

Ana defter.:DEFTERİKEBİR

Ana deniz,okyanus.:UMMAN

Ana direk ile babafingo çubuğu arasındaki çubuk veya yelken.:GABYA

Ana ırmağa karışan akarsu.:GELEĞEN

Ana motifin yinelenmesinden ibaret canlı ve hareketli bestelere verilen ad.:RONDO

Anadil. :LİSANIMADERZAD

Anadolu arkeolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınmış ve özellikle eski İzmir’in yerleşim tarihini aydınlatmış,2002 yılında 91 yaşındayken ölen ünlü arkeologumuz.:EKREMAKURGAL

Anadolu dağlarında yetişen ve defne,ayvadana gibi adlar da verilen çalımsı bir bitki.:DEVELİKOTU

Anadolu halklarının en büyük ana tanrıçası .Antik Anadolu’da bereket tanrıçasının adı.:KİBELE (KYBELE)

Anadolu halklarının en eski ana tanrıçası. :MA

Anadolu Selçukluları döneminde Konya-Aksaray yolu üzerinde yapılan ünlü kervansaray.:ZAZADİN

Anadolu Selçukluları ile Bizanslılar arasında 1176 yılında yapılan ve Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerini kesinleştiren savaş.:MİRYOKEFALON

Anadolu Selçukluları ve Osmanlılarda belirli görev ve hizmet karşılığında kişilere verilen toprak,tımar. Osmanlı toprak düzeninde yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasında olan dirlik.Osmanlı toprak düzeninde sipahilerin aldığı en büyük tımar.:ZEAMET

Anadolu Selçuklularında kapıkulu askerlerine üç ayda bir verilen ücret.:PİŞEGANİ

Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz,yaprak ve hayvan motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme.Türk sanatında bir motif.Rumi,Anadolu’ya ait anlamına gelir.:RUMİ

Anadolu ve Rumeli’de ilkbaharda,daha çok Hıdrellez’de genç kızların ve kadınların baktığı fal. Bir çömleğin içine konmuş manileri çekerek ve yorumlayarak bakılan bir fal.:MANTIVAR

Anadolu’da yüzyıllardan buyana göçerler arasında dokunan bir tür ensiz dokuma. İçel ve Afyon’daki göçerlerin el tezgahlarında dokudukları, çoğunlukla giysilerde kullanılan şeritler (kolan veya bel bağı) . :ÇARPANA

Anadolu’da doğup Karadeniz’e dökülen akarsuların en doğuda olanı. :ÇORUH

Anadolu’da iğne,iplik,baharat,zarf,kağıt,tütün vs satan kimse veya dükkan. Baharat satıcısı. Baharat,ev ilaçları,gereçleri satan kimse yada dükkan. :AKTAR

Anadolu’da köy seyirlik oyunlarını düzenleyen kişiye verilen ad. :KIZILAYAK

Anadolu’da köylü kadınların kullandıkları, altın ve gümüş paralarla,bazı değerli taşlarla süslü başlık.:TEPELİK

Anadolu’da kurulmuş eski bir uygarlık. :ETİ

Anadolu’da Türkmenler arasında 13. Yüzyılda yaygın olan ve Türkiye tarihinde önemli rol oynayan dinsel-siyasal hareket.:BABAİLİK

Anadolu’da ve Azeri edebiyatında halk şairlerinin cinasa verdiği ad.:CİGA

Anadolu’da ver Hindistan’ın doğusu arasında alanda yaşayan bir kuş.:ÇİLKUŞU

Anadolu’da Yörüklerin kullandığı bir çadır türü. Keçeden yapılmış çadır.:ALAÇIK

Anadolu’daki bir çok arkeolojik kazıyı başlatmış ve yönetmiş,aynı zamanda olimpiyatlara katılan ilk bayan sporcumuz olmuş ünlü arkeolog.:HALETÇAMBEL

Anadolu’nun çeşitli yörelerinde genellikle kadınların vücutlarının çeşitli yerlerine yaptırdıkları dövme. :DAK

Anadolu’nun bazı yörelerinde gelin alayı tarafından düzenlenen yumurtayı vurma eğlencesi.:SEMET

Anadolu’nun bazı yörelerinde çift kat olarak dokunan eski bir pamuklu kumaş türü.:BELEDİ

Anadolu’nun bazı yörelerinde düğünden bir gün önce törenle kız evine götürülen armağan. : KIZŞAHI

Anadolu’nun bazı yörelerinde geceleri insanların üzerine çöküp korkuttuğuna inanılan düşsel yaratık.:KARAKURA

Anadolu’nun bazı yörelerinde kaçırılan kızın,buna razı olduğunu göstermek üzere kendisini kaçıran kişiye verdiği mendil,yüzük gibi armağan.:RIZALIK

Anadolu’nun bazı yörelerinde mercimekli bulgur pilavına verilen ad.:MÜCEDDERE

Anadolu’nun bazı yörelerinde sağdıcın işlevini paylaşan kişiye verilen ad.:SOLDUÇ

Anadolu’nun bir çok yöresinde çocuklar tarafından düzenlenen bir tür yağmur duasına ve bu tören sırasında birlikte gezdirilen kadın biçiminde ağaçtan yapılmış kuklaya verilen ad.:ÇÖMÇEGELİN

Anadolu’nun bir çok yöresinde kukla oyununa verilen ad.:KORÇAK

Anadolu’nun bir çok yöresinde yoğurtlu bulgur yada pirinç çorbasına verilen ad.:TOYGA

Anadolu’nun bir çok yöresinde,kaya mezarlarının ya da mağara şeklindeki odaların bulunduğu yerlere verilen ad.:KÖRİSTAN

Anadolu’nun birçok yöresinde tiride benzer bir yemeğe verilen ad.:KALACUŞ

Anadolu’nun Bitinya bölgesinde Karadeniz kıyısında antik yerleşme.(Bu günkü Şile).:ARTANE

Anadolu’nun en büyük kervansarayı.:ŞİREHAN

Anadolu’nun en eski halkı Luvilerde geyik tanrısı.:URUVANDA

Anadolu’nun en eski halkı. :LUVİLER

Anadolu’nun geleneksel ve işlevsel formlarından yararlandığı yapıtlarıyla tanınmış seramik sanatçımız.(1934-1993).:ÜNAL CİMİT

Anadolu’nun güneybatısının antik devirlerdeki adı.:KARİA(KARYA)

Anadolu’nun güneyindeki (Çukurova yöresinde) antik bölge.:KİLİKYA

Anadolu’nun iç ve doğu kesimlerinde yaşayan,toprak altına yuva kuran memeli bir hayvan.:AVURTLAK

Anadolu’nun kimi bölgelerinde erkekler arasında yapılan sohbet toplantıları. Anadolu’da yaren toplantısı.:BARANA

Anadolu’nun kimi yörelerinde baykuşa verilen isim.:EBEKUŞU

Anadolu’nun kimi yörelerinde içkili,çalgılı ve kadınlı eğlencelerine verilen ad.:OTURAK

Anadolu’nun kimi yörelerinde kadınların giydiği,mantoya benzer bir üstlük.:KIVRAK

Anadolu’nun kimi yörelerinde kiremit yerine kullanılan yada kiremitlerin altına konulan ince tahtaya verilen ad.:HARTAMA

Anadolu’nun Lidya bölgesinde kent.:TOMARA (TOMARİS)

Anadolu’nun Pisidya bölgesinde antik bir kent.:ALASTOS

Anadolu’nun Sinop yarımadasında kuzey fırtınalara kapalı doğal liman.:AMAROS

Anadolu’nun Türkleştirilmesinde büyük emeği olan,11. Yüzyılda yaşayan Selçuklu komutanı.:AFŞİN

Anadolu’nun türlü bölgelerinde kızılcık ağacına ve meyvesine verilen ad.:KİREN

Anadolu’nun yerli sığır türlerinden biri.:BOZ

Anadolu’nun Yunan öncesi halklarından biri.:LELEG

Anafor,girdap.:BURGAÇ

Anakardiyum ağacının böbrek biçimindeki meyvesine verilen ad.:KAJU

Anarşizmin rengi. Siyah.:KARA

Anası ölüp başka bir koyuna alıştırılan ya da elle beslenen kuzu.:EKTİ

Anason esansının katı ve baskın bileşeni.:ANETOL

Anatomi.Bir konuyu tüm ayrıntılarıyla inceleme.:TEŞRİH

Anavatanı Kuzey Amerika olan ve çok güzel çiçekler açan otsu bir süs bitkisi.:FLOKS

Anayurdu Asya’nın güneydoğusu olup Mersin ve Anamur’da da yetiştirilen,patatese benzer yumruları yiyecek olarak kullanılan bir bitki.:GÖLEVEZ

Anayurdu Hindistan olan,bol sarı çiçekli ve şifalı bir bitki.:AMLA

Anayurdu Orta Amerika olan,tatlı,kokulu ve beyaz etli bir meyve.:SERİMON

Anayurdu Paraguay olan ve şeker otu,tatlı ot gibi adlar da verilen bir bitki.:STEVYA

Anayurdu Peru olan,,armut kavun da denilen,ahududu ve kavun karışımı bir tada sahip olan, C vitaminince zengin tropikal meyveye verilen ad.:PEPİNO

Anayurdu Tibet olan,küçük kırmızı meyveleri şifalı sayılan,çalıya benzer bir bitki.:GOJİ

Ancak bir kişinin hareketsiz ayakta durabileceği özel işkence bölmesi.:TABUTLUK

And dağlarında yetişen ve 60-70-yılda bir tek çiçeğini veren bitki.:PUYA

And dağlarındaki yüksek otlaklara verilen ad.:PARAMO

Andalucia halk şarkıları, İspanyol Çingenelerinin dansları ve müziği.:FLAMENKO

Angola,Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Zambiya’da yaşayan Bantu halkı.:LUNDALAR

Angola’nın başkenti. :LUANDA

Angola’nın para birimi.:ESKÜDO

Angola’nın para birimi.:KUANZA

Anılan. Adı geçen,sözü geçen.:MEZKÜR

Anılardan korkma.:MNEMOFOBİ

Anılmak için verilen şey,hatıra,yadigar.:ANMALIK

Anında çeviri.:SİMÜLTANE

Anıtkabir’i,Orhan Arda ile birlikte gerçekleştiren Türk mimarı.:EMİNONAT

Anıtmezar. Anıtkabir.:MOZOLE

Aniden gelen şiddetli koma hali.Beyin kanaması.İnme.:APOPLEKSİ

Animist dinlerde doğa üstü güç.:MANA

Anjin. :BOĞAK

Ankara yöresine özgü kuzu eti , patlıcan , domates , biber gibi malzemeyle hazırlanan bir güveç.:SİĞER

Ankara hükümetine karşı 1921’de Sivas,Erzincan ve Tunceli yöresinde ayaklanma başlatan aşiretin adı.:KOÇGİRİ

Ankara ilinde bir mağara.:TİMURÖZÜ

Ankara ilinde küçük bir göl.:EYMİR

Ankara ilinde yontmataş dönemine ait bir buluntu yeri.:UZAĞIL

Ankara ilinde,koruma altına alınan bir orman alanı.:BEYNAM

Ankara keçisinin yumuşak tiftiğinin yıkanıp eğrilerek iplik haline getirilmesi ile Ankara ve çevresindeki el tezgahlarında dokunan yünlü kumaş.Softan erkek ve kadın elbiseleri (kaftan,şalvar,cepken,entari),bel kuşakları,perdeler,yatak örtüleri, döşemeler, seccadeler yapılmıştır.:SOF

Ankara keçisinin, yünü kahverengi ya da siyah olan türü.:ALATYA

Ankara kentine , adının Cumhuriyetten sonra Ankara olarak resmileştirilmesinden önce yabancı ülkelerce verilen ad.:ANGORA

Ankara Ulus meydanındaki ve Samsun’daki Atatürk anıtları ile Afyon’daki zafer anıtını gerçekleştiren ünlü Avusturyalı heykeltıraş.:KRİPPEL

Ankara ve yöresine özgü iki kişiyle oynanan ağır ritimli halk oyunu.:FİDAYDA

Ankara yakınlarında bir baraj.:ÇUBUK

Ankara yakınlarında küçük bir göl.:MOGAN


Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 11:46