Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- H (Haber toplama... -Hz. İsa’nın...) - Sayfa 2

H (Haber toplama... -Hz. İsa’nın...) - Sayfa 2

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
H (Haber toplama... -Hz. İsa’nın...)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar
Halk dilinde salep otuna verilen ad.:İLETİR

Halk dilinde salyangoz.:KONGAZ

Halk dilinde sansara verilen ad.:DELE

Halk dilinde sazan.:SARIBALIK

Halk dilinde sazlık yer.:KOVALIK

Halk dilinde semavere verilen ad.:KAVAZ

Halk dilinde semizotu. :BUHLE(SOĞUKLUK)

Halk dilinde semizotuna verilen ad.:PARPAR (PERPER)

Halk dilinde semizotuna verilen ad.:PİRPİRİM (PÜRPÜRÜM) (PİRPİRİK)

Halk dilinde semizotuna verilen ad.:TOMAKAN (TOMEKAN) (TÖHMEKAN)

Halk dilinde serçe kuşuna verilen bir ad.:DARCAN

Halk dilinde serçeye verilen ad. Serçeden biraz büyük, boz renkli ve boynu kırmızılı bir kuş. :DARICAN

Halk dilinde sıcak havaya ya da sam yeline verilen ad.:OVAR

Halk dilinde sığır sürüsü. NAHIR:

Halk dilinde sırta vurulan yük.Küçük sırt sepeti.Sırtta taşınan yük.:ŞELEK

Halk dilinde sincap. :ÇEKELEZ

Halk dilinde sivrisineğe verilen ad. :ÇİMİL

Halk dilinde soğuk algınlığına verilen ad.:ÜŞÜK

Halk dilinde sperm, meni.:ATMIK

Halk dilinde süt kardeşe verilen ad.:EMİŞ(EMİŞİK)

Halk dilinde sütlaca verilen ad.:AKAŞ

Halk dilinde şaka anlamında kullanılan sözcük. Şaka,alay.:HORATA

Halk dilinde şalgama verilen ad.:ÇELEM

Halk dilinde şarbon hastalığına verilen ad.:YAKMA

Halk dilinde şeftaliye verilen ad.:ADIYAMAN

Halk dilinde şiir. Ezgi,türkü,nağme.:YIR

Halk dilinde şimşek.:BALKIR

Halk dilinde tarladaki sebzeye verilen ad.:AVAR

Halk dilinde tavşan yavrusu.:GÖCEN

Halk dilinde taya verilen ad.:TİLAK

Halk dilinde tefe verilen ad.:DELBEK

Halk dilinde tembel,üşenen. Üşengeç.:ERİNCEK (ERİNGEÇ)(ERİNGEN)

Halk dilinde Temmuz ayına verilen ad.:ORAKAYI

Halk dilinde termometreye verilen ad.:ISIKERTE

Halk dilinde ters,aksi.:PAHAL

Halk dilinde teyzeye verilen ad.:EZE

Halk dilinde tohum. :EKECEK

Halk dilinde tohuma verilen ad. Tohum için ayrılmış tahıl,tohum.:BİDER

Halk dilinde tokmağa verilen ad.:LİK

Halk dilinde tomurcuk.:BİBİL

Halk dilinde varis hastalığına verilen ad.:ALAYBOZAN

Halk dilinde yabani acı elmaya verilen ad.:ACUK

Halk dilinde yabani arpa. Yabani bir yulaf cinsi.:ARPAĞAN

Halk dilinde yabani tereye verilen ad.:ISPATAN

Halk dilinde yabani tereye verilen ad.Su teresi de denilen ve yaprakları çiğ olarak yenen otsu bir bitki.:ISPATAN

Halk dilinde yabaya verilen ad.:ALKARA

Halk dilinde yağ tavasına verilen ad.:ELİCE

Halk dilinde yağmur bulutuna verilen ad.:KOÇAŞ

Halk dilinde yanık, yırtık.:YİRİK

Halk dilinde yatak yorgan yüzü.:MELEFE

Halk dilinde yenge anlamında kullanılan sözcük.:BULA

Halk dilinde yengeç.:YANUÇ

Halk dilinde yeni doğum yapmış kadına verilen ad.:EMZİKLİ

Halk dilinde yer elmasına verilen ad.:EBELİ

Halk dilinde yırtık ve eski püskü giysiye verilen ad.:PALAÇOR

Halk dilinde yoğurt kabı,küçük su kabı.:CINGIL

Halk dilinde yonga.:KAMGA

Halk dilinde yumruk.:SUMSUK

Halk dilinde yüce.:UCA

Halk edebiyatına özgü genellikle dört dizeden oluşan şiir türü.:MANİ

Halk edebiyatına özgü,sekizli hece ölçüsüyle yazılan ve ilk dizesinde bre,be hey gibi bir ünleme yer verilen şiir türü.:VARSAĞI

Halk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan şiir türlerinden biri.:KALENDERİ

Halk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan şiir türlerinden biri.:SATRANÇ

Halk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan şiir türlerinden biri.:SELİS

Halk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan şiirlerden biri.:VEZNİAHER

Halk edebiyatında bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yanlarını eleştirmek amacıyla yazılan şiir türü::TAŞLAMA

Halk edebiyatında mahlas anlamında kullanılan sözcük.:TAPŞIRMA

Halk edebiyatında manzum bilmece.:MUAMMA

Halk edebiyatında sekizlik hece ölçüsüyle yazılan şiir türü.:SEMAİ

Halk edebiyatında uyağa verilen ad.:AYAK

Halk edebiyatının en uzun şiir türü. Belli belirsiz tarih olaylarına ve efsane motiflerine dayanılarak halkın hayal gücüyle meydana gelmiş eser,epope. Tarih öncesi dinsel konu ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiire verilen ad.:DESTAN

Halk geleneklerini,inançlarını,efsanelerini,edebiyatını inceleyen bilim dalı,halk bilimi.:FOLKLOR

Halk hekimi.:OLÇUM

Halk hekimliğinde gaz söktürücü ve antiseptik olarak kullanılan,aynı zamanda kimi yiyeceklere de katılan bir cins ceviz.Kimi yiyeceklere tat ve koku vermekte kullanılan küçük Hindistan cevizi.:MUSKAT

Halk hekimliğinde iştah açıcı ve mide ağrılarını giderici olarak kullanılan,kısa Mahmut,kurtluca gibi adlar da verilen otsu bitki.:PERYAVŞAN

Halk hekimliğinde kullanılan kırmızı,sarı çiçekli ve acı köklü otsu bir bitki. Peygamber çiçeği,belemir.:KANTARON

Halk hikayelerinin başında,asıl konuya girmeden önceki giriş bölümü.:DÖŞEME

Halk inanışında lohusalara musallat olarak onları öldürdüğüne inanılan cin.Loğusayı ve yeni doğmuş bebekleri rahatsız ettiğine inanılan düşsel yaratık.:ALKARASI

Halk oylaması.:REFERANDUM

Halk şairlerinin atışması.:AYTIŞMA

Halk tahminine göre 9-18 Mart arasında görülen kocakarı soğuğu(Berd:Soğuk,Acuz:Kocakarı).:BERDELACUZ

Halk tarafından sevilme,tutulma.:POPÜLARİTE

Halk yığınlarını bilgisiz ve karanlıkta bırakma anlayışı.Aydınlık düşmanlığı.:OBSKÜRANTİZM

Halk,topluluk.:CUMHUR

Halka biçiminde küçük mercan resifi.:FARO

Halka halka kesilmiş patates,patlıcan,kabak gibi sebzelerle yapılan bir çeşit kıymalı yemek.:OTURTMA

Halkalar geçirilerek yapılmış yada zincirden örülmüş olan zırh veya silah.:CEBE

Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan,içi boş,her yanı kapalı,çoğunlukla metalden yapılan fıçı vs.:ŞAMANDIRA

Halkbilim,folklor.:HALKİYAT

Halkçılık. :POPÜLİZM

Halkın aşağı tabakası.:AVAM

Halkın kültür düzeyi düşük kesiminin zevklerine uygun olan.:POPÜLER

Halkın sadakalarıyla geçinen gezici Katolik tarikatların üyelerine verilen ad:FRER

Halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunları karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama,halk oylaması,referandum. Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama.:PLEBİSİT

Halkın yararlanması için yapılan okul,çeşme,hastane vb yapı.:HAYRAT

Halklar arasında barışı sağlamayı ve insan ilişkilerinde şiddet kullanımını ortadan kaldırmayı amaçlayan akım.:PASİFİZM

Hallaç tokmağı.Minbaz.:LOBUT

Haller,olaylar,durum. :AHVAL

Halletmak. :ÇÖZMEK

Halojenler ailesinin ikinci en hafif üyesi olan kimyasal element.:KLOR

Halterde kaldırılması gereken alet.:BAR

Halterde kaldırılması gereken alet.Ağırlıkları tutan çubuk.:BAR

Halüsinasyon.:SANRI

Halvetilik tarikatının bir kolu.:SİVASİYE

Halvetiye tarikatının bir kolu.:RAMAZANİYE

Ham demir madeninin eritildiği büyük ocak,fırın.:HADDEHANE

Ham ile olgun arası.:ALASULU

Ham incir.:TUM

Ham ipeği iplik ve ibrişim durumuna getiren,satan kimse.:KAZAZ

Ham ipekten dokunmuş bürümcüğe pamuk ipliği katılarak elde edilen kumaş.:HELALİ

Ham ipekten yapılmış astarlık kumaş.:SOF

Ham kavun. :DÖLEK

Ham keten rengi.:EKRU

Ham olarak yenilen badem,erik,kayısı gibi yemişler.:ÇAĞLA

Ham petrolden çıkartılan bir tür mineral yağ.:VAZELİN

Ham petrolü işleyen ve farklı ürünlerini ayrıştıran tesis.Arıtımevi.:RAFİNERİ

Ham üzüm. Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm.:KORUK

Hamağı yatılabilir konuma getirmek için baş ve ayak ucuna konulan ağaç.:TIRAKA

Hamalların yük taşırken kullandıkları arka yastığı.Hamal semeri.:ARKALIK

Hamam böceği.:KAKALAK

Hamam gibi zemini ıslak yerlerde giyilen yüksekçe tahta takunya. Şimşir, abanoz, gürgen gibi sert ağaçlardan tek parça oyulmuştur.Tablası yassı,tabanı ve ökçesi yüksektir.Ayak parmaklarını kavrayan meşin bir tasması vardır.:NALIN

Hamam havlusu.:TOR

Hamam ve banyolarda musluk altında bulunan,içinde su biriktirilen, yuvarlak, mermer,taş veya plastik tekne.:KURNA

Hamam.:YUNAK

Hamamböceğine verilen bir başka ad.:KARAFATMA

Hamamda insanları keseleyip yıkayan erkek.:TELLAK

Hamamda örtünmek ve kurulanmak için el tezgahlarında özel olarak dokunan pamuk ipek karışımı dokuma.:PEŞTAMAL

Hamamlarda tek kurnalı ve çok sıcak olan küçük yer.Sıcaklık.:HALVET

Hamamlarda terlemek için üzerine uzanılan mermer seki.:GÖBEKTAŞI

Hamamlarda,duvar içinde sıcak hava ve dumanın dolaşımı için yapılmış özel künk düzeni.:TÜTEKLİK

Hamamları ısıtan,hamamın altında bulunan kapalı ve geniş ocak, cehennemlik.:KÜLHAN

Hamd etme,şükretme.:TAHMİD

Hamidiye zırhlısı komutanı olarak Balkan Savaşında gösterdiği başarıyla tanınmış,1926 da Atatürk’e karşı düzenlenen İzmir suikastına adı karıştığı için yurt dışına sürülmüş asker ve devlet adamı.:RAUF ORBAY

Hamile,gebe.:YÜKLÜ

Hamile. :GEBE (PREGNANT)

Hamle. Şiddetli saldırı.:SAVLET

Hamsi balığı ve mısır unuyla yapılan bir ekmek.:HAMSİKOLİ

Hamsi,sardalye gibi balıkları avlamakta kullanılan küçük gözlü ağ.:HAMSİNOZ

Hamsigillerden, Alosa’da denilen ,yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık.:TİRSİ

Hamur açılırken yapışmaması için un serpmek.:UĞRALAMAK

Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan,yazı yazmaya,baskı yapmaya,bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak.:KAĞIT

Hamur durumundaki ekmeklerin,fırına atılmadan önce,içine konulduğu oyuk gözlü tahta.:BİNİT

Hamur tahtası.:SENİT

Hamur yada pirinç ilavesiyle sebzelerden yapılan koyu bir İtalyan çorbası.:MİNESTRONE

Hamur yassı ağaçta açılmadan önce küçük hamur topları şekline getirilmesi.:PEZÜ

Hamur yoğrulduktan sonra yumurta büyüklüğünde parçaların alınıp yuvarlanmasıyla elde edilen toplara verilen ad.Hamur topağı.Ayrıca,yumurta akı ve şekerden yapılan kuru pastaya da denir.:BEZE

Hamur yoğurmaya yarayan iki kulplu büyük toprak çanak.:DAĞAR

Hamurdan çok ince açılarak sacda pişirilen bir tür yufka.:ŞEPİT

Hamurdan yapılan bir tür baklava.:ŞÖBİYET

Hamurla yapılan bir tür yiyecek.:ÇÖREK

Hamurların ne çok sert,ne de akıcı olacak kıvamda yoğrulması.:KULAKMEMESİKIVAMI

Hamuru ovalayarak yapılmış kırıntılarla pişirilen çorba. Taze tarhana.:OVMAÇ

Hamurun fırına verilmeden önce dinlendirildiği , üzerinde bekletildiği tahta.:PASA

Hamurun yapışmaması için tepsiye un serpmek.:ERVELEMEK

Hanay. :AVLU

Hanay.Bir yapının ortasında yer alan,üstü açık ve duvarla çevrili alan.:AVLU

Hançere.:GIRTLAK

Hanım, hatun, prenses.:BANU

Hanigillerden,Akdeniz ve Ege’de yaşayan lezzetli bir balık. Girida.:LAHOS

Hanların bağlı olduğu devlet başkanı,hakan,imparator.:KAAN

Hanların bağlı olduğu devlet başkanı,hakan,imparator.:KAAN

Hantal,kaba ve anlayışsız kimse.:ABULLABUT

Hapishane koğuşlarında temizlik,çay,kantin alışverişi gibi işleri gören kimse.:MEYDANCI

Hapishanede geçimini haraççıların hizmetini görerek sağlayan mahkum.:ADEMBABA

Hapishanede volta atılan alan yada koridor.:MALTA

Harap ev. :BERHANE

Harç alıp sürmeye yarayan,yassı demirden yapılmış,tahta saplı bir sıvacı aracı.:MALA

Hard sözcüğünün tersine , pornografik filmlerden daha erotik filmler için kullanılan sözcük.:SOFT

Hareket durumundaki bir cismin hızını ölçmeye yarayan alet.:TAKİMETRE

Hareket etmekten duyulan korku.:KİNETOFOBİ

Hareket etmeyen,kımıldamayan,sakin.:DİNGİN

Hareket sistemi ve omurga hastalıklarını incelemeyi ve tedavi etmeyi konu edinen tıp dalı.:ORTOPEDİ

Harekete hazır, tetikte.:ALESTA

Hareketleri yavaş olan uyuşuk kimse.:LAGAR

Hareketli,eğlenceli bir konuya dayanan,şarkılara da yer verilen hafif güldürü.:VODVİL

Harfleri güzel biçimler vererek yazma sanatı,güzel yazı sanatı.:KALİGRAFİ

Hariciliğin 7. yüzyılda kurulmuş bir kolu.:EZRAKİYE

Haricilik mezhebinin bir kolu.:NÜKKARİYE

Harita çıkarmaya yarayan aygıt.:PLANÇETE

Harita okuyarak yön bulmayı ve en kısa yoldan hedefe ulaşmayı amaçlayan spor dalı.:ORYANTİRİNG

Haritacı.Haritaları düzenleyen ve çizen kimse.:KARTOGRAF

Haritacılık.Sintigrafi.:KARTOGRAFİ

Haritacılıkta,haritayla ilgili bilgilerin bir işaret dizgesiyle belirtilmesi.:SEMİYOGRAFİ

Haritasını çıkarmak için bir araziyi üçgenlere bölme işi.:NİRENGİ

Harman kaldırıldıktan sonra yerde kalan toprak , çöp ve samanla karışık tahıl taneleri.:BADAS

Harman savurmakta kullanılan,çatal biçiminde,tahtadan tarım aracı.:YABA

Harman yerinde kalan toz ve samanla karışık taneler.:AYALAMA

Harman yerindeki ekin demetlerinin yığını.:OTURUM

Harman yerlerindeki hububat döküntülerini toplayan kişi.:AFARACI

Harman zamanı fazla sap yüklemek için öküz ve at arabalarının iki tarafına takılan parmaklık.:ANGIÇ

Harmanda samanı bir yere toplamaya yada damlardan karı kürümeye yarayan araç.:SIYIRGI

Harmanda sapları bir yerden başka bir yere atmaya yarayan,kürek boyutundaki çatala benzer alet.Ot toplama tırmığı.:DİRGEN

Harmanda sapları yaymaya yarar ucu çatallı ,dişli,uzun saplı araç.:DİREN

Harmandalı ile Aydın zeybeğini düzenleyerek Türk folkloruna kazandıran İzmirli sanatçı.:MEHMET YEKTA MADRAN

Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay.:KURMAY

Harpı andıran telli bir çalgı.:ÇENK

Harran ovasında ünlü bir ören yeri.:SOGMATAR

Harzemşahların ilk hükümdarı.:ANUŞTİGİN

Has, mahsus.Bir türde ya da bireyde bulunan,aynı cinsten başka hiçbir türde ya da bireyde rastlanılmayan.:ÖZE

Hasan Fehmi ve Ahmet Samim’den sonra 2. Meşrutiyet döneminde öldürülen üçüncü gazeteci.:ZEKİBEY

Hasattan sonra tarla ya da bahçelerde kalan ürünleri toplama. :BAŞAKLAMA

Hasır taklidi kağıt ya da kenevir lifinden dokuma.:LABO

Hasır taklidi kağıt.:LABO

Hasırotu,saz,kamış.:KOFA

Hasret bırakma.:TAHSİR

Hasta olmaktan duyulan aşırı korku.:PATOFOBİ.

Hasta olmaktan duyulan aşırı korku.Hastalık yılgısı.:NOZOFOBİ

Hasta olmama durumu. :AFİYET

Hasta.:SAYRI

Hastalara kaynatılarak içirilen pekmez,yağ ve baharat karışımı.:KAYNARCA

Hastalığa sebep olan mikrop ya da virüs. Hastalık oluşturan.:PATOJEN

Hastalığın bedene yerleşmesi.:RES

Hastalığın yada bir durumun en zor ve korkulu anı.:AKABE

Hastalık anında gelen titreme.:NEFZ

Hastalık ateşi.:GÖYÜK

Hastalık derecesinde alış veriş yapma saplantısı.:ONİOMANİ

Hastalık derecesinde yemek yeme isteği.Kişilerin gereğinden çok yedikleri, ancak yiyeceği uygun bir biçimde sindiremedikleri bir yeme bozukluğu.:BULİMİA

Hastalık etkenlerini zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı madde.Alerji oluşturan maddeye karşı akyuvarlar tarafından üretilen savunma proteini.:ANTİKOR

Hastalık nedeniyle dilde oluşan beyazlık.:BAR

Hastalık nöbeti, kriz. :AKSE

Hastalık sonrası iyileşme dönemi.:NEKAHET

Hastalık sonucu kızarmaktan duyulan aşırı korku.:ERÖTOFOBİ

Hastalık veya hastalık derecesinde alışkanlık.:İLLET

Hastalık veya sıkıntıları gidereceği inancıyla katlanıp üstte taşınan dua yazılı kağıt. Kötü gözlerden ( nazardan) hastalıklardan koruduğuna inanılır.:MUSKA

Hastalık,dert.:ÇOR

Hastalık,dert.:İĞ

Hastalık,dert.Altay şamanlığında,hastalık yapan kötü ruh ya da cin.:ÇOR

Hastalıklar bilimi.Organ ve dokularda hastalık veya kaza sonucu oluşan yapısal ve fonksiyonel bozuklukları inceleyen bilim dalı.:PATOLOJİ

Hastalıklardan korunmak amacıyla uyulması gereken sağlık ve temizlik kuralları.:HİJYEN

Hastalıkları güneş ışınları ile tedavi etmeyi amaçlayan kuruluş. Güneş odası.:SOLARYUM

Hastalıkları iyileştirdiğine inanılan soluk.:ÜFÜRÜK

Hastalıkları su,ışık,hava,elektrik vb. fiziksel ve mekanik yöntemlerle tedavi etme,fizik tedavisi. :FİZYOTERAPİ

Hastalıkların belirti ve işaretleriyle ilgilenen hekimlik dalı. İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını ve işleyişini inceleyen bilim.:SEMİYOLOJİ

Hastalıkların kimyasal maddelerle tedavisi.Kanserde ilaç tedavisi.:KEMOTERAPİ

Hastalıkların nedenini araştıran tıp bilim.Nedenbilimi.:ETİYOLOJİ

Hastalıklı, sakat.:ALİL

Hastalıktan sonraki iyileşme. Hasta olamama durumu.:İFAKAT

Hastalıktan ve kötü gözden korunmak için insan ya da hayvanlara tılsım olarak takılan nazarlık.:ARGUŞTEK

Hastane gibi yerlerde ayakkabı üzerine geçirilen plastik gereç.:GALOŞ

Hastane,daha çok akıl hastanesi.Şifa yurdu.:DARÜŞŞİFA

Hastanelerde her hastanenin gündelik yemek ve ilacının yazıldığı kağıt.:TABELA

Hastanelerde perhizsiz hastalara etlisi tatlısıyla verilen tam yemek.:ALTIDAN

Hastanelerde,yatacak hastaların kayıt ve kabul edildikleri yer.:KARANTİNA

Hastanın büyük ve küçük aptesini yapabilmesi için altına sürülen kap.:SÜRGÜ

Hastanın çevresini doğru olarak kavramasına engel olacak düzeyde yönelim bozukluğu ve düşünce bulanıklığıyla beliren zihinsel bozukluk. Huzursuzluk, taşkınlık,hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu.:DELİRYUM

Hastanın veya yakınlarının,onun daha önce geçirmiş olduğu hastalık ve sağlık durumları hakkında hekime verdiği bilgilerin tümü.:NAMNEZ

Hastayı sakinleştirmeye yarayan ilaç.:SEDATİF

Haşhaş kapsüllerinin çizilmesiyle elde edilen süt.:AFYON

Haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık.:ALGI

Haşhaşiler ve Nizariye denen mezhebin kurucusu olan ve başta Selçuklu veziri Nizamülmülk olmak üzere bir çok devlet adamının öldürülmesinden sorumlu tutulan İranlı din adamı.:HASANSABBAH

Haşhaşiliğin kurucusu Hasan Sabbah’ın karargahı olan İran’daki ünlü kale.:ALAMUT

Haşhaşiye de denilen bir tarikat.:NİZARİYE

Haşlanıp tuzlandıktan sonra yenilen bir ot.:ÇAŞUR

Haşlanmış bulgur,soğan,maydanoz ve baharatla yapılan bir yiyecek.:KISIR

Hat sanatında Arap abecesiyle yazılan bir yazı türü.:TALİK

Hat sanatında birkaç kağıdın,suları ters yönde olmak üzere üst üste yapıştırılmasıyla elde edilen mukavva.:MURAKKA

Hat sanatında küçük boydaki yazılı levhalara verilen ad.:KITA

Hata eden. :HATİ

Hata.Para,pul gibi değerli kağıtların basılmaları sırasında meydana gelen hatalar.:ERÖR

Hatay devletinin ilk ve tek cumhurbaşkanı olan Türk devlet adamı.:TAYFURSÖKMEN

Hatay ili Reyhanlı ilçesinde arkeolojik höyük. :AÇANA

Hatay ilinde bir dağ. :AKRA

Hatay ilinde bir ova. :AMİK

Hatay ilinde incirden yapılan rakıya verilen ad.:TİNİ

Hatay ilinde şelaleleriyle ünlü mesire yeri.:HARBİYE

Hatay ilinde ünlü bir arkeolojik buluntu yeri.:TAYİNAT

Hatay ilinde,Türkiye’nin en güney noktası olan köy.:BEYSUN

Hatay ilindeki Asi ırmağının ilkçağdaki adı.:ORONTE

Hatay iline özgü bir tür yoğurtlu pilav.:SİLESİL(SİRESİL)

Hatay iline özgü,buğday ve etle yapılan bir yemek,keşkek.:AŞUR

Hatay ve Gaziantep yöresine özgü bir tür su muhallebisi.:HAYTALYA

Hatay yöresine özgü bir tür testi peyniri.:CARA

Hatay yöresine özgü, kıyma ve soğanla yapılan bir çeşit börek.:KAYTAZ

Hatay yöresine özgü, mantıya benzer bir yemek. Nohut ve parça etin de konulduğu,yoğurtta kaynatılmış bir tür mantı.:ŞİŞPEREK

Hatay yöresine özgü, yan yana tutturulmuş iki kamış düdükten yapılmış çifte kaval.:ARGUN

Hatay yöresine özgü,bulgur et ve cevizle yapılan bir tür köfte.:DEVEGÖZÜ

Hatay yöresine özgü,bulgurlu ve nar ekşili top köfte.:DAYBULET

Hatay yöresine özgü,çırpılmış yumurta ve ince doğranmış soğan,sarımsak ve maydanozla yapılan bir tür mücver.:ÖCCE

Hatay yöresine özgü,çökelek peynirinin baharat ve salçayla yoğrulup kurutulmasıyla hazırlanan bir yiyecek.:SÜRK

Hatay yöresine özgü,kuzu eti ve patlıcanla yapılan bir tür kebap.:EMİR

Hatay yöresine özgü,tarhana,nohut ve ayranla yapılan çorba.:LEPEÇ

Hatay yöresine özgü,tavuk eti ve patlıcanla yapılan bir tür pirinç pilavı.:MAKLUBE

Hatay’ın Amik ovasındaki höyük.:CUDEYDA

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde tabiatı koruma alanı kapsamına alınan bir orman bölgesi.:KENGERLİDÜZ

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde,altı uygarlığı barındıran ünlü höyük.:KİNET

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde,tabiatı koruma alanı kapsamına alınan bir orman.:TEKKOZ

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir kaplıca maden suyu.:BAŞLAMIŞ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Tel açana da denilen ünlü höyük.:ALALAH

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bir mağara.:ASAR

Hatay-Antakya yöresine özgü bir tür kıymalı börek .Baklavalık yufkanın içine dövülmüş et,soğan,maydanoz ve baharat konarak hazırlanan bir tür börek.:SEMİRSEK

Hatıra, yadigar. Bir kimseyi,bir olayı anımsatan armağan. Gerekli notların unutulmaması için yazıldığı takvimli defter,ajanda.:ANDAÇ

Hatırlama.:TAHATTUR

Hatırlayan. :ANAN

Hattatlar tarafından kullanılan büyük boy yazı kağıdı.:ESERİCEDİT

Hattatların çok ince yazı yazmak için kullandıkları kalem.:CAVİ

Hattatların kullandığı bir alet.:MİSTRA

Hattatlıkta,kamış kalemi yontmak ve ucunu açmak için kullanılan alet.:MAKTA

Hava akımlarından aşırı derecede korkma. Serin ya da esintili havadan korkma. Hava korkusu. Uçma korkusu.:AEROFOBİ

Hava akımlarından yararlanarak uçan, motorsuz hava taşıtı.:PLANÖR

Hava alanlarında bulunan ve çevredeki uçuşları denetlemeye yarayan sistem. Bir hava taşıtının belirli bir noktadan uzaklığını ve yön açısından belirlemeyi ve çevredeki hava taşıtlarına kimi komutları iletmeyi sağlayan radar eşgüdümlü hava trafik denetleme sistemi.:NAVAR

Hava basıncını ve dolayısıyla bir yerin yüksekliğini ölçen alet,basınç ölçer.:BAROMETRE

Hava basınç birimi.:BAR

Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktaları .Eş basınç.:İZOBAR

Hava kirliliği gibi sebeplerle oluşan duman tabakası.:SMOG

Hava ölçer. :AEROMETRE

Hava ölçer.:AEROMETRE

Hava tahmincisi.:METEOROLOG

Hava taşıtlarında kanatçık ve yatay dümen görevi yapan, özellikle kuyruksuz uçaklarda kullanılan dümen.:ELEVON

Hava ve gaz akımları oluşturmakta kullanılan aygıt.:FAN

Havacı bülteni.:NOTAM

Havada çark gibi dönerek atılan takla.:PERENDE

Havada oksitlenmeyen bir element.:KROM

Havada on milyonda bir oranında bulunan bir asal gaz.:KSENON

Havada yüzde bir oranında bulunan,rengi kokusu ve tadı olmayan bir element.:ARGON

Havadaki serbest azotu özümseyebilen bakterilerin etkisiyle kimi bitkilerin, özellikle baklagillerin kökünde oluşan şişkinlik.:NODOZİTE

Havadaki serbest silis tozlarının uzun süre solunması sonucunda ortaya çıkan kronik akciğer hastalığı.:SİLİKOZ

Havadaki toz taneciklerini ölçmeye yarayan araç.:AEROSKOP

Havadan hafif taşıt.:AEROSTAT

Havadar.:YELEÇ

Havagazı lambasının ucu.Bir alev ya da sıcak bir hava akımı üreten laboratuar aygıtı:BEK

Havagazı,elektrik ve suyun kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet.:SAYAÇ

Havan tokmağı. :HAVANELİ

Havanın titreşmesiyle ses veren çalgıların oluşturduğu sınıfın adı.:AEROFON

Havarileriyle birlikte yediği son yemekte İsa peygamberin kullandığı tas.:GRAAL

Havaya fırlatılan bir plakanın vurulması ilkesine dayanan atıcılık dalı.:TRAP

Havlamak.:ÜRMEK (ÜRÜMEK)

Havuca özel turuncu rengini veren pigment.:KAROTEN

Havuca özel turuncu rengini veren pigment.Bitkilerde ve hayvanlarda sarı ya da kırmızı bir madde oluşturan hidrokarbon.:KAROTEN

Havuca verilen bir başka ad.:TEPEROTU

Havuç.(Halk dilinde). :YEREGEÇEN

Havuz,göl,akarsu,deniz,okyanus gibi sulara ait ekosistemlerin herhangi bir derinliğindeki su tabakalarında,su hareketiyle sürüklenen veya yavaş olarak yüzen, hayvan ve bitkilerden oluşan mikroskobik büyüklükteki organizmalar.:PLANKTON

Havva’nın Batı dillerindeki adı. :EVE

Hawaii adalarına özgü gitara benzer dört telli çalgı.:UKULELE

Hawaii adalarında yaşayan,ispinoza benzer bir kuş.:İVİ

Hawaii adalarında yaşayan,ispinoza benzer bir kuş.:PALİLA

Hawaii esenleme sözü.:ALOHA

Hawaii havalarına uyarak karşı karşıya oynanan bir Polinezya dansı.:TAMURE

Hawaii inancında ateş tanrıçası.:PELE

Hawaii inanışında savaş tanrısı.:ENİN

Hawaii inanışında savaş tanrısı.:KU

Hawaii kazı da denilen bir kuş.:NENE

Hawaii kökenli,üzeri rengarenk çiçekli bir çeşit yazlık gömlek.:ALOHA

Hawaii’de karşılama ya da uğurlama anısı olarak verilen,çiçeklerden yapılmış kolye.:LEİ

Hawaii’de bir yanardağ. :MAUNAKEA

Hawaii’de bir yanardağ. :MAUNALOA

Hawaii’de çok yaygın olan ötücü bir kuş.:AMAKİHİ

Hawaii’de karşılama ya da uğurlama anısı olarak verilen, çiçeklerden yapılmış kolye.:LEY

Hawaii’de yetişen bir tür kereste.:KOA

Hawaii’den tüm dünyaya yayılmış bir masaj yöntemi.:LOMİLOMİ

Hayal görme,var sanmak.:HALÜSİNASYON

Hayal gücü,imgelem. Düş gücü.:MUHAYYİLE

Hayal gücü. İnsanın istediği şeyleri gözünde canlandırabilme yetisinin ürünlerini kapsayan evren.:İMGELEM

Hayal gücüyle yaratılmış şey.:YAPINTI

Hayalde canlandırma. Sembolleştirme.:TAHAYYÜL

Hayali karate. Judo ve karatede hareketleri çabuklaştırmak içi n yapılan bir dizi egzersiz. Karate sporunda,çeşitli hareketler ve figürlerden oluşan yarışma dalı.:KATA

Hayali,mantıksız,garip,acayip,muhayyel,efsanevi. Gerçek olmayan.:FANTASTİK

Hayat dolu,neşeli,keyifli.:ŞATIR

Hayat hikayesi. Bir kişinin yaşamının özeti.Kendisi yazarsa otobiyografi adını alır.:BİYOGRAFİ

Hayat hikayesi.Bir kişinin yaşamının özeti,özgeçmiş.Bir kimsenin doğumundan yaşadığı bugüne kadar geçirdiği belli başlı evreleri içeren yazı.Kendisi yazarsa otobiyografi adını alır.:BİYOGRAFİ

Hayat verici,can artırıcı.:CANFEZA

Hayata elverişli çevre.:EKOSFER

Hayattan zevk alamama hastalığı,depresyon.:ANHEDONİ

Haydut, eşkıya.:ŞAKİ

Haydut,yol kesen.:HARAMİ

Hayhay olur anlamında bir sözcük.:BELİ

Haylaz, serseri,başıboş,işe yaramaz,kötü.:NABEKAR

Hayvan ağılı.:TOKAT

Hayvan bilimci.:ZOOLOG

Hayvan boyunduruğu.:TASMA

Hayvan derisinden yapılmış kırbaç.:ÇAVUN

Hayvan hekimi,baytar.:VETERİNER

Hayvan otlatılan çayır. :BİÇENEK

Hayvan ölüsü. :LEŞ

Hayvan örtüsü. Eyerin ya da palanın üzerine örtülen halı,kilim gibi örtü.:ÇULTARI

Hayvan pisliği.:TERS

Hayvan postlarını kullanılabilecek duruma getirmek amacıyla değişik kimyasal maddelerle işlemek.:TABAKLAMAK

Hayvan postunu kullanılacak duruma getirme işleminin yapıldığı yer.:TABAKHANE

Hayvan sırtında taşınabilen küçük top.:ZEMBEREK

Hayvan sürülerinin korunmasında yaygın olarak kullanılan,iri Rus çoban köpeği.:OVÇARKA

Hayvan ve bitki topluluklarının ekolojisi.:SİNEKOLOJİ

Hayvan ve bitkilerden,kurutularak yada özel metotlarla toplanarak elde edilen, eczacılık ve kısmen sanayide kullanılan ham yada yarı hammadde. İlaç.:DROG

Hayvan yavrusu. Malak(Manda yavrusu).:BALAK

Hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki.:YULAF

Hayvan yemi,yakacak ve gübre olarak kullanılan,yağı veya suyu çıkarılmış her türlü yağlı tohum ve bitki artığı. Suyu alınmış meyve artığı.:KÜSPE

Hayvan yiyeceği.:YEM

Hayvan yuları.:ZİMAM

Hayvan,insan ve bitki biçimlerinin karışımından oluşan gerçeküstü duvar süslemeleri ya da heykellere verilen ad.:GROTESK

Hayvana su vermek,su içirmek.:SUVARMAK

Hayvanca duygu.:BEHİMİ

Hayvancılıkla geçinen göçebe Türkmen boyu.:YÖRÜK

Hayvandan insana tatarcık sineğinin ısırmasıyla geçen kronik enfeksiyon hastalığı. Malta humması.:KALAAZAR

Hayvanı avcılığa alıştırma.:BAV

Hayvanı otlatmak.:OTARMAK

Hayvanın bir yanındaki yük.:TAY

Hayvanın derisine ya da tüyüne dokunmaktan duyulan güçlü korku.:DORAFOBİ

Hayvanın eski nallarını yada çivilerini yenilemek,onarmak.:KAYARLAMAK


Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:16