Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- H (Haber toplama... -Hz. İsa’nın...) - Sayfa 4

H (Haber toplama... -Hz. İsa’nın...) - Sayfa 4

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
H (Haber toplama... -Hz. İsa’nın...)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar
Hindistan cevizi kozalağı. Büyük Hindistan cevizi.:NARCIL

Hindistan da paryalardan da aşağı sayılan ve Dalitler,Dokunulmazlar gibi adlar da verilen halk.:HARİCAN

Hindistan kökenli bir bekçi köpeği cinsi.:ALANGU

Hindistan kökenli meditasyon tekniği.:VİPASSANA

Hindistan kökenli, hep yeşil yapraklı ağaç.Tropikal bölgelerde yetişen ve tohumlarından sabunculukta kullanılan yağ elde edilen bir ağaç.:NEEM

Hindistan ovalarında yaşayan kılıç biçiminde iki çift boynuzlu küçük antilop.:ÇİKARA

Hindistan plakası.:İND

Hindistan Prensesi .Raca karısı.Mihrace eşi.:RANİ

Hindistan Prensi. Hindistan’da kral ve imparatorlara verilen san.:RACA

Hindistan Prensi. Hindistan’da kral ve imparatorlara,büyük toprak sahibi prenslere verilen san.:RACA

Hindistan ve Bangladeş’te yetişen,ip ve çuval yapımında kullanılan,liflerinden yararlanılan bir bitki türü ve bu bitkinin liflerinden yapılan dokuma, kenevir, kendir.:JÜT

Hindistan ve Endonezya’da yetişen,kabuğundan kına çıkarılan bir ağaç.:KINAKINA

Hindistan ve Malezya ormanlarında yaşayan ilkel maymun.:LORİS

Hindistan ve Pakistan müziğinde doğaçlamanın belli bir notalar dizisine (genellikle beş-yedi arası) dayalı melodi çatısı ve kendine özgü ritim kalıpları.:RAGA

Hindistan ve Pakistan müziğinde ritim ve ölçüye verilen ad.:TALA

Hindistan yarımadasında yaşayan kuyruksuz,çok uzun kollu maymunların ortak adı.:JİBON

Hindistan,Nepal ve Tibet’e özgü Budacı sanat yapıtlarında erkek tanrının dişi eşiyle cinsel birleşme durumunda gösterildiği poz.:YABYUM

Hindistan’a özgü bir tür pide.:ÇAPATİ

Hindistan’a özgü,güreşle rugby’nin karışımı olan bir spor.:KABADDİ

Hindistan’da 19. yüzyılda kurulan,”Toprak Allah’ın mülküdür,kimse onu elinde bulunduramaz;bağımsız olmayan bir ülkede Cuma ve bayram namazları kılınamaz” gibi değişik görüşler ileri süren bir İslam mezhebi.:FERAİZİYE

Hindistan’da ,üyelerinin hiç evlenmemesini öngören bir Sih mezhebi.:UDASİ

Hindistan’da 19. Yüzyılın başlarındaki Hint eşkiyalarına verilen ad.:DAKOYİT

Hindistan’da aşağı kast üyeleri arasında çalınan halk kemanı.:SARİNDA

Hindistan’da beş klasik dans üslubundan biri.:MANİPURİ

Hindistan’da bir din büyüğünün çevresinde toplananların birlikte oturup eğitildikleri yer.:AKRAMA

Hindistan’da bir eyalet. :KERALA

Hindistan’da bir kent. :NAGPUR

Hindistan’da bitkisel elyafla dokunan bir cins tafta.:DARİDAS

Hindistan’da buda manastırı.:VİHARA

Hindistan’da Budacılık ve Caynacılık ile yaklaşık aynı dönemde ortaya çıkan çileci bir tarikat.:ACİVİKA

Hindistan’da Budist bir öğretiye verilen ad.:HİNAYANA

Hindistan’da büyük toprak ağalığına verilen ad.:ZAMİNDAR(ZAMİNDARİ)

Hindistan’da eğri çatılı tapınaklarının mahyasını süsleyen yollu yastık biçiminde mimari öğe.:AMALAKA

Hindistan’da Ekber döneminde büyük eyaletlere verilen ad.:SUBA

Hindistan’da hadım edilerek kadın kılığında dolaşan ve Hijralar da denilen erkeklere verilen ad.:ÖNİKLER

Hindistan’da idrarla yapılan tedavi yöntemine verilen ad.:AMAROLİ

Hindistan’da ipek ve bitkisel elyaf karışımından dokunan bir tür kumaş.:NİLA

Hindistan’da kaba ipekten yapılan bir cins tafta.:ARİDAS

Hindistan’da kast dışı olanlara verilen ad.:PARYA

Hindistan’da kastlar halinde değil de kabileler halinde örgütlenmiş ve kültürleri Hindu olmayan yerli halk.:ADİVASİ

Hindistan’da mihracenin eşine verilen ad.:MAHARANİ

Hindistan’da ölen kocasının cesediyle birlikte ateşe atılan ve ermiş sayılan kadın. Dul kalan kadının sadakatini göstermek üzere kendisini kurban etmesi şeklinde bir Hindu geleneği.:SATİ

Hindistan’da piramit damlı tapınaklara verilen ad.:VİMANA

Hindistan’da racadan daha büyük hükümdarlara verilen unvan.:MİHRACE

Hindistan’da satranç tahtasına verilen ad.:ASTAPADA

Hindistan’da Sih dini mensuplarının taşıdıkları iki yanı keskin hançer.:KİRMAN

Hindistan’da Sih erkeklerinin başlarına taktıkları sarık.:PARGİ

Hindistan’da Sihler tarafından kutsal sayılan kent.:AMRİTSAR

Hindistan’da soylular ve savaşçılar kastı.:KŞATRİYA

Hindistan’da tarım,hayvancılık ve ticaretle uğraşan üretici sınıfı kapsayan kast.:VAİŞYA

Hindistan’da Timur hükümdarlarının sarayında vali yada yüksek memur.:NABAB

Hindistan’da tüm tanrısal varlıkları belirtmek için kullanılan sözcük.:DEVA

Hindistan’da üretilen bir tür pamuk ve keten kumaş.:ALEGA

Hindistan’da ve Sri Lanka’da yaşayan bir halk.:TAMİLLER

Hindistan’da yapılan pamuktan dokunmuş çok ince bez cinsi.:BASTA

Hindistan’da yaşayan bir cins yaban sığırı.:GEVİR

Hindistan’da yaşayan bir maymun türü.:LANGUR

Hindistan’da yetişen küçük ağaç ve bunun C vitaminince zengin meyvesi.Tadı mandalina ve kiviye benzeyen C vitaminince zengin bir meyve.:KARAMBOL

Hindistan’da yetişen küçük ağaç ve bunun C vitaminince zengin meyvesi.:KARAMBOL

Hindistan’da yetişen tırmanıcı bir biber ağacı.:TEMBUL

Hindistan’da yetişen tırmanıcı bir karabiber ağacı.:BETEL

Hindistan’da yetişen ve sabun ağacı da denilen bir ağaç.:RİTA

Hindistan’da yetişen,odunu öd ağacı gibi kokan bir ağaç.:KARTALAĞACI

Hindistan’da Yicayanagar imparatorluğu döneminde kent valilerine verilen ad.:NAYAK

Hindistan’da yolcu taşımakta kullanılan üç tekerlekli bisiklet.:RİKŞA

Hindistan’da zar yerine yedi tane deniz hayvanı kabuğu ile oynanan, bazı kuralları damayı andıran eski bir oyun.:PEÇİÇ

Hindistan’da Zerdüşt dinine bağlı cemaat.:PARSİLER

Hindistan’da,Gandi gibi önde gelen önemli ruhani kişilere verilen unvan.:MAHATMA

Hindistan’da,İran’da yetişen,pişince güzel koku veren,iri ve uzun taneli bir tür pirinç.:AMBERBU

Hindistan’da,Tibet antilobunun tüylerinden dokunan çok değerli bir şal.:ŞATUŞ

Hindistan’dan Filipinler’e kadar uzanan bölgede yaşayan bir geyik.:RUSA

Hindistan’ın Assam eyaletinde yaşayan bir halk.:MİKİRLER

Hindistan’ın batı kıyısında bir eyalet.:GOA

Hindistan’ın bir eyaleti.:ORİSSA

Hindistan’ın büyük ırmaklarında yaşayan büyük bir timsah cinsi.:GAVİAL(GAVYAL)

Hindistan’ın Dekkan bölgesinde arkeolojik sit.:BADAMİ

Hindistan’ın güneybatısındaki kıyı bölgesi.:MALABAR

Hindistan’ın güneyinde konuşulan bir dil.:DRAVİD

Hindistan’ın iki büyük destanından biri.(Öbürü Ramayana).:MAHABHARATA

Hindistan’ın kuzey ve batısında tüccar,banker,toprak ve dükkan sahiplerini içine alan önemli bir kast.:AGARVALA

Hindistan’ın kuzeyinde,yumuşak buğdaydan yapılarak fırında pişirilen kalın kurabiye.:NAN

Hindistan’ın Mecusi halkından olan kimse.:HİNDU

Hindistan’ın para birimi.:RUPİ

Hindistan’ın Sih dinine mensup olanların siyasal partisi.:AKALİDAL

Hindu cenaze törenlerinin başlıca sungusu olan küre biçiminde pirinç pastası.:PİNDA

Hindu dininin ve Budacılığın bazı kollarının insan bedeniyle ilgili gizemli uygulamalarında, bedendeki çok sayıda (yedi) ruhsal merkeze verilen ad.:ÇAKRA

Hindu felsefesinde,benliğin sonsuz tözü olarak anlaşılan temel kavram.:ATMAN

Hindu inanışında,tanrısal bir varlığın dünyadaki kötülüğü gidermek üzere insan yada hayvan bedenine bürünmesi.:AVATAR (AVATARA)

Hindu mitolojisinde Rama’nın karısı.:SİTA

Hindu mitolojisinde tanrı Şiva’nın bindiği boğanın adı.:NANDİ

Hindu mitolojisinde tanrıların ve insanların düşmanı sayılan devlere ya da iblislere verilen ad.:ASURA

Hindu mitolojisinde zenginlik tanrısı.:KUBERA

Hindu mitolojisinde,Tanrı Vişnu’nun binek kuşu.:GARİDU

Hindu tıp bilimi.:AYURVEDA

Hinduizm ve Budizm mitolojisinde,yarı insan yarı yılan biçiminde tanrısal varlık.:NAGA

Hinduizm ve Budizm’de bir noktaya saplanma anlamında kullanılan terim.:EKAGRATA

Hinduizm ve Budizm’de mistik bir etkisi olduğuna inanılan kutsal sözcük ya da hece.:MANTRA

Hinduizm,Budizm ve Caynacılığın bazı mezheplerinde Batıni (içrek) uygulamaları konu alan çok sayıda metnin ortak adı.:TANTRA

Hinduizm’de erkek çocukların öğrencilik yaşamının başlangıcını ve dinsel topluluğun tam üyesi olarak kabul edilişini simgeleyen tören.:UPANAYANA

Hinduizm’de servet ve iyi talih tanrıçası.Tanrı Vişnunun karısı.:LAKSMİ

Hinduizm’de tapınmaya verilen ad.:PUCA

Hinduizm’de üreme gücünü kişileştiren tanrı Şiva’nın simgesi erkeklik organı.:LİNGA

Hinduizm’de,ortalığı yakıp yıkan,önüne geleni yutan kötü bir tanrıça.:KALİ

Hinduizm’de,Tanrı Vişnu’nun biçimlerinden daha çok birine tapan çileci.:VAİRAGİN

Hinduizm’in en kutsal ve en sevilen tanrılarından biri.:KRİŞNA (KİRİŞNA)

Hinduizmin en büyük tanrılarından biri.:ŞİVA

Hinduların kutsal kitabı.:VEDA

Hint dervişliği.Bedene eziyeti ruhun kurtuluşu ve mutluluğu için gerekli gören Hint çileciliği.:FAKİRİZM

Hint dilinde bir gurunun çömezine verilen ad.:CELA

Hint dininde,dünyevi var oluştan ve ruh göçünün bağlarından kurtulmayı içeren nihai tinsel amaç.:MOKSHA

Hint dinlerinin hiçbir canlı varlığa zarar vermemeye dayanan temel ahlak ilkesini belirten sözcük.Zora başvurmadan bir kötülüğe karşı koyma eylemi.:AHİMSA

Hint edebiyatında bir çeşit epik drama.:NATAKA

Hint estetiğinin altı kuralından biri olan ve zevkin özü anlamına gelen sözcük.:RASA

Hint felsefesinde,bir bireyin geçmiş eylemlerinin gelecek yaşamları yada yeniden doğuşları üzerindeki etkisi.Sihizm’de kişinin bu dünyada yaptıklarının öteki alemdeki hayatına tesir edeceğine inancını anlatan terim.:KARMA

Hint inanışında aşk tanrısı.:KAMA

Hint inanışında kutsal sayılan bilge kişilere verilen ad.:RİŞİ

Hint inanışında,Buda’nın beş yüz elli kez dünyaya gelişini anlatan öykülere verilen ad.:CATAKA

Hint inanışında,peygamber olduğunu kanıtlamak için kafasını kesip yerine koyduğuna inanılan kişi.:EKANTA

Hint İran dil grubuna verilen ad.:ARİ

Hint irmiği.:SAGU

Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş.:SARİ

Hint kastlarında ilk kast.:BRAHMAN

Hint kenevirinden çıkarılan esrara eskiden verilen ad.:HAŞİŞ

Hint kenevirinden ileri gelen zehirlenme.:KANABİZM

Hint kirazı da denilen bir meyve.:MANGO

Hint klasikleri arasında yer alan erotizm kitabı.:KAMASUTRA

Hint mimarisinde üzerinde tonoz bulunan giriş sundurmasına verilen ad.:TORANA

Hint mimarlığında,piramit biçimindeki üst yapısıyla ayırt edilen özel tapınak türü.:İMANA

Hint mitolojisinde ayin içkisinin elde edildiği bitkiyi kutsallaştırma.:SOMA

Hint mitolojisinde cinlerin on başlı kralı.:RAVANA

Hint mitolojisinde fırtına ve yağmur tanrısı. Hindistan’da Veda tanrılarının en büyüğüne verilen ad.:İNDRA

Hint mitolojisinde güzellik,talih ve mutluluk tanrıçası.:ÇRİ

Hint mitolojisinde ilk insan.:MANU

Hint mitolojisinde ölüm tanrısı.:YAMA

Hint mitolojisinde Tanrı İndra’nın cennetinde bulunan şarkıcı ve dansçı su perilerine verilen ad.:APSARAS

Hint mitolojisinde tanrısal yılan.:NASUKİ

Hint mitolojisinde, içenlere ölümsüzlük sağlayan içki.:AMRİTA

Hint mitolojisine göre ilk dişi insan.:YAMİ

Hint mutfağına özgü bir tür krep.:DOSA

Hint mutfağına özgü bir tür omlet.:AKURİ

Hint mutfağına özgü,ezilmiş mercimekle yapılan bir yemek.:URADDAL

Hint mutfağına özgü,kakule tohumları,tarçın,karanfil ve karabiberden oluşan,özellikle balık ve tavuk yemeklerinde kullanılan hafif acı bir baharat.:GARAMMASALA

Hint mutfağının geleneksel baharatlarıyla hazırlanan karışım.:KÖRİ

Hint Müslümanları arasında yaygın olan bir tarikat.:ÇİŞTİYE

Hint müziğinde kullanılan bir grup telli çalgıya verilen ad. Bir hayli uzun saplı, perdelerin altından geçen ahenk telleri bulunan ve sapının yanında yer alan burgularla akort edilen Hint çalgısı.:SİTAR

Hint müziğinde kullanılan bir grup telli çalgıya verilen ad. Kalın bir değnek üzerine monte edilmiş dört teli ve sesi yankılayan iki asma kabağı olan gitar.:VİNA

Hint müziğine özgü bir tür lavta.:TANPURA

Hint müziğine özgü bir tür obua.:ŞANAY

Hint müziğine özgü telli bir çalgı.:BULBULTARA

Hint müziğine özgü vurmalı bir çalgı.:TABLA

Hint müziğine özgü vurmalı bir çalgı.:ZARB

Hint müziğine özgü,lavta ailesinden bir çalgı.:SAROD

Hint müziğine özgü,uzun saplı bir tür lavta.:MAYURİ

Hint müziğine özgü,zurnaya benzer üflemeli çalgı.:ŞAHNAY

Hint okyanusunda denizaltı dağı.:OB

Hint Okyanusunun kuzeydoğusunda bir körfez.:BENGAL

Hint prenseslerine verilen unvan. :BEGÜM

Hint sanatında sıkça betimlenen,timsah,yunus ve fil karması efsanevi su canavarı.:MAKARA

Hint sülünü. :ALE

Hint tanrısı. :AGNİ

Hint tanrısı.Hindu tanrısal varlıkları içinde en yaygın olarak tapınılanlardan biri.:RAMA

Hint tapınağının üstü açık giriş mekanı.:ANTARALA

Hint tapınaklarının mahyasını süsleyen yollu yastık biçimindeki çatısına verilen mimari ad.:AMALAKA

Hint ve Çin denizleri kıyılarında yaşayan,uzun kanatlı,dört köşe kısa kuyruklu,esmer küçük kuş. Yuvasından Çin mutfağının en seçkin yemeği yapılan bir deniz kırlangıcı.:SALANGAN

Hint ve Pakistan müziğinde, algılanabilen en küçük ses aralığına verilen ad.:ŞRUTİ

Hint-Ari dillerinin Doğu öbeğine bağlı bir dil.:ORİYA

Hint-Avrupa dilleri grubundan olan,klasik Hint din ve edebiyat dili.:SANSKRİT

Hintçe Işık Dağı anlamında ad. İlk kez Hindistan’da 1304’ de Malva racasına ait olduğu sırada sözü edilen çok büyük elmas. Bugün İngiltere tacının mücevherlerinden biri olan ünlü elmas.:KUHİ NUR

Hintli kadınların kaşlarının arasına yapıştırdıkları süs.:BİNDİ

Hiperaktif çocukları sakinleştirmek için kullanılan ilaç.:RİTALİN

Hipodromda yarış atlarının yedekte gezdirildikleri yer. At gezdirmeliği.Yarış atlarının,dizgin elde dolaştırılarak meraklılara gösterildikleri yer.:PADOK

Hipotez,faraziye.:VARSAYIM

Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombalarından sağ kurtulanlara Japonya’da verilen ad.:HİBAKUŞA

Hiroşima’ya atom bombasını atan (6 Ağustos 1945) ABD uçan kale denilen uçağın adı.:ENOLAGAY

Hisar,kale.:KİRMAN

Hisse senedi ya da tahvil üzerinde yazılı bulunan ve onun borsa kurundan farklı olan değerine verilen ad.:NOMİNAL

Hisse senedi,tahvil,yabancı para gibi değerli kağıtları daha karlı görülen başka kağıtlarla değiştirme işi.:İTRAJ

Hisse senedinin kuponlarından oluşan kısmına verilen isim.:TALON

Hisse senetlerinin bir seans içinde işlem görebileceği en yüksek fiyat.:TAVANFİYAT

Hitit döneminde Kızılırmak yöresine verilen ad.:TABAL

Hitit imparatorluğunun kurucusu olan kral.:ANİTTA

Hitit mitolojisinde savaş ve salgın hastalık tanrısı.:ŞULİNKATTE

Hititler ve Mısırlılar arasında yapılan savaşa sahne olan tarihi Kadeş kentinin bir başka adı.:KİNZA

Hititlerde arazi fiyatlarının saptanmasında kullanılan bir ölçü birimi.:İKU

Hititlerde başlık parasına verilen ad.:EZİBTUM

Hititlerde halkın giydiği elbiseye verilen ad.:HAPUŞANZA

Hititlerde yazıcı,yazan,yazman anlamına gelen kelime.:PATASANA

Hititlerin Anadolu da yerleştikleri ilk kent olan ve günümüzde Kültepe olarak adlandırılan yer.:NEŞA(KANEŞ)

Hititlerin akıl ve bilgelik tanrısı.:AYA

Hititlerin Anadolu’da yerleştikleri ilk kent olan ve günümüzde Kültepe olarak adlandırılan Kayseri ilindeki höyük.:KANEŞ

Hititlerin fırtına tanrısı.:TARHUN

Hiyerarşik bir düzende önemli bir görev. Makam,mevki,kat,özel yer.:ORUN

Hizip. :KLİK

Hizmet belgesi. Temiz iş kağıdı.:BONSERVİS

Hizmet eden,yardımcı olan.Sadık, dost.:HADİM

Hizmet için bir yere gönderilen kimseye verilen ücret.:AYAKTERİ

Hizmet.:SERVİS

Hizmetçi ,evlatlık.:BESLENGİ

Hizmetçi ve uşakların özel forması.:LİVRE

Hizmetli. :MÜSTAHDEM

Hodan da denilen ve çiçekli dalları sebze olarak kullanılan otsu bitki.:ISPIT

Hokkabaz yardakçılarının giydiği bir tür başlık.:DIĞAN

Hokkabaz yardakçılarının giydiği bir tür başlık.:KAVEZA

Hollanda da inek sütünden yapılan silindir biçiminde bir peynir cinsi.:GUDA

Hollanda Demiryollarının kısa yazılışı.:NS

Hollanda radyo-televizyon kurumunun simgesi.:NOS

Hollanda’da yük taşımakta kullanılan,dar ve uzun tekne.:EİKER

Hollanda’nın idari başkenti. :LAHEY

Hollanda’ya özgü,yelkenli bir tekne.:SNİK

Holmiyum elementinin simgesi.:HO

Homojen.:BAĞDAŞIK

Honduras’ın başkenti.:TEGUCİGALPA

Honduras’ın para birimi. :LEMPİRA

Honduras’ın plaka imi. :HN

Hong Kong’un plakası. :HK

Hor görmek.:KARAMAK

Hor görülen,aşağılanan.:ZELİL

Hor görülme,alçalma.:ZİLLET

Horoz tepeliği. :İBİK

Horozun en gösterişli tüyü. Horoz,cennetkuşu gibi hayvanların kuyruklarındaki tüylerden en uzun ve gösterişli olanı .:ÇIĞA

Hortlak.:CAZU

Hortlak.:UBUR

Hoş davranan. :MÜLTEFİT

Hoş kokulu şerbet ya da şarap.:AMBERİYE

Hoş kokulu ve güzel çiçekleri olan tırmanıcı bir bitki. Tüysü yapraklı ve keskin kokulu bir süs bitkisi.:ITIRŞAHİ

Hoş olmayan,çirkin. :NAHOŞ

Hoş ve ince bir güzelliği olan.Yumuşak.:LATİF

Hoşa giden duygulanım.:HAZ

Hoşa giden fıkra; nükte. Eskiden dilbilgisinde düz tümleç. Güldürücü öyküler, fıkralar anlatıp hoş ve şaşırtıcı sözler söyleyerek halkı eğlendiren kimse. Nükteci.:NEKRE

Hoşa giden güzel koku.:RAYİHA

Hoşgörü.:TOLERANS

Hoşgörüsü geniş,açık yürekli ve güvenilir kimse.:RİNT

Hoşkin de denilen bir iskambil oyunu.:KALABALIK

Hoşlanarak bakma.:TEMAŞA

House dizisinde canlandırdığı aykırı doktor tiplemesiyle ünlü aktör.:HUGH LAURİE

Hörgüçlü deve ile boz devenin melezi olan tülü devenin erkeği.:BESEREK

Hud Peygamber döneminde Hicaz’da oturan,kötü ahlaklarının yok olmalarına neden olduğu rivayet edilen,Kutsal Kitap’ta adı geçen,Kuranda söz edilmeyen bir kavim. Sina yarımadasında yaşamış,gariplikleriyle tanınan bir kavim.:AMALİK(AMALİKA)

Hukuk.:TÜZE

Hukuksal bir sorun ya da uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk bilginlerinin ya da yargı organlarının vardıkları görüş ve yargılar.:İÇTİHAT

Hukukta bir mülk üzerindeki ortaklığı giderme.:İZALEİŞÜYU

Hukukta kaldırma, ilga.:DEROGASYON

Hukuku yozlaştırıcı söz ve eylemlere verilen ad.:PROVANİZM

Hun hükümdarlarının unvanı.:TANRIKUT

Huni biçiminde çukur yer. İçbükey. İçine su biriken doğal çukur. Karstik kayaçlardaki doğal kuyular.:OBRUK

Hunlardan sonra Kuzey Çin’de hüküm süren hanedan.:TABGAÇLAR

Hunların ünlü hükümdarı.:ATTİLA

Huri-Hitit mitolojisinde,gökyüzünün ilk tanrısı.:ALALU

Hurma dalı ya da kamıştan yapılan iki yanı kulplu meyve sepeti.:KAVSARA

Hurma,incir gibi bazı meyve ağaçlarının erkeğinden dişisine yapılan aşı.:LAKAH

Huy ve ahlak bakımından yaradılış.:CİBİLLİYET

Huysuz atları yola getirmek için dudaklarına takılan tahta kıskaç.:YAVAŞA

Huysuz hayvanların ağzına takılan ağaç.:EGEN

Huysuz şirret kadın. Kocakarı.Geçimsiz,çirkef.:CADALOZ

Huysuz,çirkin ve yaşlı kadın.:ACUZE

Huzur,erinç .:DİRLİK

Hücre çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan biçimindeki ipliksi yapı.:LİNİN

Hücre bölünmesi yoluyla gerçekleşen hücre çoğalması. Karyokinez.:MİTOZ

Hücre çekirdeği içindeki ince iplikçiklerden yapılmış,kromatin ile boyanmış olan kromozomları oluşturan bölüm.:AKROMATİN

Hücre çekirdeğinde küçük tanecikler,düzensiz kitleler ya da ağ biçiminde bulunan,soya çekim olaylarını sağlayan,bazı boyalarla hemen boyanabilen madde.:KROMATİN

Hücre dokusunun aşırı yağ yüklenmesiyle belirgin hastalıklı durum.:ADİPOZ

Hücre genetiği.:SİTOGENETİK

Hücre içi kalsiyum karbonat çıkıntısı.:SİSTOLİT

Hücre yapısında bulunan ve proteinlerin oluşturulmasında önemli rol oynayan asit grubu. Protein sentezine yardımcı olan bir asit türü. Ribonükleik asit.:RNA

Hücre yapısında ve metabolizmasında önemli bir rol oynayan, fosfolipit bileşiklerinin ortak adı.:LESİDİN

Hücre. :GÖZE

Hücrelerdeki kromozom sayısını yarıya indiren bölünme.:MAYOZ

Hücrelerin düzensiz büyümesi ve normal dokuları işgal ederek onlara zarar vermek gibi iki özelliği olan 150 ayrı tipi olan hastalıkların genel adı.:KANSER

Hücrelerin virüslere karşı oluşturdukları özel savunma maddesi.:İNTERFERON

Hüküm kelimesinin çoğulu.Hükümler.Emirler.:AHKAM

Hükümdar,şef,efendi.:ASUB

Hükümdarın,bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim biçimi. Bütün yetkilerin sınırsız olarak bir kişide toplandığı devlet yönetimi biçimi.:OTOKRASİ

Hükümdarların cülus törenlerinde dağıttığı bahşiş.:CÜLUSİYE

Hükümet tarafından bir yere gönderilen erlere verilen ve bilet yerine geçen kağıt.:TESVİYE

Hükümle ilgili,hükmi.:TÜZEL

Hüngür hüngür anlamında bir söz.:ZARİZARİ

Hünnap, iğde gibi zeytinimsi meyve.:UTME

Hünnapgillerden , kurak yerlerde yetişen , çiçekleri altın sarısı renginde , dikenli bir bitki.:KARAÇALI

Hünnapgillerden,hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi,güvemeriği.:AKDİKEN

Hünnapgillerden,yapraklarından yeşil boya çıkarılan bir bitki.:TOPALAK

Hüseyin Cahit Yalçın sanılarak 31 Mart ayaklanmasında öldürülmüş olan Osmanlı milletvekili.:EMİRASLANBEY

Hüseyin Cahit Yalçın tarafından İstanbul’da yayımlanan günlük gazete.:TANİN

Hüsnüyusuf da denilen yerli bir armut cinsi.:AKÇA

Hz. İsa’nın öğretisini yaymak işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her birine verilen ad.:HAVARİ

 Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:16