Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- H (Haber toplama... -Hz. İsa’nın...)

H (Haber toplama... -Hz. İsa’nın...)

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
H (Haber toplama... -Hz. İsa’nın...)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar

 

Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş.:AJANS

Haber veren,haberci. :NABİ

Haber,yazı,resim,sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi,bunların yayımı veya alınması, uziletişim.:TELEKOMÜNİKASYON

Haber.Bir olguya,bir olaya ilişkin olarak verilen bilgi.:SALIK

Haberci.:MUHBİR

Haberci.:ULAK

Haberleşmede,yüksek frekanslı radyo dalgalarıyla bağlantı kurmaya yarayan sistem.:RADYOLİNK

Haberleşmeyi yürüten kalem.Osmanlı devletinde Divan-ı Hümayun kalemlerinden biri.:AMEDİ

Habersiz,haberi olmayan.:BİHABER

Habeş soylusu.Etiyopya’da prens anlamında soyluluk unvanı.:RAS

Habeş Yahudi’si.:FLAŞA

Habeşistan hükümdarlarına Hazreti Muhammed tarafından verilen san.:NECAŞİ

Hac ibadeti sırasında Arafat’ın tepesinde bir süre durma.:VAKFE

Hac sırasında kesilen kurban.:HEDİ

Hac zamanı dışında Kabe ve diğer kutsal yerleri ziyaret etme.:UMRE

Hacettepe Üniversitesi kurucularından olup uzun yıllar burada öğretim üyeliği yapmış, yurdumuzda halk sağlığının ve koruyucu hekimliğin gelişmesinde öncü rol oynamış ünlü hekimimiz.:NUSRETFİŞEK

Hacı Bayram Veli’nin asıl adı.:NUMAN

Hacıların Kabe’de giydikleri beyaz üstlük.:KİSVE

Hacıların Kabe’ye girerken örtündükleri dikişsiz beyaz giysi.:İHRAM

Hacıların Mekke yakınındaki Mina’da şeytan taşlamaları.:CEMRE

Hacim ölçüsü. (10.000m2).:HEKTAR

Hacim, oylum.:CİRİM

Hacim.:OYLUM

Haç.:ÇARMIH

Haç.İstavroz.:SALİP

Haçlıların saldırılarını durduran ilk Müslüman hükümdarlardan biri olan Artuklu emiri.:İLGAZİ

Haddeden gümüş tel çeken,sırma yapan sanatçı.:SİMKEŞ

Hadis bilgini.:MUHADDİS

Hadisler.:AHADİS

Hafif bulutlu,sisli hava.:GİRAN

Hafif esinti.:İPİLTİ

Hafif ışık.:IŞILTI

Hafif işlerde kullanılan ve bir ağırlığın aksi yöne çekilmesine yarayan donanım.:SÜBYE

Hafif sarhoşluk. :NEŞVE

Hafif ve soluk renk için kullanılan sözcük.:PASTEL

Hafif yağmur,serpinti.:ÇİLENTİ

Hafif yel,esinti.:NESİM

Hafifletme,yükünü azaltma.:TAHFİF

Hafniyum’un simgesi.:HF

Hahamların kutsal giysisi. İbrani rahiplerinin dinsel törenlerde giydikleri giysi.:EFOD

Hahnyum yapay elementinin simgesi.:HA

Haiti ,Küba kökenli,rumba ve çaça’ya benzeyen bir dans müziği.:MAMBO

Haiti plakası.:RH

Haiti’de,bir Avrupalı ile bir siyahın birleşmesinden doğan melez kimseye verilen ad.:MULATTO

Hak etme. :İSTİHKAK

Hak etmiş,hak kazanmış,layık.:MÜSTAHAK

Hak ve hukuka uygun olan,adil.:KÖNİ(KÖNÜ)

Hak ve hukuka uygunluk,adalet.:TÜRE

Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi,mahkemelerde,devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı,korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse.Savunman.:AVUKAT

Hak yolunda yürüme.:REŞAD

Hakas Türklerinin 1500 yıllık destanı.:HANMİRGEN

Hakeza :KEZALİK

Hakikatler,gerçekler.:HAKAYIK

Hakim huzurunda duruşma. Davasını yargıca anlatma.:MÜRAFAA

Hakim,egemen,başat,başta gelen. Baskın.:DOMİNANT

Hakkari ilinde bir buz yalağı gölü.:CELYANO

Hakkari ilinde kaya resimleriyle tanınmış vadi.:GEVARUK

Hakkari ilinde kayak merkezi olan bir yayla.:MERGABÜTA

Hakkari ilinde Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısı.:ESENDERE

Hakkari ilinin eski adı.:ÇÖLEMERİK

Hakkari yöresinde yetişen ve yemeği yapılan maydanoza benzer bir ot.:ALO

Hakkari yöresine özgü,ateşte kaynayan ayran ile pirinç,dövülmüş buğday ve küçük köfteler katılarak hazırlanan bir yemek. Bir çeşit yoğurt çorbası.:DOĞABA

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde tarihi bir köprü.:NEHRİ

Hakkı yerine getirme.:İHKAK

Haklı,doğru.:MUHİK

Haksız olarak alınan toprak, mal.:ASABALIK

Haksız yere bir taşınmazı elde eden kişiden bu yararlanma karşılığı alınan tazminat. Bir malın kullanılmasından doğan yararın para ile değerlendirilmesi, işgal tazminatı.:ECRİMİSİL

Haksızlığa uğramış olan,mağdur.:KIYGIN

Haksızlık etme,zarar verme.Haksızlık,kıygı.Acımasızlık.:GADİR(GADR)

Hala. :ÇİÇE

Halat çımasını ,demirin ya da şamandıranın anelesine bağlamada kullanılan gemici düğümü.Gemi demirinin zinciri.:GOMİNA

Halat gibi örülmüş iplik çilesi.:TURA

Halat sargısı.:BADARNA

Halat sargısı.:BADERNA

Halat tellerinden saç gibi örülmüş olan ip.:SALMASTRA

Halat ucu. :ÇIMA

Halatı germe,gergin tutma anlamında denizcilik terimi.:KASKA

Halatın örselenecek yerinde tel yada sicimle yapılan sargı.:FAÇUNA

Halatın veya zincirin kendi etrafında dolanması.:GAMBA

Halatların çevresini,kalınlığını belirten birim.:BURGATA

Halaylarda karşılıklı söylenen manilere verilen ad.:BERETE

Haldun Taner’in bir öykü kitabı.:TUŞ

Hale.:AYEVİ

Halef. Sonra gelen.:ARDIL

Halı göbeğinin ortasındaki düz dokunmuş koyu kısım.:ALAVURT

Halı ve jakar dokuma sanayinde çözgü ipliği.:KORD

Halı ve kilim tezgahlarında kalınca ipliklerden yapılmış tarak şeklinde çerçeve.:KÜCÜ

Halı, kilim veya bez dokuma tezgahı.:HANA

Halı,kilim gibi kirkitli el dokumalarının yapıldığı dikey tezgah.:ISDAR (ISTAR)

Halı,kilim gibi örtülerin tozunu temizlemek veya şilte,pamuk gibi şeyleri kabartıp düzeltmek için üzerlerine değnekle vurmak.:ÇUBUKLAMAK

Halının iki ucundaki saçakların dibinde bulunan,atkı ve çözgü ipliklerinden yapılmış zincir örgü.:ÇİTİ

Halının iki veya dört kenarını çeviren çerçeve.(Düz veya türlü desenlerde dokunmuş halılarda kenar örgüsü,kolan,büyük su ve etlikler bordür içinde sayılırlar). Kenar süsü.:BORDÜR

Haliçlerde,tuzlu bataklıklarda ve çamurlu kıyılarda sık ormanlar oluşturan bazı ağaç ve çalı türlerine ve oluşturdukları ormanlara verilen ad.:MANGROV

Halide Edip Adıvar’ın bir romanı.:SONSUZPANAYIR

Halide Edip Adıvar’ın bir tiyatro eseri.:MASKE VE RUH

Halikarnas Balıkçısı’nın asıl adı.:CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI

Halk adına,halka karşın devrimci girişimlerde bulunan kimse. Devletin merkeziyetçiliğini savunan. :JAKOBEN

Halk arasında bebekleri kaldırdığı söylenen bir cins akbaba.:UŞAKKAPAN

Halk avcısı.:DEMOGOG

Halk dilinde etek anlamında kullanılan sözcük.:YEKTE

Halk dilinde yaban arısına verilen ad.Bal yapmayan arı.:SARICA

Halk dilinde (Anadolu’nun bazı yörelerinde) çınar ağacına verilen ad.:BİLADAN

Halk dilinde ,Karadeniz’de böğürtlene verilen ad.:MORA

Halk dilinde ,kuşun kursağında biriktirerek yavrusuna verdiği yeme verilen ad.:ZUK

Halk dilinde “çekül” sözcüğünün aldığı biçim.:ŞAVUL

Halk dilinde “küme”, “topluluk” anlamında kullanılan sözcük.:ÇOM

Halk dilinde abla.:ABA

Halk dilinde abla.:APALA

Halk dilinde abla.:MADAMA

Halk dilinde acı pul biber.:İSOT(ISIOT)

Halk dilinde ağaçkakana verilen ad.:ALAKABAK

Halk dilinde ağaçkakana verilen ad.:TAKTAKI

Halk dilinde Ağustos ayına verilen ad.:BOZAY

Halk dilinde alışmak,devamlı olmak.:DADANMAK

Halk dilinde anahtar.:AÇAR(AÇKI)

Halk dilinde anasona verilen ad.:EZELTERE

Halk dilinde ardıç kozalağına verilen ad.:EFİN

Halk dilinde arkadaş anlamında kullanılan bir sözcük.:İYEN

Halk dilinde atasözüne verilen ad.:ORANLAMA

Halk dilinde avare, işe yaramaz.:AVARA

Halk dilinde avuç. Bir avuç dolusu.:HAPAZ

Halk dilinde ayağa giyilen çok dar ve kısa giysinin görünüşü.(Şibi,ördek yavrusu anlamındadır).:ŞİBİDİK

Halk dilinde ayçiçeğine verilen ad.:ŞEMŞAMER

Halk dilinde ayrana verilen ad.:AK

Halk dilinde ayrana verilen ad.:ÇALKAMA

Halk dilinde azmış yaraya verilen ad.:ICIK

Halk dilinde babanın kız kardeşi, hala.:EME

Halk dilinde baca.:BUNARI

Halk dilinde bacaklardaki varis hastalığı.:ORDUBOZAN

Halk dilinde badem.:PAYAM

Halk dilinde bahane.:MAHNA

Halk dilinde balçık anlamında kullanılan sözcük.:ŞILIK

Halk dilinde balık yavrusuna verilen ad.:İNECİK

Halk dilinde bardak yada şişeye verilen ad.:KANYA

Halk dilinde baykuşa verilen ad.:UĞU

Halk dilinde bilmece,bulmaca anlamında kullanılan sözcük.:TAPMACA

Halk dilinde bir cins yeşil kertenkeleye verilen ad.:KEÇEMEN

Halk dilinde bir çeşit basmaya verilen ad.:ALAKİTAY

Halk dilinde bir şeyi avuç ve parmaklarını kullanarak ezmek.:HARPUÇLAMAK

Halk dilinde bir tarafı yassı,öbür tarafı sivri çatal biçiminde iki ağızlı küçük bahçe çapası,küçük kazma.:ÇEPİN

Halk dilinde biriktirmek,toplamak. :İRKMEK

Halk dilinde boşboğaz,söz taşıyan.:YALAK

Halk dilinde bozulmuş turşuya verilen ad.:MIR

Halk dilinde böğürtlen. :İTÜZÜMÜ

Halk dilinde börülceye verilen ad.:LOBİK

Halk dilinde bulgur pilavına verilen ad.:AŞ

Halk dilinde büyük bilyeye verilen ad.:TOKUR

Halk dilinde büyük heybe.:ARTMAK

Halk dilinde cam bileziğe verilen ad.:ŞEVE

Halk dilinde cam parçası.:CINCIK

Halk dilinde ceylan yavrusu.:CEREN

Halk dilinde cin.:ECİNNİ

Halk dilinde civciv. Kuş,tavuk yavrusu.:CÜCÜK

Halk dilinde çalı,geven yığınına verilen ad.:PALATIR

Halk dilinde çay demliğine ya da küçük güğüme verilen ad.Bakır ya da çinkodan yapılmış geniş ağızlı su kabı.:HALASTAR

Halk dilinde çeşme yalağı.:HAFT

Halk dilinde çınar ağacına verilen ad.:BİLADAN

Halk dilinde çimdik.:CİMCİK

Halk dilinde Çingene.:ELEKÇİ

Halk dilinde çiy,nem anlamında kullanılan sözcük.:İBA

Halk dilinde çoban köpeği.:KARABAŞ

Halk dilinde çok ağlayan kimseye verilen ad.:LELİK

Halk dilinde çuvala verilen ad.Koyun derisinden yapılan torba.:KELETE

Halk dilinde dar sokak,dar yol,patika anlamında kullanılan sözcük.:İRİM

Halk dilinde değiş tokuş anlamında kullanılan sözcük.:MIR

Halk dilinde dere yatağı.Irmak veya dere suyunun hızlı aktığı yer.:AKANAK

Halk dilinde dikenli bitki topluluğuna verilen ad.:KORAMAZ

Halk dilinde dikenli çalı,geven yığınına verilen ad.:PALATIR

Halk dilinde dikenlik anlamında kullanılan sözcük.:SİYEŞ

Halk dilinde dingile verilen ad.:İSEN

Halk dilinde dişi deveye verilen ad.:YOZ

Halk dilinde dişi hindi.:KEL

Halk dilinde doğru,gerçek.:ESSAH

Halk dilinde domates.:FİREK

Halk dilinde domuz yavrusu.:MERDEK

Halk dilinde don,şalvar. İç donu.:TUMAN

Halk dilinde doruk,zirve anlamında kullanılan sözcük.:DORA

Halk dilinde ekilmeden bırakılmış tarlaya verilen ad.:KEN

Halk dilinde ekin yığınına verilen ad::RAMAS

Halk dilinde ekini biçilip kaldırılmış tarlaya verilen ad.:KOZAN

Halk dilinde eldiven. :ELCEK

Halk dilinde eriğe verilen ad.:TAMAS

Halk dilinde erkek eşeğe verilen ad.:MİZA

Halk dilinde erkek sevgiliye verilen ad.:AŞNA

Halk dilinde eski ayakkabıya verilen ad.:KELİK

Halk dilinde eşek. :KARAKAÇAN

Halk dilinde Eylül ayına verilen ad.:VERİMAY

Halk dilinde fare kapanına verilen ad.:FAKAN

Halk dilinde fasulye ya da börülceye verilen ad.:LOĞLAZ

Halk dilinde fındığa verilen ad. :ÇETLEVİK

Halk dilinde fıtık çıkması veya fıtığı çıkmış kimse.:KAVUÇ

Halk dilinde gelin biçiminde yapılmış bez bebeğe verilen ad.:DODOPAL

Halk dilinde gelincik çiçeğine verilen ad.:NÜNÜ

Halk dilinde gürgen ağacına verilen ad.:İSİRİN

Halk dilinde haberci anlamında kullanılan sözcük.:AYTAR

Halk dilinde hala. Babanın kız kardeşi.Büyük hala.:BİBİ

Halk dilinde havlu. Pamuk ve keten ipliğinden özel olarak dokunan el ve diz havlusu.:PEŞKİR

Halk dilinde havluya verilen ad.:SİLEK

Halk dilinde havuca verilen ad.:TEBEROTU

Halk dilinde hela. :KENEF

Halk dilinde hep beraber.:KOŞA

Halk dilinde herkesin söylediğini yapan,iltifat meraklısı kimseye verilen ad.:EFELEK

Halk dilinde hindiye verilen ad.:CULUK

Halk dilinde hindiye verilen ad.:PİLLİK

Halk dilinde huysuz,aptal anlamında kullanılan sözcük.:ŞALAK

Halk dilinde içinde yağ,peynir gibi şeylerin saklandığı mağaraya verilen ad.:OPAN

Halk dilinde ihbar yazısı.:CURNAL

Halk dilinde ilkbahara verilen ad.:YAZAĞZI

Halk dilinde ilmek.:DİN

Halk dilinde ince uzun boylu,mızmız.:KILKUYRUK

Halk dilinde infilak.:BÖSME

Halk dilinde insanları aşağılamak için kullanılan bir hakaret sözü.:KAPÇIK

Halk dilinde kaburga kemiği.:İYA

Halk dilinde kadınlara özgü cezaevi. Kadın hapishanesi.:İMAMEVİ

Halk dilinde kakule bitkisine verilen ad.:HEL

Halk dilinde kalbur altında kalan kırıntılar veya uzaktan akraba olan.:DIĞDIĞI

Halk dilinde kanyon.:KAPUZ

Halk dilinde kapıya verilen ad.:İSİK

Halk dilinde kara kurbağasına verilen ad.:OTLUBAĞA

Halk dilinde kardeş.:KADA

Halk dilinde Kasım ayına verilen ad.:KOÇAYI

Halk dilinde kayısı ve zerdaliye verilen ad.:MİŞMİŞ

Halk dilinde kayısıya verilen ad.:EŞBABİYE

Halk dilinde keçiyolu,patika.:İZLEK

Halk dilinde kefal.:AKBALIK

Halk dilinde kekeme.:KEKE (KEKEÇ)

Halk dilinde kemik veremi. Fistül.Akıntılı hastalık.:AKARCA

Halk dilinde kertenkele.:BARAK

Halk dilinde kertenkeleye verilen ad.:ELÖPEN

Halk dilinde keser. Büyük balta.:KERKİ

Halk dilinde kır lalesine veya gelincik çiçeğine verilen ad.:PAMPAL

Halk dilinde klarnet. :GIRNATA

Halk dilinde klitoris,bızır.:DILAK

Halk dilinde kocaman.:KAZULET

Halk dilinde köpek yavrusu. Küçük av köpeği.:GÖBELEZ (GÖBLEZ)(GÖLBEZ)

Halk dilinde köylerde hekimlik yapan kimselere verilen ad.:OTÇU

Halk dilinde küçük çömleğe yada güveç kabına verilen ad.:GÜDÜ

Halk dilinde küçük köpeğe verilen ad.:OŞİK

Halk dilinde kümese verilen ad.:PİN

Halk dilinde kürek kemiğine verilen ad.:KEBZE

Halk dilinde lahanaya verilen ad.:FEREN

Halk dilinde limona verilen ad.:SULUZIRTLAK

Halk dilinde lodos.:AKYEL

Halk dilinde Lodosa verilen ad.:KABAYEL

Halk dilinde lor peynirine verilen ad.:ÇOMA

Halk dilinde makaraya verilen ad.:TAKMAK

Halk dilinde manda yavrusuna verilen ad.:GOCİK

Halk dilinde mandaya verilen ad.Camız.:KÖMÜŞ

Halk dilinde Mart ayına verilen ad.:AKARAY

Halk dilinde Mart ayına verilen bir ad.:ADAR

Halk dilinde martıya verilen ad.:AKKUŞ

Halk dilinde meme,göğüs.:CİCİK

Halk dilinde mendile verilen ad.:PETE

Halk dilinde mercimek.:YASMIK

Halk dilinde merdiven.:BASAK

Halk dilinde mezara verilen ad.:KARADAM

Halk dilinde mısır.:LAZOT

Halk dilinde mısıra verilen ad.:MATA

Halk dilinde mızıkçı, yaygaracı, gürültücü anlamında kullanılan sözcük.:KACARA

Halk dilinde minnet.:MÜDANA

Halk dilinde mutfağa verilen ad.:TAKANA

Halk dilinde mutfak.:AŞHANE

Halk dilinde mürver ağacına verilen ad.:MELESİR

Halk dilinde nezleye verilen ad. :ENGİ

Halk dilinde nine anlamında kullanılan bir sözcük.:BOYNA

Halk dilinde nisan ayına verilen ad.:AÇARAY

Halk dilinde ocak ayına verilen ad.:DONARAY

Halk dilinde oklava.:OKLAĞAÇ

Halk dilinde olgunlaşmamış ham meyve.:KOZAK

Halk dilinde ormandan açılmış tarlaya verilen ad.:İLİT

Halk dilinde otlak.:ÖRÜ

Halk dilinde özleme,göreceği gelme,isteme.:ÖKSEME

Halk dilinde pancara verilen ad.:PEZİK

Halk dilinde paraya verilen ad.:YEKEN

Halk dilinde parıltı.:IŞILAK

Halk dilinde pestil.:BASTIK

Halk dilinde Rus.:MOSKOF

Halk dilinde saklambaç oyununa verilen ad.:MULAVARA

Halk dilinde saksağan. Kestane kargası da denilen iri gövdeli bir kuş.:ALAKARGA
Halk dilinde salep otuna verilen ad.:İLETİR

Halk dilinde salyangoz.:KONGAZ

Halk dilinde sansara verilen ad.:DELE

Halk dilinde sazan.:SARIBALIK

Halk dilinde sazlık yer.:KOVALIK

Halk dilinde semavere verilen ad.:KAVAZ

Halk dilinde semizotu. :BUHLE(SOĞUKLUK)

Halk dilinde semizotuna verilen ad.:PARPAR (PERPER)

Halk dilinde semizotuna verilen ad.:PİRPİRİM (PÜRPÜRÜM) (PİRPİRİK)

Halk dilinde semizotuna verilen ad.:TOMAKAN (TOMEKAN) (TÖHMEKAN)

Halk dilinde serçe kuşuna verilen bir ad.:DARCAN

Halk dilinde serçeye verilen ad. Serçeden biraz büyük, boz renkli ve boynu kırmızılı bir kuş. :DARICAN

Halk dilinde sıcak havaya ya da sam yeline verilen ad.:OVAR

Halk dilinde sığır sürüsü. NAHIR:

Halk dilinde sırta vurulan yük.Küçük sırt sepeti.Sırtta taşınan yük.:ŞELEK

Halk dilinde sincap. :ÇEKELEZ

Halk dilinde sivrisineğe verilen ad. :ÇİMİL

Halk dilinde soğuk algınlığına verilen ad.:ÜŞÜK

Halk dilinde sperm, meni.:ATMIK

Halk dilinde süt kardeşe verilen ad.:EMİŞ(EMİŞİK)

Halk dilinde sütlaca verilen ad.:AKAŞ

Halk dilinde şaka anlamında kullanılan sözcük. Şaka,alay.:HORATA

Halk dilinde şalgama verilen ad.:ÇELEM

Halk dilinde şarbon hastalığına verilen ad.:YAKMA

Halk dilinde şeftaliye verilen ad.:ADIYAMAN

Halk dilinde şiir. Ezgi,türkü,nağme.:YIR

Halk dilinde şimşek.:BALKIR

Halk dilinde tarladaki sebzeye verilen ad.:AVAR

Halk dilinde tavşan yavrusu.:GÖCEN

Halk dilinde taya verilen ad.:TİLAK

Halk dilinde tefe verilen ad.:DELBEK

Halk dilinde tembel,üşenen. Üşengeç.:ERİNCEK (ERİNGEÇ)(ERİNGEN)

Halk dilinde Temmuz ayına verilen ad.:ORAKAYI

Halk dilinde termometreye verilen ad.:ISIKERTE

Halk dilinde ters,aksi.:PAHAL

Halk dilinde teyzeye verilen ad.:EZE

Halk dilinde tohum. :EKECEK

Halk dilinde tohuma verilen ad. Tohum için ayrılmış tahıl,tohum.:BİDER

Halk dilinde tokmağa verilen ad.:LİK

Halk dilinde tomurcuk.:BİBİL

Halk dilinde varis hastalığına verilen ad.:ALAYBOZAN

Halk dilinde yabani acı elmaya verilen ad.:ACUK

Halk dilinde yabani arpa. Yabani bir yulaf cinsi.:ARPAĞAN

Halk dilinde yabani tereye verilen ad.:ISPATAN

Halk dilinde yabani tereye verilen ad.Su teresi de denilen ve yaprakları çiğ olarak yenen otsu bir bitki.:ISPATAN

Halk dilinde yabaya verilen ad.:ALKARA

Halk dilinde yağ tavasına verilen ad.:ELİCE

Halk dilinde yağmur bulutuna verilen ad.:KOÇAŞ

Halk dilinde yanık, yırtık.:YİRİK

Halk dilinde yatak yorgan yüzü.:MELEFE

Halk dilinde yenge anlamında kullanılan sözcük.:BULA

Halk dilinde yengeç.:YANUÇ

Halk dilinde yeni doğum yapmış kadına verilen ad.:EMZİKLİ

Halk dilinde yer elmasına verilen ad.:EBELİ

Halk dilinde yırtık ve eski püskü giysiye verilen ad.:PALAÇOR

Halk dilinde yoğurt kabı,küçük su kabı.:CINGIL

Halk dilinde yonga.:KAMGA

Halk dilinde yumruk.:SUMSUK

Halk dilinde yüce.:UCA

Halk edebiyatına özgü genellikle dört dizeden oluşan şiir türü.:MANİ

Halk edebiyatına özgü,sekizli hece ölçüsüyle yazılan ve ilk dizesinde bre,be hey gibi bir ünleme yer verilen şiir türü.:VARSAĞI

Halk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan şiir türlerinden biri.:KALENDERİ

Halk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan şiir türlerinden biri.:SATRANÇ

Halk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan şiir türlerinden biri.:SELİS

Halk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan şiirlerden biri.:VEZNİAHER

Halk edebiyatında bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yanlarını eleştirmek amacıyla yazılan şiir türü::TAŞLAMA

Halk edebiyatında mahlas anlamında kullanılan sözcük.:TAPŞIRMA

Halk edebiyatında manzum bilmece.:MUAMMA

Halk edebiyatında sekizlik hece ölçüsüyle yazılan şiir türü.:SEMAİ

Halk edebiyatında uyağa verilen ad.:AYAK

Halk edebiyatının en uzun şiir türü. Belli belirsiz tarih olaylarına ve efsane motiflerine dayanılarak halkın hayal gücüyle meydana gelmiş eser,epope. Tarih öncesi dinsel konu ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiire verilen ad.:DESTAN

Halk geleneklerini,inançlarını,efsanelerini,edebiyatını inceleyen bilim dalı,halk bilimi.:FOLKLOR

Halk hekimi.:OLÇUM

Halk hekimliğinde gaz söktürücü ve antiseptik olarak kullanılan,aynı zamanda kimi yiyeceklere de katılan bir cins ceviz.Kimi yiyeceklere tat ve koku vermekte kullanılan küçük Hindistan cevizi.:MUSKAT

Halk hekimliğinde iştah açıcı ve mide ağrılarını giderici olarak kullanılan,kısa Mahmut,kurtluca gibi adlar da verilen otsu bitki.:PERYAVŞAN

Halk hekimliğinde kullanılan kırmızı,sarı çiçekli ve acı köklü otsu bir bitki. Peygamber çiçeği,belemir.:KANTARON

Halk hikayelerinin başında,asıl konuya girmeden önceki giriş bölümü.:DÖŞEME

Halk inanışında lohusalara musallat olarak onları öldürdüğüne inanılan cin.Loğusayı ve yeni doğmuş bebekleri rahatsız ettiğine inanılan düşsel yaratık.:ALKARASI

Halk oylaması.:REFERANDUM

Halk şairlerinin atışması.:AYTIŞMA

Halk tahminine göre 9-18 Mart arasında görülen kocakarı soğuğu(Berd:Soğuk,Acuz:Kocakarı).:BERDELACUZ

Halk tarafından sevilme,tutulma.:POPÜLARİTE

Halk yığınlarını bilgisiz ve karanlıkta bırakma anlayışı.Aydınlık düşmanlığı.:OBSKÜRANTİZM

Halk,topluluk.:CUMHUR

Halka biçiminde küçük mercan resifi.:FARO

Halka halka kesilmiş patates,patlıcan,kabak gibi sebzelerle yapılan bir çeşit kıymalı yemek.:OTURTMA

Halkalar geçirilerek yapılmış yada zincirden örülmüş olan zırh veya silah.:CEBE

Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan,içi boş,her yanı kapalı,çoğunlukla metalden yapılan fıçı vs.:ŞAMANDIRA

Halkbilim,folklor.:HALKİYAT

Halkçılık. :POPÜLİZM

Halkın aşağı tabakası.:AVAM

Halkın kültür düzeyi düşük kesiminin zevklerine uygun olan.:POPÜLER

Halkın sadakalarıyla geçinen gezici Katolik tarikatların üyelerine verilen ad:FRER

Halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunları karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama,halk oylaması,referandum. Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama.:PLEBİSİT

Halkın yararlanması için yapılan okul,çeşme,hastane vb yapı.:HAYRAT

Halklar arasında barışı sağlamayı ve insan ilişkilerinde şiddet kullanımını ortadan kaldırmayı amaçlayan akım.:PASİFİZM

Hallaç tokmağı.Minbaz.:LOBUT

Haller,olaylar,durum. :AHVAL

Halletmak. :ÇÖZMEK

Halojenler ailesinin ikinci en hafif üyesi olan kimyasal element.:KLOR

Halterde kaldırılması gereken alet.:BAR

Halterde kaldırılması gereken alet.Ağırlıkları tutan çubuk.:BAR

Halüsinasyon.:SANRI

Halvetilik tarikatının bir kolu.:SİVASİYE

Halvetiye tarikatının bir kolu.:RAMAZANİYE

Ham demir madeninin eritildiği büyük ocak,fırın.:HADDEHANE

Ham ile olgun arası.:ALASULU

Ham incir.:TUM

Ham ipeği iplik ve ibrişim durumuna getiren,satan kimse.:KAZAZ

Ham ipekten dokunmuş bürümcüğe pamuk ipliği katılarak elde edilen kumaş.:HELALİ

Ham ipekten yapılmış astarlık kumaş.:SOF

Ham kavun. :DÖLEK

Ham keten rengi.:EKRU

Ham olarak yenilen badem,erik,kayısı gibi yemişler.:ÇAĞLA

Ham petrolden çıkartılan bir tür mineral yağ.:VAZELİN

Ham petrolü işleyen ve farklı ürünlerini ayrıştıran tesis.Arıtımevi.:RAFİNERİ

Ham üzüm. Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm.:KORUK

Hamağı yatılabilir konuma getirmek için baş ve ayak ucuna konulan ağaç.:TIRAKA

Hamalların yük taşırken kullandıkları arka yastığı.Hamal semeri.:ARKALIK

Hamam böceği.:KAKALAK

Hamam gibi zemini ıslak yerlerde giyilen yüksekçe tahta takunya. Şimşir, abanoz, gürgen gibi sert ağaçlardan tek parça oyulmuştur.Tablası yassı,tabanı ve ökçesi yüksektir.Ayak parmaklarını kavrayan meşin bir tasması vardır.:NALIN

Hamam havlusu.:TOR

Hamam ve banyolarda musluk altında bulunan,içinde su biriktirilen, yuvarlak, mermer,taş veya plastik tekne.:KURNA

Hamam.:YUNAK

Hamamböceğine verilen bir başka ad.:KARAFATMA

Hamamda insanları keseleyip yıkayan erkek.:TELLAK

Hamamda örtünmek ve kurulanmak için el tezgahlarında özel olarak dokunan pamuk ipek karışımı dokuma.:PEŞTAMAL

Hamamlarda tek kurnalı ve çok sıcak olan küçük yer.Sıcaklık.:HALVET

Hamamlarda terlemek için üzerine uzanılan mermer seki.:GÖBEKTAŞI

Hamamlarda,duvar içinde sıcak hava ve dumanın dolaşımı için yapılmış özel künk düzeni.:TÜTEKLİK

Hamamları ısıtan,hamamın altında bulunan kapalı ve geniş ocak, cehennemlik.:KÜLHAN

Hamd etme,şükretme.:TAHMİD

Hamidiye zırhlısı komutanı olarak Balkan Savaşında gösterdiği başarıyla tanınmış,1926 da Atatürk’e karşı düzenlenen İzmir suikastına adı karıştığı için yurt dışına sürülmüş asker ve devlet adamı.:RAUF ORBAY

Hamile,gebe.:YÜKLÜ

Hamile. :GEBE (PREGNANT)

Hamle. Şiddetli saldırı.:SAVLET

Hamsi balığı ve mısır unuyla yapılan bir ekmek.:HAMSİKOLİ

Hamsi,sardalye gibi balıkları avlamakta kullanılan küçük gözlü ağ.:HAMSİNOZ

Hamsigillerden, Alosa’da denilen ,yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık.:TİRSİ

Hamur açılırken yapışmaması için un serpmek.:UĞRALAMAK

Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan,yazı yazmaya,baskı yapmaya,bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak.:KAĞIT

Hamur durumundaki ekmeklerin,fırına atılmadan önce,içine konulduğu oyuk gözlü tahta.:BİNİT

Hamur tahtası.:SENİT

Hamur yada pirinç ilavesiyle sebzelerden yapılan koyu bir İtalyan çorbası.:MİNESTRONE

Hamur yassı ağaçta açılmadan önce küçük hamur topları şekline getirilmesi.:PEZÜ

Hamur yoğrulduktan sonra yumurta büyüklüğünde parçaların alınıp yuvarlanmasıyla elde edilen toplara verilen ad.Hamur topağı.Ayrıca,yumurta akı ve şekerden yapılan kuru pastaya da denir.:BEZE

Hamur yoğurmaya yarayan iki kulplu büyük toprak çanak.:DAĞAR

Hamurdan çok ince açılarak sacda pişirilen bir tür yufka.:ŞEPİT

Hamurdan yapılan bir tür baklava.:ŞÖBİYET

Hamurla yapılan bir tür yiyecek.:ÇÖREK

Hamurların ne çok sert,ne de akıcı olacak kıvamda yoğrulması.:KULAKMEMESİKIVAMI

Hamuru ovalayarak yapılmış kırıntılarla pişirilen çorba. Taze tarhana.:OVMAÇ

Hamurun fırına verilmeden önce dinlendirildiği , üzerinde bekletildiği tahta.:PASA

Hamurun yapışmaması için tepsiye un serpmek.:ERVELEMEK

Hanay. :AVLU

Hanay.Bir yapının ortasında yer alan,üstü açık ve duvarla çevrili alan.:AVLU

Hançere.:GIRTLAK

Hanım, hatun, prenses.:BANU

Hanigillerden,Akdeniz ve Ege’de yaşayan lezzetli bir balık. Girida.:LAHOS

Hanların bağlı olduğu devlet başkanı,hakan,imparator.:KAAN

Hanların bağlı olduğu devlet başkanı,hakan,imparator.:KAAN

Hantal,kaba ve anlayışsız kimse.:ABULLABUT

Hapishane koğuşlarında temizlik,çay,kantin alışverişi gibi işleri gören kimse.:MEYDANCI

Hapishanede geçimini haraççıların hizmetini görerek sağlayan mahkum.:ADEMBABA

Hapishanede volta atılan alan yada koridor.:MALTA

Harap ev. :BERHANE

Harç alıp sürmeye yarayan,yassı demirden yapılmış,tahta saplı bir sıvacı aracı.:MALA

Hard sözcüğünün tersine , pornografik filmlerden daha erotik filmler için kullanılan sözcük.:SOFT

Hareket durumundaki bir cismin hızını ölçmeye yarayan alet.:TAKİMETRE

Hareket etmekten duyulan korku.:KİNETOFOBİ

Hareket etmeyen,kımıldamayan,sakin.:DİNGİN

Hareket sistemi ve omurga hastalıklarını incelemeyi ve tedavi etmeyi konu edinen tıp dalı.:ORTOPEDİ

Harekete hazır, tetikte.:ALESTA

Hareketleri yavaş olan uyuşuk kimse.:LAGAR

Hareketli,eğlenceli bir konuya dayanan,şarkılara da yer verilen hafif güldürü.:VODVİL

Harfleri güzel biçimler vererek yazma sanatı,güzel yazı sanatı.:KALİGRAFİ

Hariciliğin 7. yüzyılda kurulmuş bir kolu.:EZRAKİYE

Haricilik mezhebinin bir kolu.:NÜKKARİYE

Harita çıkarmaya yarayan aygıt.:PLANÇETE

Harita okuyarak yön bulmayı ve en kısa yoldan hedefe ulaşmayı amaçlayan spor dalı.:ORYANTİRİNG

Haritacı.Haritaları düzenleyen ve çizen kimse.:KARTOGRAF

Haritacılık.Sintigrafi.:KARTOGRAFİ

Haritacılıkta,haritayla ilgili bilgilerin bir işaret dizgesiyle belirtilmesi.:SEMİYOGRAFİ

Haritasını çıkarmak için bir araziyi üçgenlere bölme işi.:NİRENGİ

Harman kaldırıldıktan sonra yerde kalan toprak , çöp ve samanla karışık tahıl taneleri.:BADAS

Harman savurmakta kullanılan,çatal biçiminde,tahtadan tarım aracı.:YABA

Harman yerinde kalan toz ve samanla karışık taneler.:AYALAMA

Harman yerindeki ekin demetlerinin yığını.:OTURUM

Harman yerlerindeki hububat döküntülerini toplayan kişi.:AFARACI

Harman zamanı fazla sap yüklemek için öküz ve at arabalarının iki tarafına takılan parmaklık.:ANGIÇ

Harmanda samanı bir yere toplamaya yada damlardan karı kürümeye yarayan araç.:SIYIRGI

Harmanda sapları bir yerden başka bir yere atmaya yarayan,kürek boyutundaki çatala benzer alet.Ot toplama tırmığı.:DİRGEN

Harmanda sapları yaymaya yarar ucu çatallı ,dişli,uzun saplı araç.:DİREN

Harmandalı ile Aydın zeybeğini düzenleyerek Türk folkloruna kazandıran İzmirli sanatçı.:MEHMET YEKTA MADRAN

Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay.:KURMAY

Harpı andıran telli bir çalgı.:ÇENK

Harran ovasında ünlü bir ören yeri.:SOGMATAR

Harzemşahların ilk hükümdarı.:ANUŞTİGİN

Has, mahsus.Bir türde ya da bireyde bulunan,aynı cinsten başka hiçbir türde ya da bireyde rastlanılmayan.:ÖZE

Hasan Fehmi ve Ahmet Samim’den sonra 2. Meşrutiyet döneminde öldürülen üçüncü gazeteci.:ZEKİBEY

Hasattan sonra tarla ya da bahçelerde kalan ürünleri toplama. :BAŞAKLAMA

Hasır taklidi kağıt ya da kenevir lifinden dokuma.:LABO

Hasır taklidi kağıt.:LABO

Hasırotu,saz,kamış.:KOFA

Hasret bırakma.:TAHSİR

Hasta olmaktan duyulan aşırı korku.:PATOFOBİ.

Hasta olmaktan duyulan aşırı korku.Hastalık yılgısı.:NOZOFOBİ

Hasta olmama durumu. :AFİYET

Hasta.:SAYRI

Hastalara kaynatılarak içirilen pekmez,yağ ve baharat karışımı.:KAYNARCA

Hastalığa sebep olan mikrop ya da virüs. Hastalık oluşturan.:PATOJEN

Hastalığın bedene yerleşmesi.:RES

Hastalığın yada bir durumun en zor ve korkulu anı.:AKABE

Hastalık anında gelen titreme.:NEFZ

Hastalık ateşi.:GÖYÜK

Hastalık derecesinde alış veriş yapma saplantısı.:ONİOMANİ

Hastalık derecesinde yemek yeme isteği.Kişilerin gereğinden çok yedikleri, ancak yiyeceği uygun bir biçimde sindiremedikleri bir yeme bozukluğu.:BULİMİA

Hastalık etkenlerini zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı madde.Alerji oluşturan maddeye karşı akyuvarlar tarafından üretilen savunma proteini.:ANTİKOR

Hastalık nedeniyle dilde oluşan beyazlık.:BAR

Hastalık nöbeti, kriz. :AKSE

Hastalık sonrası iyileşme dönemi.:NEKAHET

Hastalık sonucu kızarmaktan duyulan aşırı korku.:ERÖTOFOBİ

Hastalık veya hastalık derecesinde alışkanlık.:İLLET

Hastalık veya sıkıntıları gidereceği inancıyla katlanıp üstte taşınan dua yazılı kağıt. Kötü gözlerden ( nazardan) hastalıklardan koruduğuna inanılır.:MUSKA

Hastalık,dert.:ÇOR

Hastalık,dert.:İĞ

Hastalık,dert.Altay şamanlığında,hastalık yapan kötü ruh ya da cin.:ÇOR

Hastalıklar bilimi.Organ ve dokularda hastalık veya kaza sonucu oluşan yapısal ve fonksiyonel bozuklukları inceleyen bilim dalı.:PATOLOJİ

Hastalıklardan korunmak amacıyla uyulması gereken sağlık ve temizlik kuralları.:HİJYEN

Hastalıkları güneş ışınları ile tedavi etmeyi amaçlayan kuruluş. Güneş odası.:SOLARYUM

Hastalıkları iyileştirdiğine inanılan soluk.:ÜFÜRÜK

Hastalıkları su,ışık,hava,elektrik vb. fiziksel ve mekanik yöntemlerle tedavi etme,fizik tedavisi. :FİZYOTERAPİ

Hastalıkların belirti ve işaretleriyle ilgilenen hekimlik dalı. İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını ve işleyişini inceleyen bilim.:SEMİYOLOJİ

Hastalıkların kimyasal maddelerle tedavisi.Kanserde ilaç tedavisi.:KEMOTERAPİ

Hastalıkların nedenini araştıran tıp bilim.Nedenbilimi.:ETİYOLOJİ

Hastalıklı, sakat.:ALİL

Hastalıktan sonraki iyileşme. Hasta olamama durumu.:İFAKAT

Hastalıktan ve kötü gözden korunmak için insan ya da hayvanlara tılsım olarak takılan nazarlık.:ARGUŞTEK

Hastane gibi yerlerde ayakkabı üzerine geçirilen plastik gereç.:GALOŞ

Hastane,daha çok akıl hastanesi.Şifa yurdu.:DARÜŞŞİFA

Hastanelerde her hastanenin gündelik yemek ve ilacının yazıldığı kağıt.:TABELA

Hastanelerde perhizsiz hastalara etlisi tatlısıyla verilen tam yemek.:ALTIDAN

Hastanelerde,yatacak hastaların kayıt ve kabul edildikleri yer.:KARANTİNA

Hastanın büyük ve küçük aptesini yapabilmesi için altına sürülen kap.:SÜRGÜ

Hastanın çevresini doğru olarak kavramasına engel olacak düzeyde yönelim bozukluğu ve düşünce bulanıklığıyla beliren zihinsel bozukluk. Huzursuzluk, taşkınlık,hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu.:DELİRYUM

Hastanın veya yakınlarının,onun daha önce geçirmiş olduğu hastalık ve sağlık durumları hakkında hekime verdiği bilgilerin tümü.:NAMNEZ

Hastayı sakinleştirmeye yarayan ilaç.:SEDATİF

Haşhaş kapsüllerinin çizilmesiyle elde edilen süt.:AFYON

Haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık.:ALGI

Haşhaşiler ve Nizariye denen mezhebin kurucusu olan ve başta Selçuklu veziri Nizamülmülk olmak üzere bir çok devlet adamının öldürülmesinden sorumlu tutulan İranlı din adamı.:HASANSABBAH

Haşhaşiliğin kurucusu Hasan Sabbah’ın karargahı olan İran’daki ünlü kale.:ALAMUT

Haşhaşiye de denilen bir tarikat.:NİZARİYE

Haşlanıp tuzlandıktan sonra yenilen bir ot.:ÇAŞUR

Haşlanmış bulgur,soğan,maydanoz ve baharatla yapılan bir yiyecek.:KISIR

Hat sanatında Arap abecesiyle yazılan bir yazı türü.:TALİK

Hat sanatında birkaç kağıdın,suları ters yönde olmak üzere üst üste yapıştırılmasıyla elde edilen mukavva.:MURAKKA

Hat sanatında küçük boydaki yazılı levhalara verilen ad.:KITA

Hata eden. :HATİ

Hata.Para,pul gibi değerli kağıtların basılmaları sırasında meydana gelen hatalar.:ERÖR

Hatay devletinin ilk ve tek cumhurbaşkanı olan Türk devlet adamı.:TAYFURSÖKMEN

Hatay ili Reyhanlı ilçesinde arkeolojik höyük. :AÇANA

Hatay ilinde bir dağ. :AKRA

Hatay ilinde bir ova. :AMİK

Hatay ilinde incirden yapılan rakıya verilen ad.:TİNİ

Hatay ilinde şelaleleriyle ünlü mesire yeri.:HARBİYE

Hatay ilinde ünlü bir arkeolojik buluntu yeri.:TAYİNAT

Hatay ilinde,Türkiye’nin en güney noktası olan köy.:BEYSUN

Hatay ilindeki Asi ırmağının ilkçağdaki adı.:ORONTE

Hatay iline özgü bir tür yoğurtlu pilav.:SİLESİL(SİRESİL)

Hatay iline özgü,buğday ve etle yapılan bir yemek,keşkek.:AŞUR

Hatay ve Gaziantep yöresine özgü bir tür su muhallebisi.:HAYTALYA

Hatay yöresine özgü bir tür testi peyniri.:CARA

Hatay yöresine özgü, kıyma ve soğanla yapılan bir çeşit börek.:KAYTAZ

Hatay yöresine özgü, mantıya benzer bir yemek. Nohut ve parça etin de konulduğu,yoğurtta kaynatılmış bir tür mantı.:ŞİŞPEREK

Hatay yöresine özgü, yan yana tutturulmuş iki kamış düdükten yapılmış çifte kaval.:ARGUN

Hatay yöresine özgü,bulgur et ve cevizle yapılan bir tür köfte.:DEVEGÖZÜ

Hatay yöresine özgü,bulgurlu ve nar ekşili top köfte.:DAYBULET

Hatay yöresine özgü,çırpılmış yumurta ve ince doğranmış soğan,sarımsak ve maydanozla yapılan bir tür mücver.:ÖCCE

Hatay yöresine özgü,çökelek peynirinin baharat ve salçayla yoğrulup kurutulmasıyla hazırlanan bir yiyecek.:SÜRK

Hatay yöresine özgü,kuzu eti ve patlıcanla yapılan bir tür kebap.:EMİR

Hatay yöresine özgü,tarhana,nohut ve ayranla yapılan çorba.:LEPEÇ

Hatay yöresine özgü,tavuk eti ve patlıcanla yapılan bir tür pirinç pilavı.:MAKLUBE

Hatay’ın Amik ovasındaki höyük.:CUDEYDA

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde tabiatı koruma alanı kapsamına alınan bir orman bölgesi.:KENGERLİDÜZ

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde,altı uygarlığı barındıran ünlü höyük.:KİNET

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde,tabiatı koruma alanı kapsamına alınan bir orman.:TEKKOZ

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir kaplıca maden suyu.:BAŞLAMIŞ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Tel açana da denilen ünlü höyük.:ALALAH

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bir mağara.:ASAR

Hatay-Antakya yöresine özgü bir tür kıymalı börek .Baklavalık yufkanın içine dövülmüş et,soğan,maydanoz ve baharat konarak hazırlanan bir tür börek.:SEMİRSEK

Hatıra, yadigar. Bir kimseyi,bir olayı anımsatan armağan. Gerekli notların unutulmaması için yazıldığı takvimli defter,ajanda.:ANDAÇ

Hatırlama.:TAHATTUR

Hatırlayan. :ANAN

Hattatlar tarafından kullanılan büyük boy yazı kağıdı.:ESERİCEDİT

Hattatların çok ince yazı yazmak için kullandıkları kalem.:CAVİ

Hattatların kullandığı bir alet.:MİSTRA

Hattatlıkta,kamış kalemi yontmak ve ucunu açmak için kullanılan alet.:MAKTA

Hava akımlarından aşırı derecede korkma. Serin ya da esintili havadan korkma. Hava korkusu. Uçma korkusu.:AEROFOBİ

Hava akımlarından yararlanarak uçan, motorsuz hava taşıtı.:PLANÖR

Hava alanlarında bulunan ve çevredeki uçuşları denetlemeye yarayan sistem. Bir hava taşıtının belirli bir noktadan uzaklığını ve yön açısından belirlemeyi ve çevredeki hava taşıtlarına kimi komutları iletmeyi sağlayan radar eşgüdümlü hava trafik denetleme sistemi.:NAVAR

Hava basıncını ve dolayısıyla bir yerin yüksekliğini ölçen alet,basınç ölçer.:BAROMETRE

Hava basınç birimi.:BAR

Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktaları .Eş basınç.:İZOBAR

Hava kirliliği gibi sebeplerle oluşan duman tabakası.:SMOG

Hava ölçer. :AEROMETRE

Hava ölçer.:AEROMETRE

Hava tahmincisi.:METEOROLOG

Hava taşıtlarında kanatçık ve yatay dümen görevi yapan, özellikle kuyruksuz uçaklarda kullanılan dümen.:ELEVON

Hava ve gaz akımları oluşturmakta kullanılan aygıt.:FAN

Havacı bülteni.:NOTAM

Havada çark gibi dönerek atılan takla.:PERENDE

Havada oksitlenmeyen bir element.:KROM

Havada on milyonda bir oranında bulunan bir asal gaz.:KSENON

Havada yüzde bir oranında bulunan,rengi kokusu ve tadı olmayan bir element.:ARGON

Havadaki serbest azotu özümseyebilen bakterilerin etkisiyle kimi bitkilerin, özellikle baklagillerin kökünde oluşan şişkinlik.:NODOZİTE

Havadaki serbest silis tozlarının uzun süre solunması sonucunda ortaya çıkan kronik akciğer hastalığı.:SİLİKOZ

Havadaki toz taneciklerini ölçmeye yarayan araç.:AEROSKOP

Havadan hafif taşıt.:AEROSTAT

Havadar.:YELEÇ

Havagazı lambasının ucu.Bir alev ya da sıcak bir hava akımı üreten laboratuar aygıtı:BEK

Havagazı,elektrik ve suyun kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet.:SAYAÇ

Havan tokmağı. :HAVANELİ

Havanın titreşmesiyle ses veren çalgıların oluşturduğu sınıfın adı.:AEROFON

Havarileriyle birlikte yediği son yemekte İsa peygamberin kullandığı tas.:GRAAL

Havaya fırlatılan bir plakanın vurulması ilkesine dayanan atıcılık dalı.:TRAP

Havlamak.:ÜRMEK (ÜRÜMEK)

Havuca özel turuncu rengini veren pigment.:KAROTEN

Havuca özel turuncu rengini veren pigment.Bitkilerde ve hayvanlarda sarı ya da kırmızı bir madde oluşturan hidrokarbon.:KAROTEN

Havuca verilen bir başka ad.:TEPEROTU

Havuç.(Halk dilinde). :YEREGEÇEN

Havuz,göl,akarsu,deniz,okyanus gibi sulara ait ekosistemlerin herhangi bir derinliğindeki su tabakalarında,su hareketiyle sürüklenen veya yavaş olarak yüzen, hayvan ve bitkilerden oluşan mikroskobik büyüklükteki organizmalar.:PLANKTON

Havva’nın Batı dillerindeki adı. :EVE

Hawaii adalarına özgü gitara benzer dört telli çalgı.:UKULELE

Hawaii adalarında yaşayan,ispinoza benzer bir kuş.:İVİ

Hawaii adalarında yaşayan,ispinoza benzer bir kuş.:PALİLA

Hawaii esenleme sözü.:ALOHA

Hawaii havalarına uyarak karşı karşıya oynanan bir Polinezya dansı.:TAMURE

Hawaii inancında ateş tanrıçası.:PELE

Hawaii inanışında savaş tanrısı.:ENİN

Hawaii inanışında savaş tanrısı.:KU

Hawaii kazı da denilen bir kuş.:NENE

Hawaii kökenli,üzeri rengarenk çiçekli bir çeşit yazlık gömlek.:ALOHA

Hawaii’de karşılama ya da uğurlama anısı olarak verilen,çiçeklerden yapılmış kolye.:LEİ

Hawaii’de bir yanardağ. :MAUNAKEA

Hawaii’de bir yanardağ. :MAUNALOA

Hawaii’de çok yaygın olan ötücü bir kuş.:AMAKİHİ

Hawaii’de karşılama ya da uğurlama anısı olarak verilen, çiçeklerden yapılmış kolye.:LEY

Hawaii’de yetişen bir tür kereste.:KOA

Hawaii’den tüm dünyaya yayılmış bir masaj yöntemi.:LOMİLOMİ

Hayal görme,var sanmak.:HALÜSİNASYON

Hayal gücü,imgelem. Düş gücü.:MUHAYYİLE

Hayal gücü. İnsanın istediği şeyleri gözünde canlandırabilme yetisinin ürünlerini kapsayan evren.:İMGELEM

Hayal gücüyle yaratılmış şey.:YAPINTI

Hayalde canlandırma. Sembolleştirme.:TAHAYYÜL

Hayali karate. Judo ve karatede hareketleri çabuklaştırmak içi n yapılan bir dizi egzersiz. Karate sporunda,çeşitli hareketler ve figürlerden oluşan yarışma dalı.:KATA

Hayali,mantıksız,garip,acayip,muhayyel,efsanevi. Gerçek olmayan.:FANTASTİK

Hayat dolu,neşeli,keyifli.:ŞATIR

Hayat hikayesi. Bir kişinin yaşamının özeti.Kendisi yazarsa otobiyografi adını alır.:BİYOGRAFİ

Hayat hikayesi.Bir kişinin yaşamının özeti,özgeçmiş.Bir kimsenin doğumundan yaşadığı bugüne kadar geçirdiği belli başlı evreleri içeren yazı.Kendisi yazarsa otobiyografi adını alır.:BİYOGRAFİ

Hayat verici,can artırıcı.:CANFEZA

Hayata elverişli çevre.:EKOSFER

Hayattan zevk alamama hastalığı,depresyon.:ANHEDONİ

Haydut, eşkıya.:ŞAKİ

Haydut,yol kesen.:HARAMİ

Hayhay olur anlamında bir sözcük.:BELİ

Haylaz, serseri,başıboş,işe yaramaz,kötü.:NABEKAR

Hayvan ağılı.:TOKAT

Hayvan bilimci.:ZOOLOG

Hayvan boyunduruğu.:TASMA

Hayvan derisinden yapılmış kırbaç.:ÇAVUN

Hayvan hekimi,baytar.:VETERİNER

Hayvan otlatılan çayır. :BİÇENEK

Hayvan ölüsü. :LEŞ

Hayvan örtüsü. Eyerin ya da palanın üzerine örtülen halı,kilim gibi örtü.:ÇULTARI

Hayvan pisliği.:TERS

Hayvan postlarını kullanılabilecek duruma getirmek amacıyla değişik kimyasal maddelerle işlemek.:TABAKLAMAK

Hayvan postunu kullanılacak duruma getirme işleminin yapıldığı yer.:TABAKHANE

Hayvan sırtında taşınabilen küçük top.:ZEMBEREK

Hayvan sürülerinin korunmasında yaygın olarak kullanılan,iri Rus çoban köpeği.:OVÇARKA

Hayvan ve bitki topluluklarının ekolojisi.:SİNEKOLOJİ

Hayvan ve bitkilerden,kurutularak yada özel metotlarla toplanarak elde edilen, eczacılık ve kısmen sanayide kullanılan ham yada yarı hammadde. İlaç.:DROG

Hayvan yavrusu. Malak(Manda yavrusu).:BALAK

Hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki.:YULAF

Hayvan yemi,yakacak ve gübre olarak kullanılan,yağı veya suyu çıkarılmış her türlü yağlı tohum ve bitki artığı. Suyu alınmış meyve artığı.:KÜSPE

Hayvan yiyeceği.:YEM

Hayvan yuları.:ZİMAM

Hayvan,insan ve bitki biçimlerinin karışımından oluşan gerçeküstü duvar süslemeleri ya da heykellere verilen ad.:GROTESK

Hayvana su vermek,su içirmek.:SUVARMAK

Hayvanca duygu.:BEHİMİ

Hayvancılıkla geçinen göçebe Türkmen boyu.:YÖRÜK

Hayvandan insana tatarcık sineğinin ısırmasıyla geçen kronik enfeksiyon hastalığı. Malta humması.:KALAAZAR

Hayvanı avcılığa alıştırma.:BAV

Hayvanı otlatmak.:OTARMAK

Hayvanın bir yanındaki yük.:TAY

Hayvanın derisine ya da tüyüne dokunmaktan duyulan güçlü korku.:DORAFOBİ

Hayvanın eski nallarını yada çivilerini yenilemek,onarmak.:KAYARLAMAK
Hayvanın iki ayağını iple bağlayarak yapılan köstek.:DUŞAK

Hayvanın kaçmasını önlemek için iki ayağına bağlanan kısa ip yada zincir.:KÖSTEK

Hayvanın kulağını delerek yapılan işaret.:KIRLANGIÇKUYRUĞU

Hayvanın kuyruğu altından geçirilerek eyere bağlanan kayış.:KUSKUN

Hayvanın sırtına eyerin altına konulan kumaş parçası.:YUNA

Hayvanın tasmasına bağlanan ip.:YULAR

Hayvanın yerde yuvarlanması.:AĞINMAK

Hayvanın yürüyüşünü hızlandırmak için üvendirenin ucuna çakılmış sivri demir çivi.:NODUL

Hayvani metabolizma için gerekli olan ve organizmaya besin ya da ilaç olarak dışarıdan sağlanan biyokatalizör madde.:VİTAMİN

Hayvanlar arasındaki cinsel çekicilikte rol oynayan doğal koku. Aynı türden hayvanlar arasında iletişimi sağlayan kimyasal maddelerin ortak adı.:FEROMON

Hayvanlar için aralıklı tel,metal veya ağaç çubuklardan yapılmış taşınabilir bölme.:KAFES

Hayvanlar veya hayvan yaşamı ile ilgili Yunanca öntakı.:ZOO

Hayvanlar,bitkiler ve cansız nesneler arasında geçtiği hayal edilen öğretici masallar. Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen ve sonunda ders verme amacı güden,genellikle manzum alegorik öykü.:FABL

Hayvanlara etik kurallar çerçevesinde davranılması için mücadele veren örgüt.:PETA

Hayvanlara vurulan damga.:EN

Hayvanlara yedirilen kuru ot.:MALAZ

Hayvanlarda ve insanda deri,saç,kıl,tüy,pul ve bazı iç zarlarda bulunan koyu renkli pigment.:MELANİN

Hayvanlarda yüzün çıkıntılı ve az çok sivri olan bölümü.:SOMAK

Hayvanlardan aşırı derecede korkma.Bazı hayvan hastalıklarından duyulan korku.:ZOOFOBİ

Hayvanları bağlamak için çakılan demir ya da ağaç kazık.:SİKKE

Hayvanları barındırmak için taş ya da kerpiçten yapılmış ahır.:PEYE

Hayvanları çayıra bağlamaya yarayan kalın ip. Hayvan bağlanan ip veya zincir.:ÖRK

Hayvanları nallayan kimse.:NALBANT

Hayvanları sağma ücreti yerine verilen süt,yağ ya da peynir.:DEREMET

Hayvanları tımar etmek için kullanılan,sacdan yapılmış dişli araç.:KAŞAĞI

Hayvanları yakalamak için kullanılan,ucu ilmikli,kaygan uzun ip.:KEMENT

Hayvanların bağlandığı gölgelik.:LAPAS

Hayvanların beğenmeyerek yemedikleri iri saman.:İRİNTİ

Hayvanların boynuna takılan ve ip bağlamaya yarayan ağaç halka.:MANGUR

Hayvanların doku ve salgılarından yararlanılarak insanda eksik olan maddelerin tamamlanması şeklindeki tedavi.:OPOTERAPİ

Hayvanların eskiyen nallarının çivilerini değiştirme işlemi.:KAYAR

Hayvanların girmemesi için,tarla yada bahçe kenarına çalı çırpı ile yapılan çit.:AĞLA

Hayvanların ısırmaması için burunlarına takılan demir halka.:ESNEK

Hayvanların kışlık yemi.(saman,ot,mısır sapı gibi).Hayvan yiyeceği.:ALAF

Hayvanların ön ayaklarını topuklarından birbirine bağlayan kayış ya da ip.:ÇIDAR

Hayvanların ve türlerin davranışlarını kendi doğal çevrelerinde ve deney düzeneğine sokmadan karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı.:ETOLOJİ

Hayvanların vücudunu örten deri,kıl,tüy,pul gibi dokuların bütünü.:ÖRTENEK

Hayvansal ve bitkisel asalakların,bazı böceklerin bitkilerde oluşturdukları ur.:MAZI

Hayvansal ve bitkisel dokuları yakarak aşındıran maddeler için kullanılan sözcük.:KOSTİK

Hazanbel de denilen,su kıyılarında yetişen ve kökü hekimlikte kullanılan otsu bir bitki.:EĞİR

Hazar Denizi’nin petrol ve doğal gazını Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattıyla Avrupa’ya ulaştırmayı hedefleyen projenin adı.:NABUCCO

Hazar Denizi’nin zengin petrol ve doğalgaz alanı olan bölgesine verilen ad.:ŞAHDENİZ

Hazar ötesinde yaşayan bir Türkmen oymağı.:ALİELİ

Hazcı. :HEDONİST

Hazcılık.Zevk aramanın tek hedef olduğunu kabul eden bir felsefe doktrini.:HEDONİZM

Hazcılık.Zevki insan yaşamının tek değer ve amacı sayan öğreti.:HEDONİZM

Hazır giyim eşyası.:KONFEKSİYON

Hazır olanlar. :HAZİRUN

Hazır olmayış,yokluk.:GAYBUBET

Hazır parça halinde yerine konulmak üzere bir fabrikada önceden dökülerek kalıplanmış,kolon,kiriş,duvar parçası gibi beton.:PREKAST

Hazır yemek.Ayaküstü atıştırma.:FASTFOOD

Hazır,mevcut.:ANIK

Hazır.:ANIK

Hazırlama,hazır etme. Zorla getirme.:İHZAR

Hazırlık sınıfı.:İHZARİ

Hazine,devlet hazinesi.:BEYTÜLMAL

Hazreti Muhammed’e yardım eden ve İslamiyet’in yayılmasına hizmet eden kimseler. Peygamberin Medine’deki yardımcıları.:ENSAR

Hazreti Ali’ye izafe edilen ucu çatal kılıç.:ZÜLFİKAR

Hazreti Ebubekir’in lakabı.:ATİKA

Hazreti İsa’nın çarmıha getirilişinde Meryem Ana’nın çektiği acıları betimleyen resimlere verilen ad.:SPASİMO

Hazreti İsa’nın,öleceğini haber verdiğine inanılan son akşam yemeği.:CENA

Hazreti Muhammed için okunan dua.:SALAT

Hazreti Muhammed tarafından söylenmiş,Kuran hükümlerine dayanan sözlere verilen ad.:HADİS

Hazreti Muhammed’e ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan dua.:SALAVAT

Hazreti Muhammed’in aile üyelerine verilen ad.:ALİABA

Hazreti Muhammed’in ara sıra yaptığı,uyulması hoş karşılanan ve sevap kazandırdığına inanılan şeyler.:MÜSTEHAP

Hazreti Muhammed’in dış görünüşünü, davranışlarını anlatan ,üzerine Allah,Muhammed yazıları ile ilk dört halifenin adları olan yazı levhasına ve edebi yapıtlara verilen ad.:HİLYE

Hazreti Muhammed’in düşmanlarından saklandığı mağaranın adı.:SEVR

Hazreti Muhammed’in Hazreti Ali’yi halife tayin ettiği gün olarak kutlanan Alevi bayramı.:GADİRHUM

Hazreti Muhammed’in kedisinin adı.:MUEZZA

Hazreti Muhammed’in kızı,damadı ve torunlarını içine alan ailesine verilen ad. Peygamberimizin hane halkı.:EHLİBEYT

Hazreti Muhammed’in Kureyşlilerle 628 yılında yaptığı antlaşma.:HUDEYBİYE

Hazreti Muhammed’in miraca çıkarken bindiği efsanevi hayvan.:BURAK

Hazreti Muhammed’in Miraç’a çıkarken bindiği bineklerden biri.:REFREF

Hazreti Muhammed’in ölümüne yakın Yemen’de Müslümanlıktan dönüş (ridde) hareketine öncülük eden yalancı peygamber.:ESVEDÜLANSİ

Hazreti Muhammed’in siyah renkli sancağının adı.:UKAB

Hazreti Muhammed’in soyundan olan kimse.:SEYİT

Hazreti Muhammed’in yaşamını anlatan kitap.:SİYER

Hazreti Muhammed’le ilgili olan.:NEBEVİ

Hazreti Musa’yı Nil ırmağındaki bir sepetten kurtarıp büyüten ve onun peygamberliğine inanan kadın.:ASİYE

Hazreti Süleyman ile Saba Melikesi Belkıs’ın efsanevi oğlu.:MENELİK

Hece ve aruz ölçüsüyle şiirler yazmış XIX. yüzyıl halk şairi.:CEHD İ

Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık yada açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan Divan Edebiyatı nazım ölçüsü.:ARUZ

Hediye verme,cömert davranma.:NEDA

Hediye,bağış,lütuf. :ATA

Hediye,bahşiş,armağan.:ATİYYE (ATİYE)

Hekim,otacı. :DİRGER

Hekimlik.Sağlık bilim.:TIP

Hekimlikte damarları daraltma,bronşları açma,kanamaları kesme gibi amaçlarla kullanılan,kan şekerinin yükselmesine yol açan böbrek üstü bezlerinin salgısı.:ADRENALİN

Hekimlikte gaz söktürücü olarak kullanılan bir bitki. Rezene.:RAZİYANE

Hekimlikte iştah açıcı olarak kullanılan bir bitki.:KANTİYANE

Hekimlikte kullanılan,sütleğengillerden bir bitkinin verdiği zamk ve özsu. Sığla yağı’da denilen ve günlük ağacından elde edilen balsam.:TİGALA

Hekimlikte uyuza karşı kullanılan çiçekli bir bitki.:UYUZOTU

Hektar’ın kısaltması. :HA

Hele, özellikle,üstelik.:BAHUSUS

Helikopter pisti.:HELİPORT

Helyum,Neon,Argon,Kripton,Ksenon gazlarına verilen genel ad.:ASALGAZLAR

Helyum. :HE

Hem astar hem de şemsiye yapımında kullanılan yarı ipekli yarı yünlü kumaş cinsi.:SİLEZYEN

Hem erkek hem dişi gametleri bulunan birey,er dişi.:HÜNSA

Hem ısıtmaya,hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası. Gemilerde yemek pişirilen yer,mutfak.:KUZİNE

Hem karada hem suda yaşayabilen. İki yaşayışlı.:AMFİBİ

Hem kuş hem sürüngen özellikleri gösteren bir hayvan fosili.:ARKEOPTERİKS

Hem ruhtan hem de organizmadan ayrı olan ve tüm organik etkinliklerin temelinde bulunan bir yaşam ilkesinin var olduğunu öne süren öğreti.:VİTALİZM

Hem suyun içinde,hem karada yaşayabilen,amfibi.:İKİYAŞAYIŞLI

Hem yatırım fonu almak hem de istenildiği anda nakit olarak kullanmak amacıyla oluşturulan fon türü.:LİKİTFON

Hemen,derhal,arkası sıra.:DERAKAP

Hemen. : FİLHAL

Hendek,tuzak.:TRAP

Hendese.:GEOMETRİ

Henri Matisse’ nin ünlü bir tablosu.:DANS

Hentbola benzeyen Arjantin kökenli binicilik sporu.:PATO

Henüz mayalanmamış üzüm suyu.:ŞIRA

Hep çocuk kalmak isteyen masal kahramanı. J. M. Barrie’nin,çocuk edebiyatı klasiklerinden biri olan eseri.:PETERPAN

Hep,bütün. :KAFFE

Hepyek de denilen bir tür tavla oyunu.:GÜLBAHAR

Her biri başka perdede bir sıra kamış boğumundan yapılmış düdük,musikar.:MISKAL

Her canlı varlığın bir başka canlıdan doğduğunu öne süren kuram.:BİYOGENEZ

Her çeşit teknenin,baştan demirleyerek kıçtan da palamarlanarak yatması.:TİREBAHTİ

Her çubuğu ayrı beş renkte olan bir çeşit yollu kumaş.:BEŞME

Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okununca ortaya bir söz çıkacak biçimde düzenlenmiş şiir.:UÇLAMA.

Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okununca ortaya bir söz çıkacak biçimde düzenlenmiş manzume. Tevşih.:AKROSTİŞ

Her dört yılda bir başka bir ülkede yapılan ve yalnızca amatörlerin katıldığı uluslar arası spor yarışmaları.:OLİMPİYAT

Her iki Kore’nin para birimi.:VON

Her kovanda bir tane bulunan kraliçe arı.:BEY

Her saç tutamını fırça ya da tarakla tersinden kabartıp üst kısmını düzleştirerek saçların hacmini artırma,kabarık gösterme.:KREPE

Her sırada yüzden örülen bir tür yün örgüsü.:HARAŞO

Her şeyde kesinliği yeğleyen tutum ve davranış.:ABSOLÜTİZM

Her şeyden bir çıkar bekleyen,çıkarcı.:ASICIL

Her şeyden elini ayağını çekip inzivaya çekilme anlamında Japonya kökenli bir hastalık.:HİKİKOMORİ

Her şeyden korkma hali.:PANFOBİ

Her şeyi anlamak isteyen,çok meraklı.:KIRKMERAK

Her şeyi oluruna bırakan.:TEVEKKEL

Her şeyi sorun eden huysuz,sorunlu kişi.Son derece yavaş iş gören.:MIYMINTI

Her şeyin ekonomik nedenlerle belirlendiği ve işçi sınıfı savaşımının yalnızca ekonomik bir savaşım olduğunu ileri süren düşünce akımı.:EKONOMİZM

Her şeyin evveli, tazesi, turfanda.:REYAN

Her tür cinsellikten arınmış aşk için kullanılan sözcük.:PLATONİK

Her tür organik yağa verilen ad.:LİPİT

Her tür sanat yapıtında renk kullanılmaksızın malzemenin doğal renk ve dokusuyla bırakılması anlayışı.:AKROMATİZM

Her türlü alkollü içkinin içilmesini yasaklayan sistem.:TİTOTALİZM

Her türlü çalışmalarda,özellikle sporda yetiştirici.:MONİTÖR

Her türlü gösteriş ve dünya kaygılarından uzak kalmayı öğütleyen Sünni tarikatı.Tasavvufun tekkeler çevresinde tarikatlar biçiminde kurumlaşmasına tepki olarak gelişen tasavvuf anlayışı.:MELAMİLİK

Her türlü işletmelerde ortaklık payları elde etmek amacıyla kurulmuş işletme.:OMNİUM

Her türlü mikroptan arınmış.:STERİLİZE

Her yanı görmeye elverişli,camlı çatı katı veya taraça,kule.:CİHANNÜMA

Her yeri aynı özelliği gösteren;bağdaşık.Benzer özellikte,tekdüze.:HOMOJEN

Her yiyeceğe canı çeken.:EKTİ

Her zaman.:DAİMA

Hera’yı andıran Etrüsk tanrıçası.:UNİ

Herek.:SPALYA

Herhalde.:ZAAR

Herhangi bir kişinin, malın yada durumun niteliklerini öğrenmek için toplanan bilgi.:RANSEYMAN

Herhangi aşırı bir şeyden şaşırmış,bunalmış.:AMBALE

Herhangi bir biçimde birbiriyle oranlı bulunan nokta,çizgi ya da sayı.:EŞLENİK

Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin tümü, yazın, edebiyat.:LİTERATÜR

Herhangi bir birimin 100 de biri.:SANTİM

Herhangi bir değerli taş yada metali sabitleştirmekte kullanılan yapışkan madde.:ROKELA

Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği.Hassa.:ÖZELİK

Herhangi bir eserin tanıtılması,okunması,yorumlanması veya bir sanatçıyı anma amacıyla düzenlenen toplantı.:MATİNE

Herhangi bir etkiye yanıt olarak doğan söz ya da davranış.:TEPKİ

Herhangi bir kaydın ana defteri.:DİPLEME

Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı. Tasarı.:LAYİHA

Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma.:İFRAT

Herhangi bir makinenin bir doğrultuda gidip gelerek iş gören parçası.:VARGEL

Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi.:STAJ

Herhangi bir müzik aracını büyük ustalıkla çalabilen sanatçı.:VİRTÜÖZ

Herhangi bir müzikteki düzenli ritm veya tempoya denir.Beatles topluluğunun ismi,kanatlı böcek anlamına gelen beetle sözcüğünün tempo anlamına gelen bu sözcükle birleşmesinden oluşmuştur.:BEAT

Herhangi bir nedenle armağan kabul edenin,vermek zorunda olduğu karşılık.:AVİYET

Herhangi bir nedenle değerini yitirmiş mal.:ISKARTA

Herhangi bir olayın temel özelliklerini açıklamaya yarayan değişken öğe. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik.:PARAMETRE

Herhangi bir partiye yada toplumsal bir felsefeye bağlı olmayan.:DEGAJE

Herhangi bir su kaynağının belirli bir süre içinde akan miktarı.:DEBİ

Herhangi bir şeklin ekrandaki boyutu.Biçim.:FORMAT

Herhangi bir şey için gerekli olma,gereklilik,lüzum.:HACET

Herhangi bir topluluğu temsil etmekle görevli yetkili kurul. Resmi temsilci heyeti.:DELEGASYON

Herhangi bir yana yanaşmış filikanın kürek çekmeksizin ilerlemesi için verilen emir.Denizcilikte çekip kaldırma,yısa etme.:LAVA

Herhangi bir yapıya göre ayrı bir işlevi bulunan bölüm ya da yapı, eklentiler.:MÜŞTEMİLAT

Herhangi bir yolu kapamak için yapılan engel.Engebe.:BARİYER

Herhangi bir zamanda bilince çıkan ve bilinci kuşatan saçma yada yersiz düşünce. Takıntı, kişiyi mantık dışı davranışlara iten saplantı.:OBSESYON

Herkes tarafından aşağılanan,hor görülen kimse,ayak takımı.:PARYA

Herkesçe bilinen,tanınan.:MARUF

Herkesçe bilinen,tanınmış,ünlü.:ATAY

Herkesçe duyulma,yayılma. Meydana çıkma.:ŞÜYU

Herkese,her canlıya merhamet eden (Tanrı).:RAHMAN

Herkesin gözü önünde,açıkça. :ALENEN

Herkesin işine yarayan. :HARCIALEM

Herman Melville’in “Moby Dick” romanındaki kaptanın adı.:AHAB

Hesaba geçirilmiş. :MAHSUP

Hesap defteri. :EVAR

Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel. Hesap özeti.: EKSTRE

Hesaplaşma,karşılıklı hesap görme.:MUHASEBE

Hey bana bak anlamında bir ünlem.:YAHU

Heybe,yaygı,kolan,kuşak gibi şeylerin yapımında kullanılan bir dokuma türü.:SUMAK

Heybeli Ada’nın eski adı.:HALKİ

Heybetli,azametli,korkunç.:MEHİB (MEHİP)

Heyecan veren edebi üslup. Dokunaklı, etkili.:PATETİK

Heyelan,toprak kayması.:KAYŞA

Heykel çalışmalarında taslak olarak kullanılan küçük model.:BOZETTO

Heykel, sütun gibi şeylerin üstüne konulduğu parça, ayak, taban.Kaide.:DURAÇ

Heykel,abide anlamında kullanılan yerel sözcük.:ANAK

Heykeli yapılan tek Osmanlı padişahı.:ABDÜLAZİZ

Heykeltıraşçılıkta başı,göğsü,bazen de omuzları içine alan sanat ürünü.:BÜST

Hezarfen Ahmet Çelebi’den 600 yıl önce kanat takarak uçma denemelerine girişen ve bu denemeler sırasında ölen Türk bilgin ve sözlük yazarı.:İSMAİLCEVHERİ

Hıristiyan bayramı.:YORTU

Hıristiyan inancında kıyamete verilen ad.:APOKALİPS

Hıristiyan inanışında,insanın Tanrıya ve diğer insanlara duyduğu doğaüstü aşk.:KARİTAS

Hıristiyan kökenli bir ortaçağ tarikatının üyelerine verilen ad.:KATHARLAR

Hıristiyan manastırı.Kilise.:DEYR

Hıristiyan sanatında İsa’nın yaratıcı ve kurtarıcı olma niteliklerinin aynı kimlikte birleşmesini sağlayan pozu.:PANTOKRATOR

Hıristiyan sanatında ölü İsa’nın vücudunu kollarında tutan Meryem Ana betimlemesi.:PİETA

Hıristiyan sanatında,ellerini kaldırmış ayakta dua eder durumda canlandırılmış insan figürü.:ORANS

Hıristiyan sanatında,İsa’yı termsil eden bebek resmine verilen ad.:BAMBİNO

Hıristiyan sanatında,Meryem Ana ile çocuk İsa’yı gösteren heykel veya resim.:MADONNA

Hıristiyan ve Musevilerde gelinin güveye verdiği para veya mal.:DRAHOMA

Hıristiyan.:İSEVİ

Hıristiyanlarca (Rumlarca) kutsal sayılan kaynak veya pınar.Bizanslıların yer altı su depoları.:AYAZMA

Hıristiyanlarca 6 Ocak’ta kutlanan yortu.:EPİFANYA

Hıristiyanlarda cenaze taşımak için tutulan kimse.:MORTOCU

Hıristiyanlarda,manastırda yaşayan,evlenmemiş papaz,rahip.:KEŞİŞ

Hıristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli,komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi.:KARNAVAL

Hıristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler.:APUKURYA

Hıristiyanların her yıl İsa Peygamberin dirildiğine inanılan günün yıldönümünde kutladıkları bayram.:PASKALYA

Hıristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim,haç,salip.:ISTAVROZ

Hıristiyanlıkta doğu ve batı kiliselerinin ayrılığına verilen ad.:ŞİZMA

Hıristiyanlıkta ermiş.:AZİZ

Hıristiyanlıkta İncil’deki mesajın kaynağına dönmeyi savunan anlayışa verilen ad.:EVANJELİK

Hıristiyanlıkta katedral veya kilisede bir azize adanmış küçük ibadet yeri. Küçük kilise.:ŞAPEL

Hıristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma dinden çıkarma cezası.:AFOROZ

Hıristiyanlıkta kilise temsilcilerinin çeşitli konuları tartışmak ya da karara bağlamak üzere toplandığı meclis.:SİNOD

Hıristiyanlıkta Tanrı kavramını oluşturan üç ilkeye verilen ad.:EKANİMİSELASE

Hıristiyanlıkta,baba ve oğul ile birlikte kutsal üçlemenin üçüncü kişisi.:RUHÜLKUDÜS

Hıristiyanlıkta,Hazreti İsa’nın tek bir doğası bulunduğunu savunanlara yada savunmakla suçlananlara verilen ad.:MONOFİZİT

Hıristiyanlıkta,ilk günahı silmek ve Hıristiyanlaştırmak amacıyla yapılan kutsal işlem.:VAFTİZ

Hıristiyanlıkta,şeytanın cennetten kovulmasından önceki adı.:LUCİFER

Hırsız.:UĞRU

Hırsızlık yapma şeklinde beliren hastalık.Dayanılmaz bir ruhsal itkiyle,kişinin çalma zorunluluğu duymasıyla beliren hastalık.:KLEPTOMANİ

Hırslı.:MUHTERİS

Hırvatistan ile Bosna-Hersek sınırını çizen ırmak.:UNA

Hırvatistan ve Slovakya’da bir kont tarafından yönetilen toprağa verilen ad.:ZUPA

Hırvatistan’da bir liman kenti.:RASA

Hırvatistan’da,Adriya denizi boyunca uzayan kıyı şeridi.:DALMAÇYA

Hırvatistan’ın para birimi. :KUNA

Hırvatistan’ın plaka imi.:HR

Hısım ve akrabalar.:TAALLUKAT

Hısımlık,akrabalık,yakınlık.:KARABET

Hıyar kabukları,nohut ve mercimekle yapılan bir yemek.:ŞEKALOK

Hıyar kabukları,nohut ve mercimekle yapılan bir yemek.:ŞIKALAK

Hız ve manevra yeteneği bakımından üstün niteliklere sahip küçük savaş gemisi,muhrip.:DESTROYER

Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına.:KASIRGA

Hızı saatte 120 km’yi geçen çok şiddetli ,yağmur getirmeyen fırtına.:URAGAN

Hızla bükülen kalçanın sert ve birden gerilişiyle,vücudun yatıştan ayak üstü duruşa veya asılmadan dayanmaya geçmesi .:KİPE

Hızla dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli siklon fırtınası. Batı Afrika kıyılarında esen çok kuvvetli fırtına.:TORNADA

Hızlı.:SERİ

Hicri takvimde 22 Aralık’tan 31 Ocak’a kadar süren kırk günlük kış dönemi.:ERBAİN

Hiç görülmemiş,alışılmamış,şaşılacak veya yadırganacak şey.Ucube.:ACİBE

Hiç koşu kazanmamış atlara verilen isim.:MAİDEN

Hiç tuzu olmayan yumuşak krem peynir.Daha çok tatlılarda ve pastacılıkta kullanılır.:LABNE

Hiç,sıfır.:NÜL

Hiçbir eksiği olmayan.:KUDDUS

Hiçbir katkı maddesi içermeyen doğal ekmek.:BORODİNSKY

Hiçbir koşul olmaksızın körü körüne uyulması gereken buyruk.:DİKTA

Hiçbir koşula bağlı olmayan,istediği gibi davranabilen.:ERKİN

Hiçbir şeyden memnun olmayan,çok nazlı.:MIZMIZ

Hiçbir tehlike olmamasına karşın, kişiyi saran ani dehşet duygusu. Genellikle bir anda ortaya çıkan ve şiddetli tedirginlik, korku, dehşet, çaresizlik, kapana kısılmış olma duygusuyla,ölüm ve çıldırma korkusuyla ve nefes darlığı, boğulma hissi, çarpıntı, titreme,göğüs ağrısı,baygınlık,geçici felç vs gibi fiziksel belirtilerle tanımlanan kaygı dönemine verilen ad.:PANİKATAK

Hidratlı doğal alüminyum. :KAPNİSİT

Hidratlı doğal demir ve sodyum sülfat.:AMARİLİT

Hidratlı doğal kurşun sülfat. :LANARKİT

Hidratlı doğal sodyum karbonat.:NATRON

Hidratlı doğal sodyum ve magnezyum boratı.:KALİBORİT

Hidro Elektrik Santralı.:HES

Hidrojenle oksijenin bileşimi ve hayatın kaynağı olan madde.:SU

Hidroklorik asit.:TUZRUHU

Hidrometalurjik zenginleştirme yöntemlerinden biri.:LİÇ

Hikaye etme,anlatı.:TAHKİYE

Hilal biçimindeki kum birikintisi.:BARKAN

Hilal. :AYÇA

Hile yapan,hileci. :DEKBAZ

Hile yapan,hileci. :MAKİR

Hile yapan,hileci. Dolandırıcı.Kurnaz.:AYYAR

Hile, düzen. :AL

Hile, düzen.:DEK

Hileci,düzenbaz. :ÇIFIT

Himalaya çamı da denilen bir çam türü.:MAVİÇAM

Himalaya dağlarında doruk. :APİ

Himalayalarda yaşadığına inanılan kar adama verilen ad.:YETİ

Himalayalarda yaşayan birçok memeli hayvan bedenini kışın kaplayan ve kumaş yapımında kullanılan çok ince kıl.:PUŞUM

Himalayalarda yer alan dünyanın beşinci en yüksek dağı.:MAKALU

Hindi.:KELEKEN

Hindi.:MİSİKA

Hindiba bitkisine verilen bir başka ad.:GÜNEĞİK

Hindiba bitkisine verilen bir başka ad.:KARAKAVUK
Hindistan cevizi kozalağı. Büyük Hindistan cevizi.:NARCIL

Hindistan da paryalardan da aşağı sayılan ve Dalitler,Dokunulmazlar gibi adlar da verilen halk.:HARİCAN

Hindistan kökenli bir bekçi köpeği cinsi.:ALANGU

Hindistan kökenli meditasyon tekniği.:VİPASSANA

Hindistan kökenli, hep yeşil yapraklı ağaç.Tropikal bölgelerde yetişen ve tohumlarından sabunculukta kullanılan yağ elde edilen bir ağaç.:NEEM

Hindistan ovalarında yaşayan kılıç biçiminde iki çift boynuzlu küçük antilop.:ÇİKARA

Hindistan plakası.:İND

Hindistan Prensesi .Raca karısı.Mihrace eşi.:RANİ

Hindistan Prensi. Hindistan’da kral ve imparatorlara verilen san.:RACA

Hindistan Prensi. Hindistan’da kral ve imparatorlara,büyük toprak sahibi prenslere verilen san.:RACA

Hindistan ve Bangladeş’te yetişen,ip ve çuval yapımında kullanılan,liflerinden yararlanılan bir bitki türü ve bu bitkinin liflerinden yapılan dokuma, kenevir, kendir.:JÜT

Hindistan ve Endonezya’da yetişen,kabuğundan kına çıkarılan bir ağaç.:KINAKINA

Hindistan ve Malezya ormanlarında yaşayan ilkel maymun.:LORİS

Hindistan ve Pakistan müziğinde doğaçlamanın belli bir notalar dizisine (genellikle beş-yedi arası) dayalı melodi çatısı ve kendine özgü ritim kalıpları.:RAGA

Hindistan ve Pakistan müziğinde ritim ve ölçüye verilen ad.:TALA

Hindistan yarımadasında yaşayan kuyruksuz,çok uzun kollu maymunların ortak adı.:JİBON

Hindistan,Nepal ve Tibet’e özgü Budacı sanat yapıtlarında erkek tanrının dişi eşiyle cinsel birleşme durumunda gösterildiği poz.:YABYUM

Hindistan’a özgü bir tür pide.:ÇAPATİ

Hindistan’a özgü,güreşle rugby’nin karışımı olan bir spor.:KABADDİ

Hindistan’da 19. yüzyılda kurulan,”Toprak Allah’ın mülküdür,kimse onu elinde bulunduramaz;bağımsız olmayan bir ülkede Cuma ve bayram namazları kılınamaz” gibi değişik görüşler ileri süren bir İslam mezhebi.:FERAİZİYE

Hindistan’da ,üyelerinin hiç evlenmemesini öngören bir Sih mezhebi.:UDASİ

Hindistan’da 19. Yüzyılın başlarındaki Hint eşkiyalarına verilen ad.:DAKOYİT

Hindistan’da aşağı kast üyeleri arasında çalınan halk kemanı.:SARİNDA

Hindistan’da beş klasik dans üslubundan biri.:MANİPURİ

Hindistan’da bir din büyüğünün çevresinde toplananların birlikte oturup eğitildikleri yer.:AKRAMA

Hindistan’da bir eyalet. :KERALA

Hindistan’da bir kent. :NAGPUR

Hindistan’da bitkisel elyafla dokunan bir cins tafta.:DARİDAS

Hindistan’da buda manastırı.:VİHARA

Hindistan’da Budacılık ve Caynacılık ile yaklaşık aynı dönemde ortaya çıkan çileci bir tarikat.:ACİVİKA

Hindistan’da Budist bir öğretiye verilen ad.:HİNAYANA

Hindistan’da büyük toprak ağalığına verilen ad.:ZAMİNDAR(ZAMİNDARİ)

Hindistan’da eğri çatılı tapınaklarının mahyasını süsleyen yollu yastık biçiminde mimari öğe.:AMALAKA

Hindistan’da Ekber döneminde büyük eyaletlere verilen ad.:SUBA

Hindistan’da hadım edilerek kadın kılığında dolaşan ve Hijralar da denilen erkeklere verilen ad.:ÖNİKLER

Hindistan’da idrarla yapılan tedavi yöntemine verilen ad.:AMAROLİ

Hindistan’da ipek ve bitkisel elyaf karışımından dokunan bir tür kumaş.:NİLA

Hindistan’da kaba ipekten yapılan bir cins tafta.:ARİDAS

Hindistan’da kast dışı olanlara verilen ad.:PARYA

Hindistan’da kastlar halinde değil de kabileler halinde örgütlenmiş ve kültürleri Hindu olmayan yerli halk.:ADİVASİ

Hindistan’da mihracenin eşine verilen ad.:MAHARANİ

Hindistan’da ölen kocasının cesediyle birlikte ateşe atılan ve ermiş sayılan kadın. Dul kalan kadının sadakatini göstermek üzere kendisini kurban etmesi şeklinde bir Hindu geleneği.:SATİ

Hindistan’da piramit damlı tapınaklara verilen ad.:VİMANA

Hindistan’da racadan daha büyük hükümdarlara verilen unvan.:MİHRACE

Hindistan’da satranç tahtasına verilen ad.:ASTAPADA

Hindistan’da Sih dini mensuplarının taşıdıkları iki yanı keskin hançer.:KİRMAN

Hindistan’da Sih erkeklerinin başlarına taktıkları sarık.:PARGİ

Hindistan’da Sihler tarafından kutsal sayılan kent.:AMRİTSAR

Hindistan’da soylular ve savaşçılar kastı.:KŞATRİYA

Hindistan’da tarım,hayvancılık ve ticaretle uğraşan üretici sınıfı kapsayan kast.:VAİŞYA

Hindistan’da Timur hükümdarlarının sarayında vali yada yüksek memur.:NABAB

Hindistan’da tüm tanrısal varlıkları belirtmek için kullanılan sözcük.:DEVA

Hindistan’da üretilen bir tür pamuk ve keten kumaş.:ALEGA

Hindistan’da ve Sri Lanka’da yaşayan bir halk.:TAMİLLER

Hindistan’da yapılan pamuktan dokunmuş çok ince bez cinsi.:BASTA

Hindistan’da yaşayan bir cins yaban sığırı.:GEVİR

Hindistan’da yaşayan bir maymun türü.:LANGUR

Hindistan’da yetişen küçük ağaç ve bunun C vitaminince zengin meyvesi.Tadı mandalina ve kiviye benzeyen C vitaminince zengin bir meyve.:KARAMBOL

Hindistan’da yetişen küçük ağaç ve bunun C vitaminince zengin meyvesi.:KARAMBOL

Hindistan’da yetişen tırmanıcı bir biber ağacı.:TEMBUL

Hindistan’da yetişen tırmanıcı bir karabiber ağacı.:BETEL

Hindistan’da yetişen ve sabun ağacı da denilen bir ağaç.:RİTA

Hindistan’da yetişen,odunu öd ağacı gibi kokan bir ağaç.:KARTALAĞACI

Hindistan’da Yicayanagar imparatorluğu döneminde kent valilerine verilen ad.:NAYAK

Hindistan’da yolcu taşımakta kullanılan üç tekerlekli bisiklet.:RİKŞA

Hindistan’da zar yerine yedi tane deniz hayvanı kabuğu ile oynanan, bazı kuralları damayı andıran eski bir oyun.:PEÇİÇ

Hindistan’da Zerdüşt dinine bağlı cemaat.:PARSİLER

Hindistan’da,Gandi gibi önde gelen önemli ruhani kişilere verilen unvan.:MAHATMA

Hindistan’da,İran’da yetişen,pişince güzel koku veren,iri ve uzun taneli bir tür pirinç.:AMBERBU

Hindistan’da,Tibet antilobunun tüylerinden dokunan çok değerli bir şal.:ŞATUŞ

Hindistan’dan Filipinler’e kadar uzanan bölgede yaşayan bir geyik.:RUSA

Hindistan’ın Assam eyaletinde yaşayan bir halk.:MİKİRLER

Hindistan’ın batı kıyısında bir eyalet.:GOA

Hindistan’ın bir eyaleti.:ORİSSA

Hindistan’ın büyük ırmaklarında yaşayan büyük bir timsah cinsi.:GAVİAL(GAVYAL)

Hindistan’ın Dekkan bölgesinde arkeolojik sit.:BADAMİ

Hindistan’ın güneybatısındaki kıyı bölgesi.:MALABAR

Hindistan’ın güneyinde konuşulan bir dil.:DRAVİD

Hindistan’ın iki büyük destanından biri.(Öbürü Ramayana).:MAHABHARATA

Hindistan’ın kuzey ve batısında tüccar,banker,toprak ve dükkan sahiplerini içine alan önemli bir kast.:AGARVALA

Hindistan’ın kuzeyinde,yumuşak buğdaydan yapılarak fırında pişirilen kalın kurabiye.:NAN

Hindistan’ın Mecusi halkından olan kimse.:HİNDU

Hindistan’ın para birimi.:RUPİ

Hindistan’ın Sih dinine mensup olanların siyasal partisi.:AKALİDAL

Hindu cenaze törenlerinin başlıca sungusu olan küre biçiminde pirinç pastası.:PİNDA

Hindu dininin ve Budacılığın bazı kollarının insan bedeniyle ilgili gizemli uygulamalarında, bedendeki çok sayıda (yedi) ruhsal merkeze verilen ad.:ÇAKRA

Hindu felsefesinde,benliğin sonsuz tözü olarak anlaşılan temel kavram.:ATMAN

Hindu inanışında,tanrısal bir varlığın dünyadaki kötülüğü gidermek üzere insan yada hayvan bedenine bürünmesi.:AVATAR (AVATARA)

Hindu mitolojisinde Rama’nın karısı.:SİTA

Hindu mitolojisinde tanrı Şiva’nın bindiği boğanın adı.:NANDİ

Hindu mitolojisinde tanrıların ve insanların düşmanı sayılan devlere ya da iblislere verilen ad.:ASURA

Hindu mitolojisinde zenginlik tanrısı.:KUBERA

Hindu mitolojisinde,Tanrı Vişnu’nun binek kuşu.:GARİDU

Hindu tıp bilimi.:AYURVEDA

Hinduizm ve Budizm mitolojisinde,yarı insan yarı yılan biçiminde tanrısal varlık.:NAGA

Hinduizm ve Budizm’de bir noktaya saplanma anlamında kullanılan terim.:EKAGRATA

Hinduizm ve Budizm’de mistik bir etkisi olduğuna inanılan kutsal sözcük ya da hece.:MANTRA

Hinduizm,Budizm ve Caynacılığın bazı mezheplerinde Batıni (içrek) uygulamaları konu alan çok sayıda metnin ortak adı.:TANTRA

Hinduizm’de erkek çocukların öğrencilik yaşamının başlangıcını ve dinsel topluluğun tam üyesi olarak kabul edilişini simgeleyen tören.:UPANAYANA

Hinduizm’de servet ve iyi talih tanrıçası.Tanrı Vişnunun karısı.:LAKSMİ

Hinduizm’de tapınmaya verilen ad.:PUCA

Hinduizm’de üreme gücünü kişileştiren tanrı Şiva’nın simgesi erkeklik organı.:LİNGA

Hinduizm’de,ortalığı yakıp yıkan,önüne geleni yutan kötü bir tanrıça.:KALİ

Hinduizm’de,Tanrı Vişnu’nun biçimlerinden daha çok birine tapan çileci.:VAİRAGİN

Hinduizm’in en kutsal ve en sevilen tanrılarından biri.:KRİŞNA (KİRİŞNA)

Hinduizmin en büyük tanrılarından biri.:ŞİVA

Hinduların kutsal kitabı.:VEDA

Hint dervişliği.Bedene eziyeti ruhun kurtuluşu ve mutluluğu için gerekli gören Hint çileciliği.:FAKİRİZM

Hint dilinde bir gurunun çömezine verilen ad.:CELA

Hint dininde,dünyevi var oluştan ve ruh göçünün bağlarından kurtulmayı içeren nihai tinsel amaç.:MOKSHA

Hint dinlerinin hiçbir canlı varlığa zarar vermemeye dayanan temel ahlak ilkesini belirten sözcük.Zora başvurmadan bir kötülüğe karşı koyma eylemi.:AHİMSA

Hint edebiyatında bir çeşit epik drama.:NATAKA

Hint estetiğinin altı kuralından biri olan ve zevkin özü anlamına gelen sözcük.:RASA

Hint felsefesinde,bir bireyin geçmiş eylemlerinin gelecek yaşamları yada yeniden doğuşları üzerindeki etkisi.Sihizm’de kişinin bu dünyada yaptıklarının öteki alemdeki hayatına tesir edeceğine inancını anlatan terim.:KARMA

Hint inanışında aşk tanrısı.:KAMA

Hint inanışında kutsal sayılan bilge kişilere verilen ad.:RİŞİ

Hint inanışında,Buda’nın beş yüz elli kez dünyaya gelişini anlatan öykülere verilen ad.:CATAKA

Hint inanışında,peygamber olduğunu kanıtlamak için kafasını kesip yerine koyduğuna inanılan kişi.:EKANTA

Hint İran dil grubuna verilen ad.:ARİ

Hint irmiği.:SAGU

Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş.:SARİ

Hint kastlarında ilk kast.:BRAHMAN

Hint kenevirinden çıkarılan esrara eskiden verilen ad.:HAŞİŞ

Hint kenevirinden ileri gelen zehirlenme.:KANABİZM

Hint kirazı da denilen bir meyve.:MANGO

Hint klasikleri arasında yer alan erotizm kitabı.:KAMASUTRA

Hint mimarisinde üzerinde tonoz bulunan giriş sundurmasına verilen ad.:TORANA

Hint mimarlığında,piramit biçimindeki üst yapısıyla ayırt edilen özel tapınak türü.:İMANA

Hint mitolojisinde ayin içkisinin elde edildiği bitkiyi kutsallaştırma.:SOMA

Hint mitolojisinde cinlerin on başlı kralı.:RAVANA

Hint mitolojisinde fırtına ve yağmur tanrısı. Hindistan’da Veda tanrılarının en büyüğüne verilen ad.:İNDRA

Hint mitolojisinde güzellik,talih ve mutluluk tanrıçası.:ÇRİ

Hint mitolojisinde ilk insan.:MANU

Hint mitolojisinde ölüm tanrısı.:YAMA

Hint mitolojisinde Tanrı İndra’nın cennetinde bulunan şarkıcı ve dansçı su perilerine verilen ad.:APSARAS

Hint mitolojisinde tanrısal yılan.:NASUKİ

Hint mitolojisinde, içenlere ölümsüzlük sağlayan içki.:AMRİTA

Hint mitolojisine göre ilk dişi insan.:YAMİ

Hint mutfağına özgü bir tür krep.:DOSA

Hint mutfağına özgü bir tür omlet.:AKURİ

Hint mutfağına özgü,ezilmiş mercimekle yapılan bir yemek.:URADDAL

Hint mutfağına özgü,kakule tohumları,tarçın,karanfil ve karabiberden oluşan,özellikle balık ve tavuk yemeklerinde kullanılan hafif acı bir baharat.:GARAMMASALA

Hint mutfağının geleneksel baharatlarıyla hazırlanan karışım.:KÖRİ

Hint Müslümanları arasında yaygın olan bir tarikat.:ÇİŞTİYE

Hint müziğinde kullanılan bir grup telli çalgıya verilen ad. Bir hayli uzun saplı, perdelerin altından geçen ahenk telleri bulunan ve sapının yanında yer alan burgularla akort edilen Hint çalgısı.:SİTAR

Hint müziğinde kullanılan bir grup telli çalgıya verilen ad. Kalın bir değnek üzerine monte edilmiş dört teli ve sesi yankılayan iki asma kabağı olan gitar.:VİNA

Hint müziğine özgü bir tür lavta.:TANPURA

Hint müziğine özgü bir tür obua.:ŞANAY

Hint müziğine özgü telli bir çalgı.:BULBULTARA

Hint müziğine özgü vurmalı bir çalgı.:TABLA

Hint müziğine özgü vurmalı bir çalgı.:ZARB

Hint müziğine özgü,lavta ailesinden bir çalgı.:SAROD

Hint müziğine özgü,uzun saplı bir tür lavta.:MAYURİ

Hint müziğine özgü,zurnaya benzer üflemeli çalgı.:ŞAHNAY

Hint okyanusunda denizaltı dağı.:OB

Hint Okyanusunun kuzeydoğusunda bir körfez.:BENGAL

Hint prenseslerine verilen unvan. :BEGÜM

Hint sanatında sıkça betimlenen,timsah,yunus ve fil karması efsanevi su canavarı.:MAKARA

Hint sülünü. :ALE

Hint tanrısı. :AGNİ

Hint tanrısı.Hindu tanrısal varlıkları içinde en yaygın olarak tapınılanlardan biri.:RAMA

Hint tapınağının üstü açık giriş mekanı.:ANTARALA

Hint tapınaklarının mahyasını süsleyen yollu yastık biçimindeki çatısına verilen mimari ad.:AMALAKA

Hint ve Çin denizleri kıyılarında yaşayan,uzun kanatlı,dört köşe kısa kuyruklu,esmer küçük kuş. Yuvasından Çin mutfağının en seçkin yemeği yapılan bir deniz kırlangıcı.:SALANGAN

Hint ve Pakistan müziğinde, algılanabilen en küçük ses aralığına verilen ad.:ŞRUTİ

Hint-Ari dillerinin Doğu öbeğine bağlı bir dil.:ORİYA

Hint-Avrupa dilleri grubundan olan,klasik Hint din ve edebiyat dili.:SANSKRİT

Hintçe Işık Dağı anlamında ad. İlk kez Hindistan’da 1304’ de Malva racasına ait olduğu sırada sözü edilen çok büyük elmas. Bugün İngiltere tacının mücevherlerinden biri olan ünlü elmas.:KUHİ NUR

Hintli kadınların kaşlarının arasına yapıştırdıkları süs.:BİNDİ

Hiperaktif çocukları sakinleştirmek için kullanılan ilaç.:RİTALİN

Hipodromda yarış atlarının yedekte gezdirildikleri yer. At gezdirmeliği.Yarış atlarının,dizgin elde dolaştırılarak meraklılara gösterildikleri yer.:PADOK

Hipotez,faraziye.:VARSAYIM

Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombalarından sağ kurtulanlara Japonya’da verilen ad.:HİBAKUŞA

Hiroşima’ya atom bombasını atan (6 Ağustos 1945) ABD uçan kale denilen uçağın adı.:ENOLAGAY

Hisar,kale.:KİRMAN

Hisse senedi ya da tahvil üzerinde yazılı bulunan ve onun borsa kurundan farklı olan değerine verilen ad.:NOMİNAL

Hisse senedi,tahvil,yabancı para gibi değerli kağıtları daha karlı görülen başka kağıtlarla değiştirme işi.:İTRAJ

Hisse senedinin kuponlarından oluşan kısmına verilen isim.:TALON

Hisse senetlerinin bir seans içinde işlem görebileceği en yüksek fiyat.:TAVANFİYAT

Hitit döneminde Kızılırmak yöresine verilen ad.:TABAL

Hitit imparatorluğunun kurucusu olan kral.:ANİTTA

Hitit mitolojisinde savaş ve salgın hastalık tanrısı.:ŞULİNKATTE

Hititler ve Mısırlılar arasında yapılan savaşa sahne olan tarihi Kadeş kentinin bir başka adı.:KİNZA

Hititlerde arazi fiyatlarının saptanmasında kullanılan bir ölçü birimi.:İKU

Hititlerde başlık parasına verilen ad.:EZİBTUM

Hititlerde halkın giydiği elbiseye verilen ad.:HAPUŞANZA

Hititlerde yazıcı,yazan,yazman anlamına gelen kelime.:PATASANA

Hititlerin Anadolu da yerleştikleri ilk kent olan ve günümüzde Kültepe olarak adlandırılan yer.:NEŞA(KANEŞ)

Hititlerin akıl ve bilgelik tanrısı.:AYA

Hititlerin Anadolu’da yerleştikleri ilk kent olan ve günümüzde Kültepe olarak adlandırılan Kayseri ilindeki höyük.:KANEŞ

Hititlerin fırtına tanrısı.:TARHUN

Hiyerarşik bir düzende önemli bir görev. Makam,mevki,kat,özel yer.:ORUN

Hizip. :KLİK

Hizmet belgesi. Temiz iş kağıdı.:BONSERVİS

Hizmet eden,yardımcı olan.Sadık, dost.:HADİM

Hizmet için bir yere gönderilen kimseye verilen ücret.:AYAKTERİ

Hizmet.:SERVİS

Hizmetçi ,evlatlık.:BESLENGİ

Hizmetçi ve uşakların özel forması.:LİVRE

Hizmetli. :MÜSTAHDEM

Hodan da denilen ve çiçekli dalları sebze olarak kullanılan otsu bitki.:ISPIT

Hokkabaz yardakçılarının giydiği bir tür başlık.:DIĞAN

Hokkabaz yardakçılarının giydiği bir tür başlık.:KAVEZA

Hollanda da inek sütünden yapılan silindir biçiminde bir peynir cinsi.:GUDA

Hollanda Demiryollarının kısa yazılışı.:NS

Hollanda radyo-televizyon kurumunun simgesi.:NOS

Hollanda’da yük taşımakta kullanılan,dar ve uzun tekne.:EİKER

Hollanda’nın idari başkenti. :LAHEY

Hollanda’ya özgü,yelkenli bir tekne.:SNİK

Holmiyum elementinin simgesi.:HO

Homojen.:BAĞDAŞIK

Honduras’ın başkenti.:TEGUCİGALPA

Honduras’ın para birimi. :LEMPİRA

Honduras’ın plaka imi. :HN

Hong Kong’un plakası. :HK

Hor görmek.:KARAMAK

Hor görülen,aşağılanan.:ZELİL

Hor görülme,alçalma.:ZİLLET

Horoz tepeliği. :İBİK

Horozun en gösterişli tüyü. Horoz,cennetkuşu gibi hayvanların kuyruklarındaki tüylerden en uzun ve gösterişli olanı .:ÇIĞA

Hortlak.:CAZU

Hortlak.:UBUR

Hoş davranan. :MÜLTEFİT

Hoş kokulu şerbet ya da şarap.:AMBERİYE

Hoş kokulu ve güzel çiçekleri olan tırmanıcı bir bitki. Tüysü yapraklı ve keskin kokulu bir süs bitkisi.:ITIRŞAHİ

Hoş olmayan,çirkin. :NAHOŞ

Hoş ve ince bir güzelliği olan.Yumuşak.:LATİF

Hoşa giden duygulanım.:HAZ

Hoşa giden fıkra; nükte. Eskiden dilbilgisinde düz tümleç. Güldürücü öyküler, fıkralar anlatıp hoş ve şaşırtıcı sözler söyleyerek halkı eğlendiren kimse. Nükteci.:NEKRE

Hoşa giden güzel koku.:RAYİHA

Hoşgörü.:TOLERANS

Hoşgörüsü geniş,açık yürekli ve güvenilir kimse.:RİNT

Hoşkin de denilen bir iskambil oyunu.:KALABALIK

Hoşlanarak bakma.:TEMAŞA

House dizisinde canlandırdığı aykırı doktor tiplemesiyle ünlü aktör.:HUGH LAURİE

Hörgüçlü deve ile boz devenin melezi olan tülü devenin erkeği.:BESEREK

Hud Peygamber döneminde Hicaz’da oturan,kötü ahlaklarının yok olmalarına neden olduğu rivayet edilen,Kutsal Kitap’ta adı geçen,Kuranda söz edilmeyen bir kavim. Sina yarımadasında yaşamış,gariplikleriyle tanınan bir kavim.:AMALİK(AMALİKA)

Hukuk.:TÜZE

Hukuksal bir sorun ya da uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk bilginlerinin ya da yargı organlarının vardıkları görüş ve yargılar.:İÇTİHAT

Hukukta bir mülk üzerindeki ortaklığı giderme.:İZALEİŞÜYU

Hukukta kaldırma, ilga.:DEROGASYON

Hukuku yozlaştırıcı söz ve eylemlere verilen ad.:PROVANİZM

Hun hükümdarlarının unvanı.:TANRIKUT

Huni biçiminde çukur yer. İçbükey. İçine su biriken doğal çukur. Karstik kayaçlardaki doğal kuyular.:OBRUK

Hunlardan sonra Kuzey Çin’de hüküm süren hanedan.:TABGAÇLAR

Hunların ünlü hükümdarı.:ATTİLA

Huri-Hitit mitolojisinde,gökyüzünün ilk tanrısı.:ALALU

Hurma dalı ya da kamıştan yapılan iki yanı kulplu meyve sepeti.:KAVSARA

Hurma,incir gibi bazı meyve ağaçlarının erkeğinden dişisine yapılan aşı.:LAKAH

Huy ve ahlak bakımından yaradılış.:CİBİLLİYET

Huysuz atları yola getirmek için dudaklarına takılan tahta kıskaç.:YAVAŞA

Huysuz hayvanların ağzına takılan ağaç.:EGEN

Huysuz şirret kadın. Kocakarı.Geçimsiz,çirkef.:CADALOZ

Huysuz,çirkin ve yaşlı kadın.:ACUZE

Huzur,erinç .:DİRLİK

Hücre çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan biçimindeki ipliksi yapı.:LİNİN

Hücre bölünmesi yoluyla gerçekleşen hücre çoğalması. Karyokinez.:MİTOZ

Hücre çekirdeği içindeki ince iplikçiklerden yapılmış,kromatin ile boyanmış olan kromozomları oluşturan bölüm.:AKROMATİN

Hücre çekirdeğinde küçük tanecikler,düzensiz kitleler ya da ağ biçiminde bulunan,soya çekim olaylarını sağlayan,bazı boyalarla hemen boyanabilen madde.:KROMATİN

Hücre dokusunun aşırı yağ yüklenmesiyle belirgin hastalıklı durum.:ADİPOZ

Hücre genetiği.:SİTOGENETİK

Hücre içi kalsiyum karbonat çıkıntısı.:SİSTOLİT

Hücre yapısında bulunan ve proteinlerin oluşturulmasında önemli rol oynayan asit grubu. Protein sentezine yardımcı olan bir asit türü. Ribonükleik asit.:RNA

Hücre yapısında ve metabolizmasında önemli bir rol oynayan, fosfolipit bileşiklerinin ortak adı.:LESİDİN

Hücre. :GÖZE

Hücrelerdeki kromozom sayısını yarıya indiren bölünme.:MAYOZ

Hücrelerin düzensiz büyümesi ve normal dokuları işgal ederek onlara zarar vermek gibi iki özelliği olan 150 ayrı tipi olan hastalıkların genel adı.:KANSER

Hücrelerin virüslere karşı oluşturdukları özel savunma maddesi.:İNTERFERON

Hüküm kelimesinin çoğulu.Hükümler.Emirler.:AHKAM

Hükümdar,şef,efendi.:ASUB

Hükümdarın,bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim biçimi. Bütün yetkilerin sınırsız olarak bir kişide toplandığı devlet yönetimi biçimi.:OTOKRASİ

Hükümdarların cülus törenlerinde dağıttığı bahşiş.:CÜLUSİYE

Hükümet tarafından bir yere gönderilen erlere verilen ve bilet yerine geçen kağıt.:TESVİYE

Hükümle ilgili,hükmi.:TÜZEL

Hüngür hüngür anlamında bir söz.:ZARİZARİ

Hünnap, iğde gibi zeytinimsi meyve.:UTME

Hünnapgillerden , kurak yerlerde yetişen , çiçekleri altın sarısı renginde , dikenli bir bitki.:KARAÇALI

Hünnapgillerden,hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi,güvemeriği.:AKDİKEN

Hünnapgillerden,yapraklarından yeşil boya çıkarılan bir bitki.:TOPALAK

Hüseyin Cahit Yalçın sanılarak 31 Mart ayaklanmasında öldürülmüş olan Osmanlı milletvekili.:EMİRASLANBEY

Hüseyin Cahit Yalçın tarafından İstanbul’da yayımlanan günlük gazete.:TANİN

Hüsnüyusuf da denilen yerli bir armut cinsi.:AKÇA

Hz. İsa’nın öğretisini yaymak işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her birine verilen ad.:HAVARİ

 

Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:16