Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- H (Haber toplama... -Hz. İsa’nın...)

H (Haber toplama... -Hz. İsa’nın...)

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
H (Haber toplama... -Hz. İsa’nın...)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar

 

Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş.:AJANS

Haber veren,haberci. :NABİ

Haber,yazı,resim,sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi,bunların yayımı veya alınması, uziletişim.:TELEKOMÜNİKASYON

Haber.Bir olguya,bir olaya ilişkin olarak verilen bilgi.:SALIK

Haberci.:MUHBİR

Haberci.:ULAK

Haberleşmede,yüksek frekanslı radyo dalgalarıyla bağlantı kurmaya yarayan sistem.:RADYOLİNK

Haberleşmeyi yürüten kalem.Osmanlı devletinde Divan-ı Hümayun kalemlerinden biri.:AMEDİ

Habersiz,haberi olmayan.:BİHABER

Habeş soylusu.Etiyopya’da prens anlamında soyluluk unvanı.:RAS

Habeş Yahudi’si.:FLAŞA

Habeşistan hükümdarlarına Hazreti Muhammed tarafından verilen san.:NECAŞİ

Hac ibadeti sırasında Arafat’ın tepesinde bir süre durma.:VAKFE

Hac sırasında kesilen kurban.:HEDİ

Hac zamanı dışında Kabe ve diğer kutsal yerleri ziyaret etme.:UMRE

Hacettepe Üniversitesi kurucularından olup uzun yıllar burada öğretim üyeliği yapmış, yurdumuzda halk sağlığının ve koruyucu hekimliğin gelişmesinde öncü rol oynamış ünlü hekimimiz.:NUSRETFİŞEK

Hacı Bayram Veli’nin asıl adı.:NUMAN

Hacıların Kabe’de giydikleri beyaz üstlük.:KİSVE

Hacıların Kabe’ye girerken örtündükleri dikişsiz beyaz giysi.:İHRAM

Hacıların Mekke yakınındaki Mina’da şeytan taşlamaları.:CEMRE

Hacim ölçüsü. (10.000m2).:HEKTAR

Hacim, oylum.:CİRİM

Hacim.:OYLUM

Haç.:ÇARMIH

Haç.İstavroz.:SALİP

Haçlıların saldırılarını durduran ilk Müslüman hükümdarlardan biri olan Artuklu emiri.:İLGAZİ

Haddeden gümüş tel çeken,sırma yapan sanatçı.:SİMKEŞ

Hadis bilgini.:MUHADDİS

Hadisler.:AHADİS

Hafif bulutlu,sisli hava.:GİRAN

Hafif esinti.:İPİLTİ

Hafif ışık.:IŞILTI

Hafif işlerde kullanılan ve bir ağırlığın aksi yöne çekilmesine yarayan donanım.:SÜBYE

Hafif sarhoşluk. :NEŞVE

Hafif ve soluk renk için kullanılan sözcük.:PASTEL

Hafif yağmur,serpinti.:ÇİLENTİ

Hafif yel,esinti.:NESİM

Hafifletme,yükünü azaltma.:TAHFİF

Hafniyum’un simgesi.:HF

Hahamların kutsal giysisi. İbrani rahiplerinin dinsel törenlerde giydikleri giysi.:EFOD

Hahnyum yapay elementinin simgesi.:HA

Haiti ,Küba kökenli,rumba ve çaça’ya benzeyen bir dans müziği.:MAMBO

Haiti plakası.:RH

Haiti’de,bir Avrupalı ile bir siyahın birleşmesinden doğan melez kimseye verilen ad.:MULATTO

Hak etme. :İSTİHKAK

Hak etmiş,hak kazanmış,layık.:MÜSTAHAK

Hak ve hukuka uygun olan,adil.:KÖNİ(KÖNÜ)

Hak ve hukuka uygunluk,adalet.:TÜRE

Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi,mahkemelerde,devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı,korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse.Savunman.:AVUKAT

Hak yolunda yürüme.:REŞAD

Hakas Türklerinin 1500 yıllık destanı.:HANMİRGEN

Hakeza :KEZALİK

Hakikatler,gerçekler.:HAKAYIK

Hakim huzurunda duruşma. Davasını yargıca anlatma.:MÜRAFAA

Hakim,egemen,başat,başta gelen. Baskın.:DOMİNANT

Hakkari ilinde bir buz yalağı gölü.:CELYANO

Hakkari ilinde kaya resimleriyle tanınmış vadi.:GEVARUK

Hakkari ilinde kayak merkezi olan bir yayla.:MERGABÜTA

Hakkari ilinde Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısı.:ESENDERE

Hakkari ilinin eski adı.:ÇÖLEMERİK

Hakkari yöresinde yetişen ve yemeği yapılan maydanoza benzer bir ot.:ALO

Hakkari yöresine özgü,ateşte kaynayan ayran ile pirinç,dövülmüş buğday ve küçük köfteler katılarak hazırlanan bir yemek. Bir çeşit yoğurt çorbası.:DOĞABA

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde tarihi bir köprü.:NEHRİ

Hakkı yerine getirme.:İHKAK

Haklı,doğru.:MUHİK

Haksız olarak alınan toprak, mal.:ASABALIK

Haksız yere bir taşınmazı elde eden kişiden bu yararlanma karşılığı alınan tazminat. Bir malın kullanılmasından doğan yararın para ile değerlendirilmesi, işgal tazminatı.:ECRİMİSİL

Haksızlığa uğramış olan,mağdur.:KIYGIN

Haksızlık etme,zarar verme.Haksızlık,kıygı.Acımasızlık.:GADİR(GADR)

Hala. :ÇİÇE

Halat çımasını ,demirin ya da şamandıranın anelesine bağlamada kullanılan gemici düğümü.Gemi demirinin zinciri.:GOMİNA

Halat gibi örülmüş iplik çilesi.:TURA

Halat sargısı.:BADARNA

Halat sargısı.:BADERNA

Halat tellerinden saç gibi örülmüş olan ip.:SALMASTRA

Halat ucu. :ÇIMA

Halatı germe,gergin tutma anlamında denizcilik terimi.:KASKA

Halatın örselenecek yerinde tel yada sicimle yapılan sargı.:FAÇUNA

Halatın veya zincirin kendi etrafında dolanması.:GAMBA

Halatların çevresini,kalınlığını belirten birim.:BURGATA

Halaylarda karşılıklı söylenen manilere verilen ad.:BERETE

Haldun Taner’in bir öykü kitabı.:TUŞ

Hale.:AYEVİ

Halef. Sonra gelen.:ARDIL

Halı göbeğinin ortasındaki düz dokunmuş koyu kısım.:ALAVURT

Halı ve jakar dokuma sanayinde çözgü ipliği.:KORD

Halı ve kilim tezgahlarında kalınca ipliklerden yapılmış tarak şeklinde çerçeve.:KÜCÜ

Halı, kilim veya bez dokuma tezgahı.:HANA

Halı,kilim gibi kirkitli el dokumalarının yapıldığı dikey tezgah.:ISDAR (ISTAR)

Halı,kilim gibi örtülerin tozunu temizlemek veya şilte,pamuk gibi şeyleri kabartıp düzeltmek için üzerlerine değnekle vurmak.:ÇUBUKLAMAK

Halının iki ucundaki saçakların dibinde bulunan,atkı ve çözgü ipliklerinden yapılmış zincir örgü.:ÇİTİ

Halının iki veya dört kenarını çeviren çerçeve.(Düz veya türlü desenlerde dokunmuş halılarda kenar örgüsü,kolan,büyük su ve etlikler bordür içinde sayılırlar). Kenar süsü.:BORDÜR

Haliçlerde,tuzlu bataklıklarda ve çamurlu kıyılarda sık ormanlar oluşturan bazı ağaç ve çalı türlerine ve oluşturdukları ormanlara verilen ad.:MANGROV

Halide Edip Adıvar’ın bir romanı.:SONSUZPANAYIR

Halide Edip Adıvar’ın bir tiyatro eseri.:MASKE VE RUH

Halikarnas Balıkçısı’nın asıl adı.:CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI

Halk adına,halka karşın devrimci girişimlerde bulunan kimse. Devletin merkeziyetçiliğini savunan. :JAKOBEN

Halk arasında bebekleri kaldırdığı söylenen bir cins akbaba.:UŞAKKAPAN

Halk avcısı.:DEMOGOG

Halk dilinde etek anlamında kullanılan sözcük.:YEKTE

Halk dilinde yaban arısına verilen ad.Bal yapmayan arı.:SARICA

Halk dilinde (Anadolu’nun bazı yörelerinde) çınar ağacına verilen ad.:BİLADAN

Halk dilinde ,Karadeniz’de böğürtlene verilen ad.:MORA

Halk dilinde ,kuşun kursağında biriktirerek yavrusuna verdiği yeme verilen ad.:ZUK

Halk dilinde “çekül” sözcüğünün aldığı biçim.:ŞAVUL

Halk dilinde “küme”, “topluluk” anlamında kullanılan sözcük.:ÇOM

Halk dilinde abla.:ABA

Halk dilinde abla.:APALA

Halk dilinde abla.:MADAMA

Halk dilinde acı pul biber.:İSOT(ISIOT)

Halk dilinde ağaçkakana verilen ad.:ALAKABAK

Halk dilinde ağaçkakana verilen ad.:TAKTAKI

Halk dilinde Ağustos ayına verilen ad.:BOZAY

Halk dilinde alışmak,devamlı olmak.:DADANMAK

Halk dilinde anahtar.:AÇAR(AÇKI)

Halk dilinde anasona verilen ad.:EZELTERE

Halk dilinde ardıç kozalağına verilen ad.:EFİN

Halk dilinde arkadaş anlamında kullanılan bir sözcük.:İYEN

Halk dilinde atasözüne verilen ad.:ORANLAMA

Halk dilinde avare, işe yaramaz.:AVARA

Halk dilinde avuç. Bir avuç dolusu.:HAPAZ

Halk dilinde ayağa giyilen çok dar ve kısa giysinin görünüşü.(Şibi,ördek yavrusu anlamındadır).:ŞİBİDİK

Halk dilinde ayçiçeğine verilen ad.:ŞEMŞAMER

Halk dilinde ayrana verilen ad.:AK

Halk dilinde ayrana verilen ad.:ÇALKAMA

Halk dilinde azmış yaraya verilen ad.:ICIK

Halk dilinde babanın kız kardeşi, hala.:EME

Halk dilinde baca.:BUNARI

Halk dilinde bacaklardaki varis hastalığı.:ORDUBOZAN

Halk dilinde badem.:PAYAM

Halk dilinde bahane.:MAHNA

Halk dilinde balçık anlamında kullanılan sözcük.:ŞILIK

Halk dilinde balık yavrusuna verilen ad.:İNECİK

Halk dilinde bardak yada şişeye verilen ad.:KANYA

Halk dilinde baykuşa verilen ad.:UĞU

Halk dilinde bilmece,bulmaca anlamında kullanılan sözcük.:TAPMACA

Halk dilinde bir cins yeşil kertenkeleye verilen ad.:KEÇEMEN

Halk dilinde bir çeşit basmaya verilen ad.:ALAKİTAY

Halk dilinde bir şeyi avuç ve parmaklarını kullanarak ezmek.:HARPUÇLAMAK

Halk dilinde bir tarafı yassı,öbür tarafı sivri çatal biçiminde iki ağızlı küçük bahçe çapası,küçük kazma.:ÇEPİN

Halk dilinde biriktirmek,toplamak. :İRKMEK

Halk dilinde boşboğaz,söz taşıyan.:YALAK

Halk dilinde bozulmuş turşuya verilen ad.:MIR

Halk dilinde böğürtlen. :İTÜZÜMÜ

Halk dilinde börülceye verilen ad.:LOBİK

Halk dilinde bulgur pilavına verilen ad.:AŞ

Halk dilinde büyük bilyeye verilen ad.:TOKUR

Halk dilinde büyük heybe.:ARTMAK

Halk dilinde cam bileziğe verilen ad.:ŞEVE

Halk dilinde cam parçası.:CINCIK

Halk dilinde ceylan yavrusu.:CEREN

Halk dilinde cin.:ECİNNİ

Halk dilinde civciv. Kuş,tavuk yavrusu.:CÜCÜK

Halk dilinde çalı,geven yığınına verilen ad.:PALATIR

Halk dilinde çay demliğine ya da küçük güğüme verilen ad.Bakır ya da çinkodan yapılmış geniş ağızlı su kabı.:HALASTAR

Halk dilinde çeşme yalağı.:HAFT

Halk dilinde çınar ağacına verilen ad.:BİLADAN

Halk dilinde çimdik.:CİMCİK

Halk dilinde Çingene.:ELEKÇİ

Halk dilinde çiy,nem anlamında kullanılan sözcük.:İBA

Halk dilinde çoban köpeği.:KARABAŞ

Halk dilinde çok ağlayan kimseye verilen ad.:LELİK

Halk dilinde çuvala verilen ad.Koyun derisinden yapılan torba.:KELETE

Halk dilinde dar sokak,dar yol,patika anlamında kullanılan sözcük.:İRİM

Halk dilinde değiş tokuş anlamında kullanılan sözcük.:MIR

Halk dilinde dere yatağı.Irmak veya dere suyunun hızlı aktığı yer.:AKANAK

Halk dilinde dikenli bitki topluluğuna verilen ad.:KORAMAZ

Halk dilinde dikenli çalı,geven yığınına verilen ad.:PALATIR

Halk dilinde dikenlik anlamında kullanılan sözcük.:SİYEŞ

Halk dilinde dingile verilen ad.:İSEN

Halk dilinde dişi deveye verilen ad.:YOZ

Halk dilinde dişi hindi.:KEL

Halk dilinde doğru,gerçek.:ESSAH

Halk dilinde domates.:FİREK

Halk dilinde domuz yavrusu.:MERDEK

Halk dilinde don,şalvar. İç donu.:TUMAN

Halk dilinde doruk,zirve anlamında kullanılan sözcük.:DORA

Halk dilinde ekilmeden bırakılmış tarlaya verilen ad.:KEN

Halk dilinde ekin yığınına verilen ad::RAMAS

Halk dilinde ekini biçilip kaldırılmış tarlaya verilen ad.:KOZAN

Halk dilinde eldiven. :ELCEK

Halk dilinde eriğe verilen ad.:TAMAS

Halk dilinde erkek eşeğe verilen ad.:MİZA

Halk dilinde erkek sevgiliye verilen ad.:AŞNA

Halk dilinde eski ayakkabıya verilen ad.:KELİK

Halk dilinde eşek. :KARAKAÇAN

Halk dilinde Eylül ayına verilen ad.:VERİMAY

Halk dilinde fare kapanına verilen ad.:FAKAN

Halk dilinde fasulye ya da börülceye verilen ad.:LOĞLAZ

Halk dilinde fındığa verilen ad. :ÇETLEVİK

Halk dilinde fıtık çıkması veya fıtığı çıkmış kimse.:KAVUÇ

Halk dilinde gelin biçiminde yapılmış bez bebeğe verilen ad.:DODOPAL

Halk dilinde gelincik çiçeğine verilen ad.:NÜNÜ

Halk dilinde gürgen ağacına verilen ad.:İSİRİN

Halk dilinde haberci anlamında kullanılan sözcük.:AYTAR

Halk dilinde hala. Babanın kız kardeşi.Büyük hala.:BİBİ

Halk dilinde havlu. Pamuk ve keten ipliğinden özel olarak dokunan el ve diz havlusu.:PEŞKİR

Halk dilinde havluya verilen ad.:SİLEK

Halk dilinde havuca verilen ad.:TEBEROTU

Halk dilinde hela. :KENEF

Halk dilinde hep beraber.:KOŞA

Halk dilinde herkesin söylediğini yapan,iltifat meraklısı kimseye verilen ad.:EFELEK

Halk dilinde hindiye verilen ad.:CULUK

Halk dilinde hindiye verilen ad.:PİLLİK

Halk dilinde huysuz,aptal anlamında kullanılan sözcük.:ŞALAK

Halk dilinde içinde yağ,peynir gibi şeylerin saklandığı mağaraya verilen ad.:OPAN

Halk dilinde ihbar yazısı.:CURNAL

Halk dilinde ilkbahara verilen ad.:YAZAĞZI

Halk dilinde ilmek.:DİN

Halk dilinde ince uzun boylu,mızmız.:KILKUYRUK

Halk dilinde infilak.:BÖSME

Halk dilinde insanları aşağılamak için kullanılan bir hakaret sözü.:KAPÇIK

Halk dilinde kaburga kemiği.:İYA

Halk dilinde kadınlara özgü cezaevi. Kadın hapishanesi.:İMAMEVİ

Halk dilinde kakule bitkisine verilen ad.:HEL

Halk dilinde kalbur altında kalan kırıntılar veya uzaktan akraba olan.:DIĞDIĞI

Halk dilinde kanyon.:KAPUZ

Halk dilinde kapıya verilen ad.:İSİK

Halk dilinde kara kurbağasına verilen ad.:OTLUBAĞA

Halk dilinde kardeş.:KADA

Halk dilinde Kasım ayına verilen ad.:KOÇAYI

Halk dilinde kayısı ve zerdaliye verilen ad.:MİŞMİŞ

Halk dilinde kayısıya verilen ad.:EŞBABİYE

Halk dilinde keçiyolu,patika.:İZLEK

Halk dilinde kefal.:AKBALIK

Halk dilinde kekeme.:KEKE (KEKEÇ)

Halk dilinde kemik veremi. Fistül.Akıntılı hastalık.:AKARCA

Halk dilinde kertenkele.:BARAK

Halk dilinde kertenkeleye verilen ad.:ELÖPEN

Halk dilinde keser. Büyük balta.:KERKİ

Halk dilinde kır lalesine veya gelincik çiçeğine verilen ad.:PAMPAL

Halk dilinde klarnet. :GIRNATA

Halk dilinde klitoris,bızır.:DILAK

Halk dilinde kocaman.:KAZULET

Halk dilinde köpek yavrusu. Küçük av köpeği.:GÖBELEZ (GÖBLEZ)(GÖLBEZ)

Halk dilinde köylerde hekimlik yapan kimselere verilen ad.:OTÇU

Halk dilinde küçük çömleğe yada güveç kabına verilen ad.:GÜDÜ

Halk dilinde küçük köpeğe verilen ad.:OŞİK

Halk dilinde kümese verilen ad.:PİN

Halk dilinde kürek kemiğine verilen ad.:KEBZE

Halk dilinde lahanaya verilen ad.:FEREN

Halk dilinde limona verilen ad.:SULUZIRTLAK

Halk dilinde lodos.:AKYEL

Halk dilinde Lodosa verilen ad.:KABAYEL

Halk dilinde lor peynirine verilen ad.:ÇOMA

Halk dilinde makaraya verilen ad.:TAKMAK

Halk dilinde manda yavrusuna verilen ad.:GOCİK

Halk dilinde mandaya verilen ad.Camız.:KÖMÜŞ

Halk dilinde Mart ayına verilen ad.:AKARAY

Halk dilinde Mart ayına verilen bir ad.:ADAR

Halk dilinde martıya verilen ad.:AKKUŞ

Halk dilinde meme,göğüs.:CİCİK

Halk dilinde mendile verilen ad.:PETE

Halk dilinde mercimek.:YASMIK

Halk dilinde merdiven.:BASAK

Halk dilinde mezara verilen ad.:KARADAM

Halk dilinde mısır.:LAZOT

Halk dilinde mısıra verilen ad.:MATA

Halk dilinde mızıkçı, yaygaracı, gürültücü anlamında kullanılan sözcük.:KACARA

Halk dilinde minnet.:MÜDANA

Halk dilinde mutfağa verilen ad.:TAKANA

Halk dilinde mutfak.:AŞHANE

Halk dilinde mürver ağacına verilen ad.:MELESİR

Halk dilinde nezleye verilen ad. :ENGİ

Halk dilinde nine anlamında kullanılan bir sözcük.:BOYNA

Halk dilinde nisan ayına verilen ad.:AÇARAY

Halk dilinde ocak ayına verilen ad.:DONARAY

Halk dilinde oklava.:OKLAĞAÇ

Halk dilinde olgunlaşmamış ham meyve.:KOZAK

Halk dilinde ormandan açılmış tarlaya verilen ad.:İLİT

Halk dilinde otlak.:ÖRÜ

Halk dilinde özleme,göreceği gelme,isteme.:ÖKSEME

Halk dilinde pancara verilen ad.:PEZİK

Halk dilinde paraya verilen ad.:YEKEN

Halk dilinde parıltı.:IŞILAK

Halk dilinde pestil.:BASTIK

Halk dilinde Rus.:MOSKOF

Halk dilinde saklambaç oyununa verilen ad.:MULAVARA

Halk dilinde saksağan. Kestane kargası da denilen iri gövdeli bir kuş.:ALAKARGA


Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:16