Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- I (Iğdır ilinde... -Izgara...)

I (Iğdır ilinde... -Izgara...)

e-Posta Yazdır PDF

 

Iğdır ilinde,Türkiye ile Nahcivan arasında gümrük kapısı.:DİLUCU

Ihlara vadisinin girişinde bulunan bir kaplıca.:ZİGA

Ilgın,pusarık,serap.:YALGIN

Ilgın,pusarık.:SERAP

Ilık ve sıcak denizlerde sürüler halinde yaşayan,boyları 3 m’ye kadar erişebilen memeli deniz hayvanı.:YUNUS

Ilıman ve tropik denizlerin kıyılarında ,kayalık kıyılarda , sığ sularda yaşayan 25-35 cm uzunluğunda kırmızı benekli,mavi veya yeşil bir balık. Çil balığı.:LAPİNA

Ilısu barajının sular altında kalacak olan ve on iki bin yıl öncesine tarihlenen bir höyük.:KÖRTİKTEPE

Irak Türkmenleri arasında yaygın bir bestenin adı.:AZADVARİ

Irak,İran ve Suriye’de yaşayan Hıristiyan bir topluluk.:KELDANİLER

Irak’ın Musul kenti yakınında Yezidiler tarafından kutsal sayılan vadi.:LALEŞ

Irak’ın resmi haber ajansı.:INA

Irak’ta 12. Yüzyılda kurulan bir İslam tarikatı.:RİFAİLİK

Irak’ta bir kent.:AMARA(AMARE)

Irak’ta bir kent.:ANE

Irak’ta Musul yakınında eski Asur başkenti.:NİNOVA

Irak’ta Musul yöresinde yaşayan bir halk.:ŞEBEKLER

Irkçı beyaz azınlık yönetimine karşı sürdürülen mücadelenin önderlerinden biri olan Zimbabveli siyaset adamı.:NKOMO

Irkçılık.:RASİZM

Irmak ile dere arası büyüklükte akarsu.:ÇAY

Irmak ve kaynarca sularının buharlaşması sonucunda oluşan, çoğunlukla beyaz yada gri renkli katmanlı bir kayaç, pamuktaşı. Pamukkale örneğinde olduğu gibi,kimi kaynak sularının yığdığı kalker tortu.:TRAVERTEN

Irmaklarda işleyen altı düz,gondola benzeyen bir tür kayık.:PELEME

Irmaklarda işleyen bir çeşit altı düz tekne.:TOMBAZ

Irmaklarda işleyen ve şişirilmiş tulumlar üzerine kurulan bir çeşit sal.:KELEK

Irmaklarda ve göllerde kullanılan küçük bir kayık.:ÇIRNIK

Irmaklarda ve haliçlerde yük taşımakta kullanılan tekne.:GABAR

Irmaklarda ve sığ sularda yük taşımakta kullanılan bir tür tekne.:LİMBO

Irmakları geçmek için kullanılan sal.:POT

Irmakların sürükleyip biriktirdiği kalın kum.:KAYIR

Isı denetir.:TERMOSTAT

Isı derecesi,sıcaklık.:SUHUNET

Isı düşmesi sonucu göçücü balıkların Karadeniz’den Marmara’ya ve Akdeniz’e inmesi. (Rusça).:KATAVASYA

Isı veren.:EKZOTERMİK (EGZOTERMİK)

Isı yada suya karşı dayanıklı olduğu için yağ,plastik,merhem gibi maddelerin yapımında kullanılan silisyumlu organik cisimlerin genel adı.:SİLİKON

Isı yayar.:KONVEKTÖR

Isı yayımı.İletim.:KONVEKSİYON

Isının sıfır derecenin altına düşmesi.:DON

Isının üretilmesini,iletilmesini ve kullanılmasını inceleyen fizik dalı.:TERMİK

Isırgan otuna verilen bir başka ad.:DALGAN

Isırgangillerden,Çin Vietnam ve Malezya’da yetişen ve lifleri dokumacılıkta kullanılan değerli bir bitki.:RAMİ

Isıtma yöntemiyle topaklaştırılmış cevher.:SİNTER

Isıtmada güneş ışınlarından yararlanmayı sağlayan aygıt.:ENSOLATÖR

Isıya dayanıklı bir cam. :JENA

Iskarta mal. :MARDA

Islak duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madeni toprak boyalarla resim yapma yöntemi ve bu yöntemle yapılmış olan resim.:FRESK(FRESKO)

Islaklık, nem.:HÖL(ÖL)

Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak.:KİL

Islatılarak yünü alınmış ham koyun derisi. Tüyü,yünü,kılı alınmış, kırkılmış ham derilere verilen ad.:TOLA

Islıkçı ördek de denilen ve yurdumuzun sulak alanlarında da yaşayan ördek cinsi.:FİYU

Ismarlama,gönderme.:HAVALE

Ispanağa benzer,yenilebilir bir kır bitkisi.:HOŞKURAN

Ispanak ve benzeri sebzelerle yapılan bir tür börek.:AFAR

Ispanak, pancar gibi sebzelerle pirinç ve bulgur karıştırılarak yapılan bir yemek.Mersin yöresine özgü,çeşitli sebze ve otlarla yapılan bulgur pilavı.:ÇİLEME

Ispanakgillerden yaprakları etli bir bitki.:IŞTIR(IŞTAR)

Ispanakgillerden,vitamince zengin bir bitki.:PANCAR

Isparta ili Aksu ilçesinde bir mağara.:CIV

Isparta ilinde kayak merkezi olan bir dağ.:DAVRAS

Isparta ilinde,doğal değerlerin korunması amacıyla ulusal park kapsamına alınan göl.:KOVADA

Isparta ilinde,Türkiye’nin en derin mağaralarından biri.:KUZUKULAK

Isparta ilinin eski adı. :HAMİDABAD

Isparta yakınında, 1991’de “tabiat parkı” kapsamına alınan krater gölü.:GÖLCÜK

Isparta yöresinde yetişen ve iyi bir sofra şarabı veren üzüm cinsi.:AKGEMRE

Isparta’nın Aksu ilçesinde bir mağara.:ZİNDAN

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bir mağara.:İNÖNÜ

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bir mağara.:KAPIZİNİ

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı bir belde.:BARLA

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde antik bir kent.:ADADA

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde bitki örtüsünün çeşitliliği ve doğal güzelliğinden dolayı “tabiat parkı” kapsamına alınmış yöre.:YAZILIKANYON

Issız bir yerde kişinin tek başına olmaktan duyduğu korku.:OTOFOBİ

Issız yerde yalnız kalma.Yalnızlık.:HALVET

Istırap ve acı çeken.:MUSTARİP

Istranca dağlarında yetişen mor renkli orman gülü.:ZELENİKA

Işığa karşı bakıldığında kağıt tabakasının yapısal görünüşü.:EPER

Işığı yansıtan,varlıkların görüntüsünü veren cilalı ve sırlı cam.:AYNA

Işığın vakum içinde bir yılda kat ettiği mesafe.(9,46 trilyon km).:IŞIK YILI

Işık enerjisini taşıyan en küçük birim. Işık taneciği.Boşlukta 300.000 km/sn’lik bir hızla yayılan ışık taneciği. Işığın kuantum parçacığı.Elektromanyetik kuvvet taşıyan bozon.:FOTON

Işık hızına çok yakın bir hızda hareket eden,çok küçük bir kütleye sahip nötr atomaltı parçacık.:NÖTRİNO

Işık kaynağının 1 saniyede çevresine yaydığı ışık enerjisi.:AKI

Işık ölçer.:POZOMETRE

Işık ölçümü.:FOTOMETRİS

Işık şiddeti 1 mum olan,eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içinde yayımladığı ışık akısı.Işık akısı birimi.:LÜMEN

Işık şiddeti birimi.:MUM

Işık şiddeti temel birimi.:KANDELA

Işık veren,parlak. Nurlandıran.:MÜNİR

Işık yaratan,doğuran.:FOTOJEN

Işık.:ŞAVK

Işık.:ZİYA

Işıklanma süresi saniyenin 25’te biri yada daha kısa olan hızla bir hareketi çekme yöntemi ve bu yöntemle çekilen fotoğraf. Fotoğraf filmi üzerine saptanan zaman parçası.Fotoğrafik an.Objektifin çok kısa bir süre içinde açılıp kapanmasıyla çekilen fotoğraf.:ENSTANTANE

Işıklı,aydınlıklı. :NURİ

Işıklı,nurlu. :NURANİ

Işıklı,parlatılmış,aydınlatılmış.:MÜNEVVER

Işın demeti.:HUZME

Işın yada ısı yayan.:RADYAN

Işınbilim..:RADYOLOJİ

Işınım yeğinlik düzeyini algılayıp ölçen aygıt.Bilgisayar ekranı.:MONİTÖR

Işınım.:RADYASYON

Itırlı,güzel kokulu.:MUATTAR

Itriyum elementinin simgesi.:Y

Izgara veya kömür ateşinde sebzelerin kabuklarıyla pişirilmesi.:KÖZLEMEK

Izgara.:GRİL

Izgarada pişirilmiş kalın sığır filetosu dilimi.:ŞATOBRİYAN

 

Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:17