Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- İ (İbadet edenler... -İznik gölünün...) - Sayfa 3

İ (İbadet edenler... -İznik gölünün...) - Sayfa 3

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
İ (İbadet edenler... -İznik gölünün...)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar
İpliği büküm ameliyesine tabi tutulduktan sonra düz armür ile dokunan ince yün kumaşlar. Çok bükümlü iplikle dokunmuş bir çeşit ince ipek kumaş.:KREP

İpliği çile yapmaya yarayan, iki ucu çengelli tahta araç.:ILGIDIR

İplik eğirmeye yarayan araç,kirmen.İğ.:EĞİRMEN

İplik sarılan elemgenin, üzerinde döndüğü ağaç eksen.:DİKEÇ(DİKÇE)

İpliklerin boyanmak istenmeyen bölümlerinin ağaç kabukları,yapraklar veya balmumuyla sarılarak boyaya batırılması yoluyla uygulanan bir tür boyama tekniği.:İKAT

İpliklerin fazla bükülmüş bulunmasından dolayı bürümcük görünüşlü bir tür kumaş. (Yazlık kadın elbisesi yapılır.).:JORJET

İpotek, rehin.:TUTU

İpten düğümlü saçaklarla oluşturulan bir el sanatı.:MAKRAME

İrade ve ihtiyarını şeyhe vermiş kişi. Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen,onun doğrultusunda ilerleyen kimse.:MÜRİD (MÜRİT)

İradesizlikten ileri gelen sürekli cansızlık,kayıtsızlık, duyumsamazlık.:APATİ

İran asıllı bir kavim ve İran’ın güneyinde bu kavmin adıyla anılan bölge.:FARS

İran ile Türkmenistan arasındaki sınırı oluşturan ırmak.:ATREK

İran mitolojisinde 30 kuş büyüklüğündeki , Elbruz dağının doruğuna tünemiş efsanevi kuş.Bir gözüyle tüm geleceği,ötekiyle geçmişi görür.Halk arasındaki adı Zümrüdü Anka.:SİMURG

İran Moğolları döneminde bastırılan bir tür kağıt para.:ÇAV

İran müziğine özgü bir tür ut.:SETAR

İran müziğine özgü,lavtaya benzer telli bir çalgı.Kemençe.:RUD

İran saray ve evlerinde avluya bakan,üç yanı açık sundurma.:TALAR

İran takviminde altıncı ay.:ŞEHRİR

İran ve Hindistan’da,aşure günlerinde gezdirilen İmam Hüseyin’in Kerbela’daki mezarının gümüş maketine verilen ad.:ZARİH

İran ve Türk edebiyatlarında (Divan edebiyatında) bir şairin beş mesnevisinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapıt.:HAMSE

İran yönetim örgütlenmesinde imparatorluk topraklarında yaşayan kabilelere verilen ad.:İLAT

İran’da 1501-1732 yılları arasında hüküm süren hanedan.:SAFEVİLER

İran’da 1779-1925 yılları arasında hüküm süren bir Türkmen boyu.:KAÇARLAR

İran’da Alevi anlamında kullanılan sözcük.:GÖRANLAR (GURAN)

İran’da bir kent.:KAŞAN

İran’da en ince düğümlü halılara verilen ad.:NAİN

İran’da İmam Hüseyin’in çektiği acıları anlatan öykücülere verilen ad.:ROZEHAN

İran’da Mecusi dinini kuran kimse.:ZERDÜŞT

İran’da Sasani hükümdarlarına verilen ad.:KİSRA

İran’da Şiiliğin merkezi olan kent.:KUM

İran’da tarihi bir kent.:REY

İran’dan başka Avrupa ve Amerika’da da yaygın olan bir din. 19. Yüzyılda İran’da kuruldu.:BAHAİLİK

İran’ın plaka imi.:İR

İran’ın resmi haber ajansı.:İRNA

İranlıların efsanevi hükümdarı. Yaşamına ilişkin bilgiler, Herodotos’a ve Firdevsi’nin Şehnamesine dayanır.:FERİDUN

İri balıklarda kılçık durumunda olan kemik.:GELMİÇ

İri bir armut cinsi. :DEVECİ

İri bir çeşit çiğde. :ÇILAN

İri bir fındık cinsi. Tombul fındık.:FOŞA

İri bir hünnap cinsi. :ÇİLAN

İri bir nohut cinsi. :KOÇBAŞI

İri fare. :CARDON

İri gövdeli ve kısa saplı bir tambura türü.Saplı,kopuza benzeyen beş telli ve yirmi altı perdeli saz.Meydan veya divan sazı da denir.:ÇÖĞÜR

İri gözlü büyük bir cins balık ağı.:İSKORÇİLA

İri gözlü kalbur.:ÇİLİNGİR

İri kemik.:OMACA

İri kepekli un.:RAZMOL

İri köpek, çoban köpeği.:ÇOMAR

İri muşmula. Döngel.:BEŞBIYIK

İri palamut balığına verilen ad.:TORİK

İri saman. Kaba saman.:ÇELMİK

İri taneli bir bezelye cinsi.:ARAKA

İri taneli bir kiraz cinsi.:NAPOLYON

İri taneli bir pirinç türü.:RAKO

İri taneli bir zeytin cinsi.:KALAMATA

İri taneli misket üzümü.:MALAGA

İri taneli tahıl.:YARMA

İri taşların tıraşlanmasında kullanılan tırnaklı bir alet.:DOP

İri ve boru biçiminde beyaz veya sarı renkli çiçeği olan bir süs bitkisi. Gelin çiçeği.:KALA

İri ve çok mayhoş bir elma cinsi.:HÜRYEMEZ

İri ve güçlü bir bekçi köpeği cinsi. Çoban köpeği.:MASTİF

İri ve kokulu çiçekler açan bir süs bitkisi.:SÜSEN

İri ve korkunç görünümlü insan. Çok iri yarı kimse.:ZEBELLA

İri ve sert taneli,uzun saplı ve kılçıklı bir buğday cinsi.:ÇALIBASAN

İri ve siyah taneli sofralık bir üzüm cinsi.:İRİKARA

İri ve tatlı bir erik cinsi.:BARDAK

İri ve uzun burunlu.:BURNAZ

İri ve verimli kiraz çeşidi.:VAN

İri ve yuvarlak taneli bir üzüm cinsi.:DEVEGÖZÜ

İri yapılı Macar çoban köpeği soyu.:KOMONDOR

İri yapılı,sarımsı ya da yeşilimsi renkte bir kıyı kuşu.:KOCAGÖZ

İri yapılı,uzun boylu ve şişman kimse.:DIZMAN

İri yarı,anlayışsız ve kaba kimse.:AYIBOĞAN

İri yarı,güçlü kuvvetli ve erkeksi kadın.:AMAZON

İri yarı,kırıcı,sinirli,asık yüzlü kimse.:AZNAVUR

İribaş.:TETARİ

İrice bir çeşit hıyar.:ACUR

İridyum’un simgesi. :İR

İrileşme,büyüme.:TAHACCÜM

İrin kesesi. :ABSE

İrinli yara. Pis koku.:UFUNET

İrkilerek toparlanma. :İRİKME

İrlanda Cumhuriyeti’nin plakası.:İRL

İrlanda Cumhuriyetinin resmi adı.:EİRE

İrlanda denizinde bir ada.:MAN

İrlanda Kurtuluş Ordusu.:İRA

İrlanda tarihine ve mitolojisine göndermeler yapan şiirleriyle tanınan 1995 Nobel ödülünü kazanan İrlandalı şair.:SEAMUSHEANEY

İrlanda’nın plakası.:EİR

İrlandalı şair ve oyun yazarı.:OSCARWİLDE

İrmik ve şekerle yoğrularak fırında pişirilen bir tür kurabiye.:ACIBADEM

İsa Derneği denilen bir Hıristiyan derneğinin üyesi.:CİZVİT

İsa Peygambere verilen adlardan biri.:MESİH

İsa Peygamberi ele vermesiyle tanınan Yahudi.:YAHUDA

İsa peygamberin çarmıha gerildiği tepenin adı.:GOLGOTHA

İsa Peygamberin doğum ve gizli yaşam yeri olduğu sanılan bugünkü İsrail kenti.:NASIRA

İsa Peygamberin havarileriyle birlikte yediği son yemeği anmak için, Hıristiyanların kilisede bir kap içinde ekmek ve şarabı kutsayarak yaptıkları dinsel tören.:KUDAS

İsa’dan sonraki kutsal kitaplar. İncil ve ekleri.:AHTİCEDİT

İsa’nın 12 havarisinden ve dört büyük İncil yazarından biri.:YUHANNA

İsa’nın doğum gününün kutlandığı yortu.:NOEL

İsa’nın doğumuna ve Noel yortusuna verilen ad.İsa,Meryem ve Vaftizci Yahya’nın doğum yıldönümüne Hıristiyanlıkta verilen ad.:NATİVİTAS

İsa’nın Ortodokslarca kutlanan doğum yortusu.:BOCUK

İsa’nın ölümünden önce yandaşları ile birlikte Paskalyayı kutladığı yer.:CENACULUM

İshak Peygamberin karısı ve Yakup Peygamberin annesi olan kadın.:REBEKA

İshal,hafif sürgün.:LİYNET

İshal.:AMEL

İsilik.:ISIRGIN

İsimler.:ESAME (ESAMİ)

İsimler.:ESMA

İskambil destesinin en altındaki kağıt.:FAÇA

İskambil kağıdı ile oynanan bir oyun.:BASMA

İskambil kağıtlarında papaza verilen ad.:RUA

İskambil kağıtlarının dört grubundan benekleri kırmızı,kalp biçiminde olanı.:KUPA

İskambil kağıtlarıyla oynanan bir çeşit oyun.:FİRAVUN

İskambil kağıtlarıyla oynanan bir çeşit oyun.:LASKİNE

İskambil kağıtlarıyla oynanan bir oyun.:OHEL

İskambil kağıtlarıyla oynanan bir tür kumar.:BAKARA

İskambilde birli.:AS

İskambilde ikiliden altılıya kadar olan oyunda puan kazandırmayan kağıtlar.(Örneğin bezikte,ikiliden dokuzluya kadar olan kağıtlar konçinadır).:KONÇİNA

İskambilde karo.:ORYA

İskambilde koz.:ATU

İskambilde maça rengine verilen bir başka ad.:PİK

İskambilde sinek işaretine verilen bir başka ad.:İSPATİ

İskambilde üçlüye verilen ad.:TERSA

İskambilde vale,bacak,oğlan.:FANTİ

İskambildeki karo rengine verilen bir başka ad.:DİNERİ

İskambildeki sinek rengine verilen bir başka ad.:TREFL

İskambilin atası sayılan 78’lik desteye ve bu desteyle bakılan falcılık yöntemine verilen ad. Özel kağıtlarla bakılan bir fal türü.:TAROT

İskambillerle oynanan bir tür oyun.:REMİ

İskandinav folklorunda doğa güçlerini simgeleyen peri.:ELF

İskandinav folklorunda,bazen büyü de yapabilen kötü ruhlu dev canavar.:TROLL

İskandinav mitolojisinde ağıyla yakaladığı denizcileri kapıp kaçırdığına inanılan tanrıça.:RAN

İskandinav mitolojisinde gündüz tanrısı.:DAG

İskandinav mitolojisinde ilk insan.:ASK

İskandinav mitolojisinde Odin de denilen savaş tanrısı.:VOTAN

İskandinav mitolojisinde,savaşta ölen kahramanların gittikleri cennet.:VALHALLA

İskandinav mitolojisinde,yaşlı bir kadın olarak tasarımlanan kader tanrıçası.:URD

İskandinav ülkelerine özgü eski bir üflemeli bir çalgı. (Tarih öncesi tunç korno).:LUR

İskele gibi yerlere yanaşan teknelere girip çıkmayı sağlayan tahta köprü,gemi merdivenine verilen ad.:DOSA

İskendername,Cemşid ü Hurşid adlı mesnevileri ve Divan’ ı ile tanınmış XIV. Yüzyıl divan şairi.:AHMEDİ

İskenderun’a özgü bir fırtınanın yerel adı.:YARIKKAYA

İskoç çoban köpeği de denilen uzun tüylü bir köpek cinsi.:KOLİ

İskoç erkeklerinin giydiği kısa eteklik.:KİLT

İskorpit balığına verilen bir başka ad.:SOKAN

İskorpitgillerden,Akdeniz ve Atlas Okyanusunda yaşayan yüzgeçleri dikenli ve zehirli,eti lezzetli bir balık.:LİPSOS

İslam hukukunda: Köle,tutsak.:RAKİKA

İslam bilginlerinin bir konuda fikir birliği etmeleri.İslam müçtehitlerinin hukuki bir soruna ilişkin olarak aynı yargı üzerinde birleşmeleri.:İCMA

İslam devleti tebaasında olan ve haraç veren Hıristiyanlar,Yahudiler.Türk gölge oyununda Müslüman olmayan tiplemelere verilen ad.:ZİMMİ

İslam devletlerinde maliye işlerinden sorumlu görevli.:MÜSTEVFİ

İslam dininde Cebrail’e verilen bir ad.:RUHÜLKUDÜS

İslam dininde evliliğin sona ermesi. Erkeğin karısını boşaması.:TALAK

İslam dininde kan dökmenin karşılığında ödenen bedel.:DİYET

İslam dininde,dince yasaklanmadığı halde yapılmaması istenen.:MEKRUH

İslam dinini bırakıp başka bir dine geçmiş olan kimse.:MÜRTET

İslam dünyasında bilim anlayışını ve doğa bilimlerine dayalı bir felsefi düşünce tarzını egemen kılmak için 10. Yüzyılda Basra’da kurulan dernek.:İHVANÜSSAFA

İslam dünyasında Sünniliğin yerleşmesine önemli katkıda bulunmuş,İslam tarihi ve tefsir alanlarında çok kapsamlı yapıtlar vermiş İslam bilgini.:TABERİ

İslam dünyasında yetişmiş en büyük hekim olarak kabul edilen ünlü doğulu hekim ve filozof.:EBUBEKİRGAZİ

İslam düşüncesinde Farabi ile başlayan Aristotelesçi felsefe geleneğinin temsilcilerine verilen ad.:MEŞŞAİLER

İslam felsefesinde,gerçeğe sezgi yoluyla ulaşılabileceğini savunan akım.:İŞRAKİYE

İslam gelenekleriyle Yunan düşüncesini bütünleştiren çalışmalarıyla tanınan İslam felsefeci.:İBNİRÜŞD

İslam hukuk bilgini. Fıkıh bilgini.:FAKİH

İslam hukukuna göre hüküm veren mahkemelerin başkanları.Tanzimat’a kadar her türlü davaya Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme,boşanma,nafaka,miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.:KADI

İslam hukukunda din ve dünya işleri ile ilgili ana kaynaklardan yararlanarak konulmuş olan kuralların bütünü.:FIKIH

İslam hukukunda elden çıkmış ve yeniden ele geçmesi beklenmeyen mal.:ZİMAR

İslam hukukunda kocası ölen yada kocasından boşanan kadının yeniden evlenmesi için beklemesi gereken süre.:İDDET

İslam hukukunda kocası tarafından kesin biçimde boşanan kadının eski kocasıyla yeniden evlenmesini olanaklı kılmak için başka bir erkekle evlenip boşanması.:HÜLLE

İslam hukukunda zina suçu işleyenlerin taşlanarak öldürülmesi.:RECİM(RECM)

İslam hukukunda,kadının nikah ile kocasından hak ettiği mal.Şeriat gereği nikah sırasında kız ailesine ağırlık niteliğinde ödenen para.:MİHR

İslam hukukunda,yaralama yada organ kesme suçları nedeniyle zarar görene verilmesi gereken diyet.:ERŞ

İslam inancına göre ölüleri mezarında sorguya çeken iki melekten biri (Diğeri Münkir).:NEKİR

İslam inancına göre kıyamet günü bütün ölülerin dirilerek toplanacağı yerin adı.:ARASAT

İslam inancına göre kıyametin kopacağını gösteren iki kavimden biri.(Diğeri:Mecüc).:YECÜC

İslam inancına göre şeytan’ın Tanrı’ya başkaldırmadan önceki adı.:AZAZİL

İslam inancına göre,cennetin muhafızı olan melek.:RIDVAN

İslam inancında kıyamet gününden önce ortaya çıkarak insanları dine döndürüp mutluluğa kavuşturacağına inanılan kişi.:MEHDİ

İslam inanışına göre kıyamet gününü,öttüreceği boru ile bildirecek olan melek.:İSRAFİL

İslam inanışına göre,bir dumandan yada ateşten oluşan,duyularla algılanamayan ve zekası olan cisimsel varlık.:CİN

İslam kültürlerinde belirli kurallara uyarak güzel yazı yazma sanatı.:HÜSNÜHAT

İslam kültüründe belirli kurallara uyarak güzel yazı yazma sanatı.:HAT

İslam ordularında piyade erlerine verilen ad.:RACİL

İslam ülkelerinde genellikle İslam dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer.:MEDRESE

İslam ülkelerinde kullanılan kimi mızraplı ve yaylı çalgıların ortak adı. Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış,üzerine ince bir deri gerilmiş uzun saplı telli saz.:REBAB

İslam ülkelerinde özgür bırakılmış kölelere verilen ad.:MEVALİ

İslam’da (Şiilerde) geçici evliliğe verilen ad.:MÜTA

İslam’da ehl-i sünnet mezheplerinin en büyüğü.:EŞARİYE

İslam’da ehl-i sünnet mezheplerinin en büyüğü.:EŞARİYE(EŞARİLİK)

İslam’da geçici evliliğe verilen ad.:MUTA

İslam’da olmuş ya da olacak her şeyin içinde yazılı olduğu tanrısal kitap. Üzerinde kaderin yazılı olduğu ilave levha.:LEVHİMAHFUZ

İslam’da,bütün yasakların ve yükümlülüklerin kaldırılmasını savunan dinsel akımlara verilen ortak ad.:İBAHİYE

İslam’ın iki büyük kolundan biri olan Şiilik.:ŞİA

İslamiyet de,hac sırasında cemre denen taş yığınına yedişer taş atma geleneği.:ŞEYTANTAŞLAMA

İslamiyet’e göre cehennemde bulunan bir kuyu.:GAYYA

İslamiyet’e karşı Budizm’i savunmuş,bu yolda babası Hülagu Han’ın başlattığı mücadeleyi sürdürmüş ünlü İlhanlı hükümdarı.:ABAKAHAN

İslamlığın erken dönemlerinde Irak’ta kurulan iki büyük kentten biri.:KUFE

İslamlığın ilk dönemlerinde kullanılmaya başlanan kısa mızrak.:ANEZE

İslamlığın Şii mezhebinde belli başlı dinsel liderlere verilen şeref unvanı.:AYETULLAH

İslamlık öncesi Türk edebiyatında maniye verilen ad.:AŞULA

İslamlıktan önce Arapların taptıkları Lat ve Uzza putlarına verilen ad.Büyücü.Şeytan.Haddini aşan,ilahlık taslayan anlamına gelir.:TAGUT

İslamlıktan önceki Türk edebiyatında ağıta verilen ad. Eski Türklerde ölen bir kişinin ardından yazılan şiir türü.:SAGU(SAĞU)

İsmail Peygamberin oğullarından biri.:EDBİL

İsmailiye,Karmatiye ve Dürziye mezheplerini halk arasında yaymakla görevli kimselere verilen ad.:DAİLER

İspanya bisiklet turuna verilen ad.:VUELTA

İspanya diktatörü Franco’ya büyük şef anlamında verilen unvan.:CAUDİLLO

İspanya iç savaşında coşkulu bir hatip olarak efsanevi ün kazanan ve La Pasionaria takma adıyla bilinen komünist kadın önder.:DOLORES İBARRURİ

İspanya Komünist Partisinin kısa yazılışı.:PCE

İspanya kökenli bir av köpeği cinsi.:ALANO

İspanya kökenli olup 1984’ten beri yurdumuzda da yetiştirilen bir zeytin ağacı türü.:MANZANİLLA

İspanya plakası. :E

İspanya tarihinde baskıdan kurtulmak amacıyla Hıristiyanlığı benimsemiş göründüğü halde gizlice Yahudiliğin gereklerini yerine getiren Yahudilere verilen küçültücü ad.:MARRANO

İspanya ve Cezayir’e özgü badem,koruk,su ve şekerle yapılan serinletici içecek.:AGRAZ

İspanya’da 16. Ve 17. Yüzyıllarda ortaya çıkan mistik bir hareketin yandaşlarına verilen ad.:İLLUMİNATİ

İspanya’da 18. yüzyılda son derce popüler olan,kısa ve yergili müzikal güldürü.:DONAM

İspanya’da bir kent.:PASADENA

İspanya’da hüküm sürmüş bir İslam hanedanı.:AMİRİLER

İspanya’da ortaçağda Müslümanlarla sınır komşusu bölgelerin başına getirilmiş soylulara verilen unvan.:ADELANTADO

İspanya’da soylu kadınlara verilen onur unvanı.:DONA

İspanya’da türlü nedenlerle düzenlenen her çeşit şenliğe verilen ad.:FİESTA

İspanya’da üretilen ünlü bir beyaz şarap.:JEREZ

İspanya’da üretilen ünlü bir şarap.:MALAGA

İspanya’da ve özellikle Portekiz’de sırlı fayanstan yapılan duvar kaplama karosu.:AZULEJO

İspanya’da, tarih öncesi dönemlere ait duvar resimleriyle ünlü mağara.:ALTAMİRA

İspanya’da,Endülüs Araplarından kalma saraylara verilen ad.:ALKAZAR

İspanya’nın Bask bölgesine özgü bir peynir cinsi.:İDİAZABAL

İspanya’nın en uzun ırmağı.:EBRO

İspanya’nın eski para birimi.:PESETA

İspanya’nın Granada kentinde,Endülüs Emevileri’nden kalma ünlü saray.:ELHAMRA

İspanya’nın kuzeyinde özerk bölge.:KATALONYA

İspanya’ya özgü, içkilerle birlikte servis yapılan küçük meze tabağı.:TAPAS

İspanya’ya özgü,Flamenko dansının bir türü.:ALEGRİA

İspanya’ya özgü,hasırdan yapılmış bir kepçe aracılığıyla bir topun atılıp tutulmasına dayanan ve pelota da denilen spor dalı.:JAİALAİ

İspanyol dilinde şarkının küçültülmesi.Eski İspanyol edebiyatında müziklendirilmiş,ezgiler ve şarkılarla çeşnilendirilmiş küçük piyes.:TONADİLLO

İspanyol mutfağına özgü,tavuk eti,karides,midye,sucuk ve çeşitli sebzeler katılarak hazırlanan pilav.:PAELLA

İspanyol ortaçağ edebiyatına özgü bir şiir türü.:ZEJEL

İspanyol tiyatrosunda güldürücü kısa oyun.:SAİNETE

İspanyol Yahudisi Sefaradların yoksul olanlarının Ege Bölgesinde yaşadıkları aile evlerine verilen ad.(Yahudi dilindeki adı Judeo.).:KORTEJO

İspanyolların meşhur öğle uykusu.:SİESTA

İspat yükü.:BEYYİNE KÜLFETİ

İspatlayan,gerçekleştiren.:MUSADDIK

İspermeçet balinası.:KAŞALOT

İspinozgillerden,tüyleri yeşilimsi,ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan,güzel ötüşlü bir kuş,flurya(veya Flurcun).:YELVE

İsrail Gizli Servisinin kısa yazılışı.:MOSSAD

İsrail Hava Yolları.:ELAL

İsrail kuzusu da denilen,bir çok bedensel özelliğiyle file benzeyen,tavşan iriliğinde memeli bir hayvan.:DAMAN

İsrail parlamentosuna verilen ad.:KNESSET

İsrail yapımı bir savaş uçağı tipi.:KFİR

İsrail yapımı suikast silahı.:UZİ

İsrail’de bazı sağcı partilerin oluşturduğu siyasal koalisyon.:LİKUD

İsrail’de bir göl.:TABERİYE

İsrail’de bir tür kooperatif tarım köylerine verilen ad.:MOŞAV

İsrail’de doğmuş İsrailli.:SABRA

İsrail’de ortak çalışma esaslarına göre oluşturulmuş tarımsal topluluk.:KİBUTZ

İsrail’in kuruluş gününe,Filistinlilerin felaket günü anlamında verdikleri ad.:NAKBA

İsrail’in para birimi.:ŞEKEL

İsrail’in plakası.:İL

İstanbul akasyası,ipek ağacı gibi adlar verilen ve pembe yada beyaz çiçekler açan bir süs ağacı.:GÜLİBRİŞİM

İstanbul Ansiklopedisi,İstanbul’da meyhaneler ve meyhane köçekleri,Osmanlı padişahları gibi yapıtlarıyla tanınmış tarihçi ve yazarımız.:REŞATEKREMKOÇU

İstanbul Arkeoloji müzesinde sergilenen ve bulunduğu yerin adıyla anılan,dünyanın en büyük lahitlerinden biri.:SİDAMARA

İstanbul Boğazı ağzında yer alan adaların adı.:ÖREKE

İstanbul Boğazı’nda,Anadolu fenerinin bulunduğu burun.:YON

İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasından Karadeniz’e açıldığı yerde Bizans döneminden kalma bir kale.Ceneviz kalesi.:YOROS

İstanbul Boğazına adını veren tanrıça.:İO

İstanbul ilinde,Türkiye’nin en uzun mağaralarından biri.:İKİGÖZ

İstanbul ilindeki,1842’de kurulan Polonezköy’ün ilk adı.:ADAMPOL

İstanbul Limanı içerisinde, Sarayburnu ile Beşiktaş arasından geçen hattın Haliç tarafında kalan balık alanına verilen ad.:DİKE

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin menkul kıymet ve nakit takasının yerine getirilmesinden sorumlu merkezi takas kurumu.:TAKASBANK

İstanbul Rum cemaatinin Hz. İsa’nın vaftizinin yıldönümünü kutlamak için düzenlediği,denize atılan haçı çıkarma temeline dayanan tören.:TAFOTA

İstanbul Rum Patrikhanesinde, patriklerle hükümet arasındaki işlere aracılık eden sivil görevlinin sanı.Rahip olmayan sivil memur.:LOGOFET

İstanbul’da 1656’da ortaya çıkan ve Çınar Vakası da denilen büyük bir ayaklanma.:VAKVAKIYE

İstanbul’da 1891 de yayımlanan haftalık dergi.:MİRSAD

İstanbul’da 1909’da yayımlanan Türkiye’nin ilk magazin dergisi.:ŞEHBAL

İstanbul’da 1924-1931 yılları arasında yayımlanan aylık dergi.:RESİMLİAY

İstanbul’da 1967-1971 yılları arasında yayımlanan sosyalist dergi.:ANT

İstanbul’da Belgrat ormanlarında 1766’da yapılmış su bendi.:AYVAT

İstanbul’da bir göl.:TERKOS

İstanbul’da Boğaz içine dökülen Göksu’nun antik adı.:ARETAS

İstanbul’da Cağaloğlu’nda bir zamanlar edebiyatçıların ve gazetecilerin uğrak yeri olan ünlü kahve.:MESERRET

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan dini bilimlere özgü medrese.:SAHNISEMAN

İstanbul’da Kağıthane Deresi’nin Haliç’e doğru uzandığı düzlükteki eğlence yerine Lale Devri’nde verilen ad.:SADABAD

İstanbul’da kendi adını taşıyan camisiyle de tanınmış Osmanlı sadrazamı.:ATİKALİPAŞA

İstanbul’da küçük bir semtin adı.:ŞEHREMİNİ

İstanbul’da Orhan Seyfi Orhon tarafından çıkarılan haftalık dergi.:ÇINARALTI

İstanbul’da şarap, zeytinyağı ve çeşitli esanslarla hazırlanarak dünyadaki bütün Hıristiyan Ortodoks kiliselerine gönderilen kutsal yağ.:MİRON

İstanbul’da Şehzade başı semtinde yer alan,19. yüzyılın ünlü tiyatro ve eğlence merkezi.:DİREKLERARASI

İstanbul’da Şehzadebaşı ile Fatih arasında uzanan ünlü su kemeri.:BOZDOĞAN

İstanbul’da Teodor Kasap tarafından,ilk sayısı 23 Kasım 1870 de yayınlanan bağımsız ilk Türkçe mizah dergisi.:DİYOJEN

İstanbul’da Türkiye’nin en eski tarih öncesi yerleşme yeri olması nedeniyle büyük önem taşıyan mağara.:YARIMBURGAZ

İstanbul’da, üzerinde Ömerli Barajı bulunan dere. Kocaeli yarımadasının en uzun akarsuyu.:RİVA

İstanbul’da,1910’da Baha Tevfik tarafından yayımlanan haftalık mizah dergisi.:EŞEK

İstanbul’da,Bizans mozaik sanatının en güzel örneklerini barındıran yapı. Edirnekapı semtinde bir cami.:KARİYE

İstanbul’daki Beyoğlu semtinin eski adı.:PERA

İstanbul’daki Bizans kiliselerinin en tanınmışı.:AYASOFYA

İstanbul’daki en eski Bizans kiliselerinden biri.:AYAİRİNİ

İstanbul’daki Ortaköy Camisinin bir başka adı.:MECİDİYE

İstanbul’daki Taksim Cumhuriyet anıtı ile Ankara’daki Zafer meydanı ve Etnografya Müzesi önündeki Atatürk heykellerini yapan ünlü İtalyan heykeltıraş.:CANONİCA

İstanbul’daki Terkos Gölü’ne verilen bir başka ad.:DURUGÖL

İstanbul’dan Yunanistan’a göç eden Rumların kurdukları spor kulübü.:AEK

İstanbul’u konu alan resimleriyle tanınan,1843-1909 yılları arasında yaşayan İtalyan ressam.:BİSEO

İstanbul’un 120 yıllık ünlü tarihi oteli.:PERAPALAS

İstanbul’un 16 Mart 1920’de İngilizler tarafından işgal edildiğini Ankara’ya bildiren ilk kişi olup Kurtuluş Savaşı sırasında Başkumandanlık Karargahı telgraf memurluğu görevine getirilen ve Nutuk’ta Atatürk tarafından takdirle anılan telgraf memuru.:MANASTIRLIHAMDİ

İstanbul’un Ali Bey Deresi üzerinde,Mimar Sinan’ın en önemli yapıtlarından biri sayılan su kemeri.:MAĞLOVA

İstanbul’un Avrupa yakasında çıkan bir kaynak suyu.:KANLIKAVAK

İstanbul’un bir ilçesi.:ŞİLE

İstanbul’un Cibali semtinde,Mimar Sinan’ın eseri olan hamamın adı.:AYAKAPI

İstanbul’un Çatalca ilçesinde,yaban hayatı koruma kapsamına alınan ormanlık bir bölge ve koy.:ÇİLİNGOZ

İstanbul’un en büyük deniz fenerinin bulunduğu semt.:AHIRKAPI

İstanbul’un eski adlarından biri.:ASİTANE

İstanbul’un eski adlarından biri.:DERALİYE

İstanbul’un eski adlarından biri.:DERSAADET

İstanbul’un Fatih semtinde ünlü bir Bizans anıtı.:KIZTAŞI

İstanbul’un Güneşli köyünde Bakırköy’den denize dökülen bir dere.(Aşırı yağışlarda taşmasıyla gündeme gelir).:AYAMAMA

İstanbul’un güvenliğini sağlamakla görevli yeniçerilere (karakollara) verilen ad.:KULLUKÇU(KULLUK)

İstanbul’un Haliç kıyısında,Sokullu Mehmet Paşa’nın Mimar Sinan’a yaptırdığı caminin adı.:AZAPKAPI

İstanbul’un iki yakasını deniz altından birleştiren tünel.:MARMARAY

İstanbul’un ilçelerinden Şile’de,el tezgahlarında dokunan bir çeşit pamuklu bez.Gecelik,gömlek,bluz,peçete yapımında kullanılan bir tür ince,yıkanabilir kendine özgü kıvrımlı dokusu ve yollu desenleri olan pamuklu kumaş.:ŞİLEBEZİ

İstanbul’un İngilizler tarafından işgalinden sonra İstanbul’da Türkler tarafından kurulan gizli telgraf merkezi.:PERE

İstanbul’un Kadıköy semtinin bulunduğu kesimde Megaralılar tarafından kurulan kent.:KHALKEDON

İstanbul’un Saraçhanebaşı semtinde,Bozdoğan da denilen su kemeri.:VALENS

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bir orman alanı.:MAVROMOLOS


Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:18