Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- İ (İbadet edenler... -İznik gölünün...) - Sayfa 4

İ (İbadet edenler... -İznik gölünün...) - Sayfa 4

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
İ (İbadet edenler... -İznik gölünün...)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar
İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak amacıyla Kırklareli ilinde yapılmış baraj.:PABUÇDERE

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardan biri.:DARLIK

İstanbul’un Sultanahmet meydanındaki Bizans sütunu.:ÖRMESÜTUN

İstanbul’un Şile ilçesinde bir mağara.:RADIÇÇOPULU

İstanbul’un tanınmış bir içme suyu.:HAMİDİYE

İstanbul’un tanınmış bir içme suyu.:TAŞDELEN

İstanköy adasının eski adı.:KOS

İstatistik.:AMAR

İstatistikte bir grup veri içinde en sık görülen değere verilen ad.:MOD

İstatistikte uzun süreli eğilim,yönelim. Gidiş,gidişat.:TREND

İstatistikte,bir dağılımı ortalayan değere verilen ad.:MEDYAN

İstavrit balığının küçüğü.:KRAÇA

İste kurutulmuş ringa balığı.:FRİGA

İsteğe bağlı,seçmeli olan.:İHTİYARİ

İsteği kabul edilen.:MÜCAP

İsteğine kavuşmuş olan, mutlu.:KAMRAN

İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi;itidal.:ILIM

İstek, amaç.:MERAM

İstek, arzu.:UMU

İstekli,hevesli.:SAİK

İstekli,isteyen. :RAGIP

İstekli.:ŞATKA

İstem.:TALEP

İstemeyerek,gönülsüz.:KERHEN

İstemli kas hareketlerinde düzensizliğe yol açan eşgüdüm bozukluğu.:ATAKSİ

İstemsiz meydana gelen spazmotik kas hareketleri.:TİK

İstenç zayıflığı.:ZAAF

İstençli.:İRADİ

İstençli.İradeye bağlı,istemli.:İRADİ

İstenen sonuca göre düzenleme.:AYAR

İstenen,niyet edilen,güdülen,amaçlanan.:MAKSUT

İstenildiği gibi paylaşılabilen yazılımlar. Kopyaların yazılımı.:SHAREWARE

İstenilen oran,yeterli sayı.:NİSAP

İstenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı.Söz yitimi. Konuşamama.:AFAZİ

İstenmeyen diplomatik kişiler için kullanılan terim.:PERSONANONGRATA

İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması için dölyatağı iç zarının kazınması işlemi.:KÜRTAJ

İster istemez.:ÇARNAÇAR

İster,isterse,olsa da,kaldı ki,hatta.:VELEV

İstikrar.:STABİLİZASYON

İstinat duvarı gibi yapılarda kullanılan,içi taş ve kayalarla doldurulmuş çelik kafes.:GABİON

İstiridye, midye gibi kabuklu hayvanları avlamak için deniz dibini taramakta kullanılan ağız kısmı demirden yapılmış bir ağ. Üçgen biçiminde demirden yapılmış ve ağzında file bir torba bulunan, tekneden denize atılıp dibi taramak suretiyle midye ve diğer kabuklu hayvanları avlamakta kullanılan alet.:ALKARNA

İsveç İşçi Sendikasının simgesi. :LO

İsveç jimnastiğinin kuramcısı ve kurucusu olan kişi.:LİNG

İsveç ve Finlandiya’da üretilen bir halı cinsi.:RYA

İsveç ve Finlandiya’da üretilen uzun havlı bir cins halı cinsi.:RYA

İsveç’in para birimi. :KRONA

İsveç’te 26’ya bölünmüş olan idari bölümlerden her biri.:LAN

İsveç’te ortaya çıkan , daha sonra başka ülkelerde de uygulanan ve yurttaşların idareden olan şikayetlerini inceleyen kamu denetçisi. Kamu görevlilerinin işlem ve davranışlarının yasalara uygun olup olmadığını araştırmaya ve uygunluğu sağlayıcı yolları önermeye yetkili denetçi.:OMBUDSMAN

İsviçre Alplerinde çobanlar tarafından kullanılan ve dört metre kadar uzunlukta olabilen,tahta ya da ağaç kabuğundan yapılmış üfleme çalgısı.:ALPHORN

İsviçre Konfederasyonunu oluşturan devletlerden her biri.:KANTON

İsviçre’de bir kanton.:ZUG

İsviçre’de bir kent.:AARAU

İsviçre’de bir kent.:LOCARNO

İsviçre’de bir kent.:NYON

İsviçre’de bir kent.:SİON

İsviçre’de ırmak.:AARE

İsviçre’de kanton.:URİ

İsviçre’de kanton.:VALAİS

İsviçre’li psikiyatr Jung’a göre insan ruhunun kadınsı bölümü.:ANİMA

İsviçre’nin başkenti.:BERN

İsviçre’nin plakası::CH

İsviçre’ye özgü , ağaç kütüklerinden yapılma uzun saçaklı çatısı olan dağ evi, kır köşkü,uzun,saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu,villa tipi küçük ev.:ŞALE

İsviçre’ye özgü bir cins peynir.:SAPSAGO

İsviçreli çobanların türküsü.:RANZ

İsviçreli eğitim reformcusu.(1746-1827 yılları arasında yaşadı,öğrencinin yeteneklerini geliştirici eğitim yöntemlerine ağırlık verilmesini savundu.:PESTALOZZİ

İsyan,günah işleme.:MASİYET

İş alanına geçmeyip yalnız bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce.:KURGU

İş dünyasında başarılı ve hırslı genç insanlara yapılan bir yakıştırma.Zengin ve genç işadamı.:YUPPİE(YUPİ)

İş yapma ya da yapılan iş.:EDİ

İş yerlerinde eşya ve malzeme işleriyle ilgilenen bölüm.:AYNİYAT

İş yerlerinde işçilerin ve ailelerinin temel ihtiyaç maddelerini sağlayan satış yeri.:EKONOMA

İş,hizmet buyruğu.:YUMUŞ

İş,husus,konu ,önemli iş,mesele.:MASLAHAT

İş. :UĞRAŞ

İşaret olarak kullanılan küçük bayrak,üç köşeli sancak.:FLAMA

İşaret,nişan.:BEL

İşaretler,izler,alametler.:ALAM

İşbirliği. :KOOPERASYON

İşçi emeğinden mümkün olduğu kadar fazla yararlanmayı hedef alan bir üretim yöntemi.:TAYLORİZM

İşçi işveren ilişkilerinin,bir aile yaşamındaki gibi karşılıklı saygı ve sevgi ile yürütülmesi gereğini savunan anlayış.:PATERNALİZM

İşçi sınıfı ile işverenleri kontrol altına alabilmek için partiye bağlı sendikalardan yararlanan ve adını,bu modelin uygulayıcısı olan Arjantinli devlet adamından alan siyasal akım.:PERONİZM

İşçi. :AMELE

İşçilerin düzenli ve verimli çalışmasını sağlayan ve işçiler üzerinde otoritesi olan işçi. Ustabaşı. :FORMEN

İşçinin,ek süre içinde harcadığı ve sonucunda artık değer yarattığı,karşılığı ödenmeyen emek.:ARTIKEMEK

İşe yaramaz,iş göremez durumda olan.:AMELİMANDA

İşe yaramaz,yıpranmış,bozulmuş,eskimiş eşya.:KURADA

İşe yatkınlık,yeteneklilik.:İSTİDAT

İşgücünün karşılığı olan para ve mal.:ÜCRET

İşiten. İşitme.:SEMİ

İşitme duyumunun ölçülmesi.:ODİYOMETRE

İşitme keseciği.:OTOSİST

İşitme,duyma.:SEMA

İşittirme,duyurma anlamında eski sözcük.:İSMA

İşkine de denilen eti lezzetli bir balık.:MAVRUŞKİL

İşlem,davranış.:MUAMELE

İşlem,kılgı. :AMELİYE

İşleme,oya ve yazmalarda kullanılan ve adını aynı adlı bitkiden alan geleneksel Türk bezeme öğesi.:ÇARKIFELEK

İşlemede kullanılan altın suyuna batırılmış ince gümüş teller. İpek ipliklere sarılmış olanlara klaptan denir.:SIRMA

İşlemelerde kullanılan gümüş görünümünde parlak sırma yada metal tel iplik.:SİM

İşlemeli büyük boyutlu mendil.:ÇETİR

İşlemeli ve yedi renkli kumaş.:ENGELYUN

İşlemeli ya da işlemesiz olarak yatak üzerine konulan küçük yastık.:KIRLENT

İşlemez duruma gelmiş,düzensiz şeyler için söylenir.:LAÇKA

İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının,nemin yeterli olması durumu.:TAV

İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere.:ZORALIM

İşlenen suçun karşılığında verilen yaptırım.Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygulanan üzüntü,sıkıntı,acı verici işlem veya yaptırım.:CEZA

İşlenilen,yapılan,görülen iş.:SANİ

İşlenmemiş,taşlık,sert,ekilmemiş toprak. Toprağın üstünde meydana gelen çorak kat.:BOR

İşlenmiş hayvan derisi,kösele. Tabaklanmış deri.:GÖN

İşlenmiş timsah derisi.:KROKODİL

İşler durumda olan.:FAAL

İşler,hususlar,kurallar.:MEVAD

İşlerinde yalnızca kazanç elde etmek düşüncesiyle hareket eden kimse.:MERKANTİL

İşletme yönetimi yüksek lisansı.Lisans üstü yeterlik derecesi.:MBA

İşletmelerin faaliyetlerini ölçme amaçlı kullanılan oransal göstergelere verilen ad.Bir bilanço ya da sonuç hesabında,işletmenin yönetim göstergesi olarak kullanılan iki büyüklük arasındaki oran.:RASYO (RATİO)

İşletmen. :OPERATÖR

İşsizlik,tembellik,işe yaramazlık.:BATALET

İşveli,fıkırdak.:YELLİ

İşyeri olarak kullanılan birkaç katlı yapı.:HAN

İşyerlerinde kucakta masa gibi kullanılan küçük sandık ya da çekmece.:PEŞTAHTA

İt üzümü,bambul otu gibi adlar da verilen ve salatası yapılan,Ege yöresine özgü bir ot.:STİFNO

İt üzümü,stifno gibi adlar da verilen ve yapraklı sapları haşlandıktan sonra salata olarak yenen otsu bitki.:BAMBUL

İtalya bisiklet turuna verilen ad.:GİRO

İtalya mutfağına özgü,domatesli ve beyaz şaraplı bir sos içinde ilikli kemiklerle birlikte pişirilen dana inciği yahnisi.:OSSOBUCO

İtalya ve Fransa’da yetişen,değerli bir şarap veren beyaz üzüm cinsi.:UGNİ

İtalya ve Güney Fransa’ya özgü kokulu bir likör.:AKUET

İtalya’da manda sütünden üretilen, tadı hafif, dokusu pürüzsüz peynir türüne verilen ad.:MOZZARELLA

İtalya’da Albani dağlarının başlıca doruğu.:CAVO

İtalya’da basit ve ucuz küçük restoranlara verilen ad.:TRATTORİA

İtalya’da bir çok asma çeşidine verilen ad.:UVA

İtalya’da bir göl. :LEDRO

İtalya’da bir ırmak.:ESİNO

İtalya’da bir ırmak.:NERA

İtalya’da bir kent.:TİVOLİ

İtalya’da çıkarılan beyaz mermer.:LUNA

İtalya’da Sicilya Adasında üretilen ünlü şarap.:MARSALA

İtalya’da yaşamış antik halk.:LATİN

İtalya’da yayımlanan sosyalist gazete.:AVANTİ

İtalya’daki Napoli körfezinde küçük bir ada.:NİSİDA

İtalya’dan çeşitli ülkelere yayılmış bir iskambil oyunu.:BOG

İtalya’nın batı kıyısı ile Korsika,Sardinya ve Sicilya adaları arasındaki deniz.:TİREN

İtalya’nın Floransa kentinde bulunan ünlü saray ve müze.:UFFİZİ

İtalya’nın güneydoğusunda bir yarımada.:SALENTO

İtalya’nın kuzey kesiminde turistik bir göl.:İSEO

İtalya’nın kuzeyinde ve İsviçre’de konuşulan bir dil.:ROMANŞ

İtalya’nın Po’dan sonra en uzun nehri.:ADİGE

İtalya’ya özgü zeytinyağlı bir ekmek.:CABATA

İtalya’ya özgü,bayat ekmek,soğan ve çeşitli sebzelerle yapılan bir tür salata.:PANZANELLA

İtalya’ya özgü,keçiboynuzundan yapılan bir içki.:AMARO

İtalyan edebiyatında 19. yüzyılda ortaya çıkan gerçekçilik akımı.:VERİZM

İtalyan jandarmalarına verilen ad.:KARABİNYERE

İtalyan komedisindeki aşık tiplerinden biri.:LİNDOR

İtalyan kökenli bir talih oyunu. :BİRİBİ

İtalyan lirik tiyatrosunda soytarı rollerine çıkan şarkıcı.:BUFFO

İtalyan mutfağına özgü bir cins pasta.Kreması Labne adlı peynirle yapılan,üzerine bol kakao dökülen bir pasta cinsi.:TİRAMİSU

İtalyan mutfağına özgü bir tür biber yemeği.:PEPERONATA

İtalyan mutfağına özgü,fesleğen ve peynirle hazırlanan makarna sosu.:PESTO

İtalyan mutfağına özgü,makarna gibi kimi hamur işlerinin üzerine dökülen bir tür sos.:BOLONEZ

İtalyan mutfağına özgü,mısır unuyla yapılan koyu bulamaç.:POLENTA

İtalyan şair Marinetti’nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan,yeni hayatı övmek,geleneksel edebi kuralları yıkmak amacını güden edebiyat çığırı, gelecekçilik.:FÜTÜRİZM

İtalyan şair Petrarca’nın,yaklaşık yirmi yıl boyunca yazdığı aşk şiirlerine konu olmuş sevgilisi.:LAURA

İtalyan ve Alman işgaline karşı 1941 de kurulan Yunan direniş örgütünün kısa yazılışı.:EAM

İtenek..:PİSTON

İterbiyum’un simgesi.:YB

İthal edilecek malların miktarını ve çeşitlerini gösterir liste.Belli bir toplumsal,ekonomik topluluğa tanınan kontenjan.:KOTA

İtibar,saygınlık.:PRESTİJ

İtikat,inanılan şey.:İNANÇ

İvan Gonçarov’un, uyuşuk ve iradesiz bir toprak sahibinin portresini çizdiği ünlü romanı.:OBLOMOV

İvedilikle,koşa koşa,telaşla.:YELALİM

İvedilikle. :MUACCELİYET

İvme ölçer.:AKSELEROMETRE

İvme yazar.:AKSELEROGRAF

İyi ahlak.:AKTÖRE

İyi ahlaklı,iyi tabiatlı.:HULKİ

İyi bakım ve ilaç tedavisi. :KÜR

İyi hal.İyi huy.:HÜSNÜHAL

İyi huylu kadın.:SÜHEYLA

İyi huylu kimse. Temiz kalpli.:OĞUZ

İyi nitelikli undan yapılan ince uzun ekmek. Has ekmek.:FRANCALA

İyi porselenden yapılmış Çin işi kase,tabak gibi şeyler.:FAĞFUR

İyi ve kötüyü,doğru olanla olmayanı,hak ile batılı birbirinden ayıran,Kuranı

İyi yemek pişiren kişiye verilen ad.:KEYVENİ

İyi, güzel, mükemmel,tam.:OFLAZ

İyi,güzel,hoş.:TAYYİP

İyi,güzel.:UZ

İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir tür yemek.:KEŞKEK

İyice ezilmiş nohut,tahin ve baharatla hazırlanan bir yemek. Nohut püresi ve tahinle hazırlanan soğuk meze.(Antakya).:HUMUS

İyice olgunlaşmamış ekin.:ALACATEK

İyiden iyiye.:ENİKONU

İyilik bilen.:MÜTEŞEKKİR

İyilik bilir kimse.:NİMETŞİNAS

İyilik bilme,gönül borcu,minnettarlık.:ŞÜKRAN

İyilik eden,bağış yapan.:MUHSİN

İyilik, lütuf, ihsan.:İNAYET

İyilik,bağışlama.:İHSAN

İyimser,optimist.:NİKBİN

İyiniyet.:HÜSNÜNİYET

İyiye yorulur olgu. :FALİHAYIR

İyiyi kötüden,hayrı şerden ayırt edebilen.:MÜBİN

İyon ve elektronlardan oluşan elektrik yüklü gaz.:PLAZMA

İyonya adalarından biri. Odysseus’un memleketi.:İTHAKİ (İTAKİ)

İyot’un simgesi.

İz sürmede av hayvanının aldığı koku.:SOY

İzafiyet.Uzay ve zaman mutlak değildir,Hem gözlemciye hem de gözlenen şeye göre değişir.:GÖRELELİK

İzin belgesi.:İCAZETNAME

İzin,müsaade.:CEVAZ

İzlanda’nın para birimi.:KRONA

İzlanda’nın plakası.:İS

İzlence.:PROGRAM

İzlence.Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü.:PROGRAM

İzlenimcilik akımının öncüsü olan ünlü Fransız ressamı.:MONET

İzmarit,istavrit,uskumru gibi balıkların beyaz etinden yapılan ve oltada kullanılan yem.:AKYEM

İzmarite benzer bir balık.:ÇOPURİNA

İzmaritgillerden bir balık. :İSPARİ

İzmaritgillerden boyu 35 cm kadar olan bir Akdeniz balığı.:SARPA

İzmaritgillerden kemikli,beyaz etli bir balık.:TRANÇA

İzmaritgillerden, Akdeniz’de yaşayan pullu,eti beğenilen bir balık.:SİNARİT(SİNAGRİT)

İzmaritgillerden,boz renkli,beyaz etli bir balık.:KARAGÖZ

İzmaritgillerden,gümüş renkli,eti kılçıklı bir Akdeniz balığı.:MELANURYA

İzmaritgillerden,ılıman denizlerde yaşayan bir balık. Lopa da denilen bir balık.:KUPES (KUPEZ)

İzmaritgillerden,kılçıklı bir balık. En büyüğü yarım kiloyu aşmayan kılçıklı küçük balıklara verilen ad. Üzerinde sarı çizgiler bulunan küçük bir balık.:ÇİTARİ

İzmir Enternasyonal Fuarı.:İEF

İzmir Güzelyalı’da 14 Haziran 1925 tarihinde kurulmuş spor kulübü.:GÖZTEPE

İzmir ilindeki Gediz Deltasında 205 kuş türünü barındıran bir lagün.:KIRDENİZ

İzmir körfezinde,Gediz’in denize ulaştığı yerde bulunan Türkiye’nin en büyük tuzlası.:ÇAMALTI

İzmir körfezinin orta kesiminde bir ada.:UZUNADA

İzmir Seferihisar’da ve Sinop’ta bir plaj adı.:AKKUM

İzmir tavlası da denilen ve daha çok Ege yöresinde oynanan bir tavla oyunu.:MÜSTECİR

İzmir ve Ayvalık yöresinde çokça bulunan, kumun 5-6 cm altında yaşayan lezzetli bir midye türü.:AKİVADES

İzmir ve yöresinin Yunanlılar tarafından işgali üzerine gönüllü olarak Kurtuluş Savaşına katılmış ve yararlılıklarıyla tanınmış efe.:GÖKÇENEFE

İzmir yöresinde elektrik sigortasına verilen ad.:ASFALYA

İzmir yöresine özgü bir tür kabak yemeği.:SİNKONTA

İzmir yöresine özgü bir üzüm cinsi.:MİSKET

İzmir yöresine özgü,bir tür susamlı sandviç.:KUMRU

İzmir yöresine özgü,daha çok sabah kahvaltısında yenen bir tür börek.:BOYOZ

İzmir yöresine özgü,irmikle yapılan bir tatlı.:ŞAMBALİ

İzmir yöresine özgü,keçi sütünden yapılan bir peynir.:KOPANİSTİ

İzmir’de şehrin güneyinde 186 metre yükseklikteki tepe üzerine kurulmuş ve eski adı Pagos olan kale.:KADİFEKALE

İzmir’de tarihi Agora’da Roma İmparatoru M. Aerelus’un eşinin adını taşıyan batı kapısı.:FAUSTİNA

İzmir’deki Balçova kaplıcasının antik çağdaki adı.:AGAMEMNON

İzmir’deki Kadifekale’nin antik dönemlerdeki adı.:PAGOS

İzmir’den Büyük Menderes’e kadar uzanan bölgenin antik dönemlerdeki adı.:İYONYA

İzmir’e 15 Mayıs 1919 tarihinde çıkarma yapan Yunan askerine kordon boyundan ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatan yazar ve gazeteci.:HASANTAHSİN

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı turistik bir belde.:ALAÇATI

İzmir’in Bergama ilçesinde bir yayla.:KOZAK

İzmir’in bir ilçesi.:NARLIDERE

İzmir’in Buca ilçesinde bir mağara.:DEREÇALI

İzmir’in Çeşme ilçesinde,kaplıcasıyla da tanınmış turistik bir yöre.:ŞİFNE

İzmir’in Çeşme ilçesinin eski adı.:ERYTHRAİ

İzmir’in Dikili ilçesinde bir kaplıca.:NEBİLER

İzmir’in eski adı.:SMYRNA

İzmir’in ilçesi Urla’nın eski adı.:KLAZOMENAİ

İzmir’in Karabağlar ilçesinin bir köyünden adını alan kaliteli bir üzüm cinsi.:KAVACIK

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir mağara.:ÇÖKELEK

İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan beldesinde doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy.:MANAL

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin eski adı.:NİF

İzmir’in Kınık ilçesine bağlı bir belde.:POYRACIK

İzmir’in Menderes ilçesinde bir köy ve bu köyde çıkan tanınmış bir içme suyu.:ŞAŞAL

İzmir’in Menderes ilçesindeki antik bir kent.:KLAROS

İzmir’in Menderes ilçesindeki antik bir kent.:KOLOPHON

İzmir’in Menderes ilçesindeki antik bir kent.:NOTİON

İzmir’in Menderes ilçesinin eski adı.:CUMAOVASI

İzmir’in Menemen ilçesinde antik bir kent.:LARİSA

İzmir’in Ödemiş ve Tire ilçelerine özgü bir tür pide.:TÖNGÜL

İzmir’in önemli bir mesire yeri olan dağ.:YAMANLAR

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir kaplıca.:KARAKOÇ

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki ünlü antik kent.:TEOS

İzmir’in Seferihisar ilçesine özgü bir tür tulum peyniri.:ARMOLA

İzmir’in Seferihisar ilçesine özgü kıyma ve pirinçle yapılan bir yemek.:YUVALAÇA

İzmir’in Selçuk ilçesi yakınlarında antik bir kent.Batı Anadoluda kurulmuş on iki İyon kentinin en ünlüsü.:EFES

İzmir’in Selçuk ilçesinde bir dağ ve boğaz.:ALAMAN

İzmir’in Selçuk ilçesinde,Aydın oğulları döneminden kalma ünlü cami.:İSABEY

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Küçük Menderes Irmağı deltasında, birçok kuş türünü barındıran göl.:GEBEKİRSE

İzmir’in Selçuk ilçesindeki turistik sahil ve orman alanı.:PAMUCAK

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı turistik bir köy.:ŞİRİNCE

İzmir’in Selçuk ilçesinin eski adı.:AYASULUK (AYASULUG)

İzmir’in Tire ilçesine özgü,ısırgan otu ve peynirle yapılan zeytinyağlı bir yemek.:OKMA

İzmir’in Tire ve Ödemiş ilçelerine özgü bir tür bilye oyunu.:LEK

İzmir’in Torbalı ilçesinde antik bir kent.:METROPOLİS

İzmir’in Urla ilçesinde bir içmece.:MALGAÇA

İzmir’in Urla ilçesinde önemli bir kazı alanı.:LİMANTEPE

İzmir’in Urla ilçesinde tanınmış bir plaj.:DEMİRCİLİ

İzmir-Aydın otoyolunda,Türkiye’nin en uzun tünellerinden biri.:SELATİN

İzmit açıklarında 1 Mart 1958’de batan ve 202 yolcusu ölen Türk yolcu gemisi.:ÜSKÜDAR

İzmit’in eski adı.:NİKOMEDEİA

İzmit’in ilk çağdaki adı.:ASTAKOS

İznik gölünün gideğeni olan çay.:GARSAK

 Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:18