Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- İ (İbadet edenler... -İznik gölünün...)

İ (İbadet edenler... -İznik gölünün...)

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
İ (İbadet edenler... -İznik gölünün...)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar

 

İbadet eden.:AKİF

İbadet edenler.:ABİDİN

İbadet etme,Allahın emirlerine uyma.:TAAT

İber Yarımadası’nın Hıristiyanlarca yeniden ele geçirilmesinden (11. Ve 15. Yüzyıllar) sonra İspanya’da kalan Müslümanlara verilen ad.:MUDEJARLAR

İbis” de denilen ve yurdumuzun sulak alanlarında da yaşayan uzun gagalı bir kuş.:AYNAK

İbni Rüşd’ün Batı dillerindeki adı.:AVERROES

İbni Sina’ya batıda verilen isim.:AVİCENNA

İbrahim Müteferrika’nın bastığı ilk kitap olan ünlü sözlük.(Arapçadan Türkçeye Vankulu Mehmet Efendi çevirmişti).:VANKULU

İbrahim Peygamberin babasının adı.:AZER

İbrani alfabesinin ilk harfi.:ALEF

İbrik,çaydanlık gibi kapların,suyunu azar azar akıtmaya yarayan içi delik uzantısı.:EMZİK

İbrik.:ALTAFA

İcranın ılımlı,orta hızda bir tempoda olması gerektiğini belirten müzik terimi.:MODERATO

İç Anadolu bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde sığ ve tuzlu ,zengin bir kuş yapısına sahip ünlü bir göl.:SEYFE

İç Anadolu’da bir göl.:SİFE

İç Anadolu’nun bazı yörelerinde alçıtaşı ve jips içeren oluşuklara verilen ad.Kireçli ve taşlı toprak.:PUR

İç Anadolu’nun çeşitli yörelerinde, özellikle Tokat, Sivas ve çevresinde kadınlar tarafından oynan türkülü halay türü bir halk oyunu.:MADIMAK

İç Anadolu’nun kırsal kesimlerinde,kışın en soğuk günlerinde evlere girdiğine inanılan cadı.:CONGOLOS (KARAKONCOLOZ)

İç Anadolu’ya özgü halay türü bir halk oyunu.:ÜÇAYAK

İç bulantısı.:GASEYAN

İç bükey,konkav,obruk.:MUKAAR

İç çamaşırı ya da mayo olarak kullanılan külot.:SLİP

İç duvar.:CIDAR

İç Ege yöresinde oynanan bir halk oyunu.:TEKEZORTLATMASI

İç içe mineral kabuklardan oluşan balık yumurtası biçiminde kalker Sarımsı yeşil renkli cam parıltılı magnezyum ve demirli silikat.:PERİDOT

İç içe mineral kabuklardan oluşan balık yumurtası biçiminde kalker.:OVOLİT

İç internet.Bir kuruluşa özgü, bilişim ağı.:İNTRANET

İç kulakta bulunan işitme taşı.:OTOLİT

İç kulaktaki kemik dolambacın orta bölümü.:DALIZ

İç sıkıntısı.:AFAKAN

İç sıkıntısı.:İLİNTİ

İç sürdürücü bir maden suyu.:SETLİÇ

İçbükey,obruk. :KONKAV

İçe dert olan şey.:UKDE

İçe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu yada düşünce.:ESİN

İçe giyilen pamuklu hırka.:İLİKLİ

İçe kapanık,psikolojik sorunları olan kimse.:OTİSTİK (OTİST)

İçe kapanıklılık. İçe yöneliklik.Kişinin dış dünyayla ilişkiyi reddederek kendi iç dünyasına kapanması.:OTİZM

İçeceklerin direkt güneş ışığı veya oksijen gibi nedenlerle renklerinin bozulmasını ve acılaşmasını önlemek için kullanılan maddelerin genel adı.:ANTİOKSİDAN

İçel ve çevresinde yaygın bir türkü ve bu türkü eşliğinde oynanan kaşıklı, karşılama türü bir halk oyunu.:KEKLİK

İçene ölümsüzlük vereceğine inanılan su.:NUŞABE

İçerdikleri enzimlerin katalizör niteliği etkisiyle şekerleri karbondioksit ve alkole dönüştüren bir hücreli bitki organizmaları.:MAYA

İçerik. İçindekiler.:MÜNDERECAT(MÜNDERİCAT)

İçerik.:MUHTEVA

İçerisinde bir veya iki kişinin oturabileceği deve veya fil gibi hayvanların sırtına konan kafes.:MAHFE

İçerisine su,şerbet,içki konabilen camdan,seramikten ve porselenden yapılan şişkin gövdeli,dar boğazlı,kulplu-kulpsuz kap.:SÜRAHİ

İçerleme,kırılma,gücenme.:İNFİAL

İçgüdü.:İNSİYAK

İçgüdü.:İSTİNCT

İçgüdüsel istek.:EĞİLİM

İçgüdüsel. :İNSİYAKİ

İçi astarlı,kemerli,su geçirmez pardösü,yağmurluk.:TRENÇKOT

İçi çürük fındık.:KARAMUK

İçi kaloit veya yağ gibi sıvı veya yarı sıvı bir madde ile dolu patolojik torba.:KİST

İçi kremalı,üzeri çikolata kaplı pasta.:EKLER

İçi pamuk yada yün vatka ile doldurularak dikilmiş,döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş.:KAPİTONE

İçi pirinçle doldurularak pişirilmiş tavuk yada balık yemeği.:LEVENGİ

İçimi hoş ve tatlı su. Saf su.:ZÜLAL

İçin için öfkelenmek.:İÇERLEMEK

İçinde magnezyum , kalsiyum , demir ve alüminyum bulunan amfibol grubundan doğal silikat.:TREMOLİT

İçinde anason, sakız gibi kokulu maddeler olmayan üzüm rakısı.:DÜZ

İçinde ateş kırıntıları olan kül. Küçük kor parçası.:KÖZ

İçinde bakır,çinko,nikel bulunan ve çatal bıçak takımı yapmakta kullanılan gümüşlü bir alaşım.:ALFENİT

İçinde bir çok biyolojik olayın meydana geldiği,akıcılığı az,cansız bir sıvı ortam.Mitekondrilerin içinde bulunan sıvı.:MATRİKS

İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan,tahta,taş,maden yada plastikten yapılan kap.:HAVAN

İçinde bir şey saklanan kap ya da yer.:KORUNCAK

İçinde bitki yetiştirilen sobalı camlık,limonluk,sera.:TAVHANE

İçinde bulunduğu hücre veya organizmaya özel bir etkisi olan,kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öğe. Kalıtım, soya çekim.:GEN

İçinde cinsel konularla ilgili ayrıntılı yazılar,resimler bulunan ve okuyanları cinsel bakımdan uyarmak için yazılan eser.:BAHNAME

İçinde değişik türden şeyler bulunan kap veya yer.:KIRKAMBAR

İçinde deniz kabuğu kalıntıları olan kum.:TREAZ

İçinde doğal kurşun bulunan sülfür.:GALENİT

İçinde fosil (taşıl) bulunmayan toprak.:AZOİK

İçinde insan,hayvan ve doğa öğeleri bulunan resim veya heykel, figürlü, betili.:FİGÜRATİF

İçinde maden eritilen kap.:POTA

İçinde şarap yapılan bir çeşit fıçı.:FOTA

İçinde tek tohum bulunan ve olgunlaştığında kendiliğinden açılmayan kuru meyve. Kapçık meyve.:AKEN

İçinde tohum veya krizalit bulunan koruncak,kozalak.:KOZA

İçinde Türkçenin de yer aldığı dil ailesi.:ALTAY

İçinde vücuda zerk edilecek sıvı ilaç bulunan cam tüp.:AMPUL

İçinde yağ yakılan toprak kandil,iştin.:PESÜS

İçinde yağ yakılan toprak kandil.:İŞTİN

İçinde yaşadığı toplumdan ayrılarak bir tarafa çekilen.:MUTEZİL

İçinde yemek ısıtılan ya da yumurta gibi şeyler pişirilen,derinliği az , madeni, kapaklı yemek tabağı.:SAHAN

İçinde yıkanılan tekne. :KÜVET

İçinde,bir ölünün külleriyle dolu kavanoz bulunan sandık.:OSTOTEK

İçindeki düzenekle,ampullerin ışık şiddetini artırıp azaltmakta kullanılan özel elektrik anahtarı,loşlaştırıcı.:DİMMER

İçindeki katılgan dokunun artmasından dolayı bir organ veya dokunun patolojik sertleşmesi.:SKLEROZ

İçindeki noktaların hem uzay hem de zaman koordinatlarıyla belirlenmesi gereken matematiksel boşluk.:UZAY-ZAMAN

İçinden çıkılamayacak kadar güç olan,karışık iş.:ÇAPARIZ

İçine alan,kapsayan.:ŞAMİL

İçine elektrik enerjisi yığılan alet,kondansatör.:MEKSEFE

İçine gül suyu konulan uzun boyunlu şişe.Altın,gümüş,bronz gibi madenlerden veya camdan,seramikten de yapılmıştır.:GÜLABDAN

İçine hardal katılarak yapılan üzüm şırası.:HARDALİYE

İçine herhangi bir madde konulan oyuk nesne.:KAP

İçine kavrulmuş soğanlı kıyma,ceviz ve baharat konularak hazırlanan,yumurta biçimli bir köfte.:İÇLİKÖFTE

İçine konan içkiyi buharlaşma yoluyla soğutan,gözenekli topraktan yapılmış bir çeşit testi.:ALKARAZZA

İçine kor konulan,sacdan,bakır veya pirinçten,üstü açık kap,korluk.:MANGAL

İçine kor kömür doldurularak açık havada ısınmaya yarayan ayaklı ve delikli madeni kap.:BRASERO

İçine matbaa harflerinin dizildiği yuva.:KUMPAS

İçine mendil,gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan,kumaştan yapılmış koruncak.:ŞASE

İçine para yada jeton atılarak bir aygıtın çalışmasını sağlayan kumbara.:ANKESÖR

İçine pekmez, peynir, yağ vs konulan ya da yayık olarak kullanılan deri tulum.:TULUK

İçine peynir yada kıyma konularak sac üzerinde pişirilen bir tür börek.:KISTIRMA

İçine peynir,kıyma vs konarak hazırlanan bir tür tuzlu çörek.:BOĞAÇA(POĞAÇA)

İçine pişirilmiş kuşbaşı et ve sebze konularak hazırlanan börek.:TALAŞKEBABI

İçine sıvı maddeler konulan,saç,plastik ya da çinkodan yapılmış,çoğunlukla silindir biçiminde kap.:BİDON

İçine sıvı vermek amacıyla bir damara sokulan ince boru. Sonda.:KATETER

İçine soğan,sarımsak,maydanoz ve havuç gibi şeyler katılarak zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak servisi yapılan yemek.:PİLAKİ

İçine süt sağılan kap.:VEDRE

İçine yağ,pekmez gibi şeyler konulan yuvarlak tahta kap.:KABRAN

İçine yalnız kürek çekenin girebildiği çok uzun ve çok dar yarış kayığı.:SKİF

İçine yumurta konulan uzun sandık.:TABUT

İçitim.:ZERK

İçki bardağı.:PİYALE

İçki bardağı.:SAGAR

İçki dağıtan erkek ya da kadın.:KOTARAN

İçki içerken birinin şerefine,sağlığına kadeh tokuşturulması.:TOKA

İçki sunanlara verilen ad.:SAKİ

İçki veya uyku sersemliği.:HUMAR

İçki.:AYŞ

İçkicilerin kendi aralarında rakıya verdikleri ad.:AMBERİYE

İçkiler hakkında yazılan kitap.:POTOLOJİ

İçkili eğlence.:İŞRET

İçle ilgili,içten.:DERUNİ

İçmeye yada tanrıların onuruna yere şarap dökmeye yarayan, derinliği az, tabana oturan, geniş ağızlı ,ortası bombeli,ayaksız antik kap.:PATERA

İçsiz.:TUBELESS

İçten bağlılık.:SIDK

İçten çürümüş ağaç . Ağaçlarda mantarların oluşturduğu bir tür çürüme başlangıcı.:ARDAK

İçten olmayan,yapmacık.:SURİ

İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıt gazlarının dışarıya atılması,bunu sağlayan düzenek,bu düzeneğin ucundaki susturucu.:EGZOZ

İçyağı.:ŞAHIM

İçyüz,iç.Bir şeyin içyüzü.:ZAMİR

İdare kandili.:LAMBA

İdare lambası . Pişmiş topraktan yapılan bir kandil türü.:İLİKMEN

İdare lambası.:ŞİNANAY

İdare mahkemeleri,özel mahkemeler ve sulh mahkemelerinin görevi dışında kalan davalara bakan mahkemelere verilen ad.:ASLİYE

İdare, yönetim.:ZİMAM

İddia,bahis,lades.:ÖCEŞ

İdrak. :ALGI

İdrar söktürücü.:DİÜRETİK

İdrar yolları hastalıklarını konu alan tıp dalı.:ÜROLOJİ

İdrar yolu hastalıkları hekimi,bevliyeci.:ÜROLOG

İdrar yolu hastalıkları hekimi.:BEVLİYECİ

İdrar yolu iltihabı.:URETRİT

İfade. :ANLATIM

İffetli,namuslu. :AFİF

İflas etmiş kişi,müflis.:BATKIN

İftihar etme,övünme.:ULVAN

İftira.:YAĞLIKARA

İftiracı,kara çalan.:MÜFTERİ

İgor Stravinski’nin tanınmış bir balesi.:PETRUŞKA

İğ yapımcılarının tıraş ve parlatma işinde kullandıkları oluk gibi bir araç.:KOYUŞ

İğdiş etmek.:ENEMEK

İğdiş edilmiş hayvan.Hadım.:ENENİK

İğdiş edilmiş,iki yaşından büyük erkek keçi.:ERKEÇ

İğne olmaktan duyulan aşırı korku.:VAKSİNOFOBİ

İğne oyasında,uzunca bir iplik bırakılarak yapılmış düğümlü ilmek.:ZÜREFA

İğne ve tığla kumaş üzerine işleme. Kasnağa geçirilmiş kumaşa iğne ya da tığla yapılan bir tür nakış.Daha çok yorgan yüzü,bohça ve giysi bezemede kullanılır.:SUZENİ(SÜZENİ)

İğne ve tığla kumaş üzerine işleme. Kasnağa geçirilmiş kumaşa iğne ya da tığla yapılan bir tür nakış.:SUZENİ (SÜZENİ)

İğne yaprakları yaz kış yeşil olan bir orman ve süs bitkisi.:PORSUK

İğnenin deliği.:YURDU

İğneye geçirilen bir sap iplik.:SÜZÜM

İğneye takılan bir sap iplik.:SAPLAM

İğrençlik,kötülük,alçaklık.:ŞENAAT

İğrenme, tiksinme. :KERAHET

İhmal.:SAVSAMA

İhracatçının orta vadeli alacağını,tahsil edilememesinden sorumlu olmaksızın süresinden önce satması.:FORFAİTİNG

İhracatı Geliştirme Merkezi.:İGEME

İhram giyinmiş olan hacı.:MUHRİM

İhsan Oktay Anar’ın bir romanı.:AMAT

İhtilaf.:MUARAZA

İhtişam,gösteriş,şan.:DARAT

İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker.:ERBAŞ

İhtiyar Rum meyhanecilere seslenmek için kullanılan sözcük.:BARBA

İhtiyar ve zayıf kimse.:PİRİFANİ

İhtiyat.:SAKINIM

İki akarsuyun birleştiği yer.:KOYAR

İki atlı kızak.:ZANKA

İki avuç dolusu.:KOŞAM

İki ayrı dilin komik bir etki yaratacak biçimde konuşturulmasıyla yazılan İtalyanca ve Latince sözcüklerin birbirine karıştırıldığı bir tür kaba güldürü şiirine verilen ad.:MAKARONİK

İki ayrı ırktan gelme.:LETİS

İki bağlantı parçasını birbirine yakın olarak eklemekte kullanılan özel parça.:NİPEL

İki boşluk ya da iki pencere arasında kalan duvar parçası.:ARALAMA

İki büyüklük arasındaki bağıntı.:ORAN

İki çeneklilerden,yaprakları çok iri ve kalp biçiminde,çiçekli bir süs bitkisi.:KATALPA

İki çenetli ilkel yumuşakça. :ARCA

İki çift kürekli balıkçı kayığı. Bir tür küçük manyat ağı.:TARLAKOZ

İki çift öküzle çekilen ağır saban.:PAPURA

İki çöküntü alanını birbirine bağlayan,boğaz biçiminde dar vadi.Bir kıvrımı keserek iki yandaki çukurlukları birleştiren,dar ve boğaz biçimindeki kısık.:KLÜZ

İki dağ arasındaki çukur,vadi.:KOYAK

İki dağ arasındaki geçit.:VADİ

İki dağ arasındaki sırt.:SENİR

İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı. Kavşak. İki yolun birleştiği yer.:ÇATAK

İki derenin ya da iki yolun birleştiği yer.:ÇAT

İki direkli seren yelkenli,birkaç top taşıyan gemi.:BRİK

İki dörtlü ve iki üçlüden oluşan,on dört dizeli bir Batı şiir türü.:SONE

İki düşman taraftan çıkan birer kişinin çarpışması.:MÜBAREZE

İki düzlemin arakesiti.:AYRIT

İki elemanlı mermer yapıştırıcısı.:AKEMİ

İki gemi veya gemi ile kıyı arasında haberleşmede kullanılan üç kollu işaret sütunu. Bayrak ya da ışık gibi görsel işaretlerle haberleşme yöntemi.:SEMAFOR

İki gövdeli deniz taşıtı. Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi denizciliğinde kullanılan, spor ve eğlence amacıyla geliştirilmiş yelkenli ya da motorlu ve çift gövdeli tekne.:KATAMARAN

İki hafif çekirdeğin birleşerek daha ağır bir çekirdek oluşturması.:NÜKLEERFÜZYON

İki iletken arasında meydana gelen ve çok yüksek bir ısı açığa çıkaran, ışıklı elektrik boşalımı.:ARK

İki kaş arası.:BELCE

İki katı cisim veya parçayı birbirine bağlayan demir veya telden bağ.:KANAT

İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir zeka oyunu.:SATRANÇ

İki kişi arasında karşılıklı olarak yapılan konuşma.:MUHAVERE

İki kişi arasındaki soğukluk.:MABEYİN

İki kişi tarafından yönetilen bir çeşit sportif amaçlı yelkenli yarış teknesi.:PİRAT

İki kişilik ve yelkenli bir yarış teknesi.:TORNADO

İki kişilik,alçak,oldukça geniş koltuk.:MARKİZ

İki kişiyi birbirine tanıtmak.:TANIŞTIRMAK

İki kişiyle oynanan bir iskambil oyunu.:BATAY

İki koldan oluşan T biçiminde menteşe.:REZE

İki kulplu ve küfe biçimindeki büyük sepete halk dilinde verilen ad.:KELETER

İki kulplu,yumurta şeklinde,dibi genelde sivri olan veya bir ayakla biten dar boyunlu, karnı geniş antik kap,antik testi.Zeytinyağı gibi sıvı maddeler için yapılanları olduğu gibi mezar eşyaları arasında koku kapları,ölü külü kabı olarak da kullanılanları vardı.Geniş karınlı olanları hububat taşımak ve saklamak için kullanılmıştır.Eski Yunanlılar ve Romalılarda yapılması ve kullanılması adetti.:AMFORA(AMPHORA)

İki kuzulu koyun.:MELEŞ

İki nokta arasında gerilmiş olan kuvvetlice bir halat üzerinde hareket eden bir makaraya bağlı sepet veya iskemle donanımlı insan ve eşya taşımak için kullanılan donanım. Denizcilikte bir şeyi,bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat.:VARAGELE

İki nokta arasında iletişim kurma olanaklarının varlığını belirtmede kullanılan genel terim. İletişim dizgesi birliği.:LİNK

İki nokta arasındaki uzaklığı ölçmeye yarayan gereç.:TELEMETRE

İki olay arasındaki süre .İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre.:FETRET

İki parmak ucuyla tutulabilen miktar,tutam. Baş parmak ve işaret parmağı arasında kalan miktar.:FİSKE

İki sac arasında yada külde pişirilen mayasız ekmek.:KÖMBE

İki sert cismi birbirine bağlamaya yarayan,iki ucu sivri ve kıvrık metal parça.:KENET

İki sopayla çalınan,fıçı biçiminde Japon davulu.:TAYKO

İki şey arasındaki bağ.:İLİNTİ

İki şey arasındaki benzerlik.:MÜŞABEHET

İki şey arasındaki ilgi,bağ. :İZAFET

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.:UYGU

İki takım arasında uzun saplı raketlerle oynanan bir top oyunu.:LACROSSE

İki takım arasında yumuşak bir lastik topla oynanan çocuk oyunu.:YAKANTOP

İki tarafı ağaçlıklı geniş kent yolu.:AVENÜ

İki tarafı keskin,enli,ucu sivri bıçak.:KAMA

İki taraflı.:BİLATERAL

İki tarla arasındaki sınır. Tarlalar arasında sınır çizgisi olarak kullanılan ekilmemiş bölüm.:AN

İki tekerlekli ve hafif bir gezinti arabası.:BUGİ

İki tekerlekli,tekerlekleri tek parça,dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası.:KAĞNI

İki tepe arasındaki düzlük.:YALPİ

İki ucu açık küçük boru.:ZIVANA

İki ucu arasına ip gerilmiş,ok atmaya yarayan,ağaç veya madeni alet.:YAY

İki ucuna birer kişi oturup,karşılıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi sağlayan,ortasından bir yere dayalı tahta kalas.:TAHTEREVALLİ

İki ucuna su kabı,yoğurt tablası gibi taşınacak şeyler asılarak omuza alınan ağaç. Omuzluk. :ÇİĞİNDİRİK

İki ülkenin ulusal paraları arasındaki dönüşüm haddi.:PARİTE

İki veya altı oyuncu arasında oynanan bir strateji oyunu.:RİSK

İki veya üç yaşındaki erkek koyun,koç.:ÖVEÇ

İki ya da daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek, kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması,keşikleme,münavebe.:ALMAŞ

İki ya da dört oyuncunun 256 bölmeli bir dama tahtasında oynadığı oyun.:HALMA

İki ya da üç çifte kürekli küçük balıkçı teknesi.:ADAYAVRUSU

İki ya da üç kollu maşaya benzer vurmalı bir halk çalgısı.Bir elle tutulur öteki elin baş parmağı ile diğer parmakları arasında vurularak çalınır.:ZİLLİMAŞA

İki yada daha fazla işletmenin belirli bir süre ve belirli bir amaç için yapmış oldukları geçici ve gizli işbirliği. Bir tür tekel,tröst,kartel.:POOL

İki yanaşık notayı hızlı ve almaşık bir biçimde yineleyerek ortaya konan vokal ya da enstrümantal ses.:TRİL

İki yanı ağaçlıklı yol.:ALE

İki yanı delik,bir tarafına telle iğne bağlanmış,kurşundan yapay balık biçiminde av aleti.:MAVRUKA

İki yapı gereci arasında kalan aralık;derz.:FUGA

İki yaprak ya da dört sayfa oluşturacak biçimde bir kez katlanmış baskı kağıdı.:İNFOLYO

İki yataklı karyola.:RANZA

İki yıl sürülmeyen boş tarla.:GELEME

İki yönlü bir dalgalı akımı,bir yönlü doğru akıma çevirmeye yarayan aygıt.:REDRESÖR

İki yüz elli kiloya eşit olan,odun ve kireç gibi ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan bir ağırlık ölçüsü.:ÇEKİ

İki yüzlü, riyakar.:MÜRAİ

İki yüzlü,arabozucu kimse.:ALABIK

İki, üç veya dört kişi arasında 32 kağıtla oynanan bir tür iskambil oyunu.:PİKET

İkiçeneklilerden tohumları zehirli, Hindistan kökenli bir ağaç ve bunun meyvesi.:KARGABÜKEN

İkilem.:DİLEMMA

İkilem.:KIYASIMUKASSİM

İkinci Abdülhamit döneminde Mızıkayı Hümayun’da görev almış ve bir çok müzisyenin yetişmesine katkıda bulunmuş ünlü İspanyol piyanist.:ARANDAPAŞA

İkinci Abdülhamit döneminde saray ressamlığı yapmış,Batı resim anlayışının Türkiye’de yaygınlaşmasına katkıda bulunmuş ünlü İtalyan ressam.:ZONARO

İkinci Abdülhamit’in Selanik’e sürgüne gönderildiği ve ikamet ettiği Selanik’teki köşkün adı.:ALATİNİ

İkinci Abdülhamit’in tarikatlarla ilgili politikasını yönlendirmekte etkili olan Arap Şeyhi.:EBULHUDA

İkinci Bayezit’in şiirlerinde kullandığı mahlas.:ADLİ

İkinci çağın yaklaşık 45 milyon yıllık dönemi.:TRİYAS

İkinci derecede,ikinci olarak.:SANİYEN

İkinci derecede.:TALİ

İkinci Dünya Savaşı sırasında Mısır’da İngiliz kuvvetleriyle Mihver devletler arasında yapılan iki çarpışmanın adı.:ELALEMEYN

İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya’nın doğusunda kurulan,yaklaşık 250 bin Yahudi’nin öldürüldüğü Nazi imha kampı.:SOBİBOR

İkinci Dünya Savaşı sırasında Rus ordusunca kullanılan roket ağırlıklı silah sistemi.:KATYUŞA

İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı radyo yayınlarıyla Pasifik bölgesindeki ABD askerlerinin moralini bozan,1949 da ABD’ye götürülüp hapse mahkum edilen ve Japon Gülü diye de tanınan kadın.:İVATOGURİ

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Japonlar tarafından kullanılan avcı uçağı tipi.:ZERO
İkinci Dünya Savaşı yıllarının ünlü bir Japon destroyeri.:AKİKAZE

İkinci Dünya Savaşında Alman işgaline karşı direnenlerin toplandıkları ıssız yer.:MAKİ

İkinci Dünya Savaşında Almanya tarafından kullanılan bir savaş uçağı tipi.:STUKA

İkinci Dünya Savaşında Almanya’da savaş tutsağı astsubayların ve erlerin toplandığı kamp.:STALAG

İkinci Dünya Savaşında Sovyetler Birliğine yönelik Alman işgal planına verilen gizli ad.:BARBAROSSA

İkinci Dünya Savaşından beri ABD ordusu askerleri anlamına gelen kısaltma.:Gİ

İkinci karşılaşma anlamında spor terimi.:RÖVANŞ

İkinci kez evlenen kadının beraberinde götürdüğü çocuklar.:TAYGELDİ

İkinci kez evlenen kadının ilk kocasından olan çocukları.:MOZUK

İkinci Mahmut devrinde feslerin tepesine püskülü tutturmak için takılan metal tepelik.:FERAHİ

İkinci Mahmut döneminde,yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra kurulan yeni ordunun adı.:ASAKİRİMANSURE

İkinci Meşrutiyetten sonra Ahmet Rasim ile Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın çıkardıkları mizah dergisi.:BOŞBOĞAZ

İkinci Selim’in baş kadını ve Üçüncü Murat’ın annesi olan Osmanlı kadını.:NURBANUSULTAN

İkinci sınıf bir toplum olmayı kabullenen kişilerin egemen olduğu yönetim biçimi.:MEDİOKRASİ

İkisi dikili,üçüncüsü de bunların üzerine kapak gibi yatırılmış üç büyük taştan oluşturulmuş taş devri mezarı.:DOLMEN

İkizler takım yıldızının Latince adı.:GEMİNİ

İklimbilim.:KLİMATOLOJİ

İklimbilim.:METEOROLOJİ

İkonlara ya da imgelere,özellikle de bunların dinsel tapınmada kullanılmasına düşmanlık.:İKONOMAŞİ

İkram etme,cömertçe verme.:İSAR

İkrar olunmuş,onaylanmış.:MUKAR

İktidar makamı.:RESİKAR

İktisatta,iktisadi dalgalanmanın etkinliklerin gerilemesiyle belirlenen aşaması,ekonomik durgunluk.:RESESYON

İlaç bilimi. İlaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen bilim dal.:FARMAKOLOJİ

İlaç korkusu. :FARMAKOFOBİ

İlaç kullanmadan,yalnız ısı yardımı ile aygıt ve pansuman gereçleri gibi şeyleri mikropsuzlaştırma işi.:ASEPSİ

İlaç ve parfüm olarak kullanılan değerli hoş kokulu bir yağ.:MÜR

İlaç ve parfüm olarak kullanılan değerli hoş kokulu bir yağ.Tütsü olarak kullanılan bir reçine. MÜR:

İlaç yapmaya yarayan maddelerin genel adı.:ECZA

İlaç, çare, deva.:EM

İlaçla yapay olarak sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol açan uyku durumu.:NARKOZ

İlaçların formüllerini gösteren resmi kitap.:KODEKS

İlaçlı yara bandı.Yara üzerine yapıştırılan özel bant.:PLASTER

İlahi duyuru. Bir fikir veya buyruğun Tanrı tarafından bir peygambere duyurulması. Peygamberlere gönderilen tanrısal kelam ve haber.:VAHİY(VAHY)

İlahi sırlarla ilgili olan.:LEDÜNNİ

İlahileriyle tanınmış XVIII. Yüzyıl tasavvuf şairi.:ATUFİ

İlahiyat.Tanrı bilimi.:TEOLOJİ

İlenç,ilenti.:BEDDUA

İleri atılmış,ortaya çıkarılmış. Takdim etme.:LANSE

İleri doğru fışkırtmak.:ÇÖĞDÜRMEK

İleri gelen, servet ve mevki sahibi kimseler için alay yollu kullanılan sözcük.:KODAMAN

İleri gelenler,zenginler. :EŞRAF

İleri sürme,bir sonuca bağlama,yollama.:SEVK

İleri sürme.:DERMEYAN

İleri teknoloji alanlarında araştırma ve geliştirme projelerinde karşılıklı işbirliği amacıyla kurulan Avrupa Araştırma Koordinasyon Kurumu’nun adı.:EUREKA

İleride meydana gelebilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak kazanç sağlama.Kurgu.:SPEKÜLASYON

İleriye atmak,fırlatmak,kaldırıp atmak.:FIYDIRMAK

İleriyi görme.Görme duyusu.:BASAR

İlerleyen yaşlarında spora devam eden kişilere verilen ad. Tecrübeli oyuncu. Üst yaş grubundaki sporculara verilen ad.:VETERAN

İleti.Yazı veya sözle verilen,gönderilen bilgi.:MESAJ

İletişim araçları ve ortamı.:MEDYA

İletişim.:KOMÜNİKASYON

İletki.:MİNKALE

İlgi çekici,ilginç.:ENTERESAN

İlgi eki.:Kİ

İlgi,ilişki,sevgi,sevme.:ALAKA

İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk tarafından 1952’de çıkarılan siyasi mizah dergisinin adı.:KIRKBİRBUÇUK

İlhanlılarda ordu müfettişlerine verilen ad .Eski Türk devletlerinde yolları koruyup gözeten görevlilere verilen ad.:YASAVUL

İlim ve hikmet.:FERZAN

İlişik. Bağlı,bağlanmış,ekli,eklenmiş.:MERBUT

İlişkilerde ölçünün,biçimin önemsendiğini gösteren tutum.:RESMİYET

İlişkin. :MÜTEALLİK

İlk Arap kadın şairi ve mutasavvıfı.(713-801).:RABİA

İlk çağda Mısır’da kadın dansçılara verilen ad. :ANİME

İlk damıtılan ve içinde anason bulunmayan rakı.:SOMA (SUMA)

İlk dönem yapıtlarında Alman neoklasikçiliğinin etkisinde kalmış, sonraki çalışmalarında soyut bir anlayışa yönelmiş, Türkiye’nin ilk kadın heykeltıraşı.:NERMİNFARUKİ

İlk gösteri.Sahneye konulan oyunun ilk temsili.:PRÖMİYER

İlk Hıristiyanları adlandırmak için kullanılan sözcük.:EBİON

İlk İncil’in yazarı sayılan, İsa’nın on iki havarisinden biri.:MATTA

İlk insanlı uzay yolculuğunu 1961 de gerçekleştiren Sovyet kozmonot.:YURİGAGARİN

İlk kadın ressamımız.(1903-1938) :HALEASAF

İlk kez Hindistan’da dokunan,yumuşak ve hafif bir çeşit ipekli kumaş.:SÜRA

İlk kez Marx Ernst’in uyguladığı ve daha sonra gerçeküstücülerin geliştirdikleri resim tekniklerinden biri. :FROTAJ

İlk Müslüman kadın hükümdar.:RAZİYEBEGÜM

İlk önce Çin’de dokunarak buradan bütün dünyaya yayılan,dayanıklı,sık dokulu pamuklu bez.:NANKİN

İlk özgün İtalyan komedilerine verilen ad.:ATELLANA

İlk Türk antibiyotiği. :EGEMİSİN

İlkbaharda ekilen,küçük taneli ve sert bir buğday cinsi.:YAZLIK

İlkbaharda kırkılan koyun yünü.:YAPAĞI

İlkbaharda kırlarda yetişen,ufak yeşil yapraklı,ıspanak gibi yenebilen bir bitki.:MADIMAK

İlkçağ insanlarını ve tanrılarını konu eden hikayeler; mitoloji.:ESATİR

İlkçağda kendi yasalarıyla yönetilen bir ya da birkaç kentten oluşan devlet.:SİTE

İlkçağda Mısır’da ayrı bir sınıf oluşturan ve çok kültürlü olan kadın dansçılara verilen ad.:ALİME

İlkçağda özellikle Mısırlılar,Yunanlar ve İbraniler arasında çizim yapmak,bazen de yazı yazmak ve hesap tutmak için papirüs yerine kullanılan kırık çömlek parçaları ya da kireç taşından küçük tabakalar.:OSTRAKON

İlkçağda,Arabistan’ın güneybatısında yaşamış önemli bir kabile.:HİMYERİLER

İlkel benlik.:İD

İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç taşıdığına inanılan nesne,tapıncak.:FETİŞ

İlkel toplumlarda kötü gözden ve kötü ruhlardan korunmak için evlerin önüne ya da tarlalara dikilen tılsım niteliğindeki heykel. :ABAKI

İlkel toplumlarda tapınılan cansız nesne, fetiş.:TAPINCAK

İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan,ağaç,rüzgar gibi herhangi bir doğal nesne. Ongun.:TOTEM

İlkel yöntemlerle ve düşük verimle işletilen geniş tarım alanları.:LATİFUNDİA

İlkel,iptidai.:PRİMİTİF

İlkel,yalın güldürme öğelerinden yararlanan,bazen inanırlığın sınırlarını aşan, güldürmeyi amaç edinen oyun. Kaba bir komedi türü.:FARS

İlmekli bir tür sarma işi ve bununla yapılmış işleme.:RİŞLİYÖ

İltihap oluşturan mikrobik hastalık.:ENFEKSİYON

İltihap,cerahat. :İRİN

İltihap,irin. :CERAHAT

İltihap.:İCİRAN

İltihap.:YANGI

İltihaplı göz hastalıklarının genel adı.:OFTALMİ

İltihaplı olmayan süreğen eklem hastalığı.:ARTROZ

İltizama verilen vergilerde, mültezim tarafından peşin olarak ödenen tutar.:MUACCELE

İmar yasalarına göre ayrılmış,sınırları haritalarla belli edilmiş arazi parçası.:PARSEL

İmkansız.:MUHAL

İmla.:YAZIM

İmrenme.:ÖZENÇ

İmrenmek,kıskançlık.:GIPTA

İmtiyaz,rütbe,nişan,imamlık,hatiplik verildiğini göstermek üzere padişah tarafından verilen tuğralı ferman,belge.:BERAT

İnanan,inançlı,imanlı,Müslüman.:MÜMİN

İnanç ve bilgiyi kiliseyle,özellikle Aristoteles’in bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Ortaçağ felsefesi.:SKOLASTİK

İnanç, iman.:İTİKAT

İnandıran, ikna eden.:MUKNİ

İnanılır,güvenilir. :EMİN

İnanmış,emin olan,gönlü kanmış.:MUTMAİN

İnatçı,ayak direyen,dik kafalı.:ANUT

İnatçı,dik kafalı.:KADIYORAN

İnatçı. :SERTAB

İnce anlamında kullanılan yerel bir sözcük.:ŞEPLEK

İnce bağırsağın bir yada birkaç bölümünün kronik iltihabı.:İLEİT

İnce bağırsak iltihabı.:ANTERİT

İnce belli bardakta içilen Türk kahvesine verilen ad.:TARSUSİ

İnce bir zincirle boyna takılan değerli takı,gerdanlık.:PANDANTİF

İnce bulgur,düğürcük.:SİMİT

İnce bulgur,maydanoz,nane ve domatesle yapılan bir tür meze.:TABULE

İnce bulgur. :DÜĞÜRCÜK

İnce ipekten dokunmuş tülbent ya da gelin başörtüsü.:ALVALA

İnce iplikle çok sıkı dokunmuş bir tür yünlü kumaş.:LASTİKOTİN

İnce kabuklu bir erik cinsi.:ÜRYANİ

İnce kabuklu ve yağ oranı yüksek,sofralık bir zeytin cinsi.:TİRİLYE

İnce kesilmiş çiğ et.:KARPAÇYO

İnce kıvrımlarla birbirine bağlanan madalyonlar içinde toplanan üsluplaştırılmış çiçek ve yapraklardan meydana gelen,kıvrık dallı Türk süslemesi. Kökeni Uzakdoğu’ya dayanan,stilize çiçek ve yaprak motiflerinden oluşan bezeme biçimi.:HATAYİ

İnce kum ve çimentoyla yapılan düzgün döşeme sıvası.:ŞAP

İnce kumaştan yapılan ve külahın altına giyilen yarım küre biçiminde bir başlık türü.:TAKKE

İnce talaş.:REZE

İnce tel biçiminde, hamurun kurutulup kesilmesiyle elde edilen ve genellikle çorbası yapılan bir yiyecek türü.:TELŞEHRİYE

İnce undan açılmış hamurun susam yağında kızartılmasıyla yapılan bir çeşit börek.:ZİLBİYE

İnce uzun saplı bir çeşit su kabağından yapılan su içme kabı.:ALAVURT

İnce ve mumsu derili, ekşi ve gevrek etli bir sıcak ülke meyvesi.:JAMBOS

İnce ve parlak nakış. :MİNE

İnce ve silindirimsi gövdeli,parlak renkli küçük kız böceği :AGRİON

İnce ve uzun çubuk makarna.:SPAGETTİ

İnce ve uzun Havana purosunun adı.:PANATELA

İnce ve uzun İtalyan mutfağına özgü çubuk makarna.:SPAGETTİ

İnce ve uzun metal çubuk. :MİL

İnce ve yarı saydam bir kağıt türü.:PELÜR

İnce yağan yağmur.:ÇİSENTİ (ÇİSE)

İnce yapılı,zarif,narin. Nazenin.:YEPELEK

İnce yapraklar biçiminde ayrılabilen ve özellikle çatı örtüsü olarak kullanılan kayağan taşlara verilen ad.. Killerin başkalaşımı ile oluşmuş, yapraklar şeklinde ayrılabilen bir taş.Karataş.:ARDUVAZ (ARDUAZ)

İnce yassı elmas. :KARAVANA

İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi.Dut pekmezi kurutması.:PESTİL

İnce,düzgün bedenli sevgili.:NİHAL

İnce,düzgün dokunmuş pamuklu kumaş.:OPAL

İnce,görgülü. :CENTİLMEN

İnce,küçük,sevimli,çıtı pıtı.:MİNYON

İnce,narin,nazik anlamında yerel bir sözcük.:İBİLİ

İnce,parlak nakış.:MİRE

İnce,terbiyeli.:KİBAR

İnce,yumuşak tüylü fırça.:BLERO

İncelik,naziklik,sevecenlik,acıma.:RİKKAT

İnceltilmiş,arıtılmış,saflaştırılmış.:RAFİNE

İnci Aral’ın bir romanı.:MOR

İnci çiçeği de denilen hoş kokulu bir bitki.:MÜGE

İnci,boncuk,deniz kabuğu gibi malzemeyi ipe dizip kelep haline getirdikten sonra birbirine dolaşarak yapılan ve Anadolu’da kadınların boyunlarına taktıkları kısa gerdanlık. :KISTI

İncil ve ekleri. :AHDİCEDİT

İncil’den önceki kutsal kitaplar.:AHDİATİK

İncil’e göre mahşer gününde iyilik ve kötülük orduları arasında olacak savaş meydanı.:ARMAGEDON

İnciler. :LEAL

İncir ve sütle yapılan bir tatlı.:UYUTMA

İncir yada kayısı ve cevizle yapılan bir tür tatlı,kurabiye.:MİRİVAN

İncirlerde döllenmeyi sağlayan sinek.:İLEK

İncitaş da denilen beton ve sıva yapımında kullanılan camsı riyolit.:PERLİT

İndirme,azaltma,çıkartma,aşağı düşürme,aşağılatma.:TENZİL

İndiyum’un simgesi.:İN

İndüksiyon motorunu bulan,jeneratörler,dinamolar ve transformatörler yapan,yüzlerce buluşuyla elektrik üretimi ve kullanımına büyük katkıda bulunmuş Sırp asıllı Amerikalı mühendis,araştırmacı ve mucit.:NİKOLATESLA

İnebahtı’nın Yunanca adı.:NAUPAKTOS

İnegöl-Bozüyük karayolunda bir boğaz ve dere.:MEZİT

İnek derisinden bir tür ince meşin.:VAKETA

İnek derisinden yapılma ayakkabı yüzü.:OSKAR

İnek sütünden yapılan bir tür İngiliz ve Amerikan peyniri.:ÇEDAR

İnek sütünden yapılan mavi küflü klasik İngiliz peyniri.:STİLTON

İnek sütünden yapılan sarı renkli bir peynir cinsi.:TİLŞİT

İnek sütünden yapılan sert ve sarı renkte İsviçre peyniri.:EMMENTAL

İnek sütünden yapılan,içten küflü yağlı İtalyan peyniri.:GORGONZOLA

İnek veya dana budunun orta bölümü.:TRANŞ

İneklere tuz yalatmak için kullanılan kıldan yapılmış kap.:KATAMAN

İnen,inmiş.:NAZİL

İngiliz birahanesi.:PUB

İngiliz donanmasının Amiral Nelson kumandasında 1805 de Fransız-İspanyol birleşik donanmasını yenilgiye uğrattığı deniz savaşı.:TRAFALGAR

İngiliz edebiyatında anne,baba ve dadıların çocuk yetiştirmede gösterdikleri tahammülsüzlüğe tepki olarak gelişen akım.:NONSENSE

İngiliz Kemal olarak tanınan,1877-1966 yılları arasında yaşayan Türk casus.:ESATTOMRUK

İngiliz kilisesinin tuttuğu inanç yolu.:ANGLİKANİZM

İngiliz kökenli köpek.:FOKSTERYE

İngiliz kraliyet hava kuvvetlerine 1918 den beri verilen ad.:RAF

İngiliz ordusunun seçme birliklerini oluşturan Nepal halkı.:GURHALAR

İngiliz sisteminin ısıl sığa birimi.:BTU

İngiliz sisteminin ısıl sığa birimi.Klimalarda ısı birimi.:BTU

İngiliz şovenizmini anlatmakta kullanılan terim.:JİNGOİZM

İngiliz uluslar topluluğuna üye olan bağımsız ülkelere verilen ad.:DOMİNYON

İngiliz uzunluk ölçüsü birimi(30,5 cm).:FİT

İngiliz ve Amerikan deniz kuvvetlerinde deniz piyadesi.:MARİNE

İngilizce çatı katı,ruf.:ROOF

İngilizce hatıra defteri,günlük.:DİARY

İngilizce yetişkin,erişkin demektir.İnternette genelde pornografik sitelere bu ad verilir.:ADULT

İngilizcede öğleden sonra anlamında kısaltma.(Post Meridiem).:PM

İngilizcede uzun deniz yolculuğu.:VOYAGE

İngiltere ve ABD’de kullanılan arazi ölçüsü birimi. Eskiden Fransa’da kullanılan 52 ar değerinde olan yer ölçüsü.:AKR

İngiltere ve öteki bazı ülkelerde kız okullarında oynanan bir top oyunu.:NETBOL

İngiltere’de 1485-1603 yılları arasında hüküm süren Gal kökenli hanedan.:TUDOR

İngiltere’de 19. Yüzyılda ,işlerini yitirmelerine yol açan dokuma tezgahlarını tahrip etmek üzere örgütlenen zanaatçılara verilen ad.:LUDDİSTLER

İngiltere’de 1950’li yıllarda ortaya çıkan ve işlevsel kaynaklara dönüşü amaçlayan mimarlık akımı.:BRÜTALİZM

İngiltere’de at yarışı.:DERBY

İngiltere’de kullanılan bir soyluluk sanı.:LORD

İngiltere’de ünlü bir eskiçağ anıtı.:STONEHENGE

İngiltere’de XIX. yüzyıl başına kadar monarşi ve Anglikan geleneğini savunan parti.:TORY

İngiltere’de yarış köpeği olarak kullanılan küçük tazı.Küçük boylu bir spor ve av köpeği cinsi.:VİPİT

İngiltere’nin plaka imi.:GB

İnguş Cumhuriyeti’nin başkenti.:NAZRAN

İnişli yer,bayır,eğik,meyilli,eğimli arazi yüzeyi.:ŞEV

İnişli yer,bayır.:PAH

İnkalar tarafından kullanılan ve iplerin üstüne atılmış her düğümün rengine göre bir anlamı olan düğüm-yazı.:KİPU

İnkaların atası olduğuna inanılan güneş tanrısı.:İNTİ

İnkar eden,kabul etmeyen.:MÜNKİR

İnleme,inilti.:NALE

İnleme,inilti.Bağırma,haykırma.:ENİN(RENİN)

İnleyen,feryat eden.:NALAN

İnme,felç.:ŞEL

İnsaf, haklılık. Hak ve adalete uygunluk.:NASFET

İnsan başlı,kuş gövdeli efsanevi yaratık. :HARPİ

İnsan bedeni çevresindeki manyetik alan. :AURA

İnsan beyni.:EMİK

İnsan biçiminde yapılmış robot.:ANDROİT

İnsan bilgisinin sınırı üzerine felsefe bilinci ve bu bilincin uyanık tutulması,eleştiricilik. Kant’ın dogmatizmin ve kuşkuculuğun karşısına koyduğu felsefe yöntemi.:KRİTİSİZM

İnsan bilgisinin yapısını ve geçerliliğini inceleyen felsefe dalı.:GNOSİYOLOJİ(EPİTOMOLOJİ)

İnsan bilimi uzmanı.:ANTROPOLOG

İnsan davranışlarına aşırı bir duyarlılığın yön vermesi durumu.:SANTİMANTALİZM

İnsan dışkısı.:GAİTA (FECES)

İnsan dışkısı.:KAZURAT

İnsan gırtlağından makamla çıkan ve perde ayrımlarıyla çeşitli duyumlar uyandıran ses dizisi. İnsan sesiyle ezgili sesler çıkarma ve müzik yapıtlarını seslendirme sanatı.:ŞAN

İnsan gövdesi.:CÜSSE

İnsan gözünün algıladığı ışık şiddeti.:FANİ

İnsan kalabalığı.:CEMAAT

İnsan kaynaklarının kısaltması.:İK

İnsan nüfusunu yapı,gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim. Nüfus bilimi.:DEMOGRAFİ

İnsan omzunda veya deve,fil,at,katır gibi hayvanlara yüklenerek götürülen portatif,üstü örtülü taht,tekerleksiz taşıt.:TAHTIREVAN

İnsan organizmasında az miktarda bulunan aminoalkol.:KOLİN

İnsan sesleri için yazılmış bir oda müziği türü.:MADRİGAL

İnsan sever.:FİLANTROP

İnsan soyunun genetik yardımıyla geliştirilmesini amaçlayan bilim dalı.İnsan dölünü iyileştirme ve ırkları arıtma bilimi.:ÖJENİZM

İnsan soyunun genetik yardımıyla geliştirilmesini amaçlayan bilim dalı.:ÖJENİZM

İnsan tiplerini belirleme ve ayırt etme yöntemi.:TİPOLOJİ

İnsan topluluğu.:CEMİYETİ BEŞERİYE

İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren,genellikle toprakta,gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık.Kazıklıhumma::TETANOS

İnsan ve hayvan vücudunda çıkan kabarcık, şiş.:KOP

İnsan ve hayvanlarda ayak altında olan iltihaplı yara.:KARATABAN

İnsan vücudunda gösterilmesi ayıp sayılan edep yeri. Ut yeri,mahrem yer.:AVRET

İnsan vücudunda oluşan şiş ya da ur.:AMAS

İnsan vücudunda yapay bir delik yada çıkış oluşturmak için gerçekleştirilen cerrahi girişim.:OSTOMİ

İnsan vücudunun herhangi bir boşluğunu,muayeneyi kolaylaştırmak için aydınlatıp görünür hale getiren alet.:ENDESKOP

İnsan ya da çalgı sesinin yükseklik ya da alçaklık derecesi.Konuşmada sesin duyguları belirtecek biçimde çıkması.:TON

İnsan yada hayvan vücudunu derisiz,yalnızca kas yapısı görülür biçimde betimleyen sanat yapıtı.:EKORŞE

İnsan yaşamının bütün alanlarında kurulu düzenlere karşıt bir kültür oluşturma anlayışı.:ANARŞİZM

İnsan yerleşimlerini inceleyen bilim dalı.:EKİSTİK

İnsan,hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim. Canlıların vücut yapılarını ve bu yapının ayrıntılarını inceleyen tıp dalı.:ANATOMİ

İnsan.:ADEM

İnsan.:İN

İnsana çok hoş,güzel görünen durum,davranış,naz.:DELAL

İnsanda ayağın yüksek olan üst bölümü.:TARAK

İnsanda bulunan bir şey yapabilme yeteneği,yeti. MELEKE:

İnsanda hayvanlarla cinsel ilişki kurma isteğiyle ortaya çıkan cinsel davranış bozuklukları.:ZOOFİLİ

İnsandaki etkisi açısından tanımlanan ışınım (radyasyon) dozu birimi.:REM

İnsanı bir şey yapmaya iten eğilim ya da duygu.:DÜRTÜ

İnsanı çevreyle ilişkiye getiren kasların iradeye bağlı kasılma gücünün geçici olarak yitirilmesiyle beliren sendrom.:KATALEPSİ

İnsanı istenmeyen seçeneklerden birini izlemeye zorlayan sorun.:İKİLEM

İnsanın bedensel ve ruhsal özelliklerine uygun olan. :ERGONOMİL

İnsanın bütün varlığıyla Tanrı’ya bağlanması. Kölelik,kulluk.:UBUDİYET

İnsanın çevresindeki bütün şeylerin canlı olduğu inancı.:ANİMALİZM

İnsanın dışındaki tüm varlık alemi.:AFAK

İnsanın doğumu,doğma.:TEVELLÜT

İnsanın düşünme ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü. Zeka katsayısı (IQ) ile ölçülen,entelektüel yetenek düzeyi.:ZEKA

İnsanın erdeme ve mutluluğa ve hiçbir değere bağlı olmadan bütün gereksinmelerden sıyrılarak bağımsız olarak erişebileceğini savunan Antisthenes’in öğretisini benimseyen kimse.:SİNİK

İnsanın fiziksel gücünün üretimde kullanılması için gerekli koşulları inceleyen bilim dalı.Amacı maksimum işgücü ve sermaye üretmek için en elverişli fiziksel ortamı sağlamaktır. İnsanın işine uymasını,amaca göre çalışmasını düzenleyen inceleme ve araştırmaların tümü. İş bilimi.:ERGONOMİ

İnsanın kendi deneyimleriyle elde ettiği olguların ötesinde hiçbir şeyi bilemeyeceğini öne süren öğreti,bilinemezcilik.:AGNOSTİSİZM

İnsanın kendi kendini yiyip bitirmesi.:OTOFAJİ

İnsanın kendisine karşı duyduğu saygı.Şeref,haysiyet.:ONUR

İnsanın ruhsal yetkinliği.Fazilet.:ERDEM

İnsanın sindirim sisteminde asalak olarak yaşayan bağırsak kurdu.:DAKTİLİ

İnsanın var olabilmesi için doğayı değiştirmesi süreci.:ÜRETİM

İnsanın ve bazı hayvanların kanını emerek yaşayan,iyi sıçradığı için kolay yakalanamayan küçük,asalak böcek.:PİRE

İnsanın ve dünyanın sonunu ,öbür dünyayı anlatmaya çalışan tanrıbilim kolu. İnsanın yok oluşundan sonra evrenin son yazgısına ilişkin öğreti ve inançların tümü.:ESKATOLOJİ

İnsanın veya çevrenin karakterlerini,göreneklerini inceleyen,serüvenlerini anlatan,duygu ve tutkularını çözümleyen,kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebi tür.:ROMAN

İnsanın yada hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar.:AHŞA

İnsanlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen her tür eğlence ve gösteri.:ANİMASYON

İnsanlar,dünya adamları.:ALEMİYAN

İnsanlardan korkma.:ANTROFOBİ

İnsanların arasına karışmaktan hoşlanmayan,insanlardan kaçan kimse.:MERDÜMGİRİZ

İnsanların edindikleri bilgileri kendi öz malı durumuna getirmesi.:ÖZÜMLEMEK

İnsanların ırklara ayrılışını,bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyen bilim. Budun bilim. :ETNOLOJİ

İnsanların oluşturduğu topluluk,halk.(Kelimenin tekili,ehl.) .:AHALİ

İnsanların toplandığı yer.:MESAB

İnsanların ve bazı hayvanların kaba etlerini oluşturan yumuşak bölge.:İLYE

İnsanların ve hayvanların dış dünyanın uyarılarına görme,işitme,koklama,dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği.:DUYU

İnsanların,özellikle çocukların bağırsaklarında yaşayan küçük bir solucan, sivrikuyruk.:OKSİYÜR

İnsanlık,adamlık.:ADEMİYET

İnsanüstü.:FEVKALBEŞER

İnşaat harcı karmaya yarayan kürek boyutundaki geniş ağızlı çapa.:GELBER

İnternet kullanıcılarının takma ismi.:NİCK

İnternet ortamında yapılan sohbetlere verilen ad, çet. Bilgisayarda klavye gevezeliği,internet sohbeti.:CHAT

İnternette grup üyelerine gelen mesajları üyelere dağıtmadan önce süzerek ayıklayan mesaj yöneticisi.:MODERATOR

İnternette sık ziyaret edilen sitelerin toplandığı dosya.:BOOKMARK

İnternette sitelere ulaşma.:ERİŞİM

İnternette, bir kullanıcı adının altında yer alan grafik yada resim.:AVATAR

İnternette,aynı amaçlı web sitelerini tek bir adreste toplayan site.:PORTAL

İnternette,eğitim kurumlarının kullandığı üst seviye alan adı.:EDU

İntihar eden.:MÜNTEHİR

İp cambazlarının dengeyi sağlamak için kullandıkları uzun sırık.:TERAZİ

İp merdiven.:ÖRCİN

İpe dizilmiş ceviz,badem ve benzerlerini nişastayla kaynatılmış üzüm suyuna batırarak yapılan tatlı sucuk.:BANDIRMA

İpe ilmik atarak hayvanın ağzına takılan gem.:DİŞİNDİRİK

İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince,esnek ve parlak tel.:İPEK

İpek böceğine verilen dut yaprakları.:KÜNE

İpek böceklerinin ölümüne yol açan kelebek hastalığı.:KARATABAN

İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik.:TARAZ

İpek ipliği.:PUAL

İpek kozası.:KOKOLYA

İpek kozası.:PİLE

İpek kozasının dışından alınan en kaliteli ipek.:FLATÖR

İpek pamuk karışımı ipliklerle dokunan bir çeşit yollu kumaştan dikilen ve omuza atılarak üçgen ucu arkaya sarkıtılan saçaklı bürümcek.Güneydoğu Anadolu’da başa da sarılır ve daha çok erkekler kullanır.:POŞU

İpek ve pamukla dokunan ince kumaş.:ŞİTARİ

İpek yada ince kumaştan yapılmış eşarp. Erkek boyun atkısı.:FULAR

İpek,ibrişim,renkli iplikten tığ,mekik,iğne ve firkete ile işlenen ince örgü. Dar tentene.:OYA

İpek,yün,pamuk gibi her türlü İplik kangalı.:ÇİLE

İpekböceği kozası.:KUKULYA(KOKULYA)

İpekböceğinin gelişmesini körleten bir hastalık.:GATİN

İpekböceklerinin koza yapmalarından bir hafta,on gün önce çok yaprak yeme devresi. İki yaşında ipek böceği.:ALADI

İpekçi çıkrığı.:MANCINIK

İpekle dokunan yüzeyi hafif tüylü,kalınca kumaş. Brokar.:KEMHA

İpekten sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz ve ağır kumaş.Üzeri kasnak işi sarı,turuncu ipekle işlenen bej renk ince dokuma.Daha çok sarık, kuşak, bohça, yorgan yüzü olarak kullanılmıştır.:ABANİ

İpekten yapılmış bir cins işlemeli kumaş.:PERNİYAN
İpliği büküm ameliyesine tabi tutulduktan sonra düz armür ile dokunan ince yün kumaşlar. Çok bükümlü iplikle dokunmuş bir çeşit ince ipek kumaş.:KREP

İpliği çile yapmaya yarayan, iki ucu çengelli tahta araç.:ILGIDIR

İplik eğirmeye yarayan araç,kirmen.İğ.:EĞİRMEN

İplik sarılan elemgenin, üzerinde döndüğü ağaç eksen.:DİKEÇ(DİKÇE)

İpliklerin boyanmak istenmeyen bölümlerinin ağaç kabukları,yapraklar veya balmumuyla sarılarak boyaya batırılması yoluyla uygulanan bir tür boyama tekniği.:İKAT

İpliklerin fazla bükülmüş bulunmasından dolayı bürümcük görünüşlü bir tür kumaş. (Yazlık kadın elbisesi yapılır.).:JORJET

İpotek, rehin.:TUTU

İpten düğümlü saçaklarla oluşturulan bir el sanatı.:MAKRAME

İrade ve ihtiyarını şeyhe vermiş kişi. Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen,onun doğrultusunda ilerleyen kimse.:MÜRİD (MÜRİT)

İradesizlikten ileri gelen sürekli cansızlık,kayıtsızlık, duyumsamazlık.:APATİ

İran asıllı bir kavim ve İran’ın güneyinde bu kavmin adıyla anılan bölge.:FARS

İran ile Türkmenistan arasındaki sınırı oluşturan ırmak.:ATREK

İran mitolojisinde 30 kuş büyüklüğündeki , Elbruz dağının doruğuna tünemiş efsanevi kuş.Bir gözüyle tüm geleceği,ötekiyle geçmişi görür.Halk arasındaki adı Zümrüdü Anka.:SİMURG

İran Moğolları döneminde bastırılan bir tür kağıt para.:ÇAV

İran müziğine özgü bir tür ut.:SETAR

İran müziğine özgü,lavtaya benzer telli bir çalgı.Kemençe.:RUD

İran saray ve evlerinde avluya bakan,üç yanı açık sundurma.:TALAR

İran takviminde altıncı ay.:ŞEHRİR

İran ve Hindistan’da,aşure günlerinde gezdirilen İmam Hüseyin’in Kerbela’daki mezarının gümüş maketine verilen ad.:ZARİH

İran ve Türk edebiyatlarında (Divan edebiyatında) bir şairin beş mesnevisinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapıt.:HAMSE

İran yönetim örgütlenmesinde imparatorluk topraklarında yaşayan kabilelere verilen ad.:İLAT

İran’da 1501-1732 yılları arasında hüküm süren hanedan.:SAFEVİLER

İran’da 1779-1925 yılları arasında hüküm süren bir Türkmen boyu.:KAÇARLAR

İran’da Alevi anlamında kullanılan sözcük.:GÖRANLAR (GURAN)

İran’da bir kent.:KAŞAN

İran’da en ince düğümlü halılara verilen ad.:NAİN

İran’da İmam Hüseyin’in çektiği acıları anlatan öykücülere verilen ad.:ROZEHAN

İran’da Mecusi dinini kuran kimse.:ZERDÜŞT

İran’da Sasani hükümdarlarına verilen ad.:KİSRA

İran’da Şiiliğin merkezi olan kent.:KUM

İran’da tarihi bir kent.:REY

İran’dan başka Avrupa ve Amerika’da da yaygın olan bir din. 19. Yüzyılda İran’da kuruldu.:BAHAİLİK

İran’ın plaka imi.:İR

İran’ın resmi haber ajansı.:İRNA

İranlıların efsanevi hükümdarı. Yaşamına ilişkin bilgiler, Herodotos’a ve Firdevsi’nin Şehnamesine dayanır.:FERİDUN

İri balıklarda kılçık durumunda olan kemik.:GELMİÇ

İri bir armut cinsi. :DEVECİ

İri bir çeşit çiğde. :ÇILAN

İri bir fındık cinsi. Tombul fındık.:FOŞA

İri bir hünnap cinsi. :ÇİLAN

İri bir nohut cinsi. :KOÇBAŞI

İri fare. :CARDON

İri gövdeli ve kısa saplı bir tambura türü.Saplı,kopuza benzeyen beş telli ve yirmi altı perdeli saz.Meydan veya divan sazı da denir.:ÇÖĞÜR

İri gözlü büyük bir cins balık ağı.:İSKORÇİLA

İri gözlü kalbur.:ÇİLİNGİR

İri kemik.:OMACA

İri kepekli un.:RAZMOL

İri köpek, çoban köpeği.:ÇOMAR

İri muşmula. Döngel.:BEŞBIYIK

İri palamut balığına verilen ad.:TORİK

İri saman. Kaba saman.:ÇELMİK

İri taneli bir bezelye cinsi.:ARAKA

İri taneli bir kiraz cinsi.:NAPOLYON

İri taneli bir pirinç türü.:RAKO

İri taneli bir zeytin cinsi.:KALAMATA

İri taneli misket üzümü.:MALAGA

İri taneli tahıl.:YARMA

İri taşların tıraşlanmasında kullanılan tırnaklı bir alet.:DOP

İri ve boru biçiminde beyaz veya sarı renkli çiçeği olan bir süs bitkisi. Gelin çiçeği.:KALA

İri ve çok mayhoş bir elma cinsi.:HÜRYEMEZ

İri ve güçlü bir bekçi köpeği cinsi. Çoban köpeği.:MASTİF

İri ve kokulu çiçekler açan bir süs bitkisi.:SÜSEN

İri ve korkunç görünümlü insan. Çok iri yarı kimse.:ZEBELLA

İri ve sert taneli,uzun saplı ve kılçıklı bir buğday cinsi.:ÇALIBASAN

İri ve siyah taneli sofralık bir üzüm cinsi.:İRİKARA

İri ve tatlı bir erik cinsi.:BARDAK

İri ve uzun burunlu.:BURNAZ

İri ve verimli kiraz çeşidi.:VAN

İri ve yuvarlak taneli bir üzüm cinsi.:DEVEGÖZÜ

İri yapılı Macar çoban köpeği soyu.:KOMONDOR

İri yapılı,sarımsı ya da yeşilimsi renkte bir kıyı kuşu.:KOCAGÖZ

İri yapılı,uzun boylu ve şişman kimse.:DIZMAN

İri yarı,anlayışsız ve kaba kimse.:AYIBOĞAN

İri yarı,güçlü kuvvetli ve erkeksi kadın.:AMAZON

İri yarı,kırıcı,sinirli,asık yüzlü kimse.:AZNAVUR

İribaş.:TETARİ

İrice bir çeşit hıyar.:ACUR

İridyum’un simgesi. :İR

İrileşme,büyüme.:TAHACCÜM

İrin kesesi. :ABSE

İrinli yara. Pis koku.:UFUNET

İrkilerek toparlanma. :İRİKME

İrlanda Cumhuriyeti’nin plakası.:İRL

İrlanda Cumhuriyetinin resmi adı.:EİRE

İrlanda denizinde bir ada.:MAN

İrlanda Kurtuluş Ordusu.:İRA

İrlanda tarihine ve mitolojisine göndermeler yapan şiirleriyle tanınan 1995 Nobel ödülünü kazanan İrlandalı şair.:SEAMUSHEANEY

İrlanda’nın plakası.:EİR

İrlandalı şair ve oyun yazarı.:OSCARWİLDE

İrmik ve şekerle yoğrularak fırında pişirilen bir tür kurabiye.:ACIBADEM

İsa Derneği denilen bir Hıristiyan derneğinin üyesi.:CİZVİT

İsa Peygambere verilen adlardan biri.:MESİH

İsa Peygamberi ele vermesiyle tanınan Yahudi.:YAHUDA

İsa peygamberin çarmıha gerildiği tepenin adı.:GOLGOTHA

İsa Peygamberin doğum ve gizli yaşam yeri olduğu sanılan bugünkü İsrail kenti.:NASIRA

İsa Peygamberin havarileriyle birlikte yediği son yemeği anmak için, Hıristiyanların kilisede bir kap içinde ekmek ve şarabı kutsayarak yaptıkları dinsel tören.:KUDAS

İsa’dan sonraki kutsal kitaplar. İncil ve ekleri.:AHTİCEDİT

İsa’nın 12 havarisinden ve dört büyük İncil yazarından biri.:YUHANNA

İsa’nın doğum gününün kutlandığı yortu.:NOEL

İsa’nın doğumuna ve Noel yortusuna verilen ad.İsa,Meryem ve Vaftizci Yahya’nın doğum yıldönümüne Hıristiyanlıkta verilen ad.:NATİVİTAS

İsa’nın Ortodokslarca kutlanan doğum yortusu.:BOCUK

İsa’nın ölümünden önce yandaşları ile birlikte Paskalyayı kutladığı yer.:CENACULUM

İshak Peygamberin karısı ve Yakup Peygamberin annesi olan kadın.:REBEKA

İshal,hafif sürgün.:LİYNET

İshal.:AMEL

İsilik.:ISIRGIN

İsimler.:ESAME (ESAMİ)

İsimler.:ESMA

İskambil destesinin en altındaki kağıt.:FAÇA

İskambil kağıdı ile oynanan bir oyun.:BASMA

İskambil kağıtlarında papaza verilen ad.:RUA

İskambil kağıtlarının dört grubundan benekleri kırmızı,kalp biçiminde olanı.:KUPA

İskambil kağıtlarıyla oynanan bir çeşit oyun.:FİRAVUN

İskambil kağıtlarıyla oynanan bir çeşit oyun.:LASKİNE

İskambil kağıtlarıyla oynanan bir oyun.:OHEL

İskambil kağıtlarıyla oynanan bir tür kumar.:BAKARA

İskambilde birli.:AS

İskambilde ikiliden altılıya kadar olan oyunda puan kazandırmayan kağıtlar.(Örneğin bezikte,ikiliden dokuzluya kadar olan kağıtlar konçinadır).:KONÇİNA

İskambilde karo.:ORYA

İskambilde koz.:ATU

İskambilde maça rengine verilen bir başka ad.:PİK

İskambilde sinek işaretine verilen bir başka ad.:İSPATİ

İskambilde üçlüye verilen ad.:TERSA

İskambilde vale,bacak,oğlan.:FANTİ

İskambildeki karo rengine verilen bir başka ad.:DİNERİ

İskambildeki sinek rengine verilen bir başka ad.:TREFL

İskambilin atası sayılan 78’lik desteye ve bu desteyle bakılan falcılık yöntemine verilen ad. Özel kağıtlarla bakılan bir fal türü.:TAROT

İskambillerle oynanan bir tür oyun.:REMİ

İskandinav folklorunda doğa güçlerini simgeleyen peri.:ELF

İskandinav folklorunda,bazen büyü de yapabilen kötü ruhlu dev canavar.:TROLL

İskandinav mitolojisinde ağıyla yakaladığı denizcileri kapıp kaçırdığına inanılan tanrıça.:RAN

İskandinav mitolojisinde gündüz tanrısı.:DAG

İskandinav mitolojisinde ilk insan.:ASK

İskandinav mitolojisinde Odin de denilen savaş tanrısı.:VOTAN

İskandinav mitolojisinde,savaşta ölen kahramanların gittikleri cennet.:VALHALLA

İskandinav mitolojisinde,yaşlı bir kadın olarak tasarımlanan kader tanrıçası.:URD

İskandinav ülkelerine özgü eski bir üflemeli bir çalgı. (Tarih öncesi tunç korno).:LUR

İskele gibi yerlere yanaşan teknelere girip çıkmayı sağlayan tahta köprü,gemi merdivenine verilen ad.:DOSA

İskendername,Cemşid ü Hurşid adlı mesnevileri ve Divan’ ı ile tanınmış XIV. Yüzyıl divan şairi.:AHMEDİ

İskenderun’a özgü bir fırtınanın yerel adı.:YARIKKAYA

İskoç çoban köpeği de denilen uzun tüylü bir köpek cinsi.:KOLİ

İskoç erkeklerinin giydiği kısa eteklik.:KİLT

İskorpit balığına verilen bir başka ad.:SOKAN

İskorpitgillerden,Akdeniz ve Atlas Okyanusunda yaşayan yüzgeçleri dikenli ve zehirli,eti lezzetli bir balık.:LİPSOS

İslam hukukunda: Köle,tutsak.:RAKİKA

İslam bilginlerinin bir konuda fikir birliği etmeleri.İslam müçtehitlerinin hukuki bir soruna ilişkin olarak aynı yargı üzerinde birleşmeleri.:İCMA

İslam devleti tebaasında olan ve haraç veren Hıristiyanlar,Yahudiler.Türk gölge oyununda Müslüman olmayan tiplemelere verilen ad.:ZİMMİ

İslam devletlerinde maliye işlerinden sorumlu görevli.:MÜSTEVFİ

İslam dininde Cebrail’e verilen bir ad.:RUHÜLKUDÜS

İslam dininde evliliğin sona ermesi. Erkeğin karısını boşaması.:TALAK

İslam dininde kan dökmenin karşılığında ödenen bedel.:DİYET

İslam dininde,dince yasaklanmadığı halde yapılmaması istenen.:MEKRUH

İslam dinini bırakıp başka bir dine geçmiş olan kimse.:MÜRTET

İslam dünyasında bilim anlayışını ve doğa bilimlerine dayalı bir felsefi düşünce tarzını egemen kılmak için 10. Yüzyılda Basra’da kurulan dernek.:İHVANÜSSAFA

İslam dünyasında Sünniliğin yerleşmesine önemli katkıda bulunmuş,İslam tarihi ve tefsir alanlarında çok kapsamlı yapıtlar vermiş İslam bilgini.:TABERİ

İslam dünyasında yetişmiş en büyük hekim olarak kabul edilen ünlü doğulu hekim ve filozof.:EBUBEKİRGAZİ

İslam düşüncesinde Farabi ile başlayan Aristotelesçi felsefe geleneğinin temsilcilerine verilen ad.:MEŞŞAİLER

İslam felsefesinde,gerçeğe sezgi yoluyla ulaşılabileceğini savunan akım.:İŞRAKİYE

İslam gelenekleriyle Yunan düşüncesini bütünleştiren çalışmalarıyla tanınan İslam felsefeci.:İBNİRÜŞD

İslam hukuk bilgini. Fıkıh bilgini.:FAKİH

İslam hukukuna göre hüküm veren mahkemelerin başkanları.Tanzimat’a kadar her türlü davaya Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme,boşanma,nafaka,miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.:KADI

İslam hukukunda din ve dünya işleri ile ilgili ana kaynaklardan yararlanarak konulmuş olan kuralların bütünü.:FIKIH

İslam hukukunda elden çıkmış ve yeniden ele geçmesi beklenmeyen mal.:ZİMAR

İslam hukukunda kocası ölen yada kocasından boşanan kadının yeniden evlenmesi için beklemesi gereken süre.:İDDET

İslam hukukunda kocası tarafından kesin biçimde boşanan kadının eski kocasıyla yeniden evlenmesini olanaklı kılmak için başka bir erkekle evlenip boşanması.:HÜLLE

İslam hukukunda zina suçu işleyenlerin taşlanarak öldürülmesi.:RECİM(RECM)

İslam hukukunda,kadının nikah ile kocasından hak ettiği mal.Şeriat gereği nikah sırasında kız ailesine ağırlık niteliğinde ödenen para.:MİHR

İslam hukukunda,yaralama yada organ kesme suçları nedeniyle zarar görene verilmesi gereken diyet.:ERŞ

İslam inancına göre ölüleri mezarında sorguya çeken iki melekten biri (Diğeri Münkir).:NEKİR

İslam inancına göre kıyamet günü bütün ölülerin dirilerek toplanacağı yerin adı.:ARASAT

İslam inancına göre kıyametin kopacağını gösteren iki kavimden biri.(Diğeri:Mecüc).:YECÜC

İslam inancına göre şeytan’ın Tanrı’ya başkaldırmadan önceki adı.:AZAZİL

İslam inancına göre,cennetin muhafızı olan melek.:RIDVAN

İslam inancında kıyamet gününden önce ortaya çıkarak insanları dine döndürüp mutluluğa kavuşturacağına inanılan kişi.:MEHDİ

İslam inanışına göre kıyamet gününü,öttüreceği boru ile bildirecek olan melek.:İSRAFİL

İslam inanışına göre,bir dumandan yada ateşten oluşan,duyularla algılanamayan ve zekası olan cisimsel varlık.:CİN

İslam kültürlerinde belirli kurallara uyarak güzel yazı yazma sanatı.:HÜSNÜHAT

İslam kültüründe belirli kurallara uyarak güzel yazı yazma sanatı.:HAT

İslam ordularında piyade erlerine verilen ad.:RACİL

İslam ülkelerinde genellikle İslam dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer.:MEDRESE

İslam ülkelerinde kullanılan kimi mızraplı ve yaylı çalgıların ortak adı. Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış,üzerine ince bir deri gerilmiş uzun saplı telli saz.:REBAB

İslam ülkelerinde özgür bırakılmış kölelere verilen ad.:MEVALİ

İslam’da (Şiilerde) geçici evliliğe verilen ad.:MÜTA

İslam’da ehl-i sünnet mezheplerinin en büyüğü.:EŞARİYE

İslam’da ehl-i sünnet mezheplerinin en büyüğü.:EŞARİYE(EŞARİLİK)

İslam’da geçici evliliğe verilen ad.:MUTA

İslam’da olmuş ya da olacak her şeyin içinde yazılı olduğu tanrısal kitap. Üzerinde kaderin yazılı olduğu ilave levha.:LEVHİMAHFUZ

İslam’da,bütün yasakların ve yükümlülüklerin kaldırılmasını savunan dinsel akımlara verilen ortak ad.:İBAHİYE

İslam’ın iki büyük kolundan biri olan Şiilik.:ŞİA

İslamiyet de,hac sırasında cemre denen taş yığınına yedişer taş atma geleneği.:ŞEYTANTAŞLAMA

İslamiyet’e göre cehennemde bulunan bir kuyu.:GAYYA

İslamiyet’e karşı Budizm’i savunmuş,bu yolda babası Hülagu Han’ın başlattığı mücadeleyi sürdürmüş ünlü İlhanlı hükümdarı.:ABAKAHAN

İslamlığın erken dönemlerinde Irak’ta kurulan iki büyük kentten biri.:KUFE

İslamlığın ilk dönemlerinde kullanılmaya başlanan kısa mızrak.:ANEZE

İslamlığın Şii mezhebinde belli başlı dinsel liderlere verilen şeref unvanı.:AYETULLAH

İslamlık öncesi Türk edebiyatında maniye verilen ad.:AŞULA

İslamlıktan önce Arapların taptıkları Lat ve Uzza putlarına verilen ad.Büyücü.Şeytan.Haddini aşan,ilahlık taslayan anlamına gelir.:TAGUT

İslamlıktan önceki Türk edebiyatında ağıta verilen ad. Eski Türklerde ölen bir kişinin ardından yazılan şiir türü.:SAGU(SAĞU)

İsmail Peygamberin oğullarından biri.:EDBİL

İsmailiye,Karmatiye ve Dürziye mezheplerini halk arasında yaymakla görevli kimselere verilen ad.:DAİLER

İspanya bisiklet turuna verilen ad.:VUELTA

İspanya diktatörü Franco’ya büyük şef anlamında verilen unvan.:CAUDİLLO

İspanya iç savaşında coşkulu bir hatip olarak efsanevi ün kazanan ve La Pasionaria takma adıyla bilinen komünist kadın önder.:DOLORES İBARRURİ

İspanya Komünist Partisinin kısa yazılışı.:PCE

İspanya kökenli bir av köpeği cinsi.:ALANO

İspanya kökenli olup 1984’ten beri yurdumuzda da yetiştirilen bir zeytin ağacı türü.:MANZANİLLA

İspanya plakası. :E

İspanya tarihinde baskıdan kurtulmak amacıyla Hıristiyanlığı benimsemiş göründüğü halde gizlice Yahudiliğin gereklerini yerine getiren Yahudilere verilen küçültücü ad.:MARRANO

İspanya ve Cezayir’e özgü badem,koruk,su ve şekerle yapılan serinletici içecek.:AGRAZ

İspanya’da 16. Ve 17. Yüzyıllarda ortaya çıkan mistik bir hareketin yandaşlarına verilen ad.:İLLUMİNATİ

İspanya’da 18. yüzyılda son derce popüler olan,kısa ve yergili müzikal güldürü.:DONAM

İspanya’da bir kent.:PASADENA

İspanya’da hüküm sürmüş bir İslam hanedanı.:AMİRİLER

İspanya’da ortaçağda Müslümanlarla sınır komşusu bölgelerin başına getirilmiş soylulara verilen unvan.:ADELANTADO

İspanya’da soylu kadınlara verilen onur unvanı.:DONA

İspanya’da türlü nedenlerle düzenlenen her çeşit şenliğe verilen ad.:FİESTA

İspanya’da üretilen ünlü bir beyaz şarap.:JEREZ

İspanya’da üretilen ünlü bir şarap.:MALAGA

İspanya’da ve özellikle Portekiz’de sırlı fayanstan yapılan duvar kaplama karosu.:AZULEJO

İspanya’da, tarih öncesi dönemlere ait duvar resimleriyle ünlü mağara.:ALTAMİRA

İspanya’da,Endülüs Araplarından kalma saraylara verilen ad.:ALKAZAR

İspanya’nın Bask bölgesine özgü bir peynir cinsi.:İDİAZABAL

İspanya’nın en uzun ırmağı.:EBRO

İspanya’nın eski para birimi.:PESETA

İspanya’nın Granada kentinde,Endülüs Emevileri’nden kalma ünlü saray.:ELHAMRA

İspanya’nın kuzeyinde özerk bölge.:KATALONYA

İspanya’ya özgü, içkilerle birlikte servis yapılan küçük meze tabağı.:TAPAS

İspanya’ya özgü,Flamenko dansının bir türü.:ALEGRİA

İspanya’ya özgü,hasırdan yapılmış bir kepçe aracılığıyla bir topun atılıp tutulmasına dayanan ve pelota da denilen spor dalı.:JAİALAİ

İspanyol dilinde şarkının küçültülmesi.Eski İspanyol edebiyatında müziklendirilmiş,ezgiler ve şarkılarla çeşnilendirilmiş küçük piyes.:TONADİLLO

İspanyol mutfağına özgü,tavuk eti,karides,midye,sucuk ve çeşitli sebzeler katılarak hazırlanan pilav.:PAELLA

İspanyol ortaçağ edebiyatına özgü bir şiir türü.:ZEJEL

İspanyol tiyatrosunda güldürücü kısa oyun.:SAİNETE

İspanyol Yahudisi Sefaradların yoksul olanlarının Ege Bölgesinde yaşadıkları aile evlerine verilen ad.(Yahudi dilindeki adı Judeo.).:KORTEJO

İspanyolların meşhur öğle uykusu.:SİESTA

İspat yükü.:BEYYİNE KÜLFETİ

İspatlayan,gerçekleştiren.:MUSADDIK

İspermeçet balinası.:KAŞALOT

İspinozgillerden,tüyleri yeşilimsi,ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan,güzel ötüşlü bir kuş,flurya(veya Flurcun).:YELVE

İsrail Gizli Servisinin kısa yazılışı.:MOSSAD

İsrail Hava Yolları.:ELAL

İsrail kuzusu da denilen,bir çok bedensel özelliğiyle file benzeyen,tavşan iriliğinde memeli bir hayvan.:DAMAN

İsrail parlamentosuna verilen ad.:KNESSET

İsrail yapımı bir savaş uçağı tipi.:KFİR

İsrail yapımı suikast silahı.:UZİ

İsrail’de bazı sağcı partilerin oluşturduğu siyasal koalisyon.:LİKUD

İsrail’de bir göl.:TABERİYE

İsrail’de bir tür kooperatif tarım köylerine verilen ad.:MOŞAV

İsrail’de doğmuş İsrailli.:SABRA

İsrail’de ortak çalışma esaslarına göre oluşturulmuş tarımsal topluluk.:KİBUTZ

İsrail’in kuruluş gününe,Filistinlilerin felaket günü anlamında verdikleri ad.:NAKBA

İsrail’in para birimi.:ŞEKEL

İsrail’in plakası.:İL

İstanbul akasyası,ipek ağacı gibi adlar verilen ve pembe yada beyaz çiçekler açan bir süs ağacı.:GÜLİBRİŞİM

İstanbul Ansiklopedisi,İstanbul’da meyhaneler ve meyhane köçekleri,Osmanlı padişahları gibi yapıtlarıyla tanınmış tarihçi ve yazarımız.:REŞATEKREMKOÇU

İstanbul Arkeoloji müzesinde sergilenen ve bulunduğu yerin adıyla anılan,dünyanın en büyük lahitlerinden biri.:SİDAMARA

İstanbul Boğazı ağzında yer alan adaların adı.:ÖREKE

İstanbul Boğazı’nda,Anadolu fenerinin bulunduğu burun.:YON

İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasından Karadeniz’e açıldığı yerde Bizans döneminden kalma bir kale.Ceneviz kalesi.:YOROS

İstanbul Boğazına adını veren tanrıça.:İO

İstanbul ilinde,Türkiye’nin en uzun mağaralarından biri.:İKİGÖZ

İstanbul ilindeki,1842’de kurulan Polonezköy’ün ilk adı.:ADAMPOL

İstanbul Limanı içerisinde, Sarayburnu ile Beşiktaş arasından geçen hattın Haliç tarafında kalan balık alanına verilen ad.:DİKE

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin menkul kıymet ve nakit takasının yerine getirilmesinden sorumlu merkezi takas kurumu.:TAKASBANK

İstanbul Rum cemaatinin Hz. İsa’nın vaftizinin yıldönümünü kutlamak için düzenlediği,denize atılan haçı çıkarma temeline dayanan tören.:TAFOTA

İstanbul Rum Patrikhanesinde, patriklerle hükümet arasındaki işlere aracılık eden sivil görevlinin sanı.Rahip olmayan sivil memur.:LOGOFET

İstanbul’da 1656’da ortaya çıkan ve Çınar Vakası da denilen büyük bir ayaklanma.:VAKVAKIYE

İstanbul’da 1891 de yayımlanan haftalık dergi.:MİRSAD

İstanbul’da 1909’da yayımlanan Türkiye’nin ilk magazin dergisi.:ŞEHBAL

İstanbul’da 1924-1931 yılları arasında yayımlanan aylık dergi.:RESİMLİAY

İstanbul’da 1967-1971 yılları arasında yayımlanan sosyalist dergi.:ANT

İstanbul’da Belgrat ormanlarında 1766’da yapılmış su bendi.:AYVAT

İstanbul’da bir göl.:TERKOS

İstanbul’da Boğaz içine dökülen Göksu’nun antik adı.:ARETAS

İstanbul’da Cağaloğlu’nda bir zamanlar edebiyatçıların ve gazetecilerin uğrak yeri olan ünlü kahve.:MESERRET

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan dini bilimlere özgü medrese.:SAHNISEMAN

İstanbul’da Kağıthane Deresi’nin Haliç’e doğru uzandığı düzlükteki eğlence yerine Lale Devri’nde verilen ad.:SADABAD

İstanbul’da kendi adını taşıyan camisiyle de tanınmış Osmanlı sadrazamı.:ATİKALİPAŞA

İstanbul’da küçük bir semtin adı.:ŞEHREMİNİ

İstanbul’da Orhan Seyfi Orhon tarafından çıkarılan haftalık dergi.:ÇINARALTI

İstanbul’da şarap, zeytinyağı ve çeşitli esanslarla hazırlanarak dünyadaki bütün Hıristiyan Ortodoks kiliselerine gönderilen kutsal yağ.:MİRON

İstanbul’da Şehzade başı semtinde yer alan,19. yüzyılın ünlü tiyatro ve eğlence merkezi.:DİREKLERARASI

İstanbul’da Şehzadebaşı ile Fatih arasında uzanan ünlü su kemeri.:BOZDOĞAN

İstanbul’da Teodor Kasap tarafından,ilk sayısı 23 Kasım 1870 de yayınlanan bağımsız ilk Türkçe mizah dergisi.:DİYOJEN

İstanbul’da Türkiye’nin en eski tarih öncesi yerleşme yeri olması nedeniyle büyük önem taşıyan mağara.:YARIMBURGAZ

İstanbul’da, üzerinde Ömerli Barajı bulunan dere. Kocaeli yarımadasının en uzun akarsuyu.:RİVA

İstanbul’da,1910’da Baha Tevfik tarafından yayımlanan haftalık mizah dergisi.:EŞEK

İstanbul’da,Bizans mozaik sanatının en güzel örneklerini barındıran yapı. Edirnekapı semtinde bir cami.:KARİYE

İstanbul’daki Beyoğlu semtinin eski adı.:PERA

İstanbul’daki Bizans kiliselerinin en tanınmışı.:AYASOFYA

İstanbul’daki en eski Bizans kiliselerinden biri.:AYAİRİNİ

İstanbul’daki Ortaköy Camisinin bir başka adı.:MECİDİYE

İstanbul’daki Taksim Cumhuriyet anıtı ile Ankara’daki Zafer meydanı ve Etnografya Müzesi önündeki Atatürk heykellerini yapan ünlü İtalyan heykeltıraş.:CANONİCA

İstanbul’daki Terkos Gölü’ne verilen bir başka ad.:DURUGÖL

İstanbul’dan Yunanistan’a göç eden Rumların kurdukları spor kulübü.:AEK

İstanbul’u konu alan resimleriyle tanınan,1843-1909 yılları arasında yaşayan İtalyan ressam.:BİSEO

İstanbul’un 120 yıllık ünlü tarihi oteli.:PERAPALAS

İstanbul’un 16 Mart 1920’de İngilizler tarafından işgal edildiğini Ankara’ya bildiren ilk kişi olup Kurtuluş Savaşı sırasında Başkumandanlık Karargahı telgraf memurluğu görevine getirilen ve Nutuk’ta Atatürk tarafından takdirle anılan telgraf memuru.:MANASTIRLIHAMDİ

İstanbul’un Ali Bey Deresi üzerinde,Mimar Sinan’ın en önemli yapıtlarından biri sayılan su kemeri.:MAĞLOVA

İstanbul’un Avrupa yakasında çıkan bir kaynak suyu.:KANLIKAVAK

İstanbul’un bir ilçesi.:ŞİLE

İstanbul’un Cibali semtinde,Mimar Sinan’ın eseri olan hamamın adı.:AYAKAPI

İstanbul’un Çatalca ilçesinde,yaban hayatı koruma kapsamına alınan ormanlık bir bölge ve koy.:ÇİLİNGOZ

İstanbul’un en büyük deniz fenerinin bulunduğu semt.:AHIRKAPI

İstanbul’un eski adlarından biri.:ASİTANE

İstanbul’un eski adlarından biri.:DERALİYE

İstanbul’un eski adlarından biri.:DERSAADET

İstanbul’un Fatih semtinde ünlü bir Bizans anıtı.:KIZTAŞI

İstanbul’un Güneşli köyünde Bakırköy’den denize dökülen bir dere.(Aşırı yağışlarda taşmasıyla gündeme gelir).:AYAMAMA

İstanbul’un güvenliğini sağlamakla görevli yeniçerilere (karakollara) verilen ad.:KULLUKÇU(KULLUK)

İstanbul’un Haliç kıyısında,Sokullu Mehmet Paşa’nın Mimar Sinan’a yaptırdığı caminin adı.:AZAPKAPI

İstanbul’un iki yakasını deniz altından birleştiren tünel.:MARMARAY

İstanbul’un ilçelerinden Şile’de,el tezgahlarında dokunan bir çeşit pamuklu bez.Gecelik,gömlek,bluz,peçete yapımında kullanılan bir tür ince,yıkanabilir kendine özgü kıvrımlı dokusu ve yollu desenleri olan pamuklu kumaş.:ŞİLEBEZİ

İstanbul’un İngilizler tarafından işgalinden sonra İstanbul’da Türkler tarafından kurulan gizli telgraf merkezi.:PERE

İstanbul’un Kadıköy semtinin bulunduğu kesimde Megaralılar tarafından kurulan kent.:KHALKEDON

İstanbul’un Saraçhanebaşı semtinde,Bozdoğan da denilen su kemeri.:VALENS

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bir orman alanı.:MAVROMOLOS
İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak amacıyla Kırklareli ilinde yapılmış baraj.:PABUÇDERE

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardan biri.:DARLIK

İstanbul’un Sultanahmet meydanındaki Bizans sütunu.:ÖRMESÜTUN

İstanbul’un Şile ilçesinde bir mağara.:RADIÇÇOPULU

İstanbul’un tanınmış bir içme suyu.:HAMİDİYE

İstanbul’un tanınmış bir içme suyu.:TAŞDELEN

İstanköy adasının eski adı.:KOS

İstatistik.:AMAR

İstatistikte bir grup veri içinde en sık görülen değere verilen ad.:MOD

İstatistikte uzun süreli eğilim,yönelim. Gidiş,gidişat.:TREND

İstatistikte,bir dağılımı ortalayan değere verilen ad.:MEDYAN

İstavrit balığının küçüğü.:KRAÇA

İste kurutulmuş ringa balığı.:FRİGA

İsteğe bağlı,seçmeli olan.:İHTİYARİ

İsteği kabul edilen.:MÜCAP

İsteğine kavuşmuş olan, mutlu.:KAMRAN

İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi;itidal.:ILIM

İstek, amaç.:MERAM

İstek, arzu.:UMU

İstekli,hevesli.:SAİK

İstekli,isteyen. :RAGIP

İstekli.:ŞATKA

İstem.:TALEP

İstemeyerek,gönülsüz.:KERHEN

İstemli kas hareketlerinde düzensizliğe yol açan eşgüdüm bozukluğu.:ATAKSİ

İstemsiz meydana gelen spazmotik kas hareketleri.:TİK

İstenç zayıflığı.:ZAAF

İstençli.:İRADİ

İstençli.İradeye bağlı,istemli.:İRADİ

İstenen sonuca göre düzenleme.:AYAR

İstenen,niyet edilen,güdülen,amaçlanan.:MAKSUT

İstenildiği gibi paylaşılabilen yazılımlar. Kopyaların yazılımı.:SHAREWARE

İstenilen oran,yeterli sayı.:NİSAP

İstenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı.Söz yitimi. Konuşamama.:AFAZİ

İstenmeyen diplomatik kişiler için kullanılan terim.:PERSONANONGRATA

İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması için dölyatağı iç zarının kazınması işlemi.:KÜRTAJ

İster istemez.:ÇARNAÇAR

İster,isterse,olsa da,kaldı ki,hatta.:VELEV

İstikrar.:STABİLİZASYON

İstinat duvarı gibi yapılarda kullanılan,içi taş ve kayalarla doldurulmuş çelik kafes.:GABİON

İstiridye, midye gibi kabuklu hayvanları avlamak için deniz dibini taramakta kullanılan ağız kısmı demirden yapılmış bir ağ. Üçgen biçiminde demirden yapılmış ve ağzında file bir torba bulunan, tekneden denize atılıp dibi taramak suretiyle midye ve diğer kabuklu hayvanları avlamakta kullanılan alet.:ALKARNA

İsveç İşçi Sendikasının simgesi. :LO

İsveç jimnastiğinin kuramcısı ve kurucusu olan kişi.:LİNG

İsveç ve Finlandiya’da üretilen bir halı cinsi.:RYA

İsveç ve Finlandiya’da üretilen uzun havlı bir cins halı cinsi.:RYA

İsveç’in para birimi. :KRONA

İsveç’te 26’ya bölünmüş olan idari bölümlerden her biri.:LAN

İsveç’te ortaya çıkan , daha sonra başka ülkelerde de uygulanan ve yurttaşların idareden olan şikayetlerini inceleyen kamu denetçisi. Kamu görevlilerinin işlem ve davranışlarının yasalara uygun olup olmadığını araştırmaya ve uygunluğu sağlayıcı yolları önermeye yetkili denetçi.:OMBUDSMAN

İsviçre Alplerinde çobanlar tarafından kullanılan ve dört metre kadar uzunlukta olabilen,tahta ya da ağaç kabuğundan yapılmış üfleme çalgısı.:ALPHORN

İsviçre Konfederasyonunu oluşturan devletlerden her biri.:KANTON

İsviçre’de bir kanton.:ZUG

İsviçre’de bir kent.:AARAU

İsviçre’de bir kent.:LOCARNO

İsviçre’de bir kent.:NYON

İsviçre’de bir kent.:SİON

İsviçre’de ırmak.:AARE

İsviçre’de kanton.:URİ

İsviçre’de kanton.:VALAİS

İsviçre’li psikiyatr Jung’a göre insan ruhunun kadınsı bölümü.:ANİMA

İsviçre’nin başkenti.:BERN

İsviçre’nin plakası::CH

İsviçre’ye özgü , ağaç kütüklerinden yapılma uzun saçaklı çatısı olan dağ evi, kır köşkü,uzun,saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu,villa tipi küçük ev.:ŞALE

İsviçre’ye özgü bir cins peynir.:SAPSAGO

İsviçreli çobanların türküsü.:RANZ

İsviçreli eğitim reformcusu.(1746-1827 yılları arasında yaşadı,öğrencinin yeteneklerini geliştirici eğitim yöntemlerine ağırlık verilmesini savundu.:PESTALOZZİ

İsyan,günah işleme.:MASİYET

İş alanına geçmeyip yalnız bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce.:KURGU

İş dünyasında başarılı ve hırslı genç insanlara yapılan bir yakıştırma.Zengin ve genç işadamı.:YUPPİE(YUPİ)

İş yapma ya da yapılan iş.:EDİ

İş yerlerinde eşya ve malzeme işleriyle ilgilenen bölüm.:AYNİYAT

İş yerlerinde işçilerin ve ailelerinin temel ihtiyaç maddelerini sağlayan satış yeri.:EKONOMA

İş,hizmet buyruğu.:YUMUŞ

İş,husus,konu ,önemli iş,mesele.:MASLAHAT

İş. :UĞRAŞ

İşaret olarak kullanılan küçük bayrak,üç köşeli sancak.:FLAMA

İşaret,nişan.:BEL

İşaretler,izler,alametler.:ALAM

İşbirliği. :KOOPERASYON

İşçi emeğinden mümkün olduğu kadar fazla yararlanmayı hedef alan bir üretim yöntemi.:TAYLORİZM

İşçi işveren ilişkilerinin,bir aile yaşamındaki gibi karşılıklı saygı ve sevgi ile yürütülmesi gereğini savunan anlayış.:PATERNALİZM

İşçi sınıfı ile işverenleri kontrol altına alabilmek için partiye bağlı sendikalardan yararlanan ve adını,bu modelin uygulayıcısı olan Arjantinli devlet adamından alan siyasal akım.:PERONİZM

İşçi. :AMELE

İşçilerin düzenli ve verimli çalışmasını sağlayan ve işçiler üzerinde otoritesi olan işçi. Ustabaşı. :FORMEN

İşçinin,ek süre içinde harcadığı ve sonucunda artık değer yarattığı,karşılığı ödenmeyen emek.:ARTIKEMEK

İşe yaramaz,iş göremez durumda olan.:AMELİMANDA

İşe yaramaz,yıpranmış,bozulmuş,eskimiş eşya.:KURADA

İşe yatkınlık,yeteneklilik.:İSTİDAT

İşgücünün karşılığı olan para ve mal.:ÜCRET

İşiten. İşitme.:SEMİ

İşitme duyumunun ölçülmesi.:ODİYOMETRE

İşitme keseciği.:OTOSİST

İşitme,duyma.:SEMA

İşittirme,duyurma anlamında eski sözcük.:İSMA

İşkine de denilen eti lezzetli bir balık.:MAVRUŞKİL

İşlem,davranış.:MUAMELE

İşlem,kılgı. :AMELİYE

İşleme,oya ve yazmalarda kullanılan ve adını aynı adlı bitkiden alan geleneksel Türk bezeme öğesi.:ÇARKIFELEK

İşlemede kullanılan altın suyuna batırılmış ince gümüş teller. İpek ipliklere sarılmış olanlara klaptan denir.:SIRMA

İşlemelerde kullanılan gümüş görünümünde parlak sırma yada metal tel iplik.:SİM

İşlemeli büyük boyutlu mendil.:ÇETİR

İşlemeli ve yedi renkli kumaş.:ENGELYUN

İşlemeli ya da işlemesiz olarak yatak üzerine konulan küçük yastık.:KIRLENT

İşlemez duruma gelmiş,düzensiz şeyler için söylenir.:LAÇKA

İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının,nemin yeterli olması durumu.:TAV

İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere.:ZORALIM

İşlenen suçun karşılığında verilen yaptırım.Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygulanan üzüntü,sıkıntı,acı verici işlem veya yaptırım.:CEZA

İşlenilen,yapılan,görülen iş.:SANİ

İşlenmemiş,taşlık,sert,ekilmemiş toprak. Toprağın üstünde meydana gelen çorak kat.:BOR

İşlenmiş hayvan derisi,kösele. Tabaklanmış deri.:GÖN

İşlenmiş timsah derisi.:KROKODİL

İşler durumda olan.:FAAL

İşler,hususlar,kurallar.:MEVAD

İşlerinde yalnızca kazanç elde etmek düşüncesiyle hareket eden kimse.:MERKANTİL

İşletme yönetimi yüksek lisansı.Lisans üstü yeterlik derecesi.:MBA

İşletmelerin faaliyetlerini ölçme amaçlı kullanılan oransal göstergelere verilen ad.Bir bilanço ya da sonuç hesabında,işletmenin yönetim göstergesi olarak kullanılan iki büyüklük arasındaki oran.:RASYO (RATİO)

İşletmen. :OPERATÖR

İşsizlik,tembellik,işe yaramazlık.:BATALET

İşveli,fıkırdak.:YELLİ

İşyeri olarak kullanılan birkaç katlı yapı.:HAN

İşyerlerinde kucakta masa gibi kullanılan küçük sandık ya da çekmece.:PEŞTAHTA

İt üzümü,bambul otu gibi adlar da verilen ve salatası yapılan,Ege yöresine özgü bir ot.:STİFNO

İt üzümü,stifno gibi adlar da verilen ve yapraklı sapları haşlandıktan sonra salata olarak yenen otsu bitki.:BAMBUL

İtalya bisiklet turuna verilen ad.:GİRO

İtalya mutfağına özgü,domatesli ve beyaz şaraplı bir sos içinde ilikli kemiklerle birlikte pişirilen dana inciği yahnisi.:OSSOBUCO

İtalya ve Fransa’da yetişen,değerli bir şarap veren beyaz üzüm cinsi.:UGNİ

İtalya ve Güney Fransa’ya özgü kokulu bir likör.:AKUET

İtalya’da manda sütünden üretilen, tadı hafif, dokusu pürüzsüz peynir türüne verilen ad.:MOZZARELLA

İtalya’da Albani dağlarının başlıca doruğu.:CAVO

İtalya’da basit ve ucuz küçük restoranlara verilen ad.:TRATTORİA

İtalya’da bir çok asma çeşidine verilen ad.:UVA

İtalya’da bir göl. :LEDRO

İtalya’da bir ırmak.:ESİNO

İtalya’da bir ırmak.:NERA

İtalya’da bir kent.:TİVOLİ

İtalya’da çıkarılan beyaz mermer.:LUNA

İtalya’da Sicilya Adasında üretilen ünlü şarap.:MARSALA

İtalya’da yaşamış antik halk.:LATİN

İtalya’da yayımlanan sosyalist gazete.:AVANTİ

İtalya’daki Napoli körfezinde küçük bir ada.:NİSİDA

İtalya’dan çeşitli ülkelere yayılmış bir iskambil oyunu.:BOG

İtalya’nın batı kıyısı ile Korsika,Sardinya ve Sicilya adaları arasındaki deniz.:TİREN

İtalya’nın Floransa kentinde bulunan ünlü saray ve müze.:UFFİZİ

İtalya’nın güneydoğusunda bir yarımada.:SALENTO

İtalya’nın kuzey kesiminde turistik bir göl.:İSEO

İtalya’nın kuzeyinde ve İsviçre’de konuşulan bir dil.:ROMANŞ

İtalya’nın Po’dan sonra en uzun nehri.:ADİGE

İtalya’ya özgü zeytinyağlı bir ekmek.:CABATA

İtalya’ya özgü,bayat ekmek,soğan ve çeşitli sebzelerle yapılan bir tür salata.:PANZANELLA

İtalya’ya özgü,keçiboynuzundan yapılan bir içki.:AMARO

İtalyan edebiyatında 19. yüzyılda ortaya çıkan gerçekçilik akımı.:VERİZM

İtalyan jandarmalarına verilen ad.:KARABİNYERE

İtalyan komedisindeki aşık tiplerinden biri.:LİNDOR

İtalyan kökenli bir talih oyunu. :BİRİBİ

İtalyan lirik tiyatrosunda soytarı rollerine çıkan şarkıcı.:BUFFO

İtalyan mutfağına özgü bir cins pasta.Kreması Labne adlı peynirle yapılan,üzerine bol kakao dökülen bir pasta cinsi.:TİRAMİSU

İtalyan mutfağına özgü bir tür biber yemeği.:PEPERONATA

İtalyan mutfağına özgü,fesleğen ve peynirle hazırlanan makarna sosu.:PESTO

İtalyan mutfağına özgü,makarna gibi kimi hamur işlerinin üzerine dökülen bir tür sos.:BOLONEZ

İtalyan mutfağına özgü,mısır unuyla yapılan koyu bulamaç.:POLENTA

İtalyan şair Marinetti’nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan,yeni hayatı övmek,geleneksel edebi kuralları yıkmak amacını güden edebiyat çığırı, gelecekçilik.:FÜTÜRİZM

İtalyan şair Petrarca’nın,yaklaşık yirmi yıl boyunca yazdığı aşk şiirlerine konu olmuş sevgilisi.:LAURA

İtalyan ve Alman işgaline karşı 1941 de kurulan Yunan direniş örgütünün kısa yazılışı.:EAM

İtenek..:PİSTON

İterbiyum’un simgesi.:YB

İthal edilecek malların miktarını ve çeşitlerini gösterir liste.Belli bir toplumsal,ekonomik topluluğa tanınan kontenjan.:KOTA

İtibar,saygınlık.:PRESTİJ

İtikat,inanılan şey.:İNANÇ

İvan Gonçarov’un, uyuşuk ve iradesiz bir toprak sahibinin portresini çizdiği ünlü romanı.:OBLOMOV

İvedilikle,koşa koşa,telaşla.:YELALİM

İvedilikle. :MUACCELİYET

İvme ölçer.:AKSELEROMETRE

İvme yazar.:AKSELEROGRAF

İyi ahlak.:AKTÖRE

İyi ahlaklı,iyi tabiatlı.:HULKİ

İyi bakım ve ilaç tedavisi. :KÜR

İyi hal.İyi huy.:HÜSNÜHAL

İyi huylu kadın.:SÜHEYLA

İyi huylu kimse. Temiz kalpli.:OĞUZ

İyi nitelikli undan yapılan ince uzun ekmek. Has ekmek.:FRANCALA

İyi porselenden yapılmış Çin işi kase,tabak gibi şeyler.:FAĞFUR

İyi ve kötüyü,doğru olanla olmayanı,hak ile batılı birbirinden ayıran,Kuranı

İyi yemek pişiren kişiye verilen ad.:KEYVENİ

İyi, güzel, mükemmel,tam.:OFLAZ

İyi,güzel,hoş.:TAYYİP

İyi,güzel.:UZ

İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir tür yemek.:KEŞKEK

İyice ezilmiş nohut,tahin ve baharatla hazırlanan bir yemek. Nohut püresi ve tahinle hazırlanan soğuk meze.(Antakya).:HUMUS

İyice olgunlaşmamış ekin.:ALACATEK

İyiden iyiye.:ENİKONU

İyilik bilen.:MÜTEŞEKKİR

İyilik bilir kimse.:NİMETŞİNAS

İyilik bilme,gönül borcu,minnettarlık.:ŞÜKRAN

İyilik eden,bağış yapan.:MUHSİN

İyilik, lütuf, ihsan.:İNAYET

İyilik,bağışlama.:İHSAN

İyimser,optimist.:NİKBİN

İyiniyet.:HÜSNÜNİYET

İyiye yorulur olgu. :FALİHAYIR

İyiyi kötüden,hayrı şerden ayırt edebilen.:MÜBİN

İyon ve elektronlardan oluşan elektrik yüklü gaz.:PLAZMA

İyonya adalarından biri. Odysseus’un memleketi.:İTHAKİ (İTAKİ)

İyot’un simgesi.

İz sürmede av hayvanının aldığı koku.:SOY

İzafiyet.Uzay ve zaman mutlak değildir,Hem gözlemciye hem de gözlenen şeye göre değişir.:GÖRELELİK

İzin belgesi.:İCAZETNAME

İzin,müsaade.:CEVAZ

İzlanda’nın para birimi.:KRONA

İzlanda’nın plakası.:İS

İzlence.:PROGRAM

İzlence.Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü.:PROGRAM

İzlenimcilik akımının öncüsü olan ünlü Fransız ressamı.:MONET

İzmarit,istavrit,uskumru gibi balıkların beyaz etinden yapılan ve oltada kullanılan yem.:AKYEM

İzmarite benzer bir balık.:ÇOPURİNA

İzmaritgillerden bir balık. :İSPARİ

İzmaritgillerden boyu 35 cm kadar olan bir Akdeniz balığı.:SARPA

İzmaritgillerden kemikli,beyaz etli bir balık.:TRANÇA

İzmaritgillerden, Akdeniz’de yaşayan pullu,eti beğenilen bir balık.:SİNARİT(SİNAGRİT)

İzmaritgillerden,boz renkli,beyaz etli bir balık.:KARAGÖZ

İzmaritgillerden,gümüş renkli,eti kılçıklı bir Akdeniz balığı.:MELANURYA

İzmaritgillerden,ılıman denizlerde yaşayan bir balık. Lopa da denilen bir balık.:KUPES (KUPEZ)

İzmaritgillerden,kılçıklı bir balık. En büyüğü yarım kiloyu aşmayan kılçıklı küçük balıklara verilen ad. Üzerinde sarı çizgiler bulunan küçük bir balık.:ÇİTARİ

İzmir Enternasyonal Fuarı.:İEF

İzmir Güzelyalı’da 14 Haziran 1925 tarihinde kurulmuş spor kulübü.:GÖZTEPE

İzmir ilindeki Gediz Deltasında 205 kuş türünü barındıran bir lagün.:KIRDENİZ

İzmir körfezinde,Gediz’in denize ulaştığı yerde bulunan Türkiye’nin en büyük tuzlası.:ÇAMALTI

İzmir körfezinin orta kesiminde bir ada.:UZUNADA

İzmir Seferihisar’da ve Sinop’ta bir plaj adı.:AKKUM

İzmir tavlası da denilen ve daha çok Ege yöresinde oynanan bir tavla oyunu.:MÜSTECİR

İzmir ve Ayvalık yöresinde çokça bulunan, kumun 5-6 cm altında yaşayan lezzetli bir midye türü.:AKİVADES

İzmir ve yöresinin Yunanlılar tarafından işgali üzerine gönüllü olarak Kurtuluş Savaşına katılmış ve yararlılıklarıyla tanınmış efe.:GÖKÇENEFE

İzmir yöresinde elektrik sigortasına verilen ad.:ASFALYA

İzmir yöresine özgü bir tür kabak yemeği.:SİNKONTA

İzmir yöresine özgü bir üzüm cinsi.:MİSKET

İzmir yöresine özgü,bir tür susamlı sandviç.:KUMRU

İzmir yöresine özgü,daha çok sabah kahvaltısında yenen bir tür börek.:BOYOZ

İzmir yöresine özgü,irmikle yapılan bir tatlı.:ŞAMBALİ

İzmir yöresine özgü,keçi sütünden yapılan bir peynir.:KOPANİSTİ

İzmir’de şehrin güneyinde 186 metre yükseklikteki tepe üzerine kurulmuş ve eski adı Pagos olan kale.:KADİFEKALE

İzmir’de tarihi Agora’da Roma İmparatoru M. Aerelus’un eşinin adını taşıyan batı kapısı.:FAUSTİNA

İzmir’deki Balçova kaplıcasının antik çağdaki adı.:AGAMEMNON

İzmir’deki Kadifekale’nin antik dönemlerdeki adı.:PAGOS

İzmir’den Büyük Menderes’e kadar uzanan bölgenin antik dönemlerdeki adı.:İYONYA

İzmir’e 15 Mayıs 1919 tarihinde çıkarma yapan Yunan askerine kordon boyundan ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatan yazar ve gazeteci.:HASANTAHSİN

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı turistik bir belde.:ALAÇATI

İzmir’in Bergama ilçesinde bir yayla.:KOZAK

İzmir’in bir ilçesi.:NARLIDERE

İzmir’in Buca ilçesinde bir mağara.:DEREÇALI

İzmir’in Çeşme ilçesinde,kaplıcasıyla da tanınmış turistik bir yöre.:ŞİFNE

İzmir’in Çeşme ilçesinin eski adı.:ERYTHRAİ

İzmir’in Dikili ilçesinde bir kaplıca.:NEBİLER

İzmir’in eski adı.:SMYRNA

İzmir’in ilçesi Urla’nın eski adı.:KLAZOMENAİ

İzmir’in Karabağlar ilçesinin bir köyünden adını alan kaliteli bir üzüm cinsi.:KAVACIK

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir mağara.:ÇÖKELEK

İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan beldesinde doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy.:MANAL

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin eski adı.:NİF

İzmir’in Kınık ilçesine bağlı bir belde.:POYRACIK

İzmir’in Menderes ilçesinde bir köy ve bu köyde çıkan tanınmış bir içme suyu.:ŞAŞAL

İzmir’in Menderes ilçesindeki antik bir kent.:KLAROS

İzmir’in Menderes ilçesindeki antik bir kent.:KOLOPHON

İzmir’in Menderes ilçesindeki antik bir kent.:NOTİON

İzmir’in Menderes ilçesinin eski adı.:CUMAOVASI

İzmir’in Menemen ilçesinde antik bir kent.:LARİSA

İzmir’in Ödemiş ve Tire ilçelerine özgü bir tür pide.:TÖNGÜL

İzmir’in önemli bir mesire yeri olan dağ.:YAMANLAR

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir kaplıca.:KARAKOÇ

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki ünlü antik kent.:TEOS

İzmir’in Seferihisar ilçesine özgü bir tür tulum peyniri.:ARMOLA

İzmir’in Seferihisar ilçesine özgü kıyma ve pirinçle yapılan bir yemek.:YUVALAÇA

İzmir’in Selçuk ilçesi yakınlarında antik bir kent.Batı Anadoluda kurulmuş on iki İyon kentinin en ünlüsü.:EFES

İzmir’in Selçuk ilçesinde bir dağ ve boğaz.:ALAMAN

İzmir’in Selçuk ilçesinde,Aydın oğulları döneminden kalma ünlü cami.:İSABEY

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Küçük Menderes Irmağı deltasında, birçok kuş türünü barındıran göl.:GEBEKİRSE

İzmir’in Selçuk ilçesindeki turistik sahil ve orman alanı.:PAMUCAK

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı turistik bir köy.:ŞİRİNCE

İzmir’in Selçuk ilçesinin eski adı.:AYASULUK (AYASULUG)

İzmir’in Tire ilçesine özgü,ısırgan otu ve peynirle yapılan zeytinyağlı bir yemek.:OKMA

İzmir’in Tire ve Ödemiş ilçelerine özgü bir tür bilye oyunu.:LEK

İzmir’in Torbalı ilçesinde antik bir kent.:METROPOLİS

İzmir’in Urla ilçesinde bir içmece.:MALGAÇA

İzmir’in Urla ilçesinde önemli bir kazı alanı.:LİMANTEPE

İzmir’in Urla ilçesinde tanınmış bir plaj.:DEMİRCİLİ

İzmir-Aydın otoyolunda,Türkiye’nin en uzun tünellerinden biri.:SELATİN

İzmit açıklarında 1 Mart 1958’de batan ve 202 yolcusu ölen Türk yolcu gemisi.:ÜSKÜDAR

İzmit’in eski adı.:NİKOMEDEİA

İzmit’in ilk çağdaki adı.:ASTAKOS

İznik gölünün gideğeni olan çay.:GARSAK

 

Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:18