Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- İ (İbadet edenler... -İznik gölünün...)

İ (İbadet edenler... -İznik gölünün...)

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
İ (İbadet edenler... -İznik gölünün...)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar

 

İbadet eden.:AKİF

İbadet edenler.:ABİDİN

İbadet etme,Allahın emirlerine uyma.:TAAT

İber Yarımadası’nın Hıristiyanlarca yeniden ele geçirilmesinden (11. Ve 15. Yüzyıllar) sonra İspanya’da kalan Müslümanlara verilen ad.:MUDEJARLAR

İbis” de denilen ve yurdumuzun sulak alanlarında da yaşayan uzun gagalı bir kuş.:AYNAK

İbni Rüşd’ün Batı dillerindeki adı.:AVERROES

İbni Sina’ya batıda verilen isim.:AVİCENNA

İbrahim Müteferrika’nın bastığı ilk kitap olan ünlü sözlük.(Arapçadan Türkçeye Vankulu Mehmet Efendi çevirmişti).:VANKULU

İbrahim Peygamberin babasının adı.:AZER

İbrani alfabesinin ilk harfi.:ALEF

İbrik,çaydanlık gibi kapların,suyunu azar azar akıtmaya yarayan içi delik uzantısı.:EMZİK

İbrik.:ALTAFA

İcranın ılımlı,orta hızda bir tempoda olması gerektiğini belirten müzik terimi.:MODERATO

İç Anadolu bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde sığ ve tuzlu ,zengin bir kuş yapısına sahip ünlü bir göl.:SEYFE

İç Anadolu’da bir göl.:SİFE

İç Anadolu’nun bazı yörelerinde alçıtaşı ve jips içeren oluşuklara verilen ad.Kireçli ve taşlı toprak.:PUR

İç Anadolu’nun çeşitli yörelerinde, özellikle Tokat, Sivas ve çevresinde kadınlar tarafından oynan türkülü halay türü bir halk oyunu.:MADIMAK

İç Anadolu’nun kırsal kesimlerinde,kışın en soğuk günlerinde evlere girdiğine inanılan cadı.:CONGOLOS (KARAKONCOLOZ)

İç Anadolu’ya özgü halay türü bir halk oyunu.:ÜÇAYAK

İç bulantısı.:GASEYAN

İç bükey,konkav,obruk.:MUKAAR

İç çamaşırı ya da mayo olarak kullanılan külot.:SLİP

İç duvar.:CIDAR

İç Ege yöresinde oynanan bir halk oyunu.:TEKEZORTLATMASI

İç içe mineral kabuklardan oluşan balık yumurtası biçiminde kalker Sarımsı yeşil renkli cam parıltılı magnezyum ve demirli silikat.:PERİDOT

İç içe mineral kabuklardan oluşan balık yumurtası biçiminde kalker.:OVOLİT

İç internet.Bir kuruluşa özgü, bilişim ağı.:İNTRANET

İç kulakta bulunan işitme taşı.:OTOLİT

İç kulaktaki kemik dolambacın orta bölümü.:DALIZ

İç sıkıntısı.:AFAKAN

İç sıkıntısı.:İLİNTİ

İç sürdürücü bir maden suyu.:SETLİÇ

İçbükey,obruk. :KONKAV

İçe dert olan şey.:UKDE

İçe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu yada düşünce.:ESİN

İçe giyilen pamuklu hırka.:İLİKLİ

İçe kapanık,psikolojik sorunları olan kimse.:OTİSTİK (OTİST)

İçe kapanıklılık. İçe yöneliklik.Kişinin dış dünyayla ilişkiyi reddederek kendi iç dünyasına kapanması.:OTİZM

İçeceklerin direkt güneş ışığı veya oksijen gibi nedenlerle renklerinin bozulmasını ve acılaşmasını önlemek için kullanılan maddelerin genel adı.:ANTİOKSİDAN

İçel ve çevresinde yaygın bir türkü ve bu türkü eşliğinde oynanan kaşıklı, karşılama türü bir halk oyunu.:KEKLİK

İçene ölümsüzlük vereceğine inanılan su.:NUŞABE

İçerdikleri enzimlerin katalizör niteliği etkisiyle şekerleri karbondioksit ve alkole dönüştüren bir hücreli bitki organizmaları.:MAYA

İçerik. İçindekiler.:MÜNDERECAT(MÜNDERİCAT)

İçerik.:MUHTEVA

İçerisinde bir veya iki kişinin oturabileceği deve veya fil gibi hayvanların sırtına konan kafes.:MAHFE

İçerisine su,şerbet,içki konabilen camdan,seramikten ve porselenden yapılan şişkin gövdeli,dar boğazlı,kulplu-kulpsuz kap.:SÜRAHİ

İçerleme,kırılma,gücenme.:İNFİAL

İçgüdü.:İNSİYAK

İçgüdü.:İSTİNCT

İçgüdüsel istek.:EĞİLİM

İçgüdüsel. :İNSİYAKİ

İçi astarlı,kemerli,su geçirmez pardösü,yağmurluk.:TRENÇKOT

İçi çürük fındık.:KARAMUK

İçi kaloit veya yağ gibi sıvı veya yarı sıvı bir madde ile dolu patolojik torba.:KİST

İçi kremalı,üzeri çikolata kaplı pasta.:EKLER

İçi pamuk yada yün vatka ile doldurularak dikilmiş,döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş.:KAPİTONE

İçi pirinçle doldurularak pişirilmiş tavuk yada balık yemeği.:LEVENGİ

İçimi hoş ve tatlı su. Saf su.:ZÜLAL

İçin için öfkelenmek.:İÇERLEMEK

İçinde magnezyum , kalsiyum , demir ve alüminyum bulunan amfibol grubundan doğal silikat.:TREMOLİT

İçinde anason, sakız gibi kokulu maddeler olmayan üzüm rakısı.:DÜZ

İçinde ateş kırıntıları olan kül. Küçük kor parçası.:KÖZ

İçinde bakır,çinko,nikel bulunan ve çatal bıçak takımı yapmakta kullanılan gümüşlü bir alaşım.:ALFENİT

İçinde bir çok biyolojik olayın meydana geldiği,akıcılığı az,cansız bir sıvı ortam.Mitekondrilerin içinde bulunan sıvı.:MATRİKS

İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan,tahta,taş,maden yada plastikten yapılan kap.:HAVAN

İçinde bir şey saklanan kap ya da yer.:KORUNCAK

İçinde bitki yetiştirilen sobalı camlık,limonluk,sera.:TAVHANE

İçinde bulunduğu hücre veya organizmaya özel bir etkisi olan,kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öğe. Kalıtım, soya çekim.:GEN

İçinde cinsel konularla ilgili ayrıntılı yazılar,resimler bulunan ve okuyanları cinsel bakımdan uyarmak için yazılan eser.:BAHNAME

İçinde değişik türden şeyler bulunan kap veya yer.:KIRKAMBAR

İçinde deniz kabuğu kalıntıları olan kum.:TREAZ

İçinde doğal kurşun bulunan sülfür.:GALENİT

İçinde fosil (taşıl) bulunmayan toprak.:AZOİK

İçinde insan,hayvan ve doğa öğeleri bulunan resim veya heykel, figürlü, betili.:FİGÜRATİF

İçinde maden eritilen kap.:POTA

İçinde şarap yapılan bir çeşit fıçı.:FOTA

İçinde tek tohum bulunan ve olgunlaştığında kendiliğinden açılmayan kuru meyve. Kapçık meyve.:AKEN

İçinde tohum veya krizalit bulunan koruncak,kozalak.:KOZA

İçinde Türkçenin de yer aldığı dil ailesi.:ALTAY

İçinde vücuda zerk edilecek sıvı ilaç bulunan cam tüp.:AMPUL

İçinde yağ yakılan toprak kandil,iştin.:PESÜS

İçinde yağ yakılan toprak kandil.:İŞTİN

İçinde yaşadığı toplumdan ayrılarak bir tarafa çekilen.:MUTEZİL

İçinde yemek ısıtılan ya da yumurta gibi şeyler pişirilen,derinliği az , madeni, kapaklı yemek tabağı.:SAHAN

İçinde yıkanılan tekne. :KÜVET

İçinde,bir ölünün külleriyle dolu kavanoz bulunan sandık.:OSTOTEK

İçindeki düzenekle,ampullerin ışık şiddetini artırıp azaltmakta kullanılan özel elektrik anahtarı,loşlaştırıcı.:DİMMER

İçindeki katılgan dokunun artmasından dolayı bir organ veya dokunun patolojik sertleşmesi.:SKLEROZ

İçindeki noktaların hem uzay hem de zaman koordinatlarıyla belirlenmesi gereken matematiksel boşluk.:UZAY-ZAMAN

İçinden çıkılamayacak kadar güç olan,karışık iş.:ÇAPARIZ

İçine alan,kapsayan.:ŞAMİL

İçine elektrik enerjisi yığılan alet,kondansatör.:MEKSEFE

İçine gül suyu konulan uzun boyunlu şişe.Altın,gümüş,bronz gibi madenlerden veya camdan,seramikten de yapılmıştır.:GÜLABDAN

İçine hardal katılarak yapılan üzüm şırası.:HARDALİYE

İçine herhangi bir madde konulan oyuk nesne.:KAP

İçine kavrulmuş soğanlı kıyma,ceviz ve baharat konularak hazırlanan,yumurta biçimli bir köfte.:İÇLİKÖFTE

İçine konan içkiyi buharlaşma yoluyla soğutan,gözenekli topraktan yapılmış bir çeşit testi.:ALKARAZZA

İçine kor konulan,sacdan,bakır veya pirinçten,üstü açık kap,korluk.:MANGAL

İçine kor kömür doldurularak açık havada ısınmaya yarayan ayaklı ve delikli madeni kap.:BRASERO

İçine matbaa harflerinin dizildiği yuva.:KUMPAS

İçine mendil,gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan,kumaştan yapılmış koruncak.:ŞASE

İçine para yada jeton atılarak bir aygıtın çalışmasını sağlayan kumbara.:ANKESÖR

İçine pekmez, peynir, yağ vs konulan ya da yayık olarak kullanılan deri tulum.:TULUK

İçine peynir yada kıyma konularak sac üzerinde pişirilen bir tür börek.:KISTIRMA

İçine peynir,kıyma vs konarak hazırlanan bir tür tuzlu çörek.:BOĞAÇA(POĞAÇA)

İçine pişirilmiş kuşbaşı et ve sebze konularak hazırlanan börek.:TALAŞKEBABI

İçine sıvı maddeler konulan,saç,plastik ya da çinkodan yapılmış,çoğunlukla silindir biçiminde kap.:BİDON

İçine sıvı vermek amacıyla bir damara sokulan ince boru. Sonda.:KATETER

İçine soğan,sarımsak,maydanoz ve havuç gibi şeyler katılarak zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak servisi yapılan yemek.:PİLAKİ

İçine süt sağılan kap.:VEDRE

İçine yağ,pekmez gibi şeyler konulan yuvarlak tahta kap.:KABRAN

İçine yalnız kürek çekenin girebildiği çok uzun ve çok dar yarış kayığı.:SKİF

İçine yumurta konulan uzun sandık.:TABUT

İçitim.:ZERK

İçki bardağı.:PİYALE

İçki bardağı.:SAGAR

İçki dağıtan erkek ya da kadın.:KOTARAN

İçki içerken birinin şerefine,sağlığına kadeh tokuşturulması.:TOKA

İçki sunanlara verilen ad.:SAKİ

İçki veya uyku sersemliği.:HUMAR

İçki.:AYŞ

İçkicilerin kendi aralarında rakıya verdikleri ad.:AMBERİYE

İçkiler hakkında yazılan kitap.:POTOLOJİ

İçkili eğlence.:İŞRET

İçle ilgili,içten.:DERUNİ

İçmeye yada tanrıların onuruna yere şarap dökmeye yarayan, derinliği az, tabana oturan, geniş ağızlı ,ortası bombeli,ayaksız antik kap.:PATERA

İçsiz.:TUBELESS

İçten bağlılık.:SIDK

İçten çürümüş ağaç . Ağaçlarda mantarların oluşturduğu bir tür çürüme başlangıcı.:ARDAK

İçten olmayan,yapmacık.:SURİ

İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıt gazlarının dışarıya atılması,bunu sağlayan düzenek,bu düzeneğin ucundaki susturucu.:EGZOZ

İçyağı.:ŞAHIM

İçyüz,iç.Bir şeyin içyüzü.:ZAMİR

İdare kandili.:LAMBA

İdare lambası . Pişmiş topraktan yapılan bir kandil türü.:İLİKMEN

İdare lambası.:ŞİNANAY

İdare mahkemeleri,özel mahkemeler ve sulh mahkemelerinin görevi dışında kalan davalara bakan mahkemelere verilen ad.:ASLİYE

İdare, yönetim.:ZİMAM

İddia,bahis,lades.:ÖCEŞ

İdrak. :ALGI

İdrar söktürücü.:DİÜRETİK

İdrar yolları hastalıklarını konu alan tıp dalı.:ÜROLOJİ

İdrar yolu hastalıkları hekimi,bevliyeci.:ÜROLOG

İdrar yolu hastalıkları hekimi.:BEVLİYECİ

İdrar yolu iltihabı.:URETRİT

İfade. :ANLATIM

İffetli,namuslu. :AFİF

İflas etmiş kişi,müflis.:BATKIN

İftihar etme,övünme.:ULVAN

İftira.:YAĞLIKARA

İftiracı,kara çalan.:MÜFTERİ

İgor Stravinski’nin tanınmış bir balesi.:PETRUŞKA

İğ yapımcılarının tıraş ve parlatma işinde kullandıkları oluk gibi bir araç.:KOYUŞ

İğdiş etmek.:ENEMEK

İğdiş edilmiş hayvan.Hadım.:ENENİK

İğdiş edilmiş,iki yaşından büyük erkek keçi.:ERKEÇ

İğne olmaktan duyulan aşırı korku.:VAKSİNOFOBİ

İğne oyasında,uzunca bir iplik bırakılarak yapılmış düğümlü ilmek.:ZÜREFA

İğne ve tığla kumaş üzerine işleme. Kasnağa geçirilmiş kumaşa iğne ya da tığla yapılan bir tür nakış.Daha çok yorgan yüzü,bohça ve giysi bezemede kullanılır.:SUZENİ(SÜZENİ)

İğne ve tığla kumaş üzerine işleme. Kasnağa geçirilmiş kumaşa iğne ya da tığla yapılan bir tür nakış.:SUZENİ (SÜZENİ)

İğne yaprakları yaz kış yeşil olan bir orman ve süs bitkisi.:PORSUK

İğnenin deliği.:YURDU

İğneye geçirilen bir sap iplik.:SÜZÜM

İğneye takılan bir sap iplik.:SAPLAM

İğrençlik,kötülük,alçaklık.:ŞENAAT

İğrenme, tiksinme. :KERAHET

İhmal.:SAVSAMA

İhracatçının orta vadeli alacağını,tahsil edilememesinden sorumlu olmaksızın süresinden önce satması.:FORFAİTİNG

İhracatı Geliştirme Merkezi.:İGEME

İhram giyinmiş olan hacı.:MUHRİM

İhsan Oktay Anar’ın bir romanı.:AMAT

İhtilaf.:MUARAZA

İhtişam,gösteriş,şan.:DARAT

İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker.:ERBAŞ

İhtiyar Rum meyhanecilere seslenmek için kullanılan sözcük.:BARBA

İhtiyar ve zayıf kimse.:PİRİFANİ

İhtiyat.:SAKINIM

İki akarsuyun birleştiği yer.:KOYAR

İki atlı kızak.:ZANKA

İki avuç dolusu.:KOŞAM

İki ayrı dilin komik bir etki yaratacak biçimde konuşturulmasıyla yazılan İtalyanca ve Latince sözcüklerin birbirine karıştırıldığı bir tür kaba güldürü şiirine verilen ad.:MAKARONİK

İki ayrı ırktan gelme.:LETİS

İki bağlantı parçasını birbirine yakın olarak eklemekte kullanılan özel parça.:NİPEL

İki boşluk ya da iki pencere arasında kalan duvar parçası.:ARALAMA

İki büyüklük arasındaki bağıntı.:ORAN

İki çeneklilerden,yaprakları çok iri ve kalp biçiminde,çiçekli bir süs bitkisi.:KATALPA

İki çenetli ilkel yumuşakça. :ARCA

İki çift kürekli balıkçı kayığı. Bir tür küçük manyat ağı.:TARLAKOZ

İki çift öküzle çekilen ağır saban.:PAPURA

İki çöküntü alanını birbirine bağlayan,boğaz biçiminde dar vadi.Bir kıvrımı keserek iki yandaki çukurlukları birleştiren,dar ve boğaz biçimindeki kısık.:KLÜZ

İki dağ arasındaki çukur,vadi.:KOYAK

İki dağ arasındaki geçit.:VADİ

İki dağ arasındaki sırt.:SENİR

İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı. Kavşak. İki yolun birleştiği yer.:ÇATAK

İki derenin ya da iki yolun birleştiği yer.:ÇAT

İki direkli seren yelkenli,birkaç top taşıyan gemi.:BRİK

İki dörtlü ve iki üçlüden oluşan,on dört dizeli bir Batı şiir türü.:SONE

İki düşman taraftan çıkan birer kişinin çarpışması.:MÜBAREZE

İki düzlemin arakesiti.:AYRIT

İki elemanlı mermer yapıştırıcısı.:AKEMİ

İki gemi veya gemi ile kıyı arasında haberleşmede kullanılan üç kollu işaret sütunu. Bayrak ya da ışık gibi görsel işaretlerle haberleşme yöntemi.:SEMAFOR

İki gövdeli deniz taşıtı. Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi denizciliğinde kullanılan, spor ve eğlence amacıyla geliştirilmiş yelkenli ya da motorlu ve çift gövdeli tekne.:KATAMARAN

İki hafif çekirdeğin birleşerek daha ağır bir çekirdek oluşturması.:NÜKLEERFÜZYON

İki iletken arasında meydana gelen ve çok yüksek bir ısı açığa çıkaran, ışıklı elektrik boşalımı.:ARK

İki kaş arası.:BELCE

İki katı cisim veya parçayı birbirine bağlayan demir veya telden bağ.:KANAT

İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir zeka oyunu.:SATRANÇ

İki kişi arasında karşılıklı olarak yapılan konuşma.:MUHAVERE

İki kişi arasındaki soğukluk.:MABEYİN

İki kişi tarafından yönetilen bir çeşit sportif amaçlı yelkenli yarış teknesi.:PİRAT

İki kişilik ve yelkenli bir yarış teknesi.:TORNADO

İki kişilik,alçak,oldukça geniş koltuk.:MARKİZ

İki kişiyi birbirine tanıtmak.:TANIŞTIRMAK

İki kişiyle oynanan bir iskambil oyunu.:BATAY

İki koldan oluşan T biçiminde menteşe.:REZE

İki kulplu ve küfe biçimindeki büyük sepete halk dilinde verilen ad.:KELETER

İki kulplu,yumurta şeklinde,dibi genelde sivri olan veya bir ayakla biten dar boyunlu, karnı geniş antik kap,antik testi.Zeytinyağı gibi sıvı maddeler için yapılanları olduğu gibi mezar eşyaları arasında koku kapları,ölü külü kabı olarak da kullanılanları vardı.Geniş karınlı olanları hububat taşımak ve saklamak için kullanılmıştır.Eski Yunanlılar ve Romalılarda yapılması ve kullanılması adetti.:AMFORA(AMPHORA)

İki kuzulu koyun.:MELEŞ

İki nokta arasında gerilmiş olan kuvvetlice bir halat üzerinde hareket eden bir makaraya bağlı sepet veya iskemle donanımlı insan ve eşya taşımak için kullanılan donanım. Denizcilikte bir şeyi,bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat.:VARAGELE

İki nokta arasında iletişim kurma olanaklarının varlığını belirtmede kullanılan genel terim. İletişim dizgesi birliği.:LİNK

İki nokta arasındaki uzaklığı ölçmeye yarayan gereç.:TELEMETRE

İki olay arasındaki süre .İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre.:FETRET

İki parmak ucuyla tutulabilen miktar,tutam. Baş parmak ve işaret parmağı arasında kalan miktar.:FİSKE

İki sac arasında yada külde pişirilen mayasız ekmek.:KÖMBE

İki sert cismi birbirine bağlamaya yarayan,iki ucu sivri ve kıvrık metal parça.:KENET

İki sopayla çalınan,fıçı biçiminde Japon davulu.:TAYKO

İki şey arasındaki bağ.:İLİNTİ

İki şey arasındaki benzerlik.:MÜŞABEHET

İki şey arasındaki ilgi,bağ. :İZAFET

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.:UYGU

İki takım arasında uzun saplı raketlerle oynanan bir top oyunu.:LACROSSE

İki takım arasında yumuşak bir lastik topla oynanan çocuk oyunu.:YAKANTOP

İki tarafı ağaçlıklı geniş kent yolu.:AVENÜ

İki tarafı keskin,enli,ucu sivri bıçak.:KAMA

İki taraflı.:BİLATERAL

İki tarla arasındaki sınır. Tarlalar arasında sınır çizgisi olarak kullanılan ekilmemiş bölüm.:AN

İki tekerlekli ve hafif bir gezinti arabası.:BUGİ

İki tekerlekli,tekerlekleri tek parça,dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası.:KAĞNI

İki tepe arasındaki düzlük.:YALPİ

İki ucu açık küçük boru.:ZIVANA

İki ucu arasına ip gerilmiş,ok atmaya yarayan,ağaç veya madeni alet.:YAY

İki ucuna birer kişi oturup,karşılıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi sağlayan,ortasından bir yere dayalı tahta kalas.:TAHTEREVALLİ

İki ucuna su kabı,yoğurt tablası gibi taşınacak şeyler asılarak omuza alınan ağaç. Omuzluk. :ÇİĞİNDİRİK

İki ülkenin ulusal paraları arasındaki dönüşüm haddi.:PARİTE

İki veya altı oyuncu arasında oynanan bir strateji oyunu.:RİSK

İki veya üç yaşındaki erkek koyun,koç.:ÖVEÇ

İki ya da daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek, kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması,keşikleme,münavebe.:ALMAŞ

İki ya da dört oyuncunun 256 bölmeli bir dama tahtasında oynadığı oyun.:HALMA

İki ya da üç çifte kürekli küçük balıkçı teknesi.:ADAYAVRUSU

İki ya da üç kollu maşaya benzer vurmalı bir halk çalgısı.Bir elle tutulur öteki elin baş parmağı ile diğer parmakları arasında vurularak çalınır.:ZİLLİMAŞA

İki yada daha fazla işletmenin belirli bir süre ve belirli bir amaç için yapmış oldukları geçici ve gizli işbirliği. Bir tür tekel,tröst,kartel.:POOL

İki yanaşık notayı hızlı ve almaşık bir biçimde yineleyerek ortaya konan vokal ya da enstrümantal ses.:TRİL

İki yanı ağaçlıklı yol.:ALE

İki yanı delik,bir tarafına telle iğne bağlanmış,kurşundan yapay balık biçiminde av aleti.:MAVRUKA

İki yapı gereci arasında kalan aralık;derz.:FUGA

İki yaprak ya da dört sayfa oluşturacak biçimde bir kez katlanmış baskı kağıdı.:İNFOLYO

İki yataklı karyola.:RANZA

İki yıl sürülmeyen boş tarla.:GELEME

İki yönlü bir dalgalı akımı,bir yönlü doğru akıma çevirmeye yarayan aygıt.:REDRESÖR

İki yüz elli kiloya eşit olan,odun ve kireç gibi ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan bir ağırlık ölçüsü.:ÇEKİ

İki yüzlü, riyakar.:MÜRAİ

İki yüzlü,arabozucu kimse.:ALABIK

İki, üç veya dört kişi arasında 32 kağıtla oynanan bir tür iskambil oyunu.:PİKET

İkiçeneklilerden tohumları zehirli, Hindistan kökenli bir ağaç ve bunun meyvesi.:KARGABÜKEN

İkilem.:DİLEMMA

İkilem.:KIYASIMUKASSİM

İkinci Abdülhamit döneminde Mızıkayı Hümayun’da görev almış ve bir çok müzisyenin yetişmesine katkıda bulunmuş ünlü İspanyol piyanist.:ARANDAPAŞA

İkinci Abdülhamit döneminde saray ressamlığı yapmış,Batı resim anlayışının Türkiye’de yaygınlaşmasına katkıda bulunmuş ünlü İtalyan ressam.:ZONARO

İkinci Abdülhamit’in Selanik’e sürgüne gönderildiği ve ikamet ettiği Selanik’teki köşkün adı.:ALATİNİ

İkinci Abdülhamit’in tarikatlarla ilgili politikasını yönlendirmekte etkili olan Arap Şeyhi.:EBULHUDA

İkinci Bayezit’in şiirlerinde kullandığı mahlas.:ADLİ

İkinci çağın yaklaşık 45 milyon yıllık dönemi.:TRİYAS

İkinci derecede,ikinci olarak.:SANİYEN

İkinci derecede.:TALİ

İkinci Dünya Savaşı sırasında Mısır’da İngiliz kuvvetleriyle Mihver devletler arasında yapılan iki çarpışmanın adı.:ELALEMEYN

İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya’nın doğusunda kurulan,yaklaşık 250 bin Yahudi’nin öldürüldüğü Nazi imha kampı.:SOBİBOR

İkinci Dünya Savaşı sırasında Rus ordusunca kullanılan roket ağırlıklı silah sistemi.:KATYUŞA

İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı radyo yayınlarıyla Pasifik bölgesindeki ABD askerlerinin moralini bozan,1949 da ABD’ye götürülüp hapse mahkum edilen ve Japon Gülü diye de tanınan kadın.:İVATOGURİ

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Japonlar tarafından kullanılan avcı uçağı tipi.:ZERO


Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:18