Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- J (J.K.Rowling... -Jüpiter’in uydusu...)

J (J.K.Rowling... -Jüpiter’in uydusu...)

e-Posta Yazdır PDF

J.K.Rowling tarafından yazılan ve seri filmleri yapılan ünlü roman.:HARRYPOTTER

Jacgues Brel’in bir şarkısı.:JOJO

Jack London’ın tanınmış bir romanı.:MARTİN EDEN

Jamaika’da 1960’ların ortalarında doğan,Amerika’da yaygınlaşan bir popüler müzik ve dans üslubu.:REGGAE

Jamaika’da 1960’lı yıllarda doğan ve daha sonra reggae’ye dönüşen müzik türü.:SKA

Jamaika’dan yayılmış iki zamanlı bir dans ve bu dansın müziği. Antil adalarına özgü halk şarkısı.:KALİPSO

Jamaika’nın plaka işareti.:JA

James Bond rolünü ilk oynayan İngiliz aktör.:SEAN CONNERY

James Joyce’un tanınmış bir romanı.:ULYSSES

Japon Budacılığında,Buda yasasının yozlaştığı çağa verilen ad.:MAPPO

Japon Budacılığının bir tarikatı.:Çİ

Japon çay fincanı.:ÇAVAN

Japon çay töreninin düzenleyicisi.:ORİBE

Japon çiçek düzenleme sanatı.:İKEBANA

Japon çiçek düzenlemesinde, küçük çiçek demetlerinden özellikle de kır çiçeklerinden yapılan güzel ve gösterişli aranjmana verilen ad.:NEJİME

Japon çizgi filmi.:ANİME

Japon dininde güneş tanrıçası Amaterasu’nun torunu olan ve Japon imparatorluk hanedanının atası sayılan tanrı.:NİNİGİ

Japon edebiyatında beş yedi ve beş heceli üç dizeden oluşan şiir.:HAİKU

Japon edebiyatında bir tür.:JORURİ

Japon edebiyatında günlük türüne verilen ad.:NİKKİ

Japon edebiyatında,150 dizeye kadar çıkabilen uzun bir şiir türü.:ÇOKA

Japon edebiyatında,genellikle düz yazı olarak yazılan,bazen de manzum bölümleri olan roman biçimindeki anlatı türü.:MONOGATARİ

Japon evlerinde verandaya doğru çıkıntı yapan ve içine yazı masası konan niş.:ŞOİN

Japon folklorunda saatleri düzenleyen 12 cinden biri.:ANİRA

Japon folklorunda,çok uzun bacaklı efsanevi kişi.:AŞİNAGA

Japon Hava Yolları.:JAL

Japon imparatorlarının öldükten sonra memurlarına verdiği unvan ve görev.:ZOKVAN

Japon imparatorlarının tahtına verilen ad.:TAKAMİKURA

Japon imparatoruna verilen ad.:MİKADO

Japon inanışında,çoğunlukla dev yapılı,çok güçlü ve korkunç görünümlü bir tür şeytansı yaratık.:ONİ

Japon intihar uçağı.İkinci Dünya Savaşı sonlarında Japonlar tarafından kullanılan intihar uçaklarına ve bunların pilotlarına verilen ad.:KAMİKAZE

Japon işi çömlek,sırlı seramik kap.(16. yüzyılda Japonya’nın Kyoto kentinde,özel olarak çay töreni için tasarlanan kurşun sırlı seramik kaplar).:RAKU

Japon kirazı.:SAKURA

Japon kökenli bir köpek türü.:AKİTA

Japon kökenli bir tür zincirli topuz.:NUNÇAK

Japon lirik dramı.:NO

Japon mafyasına verilen ad.:YAKUZA

Japon mitolojisinde balıkçıların tüccarların koruyucusu olan yedi mutluluk tanrısından biri.:EBİSU

Japon mitolojisinde köylü sınıfı.:NOMIH

Japon mitolojisinde savaşçılar sınıfı. Bir derebeyinin hizmetindeki savaşçı.:SAMURAİ(SAMURAY)

Japon mitolojisinde savaşçılar sınıfı.:BUİSHİ

Japon mitolojisinde zanaatkar sınıfı .:KOŞO

Japon mutfağına özgü bir baharat karışımı.:ŞİŞİMİ

Japon mutfağına özgü bir tür şehriye çorbası.:UDON

Japon mutfağına özgü,bekletilmiş kümes hayvanı etinden yapılan şiş.:YAKİTORİ

Japon mutfağına özgü,ince dilimlenmiş sığır etiyle yapılan bir yemek.:SUKİYAKİ

Japon mutfağına özgü,soslarla servis edilen ince dilimli et ve sebze yemeği.:ŞABUŞABU

Japon mutfağına özgü,soya ezmesiyle yapılan bir çorba.:MİSO

Japon mutfağında sıkça kullanılan kurutulmuş deniz yosunu.:NORİ

Japon müziğinde vurmalı çalgı olarak kullanılan bir tür gong.:ŞOKO

Japon müziğine özgü bir tür bambu flüt.:OTEKİ

Japon müziğine özgü bir tür davul.:VADAİKO

Japon müziğine özgü bir tür flüt.:NOKAN

Japon müziğine özgü kısa ve çift kamışlı nefesli çalgı.:HİÇİRİKİ

Japon müziğine özgü telli bir çalgı,bir tür lavta.:BİVA

Japon müziğine özgü, 17 bambu kamışından yapılan nefesli bir çalgı.:ŞO

Japon müziğine özgü,on üç telli bir tür gitar.:SO

Japon müziğine özgü,üç telli bir tür lavta.:ŞAMİSEN

Japon müzik yazısı.:GAKUFU

Japon ölüler bayramı.:BON

Japon sanatında el rulosu üstüne yatay yapılan geleneksel resim.:MAKİMONO

Japon sanatında,duvara asılmak için yapılan rulo resim.İpek kumaş, ipek kağıt üzerine yapılan, kalın bir altlıkla korunan, alt ve üst kenarları fildişi, mercan ya da boynuzla süslü, rulo halinde saklanabilen Japon resmi.:KAKEMONO

Japon saray müziğinin genel adı.:GAGAKU

Japon serçesi de denilen ötücü bir kuş.:MUNİA

Japon sinemasında 1954’den bu yana yirminin üstünde filme konu olan, beyazperdenin en tanınmış canavarlarından biri.:GODZİLLA

Japon şinto dini tanrısı.:KASUGA

Japon Şinto dininde güneş tanrıçası. Japonların pirinç tanrısı.:İNARİ

Japon takımadalarının en eski halkı.:AYNU (AYNULAR)

Japon tarihinde,özel malikane veya çiftliklere verilen ad.:ŞOEN

Japon Tiyatrosu Go’da erkek oyuncunun maskesi.:OTOKO

Japon yönetmen Akira kurosava’nın yönettiği bir film.:DERSUUZALA

Japonca yaratıcı anlamında sözcük. Şinto dininde doğa üstü varlıklar.:KAMİ

Japoncanın okunuşunda kullanılan iki karakterden biri.:KUN

Japonlara özgü çay töreni.:ÇANOYU

Japonlara özgü kağıt katlama sanatı.:ORİGAMİ

Japonların 1910’dan sonra işgal ettikleri ülkelerde güvenliği sağlamakla görevlendirdikleri özel jandarma örgütü.:KİMPİTEY

Japonların kabuki adlı oyununda kadın rolünü oynayan erkek oyuncu.:OYAMA

Japonların kabuki oyununda kadın rolüne çıkan erkek oyuncuya verilen ad.:ONNAGATA(OYAMA)

Japonların oynattığı bir kukla türü.:KARAGİRİ

Japonların ulusal dini Şintoizm’in güneş tanrıçası.:AMATERASU

Japonların ulusal dini.:ŞİNTOİZM

Japonya ulusal marşına verilen ad.:KİMİGAYO

Japonya ve Çin’de yetişen şifalı bir mantar cinsi.:REİŞİ

Japonya ve Çin’de yetişen şifalı bir mantar cinsi.:ŞİTAKE

Japonya’da NO okullarının en ünlüsü.:KANZE

Japonya’da 1100’lerde ortaya çıkan tüccar ya da zanaatçı loncalarına verilen ad.:ZA(AŞARİ)

Japonya’da 1192-1868 yılları arasında babadan oğla geçen askeri diktatörlük kurumu. Japon mitolojisinde askeri komutan.:ŞOGUN(SHOGUN)

Japonya’da adalar topluluğu.:AMAKUSA

Japonya’da aile bireylerinin toptan intihar etmeleri geleneğine verilen ad.:OYAKOŞİNCU

Japonya’da bir ırmak.:AKİTA

Japonya’da bir il.:İVATE

Japonya’da bir kent.:ABAŞİRİ

Japonya’da bir kent.:AKAŞİ

Japonya’da bir kent.:NARİTA

Japonya’da bir kent.:OMUTA

Japonya’da bir kent.:OSAKA

Japonya’da bir kent.:SASEBO

Japonya’da bir kent.:TAKAYAMA

Japonya’da bir liman kenti.:KAVASAKİ

Japonya’da bir liman kenti.:OTARU

Japonya’da bir liman kenti.:UBE

Japonya’da bir ordunun başkomutanına verilen ad.:TAİŞ

Japonya’da Buda manastırlarında açık havada maskeli olarak yapılan dans.:GİGAKU

Japonya’da Buda Rahibesi.:AMA

Japonya’da Buda tapınaklarına verilen ad. Budistlerin en büyük tanrısı.:TARA

Japonya’da Budist ermişlere verilen ad.:RAKAN

Japonya’da büyük çocukların tutuldukları dizanteriye benzer salgın hastalık.:EKİRİ

Japonya’da çok sevilen kiraz ağacı çiçeği.:SAKURA

Japonya’da derebeylik dönemi.:KAMAKURA

Japonya’da etkin bir yanardağ.:ASO

Japonya’da harakiri sözcüğü bayağı sayıldığı için bunun yerine kullanılan sözcük.:SEPPUKU

Japonya’da imparatorluk sarayı soylularına verilen ad.:KUGE

Japonya’da kullanılan ilaç kutusu.:İNRO

Japonya’da kullanılmış eski bir hacim ölçüsü birimi.:TO

Japonya’da kullanılmış eski bir uzunluk ölçüsü birimi.:ÇO

Japonya’da kurulu olan,dünyanın dördüncü büyük nükleer santralı.:KAÇİVAZAKİ

Japonya’da mafya tipi çetelerin şefine verilen ad.:OYABUN

Japonya’da modern geyşalara verilen ad.:FURİSODESAN

Japonya’da samuray sınıfının davranış biçimini belirleyen kuralların toplamı.:BUŞİDO

Japonya’da Şinto dininde,ibadet edenlerce tanrısal varlığa söylenen sözler, dua.:NORİTO

Japonya’da yedi mutluluk tanrısından biri olan talih tanrısı.:DAİKOKU

Japonya’da yetişen bir tür yaban turpu ve bu bitkiyle yapılan çok acı ve yeşil renkli hardal.:WASABİ

Japonya’da yolcu taşımakta kullanılan iki tekerlekli çekçek.:CİNRİKİŞA

Japonya’daki Buda tapınaklarına verilen ad.:TERA

Japonya’daki dört çiçek düzenleme okulundan biri.:KO

Japonya’daki Tokyo Borsasına verilen ad.:NİKKEİ

Japonya’daki üç zen mezhebinden biri.:OBAKU

Japonya’nın en büyük adası.:HONŞU

Japonya’nın en büyük etkin yanardağı.:ASAMA

Japonya’nın eski adı.:YAMATO

Japonya’nın Hokkaido adasında etkin bir yanardağ.:USU

Japonya’nın Honşu adasında bir il.:KANAGAVA

Japonya’nın plakası.:JA

Japonya’nın resmi adı.:NİPPON

Japonya’ya özgü bir halk dansı.:ODORİ

Japonya’ya özgü bir tür satranç.:ŞOGİ

Japonya’ya özgü,yelkenli bir balıkçı teknesi.:UTASEBUNE

Japonya’yı oluşturan dört adanın en küçüğü.:ŞİKOKU

Jean Reno’nun başrolünü oynadığı Luc Besson filmi.:LEON

Jeanne D’arc’ın lakabı .(1431 de yakılarak öldürülmüş,ölümünden sonra azize ilan edilmiş Fransız kadın kahraman).:ORLEANSBAKİRESİ

Jeloz’da denilen ve Eskimoların besin olarak kullandıkları yosun türü.Kırmızı alglerden elde edilen ve bakteri kültürlerine besi ortamı hazırlamak için kullanılan jelatinimsi madde.:AGARAGAR

Jeneratör,dinamo.:ÜRETEÇ

Jeolojide birinci çağın dördüncü dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer tabakaları. (Yerin jeolojik tarihinin ayrıldığı 11 dönem içinde,dördüncü en eski zaman dilimi).:DEVONİYEN

Jeolojide buzul dönemi.:PLEİSTOSEN

Jeolojide ikinci çağın triasla kretase arasında kalan dönemi.:JURO

Jeolojide Pliyosen ve Miyosen devirlerini kapsayan sistem.:NEOJEN

Jeolojide yeryüzünün yaklaşık altmış milyon yıllık çağı,üçüncü çağ.:SENOZOİK

Jeolojide, genellikle alt bölümü killi ve kumlu, üst bölümü tebeşir olan ikinci çağın son dönemi.:KRETASE

Jeolojide,dik taşların üstüne konulduğu yassı kaya.:PERİMASASI

Jeolojide,gezegen kabuğunu oluşturan doğal yapı gereci mineral kütlesi.(Oluşum sürecine göre üçe ayrılır:Kor kayaçlar,tortul kayaçlar,başkalaşım kayaçları).:KAYAÇ

Jeolojide,katmanlı kayaçların içeri doğru çukur,alçak bölümü Jeolojide tekne.:İNEÇ

Jeolojide,üçüncü çağın memeliler ve maymunların gelişmiş olduğu dönemi.:MİYOSEN

Jeolojik devirlerde yaşamış varlıkları inceleyen bilim.Fosilbilim.:PALEONTOLOJİ

Jeomorfolojide kalıntı,engebe anlamında sözcük.:RELİK

Jimnastikte,yatış durumunda gövdeyi esnetme hareketi.:MEKİK

Jiujitsu ve öteki dövüşme sanatlarında elin keskin tarafı, dirsek veya ayakla vurulan darbe.Vuruş,darbe anlamında kullanılan söz.:ATEMİ

John Dos Passos’un ünlü üçleme romanı.:USA

John Ronald Reuel Tolkien’in alegorik romanı.:YÜZÜKLERİNEFENDİSİ

Jokeylerin giydiği kenarsız başlık.:TOK

Judo ve karate selamı.:REİ

Judo ve karatedeki en üst derecelere verilen ad.:DAN

Judo yapan sporcu.:JUDOKA

Judo, karate gibi sporlarda yer minderi olarak kullanılan ve pirinç saplarının örülmesiyle yapılan kalın halı. Japon hasırı.:TATAMİ

Judo, karate gibi Uzakdoğu kökenli dövüş sporlarının yapıldığı salon.:DOJO

Judo, karate Uzakdoğu kökenli dövüş sporlarının yapıldığı salon.:DOJO

Judo’da saldırıcı ile savunmacı arasındaki hücum çalışması.:RANDORİ

Judo’da saldırıya uğrayan ve teknik olarak rakibinden zayıf kalan taraf.:UKE

Judo’da yere düşüş.:UKEMİ

Judoda elde edilen kesin sonuç alıcı hareket.:İPON

Judoda rakibi en az on saniye yerde hareketsiz olarak tutarak kazanılan teknik üstünlük.:KOKA

Jules Verne’in Denizler Altında 20.000 fersah adlı romanında anlatılan hayali denizaltı.:NAUTİLUS

Jüpiter gezegenine verilen bir ad. Müşteri yıldızı.:ERENDİZ

Jüpiter gezegenine verilen bir başka ad.:UĞUR

Jüpiter gezegeninin bir uydusu.:ELARA

Jüpiter gezegeninin dördüncü büyük uydusu.:EUROPA

Jüpiter gezegeninin eski adı.:MÜŞTERİ

Jüpiter’in uydusu olan uzayın en kızgın kayası.:İO

 

 

Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:21