Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- K (Kara tavuk... -Kütük ve tomrukları...)

K (Kara tavuk... -Kütük ve tomrukları...)

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
K (Kara tavuk... -Kütük ve tomrukları...)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Tüm Sayfalar

 

Kara tavuk da denilen ötücü bir kuş.:BAKAL

Kaba ,kırıcı ve hırpalayıcı,başıboş,avare dolaşan.:HOYRAT

Kaba ambalaj bezi.:KORDA

Kaba ayakkabı.:KAZGAL

Kaba dikiş.:LEKENDE

Kaba gülünçlüklerden,tuhaf ve olmayacak şakalaşmalardan yararlanan,karşıt görüntüleri,bağdaşmaz durumları şaşırtıcı biçimde birleştiren güldürü biçimi.:GROTESK

Kaba kumaştan yapılan ceket ya da palto.:KEBE

Kaba saba kimse.Karagöz argosunda Kastamonulu.:HIRBO

Kaba ve çirkin, iğrenç.:GALİZ

Kaba ve küfürlü konuşma.:KAYIŞDİLİ

Kaba,biçimsiz.:KUBAT

Kaba,görgüsüz.nobran. Bilgisiz,cahil.:NADAN

Kaba,haşin,acımasız.:DÜRÜŞT

Kaba,kabaca.:HODUL

Kabaca dokunmuş dayanıklı bir çeşit yün kumaş.:ŞAYAK

Kabadayı,külhanbeyi,efe,boş gezen,bir baltaya sap olamamış, apaş, serseri.:HAYTA

Kabahatten ağır,cinayetten hafif suç.:CÜNHA

Kabak yapraklarını andıran geniş,etli yaprakları olan,kırda ya da su kıyılarında yetişen bir tür yabani bitki.:KABALAK

Kabak,kıyma ve sarımsaklı yoğurtla yapılan bir yemek.:BELİBAĞLI

Kabak,kıyma ve sarımsaklı yoğurtla yapılan bir yemek.Patlıcanla yapılan bir yemek.:BELİBAĞLI

Kabak,patlıcan gibi sebzelerle hazırlanan bir yemek.:DİZMEÇ

Kabakgillerden,elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü,ishal yapıcı bir bitki.:EBUCEHİL KARPUZU

Kabakulak hastalığı.:YAZMA

Kabarcık.:DOMUR

Kabarıklık.:BOMBE

Kabartılmış,yumuşak duruma getirilmiş.:PUMBA

Kabartılmış,yumuşak minder.:PUF

Kabartma biçimlerle ilgili baskı yöntemi.:TİPO(TİPOGRAFİ)

Kabartma bir figür oluşturacak biçimde yontulmuş taş. Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş.:KAME

Kabartma nakışlı bir tür ipekli kumaş.:LÜSTRİN

Kabartma tozu.:BAKİNGPOWDER

Kabartma;taş.metal,kil,ahşap yada alçı yüzeyi üzerine bazı kesimleri oyuk,bazı kesimleri ise kabartılı bırakmak suretiyle belirtilen oluşturma yöntemiyle yapılan sanat yapıtı;tek boyutlu heykel.:RÖLYEF

Kabe yakınında bulunan kuyu ve bu kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyu.:ZEMZEM

Kabe’nin ilk yapımı sırasında Hazreti İbrahim tarafından konulan,Kabe’nin doğu köşesinde,yerden bir buçuk metre yükseklikte yer alan,parlak,siyahımsı taş.:HACERİESVET

Kabe’nin örtüsü. :BURKA

Kabe’ye verilen bir başka ad.:BEYTULLAH

Kabızlık.:PEKLİK

Kabuğu ayıklanmamış pirinç. Pirinç yetiştirilen sulak tarla.:ÇELTİK

Kabuğu dökülmüş ağaç.:KAVLAK

Kabuğu ince,çekirdeği ufak,iri taneli bir tür beyaz üzüm.:ÇAVUŞÜZÜMÜ

Kabuğu kırmızı ya da erguvani renkte olan ve sepicilikte kullanılan bir söğüt türü.:TAVULGA

Kabuğu soyulmuş değnek ya da sopa.:SOYMANTI

Kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilaç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuzluğu, amberbaris.:SARIÇALI

Kabuğundaki zehirden ötürü bazen öldürücü de olabilen ve pişirilerek yenen tropikal bir meyve.:AKİ

Kabuğundan düğme ve süs eşyası yapılan deniz kabuklusu .:ABALON

Kabuğunun üzeri pürtüklü,lezzetli bir tür küçük turşuluk hıyar.:KORNİŞON

Kabuk.:KIŞIR

Kabukları yuvarlak ve yelpaze biçiminde bir deniz yumuşakçası.:TARAK

Kabuklu bir yumuşakça türü.:DENİZTARAĞI

Kabuklulardan,makasları olmaması,duyargalarının daha uzun ve güçlü olmasıyla ıstakozdan ayrılan,eti için avlanan bir deniz hayvanı.:LANGUST

Kabul etmeme,geri çevirme.:REFÜZE

Kabullenme.:RIZA

Kaburga ile kalça kemiği arasında kalan yer.Yan.:BÖĞÜR

Kaburga,damar,diş.:NERVÜR

Kaburga.Göğüs kafesini oluşturan yassı ve eğri kemiklerden her biri.:EĞE

Kaburgaların altındaki boşluklardan her biri.:GEĞREK

Kaç,ne kadar anlamında bir belirteç:NİCE

Kaçak mal.:ÇAPANAK

Kaçak tütün.:AYINGA

Kaçak,kaçmış olan.:FİRARİ

Kaçınılmaz,vazgeçilmez.:MÜBREM

Kaçınma,sakınma. :İMTİNA

Kaçırılmış,yakalanmamış.:EŞAPE

Kaçkar dağlarında bir buz yalağı gölü.:METEREZ

Kaçmaması için hayvanların ayağına takılan zincir,demir köstek,pranga.:BUKAĞI

Kadastro haritalarında parseller topluluğu.:ADA

Kadeh.:KESİ

Kadeh.:PEYMANE.

Kader, alınyazısı.:ARMUTLUK

Kader, alınyazısı.:AYKARSA

Kader, alınyazısı.:CAMİBOĞAZI

Kader, alınyazısı.:DEREBOYU

Kader, alınyazısı.:FURNOBA

Kader, alınyazısı.:KASAPOĞLU

Kader, alınyazısı.:KIRANTAŞ

Kader, alınyazısı.:KURUGÖL

Kader, alınyazısı.:LİVAYDA

Kader, alınyazısı.:MESARAŞ

Kader, alınyazısı.:ORTAOBA

Kader, alınyazısı.:TECELLİ

Kader, alınyazısı.Uğursuzluk.:FATALİTE

Kadercilik. : FATALİZM

Kadere razı olma.:TEVEKKÜL

Kaderi inkar ederek kul,ettiklerinin yaratıcısıdır diyen ve Tanrı’nın sıfatları konusunda sünnet ehlinden ayrılan bir felsefe.:MUTEZİLE

Kadı kuşu,bozkır tavuğu gibi adlar da verilen bir kuş.:BAĞIRTLAK

Kadı ya da hükümdar vekilliği. Naiplik.:NİYABET

Kadılar.:KUZAT

Kadın arkadaş;zengin bir kadının yardımcısı olan,onun ,işlerini yapan kadın.:NEDİME

Kadın baş süslemelerinde kullanılan, çene altından ve yanakların üzerinden yukarı doğru geçirilerek baş örtüsüne kancalanan, genellikle gümüşten yapılmış takı.:TOMAKA

Kadın dansçıların dans ayakkabılarının ucuna yerleştirilen ve ayağın yere en dar yüzeyiyle basmasına olanak veren,ustalık alıştırmaları yapmayı sağlayan destek.:POİNTE

Kadın dış giyimi.Çamaşır üzerine giyilen geniş kollu ve önü yırtmaçlı tek parça elbise.:ENTARİ

Kadın düşmanlığı.:MİSOJİNİZM

Kadın elbiselerinin yakasına takınan süslü iğne.:BROŞ

Kadın giyeceklerinin çeşitli yerlerine dikilen işlenmiş süslü şerit. Şerit halinde bezemeli çevre süsü. Elde veya makinede işlenmiş süslü şerit.:FİSTO

Kadın giysilerinin etek ucu,kol gibi yerlerinde verev kesilmiş kumaştan yapılan süs.:VOLAN

Kadın giysisi yapımında kullanılan,yün,ipek veya pamuktan yapılan çok sıkı dokunmuş bir tür hafif kumaş.:PARAMATTA

Kadın giysisi,entari.:SUBUN

Kadın hastalıklarını konu edinen tıp dalı, nisaiye.:JİNEKOLOJİ

Kadın kılığına girip çengi gibi oynayan erkeklere verilen ad.:KÖÇEK

Kadın masajcı.:MASÖZ

Kadın saç tuvaleti.:MİZANPLİ

Kadın seslerinin en kalın olanı.:ALTO

Kadın seslerinin en kalını ve sesi böyle olan sanatçı.:KONTRALTO

Kadın şapkalarına konulan ve yüzü örten ince tül.:VUALET

Kadın terzisi.:MODİSTRA

Kadın üzerinde tam bir egemenlik hakkına sahip olduğuna inanan erkek.:MAÇO

Kadında cinsel isteğin aşırı derecede artması.:NEMFOMANİ

Kadında cinsel isteğin hastalık derecesinde artması.:UTEROMANİ

Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın. Kadın keseleyici.:NATIR

Kadınlar, kızlar anlamında eski sözcük.:İNAS

Kadınlarda adet yokluğu,adet görememe.:AMENORE

Kadınlarda deri altına kapsül yerleştirilerek doğum kontrolü sağlayan yöntem.:NORPLANT

Kadınlarda doğurmanın sona ermesi,adetten kesilme.:MENOPOZ

Kadınların ata binerken giydikleri bir ceketle uzun bir etekten oluşan kıyafet.:AMAZON

Kadınların başlarına bağladıkları çiçek desenli bir tür tülbent. Kalıpla basılıp elle boyanmış tülbent,yazma.Eskiden Yemen’de yapıldığı için Yemeni adını almıştır.:YEMENİ

Kadınların boyunlarına aldıkları dar ve uzun kürk.:BOA

Kadınların çarşaf yerine kullandıkları,başörtüsüyle birlikte giyilen hafif üstlük.:YELDİRME

Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç.:POSTİŞ

Kadınların genellikle bluz üzerine giydikleri yelek biçimindeki bir giysi . Önü ve arkası tek parça,yakasız ve kolsuz kadın yeleği.:JİLE

Kadınların giydiği kolsuz üstlük. Sırta alınan,kolsuz manto veya kısa ceket.:KAP

Kadınların kapalı giyinmesi. Örtünme,saklanma.:TESETTÜR

Kadınların kaşlarını ya da saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya, sürme.:RASTIK

Kadınların omuzlarını örtmek için kullandıkları geniş atkı. Tiftik yünüyle dokunan ince bir kumaş.Başa ve omuza alınan örtü.Atkısı ve çözgüsü yün el dokuması.:ŞAL

Kadınların özel gecelerde giydiği şık giysi veya tuvalet. Öğleden sonra giyilebilecek,fantezi kadın giysisi biçimi.Resmi veya yarı resmi davet ve toplantılarda,törenlerde giyilen ciddi,itinalı,zarif kıyafet.:ABİYE

Kadınların saçlarını tutturmaya yarayan araç.:TOKA

Kadınların süs için saçlarının üstüne taktıkları,çeşitli renk ve biçimde yapılmış küçük başlık.:HOTOZ

Kadınların süs olarak kullandıkları bir çeşit başlık.:KOTAS

Kadınların yüzlerine sürdükleri allık.:GAZE

Kadınların,cildi pürüzsüz göstermesi,renk vermesi için yüzlerine sürdükleri yarı sıvı,yarı boyalı krem.:FONDÖTEN

Kadınsı davranışları olan erkek.:EFEMİNE

Kadırga sınıfından,yelken ve kürekle yürütülen çok hızlı ve küçük bir gemi.:BİRGENDE

Kadife (çatma-kemha) gibi kalın kumaşlardan dikilen uzun etek ve genellikle kısa kollu,önü yırtmaçlı,kaytanlarla tutturulan üst giyim.Eskiden önemli kişilerin giydiği bir üst giyeceği.:KAFTAN

Kadife balığı,yeşil sazan gibi adlar da verilen tatlı su balığı. :İNBALIĞI

Kadife veya atlastan biçilmiş entari,cepken,şalvar gibi kadın elbiseleri üzerine klaptanla serpme ve sıvama çiçekler,kıvrım dallar işleme.Bindallı ile bohçalar, keseler ve örtüler de yapılmıştır.Bindallı işleme gergeflerde altın, gümüş, sırmalarla kabartma ve iğne işi olarak yapıldığı gibi,daha önce işlenmiş desenlerin kumaş üzerine dikilmesiyle de yapılır.:BİNDALLI

Kadife,çuha,yün gibi kumaşların yüzeyindeki ince tüy. : HAV

Kadife.:VELUR

Kadifeye benzer uzun tüylü, yumuşak ve parlak bir kumaş.:PELÜŞ

Kadiri tarikatının kollarından biri.:ESEDİYE (ESEDİLİK)

Kadmiyum’un simgesi. :CD

Kafa tutan,baş kaldıran.:SERKEŞ

Kafadanbacaklılardan,salyangoz kabuğu biçiminde kabuğu olan ve ahtapota benzeyen bir hayvan.:ARGONOT

Kafasının ön-art ekseni yan eksenine göre kısa olan kimse, kısakafalı.:BRAKİSEFAL

Kafatası kemikleşmeden önce kemiklerin birleşme yerlerinde bulunan kıkırdak bölüm.:BINGILDAK

Kafatasının art bölümünde ve beynin altında,hareket dengesi merkezi olan organ.:BEYİNCİK

Kafatasının biçimine bakarak insanın karakterini ve zihni yeteneğini inceleyen bilim.:FRENOLOJİ

Kafatasının içgüdü ve yeteneklerle olan ilgisini inceleyen bilim dalı.:KRANİYOLOJİ

Kafatasının içinde bulunan sinirsel organların tümü.:ANSEFAL

Kafatasının ön art ekseni,yan eksenine göre uzun olan kimse,uzun kafalı.:DOLİKOSEFAL

Kafes yada balık ağı biçiminde yapılan ve süslemelerde kullanılan bir tür motif.:ŞEBEKİ

Kafirler.:KÜFFAR

Kafiye şeması “ab aaa bbb” şeklinde olan 10 mısralı bir nazım biçimi.:TRİYOLE

Kafkas Çingenelerine verilen ad.:BOŞA

Kafkas dağlarında yaşadığına inanılan çok iri bir yaratık.:ALMA

Kafkas dağlılarının geceyi geçirmek için seçtikleri yerin çevresine akrepler ve yılanlardan korunmak için büyük bir yünlü ip ve naftalin ile çizdikleri çember. (Akrepler ayakları yünlere takıldığı için,yılanlar naftalin kokusu nedeniyle çemberden içeri girmezdi.).:KAFKASDAİRESİ

Kafkas müziğine özgü bir tür davul. :DOLİ

Kafkas müziğine özgü,ele vurularak çalınan,çıngırak benzeri bir çalgı.:AKAPKAP

Kafkas müziğine özgü,üç telli çalgı.:PANDORİ

Kafkaslara özgü bir tür akordeon.:GARMONİ (GARMON)

Kafkaslarda konuşulan bir dil grubu.:NAH

Kafkaslarda rastlanan bir çalgı.:DOMRA

Kafkasya’da sarp bölgelere kurulan dağ köyü.:AUL

Kafkasya’da yaşayan bir boy.Türk kökenli bir halk.:NOGAY

Kafkasya’da yaşayan bir halk.:OSETLER

Kafkasya’da yaşayan Müslüman bir halk.:LEZGİLER

Kafkasya’da,Aras Irmağı’nın kolu olan bir akarsu.:ABARAN

Kafkasya’da,başı ve boynu kesici yada sivri silahların darbelerinden korumak için kalın kumaştan yapılmış kukuletaya verilen ad.:BARLAK

Kafkasya’ya özgü,alkol derecesi yüksek bir votka.:ÇAÇA

Kağıdı perdahlamada kullanılan makine.:KALENDER

Kağıdın yazı yazılacak orta bölümüyle çevresini ayrı renklerde boyamaya ve bu tür tezhipli yazma kitaplara verilen ad.:AKKASE

Kağıt kenarındaki boşluk.:MARJ

Kağıt oyunlarında ortaya para koyma.:DAV

Kağıt para koymaya yarayan cüzdan.:KAİMELİK

Kağıt para.:BANKNOT

Kağıt para.:KAİME

Kağıt parçası.:VARAKPARE

Kağıt süslemeciliğinde kitre,kola vs yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kağıda geçirilen dalgalı ve kareli süs.On altıncı asırdan beri gelişen bir sanat dalıdır.Bulutlu anlamına gelir.:EBRU

Kağıt ya da karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç.:RAPTİYE

Kağıt yada bez yapıştırmakta kullanılan,kaynatılmış nişasta bulamacı.:KOLA

Kağıt yada zarf üzerine basılmış ad ve adres. Yazı veya resim başlığı.:ANTET

Kağıt,kumaş veya plastik madde gibi değişik maddelerden yapılan ve deri üzerine gelecek yüzüne etken madde sıvanmış olan sargı.:SPARADRAP

Kağıtları bir arada tutturmaya yarayan çengel. Tutturgaç.:ATAŞ

Kağıtların yüzünü düzeltmekte kullanılan alet.:PESTEREK

Kağnı tekerleğine verilen ad.:APSUT

Kağnı ve arabalarda iki tekerleği birbirine bağlayan ağaç dingil.:MAZI

Kahırlar.:SATAVAT

Kahkaha çiçeğini andıran bir süs çiçeği.:NOLANA

Kahraman,yiğit.:PEHLEV

Kahramanlık ya da din konularında yazılıp bestelenen şiir ya da bu şiirin orkestra eşliğindeki tek ya da çok sesli bestesi.Sahnede oynamak için hazırlanmamış,bir ya da birkaç solo şarkıcı ve orkestra ve bazen de koro için yazılmış eser.:KANTAT

Kahramanlık.:HAMASET

Kahramanmaraş ilinde Aksu ırmağı üzerinde kurulu baraj.:KARTALKAYA

Kahramanmaraş ilinde antik bir kent.:GERMENİCİA

Kahramanmaraş ilinde bir baraj.:SIR

Kahramanmaraş iline özgü,sarımsaklı yoğurtla yenilen yuvarlak bulgur köftesi.:TAKALAK

Kahramanmaraş yöresinde bulutların bıraktığı çiğe verilen ad.:ZAMALAK

Kahramanmaraş yöresine özgü,kaynatılmadan güneş ısısıyla yapılan,tadı ekşimsi üzüm pekmezi.:RAVANDA

Kahramanmaraş yöresine özgü,kuşbaşı et ve bulgurla yapılan bir yemek.:CIVIKLAMA

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir mağara.:LOR

Kahramanmaraş’ta bir yayla.:ULUDAZ

Kahve kreması.:MATE

Kahve ocağında,ateş üzerinde ve mangalda kahve pişirmek için kullanılan uzun saplı,silindir gövdeli kap.Bakırdandır.Emayeli madenden,hatta alüminyumdan da yapılabilir.:CEZVE

Kahve ve çayda bulunan,hekimlikte kullanılan,kasları sinirleri uyarıcı,mide salgısını ve metabolik hızı artırıcı etki yapan bir madde.:KAFEİN

Kahve,Hindistan cevizi,süt ve alkolden oluşan,İngiltere’de üretilen içki.:MALİBU

Kahveci tepsisi. Askı.:FİNER

Kahverengi ve tüylü kabuğu olan C vitaminince zengin bir meyve.: KİVİ

Kahverengine bakan kırmızı kiremit rengi.:AŞIBOYASI

Kahverengiye çalan yeşil renkte olan.:KİMYONİ

Kahverengiye çalar kırmızı renk.:OR

Kahverengiye yakın yeşil renk.:ZEYTUNİ

Kainat. Kozmos.Var olan her şey.Sayıları 100 milyarı bulan galaksilerin oluşturduğu uzayın tamamı.:EVREN

Kakao,süt ve şekerden yapılan tatlı bir yiyecek türü.:ÇİKOLATA

Kakao. :HİNTBADEMİ

Kaktüs.:ATLAS ÇİÇEĞİ

Kaktüsgillerden,yaprakları etli ve yayvan dikenli bir bitki ve bu bitkinin kalın,dikenli kabuğu olan tatlı yemişi.:FRENKİNCİRİ

Kaktüslerde bulunan dikenli iğne.:SETULA

Kakül,alındaki saçlar.:PERÇEM

Kalabalık çok sayıda askere sahip ordu” anlamında eski bir sözcük.:AREMREM

Kalabalık korkusu.:DEMOFOBİ

Kalabalık yerlerde sürtünerek doyum sağlamayı amaçlayan ve argo’da fortçuluk adı verilen cinsel sapıklık.:FROTORİZM

Kalabalık,Papaz gibi adlar da verilen bir iskambil oyunu.:HOŞKİN

Kalabalık,yoğun insan topluluğu.:MAŞER (MAHŞER)

Kalabalıktan aşırı derecede korkmak.:OKLOFOBİ

Kalay oksit katılarak donuklaştırılmış yada kemik tozu katılarak yarı donuk hale getirilmiş cama verilen ad.:OPALİN

Kalayın simgesi.:SN

Kalaylı tencere.:ÇALPARA

Kalbi besleyen damarların daralması,tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı.:ANJİNAPEKTORİS

Kalbim Seni Seçti,Koyu Kırmızı,Öyle Bir Geçer Zamanki dizilerinde ve Bir Zamanlar Anadolu’da filminde rol almış tiyatro ve sinema oyuncusu.:MUHAMMETUZUNER

Kalbin atışlarını yavaşlatan,sindirim sistemini ve salgıları düzenleyen sinir sisteminin adı.:PARASEMPATİK

Kalbin gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı,vuruş.Kalp atışı.:VURU

Kalbin üzerini saran zar.:PERİKART

Kalça kemiği, bel kemiği.:OMA

Kalça kemiğinin bir bölümü.:OMÇA

Kaldıraç.:ELEKET

Kaldırılacak bir şeyin üzerine geçirmek için halattan yapılan çember.:SAPAN

Kaldırılmış.:MÜLGA

Kaldırım,yaya yolu,kaldırım taşları.:RASAF

Kaldırma, giderme.Lağvetme.Yukarı kaldırma.:REF

Kale duvarlarına açılmış olan iç yanı geniş,dış yanı dar delik.:MAZGAL

Kale duvarlarında düşmana ok atmak için açılmış olan delik.:DARBAKAN

Kale muhafızı.:DİZDAR

Kale, duvar.:BAR

Kale,hisar,küçük kent anlamına gelen ve bazı yer adlarında kullanılan sözcük.:BURGAZ

Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü,kale korkuluğu.:BARBATA

Kaleleri kuşatmak,top ve tüfekle dövmek için yapılan kule ve tabyalara verilen ad.:KERKEÇ

Kalenderler.:RİNDAN

Kalevi.:ALKALİK

Kalıcı tarımsal sistem.:PERMAKÜLTÜR

Kalıcılık, ölmezlik :BEKA

Kalıcılık,ebedilik.:LEMYEZEL

Kalın bağırsağı anüs yoluyla su fışkırtarak yıkama ve bu işte kullanılan alet.:LAVMAN

Kalın bağırsağı anüs yoluyla su fışkırtarak yıkama.:LAVMAN

Kalın bağırsak iltihabı.Kalın bağırsakta ve karın boşluğunda duyulan güçlü sancı.:KOLİT

Kalın biçilmiş uzun tahta.:KALAS

Kalın dokunmuş kilim.:BERCED

Kalın kabuklu olgun kavun.:DİVLEK

Kalın kabuklu ve çekirdekli bir portakal türü.:YAFA

Kalın kabuklu ve çekirdekli bir portakal türü.:YAFA

Kalın kafalı,ahmak, anlayışsız,ebleh.:GABİ (GABİYE)

Kalın kereste,kesilmiş ağaç kökü.:KÜTÜK

Kalın su buğusu.:SELİS

Kalın su buğusu.:SİS

Kalın,tok ve gür erkek sesi.:DAVUDİ

Kalınbağırsağın son bölümü.:REKTUM

Kalınca bir bambudan yapılmış Japon flütü.:ŞAKUHAÇİ

Kalınca bükülmüş,dokumacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış ipek iplik. İpek veya floş demeti.:İBRİŞİM

Kalınca kabuklu,iri ve uzunca taneli bir tür üzüm.:RAZAKI

Kalınca ve açık saman renginde ipekten yapılan yarı mat bir kağıt türü. Hattatlar tarafından kullanılır. Yazma kitap ve levhalarda kullanılan sarımtırak renkte,pürüzsüz,ipek kağıt.:ABADİ

Kalıp baskı yapma.:SERİGRAFİ

Kalıp işlerini önce kauçuğa,kauçuktan da kağıda geçirmeye dayanan çift kopyalı baskı yöntemi,düz baskı.:OFSET

Kalıp.:KİP

Kalıpta pişen bir tür meyveli pasta.:TART

Kalıtım bilimi.:GENETİK

Kalıtım teorisini geliştiren,genetik biliminin temellerini atan İskoçyalı botanikçi.:MENDEL

Kalıtım, soya çekim.:İRS

Kalıtımın maddi temeli olan ve kromozomları oluşturan maddenin kısa yazılışı. Canlılığı meydana getiren temel molekül. Deoksiribo nükleik asit için kullanılan kısaltma.:DNA

Kalıtımla ilgili olmayan değişiklik.:MODİFİKASYON

Kaliforniya’da yetişen ve kaliteli bir şarap veren üzüm cinsi.:ZİNFANDEL

Kaliforniya’da yetişen,yüksek boylu ve çok uzun ömürlü kozalaklı bir ağaç türü.:SEKOYA

Kaliforniyum’un simgesi.:CF

Kalite.:NİTELİK

Kaliteli bir kahve cinsi.:ROBUSTA

Kaliteli bir kırmızı şarap veren üzüm cinsi.:ŞİRAZ

Kalkan balığının yavrusu.:PARPA

Kalkan ve zırh gibi korunma aracı.:YAT

Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan yazı,resim,taş basması.:LİTOGRAFYA

Kalkerli ve jipsli kayaçlarda oluşan, huni yada çanak benzeri çöküntü.:DOLİN

Kalori.:ISIN

Kalp atışının 60 tan aşağı düşmesi.:BRADİKARDİ

Kalp atışlarındaki düzensizlik ve eşitsizlik.:ARİTMİ

Kalp kapakçıklarındaki bir bozukluk nedeniyle ortaya çıkan hastalık.:ÜFÜRÜM

Kalp kası.:MİYOKART

Kalp kasına oksijence zengin kan taşıyan iki damarın ortak adı.:KORONER

Kalp kasını doğrudan doğruya kaplayan perikardın üst tabakası.:EPİKART

Kalp kasının kasılma devresinden biri.Kalp kasının kasılması.:SİSTOL

Kalp krizi.:MİYOKARTİNFARKTÜSÜ

Kalp,gönül.:FUAT

Kalpte sol kulakçık ile sol karıncık arasını kapayan kapak.:MİTRAL

Kalsiyum karbonat hamurundan yapılan bir tür renkli kalem.:PASTEL

Kalsiyum ve magnezyumlu karbonat bileşiminde bir mineral.:DOLOMİT

Kalsiyum. :CA

Kam.:DİLEK

Kamboçya’nın para birimi.:RİEL

Kamelya.:JAPONGÜLÜ

Kamer (ay) takviminin beşinci ayı,büyük tövbe ayı.:CEMAZİYÜLEVVEL

Kamer takviminin birinci ayı,aşure ayı.:MUHARREM

Kamerun’da yaşayan bir halk.:KAKALAR

Kamış düdük.:NAL

Kamış kalem.:KİLK

Kamış kalem.:MİZBER

Kamış kemiği.:FİBULA

Kamış yada benzeri nesneden yapılmış düdük.:ZIBIK

Kamış,saz.:KARGI

Kamıştan yapılmış çift düdük ve tulumdan oluşan,tiz sesli,nefesli bir çalgı türü. Zurnalı ve tulumlu bir çalgı.:GAYDA

Kampus. Kent dışında kurulmuş bir üniversitenin alan ve yapıları.:YERLEŞKE

Kamu hizmetlerine harcanmak için hükümetin,yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para.:VERGİ

Kamu kuruluşlarının ve devlet memurlarının temel hak ve yükümlülüklerini belirleyen yasalar,tüzükler ve yönetmelikler bütünü.:STATÜ

Kamu.:AMME

Kamuflaj. :ALALAMA

Kamulaştırma.:İSTİMLAK

Kamuya duyurulmak istenen şeyleri yüksek sesle haber vermeyi iş edinmiş olan kimse.:MÜNADİ

Kan aktarımı.:TRANSFÜZYON

Kan almak , aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak. Bisturi. Ameliyat bıçağı.:NEŞTER


Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:24