Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- L (Laboratuar... -Lütfi Ömer...)

L (Laboratuar... -Lütfi Ömer...)

e-Posta Yazdır PDF

 

Laboratuar maşası.:TUTAÇ

Laboratuarda damıtma işlerinde kullanılan geniş karınlı ve eğri boyunlu cam kap.:KARNİ

Laboratuarlarda deney hayvanı olarak kullanılan ve dağ faresi de denilen kemirgen hayvan.:HAMSTER

Laboratuarlarda yüksek ısı elde edilen, kaynak yapımında,metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan,alev püskürten araç.:ÜFLEÇ

Laciverde yakın koyu mavi renk.:SAKS

Lacivert kumaştan veya gri flanelden yapılma düz veya kruvaze spor ceket.:BLAZER

Ladini.:DİNDIŞI

Laf, söz.:KAL

Lagos balığı.:KAYAHANİSİ

Lahana ve karnabaharın kesilmesinden sonra yerde kalan kökünden çıkan sürgün.:PALANDIZ

Lahana,marul,mısır gibi sebzelerde yaprakların çıktığı sert gövde.:KOÇAN

Lahana,turp,şalgam,karnabahar gibi bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen,özellikle semizotugillerde karşılaşılan yosunumsu mantar.:AKPAS

Lahana.:KELEM

Lahor şalı.:LAHURİ

Lahor şalına benzer biçimde dokunmuş bir tür yünlü kumaş.:LAHURAKİ

Lahos da denilen eti lezzetli bir balık.:GİRİDA

Lahos da denilen,Akdeniz’de yaşayan eti lezzetli bir balık.:GİRİDA

Laiklik , laik olma durumu.:SEKÜLARİZM

Lakerda yapılmak için kesilmiş torik balığı parçası.:TAKOZ

Lal oyunları da denilen ve sözsüz oynanan köy seyirlik oyunlarının genel adı.:SAMİT

Lale bahçesi.:LALEZAR

Lale Devri’nin en ünlü minyatür sanatçısı.( Asıl adı Abdülcelil Çelebi) .:LEVNİ

Lamaya benzeyen koyunumsu hayvan.:ALPAKA

Lamba karpuzu.:GLOP

Lamba,ampul üzerine geçirilen cam muhafaza. Sabit, süslü,ayaklı fener.:FANUS

Lanet sözcüğünün nalet, kirpik sözcüğünün kiprik biçiminde telaffuzunda görüldüğü gibi bir sözcük içindeki seslerin yer değiştirmesi olayına verilen ad. Göçüşme, yer değiştirme.:METATEZ

Lanet.:KARGIŞ

Lanetleme.:TELİN

Lanetli,tehlikeli,şeytan,yılan.:MELUN

Lantanın simgesi.:LA

Laos ve Tayland nüfusunun çoğunluğunu oluşturan halk.:LAOLAR

Laos ve Tayland’da konuşulan bir dil.:LAO

Laos’ta görülen ve frengiye benzeyen bulaşıcı bir hastalık.:KİMO

Laos’ta yaşayan bir halk.:LAMETLER

Laos’un para birimi.:KİP

Lapina balığının büyüğü.:LABROS

Lapinagillerden,güzel renkli,50 cm uzunluğunda ,sıcak ve ılık denizlerin sığ kesimlerinde yaşayan eti lezzetli bir balık.:KİKLA

Lapine familyasından küçük bir deniz balığı.:ÇURÇUR

Lastik,ipek,pamuk veya yün karışımı yapay bir kumaş türü.:LASTEKS

Latife Tekin’in bir romanı.:MUİNAR

Latife,şaka. :LAG

Latin Amerika’da siyasal önderleri yüceltip putlaştırma geleneğine verilen ad.:PERSONALİSMO

Latin Amerika’da Anglo-Amerikan asıllılara verilen ad.:GRİNGO

Latin Amerika’ya özgü,içine peynir,patates,kıyma konularak yapılan bir tür puf böreği.:EMPANADAS

Latin mitolojisinde doğa ve özellikle bağ tanrısı.Romalıların şarap ve sarhoşluk tanrısı.Eski Yunan’da adı Dionysos’tur.:BAKÜS

Latince de yardımcı anlamına gelen vice sözcüğünden türemiştir.Eşine Vikontes denilir.:VİKONT

Latince önder anlamına gelen Dux sözcüğünden türemiştir.Eşlerine Düşes denir. Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı.:DÜK

Latincede işte insan anlamında olup 15-17 yüzyıllar arasında Batı’da Hıristiyan sanatına egemen olan tema.:ECCOHOMO

Lavabo.:CAV

Lavrensyum elementinin simgesi.:LR

Lavta ailesinden,gövdesi armut biçiminde küçük telli çalgı.:MANDOLA

Lavta ailesinden,gövdesi armut biçiminde ve düz,dört çift telli,kısa saplı bir çalgı türü.:MANDOLİN

Laz böreği de denilen ve un,nişasta,sütle hazırlanan bir yiyecek.:PAPONİ

Lazer ışınları kullanılarak yaratılan üç boyutlu görüntü. Nesneleri üç boyutlu gösteren fotoğraf tekniği.:HOLOGRAF

Lazımlık.:HAVRUZ

Leandros’un aşık olduğu Aphrodite rahibesi.:HERO

Leğen kemiği.:PELVİS

Leğen.:İLAAN

Lehçe.:DİYALEKT

Lehçebilim.:DİYALEKTOLOJİ

Leibniz’in felsefesinde sonul gerçekliği kapsayan bölünemeyecek ölçüde küçük birimler.:MONAD

Leke,kusur,eksiklik.:ŞATBE

Lekecilik de denilen soyut resim anlayışı.:TAŞİZM

Lekeli mercan da denilen eti lezzetli bir balık.:MIRMIR

Lekeli postu kürkçülükte kullanılan memeli bir hayvan.:JENET

Lenf bezi iltihabı.:ADENİT

Lenf bezi kanseri.:LENFOMA

Lenf düğümlerindeki büyümeler ve değişiklikler.:LAP

Lepra.:CÜZAM

Lesotho’nun başkenti.:MASERU

Lesotho’nun para birimi.:LOTİ

Leş.:CİFE

Leş.:LAŞE

Letonya’nın para birimi.:LAT

Letonya’nın başkenti.:RİGA

Letonya’nın plaka imi.:LV

Levha.:LEVH

Levreğe benzer bir balık. Tatlı su levreğine verilen bir başka ad.:KALİNOS

Levrek balığının küçüğü.:İSPENDİK

Levrekgillerden ,yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, çarpan balığı.:TRAKUNYA

Levrekgillerden eti beyaz ve lezzetli bir balık.:SUDAK

Leyla vü Mecnun adlı mesnevisiyle tanınan,19. Asırda yaşayan,Kafkasya kökenli Türk şair.:NAKAM

Leylak ile erguvan arası açık mor renk.:EFLATUN

Leylak rengi,açık mor.:LİLA

Leyleğe benzer bir kuş. Mısır turnası.:İBİS

Leyleğe benzer leşçi bir kuş.:MURABUT

Lezzetli meyvesi ve çiklet yapımında kullanılan sütlü salgısı için sıcak ülkelerde yetiştirilen bir ağaç.:SAPOT

Liberya ve Fildişi kıyısında yaşayan bir halk.:KRU

Liberya,Sierra Leone gibi ülkelerde erkeklere özgü gizli dernek.:PORO

Liberya’nın plaka işareti.:LB

Libya’nın başkenti.:TRABLUS

Libya’nın plaka işareti.:LAR

Liçi de denilen bir meyve.:ÇİNKİRAZI

Lido da denilen ve bir lagünü denizden ayıran kıyı kordonu.:TORLUK

Lidyalıların kullandığı bir tür lir.:PAKTİS

Lifleri dokumacılıkta kullanılan ve kenaf da denilen bir bitki.:DAH

Lihtenştayn plakası.:FL

Liköre benzer bir içki.:ORUJO

Liman.:MERSA

Limon çiçeği.:FİLBAHRİ

Limon otu da denilen ıtırlı bir süs ağaççığı.:KANDIRA

Limonluk.:SER

Lipsos balığının bir diğer adı.:ADABEYİ

Lise giriş sınavı.:LGS

Listebaşı olmuş hafif müzik şarkısı.:HİT

Litvanya’nın başkenti.:VİLNİUS

Litvanya’nın para birimi.:LİTAS

Litvanya’nın plakası.:LT

Lityum. :Lİ

Liyakati olanların ve hak edenlerin işbaşında olduğu yönetim biçimi.:MERİTOKRASİ

Loğusa humması. Doğum sırasında temizliğe dikkat edilmemesi yüzünden loğusanın tutulduğu ateşli hastalık. Kabus.:ALBASMA (ALBASTI)

Loğusa otu da denilen ve kökleri halk hekimliğinde kullanılan bir bitki,kabakulak otu.:ZERAVENT

Lokanta,otel gibi yerlerde ödenen hesap.:ADİSYON

Lokantada garsonların vazgeçilen yemeği mutfağa bildirmek için söyledikleri söz.:RESTO

Lokman Hekim efsanesi ile özdeşleştirilen ve Çukurovada yaşayan eski Yunanlı hekim ve farmakoloji bilgini.:DİOSKORİDES

Lokomotif ve onun çektiği veya ittiği vagonlardan oluşan ulaşım aracı.:TREN

Lokuma verilen bir ad.:LATİLOKUM

Lonca örgütlerine dayanan ekonomi ve devlet anlayışı.:KORPORATİZM

Londra mali piyasasında yürütülen işlemlerde,birinci sınıf bankaların kullandığı kredilere uygulanan faiz oranı. Uluslar arası bankaların genellikle Londra’da saptadıkları kredi faiz ortalamasına verilen ad.:LİBOR

Lor peynirine verilen bir başka ad.:MİZİTRA

Lozan antlaşmasının yapıldığı sarayın adı.:RUMİNE

Lösemi durumuna tıpta verilen ad.:LÖKOZ

Lunaparklardaki korku tüneline verilen ad.:RUSDAĞI

Lut Gölü kıyısında,günahları nedeniyle yok edildiğine inanılan iki kentten biri (Diğeri Gomorra).:SODOM

Lutesyum. :LU

Lübnan asıllı,1883-1931 yılları arasında yaşamış,coşkulu ve gizemli bir söylemin egemen olduğu Ermiş,Sözler,Gezgin,Kum ve Köpük,İnsanoğlu İsa gibi yapıtları dilimize de çevrilmiş ABD’li yazar ve şair.:HALİLCİBRAN

Lübnan mutfağına özgü kıyma,patlıcan,pekmez,tahin gibi malzemelerle hazırlanan bir yemek.:TAVAHİMAHİ

Lübnan plakası.:RL

Lübnan ve Suriye’de oturan Katolik Süryani topluluğu.:MARUNİLER

Lüfer balığının irisi.:KOFANA

Lüfer balığının küçüğü.:ÇİNAKOP

Lüks otel.:PALAS

Lütfi Akad’ın bir filmi.:VESİKALIYARİM

Lütfi Ömer Akad’ın bir filmi.:ANA

Lütfi Ömer Akad’ın bir filmi.:DİYET

Lütfi Ömer Akad’ın bir filmi.:GELİN

 

Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:25