Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- N (Nabız atışlarını... -Nyobyum...)

N (Nabız atışlarını... -Nyobyum...)

e-Posta Yazdır PDF

 

Nabız atışlarını kaydeden alet.:SFİGMOGRAF

Nadir topraklar grubundan kimyasal bir element.:GADOLİNYUM

Nafaka verme,yoksulları besleme.:İNFAK

Nakarat. Türkülerde yinelenen dizelere verilen ad.:KAVUŞTAK

Nakitler, paralar.:NUKUT

Nakşibendi tarikatına bağlı bir kol.:AHRARİYE

Nal,at nalı.:TAKAV

Nalbantların kullandığı küçük çekiç.:NALÇIN

Nalbantların,hayvanın tırnağını keserken kullandıkları keskin araç.:SUNTIRAÇ

Namaz ibadetinin birimi.:REKAT

Namaz kılma yeri. Camilerde cenazenin konulup önünde namaz kılındığı yer.:MUSALLA

Namaz.:SALAT

Namazlar.:SALAVAT

Namazlık.Namaz kılarken secde yerine serilen halı ve işlemeli kumaşlar.:SECCADE

Namibia’da yaşayan bir halk.:NAMALAR

Namibya ve Angola’da yaşayan bir halk.:AMBOLAR

Namlı,ünlü. :NAMİ

Namlusu ince, sivri ve hafifçe eğik uzun keskin İspanyol bıçağı.:NAVAHARİ(NAVAJA)

Namlusu eğmeçli ve iki yanı da keskin,bir tür uzun savaş bıçağı. Yeniçerilerin kullandığı,kabzasından ucuna doğru hafif bir kavis çizen kılıç.:YATAĞAN

Namlusu genellikle yivli,kısa ve hafif bir tüfek. Alaybozan.:KARABİNA

Namlusu kısa,kurşun atan bir çeşit küçük tüfek.:FİLİNTA

Namlusu yivli tüfek ya da top.:ŞİŞHANE

Namus.:İSMET

Namuslu, iffetli. Temiz.:SİLİ

Namuslu,iffetli kadın.:AFİFE

Namuslu.:DAVER

Namussuz,yalancı,şarlatan.:KALTABAN

Nane esansından elde edilen,renksiz,keskin kokulu,bir tür alkol kristali.:MENTOL

Nane likörü.:MENTA

Nane türünden,kısa saplı,az veya çok tüylü,güzel kokulu bir bitki türü. Yaban nanesi.Akdeniz bölgesinde yetişen ve halk hekimliğinde kullanılan kokulu çalı.:YARPUZ

Nane türünden,kısa saplı,az veya çok tüylü,güzel kokulu bir bitki türü.Yaban nanesi.:YARPUZ

Nane yapraklarından elde edilen esans.:NANERUHU

Nankörlük.:KÜHRAN

Napoli balıkçılarının söylediği halk türküleri. On sekizinci yüzyılda Avrupa’ya egemen olan İtalyan opera tarzının adı.:NAPOLİTEN

Napoli mafyasına verilen ad. (19. yüzyılda büyük güç kazanmıştı).:CAMORRA

Napolyon döneminde Fransa’da ve Avrupa’da yaygın olan yapı,mobilya ve giyim biçemi. On sekizinci yüzyılda Fransa’da yayılan bir süsleme üslubu.:AMPİR

Napolyon’un Mısır’ı işgali sırasında 1799 da Osmanlı ordusunu yendiği savaş.:ABUKİR

Napolyon’un,günümüzde Londra’daki bir müzede iskeleti sergilenen en sevdiği atı.:MARENGO

Nar bülbülü de denilen ötücü bir kuş.:ALGERDAN

Nar çiçeği rengi,alev kırmızısı.:VERMİYON

Nar çiçeği renginde bir süs taşı.:GRENA

Nar, erik, kızılcık gibi yemişlerden yapılan pekmez.:NARDENK

Nara burnunun mitolojideki adı.:ABYDOS

Nargileyi kolayca içmeyi sağlayan ve nargileye takılan hortum biçiminde uzun ve bükülgen boru,nargile ağızlığı.:MARPUÇ

Narın kaynatılması ile elde edilen bir çeşit pekmez.Yemeklere,çorbalara ve salatalara mayhoş bir tat vermesi için katılır.:NAR EKŞİSİ

Narkoz için eter buharı vermeye yarayan aygıt.:ETERİLÖR

Nasıl,niçin.:NİTE

NATO’nun 1992 deki bir tatbikatı sırasında Muavenet adlı Türk muhribini bombalayan ve beş askerimizin ölümüne neden olan ABD savaş gemisi.:SARATOGA

Nato’nun gizli ve askeri terör örgütü.:GLADİO

Natüralizme tepki olarak ortaya çıkan ve güzellik için güzellik ilkesini savunan sanat ve edebiyat akımı.:ESTETİZM

Nauru’nun uluslar arası kodu.:NRU

Nazariye. Teori.:KURAM

Nazım Hikmet’in soyadı.:RAN

Nazım Hikmet’in Akşam gazetesine yazdığı yazılarda kullandığı takma ad.:ORHANSELİM

Nazım Hikmet’in bir oyunu.:ENAYİ

Nazi Almanya’sında Yahudilerin takmak zorunda oldukları,altı köşeli sarı yıldız simgesi.:STİGMA

Nazi Almanya’sının gizli polis teşkilatı.:GESTAPO

Nazi işgali altındaki Yunanistan’a yiyecek yardımı götürürken 21 Şubat 1942’de Marmara Adası yakınlarında batan Türk gemisi.:KURTULUŞ

Nazi partisinin askeri polis örgütünü simgeleyen harfler.:SS

Nazi partisinin hücum kıtasını simgeleyen harfler.:SA

Nazi toplama kamplarında tutuklu arkadaşlarını yönetmekle görevli ve genellikle adi bir suçtan hüküm giymiş tutuklu.:KAPO

Nazilerin politikasında Germen asıllı kimselere yakıştırılan ad.:ARİ

Nazlı ve güzel yürüyüş.:ÇALIŞ

Nazlı. :NAZAN

Ne güzel,ne iyi. Yan gelip yatma.:KEKA

Ne pahasına olursa olsun hedefine varmak,başarıya ulaşmak isteyen kimse.:ARİVİST

Ne tamamıyla yaş nede kuru olan az tavlı toprak.:ALADARBIZ

Nebiler,peygamberler.:ENBİYA

Nedensel.:İLLİ

Nefes darlığı.:ASTIM

Nefes,ruh.:NESME

Nefret edilen kimseler için kullanılan bir söz.:YEZİT

Nefret edilen,iğrenç,tiksindirici.:MENFUR

Negatif elektrikle yüklü iyon.:ANYON

Nem ölçer.:HİGROMETRE

Nem.:RUTUBET

Nemli toprak. GÖNEN:

Nemrut dağı üzerindeki dev heykelleri gerçekleştiren ve kuzey Suriye ile Güneydoğu Anadolu’da hüküm süren eski krallık.:KOMMAGENE

Neodim elementinin simgesi.:ND

Neolitik çağda Anadolu’da ve özellikle Hititlerde kullanılmış bir çalgı.:RASPA

Neon simgesi.:NE

Neoplazma.:UR

Nepal halkının Everest dağına verdikleri gökyüzünün tepesi anlamında ad.:SAGARMATHA

Nepal ve Tibet’te silah olarak kullanılan ağır pala.:KUKRİ

Nepal’de tanrıça olarak seçilen kız çocuğuna verilen ad.:KUMARİ

Nepal’in başkenti. :KATMANDU

Nepal’in internet harfleri.:NP

Neptünyum elementinin simgesi.:NP

Nergisgillerden sarı renkli,güzel ve keskin kokulu bir süs bitkisi,zerrin.:FULYA

Nesih ile Talik yazının karışımından meydana gelen bir yazı türü.:NESTALİK

Nesne, şey.:NEN

Nesne.Öznenin dışında kalan her konu.:OBJE

Nesnelcilik.:AFAKİYE

Nesnelcilik.:OBJEKTİVİZM

Nesneleri geometrik biçimlerde gösteren bir sanat akımı.:KÜBİZM

Nesnelerin tek bir belirli geçmişi olmadığını söyleyen kuram.:KUANTUM KURAMI

Nesnelerin veya olayların miktarını rakamlarla belirtme işi.Sayılama.:İSTATİSTİK

Nesneyi belirgin gösteren çevre çizgisi.:KONTUR

Neşeli ve güler yüzlü kimse.:BEHİÇ

Neşeli ve serbest kadın.:ŞUH

Neşeli,hareketli,sokulgan.:CİVELEK

Nevroz,sinir argınlığı.:NEVRASTENİ

Nevşehir ilinde bir yeraltı şehri.:TATLARİN

Nevşehir ilinde turistik bir belde.:UÇHİSAR

Nevşehir ve Kayseri yöresine özgü,içi peynirli bir tür mantı.:PERAVU

Nevşehir’in Avanos ilçesinde ünlü bir Tümülüs.:ÇEÇ

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı,yer altı kentiyle tanınmış bir belde.:ÖZKONAK

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bir mağara.:CİVELEK

Nevşehir’in ilçesi Gülşehir’in eski adı.:ARAPSUN

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde antik bir Roma kenti.:SOBESOS

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı bir belde.:AKSALUR

Nevşehir’in,dünyanın sekizinci harikası olarak adlandırılan yer altı kentiyle ünlü ilçesi:DERİNKUYU

Ney çalan kimse.:NEYZEN

Ney çalan,neyzen.:NAYİ

Neyzen Tevfik’in bir şiir kitabı.:HİÇ

Nezle.:DUMAĞI

Nezle.:İNGİN

Nezle.:NEVAZİL

Nezle.:ZÜKAM

Niğde , Nevşehir ve Ürgüp yörelerinde yetişen,kaliteli bir şarap veren beyaz üzüm cinsi.:EMİR

Niğde ilinde bir krater gölü ve kaplıca.:NARLIGÖL

Niğde ilinde bir yeraltı kenti.:KAVLAKTEPE

Niğde ilinde,Toros kurbağalarının yaşam alanı olan bir göl.:KARAGÖL

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde bir vadinin ad.:NAR

Nihat Behram’ın bir romanı.:KIZALİ

Nijer’in başkenti.:NİAMEY

Nijer’in plaka işareti.:RN

Nijer-Kongo ailesinden bir dil öbeği. :KVA

Nijerya müziğine özgü,bir tür uzun trompet.:KAKAKİ

Nijerya ve Kamerun’dan getirilen zenci kölelerin Küba’da oluşturdukları dinsel hareket.:ABAKUA

Nijerya’da bir kent.:ENUGU

Nijerya’da bir kent.:İLA

Nijerya’da yaşayan bir halk.:AGONİLER

Nijerya’da yaşayan bir halk.:İBİBİOLAR

Nijerya’da yaşayan bir halk.:İBOLAR

Nijerya’da yaşayan bir halk.:İJOLAR

Nijerya’da yaşayan bir halk.:NUPELER

Nijerya’da yaşayan Müslüman bir halk.:İGALALAR

Nijerya’da yaşayan ve Biniler de denilen bir halk.:EDOLAR

Nijerya’dan tüm dünyaya 1960’larda yayılan bir tür popüler dans müziği.:JUJU

Nijerya’nın başkenti.:ABUJA

Nijerya’nın bir eyaleti.:OYO

Nijerya’nın para birimi.:NAİRA

Nijerya’ya özgü,çift derili ve ortası boğumlu bir davul.:DUNDUN

Nikaragua plakası.:NİC

Nikaragua’nın başkenti.:MANAGUA

Nikel.:Nİ

Nilüfer cinsinden bir çok bitkiye verilen genel ad.:LOTUS

Nisan ayında görülen ve yaklaşık 6 gün süren bir fırtına.:SİTTEİSEVİR

Niş.:DİKEN

Nişan tahtası.:AMAC

Nişan yüzüğü.:ALYANS

Nişanlı,yavuklu,sözlü.:ADAKLI

Nişasta,süt ve su karışımının önce pişirilmesi,buz dolabında katılaşmasından sonra ceviz büyüklüğünde kesilip şeker ve gül suyu içinde üzerine fıstık serpilerek sunulan bir tatlı türü.:SUMUHALLEBİSİ

Nişasta,şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı.:PELTE

Nişasta.:KET

Nişastalı tanelerin suyla kaynatılarak bulamaç kıvamına getirilmiş durumu.:LAPA

Nişastanın sindirilmesine yarayan ve tükürükte bulunan enzim.:PİTİYALİN

Nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim.:AMİLAZ

Nişastayla kaynatılan üzüm şırasını tepsilere döküp kurutarak yapılan bir tür pestil.:KÖFTER

Nişastayla yapılan bir çeşit tatlı.:TEREK

Nitelendirme,niteliklerini söyleme.:TAVSİF

Niteleyen.:VASFİ

Niteliği düşük mal.:FASON

Niteliği düşük,eski,elde kalmış.:TAPON

Nitelik, özellik, ölçü, boyut.:UZANIM

Nitelik.:KALİTE

Nitelik.:KEYFİYET

Nitelikler,özellikler.:HAVAS

Nitrik asidin halk arasındaki adı.:KEZZAP

Niyet.:YASAN

Nobel Tıp ödülünü 1960 da kazanan Avustralyalı hekim ve viroloji uzmanı.:BURNET

Nobelyum elementinin simgesi.:NO

Nohut büyüklüğünde hamur taneleri ve sarımsaklı yoğurtla yapılan bir yemek.:KOKALİNGA

Nohut büyüklüğünde ve turuncu meyveleri olan dikenli bir süs çalısı.:ATEŞDİKENİ

Nohut,fasulye ya da yarma ile yoğurttan yapılan bir çorba.:BULAMA

Nohut,tahin,patates ve kuru soğanla yapılan bir tür meze.:TOPİK

Nokta ve çizgilerden oluşan bir alfabe kullanan telgraf sistemi. Telgraf alfabesi.:MORS

Noktalar.:NUKAT

Noktalar.Nükteler.:NİKAT

Normal atmosfer basıncında,ısınma ısısı 15 santigrat derecelik suyunkine eşit olan bir cismin,bir gramının sıcaklığını 10 derece yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi.:KALORİ

Normal olarak yalnızca şizofrenlerde,düş görenlerde ve dinsel coşkuyla kendinden geçen kişilerde görülen ruh durumuna benzer etkiler yaratan maddelerin ortak adı.:HALÜSİNOJEN

Normal sıcaklıkta doğada katı durumda bir takım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde.:MİNERAL

Normalden daha az pişirme usulü.:ALDANTE

Norveç,İskoçya ve Kuzey Amerika kıyılarında buzulların oluşturdukları dik yamaçlı,derin eski buzul koyaklarının aşağı kesimlerinin deniz altında kalmasıyla oluşan körfez.:FİYORT

Norveç’in internet kodu.:NO

Norveç’te kent.:STAVANGER

Norveçli kaşif Thor Heyerdahl’ın,eski Mısırlıların Amerika’ya gittiğini kanıtlamak için papirüsten yaptığı ve ikinci seferinde başarıya ulaştığı teknenin adı.:RA

Nostalji.:YURTSAMA

Notada bir sesin yarım ton inceltildiğini gösteren işaret.:DİYEZ

Notaları değerlerine göre seslendirmeyi amaçlayan müzik çalışması.Nota eğitimi.:SOLFEJ

Notaların üzerinde yada arasında yazıldığı beş paralel çizgi.:PORTE

Noter.:KATİBİADİL

Novajo kabilesinin beyaz reisi olan,Bonelli’nin yazıp Galeppini’nin hayat verdiği efsanevi İtalyan çizgi roman kahramanı.:TEKS(TEX VİLLER)

Nöbetleşme.:MÜNAVEBE

Nuh’un üç oğlundan biri olan Yahudi peygamberi.:YAFES

Numune.:EŞANTİYON

Nurdan varlık.:MELEK

Nuri Bilge Ceylan’ın bir filmi.:BİRZAMANLARANADOLU’DA

Nuri Bilge Ceylan’ın bir filmi.:İKLİMLER

Nuri Bilge Ceylan’ın bir filmi.:KASABA

Nuri Bilge Ceylan’ın bir filmi.:MAYISSIKINTISI

Nuri Bilge Ceylan’ın bir filmi.:UZAK

Nurlu, ışıklı.:ZİNNUR

Nurullah Ataç’ın,dil yanlışlarını işlediği yazılarında kullandığı takma ad.:AHFEŞ

Nüans. :ANAT

Nüfusu 2.000 den az olan yerleşim yeri.:KÖY

Nükleer bölünme.:FİZYON

Nükleer etkinliğin ölçümünde kullanılan birim.:BEKEREL

Nükleer füzyonun bir ürünü olan 112. Element.:KOPERNİKYUM

Nükte.Düşündürücü,anlamlı ve şakalı söz.:ESPRİ

Nüktedan sözcüğünün Fransızcası.:ESPRİTÜEL

Nürnberg Mahkemesince 1946 da mahkum edilen Nazi savaş suçlularının kapatıldığı ünlü hapishane.:SPANDAU

Nyobyum elementinin simgesi.:NB

 

Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:27