Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Ö (Öbek... -Özyapı...)

e-Posta Yazdır PDF

 

Öbek.:İLE

Öbür dünya ile ilgili.:UHREVİ

Öbür dünya. Baki olan yer, ahret.:DARIBEKA

Öbür dünyada verilecek olan cezalar.:UKUBAT

Ödeme.:TEDİYE

Ödence,zarar ödentisi.:TAZMİNAT

Ödenek.:TAHSİSAT

Ödenmesi gereken bir paranın,alacağa sayılarak bir bölümünün ödenmesi.:AKONT

Ödenmesi gerekli bir paranın ödeme gününden önce verilen bir bölümü.Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme,öndelik.:AVANS

Ödenmiş yada ödenecek hesapların dökümü.:DEKONT

Ödenti.:AİDAT

Ödün.:İVAZ

Ödünç mal.:ARE

Ödünç para alan.:MUKTERİZ

Ödünç verilmiş bir paranın,bir yıldan daha kısa bir dönem için hesaplanan faizlerinin ana paraya eklenmesi.:ANATOSİZM

Ödünç verilmiş şey.:MUAR

Ödünç verme veya alma.:KARZ

Ödünç verme,eğreti verme.:İARE

Ödünç,iğreti.,emanet.:ARİYET

Öfke, sinir.:HARAZA

Öfke,kızgınlık,hınç.:CELAL

Öfke,kızgınlık,hınç.:GAYZ

Öfke,kızgınlık,hınç.:GAZAP

Öğle uykusu,şekerleme.:KAYLULE

Öğle vakti 12.00’yi başlangıç olarak alan saat.:ZEVALİ

Öğleden bir iki saat önceki zaman.:KABAKUŞLUK

Öğlen ve akşam arası vakit.:İKİNDİ

Öğrenim görmeyen, kendi kendini yetiştiren, çocuklara yönelik öyküler ve romanlarıyla tanınan yazarımız.:KEMALETTİNTUĞCU

Öğrenmiş,haber almış,bilgi edinmiş.:MUTTALİ

Öğretici,didaktik.:TALİMİ

Öğretici. :DİDAKTİK

Öğretim kuruluşlarında,öğrencilerin yönetmeliklere ve okul kurallarına göre söz ve karar sahibi olmaları ilkesine dayanan yönetim.:ÖZYÖNETİM

Öğretim programı. Ayrıntılar.:MÜFREDAT

Öğretim ve eğitim sistemi.:MAARİF

Öğretim.:TEDRİSAT

Öğüt kitabı.:PENDNAME

Öğüt,nasihat. Vaaz.:MEVİZE

Öğüt. :NASİHAT

Öğütülmüş acı biber ve sirkeyle hazırlanan bir tür sos.:TABASKO

Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu.:TAHİN

Ökçeli ve konçsuz ayakkabı.:İSKARPİN

Ökçesiz ve arkalıksız terlik veya pabuç.:ŞIPIDIK

Öksürük otu,farfara otu gibi adlar da verilen sarı çiçekli,ekin tarlalarına zararlı,otsu bir bitki.:KAVALAK

Öksüz ya da yetim çocuk.:İRİK

Öküz yemliği :AKERE

Öküz,inek,koyun,keçi gibi süt ve et için veya yük ve binek için beslenen büyükbaş hayvanlar.(Kelimenin tekili,maşiye).:MEVAŞİ

Öküzgözü de denilen papatyaya benzer çiçek. Mastı çiçeği.:ARNİKA

Öküzgözü de denilen,damarları yan kesilmiş akik cinsi.:BABAKORU(BABAKURU)

Öküzlerde görülen bir hastalık.:YEKEÇALIĞI

Ölçü aletlerinde sayı yada işaret göstermeye yarayan hareketli iğne.:İBRE

Ölçü,ölçek. :EŞEL

Ölçü,ölçek.:MİKYAS

Ölçülerin başına konulduğunda onda bir anlamını veren bir önek.:DESİ

Ölçüp biçmek. Toprağı kazıp siper yapmak.:ORAMAK

Ölçüyü aşan,aşırı,çok fazla.:FAHİŞ

Öldükten sonra İsa tarafından diriltildiğine inanılan adam (Marksist terminolojide toplumun en düşkün kesimine onun adı verilir).:LAZAR

Öldükten sonra İsa tarafından diriltildiğine inanılan adam.:AZİR

Öldürme,telef etme,yok etme.:İTLAF

Öldürme,yok etme.:İMATE

Öldürücü hastalık salgını.:ÖLET

Öldürücü şefkat,korkunç güzel,yaşayan ölü örneklerinde olduğu gibi,birleşemeyecek ters kavramların bir araya getirilmesine verilen ad.:OKSİMORON

Öldürülmüş.:MAKTUL

Ölen bir kimseden kalan her şey,bırakıt,miras,kalıt.:TEREKE

Ölen birinin bıraktığı şeyler.:METRUKAT

Ölen yeniçerilerin babaları gibi ocakta askerlik yapan çocuklarına verilen ad.:KULOĞLU

Ölen.:MÜTEVEFFA

Ölme,öbür dünyaya göçme.:İRTİHAL

Ölmez otu da denilen ve beyaz,mor ya da firfiri renkte çiçekler açan otsu bir bitki.:SARIÇİÇEK

Ölmüş kimselerle cinsel ilişki kurma biçiminde kendini gösteren cinsel sapıklık.:NEKROFİLİ

Ölmüş hayvan.:MÜRT

Ölü yıkama.:GASİL

Ölü yıkayıcı.:GASSAL

Ölüler. :MEVTA

Ölülerin küllerini saklamaya yarayan vazo.:URNA

Ölülerin yakıldığı yer.:KREMATORYUM

Ölüm haberi.:MENA

Ölüm. :MEMAT

Ölüm. :MEVT

Ölümcül hastalık salgını.:KIRLAĞAN

Ölümcül. :FATAL

Ölümcül. :MEMATİ

Ölümden sonra dirilme. :BASUBADELMEVT

Ölümlü olma durumu,fanilik.:FENA

Ölümsüz , ölmez.:LAYEMUT

Ölümsüzlük suyu.:BENGİSU

Ölümün ve ölme olayının psikososyal boyutlarıyla tanımlanması ya da incelenmesi.:TANATOLOJİ

Ölünceye değin.Ömür boyu.:KAYDIHAYAT

Ölünün ana rahmindeki gibi,dizleri ve başı karna doğru çekilmiş biçimde gömülmesi durumu.:HOKER

Ölünün arkasından yüksek sesle ağlama.:NEVHA

Ölünün ruhunun azap çekmemesi için dağıtılan,ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka.:ISKAT

Ölüyü bozulmaması için ilaçlama.Mumyalama.:TAHNİT

Ömür boyu konuşmama ilkesine dayalı bir Hıristiyan tarikatının üyelerine verilen ad.:TRAPİST

Ön Asya dilleri ve kültürleri konusundaki çalışmalarıyla tanınmış,1921 yılında doğmuş kadın arkeologumuz.:MUHİBBEDARGA

Ön ayakları perdeli kanat biçiminde gelişmiş,vücudu yumuşak sık kıllarla kaplı iskeletleri hafif yapılı,uçabilen memeli hayvan.:YARASA

Ön beynin alt bölgesi.:HİPOTALAMUS

Ön çalışma.:ETÜT

Ön taraf, cephe, karşı, yamaç.:ALNAÇ

Ön veya arkaya dönme hareketi.:TAKLA

Ön.:PİŞİGAH

Önalım.Satılık bir malı alma üstünlüğü.:ŞÜF’A

Önce anlamı veren yabancı önek.:PRE

Öncecilik.:İNİSİYATİF

Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.:STRATEJİ

Önceden belirlenip tasarısı yapılmış konunun nasıl gerçekleştirileceğine, nasıl uygulanacağına ilişkin olarak yapılan toplantılar dizisi. Kongre.:ÇALIŞTAY

Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgahı bağlama aleti.:MALAFA

Önceden haşlanarak hazırlanmış yağsız etin ,üzerine yoğurt ve çırpılmış yumurta karışımı dökülüp fırında pişirilmesiyle yapılan bir yemek.:ELBASAN

Önceden haşlanarak hazırlanmış,kemiksiz ve iri doğranmış yağsız etin üzerine yoğurt ve çırpılmış yumurta karışımı dökülüp fırında pişirilmesiyle yapılan bir yemek.:ELBASAN

Önceden ödemede bulunarak süreli yayınlara alıcı olma işi.:ABONE

Önceden ödemede bulunarak süreli yayınlara alıcı olma işi.:ABONE

Önceden tahmin edilen,oranlanan.:MUHAMMEN

Önceden verilen güvence parası. Öndelik.:PEY

Önceden yazılmış ve gerekli süre içinde cevaplandırılmamış bir yazıyı yineleme. Üsteleme,kuvvetleştirme,sağlamlaştırma.:TEKİT

Önceki. :MUKADDEM

Önceleri Atatürk’e tahsis edilmiş, sonradan okul gemisi olarak kullanılmış ünlü yat.:SAVARONA

Önceleri eski Roma evlerinin ortasında,daha sonraları ise erken Hıristiyan bazilikalarında girişin önünde yer alan,sokağa yakın,etrafı odalarla çevrili,ortasında havuz bulunan üstü açık avlu.:ATRİUM

Önceleri Hıristiyanca bir sosyalizm yaratmaya çalışmış,sonradan Rus gizli polisinin ajanı olarak 500’den fazla kişinin öldüğü ünlü Kanlı Pazar gösterisini (22 Ocak 1905) yönetmiş Rus rahip.:GAPON

Önceleri Latin Caz denilen canlı tempolu Latin müziğine 1960 sonlarında verilen ad.:SALSA

Önceleri tek harften,sonraları iç içe geçmiş iki yada daha çok sayıda harften oluşan arma yada marka.Bir ismin baş harflerinden oluşan marka.:MONOGRAM

Öncü,önde giden kimse.:PİŞDAR

Öncü. :AVANGARD (AVANGART)

Öncü.Bir sanat ve düşünce akımını başlatan kimse ya da yapıt.:AVANGARD(AVANGART)

Öncül sayısı ikiden çok olan tasımsal çıkarım.:SORİT

Önde gelen temsilcisi ABD’li İktisatçı Milton Friedman olan ve para arzının ekonomideki etkinlik düzeyini belirlediğini savunan iktisat okulu.:MONETARİZM

Önde gelen,tanınmış sanatçı.:VEDET

Önden iliklenen,ince mantomsu elbise.:ROBMANTO

Önder,reis.:PİŞVA

Öne doğru eğilme.:RÜKU

Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünsel süreç.:TANIT

Önel,vade . Ek süre.:MEHİL

Önemli binaların avlularına giriş yerinde inşa edilen çok süslü kapı.:TAÇKAPI

Önemli bir Hitit yerleşimi olan Konya’daki Karahöyükde yaklaşık otuz yıl boyunca kazılar yapmış,ayrıca Hititlerin yasaları,sanatları ve toplumsal yapıları konusundaki araştırmalarıyla tanınmış arkeologumuz.:SEDATALP

Önemli bir olayı kutlamak için kentin belli yerlerini ışıklandırarak yapılan şenlik.:ŞEHRAYİN

Önemli bir olayın anısı olarak yapılan taş sütun.:DİKİLİTAŞ

Önemli günlerde giymek için saklanan giysi.:ADAMLIK

Önemli sayılan bir olayı kutlamak için kentin belli yerlerini ışıklandırarak yapılan şenlik.:ŞEHRİYAN

Önemli tarihsel olgu.:OLAY

Önerge.:TAKRİR

Öneri.:TEKLİF

Önerme. :KAZİYE

Önlemlerini önceden almasını bilen.:PROAKTİF

Önlük.:PROSTELA

Önünde arabacı,arkasında uşak yerleri bulunan iki kişilik at arabası.:VİKTORYA

Önünde çelik kanadı bulunan paletli traktör. Yol yapım makinesi,yol düzler.:DOZER

Önünde sütunların yer aldığı üstü örtülü salon.:STOA

Önünde sütunların yer aldığı üstü örtülü salon.Eski Yunan mimarlığında,genellikle bir agora içinde yer alan revak.:STOA

Önünden geçilerek kendisine saygı gösterilmek istenen ölünün tabutu konulmak için yapılmış yüksek yer.:KATAFALK

Önüne konulan yulaf ve sudan birini seçemediği için açlıktan ölen eşek öyküsüyle ünlü Fransız filozof.:BURİDAN

Ördeğe benzer bir su kuşu, av kuşu.:MEKE

Ördeğin bilimsel adı.:ANAS

Ördek yavrusu,palaz.:BADİK

Ördek yavrusu. Yurdumuzun sularında yaşayan ördeğe benzer bir kuş.:KİRİK

Ördek yavrusu.:PAYTAK

Ördek yürüyüşü.:BADİ

Ördekgillerden,tüyleri kiremit renginde,evcilleştirilebilen bir yaban kuşu.:ANGUT

Ördekgillerden,tüyleri mavi,beyaz yada kahverengi ,yurdumuzun sulak alanlarında yaşayan bir yaban ördeği türü.:YEŞİLBAŞ

Örme işleri.:TRİKOTAJ

Örnek alınacak söz.:MESEL

Örnek veya temel olarak alınan tek biçim.:STANDART

Örnek,göstermelik,model.:MOSTRA

Örnek,göstermelik,model.:NUMUNE

Örnek. :MİSAL

Örselemek,hırpalamak. Isırmak.:AVKALAMAK

Örten,bağışlayan.:SETTAR

Örtülü,kapalı,gizli.:MESTURE

Örülerek dokunan bir cins yün kumaş.:TRİKO

Örümcek korkusu.:ARAKNOFOBİ

Öte taraf,karşı yaka.:ANARI

Öteki dünya, ahret.:UKBA

Ötücü kuşlar takımından,Kuzey Afrika,Avrupa ve Asya’da yaşayan bir kuş türü.:BAŞTANKARA

Ötürü, dolayı.:NAŞİ

Över gibi yerme, yeriyormuş gibi övme sanatı.:İSTİDRAK

Övgü için yazılmış şiir.:MEDİHA

Övgüye değer,hamd ve sena olunmuş.:AHMED

Övme, övgü.:SENA

Övme, övgü.:SİTAYİŞ

Övmek,gururunu okşamak.:DALABIMAK

Övülen,övgüye layık.:MAHMUT

Övülmüş.:MEMDUH

Övünç,iftihar.:KIVANÇ

Övünme,iftihar etme.:MEFHARET

Övünmeyi gerektiren şey.:MEFHAR

Övünülecek şeyler.:MEFAHİR

Öz ezer.:MAZOŞİST

Öz varlıkla, gerçekle ilgili.:ÖZDEK

Öz yaşam öyküsü.:OTOBİYOGRAFİ

Öz, kök, içyüz.:KÜNH

Özbek güreşi, yada ayakta judo’da denilen spor dalı.:KURAŞ

Özbek mutfağına özgü bir tür tatlı.:ORAMA

Özbek mutfağına özgü,ramazan ayında yapılan bir tatlı.:NİŞALDA

Özbekistan’a özgü bir tür takke.:DOBBİ

Özbekistan’ın para birimi.:SUM

Özbekistan’ın plaka imi.:UZ

Özden de denilen ve göğüs kemiğinin arkasında bulunan iç salgı bezi.:TİMÜS

Özel bir maya mantarıyla keçi ve inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek.:KEFİR

Özel adlar ve özellikle kişi adları bilimi.:ONOMASTİK

Özel aletlerle 750 dereceye kadar ısıtılıp birdenbire soğutulmak yoluyla içindeki mikropları öldürülmüş olan süt,bira,meyve suyu v.s.:PASTÖRİZE

Özel bir biçimleri olmayan maddeler için kullanılan sözcük. Kimyada biçimsiz anlamında kullanılan terim.:AMORF

Özel bir cam kap içinde likör,şarap,meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içkiye verilen ad.:BOL

Özel bir şiir diliyle yazılmış epik İzlanda şiiri türü.:RİMUR

Özel doku.:PARANKİMA

Özel makinede kızartılmış ekmek dilimi.:TOST

Özel olarak erkeklere hizmet için yetiştirilmiş Japon kadını.:GEYŞA

Özel olarak yapılmış kuyuda, odun ateşiyle pişirilen bir tür kebap. Tandırda susuz olarak pişirilen bir tür kebap.:BİRYAN(BÜRYAN)

Özel veya kamu kuruluşlarında belli bir makama,kişiye yardımcı olmak amacıyla haberleşmeyi sağlayan,yazışma yapabilen görevli.:KRETER

Özel.:SPESİYAL

Özeleştiri.:OTOKRİTİK

Özellik.:HUSUSİYET

Özellikle 12. ve 13. yüzyılda Fransa’da geliştirilmiş Ortaçağ şiir ve müzik biçimi. Orta çağdaki Breton saz şairlerinin aracılığıyla ortaya çıkan,biri anlatımsal,diğeri de lirik iki şiir türünün adı.:LAİ

Özellikle 17. yüzyıl başlarında kullanılmış bir tür kağıt.:ADİLŞAHİ

Özellikle Afrodisyas antik kentinde sürdürdüğü çalışmasıyla tanınan,1929-1990 yılları arasında yaşayan arkeologumuz.:KENAN ERİM

Özellikle ahşap yüzeyleri korumak için sürülen bir cins cila. Sürüldüğü yüzeylere parlaklık ve kayganlık veren bir cila türü.:VERNİK

Özellikle Aleviler arasında yaygın olan telli bir çalgı.:RUZBA

Özellikle amber balığının bağırsaklarından çıkarılan kül renginde,yapışkan,bükülgen,misk gibi kokulu taş.:AKAMBER
Güneş topu da denilen,turuncu ve sarı renkte çiçekler açan bir süs bitkisi.:ACEMLALESİ

Özellikle arılarda öldürücü sonuçlar doğuran ilkel bir mantar.:ESMERKÜF

Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan hayvan hastalığı,ruam.:SAKAĞI

Özellikle Ayvalık yöresine özgü acıçaça da denilen bir balık. Sardalye balığının küçüğü.:PAPALİNA

Özellikle bir ilaç konusunda tanıtıcı bilgi veren basılı kağıt,tanıtmalık.:PROSPEKTÜS

Özellikle bitkisel yağlarda bulunan bir asit türü. Yağlarda gliserin ile birlikte bulunan rengi,kokusu,tadı olmayan sıvı bir madde.:OLEİKASİT

Özellikle Bolero adlı yapıtıyla tanınmış Fransız besteci.:RAVEL

Özellikle Camiül-Elhan adlı yapıtıyla da tanınan,Itri’den önceki en büyük Türk besteci ve müzik kuramcısı.:ABDÜLKADİR MERAGİ

Özellikle Carmina Burana adlı oratoryosuyla tanınmış Alman bestecisi.:CARLORFF

Özellikle çay demlemekte kullanılan kömür ve yakacak ocağı kendi içinde bulunan, elektrikle de çalışabilen bakır,pirinç gibi metallerden yapılmış musluklu kap.:SEMAVER

Özellikle çocuklarda görülen tırnak kemirme alışkanlığı.:ONİKOFAJİ

Özellikle diş hekimliğinde dezenfektan olarak kullanılan benzelyum klorüre verilen ad.:ZEFİRAN

Özellikle doğaçtan söyleme yarışmalarında kullanılan İtalyan halk şiiri biçimi.:STORNELLO

Özellikle eşeği saldım çayıra dizesiyle başlayan nefesiyle tanınmış 17. Yüzyıl halk şairi.:KAZAKABDAL

Özellikle gemicilerin kullandığı,gök cisimlerinin durumuna bağlı olarak konum belirlemeye yarayan aygıt.Gökteki yıldızları,Güneş’i,Ay’ı gözlemek ve ufuk üzerindeki yüksekliğini ölçmek için kullanılan astronomi aleti.:USTURLAB

Özellikle İberia adlı yapıtıyla tanınan İspanyol besteci.:ALBENİZ

Özellikle ilik örmekte kullanılan ince ipek kordon.:MİLANEZ

Özellikle İran’da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü.:TÖMBEKİ

Özellikle İspanya’da görülen cılız ve seyrek küçük ağaçlardan oluşan çalılık.:MATORRAL

Özellikle İstanbul’u konu alan izlenimci çizgideki resimleriyle tanınan ressamımız.:NAZMİZİYAGÜRAN

Özellikle kafatası sinirlerinin denetlediği kas gruplarında çabuk yorulma ve zayıflık,halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkan kronik hastalık.:MİYOSTENİ

Özellikle kalp ve diz kaslarının elde olmadan kasılması.:SPAZM

Özellikle kaval toplarında kullanılan silindir biçiminde bir demirin içine çivi,cıvata vb demir parçaları doldurularak elde edilen bir mermi türü.:SAKOLETA(SAKULETE)

Özellikle kızartma ve yemeklerde kullanılan bir zeytinyağı türü.:RİVİERA

Özellikle kumaşlara,çinilere uygulanmış,modern sanatta da kullanılmış bir süsleme motifi. : ÇİNTEMANİ

Özellikle kütle çekimi ölçümlerinde kullanılan ivme birimi.:GAL

Özellikle lüfer avında kullanılan geniş gözlü balık ağı.:ABLATYA

Özellikle manzara resimleri ve portreleriyle tanınmış kadın ressamımız.:TİRAJEDİKMEN

Özellikle Mardin,Siirt,Elazığ,Malatya,Adana ve çevresinde oynanan halay.:LORKE

Özellikle mehter müziğinde kullanılan pirinçten yapılmış iki diskten oluşan vurmalı bir çalgı.Müzikte çalpara denilen pirinç ve bakır büyük zil.:HALİLE

Özellikle Mevlana’nın Mesnevi adlı yapıtının çevirisiyle tanınmış 17. yüzyıl divan şairi.:NAHİFİ

Özellikle Nil ırmağında kullanılan yelkenli bir tekne.:FELUKA

Özellikle Orta Avrupa’da ve Akdeniz çevresinde görülen bir hastalık. Sıklıkla ölüme neden olan bir kanser türü.:KAPOSİ

Özellikle Orta Avrupa’da ve Akdeniz çevresinde görülen,deride mavimsi ya da morumsu yumrularla beliren ve sıklıkla ölüme neden olan bir kanser türü.:KAPOSİ

Özellikle özgün baskılarıyla tanınmış ressam ve gravür sanatçımız.:NEVZATAKORAL

Özellikle resim yapımında kullanılan ,yağlı ve suluboya karışımını andıran sentetik bir boya . Suda ezilmiş pigmentlerin lateks içinde dağılımı sonucunda elde edilen emülsiyon boya.:AKRİLİK

Özellikle sığırların kanını emen bir cins sinek. Büvelek de denilen kan emici bir sinek.:İVEZ (İVİZ)

Özellikle Sinop yöresinde yaygın olan bir tür erkek başlığı.:ARÇİN

Özellikle Sivas ve Tokat yöresinde oynanan ,Alevi ve Bektaşi topluluklarında yaygın olan ve müzik eşliğinde uygulanan tören nitelikli oyun. Müzik eşliğinde ve kadın erkek birlikte gerçekleştirilen, temelinde dinsel duyguların egemen olduğu coşkulu oyunlara Alevilerce verilen ad.:SEMAH

Özellikle süt çocuklarının pişik gibi deri hastalıkları için kullanılan bir tür pudra.:TALK

Özellikle şiirde söylenmek isteneni benzerlik ve anıştırma (çağrıştırma) ile çarpıcı anlatma.:İMGE

Özellikle Trakya yöresinde yetiştirilen sulu ve hoş kokulu bir kavun cinsi.:HASANBEY

Özellikle tropikal bölgelerde kullanılan bir cins büyük bıçak,pala.:MAÇETE

Özellikle Türkler arasında yayılan Sünni bir İslam mezhebi.:MATÜRİDİLİK

Özellikle Ulysses adlı romanıyla tanınan İrlandalı yazar.:JAMESJOYCE

Özellikle uykudayken diş gıcırdatma.:BRUKSİZM

Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu.:SANATORYUM

Özellikle yağma amacıyla düzenlenen akın.:BARANTA

Özellikle Yahudilik ve Hıristiyanlıkta kıyamet günü.:ESKATALOGYA

Özellikle yazma kitaplara yaldızlı resimler yapan sanatçı.:MÜZEHHİP

Özellikle zeytinyağında, bitkisel yağlarda bulunan bir asit türü. Yağlarda gliserin ile birlikte bulunan rengi,kokusu,tadı olmayan sıvı bir madde.:OLEİKASİT

Özellikle,yalnız.:MÜNHASIRAN

Özellikle. :BİLHASSA

Özen. :İHTİMAM

Özenilmiş,özenle yapılmış,seçkin.:MUTENA

Özenmeden ve ucuz ayakkabı yapan veya satan kimse.:KAVAF

Özensiz ve düzensiz kimse.:ŞAPŞALAK

Özerklik.:MUHTARİYET

Özet,kısaltma.Sözün özeti,hesabın özeti.:İCMAL

Özet,söz.:ZÜBDE

Özet.:HÜLASA

Özgeçmiş.:TERCÜMEİHAL

Özgün bir figüratif anlatımın egemen olduğu toplumsal içerikli yapıtlarıyla tanınan,1924-1994 yılları arasında yaşayan ressamımız.:NEDİMGÜNSÜR

Özgün bir yapıtın herhangi bir yolla elde edilen kopyası.:RÖPRODÜKSİYON

Özgün çizim,harita,plan gibi şeylerin fotoğraf tekniğiyle çoğaltılması yöntemi.Kalıptan çekilen resim kopyası.:OZALİT

Özgün yapıtlarıyla uluslar arası ödüller kazanmış Türkiye’nin ilk seramikçilerinden olan kadın sanatçı.:FÜREYA

Özgün.:ORİJİNAL

Özleme.:İŞTİYAK

Özlü ve iğneleyici söz.:MOTTO

Öznel.:SÜBJEKTİF

Özseverlik. :NARSİSLİK

Özsu.:USARE

Özümleme işini yapan yaprakların üst yüzündeki dokunun adı.:PALİSAT

Özür dileme.:İTİZAR

Özürlü.:MAZUR

Özütleme sırasında bir çözücü içinde elde edilen yağ çözeltisi.:MİSEL

Özyapı.:KARAKTER

 

Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:29