Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- R (Rabindranath... -Rüzgarın veya...)

R (Rabindranath... -Rüzgarın veya...)

e-Posta Yazdır PDF

 

Rabindranath Tagore’un ünlü romanı.:GORA

Radon’un simgesi.:RN

Radyasyon.:IŞINIM

Radyo ve televizyon yayınlarında, tiyatro oyunlarında ,film seslendirmelerinde, hareketleri izlemesi gereken seslerin doğal kaynakların dışında, optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmesi.:EFEKT

Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen,genellikle uçak ve gemilerde kullanılan cihaz.:RADAR

Radyo ile ilgili,radyo ile verilen.:RADYOFONİK

Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını ses bantları aracılığıyla yöneten kimseler için kullanılan kısaltma.:DJ

Radyo ve televizyonda ses sorumlusu,ses yönetmeni.:TONMAYSTER

Radyoaktif bir element.:KÜRİYUM

Radyoaktif bir element.:TRİTYUM

Radyoaktif cisimler tarafından yayılan ve X ışınlarından daha kısa dalgalı olan ışınlar.:GAMA

Radyoaktif ışınlar yardımıyla insan beyninin renkli olarak filmini çekme yöntemi.:PET

Radyoaktif iyotla tedavi yöntemi.:İRATERAPİ

Radyoaktiviteyi bulan Fransız fizikçi.:BEKEREL

Radyoda bir sesin gürlüğünün zaman zaman azalması yada büsbütün yok olması durumu.:FEDİNG

Radyum tuzunun su ile işlenmesinden hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen,boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek bu karışımdan ayrılan radyoaktif element.:RADON

Radyumun simgesi.:RA

Raf.:SERGEN

Rafinerilerde tohumların,pancar yongalarının ve üzüm cibresinin bastırıldığı kazan.Biracılıkta ve damıtma evlerinde şıranın basınç altında pişirildiği ya da şekerlendirildiği kapalı kazan.:MASERATÖR

Rafinerilerde tohumların,pancar yongalarının ve üzüm cibresinin bastırıldığı kazan.:MASERATÖR

Rafları kapaksız,taşınabilir bir dolap türü.:ETAJER

Rahat eden.:MÜSTERİH

Rahat konuşma,dilde düzgünlük.:BESATET

Rahat,huzur.:ERİNÇ

Rahatsız etme,sıkıntı verme anlamında eski sözcük.:SUDA

Rahim ağzı.:SERVİKS

Rahip, keşiş.:KARABAŞ

Rahipler,bir mezhebe mensup kilise adamlarının ve rahiplerinin tümü.:RUHBAN

Rahmaninov’un tek perdelik operası.:ALEKO

Rakamla yazı.Eskiden Maliye,Tapu ve Vakıflardaki kayıtlarda kullanılmış bir yazı türü.:SİYAKAT

Rakamlardan korkma.:NUMEROFOBİ

Rakı içilen masa.:ÇİLİNGİR SOFRASI

Rakı konan 15- 20 cl’lik uzun boyunlu kulpsuz küçük sürahilere verilen ad.:KARAFAKİ (KARAF)(KARAFA)

Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana yada arkaya savurma,devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu.:SALTO

Rakibin yumruklarıyla çok sarsılmış fakat hala ayakta durabilen boksör için kullanılan sözcük.:GROGİ

Rakip markalı malların fiyatları arasındaki ilişkileri gösteren eğri.:EŞKAR

Ramazan ayında iftardan sonra çocukların evleri dolaşıp maniler söyleyerek ve bahşiş toplayarak yaptıkları tören.:HELESA

Ramazan ayında oruç tutanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri yemek.:SAHUR

Ramazan ayının son 10 gününde Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak üzere dünya işlerinden ilgiyi kesip ibadet etme. Kendini bir konuya verme.:İTİKAF

Ramazan gecelerinde iki minare arasına ip gerip,üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resim.:MAHYA

Rap başta olmak üzere 1980’lerin siyah ABD müziğini ve Newyork popunu içine alan müzik türlerinin genel adı.:HİPHOP

Rapor.:YAZANAK

Raptiye.:PÜNEZ

Ray aralığı 60 cm eninde veya daha az olan,arabaları buhar,hayvan ve insan gücüyle yürütülen küçük demiryolu.:DEKOVİL

Ray pateni ile travers arasına yerleştirilen ve ray pateninin uyguladığı yanal kuvvetleri daha iyi dağıtmaya yarayan metal plaka.:SELET

Raylar üzerinde kendi kendine hareket edebilen demiryolu taşıtı.:OTOMOTRİS

Razı olma,kabul etme.:RIDVAN

Razı olma,uzlaşma.:MUVAFAKAT

Reasürans şirketlerine işveren şirket.:SEDAN

Recep ayının kandil olarak kutlanan ilk Cuma gecesi.Amine Hatun’un Hazreti Muhammed’e gebe kaldığı gece.:REGAİP

Recep,Şaban ve Ramazan ayları süresince sabah ezanından sonra minarelerden okunan ve Allah’ın ululuğunu belirten dua.:TEMCİT

Reçine sakızı.:MIRRA

Reçine.Çam sakızı.:AKINDIRIK

Reçine.Çam sakızı.:AKMA

Reçine.Çam sakızı.:EDEMİK

Reçineli içki.:REÇİNA

Refik Halit Karay’ın mizah yazılarında kullandığı takma ad.:KİRPİ

Reformcu bir Hindu mezhebi.:ARYASAMAC

Reha Erdem’in bir filmi.:AAY

Reha Erdem’in bir filmi.:BEŞVAKİT

Reha Erdem’in bir filmi.:HAYAT VAR

Reha Erdem’in bir filmi.:KAÇPARAKAÇ

Reha Erdem’in bir filmi.:KORKUYORUMANNE

Rehber.:KILAVUZ

Rehin edilmiş mal.:MERHUN

Rehin verme.:TERHİN

Reklam içerikli yazılımlar.:ADWARE

Rekoru ele geçirme,bir rekoru yineleme.:EGALE

Rendelenmiş kabağa un,yumurta,peynir,dereotu,tuz,karabiber,taze soğan katılarak yapılan bir tür köfte.:MÜCVER

Rengarenk çiçeklerinden dolayı süs bitkisi olarak yetiştirilen ve Latin çiçeği de denilen,tırmanıcı bir bitki.:KAPUÇİN

Rengi gümüşten esmerce,yumuşak,kolay işlenir,oksitlenmez,asitlere karşı dayanıklı,çok değerli,Pt simgesiyle gösterilen maden.:PLATİN

Rengi kırmızı ile sarı arasında değişen,doğal kurşun oksit,çömlek cilası.:MASİKO

Rengi kızıla yakın bir çam türü.:ALAÇAM

Renk körlüğü.:AKROMATOPSİ

Renk körlüğü.:DALTONİZM

Renk renk ipliklerle dokunan bir kumaş türü.:BAKİDE

Renk verici maddelerle sıcak balmumu karıştırılarak elde edilen boyaların kullanıldığı resim tekniğine verilen ad.:ANKOSTİK

Renk yuvarı, renk küre.:KROMOSFER

Renkler.Türlü renklerde olan.:ELVAN

Renklerle ilgili olan,kromatik.:RENKSER

Renkli fotoğraf dalında kuşağının en önde gelen adlarından biri olup 1985’de Milano’da düzenlenen dünya afiş yarışmasında madalya kazanmış fotoğraf sanatçımız.:ŞEMSİGÜNER

Renkli macunlar üzerine kakıldığında değerli mermer görünümü alan,parlak katmanlardan oluşmuş taş.:SKALYOLA

Renkli ya da sırlı sırçadan yapılan ve süs olarak asılan top.:YENİDÜNYA

Renkli,renksiz,düz veya kabartma olarak yapılan süs öğesi. Süs,ziynet. :BEZEK

Renkser.:KROMATİK

Renyum elementinin simgesi.:RE

Resim çizen,resim yapan.:RASİM(RASİME)

Resim gibi güzel olan sevgili.:NİGARİN

Resim sanatında biçimlerin dış çizgileriyle fon arasındaki yumuşak geçişleri belirten terim.Cisimlerin atmosfer içinde uzaklaştıkça aldıkları farklı görünümleri,renk ve ışıkta derece derece yapılan küçük değişiklikler yoluyla vermeye dayanan resim tekniği.:SFUMATO

Resim sanatında, boya maddesinin palette karıştırılmadan tuvale küçük, noktamsı fırça vuruşlarıyla uygulanması.:DİVİZYONİZM

Resim ve heykel(yontu) sanatlarında varlıkların biçimi. Figür.:BETİ

Resim ve heykelde Hazreti İsa’nın ayaklarına kapanan kişi figürü.:ADORANT

Resim yapmakta kullanılan bir boya.:LUNA

Resimde simgecilik akımına duydukları ilgiyle bir araya gelen ve 1891;1893 arasında Belçika’da ortak sergi açan sanatçıların oluşturduğu grup.:YİRMİLER

Resimde yapmacıklı biçim.:BAYLAN

Resimlerinde Anadolu köylüsünün yaşamını düşsel bir boyutta,grafik kurgulu yüzeyler ve canlı renklerle işleyen bir ressamımız.:İBRAHİMBALABAN

Resimli ya da resimsiz yazışma kağıdı.Fotoğrafçılıkta kullanılan 9x12 boyutundaki kart.:KARTPOSTAL

Resimli.:MUSAVVER

Resmi belgelerin kaydedildiği kütük.:SİCİL

Resmi bir dairece yazılan yazılar ve mektuplar.:TAHRİRAT

Resmi bir toplantıda başkanlığa sunulan,bir sorun üzerinde öneriler içeren yazılı kağıt.:ÖNERGE

Resmi işlerde devlete ödenen para.:HARÇ

Resmi kayda geçirme.:TESCİL

Resmi konukları ağırlamak ve onlara kılavuzluk etmekle görevlendirilen kimse.:MİHMANDAR

Resmi kurumların internetteki adres uzantısı.:GOV

Resmi törenlerde giyilen,uzun etekli,eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı,siyah renkli erkek ceketi ve takımı.:FRAK

Resmi törenlerde mevki sıralaması,selamlaşma,öncelik hakkı gibi konularda uyulması gereken kuralların tümü.:PROTOKOL

Resmi ziyafet ve davetlerde erkeklerin giydikleri, arkası yırtmaçlı, etekleri uzun ve ön köşeleri yuvarlak kesilmiş ceket.:JAKETATAY

Resmi ziyafet,kabul töreni.:RESEPSİYON

Ressam Gürkan Coşkun’un bilinen adı.:KOMET

Ressam Gürkan Coşkun’un bilinen adı.Figüre getirdiği özgün yorumuyla tanınmış ressamımız.:KOMET

Ressam sehpası.:ŞÖVALE

Ressam tarafından kullanılan boya hacmi.:PAT

Ressam Turgut Zaim’in kızı olup halk motiflerine ve Anadolu görünümlerine dayalı kompozisyonların da naiflere özgü bir anlatım tekniği oluşturmuş ressamımız.:OYAKATOĞLU

Ressamların boya karmakta kullandıkları levha.:PALET

Ressamların kullandığı gerdirilmiş,astarlanmış keten,kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim. Yağlı boya resim yapmaya yarayan bez ve bu bez üzerine yapılmış tablo.:TUVAL

Restoranı,otoparkı,havuzu,alışveriş merkezlerini içinde barındıran ve otel gibi hizmet veren gökdelenlerdeki dairelere verilen isim.:REZİDANS

Revolver.:ALTIPATLAR

Rezerve baskıyla yapılan süsleme.:İKAT

Rezervuarı hela taşına yada klozete bağlayan boru.:ŞAS

Rezil olacağını düşünerek soru soramama,arkadaşlık kuramama,flört etmekten , telefonla konuşmaktan kaçınma biçiminde ortaya çıkan psikolojik hastalık.:SOSYALFOBİ

Rezonans,tannanlık.:SESELİM

Rezonans,tannanlık.Ağız ve geniz boşluklarının bir ya da bir çok bölümünde meydana gelen seslerin ses organları tarafından büyütülmesi.:SESELİM

Rezonans.:TANNANLIK

Rıfat Ilgaz’ın bir romanı.:YILDIZKARAYEL

Rıhtım. :KORDON

Rıhtım.İzmir’in denize paralel olarak uzanan ünlü caddesi.:KORDON

Rıhtımın su üstünde kalan bölümü.:SOM

Rifailikten türeyen bir İslam tarikatı.:İSAVİYE

Ringa balığı avlamada ve bunları işlemede kullanılan gemi.:DROGEN

Rio de Janeiro kentinde,üzerinde ünlü İsa heykelinin bulunduğu tepenin adı.:CORCOVADO

Rio de Janeiro kentinin ünlü bir plajı.:İPANEMA

Rivayet eden.:RAVİ

Riz:e’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir yayla.:PALAKÇUR

Rize ilinde balıyla ünlü bir yayla.:ANZER

Rize ilinde bir göl.:KERMİKEREÇ

Rize ilinde bir içmece.:ŞİMŞİRLİ

Rize ilinde bir kaplıca ve içmece.:ANDON

Rize ilinde bir şelale.:AĞARAN

Rize ilinde bir yayla.:ABU

Rize ilinde bir yayla.:ÇAĞRANKAYA

Rize ilinde bir yayla.:ÇEYMAKÇUR

Rize ilinde bir yayla.:GİTO

Rize ilinde bir yayla.:HUSER

Rize ilinde bir yayla.:KALE

Rize ilinde bir yayla.:KAVRUN

Rize ilinde bir yayla.:POLAKCUR

Rize ilinde bir yayla.:SAMİSTAL

Rize ilinde şelalesiyle de tanınmış bir yayla.:PALOVİT

Rize ilinde ünlü bir yayla.:AYDER

Rize yöresinde çocuk bezine verilen ad.:OR

Rize yöresine özgü bir tür pide.:GOLETİ

Rize yöresine özgü,ilkbaharda yetişen ve yemeği yapılan bir ot.:DUDULİ

Rize’de bir yayla.:USER

Rize’deki Ayder yaylası yakınında bir şelale.:GELİNTÜLÜ

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir yayla.:KİTO

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir yayla.:AMLAKİT

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir yayla.:AVUSOR

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir yayla.:ECEVİT

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir yayla.:ELEVİT

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir yayla.:HAÇİVANAK (HAPİVANAK)

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir yayla.:POKUT

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir yayla.:SAL

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar dağlarında ünlü bir yayla.:VERÇENİK

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde ünlü bir kale.:ZİLKALE

Rize’nin Çayeli ilçesinde bir vadi.:SENOZ

Rize’nin Çayeli ilçesinde,Bizans döneminden kalma bir kale.:ZELEKİ

Rize’nin İkizdere ilçesinde bir yayla ve kaplıca.:CİMİL

Rize-Erzurum karayolunda bir dağ ve geçit.:OVİT

Rodyum elementinin simgesi.:RH

Roket atar.:BAZUKA

Roma imparatorlarının tacı.:ATENA

Roma imparatorluğu dönemine ait antik mühürlere verilen ad.:BULLA

Roma imparatoru Caligula’nın konsül yaptığı iddia edilen atının adı.:İNCİTATUS

Roma imparatoru Sezar’ın geldim,gördüm,yendim anlamındaki ünlü sözü.:VENİVİDİVİCİ

Roma mimarlığında,dalgaları andıran sürekli bezeme.:NEBULA

Roma mimarlığında,üzerinde kurban kesilen sunak.:ARA

Roma mitolojisinde aile ocağı tanrıçası.:VESTA

Roma mitolojisinde aşk tanrısı.:AMOR

Roma mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası.:VENÜS

Roma mitolojisinde avcılığın bakire tanrıçası.Romalılara göre Apollon’un kardeşi olan ışık tanrıçası.:DİANA

Roma mitolojisinde ay tanrıçası.:LUNA

Roma mitolojisinde barış ve anlaşma tanrıçası.:CONCORDİA

Roma mitolojisinde barışın kişileştirilmişi.:PAX

Roma mitolojisinde dedikodu tanrıçası. :FAMA

Roma mitolojisinde doğum tanrısı.:CAMENTA

Roma mitolojisinde Jüpiter ve Mars’ın sıfatı.:ULTOR

Roma mitolojisinde kader tanrıçası.:FATA

Roma mitolojisinde meyve ve bahçe tanrıçası.:POMONA

Roma mitolojisinde savaş tanrısı.:MARS

Roma mitolojisinde şafak tanrıçası.:AURORA

Roma mitolojisinde tanrıların kralı.(Yunan’da Zeus).:JÜPİTER

Roma mitolojisinde yolcuların koruyucusu olan tanrıça.:ABEONA

Roma mitolojisinde zeka ve bilgelik tanrıçası.:MİNERVA

Roma mitolojisinde,aile ocağının koruyucu tanrısı.:LAR

Roma mitolojisinde,bereket ve toprak ürünleri tanrıçası. Ekim ve biçim tanrısı.:OPS

Roma mitolojisinde,düşmanların yok edilişinin simgesi olan tanrıça.:LUA

Roma sanatında tapınak yada mezarlarda tanrı heykelinin,kutsal eşyanın ölünün heykelinin konulduğu küçük niş.:AEDİCULA

Roma tanrısı.:LAR

Roma tarihinde tunçtan ilk para.:AES

Roma tarihinin en zalim tiranlarından biri sayılan imparator.:CARACALLA

Roma ve Kartaca’yı karşı karşıya getiren üç savaşın ortak adı.:PÖN

Roma yığma toprak inşaatı.:AGGER

Roma’da Rönesans dönemi mimarlığının önemli örneklerinden biri olan ünlü saray.:FARNESE

Roma’nın eski adı. Osmanlı döneminde Roma kentine verilen ad.:RİM

Roma’nın üzerinde kurulduğu yedi tepeden biri.:CAPİTOLİNUS

Roma’nın üzerine kurulu olduğu yedi tepeden biri.:AVENTİS

Roma’yı tekrar görebilmek için içine para atılması adet olan ünlü çeşme.:TREVİ

Roma’yı tekrar görebilmek için içine para atılması adet olan ünlü aşk çeşmesi.:TREVİ

Roma-Germen İmparatorluğunun 12. yüzyıldan 1806’ya değin yasama organı.:REİCHSTAG

Romalılarda tanrı olarak düşünülen ölü ruhlar.:MANES

Romalılarda,kuşatılmış bir kente tahrip araçları atmakta kullanılan kule.:FALA

Romalılardan kalma bakırdan yapılmış bir nefesli saz.:TUBA

Roman,öykü gibi anlatı türlerinde giriş bölümüne verilen ad.:SERİM

Romantizme tepki olarak 1850 yıllarında Fransa’da ortaya çıkan şiir akımı.:PARNASİZM

Romanya halk edebiyatında bazen aşk,bazen yakınma ve yas anlatan lirik şarkı.:DOİNA

Romanya halk müziğinde kullanılan at kuyruğundan yapılmış bir püskülle ovularak çalınan davul.:BUHAİ

Romanya’da baharın gelişini kutlamak için kadınların taşıdığı kırmızı beyaz ipliklerle yapılmış takıya verilen ad.:MARTİŞOR

Romanya’da tarihi ve coğrafi bir bölge.:TRANSİLVANYA

Romanya’da yaşayan Türk soylu bir halk.:SEKELLER

Romanya’daki Nazi soykırımından kaçan 769 Yahudi sığınmacıyla 1941 yılında İstanbul’a gelen,Türk yetkililer tarafından karaya çıkma izni verilmeyince 70 gün İstanbul açıklarında bekleyen ve bir infilak sonucu batan gemi.:STRUMA

Romanya’nın para birimi.:LEY

Romanya’nın plaka işareti.:RO

Romatizma ağrısı.:YEL

Romatizma hastalıklarını tedavi eden tıp dalı.:ROMATOLOJİ

Romatizma tedavisinde ve her tür ağrıda kullanılan kimyasal bir ilaç.:NORAMİDOPİRİN

Romen rakamında bin.:M

Romen rakamıyla 550. : DL

ROMEN RAKAMLARI: I (1) , V (5) , X (10) , L (50) , C (100) , D (500) , M (1000) .

Rölativite. :İZAFİYET

Röntgenyum elementinin simgesi.:RG

Ruanda ve Brundi’de yaşayan bir halk.:HUTULAR

Ruanda ve Burundi topraklarında yaşayan bir halk.:TUTSİLER

Ruanda’nın başkenti.:KİGALİ

Rubidyum’un simgesi.:RB

Ruble’nin yüzde bir değerinde Rus para birimi.:KOPEK(KAPİK)

Ruh çağırma.:İSPRİTİZMA

Ruh çözümleyici.:PSİKANALİST

Ruh göçü.:TENASÜH

Ruh hastası.:PSİKOPAT

Ruh ve sinir hastalıklarıyla,kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme,teşhis ve tedavi etmeye uğraşan uzmanlık dalı.:PSİKİYATRİ

Ruh.:TİN

Ruhbilim.:PSİKOLOJİ

Ruhla ilgili olan,ruhsal.:PSİŞİK

Ruhlar.:ERVAH

Ruhsal bunaltı.:ANGOR

Ruhsal durum.:HALETİRUHİYE

Ruhsal kökenli oburluk hastalığı.:SİTİYOMANİ

Ruhsati’nin bazı şiirlerinde kullandığı mahlas.:İCADİ

Ruhsati’nin oğlu olup kişisel acılarını dile getirdiği şiirleriyle tanınmış halk şairi.:MİNHACİ

Ruhun maddesel bedenlerle bağlantı kurmasını sağlayan,ince bir maddeden meydana gelen ve ruhu çevreleyen şey.:PERİSPİRİ

Rulet oyununda 1-35 arasındaki tek sayılardan her biri.:EMPER

Rulo biçimine getirilmiş yufka arasına peynir,mercimek,patates gibi katıklar konarak hazırlanan börek.:DOLAMA

Rum asıllı Türk besteci.:ALEKO BACANOS

Rum asıllı Türk besteci.:YORGOBACANOS

Rum ateşi de denilen ve eskiden yelken devrindeki savaşlarda kullanılan söndürülmesi çok zor sıvı yakıt.(Greguvar ateşi).:GREJUVA

Rumen halk edebiyatında hüzünlü bir konuyu dile getiren şarkı.:DOİVA

Rumen ve özellikle Macar halk müziklerinde yaygın olarak kullanılan tek kamışlı nefesli çalgı.:TAROGATO

Rumlara özgü,haşlanmış buğdayla yapılan ve mezarlıkta dağıtılan,aşureye benzer bir tatlı.:KOLİVA

Rus beşleri adı verilen grubun üyesi olup Prens İgor,Orta Asya Steplerinde gibi yapıtlarıyla tanınmış Rus besteci.:BORODİN

Rus çarı Korkunç İvan döneminde,bir muhafız birliğinin yada polis örgütünün üyesine verilen ad.:OPRİÇNİK

Rus dilinde evet.:DA

Rus halk destanı veya rapsodisi.:BİLİNA

Rus halk edebiyatına özgü bir şiir türü.:SKAZ

Rus iç savaşında Bolşeviklere karşı savaşan Beyaz Ordu’nun güney cephesinin komutanlığını yapan ünlü Rus general.:DENİKİN

Rus kentlerinde kremlinin (içkale) dışında yer alan kenar mahallelere verilen ad.:POSAD

Rus komünisti.:BOLŞEVİK

Rus köylü kadınların giydiği kollu veya kolsuz uzun elbise.:SARAFAN

Rus köylü topluluğuna verilen ad. Rusya’da köy işlerini yöneten meclis.:MİR

Rus köylülerinin giydiği koyun postundan yapılmış üstlük.:TULUP

Rus köylüsü.:MUJİK

Rus kukla tiyatrosunun başlıca kişisi.:PETRUŞKA

Rus mutfağına özgü bir çeşit balıklı börek.:KOLEBYAKA

Rus mutfağına özgü bir tür sebze çorbası.:BORÇ

Rus mutfağına özgü,içi et,balık yada lahana ile doldurulmuş küçük börek,poğaça.:PİROŞKİ

Rus mutfağına özgü,yemekten önce bir arada sunulan çeşitli sıcak ya da soğuk yiyecekler,ordövr.:RAKURSKİ

Rus müziğine özgü bir tür akordeon.:BAYAN

Rus müziğine özgü bir tür gayda.:VALİNKA

Rus ordusunun kullandığı Kafkas kılıcı.:ŞAŞKA

Rus parlamentosunun alt kanadına verilen ad. Rusya ikinci meclisi. Çarlık zamanında Rus parlamentosuna verilen ad.:DUMA

Rus romantizminin son temsilcilerinden biri olan ünlü besteci ve piyano virtiözü.:RAHMANİNOV

Rus yapısı,7.62 mm çapında,30 mermi alabilen yuvarlak şarjörlü tüfek.:KALAŞNİKOV

Rus, Beyaz Rus,Ukraynalı,Leh, Sırp, Hırvat,Sloven,Bulgar,Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad.:SLAV

Rus,Leh,Sırp,Hırvat,Bulgar ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ad.:SLAV

Rusların Ayastefanos’taki 1876-1877 savaş anısı olarak diktikleri anıtın yıkılmasını filme alarak ilk Türk filminin çekimini gerçekleştirmiş sinemacımız.:FUAT UZKINAY

Rusların ünlü destanı.:İGOR

Rusya kökenli olup yurdumuzda yaygın olarak yetiştirilen bir buğday cinsi.:BEZOSTAYA

Rusya Müslümanlarını federatif bir sosyalist devlet içinde birleştirmeye yönelik çalışmalarıyla tanınan Tatar düşün ve devlet adamı.:SULTANGALİYEV

Rusya’da 19. yüzyılda, kitlelerin köylüler arasında yürütülecek siyasal propaganda çalışmalarıyla harekete geçirilebileceğini savunan sosyalist hareketin üyelerine verilen ad.:NARODNİKLER

Rusya’da 1917 yılında Bolşeviklerin iktidarı almasına verilen ad.:EKİMDEVRİMİ

Rusya’da 9. yüzyıl başlarında simgeciliğe tepki olarak ortaya çıkan edebiyat akımı.:AKMEİZM

Rusya’da bir göl.:İLMEN

Rusya’da bir ırmak.:LENA

Rusya’da bir ırmak.:PEÇORA

Rusya’da kışın kızak olarak da kullanılan tek atlı,yaylı,üstü kapalı hafif gezi arabası.:BRIÇKA

Rusya’da kıyı ırmağı.:TAZ

Rusya’da ortaya çıkan,judo ve serbest güreş arası bir güreş türü.:SAMBO

Rusya’da özerk bir cumhuriyet.:İNGUŞETYA

Rusya’da soyut sanatın gelişimini önemli ölçüde etkileyen ve ışıncılık da denilen soyut resim akımı.:RAYONİZM

Rusya’da tahılları ölçmede kullanılan ağırlık birimi.:PUD

Rusya’da üç atla çekilen kızak veya araba.:TROYKA

Rusya’da ve İran’da ayrı bir sınıf oluşturan atlı asker.:KAZAK

Rusya’da yaklaşık 15 bin kişinin konuştuğu Aramca lehçesi.:AYSOR

Rusya’da yaşayan ve Mariler de denilen bir halk.:ÇEREMİŞLER

Rusya’da yaşayan ve Udmurtlar da denilen bir halk.:VOTYAKLAR

Rusya’da yaşayan ve Votyaklar da denilen bir halk.:UDMURTLAR

Rusya’da, bir ilçeye karşılık gelen yönetim bölümünü belirten Rusça sözcük.:RAYON

Rusya’da, bir kazaya karşılık gelen yönetim bölümünü belirten Rusça sözcük.:RAYON

Rusya’da,1773-1775 yıllarında,3. Petro olduğunu iddia ederek büyük bir köylü ayaklanması başlatan ünlü Kazak önder.:PUGAÇOV

Rusya’daki Hakas Özerk Cumhuriyetinin başkenti.:ABAKAN

Rusya’daki Hakasya Özerk Cumhuriyetinin başkenti.:ABAKAN

Rusya’daki Kalmukya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti.:ELİSTA

Rusya’daki Komi Özerk Cumhuriyeti’nde bir kent.:İNTA

Rusya’daki Marksist hareketin kurucusu ve uzun yıllar önde gelen sözcüsü olan Marksist kuramcı.:PLEHANOV

Rusya’daki Tatar Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti.:KAZAN

Rusya’nın Avrupa kesiminin doğusunda, geçmişte ortak dinsel şenlikler ve kurban adama törenleri düzenleyen Mari ve Udmurt topluluklarının oturduğu yöre.:MER

Rusya’nın kuzeybatısında yaşayan bir halk.:VEPS

Rusya’nın kuzeyinde yaşayan ve samoyedler de denilen etnik bir topluluk.:NENETSLER

Rusya’nın orta kesiminde özerk bir cumhuriyet.:HAKASYA

Rusya’nın Orta ve Doğu Asya kesimlerinde yaşayan bir Türk boyu.:MİŞERLER

Rusya’nın para birimi.:RUBLE

Rusya’ya özgü bir halk dansı.:BULBA

Rusya’ya bağlı,Japonya sınırındaki ada.:SAHALİN

Rusya’ya özgü bir içki.:KVAS

Rusya’ya özgü bir tür sucuk.:KOLBASA

Rusya’ya özgü,boyanmış tahtadan yapılan ve içine birbirinin eşi ve gittikçe küçülen bir dizi bebek yerleştirilen oyuncak bebek dizisi.:MATRİYOŞKA

Rusya’ya özgü,taze krema ile birlikte yada yahninin yanı sıra sunulan veya yağda pişirilmiş,ayıklanmış karabuğday irmiği. Temizlenmiş arpayı sütle pişirerek yapılan Polonya ve Rus yemeği.:KAŞA

Rusya’yı 1613-1917 yılları arasında yöneten hanedan.:ROMANOV

Rutenyum’un simgesi.:RU

Rutherfordyum elementinin simgesi.:RF

Rübai şiir türüne verilen bir başka ad.:DÜBEYT

Rütbe gösteren şerit.:SIRMA

Rütbeler,dereceler.:MERATİP

Rüyaları inceleyen bilim dalı. Rüya bilim.:ONİROLOJİ

Rüzgar aşındırmasıyla üzerinde oluk,yiv ve çukurlar açılmış yumuşak kayaç yüzey alanı.:YARDANG

Rüzgar hızının ani ve kısa süreli artışı.:RAFAL

Rüzgar korkusu.:ANEMOFOBİ

Rüzgar ve karla karışık yağan yağmur.:ÇIVGIN

Rüzgar veya dalgaların etkisiyle geminin bir sancağa,bir iskeleye yatıp kalkması.:YALPA

Rüzgar, yel, hava, nefes.:BAD

Rüzgar,şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı.:BORAN

Rüzgarın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki ağaç.:PİNEL

Rüzgarın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, yelölçer.:ANEMOMETRE

 

Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:30