Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- S (Saat kadranı... -Süzülmüş)

S (Saat kadranı... -Süzülmüş)

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
S (Saat kadranı... -Süzülmüş)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar

 

Saat kadranı.:MİNE

Saat zincirinin üzerine sarıldığı silindir.:LEKENDE

Saat,kılıç,anahtar vs ucuna takılan zincir.:KÖSTEK

Saat,pusula gibi araçlarda,üzerinde yazı rakam veya başka işaretler bulunan düzlem.:KADRAN

Saatlerden korkma.:KRONOMENTROFOBİ

Saatleri çalıştıran yay.:ZEMBEREK

Saatte binlerce baskı yapabilen bir tür baskı makinesi.:ROTATİF

Sabah namazını ortalık ağarıncaya kadar geciktirme.:İSFAR

Sabahattin Ali tarafından ilk sayısı 25 Kasım 1946’da İstanbul’da çıkarılan, yazarları arasında Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin’in de bulunduğu haftalık mizah gazetesi.:MARKOPAŞA

Sabahla ilgili.:SUPHİ

Saban demirini temizlemeye ve çamurunu düşürmeye yarayan ucu keskin demir değnek.:MUÇİK

Saban demirinin toprakta bıraktığı iz.:ÇİZİ

Saban,pulluk ya da traktörün toprakta açtığı iz.:AKOS (AKOZ)

Sabanın ucundaki demir bölüm.:NAL

Sabetay Sevi sinagogu olarak da bilinen İzmir’deki sinagog.:ŞALOM

Sabır.:ÇIDAM

Sabit fikir,saplantı.:İDEFİKS

Sabit,değişmeyen.:FİKS

Sabretmek.:ÇIDAMAK

Sabunu,atı ve saçı vardır.:ARAP

Sac ekmeği.:SERME

Sac üstünde pişen yufkayı çevirmeye yarayan yassı tahta aygıt.:ATARAÇ

Sac üzerinde pişirilen bir tür ekmek.:BEZDİRME

Sac üzerinde pişirilen ekmeği çevirmeye yarayan tahta araç.:ÖREKEÇ

Sacda pişirilen bir çeşit çörek.Küçük ekmek.:GİLİK

Sacda pişirilen bir tür uzun pide.:LOŞ

Sacda pişirilen bir tür yufka ekmeği.:FETİL

Sacda pişirilmiş kalınca yuvarlak pide.:BAZLAMA

Saç hastalıklarından korkma.:TRİKOPATOFOBİ

Saç için değişik tonlarda boyama.:RÖFLE

Saç kepeği,baş konağı.:DONRA

Saç kıvrımı.:LÜLE

Saç lülesi,zülüf. Süs lalesi.:BÜRÇÜK

Saç örgüsü.:BELİK

Saç örgüsü.:ÖRÜK

Saç sakal kesimi ve bakımı yapan kimse.:BERBER

Saç tutturacağı,kadınların kullandığı (u) şeklinde kemik,bağa,naylon ya da telden yapılmış saç tokası.:FİRKETE

Saç,kıl,tüy gibi deri türevlerinde bulunan koyu renkli pigment.:MELANİN

Saçak bulut.:SİRRUS

Saçı ağarmamış yaşlı kimse.:KARAKOCA

Saçı olmayan,kel,aptal.:KELEŞ

Saçı parlatmak ve yatırmak için kullanılan güzel kokulu bir madde.:BRİYANTİN

Saçın küçük tutamlar biçiminde değişik renklerde boyanmış durumu.:MEÇ

Saçların tutamlara ayrılarak ip gibi örülmesiyle yapılan saç modeli.:RASTA

Saçların tümünü yada bir bölümünü tepede toplayarak yapılan yüksekçe topuz.:GUGURUK

Saçma atan av tüfeği.:KAVAL

Saçma sapan söz.:YAVE

Saçma sapan,boş,anlamsız söz.:ZIRVA

Saçma,değersiz,önemsiz,uydurma.:PESTENKERANİ

Saçma,saçma söz,zevzeklik.:HERZE

Saçma.:ABSÜRD (ABSÜRT)

Saçmalama.:HEZEYAN

Saçmalık derecesindeki sevilme kuruntusu.:ERETOMANİ

Sadaka verme.:TASADDUK

Sadık dost.:HALİL

Sadık köle.:KAMBER

Sadist.:ELEZER

Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa ile Rumeli ve Anadolu ayanı arasında 1808’de imzalanan ve Osmanlı padişahının mutlak egemenliğini sınırlayan sözleşme.:SENEDİ İTTİFAK

Sadrazamların veya devlet görevlilerinin padişaha verdikleri armağan.:RİKABİYE

Sadrazamlık göreviyle yükümlü olmayan ve Osmanlı ordusunun komutanlığını yapan vezirin unvanı.:SERASKER

Saf yünden yada pamuk,sentetik ve yapay elyafın karışımından elde edilen sert tutumlu kumaş.:DRA

Saf,katışıksız.:PÜR

Safhalar,evreler.:SAFAHAT

Safra.Karaciğerin salgıladığı acı su.:ÖD

Safran,amber ve misk karıştırılarak yapılan güzel bir koku.Eskiden beyaz sandal, sümbül kökü,kırmızı gül,turunç ve iğde çiçekleri gibi kokulu maddelerin miskle karıştırılıp dövülmesinden yapılan güzel koku.:ABİR

Safrana benzeyen,safran renginde.:ZAFERANİ

Safranbolu,Zonguldak yöresine özgü bir halk oyunu.:AMANİ

Safranbolu’da Zaman, Urartu’nun İki Mevsimi, Kula’da Üç Gün gibi belgesel filmleriyle tanınmış yönetmenimiz.:SÜHAARIN

Safranı andıran,boyalı bir madde çıkarılan zencefilgillerden bir bitki. Mutfakta kullanılan yiyecek boyası. Hint safranı.:ZERDEÇAL

Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesi.:ZERDE

Safrayı bağırsağa veren kanalın adı.:KOLEDOK

Sagu,ağıt,içli şiir.:MERSİYE

Sagu’da denilen ve kimi hurma ağaçlarının özünden çıkarılan nişastalı bir maddeye verilen ad.:HİNTİRMİĞİ

Sağaltım,tedavi.:TERAPİ

Sağanak,şiddetli yağmur.:BOĞANAK

Sağduyu.:AKLISELİM

Sağılan ayvanların süt torbası.:EN

Sağır ve dilsiz.:AHRAZ

Sağlam ve gürbüz kimse.:OĞUZ

Sağlam ve sert taş.:ÇİNKE

Sağlam,dayanıklı.:RASİN

Sağlam,düzgün,derli toplu.Ele geçirilmiş,zapt edilmiş.Deftere yazılmış.:MAZBUT

Sağlam,kuvvetli. Sert, katı.:BERK

Sağlam,kuvvetli.:EKİDE

Sağlam.:MUHKEM

Sağlama,toplama,hazırlık anlamında yerel sözcük.:DEREMET

Sağlamlaştırılmış.:MÜEKKEDE

Sağlamlaştırılmış.:MÜSTAHKEM

Sağlamlaştırma.:TAHKİM

Sağlamlaştırmak.:BERKİTMEK

Sağlamlığını artırmak için bir şeyin çevresine geçirilen ağaç veya maden bağ.Genel olarak,iki dikme arasındaki yatay ahşap parça.:KUŞAK

Sağlık servisince denetlenen bir gemiye verilen karaya giriş-çıkış izni belgesi.:PRATİKA

Sağlıklı beslenme saplantısı.:ORTOREKSİ

Sahabeler.Muhammed Peygambere Mekke’de uyanlar (Muhacirin) ve O’nu Medine’ye çağıranlar (Ensar).:ASHAB

Sahip çıkanlar,tutanlar. Hz Muhammed’in meclisinde bulunan kimseler.:SAHABE

Sahip çıkma,koruma.:ZİMMET

Sahip,malik, iye.:IS

Sahnelediği öncü oyunlarla Türk tiyatrosunda önemli bir yeri olan tiyatro adamımız.(1934-1967).:ASAFÇİYİLTEPE

Sahte aydın.:ENTEL

Sahte,düzmece,yapmacıklı.:CALİ

Sahte,düzmece.:NAYLON

Saka kuşu.:KUBAN

Saka Türklerinin ünlü destanı.:ŞU

Sakağı da denilen ve özellikle atlarda görülen ölümcül bir hayvan hastalığı.:RUAM

Sakağı hastalığına tutulmuş at.:MANKAFA

Sakal. :LİHYE

Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar,altı geniş,deriden yapılmış kap,su kabı,matara.:KIRBA

Sakarca da denilen ve yurdumuzun sulak alanlarında yaşayan bir kuş.:KARAMEKE

Sakarya Irmağı üzerinde kurulu bir baraj ve hidroelektrik santralı.:SARIYAR

Sakarya ırmağının önemli bir kolu olan Ankara’da birçay.:KİRMİR

Sakarya iline özgü bir tür köfte.:ISLAMA

Sakarya iline özgü bir tür tatlı.:ÜRE

Sakarya iline özgü,erik ya da nar ekşili yağda yumurta yemeği.:ERBO

Sakarya iline özgü,püre haline getirilmiş barbunya fasulyesiyle yapılan bir yemek.:GEŞİVUTE

Sakarya ilinin taraklı ilçesinde bir kanyon ve mağara.:KAYABOĞAZI

Sakarya Meydan Savaşında Başkumandanlık Karargahının kurulduğu Polatlı ilçesine bağlı köy.:ALAGÖZ(ELAGÖZ)

Sakarya ovasının diğer adı.:AKOVA

Sakarya yöresine özgü ısırganlı börek.:LAKNUR

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir kaplıca.:KUZULUK

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir yayla.:ACELLE

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bir göl.:AKGÖL

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir yayla.:SOĞUCAK

Sakat kimse.:SÖKEL

Sakat,kötürüm,hasta. Akılsız,aptal.:AHNIT

Sakatlık,bozukluk.:FESAT

Sakatlıklar.:İLEL

Sakınma,çekinme,korunma.:HAZER

Sakınma.:İÇTİNAP

Sakınmadan,çekinmeden söylemek,konuşmak.:DOBRADOBRA

Sakız kıvamını artırmak için katılan,kauçuk cinsinden bir madde.:GICIR

Sakız rakısı. Sakızla tatlandırılmış rakı.:MASTİKA

Sakızlı bir tür dikenli çalı.:SİNCAN

Saklambaç oyunu.:EBEKAÇ

Saklambaç oyununda sayı.:CUZ

Saklanma,kaybolma.:SIVIŞMA

Saklanmış,gizli,sır,saklanan şey.:NİHAN

Saklanmış,korunan,saklı.:MAHFUZ

Salah Birsel’in bir şiir kitabı.:ASES

Salah Birsel’in bir şiir kitabı.:VARDUMAN

Salamuraya yatırılmış yiyecekler için kullanılan sözcük.:MARİNE

Salatası ve ruleti ünlüdür.:RUS

Salatası ve yemeği yapılan bir ot.:KOPURCUK

Salça,tuz,su,bulgur ve kıymanın yoğrularak küçük köfteler haline getirilmesi ve bu malzemenin et suyu ve nohut ile pişirilmesiyle hazırlanan yemek.:ANALIKIZLI

Saldırgan.:AGRESİF

Saldırgan.:MÜTECAVİZ

Salep bitkisi.:ASILMIŞ AD

Salepgillerden,bataklık yerlerde yetişen bir bitki.:DANAKIRAN OTU

Salgı oluşturan organ.:BEZ

Salgın bulaşıcı hastalık.:EPİDEMİ

Salisilik asidin tuzu.:SALİSİLAT

Salkım durumunda kırmızı ya da turuncu renkte çiçekler açan ve süs bitkisi olarak kullanılan otsu bir bitki.:İSOLOMA

Salkımsöğüt. Baklagillerden,sıcak iklimlerde bir çok çeşitleri yetişen ve zamk,boya gibi maddelerinden yararlanılan bir ağaç.Salkım ağacı.:AKASYA

Salvador’un uluslar arası kodu.:SLV

Saman taşımak için arabalara konulan ince dallardan örülmüş büyük sepet veya çit. Küçük sepet, sele.:ÇİTEN

Saman taşımaya yarayan büyük sepet.:ÇATAN

Samanından ayrılmamış arpa, buğday yığınları.:NAMLI

Samanla karışık tahıl.:MALAMA

Samanlık,odunluk,hayvan yemi deposu veya ahır.:MEREK

Samanyolu galaksisine en yakın galaksi.:ANDROMEDA

Samanyolu.:HACIYOLU (HACILARYOLU)

Samanyolu.Saman uğrusu.:KEHKEŞAN

Samaryumun simgesi.:SM

Sambaya benzer,Haiti kökenli bir dans.:MERENGE

Samilerin fırtına ve yağmur tanrısı.:ADAD

Samimi.:HULUSİ

Samit de denilen ve sözsüz oynanan köy seyirlik oyunlarının genel adı.:LAL

Samsun ilinde arkeolojik bir buluntu yeri.:AKALAN

Samsun ilinde bir kaplıca.:HAMAMAYAĞI

Samsun ilinde önemli bir kuş alanı olan göl.:ÇERNEK

Samsun kentinin antik dönemlerdeki adı.:AMİSOS

Samsun yöresinde büyükbaş hayvanların güçlerinin yarıştırıldığı ve hayvan severlerin karşı çıktığı geleneksel şenlik.:ÖNDÜL

Samsun yöresinde yemeği yapılan bir ot.:YOLAGELEN

Samsun yöresinde yemeği yapılan yabani bir bitki.:LORGON

Samsun yöresine özgü kuşbaşı et ve bulgurla yapılan bir yemek.:TOPALAN

Samsun yöresine özgü,süt ve kuru incirle yapılan,dondurmaya benzer bir tatlı.:TELEME

Samsun yöresine özgü,tavuk eti ve mısır unuyla yapılan bir yemek.(Çerkez tavuğu):LEPSİ

Samsun’da Ladik Gölü kıyısında bir kale.:İKİZARİ

Samsun’un bir ilçesi.:LADİK

Samsun’un Ladik ilçesinde bir kaplıca.:HIRLAS

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ortaya çıkarılan Hititlerin kutsal kenti.:NERİK

Samsun’un Vezirköprü ilçesine özgü,kaz etinin suyuna un,nohut,fasulye katılarak hazırlanan bir çorba.:HALUŞKA

San Marino’nun plaka işareti.:RSM

Sanal.:FARAZİ

Sanat eserlerinde insan ruhunun mahrem ve gizli sırlarını içtenlikle anlatma eğilimi,içtenlik.20. asır başlarında ev içi sahneleri canlandıran ve ev yaşamını konu alan resim tarzına verilen ad .:ENTİMİZM

Sanat eserlerinin yüzeyini desen ve motiflerle süsleme.:BEZEME

Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı,halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı.:MÜZE

Sanat ve bilim yapıtlarının sergilendiği yer.:MÜZE

Sanat ve edebiyat alanında doğallıktan ve yalınlıktan yoksunluk.:MANİYERİZM

Sanat ve kültür alanlarında gerileyiş,çöküş içinde olan.:DEKADAN

Sanatçıları ve bilim adamlarını koruyan,her yönden onlara destek olan varlıklı kimse.:MESEN

Sanatta bir anlayış,tutum ya da üslubun belirli bir yöre,yer ya da bölgeye özgü olmasını amaçlayan yönelim.:REJYONALİZM

Sanatta çığır,tür,tarz.Avrupa resim sanatında günlük yaşamı,ev yaşamını,festivalleri yada içki sahnelerini betimleyen yapıtlara verilen ad.:JANR

Sanayi atıkları deposu.:DEPONİ

Sanayi Nefise Mektebinin ilk mezunlarından olup özellikle İstanbul’un çeşitli mekanlarını konu alan tablolarıyla tanınmış ressamımız.:OSMANASAFBORA

Sanayi üretiminin ya hemen hemen hiç olmadığı,ya da sınırlı bir ölçüde gelişmiş olduğu az gelişmiş ülkeler.:ÜÇÜNCÜ DÜNYA

Sanayi ve tarımda kullanılan, istenilen yere çekilebilen, patlamalı motor ya da buhar makinesi.:LOKOMOBİL

Sanayi, endüstri.:URAN

Sanayi,ekonomi ve devlet yönetiminin politikacılar değil, uzmanlar, teknisyenler ve uygulayımcılar tarafından yönetilmesine dayanan sistem.:TEKNOKRASİ

Sanayide elektrik yalıtkanı,kalıplama ve döküm malzemesi,yapıştırıcı,renkli ve pişirilmiş emaye kaplama malzemesi gibi pek çok uygulama alanı olan yapay genel formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine.:BAKALİT

Sanayide kullanılan kimi bitkilerin (kahve,kakao,kauçuk gibi) geniş ölçüde yetiştirildiği işletme.:PLANTASYON

Sanayide ve evlerde çeşitli amaçlarla kullanılan sulu etil alkol çözeltilerinin ticari adı.:İSPİRTO

Sanayileşmemiş bir toplumda,bir kabile içinde iki yada daha çok sayıda klanın birleşmesinden ya da akraba gruplarının bir araya gelmesiyle oluşan grup.:FRATRİ

Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağı alma.Yelken indirme.:ARİA (ARİYA)

Sancağı,yelkeni ya da sereni direkten aşağı alma.:ARİYA

Sancı,ateş ve öksürükle beliren,tehlikeli bir akciğer iltihabı.:ZATÜRREE

Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek.:BOYNA (BOYANA)

Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad.:MATAFORA

Sandalye arkalıklarının duvarı zedelememesi için duvar yüzüne,arkalık yüksekliğinde boydan boya yerleştirilen ensiz ahşap,plastik parça.:SANDALYELİK

Sanı.:ZAN

Saniyede 300.000 km olan kozmik ışık eğrilmesi.:IŞIK HIZI

Saniyede bir jüllük iş yapan motorun güç birimi.:VAT

Sanma,zannetme.:ZEHAP

Sanrı,halüsinasyon.:BİRSAM

Sansargillerden,kürkü çok beğenilen bir memeli türü,vizon.:MİNK

Sansargillerden,kürkü çok beğenilen memeli bir hayvan.:VİZON

Sansargillerden,pis kokulu,memeli bir hayvan.:PORSUK

Santim,gram,saniye sözcüklerinin kısaltılmasından oluşan uluslar arası fizik birimleri sistemi.:CGS

Sap ve kökünde bol tanen bulunan çok yıllık bir bitki.:KURTPENÇESİ

Sap,kök yada dallarda bulunan yedek besin taşıyan şişkinlik.:YUMRU

Sapaklık, aykırılık.:ANOMALİ

Sapanca Gölü’nün eski adı.:AYAN

Sapı siyah ve çatallı bir tür bıçak.:KARAKULAK

Sapı,çiçek,yaprak ve başakları emerek yada yiyerek ekin hastalığına yol açan,vücudu kalkana benzeyen zararlı bir böcek.:KIMIL

Sapınç,sapkınlık,doğru yoldan ayrılmak.:DALALET

Saplantı.:FİKRİSABİT

Saplantıların çoğunun kökünde bulunan akıl ve ruh zayıflığı.:PSİKASTENİ

Saplantılı,takıntılı davranışlar.:OBSESİFKOMPALSİFBOZUKLUK

Sapları ve yeşil çiçek tomurcukları sebze olarak yenen karnabahar ailesinden yeşil bir bitki.:BROKOLİ

Saplı,yuvarlak bıçaklı hamur kesicisi. Pastacıların,terzilerin kullandığı dişli,küçük demir çark.:RULET

Sapma.:İNHİRAF

Sara hastalığı.:TUTARIK(TUTARAK)(TUTARGA)

Sara hastalığı.:YİLBİK

Sara nöbeti belirtisi.:AURA

Sara ve isteri gibi kimi hastalıklara halk arasında verilen ad.:PERİCİK

Sararmış,solgun,sarı.:ZERD

Saray ve konaklarda kadınlara ayrılan bölüm.:HAREM

Saray.:DARÜSSAADE

Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer.Osmanlı sarayında padişahın günlük yaşamını sürdürdüğü iç bölüme verilen ad.:ENDERUN

Saraylarda hizmet gören hadım ağalarının bir bölümüne verilen ad.:AKAĞA

Sardunya adasının kuzeybatı kıyısında İtalya’ya ait bir ada.:ASİNARA

Sarhoş olmak.:ESRİMEK


Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:32