Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- Ş (Şafak vakti... -Şüphesiz...)

Ş (Şafak vakti... -Şüphesiz...)

e-Posta Yazdır PDF

 

Şafak vakti sevgililerin birbirinden ayrılışını konu alan eski bir Fransız şarkı türü.:ALBA

Şah İsmail’in şiirlerinde kullandığı mahlas.:HATAYİ

Şahıslar,kişiler.:EŞHAS

Şahin,atmaca gibi yırtıcı kuşlara verilen ad.:DELİCE

Şair Özdemir Asaf’ın soyadı(Asaf Özdemir Arun).:ARUN

Şairlerin takma adı.:MAHLAS

Şaka yollu söylenen bir azarlama sözü.:GİDİ

Şakaklardan sarkan saç lülesi. Sevgilinin saçı.:ZÜLÜF

Şakaklardan sarkan saç.:PÜRÇEK

Şal taklidi,şala benzeyen yünlü kumaşlara verilen ad.:ŞALAKİ

Şalgam,kabak,havuç,salatalık,turp gibi çiğ sebzelerle yapılan bir tür salata.:KURİDETE

Şalgamdan elde edilen ve büyümeyi hızlandıran bitki hormonu.:BRAZİN

Şalvar ve iç donunun büzgüsü içinden geçen bel ağı.:UÇKUR

Şalvarın üstüne giyilen ve önde iki uzun parçası olan giysi.Önü açık,yanları yırtmaçlı kadın elbisesi.:ÜÇETEK

Şam kumaşından veya beyaz ipek-pamuk karışımı kumaştan yapılan,etekleri dizden aşağıda,önü yırtmaçlı,yakasız üstlük.Din adamları ve yeniçeriler giyerdi.:CÜBBE

Şam’ın eski adı.:DİMAŞK

Şamanist Türklerde kutsal sayılan dağın,ırmağın,pınarın,ağacın sahibi olduğuna inanılan ruhlara verilen ad.:İZİ

Şamanizm’de kutsal sayılan taş yığınları.:OVOO

Şamanizm’in din adamlarına verilen ad.:KAM

Şamanların ayin sırasında ruhları çağırmak için çaldıkları davul.:TÜNGÜR

Şamdan.:ÇIRAKMAN

Şampiyon.Kahraman.Güçlü kimse.:BÖKE

Şan ve şeref sahibi olan kimse.:MACİT

Şan,şeref,asalet.:NEBAHAT

Şanlıurfa ilinde neolitik döneme ait bir kazı alanı.Diğer adı Göbeklitepe.:HAMZANTEPE

Şanlıurfa kentinde,balıkları kutsal sayılan küçük bir göl.:AYNZELİHA

Şanlıurfa kentinin eski adlarından biri.:RUHA

Şanlıurfa yöresinde kardeş anlamında kullanılan sözcük.:ÇEKO

Şanlıurfa yöresine özgü bir halk oyunu.:SOSEH

Şanlıurfa yöresine özgü,bulgur ve kıymayla yapılan bir tür köfte.:MASLUKA

Şanlıurfa yöresine özgü,dürüm gibi sarılmış yufka arasına ceviz doldurularak yapılan bir tür hamur tatlısı.:ŞILLIK

Şanlıurfa’da dünyanın en eski tapınma merkezlerinden biri olan ünlü höyük.:GÖBEKLİTEPE

Şanlıurfa’nın bilinen en eski adı.:EDESSA

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde ve Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan ve soyu tükenme tehlikesi gösteren, uzun gagalı bir kuş.:KELAYNAK

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde ünlü bir höyük.:LİDAR

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde,Roma-Bizans dönemine ait ünlü antik kent.:ŞUAYİP

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde antik bir yerleşim merkezi.:NEVALİÇORİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kayak merkezi olan bir dağ.:KARACADAĞ

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda bir dağ geçidi.:ARAT

Şans, talih,kısmet,yazgı.:BAHT

Şap hastalığına verilen bir başka ad.:TABAK

Şapka.:KAPELA

Şapkasının altında ışınsı levhacıklar,sapının üst kısmında bir yaka ve dip kısmında bir etek bulunan ormanlarda oldukça yaygın bir mantar türü.:AMANİTA

Şarabı bulan masal hükümdarı.:CEM

Şarabı tadarak kalitesini belirleyen kimse. Şarap tadıcısı.:DEGÜSTATÖR

Şarabın damıtılmasından geride kalan atık.:YİNAS

Şarabın dinlendirilmesi,mayalanması ve saklanması için kullanılan genellikle ağaçtan yapılmış büyük kap.:KÜV

Şarabın güzel kokusu,rayihası.:BUKE

Şarap mahzeni.:KAV

Şarap rengi.:ŞARABİ

Şarap tortusu.:KIRIMTARTAR

Şarap.:BADE

Şarap.:BOR

Şarap.:ÇAKIR

Şarapları inceleyen bilim dalı.:ÖNOLOJİ

Şarapları tanımak ve tatmak amacıyla yapılan turizm etkinliği.:ENOTURİZM

Şaraplık bir siyah üzüm cinsi.:ŞOTA

Şarbon hastalığına verilen bir başka ad.:ANTRAKS

Şarbon.:KARAYANIK

Şarkı söyleme.:TEGANNİ

Şarkı söyleyen kimse,şarkıcı.:MUGANNİ

Şarkı türünde ve piyano için hazırlanmış,genellikle kıtalar biçiminde beste.:ROMANS

Şarkı ve sözün birbirini izlediği,İspanya’ya özgü müzik ve tiyatro gösterisi. İspanya kökenli müzikli kısa oyun.:ZARZUELA

Şarkı,dans,hokkabazlık,temsil gibi aralarında ilişki bulunmayan farklı oyunlardan oluşan gösteri.:VARYETE

Şarkı,türkü,köçekçe gibi küçük güfteli bestelerde,güftenin iki kıtası arasına,başına,sonuna da gelebilen,sözsüz çalınan parça.:ARANAĞME

Şarkı,türkü.:CEN

Şarkıcı,şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse.:HANENDE

Şarkılı kilise duası için bestelenmiş müzik parçası.Katolik kilisesinde İsa’nın çarmıha gerilerek kurban edilmesini “son yemek’”in ekmeği ve şarabıyla anmayı amaçlayan temel dinsel tören.Ayin müziği.:MİSSA

Şarkının sert bir biçimde vurgulandığı disko müzik üslubu.:RAP

Şarkıyı güzelleştirmek amacıyla yapılan süslemelere ve bu süslemeleri icra edebilen sanatçıya verilen ad.:KOLORATUR

Şarlo rolünü yaratan ünlü oyuncu ve yönetmen.:CHARLİECHAPLİN

Şartlar, içinde bulunulan koşullar. Bir kimsenin dış görünüşünün özellikleri.:ŞERAİT

Şaşılacak kadar çirkin olan şey.:UCUBE

Şaşılacak kadar çirkin olan şey.:UCUBE

Şaşkın,nerede olduğunu bilmeyen,zaman algısı kaybolmuş bir insanın durumu.:KONFÜZYON

Şaşma.:TAACCÜP

Şef sopasının diğer adı.:BATON

Şeftali,kayısı gibi meyvelerin çekirdeklerinin sert kabuğu.:KUKUÇ

Şehirden küçük,köyden büyük yerleşim yeri.:KASABA

Şehirle ilgili.:BELEDİ

Şehirler arası yolların iki tarafında yayaların yürümesine ve taşıtların trafiği aksatmadan durabilmesine yarayan çakıl yada toprak yol.:BANKET

Şehit düşülen veya şehidin gömüldüğü yer.:MEŞHET

Şehitler.:ŞÜHEDA

Şehrin içinde ıssız yolda ölümle korkutarak yapılan soygunculuk.:KARMANYOLA

Şehvaniyet.Cinsel aşk isteği.:EROTİZM

Şehzadenin hükümdar olarak tahta çıkması.:CÜLÜS

Şeker hastalarının şeker yerine kullandığı,maden kömürü katranından elde edilen beyaz bir toz.:SAKARİN

Şeker hastalığı.:DİYABET

Şeker kamışı veya şeker pancarından elde edilen bir tür şeker.:SAKAROZ

Şeker kamışı.:NAL

Şeker kamışından elde edilen sert bir içki.:KALİTEA

Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun,melas ve artıkların mayalandırılarak kurutulmasıyla elde edilen alkollü sert içki.:ROM

Şeker karıştırılarak pişirilmiş meyve ezmesi.:MARMELAT

Şeker üretiminde,billurlaşan şeker alındıktan sonra kalan şekerli posa.:MELAS

Şeker ve nişasta şurubu ile hazırlanan ve içine süt,yağlı maddeler ve aroma katılarak yapılan bonbon.:KARAMELA

Şekerci boyası.:AMERİKAN ÜZÜMÜ

Şekerden yedi bin kat daha tatlandırıcı olan,beyaz kristal görünümlü bir madde.:NEOTAMA

Şekerin ısıtılmasıyla elde edilen,kimi tatlılara koku ve tat vermekte kullanılan bir madde. Ateşte eritilerek rengi kahverengiye dönüştürülmüş şeker.:KARAMEL

Şekerleme haline gelmiş beyaz krema.:FONDAN

Şekersiz kahve.Sade.:YALIN

Şekil bozukluğu.:DEFORMASYON

Şellak da denilen ve cilacılıkta kullanılan hayvansal kökenli reçine. Mobilya cilalamakta kullanılan bir zamk türü.:GOMALAK

Şemsiye halinde toplu çiçekleri olan güzel bir süs bitkisi.Anayurdu Güney Afrika olan soğanlı güzel bir süs bitkisi.:NERİNE

Şemsiye, güneşlik.:GÜNCEK

Şen dul operetiyle ünlü Macar besteci.:FRANZLEHAR

Şen,güler yüzlü.:HURREM

Şen,neşeli.:ŞAKRAK

Şen,rahat.:ABAD (ABAT)

Şen,şakacı ve güldürücü kimse.:ŞAKLABAN

Şenlendirme.:TENŞİT

Şeref duyma.:TEŞERRÜF

Şereflendirilmiş.:MÜŞERREF

Şerefli kimse.:AGAR

Şeriat kurallarına uydurulmuş sözde faizsiz bir tür bono.:SUKUK

Şerit perde.Bir tür pencere kapama düzeni.:JALUZİ

Şevketibostan da denilen ve yaprakları sebze olarak kullanılan otsu bir bitki.:AKKIZOTU

Şevkle,neşe ile ilgili olan.:ŞEVKİ

Şeyh Abdülkadir Geylani tarafından on birinci yüzyılda kurulan bir tarikat.:KADİRİLİK

Şeyh Bedrettin’in Tanrı,evren ve insan hakkındaki görüşlerini içeren ünlü yapıtı.:VARİDAT

Şeyh Muhammed Bahaüddin Nakşibend’in kurduğu,gizli ibadete dayanan bir tarikat.:NAKŞİBENDİLİK

Şeyhi’nin özenti içindeki bir eşeği konu alan ünlü mesnevisi.:HARNAME

Şeyhler.:MEŞAYİH

Şeyhülislamlık makamı.:MEŞİHAT

Şeytan Çelmesi, Buruk Ezgi, Bildirim gibi oyunları dilimize de çevrilmiş, 1989’da Cumhurbaşkanı seçilmiş Çek oyun yazarı ve devlet adamı.:VACLAVHAVEL

Şeytan korkusu.:SATANOFOBİ

Şeytani,ifritçe niyet,kötü düşünce.:AFARET

Şımarık,kendini bilmez,alık anlamında yerel bir sözcük.:AVDUK

Şırası alınmış üzüm posası.:ŞİF

Şırnak ilinde bir kaplıca.:BESTEMEREMİ

Şırnak’a özgü beyzbola benzeyen bir spor.:GOHŞEKİ

Şiddetini kaybetmek,zayıflamak.:ENEZİMEK

Şiddetli acı ve sıkıntı. Azap.:EZİNÇ

Şiddetli belirtilerle başlayıp kısa sürede ağırlaşan hastalıklar için kullanılan sözcük.Kronik.:AKUT

Şiddetli ishal ve kusmalarla kendini gösteren,çok bulaşıcı,salgın ve öldürücü bir hastalık.:KOLERA

Şiddetli karın ağrısı.:BURU.

Şiddetli omuz,sırt ağrısı.:KULUNÇ

Şifa bulma.:ONMA

Şifalı kaynak sularıyla yada çamurla tedaviyi amaçlayan kuruluşlara verilen ad.:SPA

Şifalı sulardan yararlanma etkinliği.:TERMALİZM

Şifre ya da parola.:PASSWORD

Şifre.:KOD

Şii Mezhebinin bir kolu ve bu koldan olanların inancı.:RAFIZİLİK

Şiilerde hoca,imam.:AHUND

Şiilerin Kerbela olayıyla ilgili olarak genellikle muharrem ayında düzenledikleri seyirlik oyun.:TAZİYE

Şiiliğin dört büyük mezhebinden biri.:EMAMİLİK

Şiilik mezhebinin Suriye’de yaygın olan bir kolu.:ENSARİYE

Şiir kitapları açılarak bakılan eski bir falcılık yöntemi.:TEFEÜL

Şiir okuyan,şiir yazan kimse.:NAŞİD

Şiir üzerine düşüncelerin ve teorilerin bütünü.:POETİKA

Şiir,koşuk.:MANZUME

Şiir.:POEM

Şiirde bir uyaktan sonra yinelenen aynı anlamdaki sözcük yada eklere verilen ad.:REDİF

Şiirde iki ya da daha çok dizeden oluşan birim.:KITA

Şiirde yapılan uyak hatası.:İKVA

Şiirde,bir dizede tamamlanmayan tümcenin öteki dizelerde sürdürülmesi.:ULANTI

Şiirleri bugüne kalmış,adı bilinen en eski Türk şairi.:APRINÇÖRTİGİN

Şikayet eden.:MÜTEŞEKKİ

Şili plakası.:RCH

Şili,Arjantin ve Peru’ya özgü bir halk dansı.:MARİNERA

Şili’de bir ırmak.:BİOBİO

Şili’nin başkenti.:SANTİAGO

Şili’nin kuzeyindeki çöl bölgesi.:ATACAMA

Şili’ye özgü,içine küçük taşlar yada tohumlar konulan,35-45 cm çapında,küçük konik davul.:KULTRUN

Şili-Bolivya sınırında bir yanardağ.:LİCANCABUR

Şilte yüzü ya da gömlek yapımında kullanılan pamuklu bir kumaş.:DİRİL

Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan yaylı kerevet.:SOMYA

Şimşek.:BERK

Şişe kapağı.:KAPSÜL

Şişe sarılarak korda kızartılan,kekikli kuzu bağırsağı.:KOKOREÇ

Şişeden yapılan gaz lambası.:FARFAR

Şişenin ağzındaki mantarın şarapta oluşturduğu olumsuz koku.:BUŞONE

Şişkin,gösterişe meraklı.:OFLAZ

Şişman ve kısa boylu kimse.:DOBİ

Şişman, semiz.:SEMEN

Şişman,yuvarlak.:GÖBELEK

Şişmanca, kısa boylu, yapılı.:TIKNAZ

Şişmanken zayıflamak.:SÖLPÜMEK

Şişmanlama korkusu.:OBEZEFOBİ

Şişmanlamak yada kilo almaktan korkma biçiminde ortaya çıkan aşırı iştahsızlık. İştahın kısmen ya da tamamen kaybolması. İncelik hastalığı. Kişilerin isteyerek kendilerini aç bırakması.:ANOREKSİ (ANOREKSİA)

Şnaps da denilen İskandinav ülkelerinin ulusal içkisi.:AKVAVİT

Şom ağızlı, kara haberci. Birinin ölümünü haber veren.:NAİ

Şöhret,ün,lakap.:ANGI

Şöhret.:AD

Şuale hamuru ile yapılan,içine dondurma konup üzerine çikolata dökülerek etrafına şanti sıkılan Fransız tatlısı. Ekler’ e benzer bir tür pasta.:PROFİTEROL

Şufa. :ÖNALIM

Şuşi gibi çiğ balıkla yapılan bir Japon yemeği.:ŞAŞİMİ

Şükreden.:HAMİD

Şükreden.:ŞAKİR

Şüphe,kuruntu.:VESVESE

Şüphe.:ŞEK

Şüpheli, kuşkulu. Kesin olmayan.:MEŞKUK

Şüphesiz,elbette anlamında bir sözcük. Mutlaka.:LACEREM

 

Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:32