Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

U (Ucu yanık... -Uzunluk...)

e-Posta Yazdır PDF

 

Ucu yanık odun.:EKSE (EKSİ)

Ucu ateşli odun parçası.:FAYRAP

Ucu demirli,uzun cirit değneği.:CİRDAVAL

Ucu eğri ve sivri,kabzalı,kesici silah.:HANÇER

Ucu kılıçlı baston.(16. Ve 17. Yüzyıllarda kullanıldı).:BRANDESTOC

Ucu sivri demirli kısa övendire.:MİSİSTİRA

Ucu sivri kürek.:BEL

Ucu sivri ve demirli,sert ağaçtan,sapı uzun silah.Uzun mızrak.:KARGI

Ucu sivri veya keskin olmayan.:KÜT

Ucubeleri inceleyen bilim.Doğuştan gelen bozukluklar ya da kusurlar için kullanılan bir terim.:TERATOLOJİ

Ucuna iğne takılı naylon tellerden veya at kuyruğu kılından yapılmış balık tutma aracı. Mantara bağlı misinaya verilen ad.:OLTA

Ucundaki lüle içine tütün konulan ve yakılarak dumanı çekilen tütün içme aracı.:PİPO

Ucuzluk.:ERZANİ

Uç, tepe, zirve.:APEKS

Uçak.:TAYYARE

Uçaklarda pilot kabini,pilot köşkü.:KOKPİT

Uçaklarda pilotların konuşmalarını ve kuleden gelen mesajları alıp saklayan araç. Uçuş esnasında uçakta belirli verileri kaydetmeye yarayan cihaz.:KARAKUTU

Uçaklardaki aletli iniş sisteminin kısa yazılışı.:İLS

Uçakların yolcu indirip bindirdikleri pist.:APRON

Uçan avı bir noktaya çekmek için kullanılan içi doldurulmuş kuş.:PADALYA

Uçan kuşların en irisi olan bir tür akbaba.:KONDOR

Uçan,uçucu .:TAİR

Uçarı,yeleme.:HAVAİ

Uçları dışa doğru kıvrılmış saç modeli.:KARAVEL

Uçlarına bir çubuk bağlanmış iki düşey ipten oluşan bir jimnastik aracı.:TRAPEZ

Uçmayı başaran ve 17. Asırda yaşayan Türk.:LAGARİHASANÇELEBİ

Uçmuş,solmuş.:PERİDE

Uçucu.:TAYYAR

Uçuk sarı renkte,yağ kıvamında,güçlü patlayıcı özelliği olan bir madde.:NİTROGLİSERİN

Uçuk.:HERPES

Uçurma,uçmasına neden olma.:İTARE

Uçurum. Yarık, gedik.Dik yamaç.:YAR

Uçurum.:KALAR

Uçuş korkusu.:AVİOFOBİ

Uçuşu olmayan uçakların bekleme alanları.:APRON

Ufak ateş tanesi.:CENGE

Ufak bahçe çapası.:TİRPİTİL

Ufak çocuk. BIZDIK:

Ufak deniz araçları ile filika ve kiklerin sahile çekilmesi için omurgaları altına konulan yuvarlak kütükler.:FELEK

Ufak doğranmış sebzelerin kuşbaşı et ya da kıymayla pişirilmesiyle yapılan yemek.:MUSAKKA

Ufak kulaklı keçi ya da koyun.:DOĞU

Ufak sıyrık.:ÇİZİNTİ

Ufak tefek ve kısa boylu.:BÜCÜR

Ufak tefek,eğri büğrü örneklerinde olduğu gibi,anlatımı güçlendirmek için sesçe benzer sözcüklerin üst üste kullanılmasına verilen ad.:İKİLEME

Ufak tefek,eğri büğrü,çer çöp örneklerinde olduğu gibi,anlatımı güçlendirmek için sesçe benzer sözcüklerin üst üste kullanılmasına verilen ad.:İKİLEME

Ufak ve yassı bir tatlı çörek.:KUKİ

Ufuk.:ÇEVREN

Ufuk.:GÖZERİMİ

Ufuklar,bütün dünya.:AFAK

Uganda’da yaşayan bir halk.:BAGANDALAR

Uganda’nın başkenti Kampala’nın eski adı.:MAKERERE

Uganda’nın başkenti.:KAMPALA

Uganda’nın plaka işareti.:EAU

Uğramış,yakalanmış,tutulmuş.:DUÇAR

Uğraşma,uğraşı.:İŞTİGAL

Uğur getirmesi için eskiden mektup zarflarının üzerine yazılan sözcük.:BEDUH

Uğur Mumcu’nun Politika ve Çivi gazetelerinde yazdığı yazılarda kullandığı takma ad.:MEHMETFERDA

Uğur,baht,talih,mutluluk.:KUT

Uğur,iyi nitelik,hayır,bereket.:MEYMENET

Uğur,iyi talih,iyi haber.:YOM

Uğur.:SAD

Uğurlama.:TEŞYİ

Uğurlu,mutlu.:FERHUNDE

Uğurlu.:TEKİN

Uğurluk.:MASKOT

Uğursuz sayılan kimseler için kullanılan bir sözcük.:DÜZTABAN

Uğursuz,kötü.:MAKUS

Uğursuz.:MENHUS

Uğursuz.:MERET

Uğursuz.:MEŞUM

Uğursuz.:ŞOM

Uğursuzluk,kademsizlik,şeamet.:NUHUSET

Uğursuzluk.:ŞEAMET

Ukrayna mutfağına özgü bir tür çorba.:UHA

Ukrayna ve Polonya’da bir ırmak.:BUG

Ukrayna’da bir kent .:LVOV

Ukrayna’nın başkenti.:KİEV

Ukrayna’nın Kiev kenti yakınında,yüz bini aşkın Yahudi’nin Naziler tarafından öldürüldüğü imha kampı.:BABİYAR

Ukrayna’nın para birimi.:HRİVNA

Ukrayna’nın plaka işareti.:UA

Ukrayna’nın uluslar arası kodu.:UKR

Ukrayna’ya özgü bir halk dansı.:TREPAK

Ukraynalılara verilen ad.:HOHEL

Ulam,kategori.:MAKULE

Ulaşım.:MÜNAKALAT

Ulaştırma.:İSAL

Ulaştırma.Bir şeyi bir yere ulaştırma.:İSAL

Uludağ’da bir şelale.:SOFTABOĞAN

Uludağ’da bir yayla.:KİRAZLI

Ulular.:EAZİM

Ululuk.:FEHAMET

Ulus ve vatan temalarını etkileyici bir biçimde kullandığı opera ve senfonik şiirleriyle tanınmış çek besteci.:SMETANA

Ulus.:MİLLET

Ulusal bir parayla yabancı bir para birimi arasındaki değişim oranı.:KUR

Ulusal ya da uluslar arası düzeyde belirli kararlar ya da kurallara ilişkin açıklamaları içeren belge.:BİLDİRGE

Uluslar arası af örgütü.:Aİ

Uluslar arası Basın Enstitüsünü simgeleyen harfler.:İPİ

Uluslar arası basketbol federasyonunun simgesi.:FİBA

Uluslar arası bir ün kazanmış gür tınılı sesi ve dinamik oyunculuk yeteneğiyle ünlü Rus opera şarkıcısı.(1873-1938).:ŞALYAPİN

Uluslar arası Boks Birliği’nin simgesi.:UBA

Uluslar arası denizde can emniyeti sözleşmesi.:SOLAS(Safety of life at sea)

Uluslar arası diplomaside savaş nedeni anlamında kullanılan Latince terim.:CASUSBELLİ

Uluslar arası Futbol Federasyonunun simgesi.:FİFA

Uluslar arası Gazeteciler Federasyonu’nun kısaltması.:FİJ

Uluslar arası Güreş Federasyonunun simgesi.:FİLA

Uluslar arası hukukta vatandaşlık hakkını kaybeden ve bir yenisini kazanamayan kimse,vatansız,hiçbir devletle uyrukluk bağı olmayan kişi.:HAYMATLOS

Uluslar arası ilişkilerde,bir devletin ötekini koruma ve denetimi altında olması.:PROTEKTORA

Uluslar arası iş ve meslek kadınlarını içine alan dernek.:SOROPTİMİST

Uluslar arası karayolu taşımacılığı.:TIR

Uluslar arası Maliye Kuruluşu.:İFC

Uluslar arası Meteoroloji Birliği.:WMO

Uluslar arası Müzeler Konseyinin kısaltması.:İCOM

Uluslar arası Otomobil Federasyonu simgesi.:İAF

Uluslar arası petrol fiyatlarının göstergelerinden biri olan petrol türü.:BRENT

Uluslar arası Posta Birliğinin kısa yazılışı.:UPU

Uluslar arası standartlar örgütünün simgesi.:İSO

Uluslar arası Tiyatro Enstitüsünün simgesi.:İTİ

Uluslar arası ün kazanan ilk Rus besteci ve Rus müziğinde ulusal okulun kurucusu olan besteci.:GLİNKA

Uluslar arası Yayın Birliği’nin simgesi.:İBU

Uluslar arası,enternasyonal. :BEYNELMİLEL

Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu kısaltması.:IAAF

Uluslararası Kalkınma Birliği.:İDA (İnternational Development Association)

Uluslararası Mülteci Örgütü.:İRO

Umman’ın başkenti.:MASKAT

Umman’ın plaka imi.:OM

Umutsuz, karamsar.:MEYUS

Un elendikten sonra,elek üstünde kalan kabuk kırıntıları.:KEPEK

Un elerken dökülmemesi için yere serilen örtü.:İTEĞİ

Un kavrularak yapılan bir çeşit yemek.:ÇERVİŞ

Un ve tereyağı ile yapılan bir çeşit tatlı.:KADIBOĞAN

Un,et,bamya ile yapılan bir Arap yemeği.:ASİDE

Un,süt ve balla yapılan bir tatlı.:MEMUNİYE

Un,süt ve şekerle yapılan bir tatlı.:CIZLAMA

Un,süt,yağ,yumurta,şeker yada pekmezle yoğrularak cıvık bir duruma getirilen hamurun kızgın sac üzerinde pişirilmesiyle yapılan bir çeşit tatlı.:AKITMA

Un,süt,yumurta ile yapılan,ufak ve yuvarlak taneler biçiminde kurutulan hamur.:KUSKUS

Un,şeker ve yağla yapılan helvaya benzer bir tatlı.:HELİSE

Un,yumurta,süt ya da su karışımından yapılan ve tavada ya da sac üstünde pişirilen ince gözleme. Yumurta,süt ve un ile hazırlanan tatlı veya tuzlu hamur.:KREP

Una su katılarak yapılan bir tür çorba.:UMAÇ

Undan yapılan sulu çorba.:HELLE

Unsurlar,öğeler. Bir topluluğu oluşturan din ve ırk bakımından değişik kesimler.:ANASIR

Unutkan.:NESİ

Unutma.:FERAMÜŞ

Unutulmaması gereken şeyler için konulan nişan.:ANDIRAK

Unvan.:SAN

Ur ya da siğil.:EĞİNÇ

Ural ailesinden bir dil örneği.:UGOR

Uranüs gezegeninin bir uydusu.:ARİEL

Uranyum elementinin simgesi.:U

Uranyum ve kalsiyum,hidratlı doğal sülfatı.:MECİDİT

Urartu Devletini oluşturan ve Van Gölü kıyısında yer alan ülkelerden biri.: ABAENİ

Urartu devletinin başkenti olan Van’ın o dönemdeki adı.:TUŞPA

Urartularda yurt ve toprak tanrısı.:EBANİ

Urları inceleyen bilim dalı.(Kanserle ilgili) :ONKOLOJİ

Uruguay’ın başkenti.:MONTEVİDEO

Usanç, can sıkıntısı.:MELAL

Uskumru familyasından küçük bir balık.:ENGEL

Uskumru iriliğinde bir balık.:RİNGA

Uskumru, sardalye, kolyoz gibi balıkların ufağı.:VONOZ

Uskumrugillerden bir balık. Boyu iki buçuk metre kadar olabilen bir balık,ton balığının diğer adı.:ORKİNOS

Uskumrugillerden pulsuz ve az kılçıklı bir balık.:İSTAVRİT

Uskumrugillerden,40-60 cm boyunda,vücudu silindir biçiminde,gaga gibi ince,uzun,sivri ağızlı bir balık.:ZARGANA

Uskumrugillerden,eti esmer,kılçıksız ve pulsuz bir balık.:PALAMUT

Uskumrugillerden,genellikle Akdeniz’de yaşayan ufak pullu bir balık.:AKYA

Uslandırma,yola getirme,terbiye etme.:TEDİP

Uslu,ağırbaşlı,ağır davranışlı.:DÖLEK

Uslu,terbiyeli,edepli.:MÜEDDEP

Usta,mahir.:HAZİK

Uşak halısı ismi.:SARPKİLİT

Uşak ilinde Karun Hazineleri’nin bulunduğu höyük.:İKİZTEPE

Uşak ilinde, Montarizm adlı Hıristiyan mezhebinin merkezi olan antik kent.:PEPUZA

Uşak iline özgü,mercimek,bulgur,soğan ve salçayla yapılan bir tür yemek.:ALACATANE

Uşak yöresine özgü,ıspanaklı yada peynirli bir börek cinsi.:DÖNDÜRME

Uşak yöresine özgü,kadınlar tarafından oynanan bir halk oyunu.:KARATAŞ

Uşak yöresine özgü,nişasta ve pekmezle yapılan bir tatlı.:PELVAZE

Uşak’ın Banaz ilçesinde bir mağara.:ÇOKRAĞAN

Uşak’ın Eşme ilçesi yakınlarında bir kaplıca.:ÖRENCİK

Uşak’ın Karahallı ilçesinde tarihi bir köprü.:CİLANDRAS

Uşak’ın Ulubey ilçesinde,dünyanın ikinci büyük kanyonu.:AVGAN

Ut veya lavtaya benzer altı telli saz.:GİTAR

Ut,kanun,keman gibi çalgıların tellerini geren düğme.:MANDAL

Utanç.:HAYA

Utangaç.:UTANGAN

Utanma duygusu.:AR

Utanma duygusu.:UT

Uyanık, gözü açık.:SAK

Uyanık,tetikte.:MÜTEYAKKIZ

Uyanık,uyumayan.:BİDAR

Uyanıklık.:TEYAKKUZ

Uyanma,uyarım.:TENEBBÜH

Uyanma..İNTİHAB

Uyarıda bulunmak yada bir şeyi anımsamak için yazılan yazı.:ANDIÇ

Uyarlama,uyum.:ADAPTASYON

Uyarlanmış.:ADAPTE

Uyarlanmış.Sinema,tiyatro,radyo ve televizyonun teknik olanaklarına uygun duruma getirilmiş.Yabancı bir eserin,kişi ve yer adları değiştirilerek yerli bir eser durumuna getirilmesi durumu.:ADAPTE

Uydurma,masal.:ÜSTÜRE

Uygarlaşmamış kimseler ya da topluluklar için kullanılan sözcük.:BARBAR

Uygulama ve benzetme ile elde edilen.:KIYASİ

Uygulama.:TATBİKAT

Uygulanabilirlik.Yapılabilirlik.:FİZİBİLİTE

Uygulanması zorunlu olan hukuki ve idari usuller.:MEVZUAT

Uygun bulan, benimseyen.:RAZI

Uygun bulma.:ONAMA

Uygun görme,yaraştırma. Uygun bulma.:TENSİP

Uygun olarak.Uyarınca.:TEVFİKAN

Uygun, tıpatıp gelen.:KİP

Uygun,münasip.:MUVAFIK

Uygun,yakışır.:ŞAYESTE

Uygun,yerinde,denk.:MEHEL

Uygunluk.Olur verme.Gerek. Gerektiren,önerici.:MUCİP

Uygur hükümdarlarına verilen san.:İDİKUT

Uygur Türklerince 11. asra kadar Çin’de dokunan çok ince kalite ipek duvar halılarına verilen ad.:KESİ

Uyku hastalığı.:NARKOLEPSİ

Uyku ile koma arasında derin baygınlık hali.:KATAFORA

Uyku ile uyanıklık arası bir durumda bulunmak,uyuklamak.:IMIZGANMAK

Uyku.:HAB

Uykuda geçici solunum durması.:UYKU APNESİ

Uykuda sıçrama.:SİLKİ

Uykusuzluk.:İNSOMNİA

Uyluğun gövdeyle birleştiği beden bölümü.:KASIK

Uyluk kemiğinin bilimsel adı.:FEMUR

Uyma,boyun eğme,sayma,itaat etme.:RİAYET

Uyma,boyun eğme.:RİAYET

Uyruk.:TEBAA

Uyuklayan.:IMIZGAN

Uyuşma, görüşme. Anlaşma.:İTİLAF

Uyuşturucu düşkünü.:KEŞ

Uyuşturucu ilaçlara hastalık derecesindeki düşkünlük.:NARKOMANİ

Uyuşturucu madde kullanma alışkanlığı olan kimse. Dıştan sağlanan her türlü maddeye karşı fiziksel ve ruhsal bir bağımlılık duyan kimse.:TOKSİKOMAN

Uyuşturucu maddenin etkisinde olma,keyif hali.:TRİP

Uyuşturucu. :NARKOTİK

Uyuşuk davranan,miskin,aptal,mıymıntı,sünepe,pısırık,yalaka,şımarık.:SÜMSÜK

Uyuşuk,tembel,miskin.:UYUNTU

Uyuşuk.:HIMBIL

Uyuz hastalığı.:GİCİMİK

Uyuz olmaktan duyulan korku.:AKAROFOBİ

Uz yazım.:TELEKS

Uzaduyum.:TELEPATİ

Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı.:KERVAN

Uzakdoğu kökenli bir dövüş sporu.:NAGİNATA

Uzakdoğu kökenli bir dövüş ve savunma sporu.:HAPKİDO

Uzakdoğu kökenli dövüş sporlarında erdemli yol,sanat anlamında kullanılan sözcük.:DO

Uzakdoğu’da kişileri taşımak için bir kimse tarafından çekilen iki tekerlekli ve küçük araba.:ÇEKÇEK

Uzaklarda esen rüzgardan sonra başlayan dalga hareketi.:SOLUĞAN

Uzaklaşmak,ara açılmak.:IRAMAK

Uzaklaştıran,kovan,savuşturan.:DAFİ

Uzaktaki bir kimsenin yurduna,evine ve ailesine duyduğu büyük özlem.:DAÜSSILA

Uzaktaki cisimlerin çok yakın görüntülerinin elde edilmesini sağlayan,çok uzun odaklı mercek türü.:TELEOBJEKTİF

Uzaktan ancak seçilebilen,belli belirsiz bir aklık.:AĞARTI

Uzatma.:TEMDİT

Uzaya bir roketin sırtında fırlatılan ve insan taşıyan aygıt.:UZAY MEKİĞİ

Uzaya çıkan ilk kadın olan Rus kozmonot(6 Haziran 1963).:TEREŞKOVA

Uzayda bir arı kümesi gibi uçuşan atom topluluğu.:GAZ

Uzayda ekseni etrafında yavaşça dönen, kızgın, gaz ve tozlardan oluşmuş gök varlığı.:NABUNE

Uzman.:KOMPETAN

Uzun ,sarı,kırmızı renkli bir Çin ipeklisi.:LOKTAY

Uzun ağızlı balık.:SARGANA

Uzun bacaklı,ince,uzun ve kıvrık boyunlu bir kuş.:FLAMİNGO

Uzun biçilmiş ağaç.:TAHTA

Uzun bir zaman aralığı içinde belirli bir bölgede egemen olan atmosfer koşulları.:İKLİM

Uzun boylu, zayıf, ince kimse. :KİKİRİK

Uzun fasulye sırığı.:ÇANGAL

Uzun kavkılı ,karındanbacaklı,akciğerli deniz yumuşakçası.:OTİNA

Uzun kemiklerin iki ucundaki şişkin kısım. Omurgalılarda bulunan iç salgıbezi. Ara beynin tavanında bulunan,salgısal ya da duyusal işlev gören iç salgıbezi.:EPİFİZ

Uzun kış gecelerinde dost,ahbap,komşu ve akrabaların birlikte yedikleri akşam yemeğine ve o gece yapılan eğlenceye verilen ad.:FERGENE

Uzun kollu,yakasız,önü yırtmaçlı,cepkene benzer,genellikle yünden üst giysisi.:HIRKA

Uzun konçlu bir tür ayakkabı.:BOT

Uzun konçlu,bağcıklı veya yan tarafı lastikli bir ayakkabı türü.:POTİN

Uzun masa.Genellikle şimşir,ceviz gibi sert ağaçlardan yapılmış, halı, kilim, bez,kumaş dokunan ağaç çatkı.:TEZGAH

Uzun paçalı don.:DİZLİK

Uzun saplı bir orak türü.:KOSA

Uzun saplı,yayvan,derin kaplardan yiyecekleri süzerek almaya yarayan delikli kepçe.Süzgeç.:KEVGİR

Uzun sarı ve yumuşak saç.:LEPİSKA

Uzun silindir biçimli ve saplı bir sos bekletme kabı.:BENMARİ

Uzun süre kadınsız kalan erkek,cinsel açlık çeken.:ABAZAN

Uzun süre konuşmama ilkesine dayalı bir çocuk oyunu.:TIP

Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı.:ERZAK

Uzun süreli uçuşlarda vücudun saat farkına uyum sağlayamaması.:JETLAG

Uzun süreli.:MEDİD

Uzun taneli bir pirinç türü.:NERO

Uzun taneli ve kokulu bir pirinç türü.:YASEMİN

Uzun tecrübeler sonunda özel olarak ifade edilmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel.:ATASÖZÜ

Uzun tüylü bir av köpeği cinsi.:EPANYÖL

Uzun tüylü bir süs köpeği cinsi.:PEKİNUA

Uzun tüylü bir süs köpeği.:LULU

Uzun tüylü çuha.Kebe.:BARAK

Uzun tüylü erkek deveyle boz dişi devenin çiftleşmesinden doğan deve.:NACIR

Uzun tüylü kalpak.:PAPAK

Uzun ve beyaz taneli bir üzüm cinsi.:DİRMİT

Uzun ve iki ağzı keskin kılıç.:ESTRAMASON

Uzun ve ince taneli bir pirinç türü.:BERSANİ

Uzun ve kara şey.:YELDA

Uzun ve sarı taneli bir üzüm cinsi.:TAHANNEBİ

Uzun ve yırtmaçlı bir tür etek.:LAMPASA

Uzun veya kısa gönderli demir çember ve buna takılı ağdan bir torbası olan av aleti.:KEPÇE

Uzun yılar Devlet Tiyatrosu’nda çalışmış ve birçok oyunda başrol oynamış, anılarını “Tiyatro’nun Cadısı” adlı kitapta toplamış kadın tiyatro sanatçımız.:MACİDETANIR

Uzun,çok ince,beyaz ve bol tüylü yapağısından dokumacılıkta yararlanılan bir koyun cinsi.:MERİNOS

Uzun,kıvırcık tüylü çok sevilen süs köpeği.:KANİŞ

Uzunca kadın ceketi.Boyu ceketten uzun,mantodan kısa olan kadın giysisi.:TRUVAKAR

Uzunluğu 20 m ağırlığı 200 ton olan,yağı için avlanan memeli hayvan,kadırga balığı.:BALİNA

Uzunluğu 25-30 cm olan,sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan.:KİRPİ

Uzunluğu bel hizasına kadar olan ceket.:SPENCER

Uzunluğu doğrultusuna paralel kuvvetlerin etkisi altındaki çubuk. Kolonlar, kiriş ya da dönmelerden gelen etkileri öteki kolonlara veya temellere aktaran genellikle düşey taşıyıcı öğelerdir.:KOLON

Uzunluğu fazla olan yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılan uzun rende,düzleme rendesi. Ağaç rendelemekte kullanılan,uzun marangoz rendesi.:PLANYA

Uzunluğuna açılan yazma kitaplar.:BEYAZİ

Uzunluğuna,uzunlamasına olan,boyuna.:TULANİ

Uzunluk ölçüsü.(45.480 m).:MERHALE

Uzunluk,kütle,zaman birimler sisteminin kısa yazılışı.:MTS

Uzunluk,zaman ve kütle gibi temel büyüklüklerin, ölçenin hızına bağlı olduğunu, mutlak olmadığını,uzayın geometrisinin söz konusu uzay içinde kalan enerji yoğunluğuna bağlı olduğunu ifade eden kuram. Bu kurama göre evrende mutlak olan tek fiziksel büyüklük ışık hızıdır.:EİNSTEİN GÖRELİLİK KURAMI

 

Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:35