Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- Ü (Ücretle çalışan... -Üzüntü veren...)

Ü (Ücretle çalışan... -Üzüntü veren...)

e-Posta Yazdır PDF

 

Ücretle çalışan kimse.:ECİR

Ücretle yük taşıyan kimse.:HAMAL

Ücretsiz yazılımlar.:FREEWARE

Üç duvarlı bir sahada , iki oyuncu veya iki takım arasında,rakete benzer eldivenlerle oynanan bir oyun.İspanya’ya özgü,hasırdan örülmüş bir kepçe aracılığıyla bir topun atılıp tutulmasına dayalı bir spor dalı.:PELOTA

Üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde sac altına konan demir destek.:SACAYAĞI

Üç aylarda medrese öğrencilerinin köyleri dolaşarak imamlık edip para ve erzak toplamaları.:CER

Üç bentten oluşan bir batı şiiri türü.Duygusal,hikayeli türkü. Serbest biçimli, romantik, müzik araçlarıyla çalınan ya da şarkı olarak okunan yapıt. Genellikle betimleyici ve anlatımcı bir form içinde yazılmış,doğal bir yapıya sahip basit şarkı.Baladlarda çoğunlukla benzer yapıya sahip birkaç dize olur. Halk danslarında yer alan bir tür şarkı.:BALAD(BALLAD)

Üç deniz mili uzunluğunda eski ölçü birimi.:LİGA

Üç direkli yelkenlilerde mizana direğinin en altta bulunan sereni.:FOA

Üç dönümlük boş tarla.:KÖKERE

Üç dört tel ipekten bükülmüş iplik.:PUT

Üç ile yedi yaş arasında olan erkek deve.:KİRİNCİ

Üç katlı bir balık ağı.:DİFANA

Üç kişi arasında 32 kağıtla oynanan,briçe benzer oyun.:SKAT

Üç kişilik müzik topluluğu.:TRİYO

Üç kişiyle oynanan bir iskambil oyunu.:PRAFA

Üç litrelik şişe.:BİNLİK

Üç parmaklı dirgen.:TOPLA

Üç tekerlekli Alman motosikleti.:TRİKE

Üç telli bağlama.:YONGAR

Üç telli ve perdesiz Japon lavtası.:SAMİSEN

Üç Urartu Kralının ortak adı.:RUSA

Üç yada daha çok direği bulunan yelkenli gemilerde arka direk.:MİZANA

Üç yada daha çok sayıda halat telinden elle örülerek yapılmış kısa ip.:TİRNELE

Üç yanı camlı ve dört kapılı bir otomobilin standartlaştırılmış adı. Eski özel otomobillerin karoseri biçimi.:LİMUZİN

Üç yaşındaki keçi.:EKE

Üç zar ve iki ya da daha çok oyuncuyla oynanan şans oyunu.:ZANZİBAR

Üçe çıkartma,üçleme.:TESLİS

Üçer dizelik bentlerden oluşan bir İtalyan şiir türü.Dante’nin İlahi Komedya eserinde kullandığı şiir biçimi.:TERZARİMA

Üçgen bağlanıp başa bağlanan yemeni.:DİLDADE

Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu.:TRİGONOMETRİ

Üçleme.:TRİLOJİ

Üçlü yada dörtlü gruplar halinde birbirinin içine geçebilecek biçimde yapılmış sehpa takımı.:ZİGON

Üçüncü jeolojik çağın en son dönemi.:PLİYOSEN

Üçüncü jeolojik çağın,memelilerin oluştuğu dönemi.:EOSEN

Üçüncü Selim’in bestelediği dini yapıtlarında kullandığı mahlas.:SELİMDEDE

Üçüncü tekil şahıs.:O

Üçüncü ve dokuzuncu yüzyıllar arasında Asya ve Avrupa’da önemli rol oynamış olan eski bir Türk boyu.:AVARLAR

Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra.:FANFAR

Üflemeli bir çalgı.:KORNO

Üflemeli bir çalgı.Üstte 7,altta 1 perde deliği bulunan içi boş boru.:KAVAL

Üflemeli çalgılarda,gövdenin son kısmındaki huniyi andıran genişlik.:KALAK

Üflenen havanın dillere ulaşmasını sağlayan subapları açıp kapayan bir klavyeye sahip,serbest dilli,üflemeli oyuncak çalgı.:MELODİKA

Üflenerek çalınan perdesiz çalgı.:BORAZAN

Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü.:ŞEBEKE

Ülkede toplumsal adaleti sağlamaya yönelik reformlar yapılmasını amaçlayan,çoğu yoksul ailelerden gelme genç ve idealist Brezilyalı subaylar arasında 1920’lerde gelişen hareket.:TENENTİSMO

Ülkemiz sularında yaşayan ve biz de denilen mersin balığı türü.:ŞİP

Ülkemizde Red Kit adıyla bilinen çizgi roman kahramanının özgün adı.:LUCKYLUKE

Ülkemizin deprem bilgi bankası.Deprem monitörü.:KOERİ

Ülker Köksal’ın bir tiyatro yapıtı.:SACİDE

Ülker yıldızı.:PERVİN

Ülkü,ideal. :MEFKÜRE

Ümitsiz,çaresiz.:NEVMİT

Üniversite yabancı dil,Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi ortak,zorunlu dersleri öğretmek için görevlendirilen,uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim elemanı, lektör.:OKUTMAN

Üniversite.:DARÜLFÜNUN

Üniversitelerde bir fakültenin yönetiminden sorumlu olan profesör.:DEKAN

Üniversitelerde öğrencilerin ders seçme veya bırakma işlemi.:EKLESİL

Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden,yönetiminden,öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu kimse.:REKTÖR

Ünlü bir fotoğraf sanatçımız.(1915-1991).:SAMİGÜNER

Ünlü bir fotoğrafçımız.:İSAÇELİK

Ünlü bir İtalyan peyniri.:PARMESAN(PARMİCAN)

Ünlü denizci Seydi Ali Reis’in şiirlerinde kullandığı mahlas.:KATİBİ

Ünlü Fransız ressam.:GAUGUİN

Ünlü Fransız ressam.:MANET

Ünlü hikayecimiz.:SAİTFAİKABASIYANIK

Ünlü İlhanlı tarihçisi ve devlet adamı Cüveyni’nin bir başka adı.:ATAMELİK

Ünlü İngiliz Palyaço ve pantomim sanatçısı.:GRİMALDİ

Ünlü Macar şarabı.:TOKAY

Ünlü Meksikalı ressam.( 1907-1954 yılları arasında yaşamış, ilkel görünümlü,keskin hatlı ve parlak renkli kendi portreleriyle tanınmış, yaşam öyküsü sinemaya da aktarılmıştır).:FRİDAKAHLO

Ünlü Osmanlı matematik ve astronomi bilgini.(16. Asırda yaşamış).:MİRİMÇELEBİ

Ünlü öykücümüz Memduh Şevket Esendal’ın kimi öykülerinde kullandığı kısa adı.:MŞE

Ünlü Pers kralı 1. Hüsrev’in lakabı.:NUŞİREVAN

Ünlü romancı Kerime Nadir’in soyadı.:AZRAK

Ünlü Rus ressam.:ŞEBUYEV

Ünlü Türk bilgin El Biruni’nin Batı dillerindeki adı.:ALİBORON

Ünlü Venüs heykelinin bulunduğu Yunan adası.:MİLO

Ünlü viola virtüözümüz.:RUŞENGÜNEŞ

Ünlü yazarımız Orhan Kemal’in gerçek adı.:MEHMETRAŞİTÖĞÜTÇÜ

Ünlü, soylu.:ANGIN

Ünlü.:NAMDAR

Ünsüzle biten bir sözcüğün ünlüyle başlayan sözcüğe bağlanarak okunması.:ULAMA

Ürdün ve Suriye’de yaşayan,uzun ve güçlü boynuzları olan bir dağ keçisi.:İBEKS

Ürdün’de bir kent.:MAAN

Ürdün’de, 8. yüzyıldan kalma Amman’ın 22 km kadar güneyindeki ünlü Emevi sarayı:MŞATTA

Ürdün’de, dünyanın ilk sürekli yerleşmelerinden biri olan ünlü tarihi kent.:ERİHA

Ürdün’ün güney batısında yer alan ünlü bir antik kent.:PETRA

Ürdün’ün para birimi. :DİNAR

Üreteç.:JENERATÖR

Üretici.:MÜSTAHSİL

Üretim örgütlenmesi ve sınıfsal konum açısından doğu toplumlarının batıdan farklı olduğunu açıklayan teori.:ASYATİPİÜRETİM

Ürgüp yöresine özgü, yemek pişirmekte kullanılan bir tür toprak tencere.:OSBAR

Ürgüp-Avanos arasında,peri bacaları ve kiliseleriyle ünlü bir vadi.:ZELVE

Ürkü.:PANİK

Üroloji.:BEVLİYE

Ürün daha tarladayken,yetiştiği zaman teslim edilmek üzere,önceden pey verilerek yapılan satış.:ALİVRE

Ürün vermeyen arazi.:KIRAY

Ürüne karışmış yabancı madde.:ÇEPEL

Ürünü toprak sahibiyle yarı yarıya bölüşmek.:YARICILIK

Üslup,tarz.:BİÇEM

Üslup.:REVİŞ

Üslup.:TARZ

Üslup.Bir kimse için özel anlatım biçimi.:TARZ

Üst üste üç ayrı güvertedeki kürekçilerin kol kuvveti ile yürüttükleri antik savaş gemisi.:TRİREM

Üst atmosferin fiziksel ve kimyasal yapısını inceleyen bilim dalı.Atmosfer özelliklerini koşullandıran fiziksel ve kimyasal olayları inceleyen bilim dalı.:AERONOMİ

Üst benlik.:SÜPEREGO

Üst bitken. Asalak bitki.:EPİFİT

Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda,tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut,küme bulut.:KÜMÜLÜS

Üst bölümü sarıktan taşacak biçimde yapılmış hoca kavuğu.:HORASANİ

Üst derinin en dış tabakası.:KORUN

Üst üste açılıp sacda pişirilen yufkalar.:KATKAT

Üst üste iki eşkenar üçgenden oluşan altı köşeli yıldız biçimindeki Yahudi simgesi.:MAGENDOVİD

Üst üste konmuş tahta parçalarının en altından bir parçayı ötekileri düşürmeden alıp üste koyma oyunu.:JENGA

üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli bir taş.:KAME

Üstsüz:TOPLESS

Üstten çok hızlı ısıtan kapaksız bir fırın çeşidi.:SALAMANDRA

Üstten sağa doğru eğik olan basım harfi.:İTALİK

Üstü açık sarnıç.:AVGAN

Üstü açılabilen otomobil.:KABRİYOLE

Üstü deri ile kaplı,bakırdan küre biçiminde bir tür davul.:TİMBAL(TİMPANİ)

Üstü galeta unu ya da rendelenmiş peynirle kaplanarak fırına verilen yemekler için kullanılan sözcük.Peynirli beşamel sos ile kaplayarak fırınlamak da bu anlama gelir.:OGRATEN (AUGRATİN)

Üstü kapalı olarak.:ZIMNEN

Üstü kapalı pazar yeri.:HAL

Üstü kesilmiş ağaç gövdesi.:ÇOT

Üstü kumaş,altı kenevir ya da Hint keneviri ipinden yapılan,kimileri bileği saran bir bağcıkla ayağa bağlanan,topuksuz hafif ayakkabı. Yazlık keten ayakkabı.:ESPADRİL

Üstü sırma işlemeli kadife ya da çuhadan yapılan kadın ceketi.:SARKA

Üstü şekerli,renkli ve parlak bir madde ile kaplanmış hap.:DRAJE

Üstü toprakla örtülü saman yığını.:NODA

Üstün nitelikli ,esnek ve yumuşak bir deri elde etmeye yönelik işleme banyosu.:SAMA

Üstün olma,üstünlük.:RÜÇHAN

Üstün,yüksek.:FAİK

Üstünde hamur açılan,yemek yenilen dört ayaklı,yuvarlak yassı tahta.:YASTAĞAÇ

Üstünde kapak gibi tek bir kabuğu olan küçük bir yumuşakça.:PETALİNİS

Üstünde namaz kılınan kilim,post gibi şeylerden yapılmış seccade.:NAMAZLAĞI

Üstünde oturulan,yatılan,içi yünle,pamukla doldurulmuş döşek.Bez örtü.Yatak yorgan astarı.:ŞİLTE

Üstüne dövülmüş fıstık ve Hindistan cevizi dökülen bir süt tatlısı türü.:KEŞKÜL

Üstüne kıyma,kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide.:LAHMACUN

Üstüne konulan bir şeyi taşıyan nesne.:KAİDE

Üstünkörü,ciddiye almadan.:EĞRETİ

Üstünlük taslayan,kibirlenen.:FODUL

Üstünlük,yeğlik.:FAİKİYET

Üşenmek,çekinmek.:ERİNMEK

Üvey ana.:RABBE

Üyeleri edebiyat,güzel sanatlar,bilim ve bunun gibi dallardan birinde etkinlik gösteren kültür kuruluşu. Bilginler,yazarlar,sanatçılar kurulu.:AKADEMİ

Üyesi olmadığı halde bir partinin,bir topluluğun görüşlerini benimseyen yada bir görüş,bir öğretiyi,bir akımı tutan kimse.:SEMPATİZAN

Üzeri çalı çırpı ile örtülmüş bağ ya da bostan kulübesi.:DALAVAR

Üzeri değerli madenlerle kaplanacak bakır levhanın batırıldığı altın,gümüş veya platin banyosu. Çinko banyosu.:GALVANİZ

Üzeri ekmek kırıntılarıyla bulanmış ince tavuk etini kızartarak yapılan bir yiyecek.:KİEVSKİ

Üzeri kırmızı parafinle kaplanan bir tür peynir.Hollanda peyniri.:EDAM

Üzeri toprak ya da otla örtülmüş saman yığını.:LODA

Üzeri yufka kaplı meyveli ya da kakaolu bir pasta çeşidi.:TURTA

Üzerinde atlayarak ve sıçrayarak çeşitli hareketler yapılan, çelik yaylar üzerine gerilmiş bez ve bu bez üzerinde yapılan spor.:TROMBOLİN

Üzerinde az sayıda pullar bulunan bir tür sazan balığı.:AYNALISAZAN

Üzerinde bir çok fındık dalı bulunan dal. Bir dalda bulunan fındık kümesi.:ÇOTANAK

Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan,iç organları kaplayan koruyucu doku,sümükdoku.:MUKOZA

Üzerinde değişik renkler bulunan.:EBRULİ

Üzerinde dikine çizgiler bulunan ,beş parmak da denilen pamuklu bir kumaş,bantlarla süslenmiş bir tür kumaş.:ELİFİ

Üzerinde döndüğü milden bağımsız olarak çalışan mekanizma.:AVARA

Üzerinde ekmek pişirilen tandır.:SAC(SAÇ)

Üzerinde film çevrilen stüdyo düzlüğü. Bir sahnenin filme alınabilmesi için açık ya da kapalı mekanda hazırlanmış yer.:SET

Üzerinde gür ot biten,toprağı nemli düzlük.:ÇAYIR

Üzerinde harfler bulunan kağıtlarla oynanan bir kağıt oyunu.:LEKSİKON

Üzerinde hiçbir şey bulunmayan kimse veya üzerinde hiçbir şey yetişmeyen verimsiz toprak.:CIBIR(CIBIL)

Üzerinde kesici çıkıntıları bulunan peynir, havuç,soğan gibi şeyleri ufak parçalara ayırmak için kullanılan mutfak aracı.:RENDE

Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan,oldukça büyük bir tür cep saati.:PİRYOL

Üzerinde maden dövülen,çelik yüzeyli,demir araç. (Demirci,kuyumcu, kunduracı,tenekeci ayrı örsler kullanırlar).:ÖRS

Üzerinde oturmaya yarayan kalın yastık.:PUF

Üzerinde ölü yıkanan kerevet, salacak.:TENEŞİR

Üzerinde yazı yazmaya,arasında evrak saklamaya yarayan deri kaplı altlık.:SUMEN(SÜMEN)

Üzerinde yazma kurutulan dört ayaklı tezgah.:SIPA

Üzerinden geçtiği insanlara mutluluk ve zenginlik getirdiğine inanılan efsane kuşu, devlet kuşu.:HÜMA

Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçalarının her biri.:TRAVERS

Üzerine alan.:DERUHTE

Üzerine ayakkabı giyilen,kısa konçlu,hafif ve yumuşak bir tür ayakkabı.:MEST

Üzerine ayna,vazo,heykel,saksı,saat gibi eşyalar konabilen,duvara dayalı,çekmeceli yüksek dolap.:KONSOL

Üzerine besmele veya maşallah yazılı armut biçiminde altın nazarlık.:ARMUDİYE

Üzerine bina yapılacak yer.:ARSA

Üzerine çivi çakılacak ayakkabı geçirilen kunduracı aracı.:ÖRS

Üzerine genellikle bir kurum veya kuruluşun adı,işareti kazılmış olan ve armağan olarak bir kimse veya takıma verilen,kalkan biçiminde levha.:ŞİLT

Üzerine iplik,tel gibi şeyler sarılan silindir.:MAKARA

Üzerine kitap koyup,bağdaş kurarak önüne oturulan bir çeşit alçak masa. Kitap okuma sehpası. Eskiden ders çalışma masası.Tek parça tahtadan iki ayaklı çatal kürsü.:RAHLE

Üzerine köpürtülmüş şerbet dökülerek fırında pişirilen bir tür tel kadayıf.:BİLLURİYE

Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar,çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve,tezgah,kasnak.:GERGEF

Üzerine mum dikilen aydınlatma aracı.:ŞAMDAN

Üzerine not,tanıtma kağıtları v.b. tutturmak için hazırlanan levha.:PANO

Üzerine proje çizilen levha.:PAFTA

Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek yenilen bir hamur yemeği.:KULAKAŞI

Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan,tahtadan yapılmış karyola,seki,sedir,peyke.:KEREVET

Üzerine un bile serilir.:İP

Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan ve döşeme yerine bez gerilen bir koltuk türü.:ŞEZLONG

Üzerine yazı yazılan tabaklanmış ceylan derisi.:RAK

Üzerleri noktalarla işaretli, dikdörtgen biçiminde, 28 taşla masa üzerinde oynanan bir oyun.:DOMİNO

Üzülme,üzüntü.:TEESSÜR

Üzülmüş,üzüntülü.:MÜTEESSİR

Üzüm asması. Bağ kütüğü. Kalın ve enli diken.:OMÇA

Üzüm bahçesi. Asmalık. Meyve bahçesi.:BAĞ

Üzüm kütüğü.:TAK

Üzüm salkımının küçük dalı.:ÇİTMİK

Üzüm suyu ve nişastayla yapılan bir tatlı.:ŞİRE

Üzüm şekeri.:GLİKOZ

Üzüm taşımaya yarayan tahta kap.:MAHRA

Üzüm yetiştiren.:BAĞCI

Üzüm,dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu.:PEKMEZ

Üzüme düşen ben. :ALACA

Üzüntü dert anlamında yerel sözcük.:GADA

Üzüntü veren,üzücü.:MÜESSİF

 

Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:36