Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa

Y (Yaban... -Yüzüne...) - Sayfa 4

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
Y (Yaban... -Yüzüne...)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Tüm Sayfalar
Yılanları inceleyen bilim dalı.:OFİYOLOJİ

Yılanlı törenler yapmakla tanınmış bir İslam tarikatı.:SADİYE

Yıldırım Bayezit’in oğlu olup diğer kardeşleri gibi taht mücadelesi vermiş ve yakalanarak öldürülmüş Osmanlı şehzadesi.:EMİRSÜLEYMAN

Yıldırım,şimşek.:YALAZAN

Yıldırım.:SAİKA

Yıldırım.:YALAZAN

Yıldırma, korkutma.:TERÖR

Yıldız çiçeği.:DALYA

Yıldız falcılığı.:ASTROLOJİ

Yıldız falcısı.:MÜNECCİM

Yıldız hareketlerini ve yerlerini göstermek için düzenlenmiş cetvel.:ZİC

Yıldız için batma.:UFUL

Yıldız kayması.:METEOR

Yıldız,talih.:AHTER

Yıldız.:KİYAN

Yıldız.:NECM

Yıldızların ışığını inceleyen,fizik yapılarını araştıran bilim dalı.:ASTROFİZİK

Yıldızların yüksekliğini ve açık uzaklığını gözlemeye yarayan alet.:OKTANT

Yılın on birinci ayı.:KASIM

Yıllık..ANAL

Yıpranmış,eski görünüşlü,işe yaramaz.:KÜLÜSTÜR

Yırtıcı kuşlardan bir doğan çeşidi.:ÇAKIRDOĞAN

Yırtık,yarık,çatlak. Eski dilde yırtma.:ÇAK

Yırtılmış afişlerden ve duvar yazılarından esinlenerek çalışan ve sanat yaşamı boyunca duvarları betimleyen ünlü ressamımız.:BURHANDOĞANÇAY

Yiğit,eli çabuk,becerikli kimse.:CİLASUN

Yiğit,kahraman,cesur,alp.:BAHADIR

Yiğit,kahraman.:BATUR

Yiğit,kuvvetli adam.:GAZANFER

Yiğitlerden ve yiğitliklerden söz eden.:HAMASİ

Yiğitlik,cesaret.:BATALET

Yiğitlik,kahramanlık.:CELADET

Yiğitlik,kahramanlık.:NECDET

Yiğitlik,yararlılık.:BESALET

Yiğitlik.:ŞECAAT

Yilbik,tutarık gibi adlar da verilen sinir hastalığı.:SARA

Yinelenen dize.Tekrarlanan şarkı sözü.:NAKARAT

Yirmi birinci kromozom çiftinde iki yerine üç kromozom bulunması,dolayısıyla da normalde 46 olan kromozom sayısının 47’e yükselmesinden kaynaklanan doğuştan bozukluk.Mongolizm.:DOWNSENDROMU

Yirmi ya da yirmi dört kiloluk tahıl ölçeği.:TİMİN

Yirminci yüzyıl başında İtalya’da ortaya çıkan modernist şiir hareketi.Sözcüklerin anlamlarından çok tınılarına önem veren şiir akımı.:HERMETİZM

Yirminci yüzyıl başlarında Makedonya’da Türklere karşı direnen Sırp milliyetçilerine verilen ad.:ÇETNİK

Yirminci yüzyıl başlarında Rusya’da ortaya çıkan ve ışıncılık da denilen resim akımı.:LUÇİZM

Yirminci yüzyılda ortaya çıkan,şiirde sözcüklerin anlamlarından çok ses değerlerine ve harflerin dizilişine önem veren edebiyat akımı.:LETRİZM

Yirminci yüzyılın başlarında kullanılan bir zırhlı tipi.:DRETNOT

Yiyeceği ortaklaşa sağlanan toplantı.:ARİFANE

Yiyecek, içecek, özellikle ekmek.:NİMET

Yiyecek,içecek satılan küçük büfe.:BÜVET

Yiyecek,içecek şey.:AZIK

Yiyecek.:MEKUL

Yiyecekleri dondurarak saklayan buzdolabı.:DİPFRİZ

Yiyecekleri korumak amacıyla kullanılan saydam ve esnek kaplama gereci.:STREÇ

Yiyen,yiyici kimseler.:AKİLE

Yobaz,gerici.:TİCANİ

Yoga felsefesini uygulayan derviş.:YOGİ

Yoga inancında,her insanın içinde bulunduğuna inanılan kozmik enerji.: KUNDALİNİ

Yoga’da sekiz aşamalı oturuş biçiminden biri.:ASANA

Yoganın solunumu kontrol altına almaya yarayan dördüncü aşaması.:PRANAYAMA

Yoğrularak yuvarlanmış topak edilmiş bulgur.:TAPAŞ

Yoğun teker.:CDROM

Yoğun.:KESİF

Yoğunlaşma,dikkat toplama.:KONSANTRASYON

Yoğunlaşmış bir borik asitten türeyen sodyum tuzu.:BORAKS

Yoğunlaştırma,toplama,koyulaştırma.:TEKSİF

Yoğunluğu az ve ince olan anlamında bir sözcük.:SÜPTİL

Yoğunluğu çok düşük cam, vernik, kauçuk veya köpük görünüşünde lastiğe benzeyen madde.:POLİÜRETAN

Yoğunluk ölçmeye yarayan alet.:PİKNOMETRE

Yoğunluk ölçer.Bir sıvının yoğunluğunu doğrudan ölçmeye yarayan aygıt.:DANSİMETRE

Yoğurdu sulandırıp içine hıyar ya da marul doğrayarak yapılan suluca yiyecek.:CACIK

Yoğurt, pekmez gibi koyu şeyleri suyla inceltmek, sulandırmak. Birkaç şeyi birbirine karıştırıp iyice çırparak yoğunlaşmasını sağlamak.:ÖZEMEK

Yoğurt, sarımsak, nane ve pekmezle yapılan patlıcan salatası.:NAZKATUN

Yoğurtlu kızartma,yoğurtlama.:TATAR

Yoğurttan elde edilen Bulgar içkisi.:MAYA

Yok etme, kökünü kurutma.:ERADİKASYON

Yok etme. Tüketme.Ortadan kaldırma.:İFNA

Yok etme.:İMHA

Yok olma,yok edilme.:ZEVAL

Yokluk,hiçlik,ölüm.:ADEM

Yoksul anlamına gelen Farsça bir söz.Varlıktan vazgeçmiş tasavvuf ehli.:DERVİŞ

Yoksul düşmekten korkma.:ATEFOBİ

Yoksul,çıplak,saf,saf ırk.:ARİ

Yoksullara yiyecek dağıtan hayır kurumu.:İMARET

Yokuşlu,inişli,dönemeçli yol.:AKABE

Yol yapımında , dökülen çakılları bastırıp sıkıştırmak için kullanılan ağır silindirli araç.:KOMPRESÖR

Yol bakımı ve kontrolü için demir yollarında kullanılan küçük demiryolu arabası.Motor ya da kol gücüyle çalışan küçük vagon.:DREZİN

Yol gösteren,kılavuzluk eden,rehber.:RAHNÜMA(REHNÜMA)

Yol üstü.:REHGÜZAR

Yol yapılmasında, kağıt ve çatıların su geçirmez duruma getirilmesinde kullanılan, koyu kestane renkli madde. Asfalttan yapılan sepya renginde bir tür boya.:BİTÜM

Yol yapımında kullanılan bir makine. Yükleyici.:LODER

Yol yapımında yön bulmak için kullanılan araç. Yer ölçümünde uzaklık saptama,hizalama işlemlerinde kullanılan beyaz ve kırmızı şeritler halinde boyanmış ağaç veya metal çubuk.:JALON

Yol yol nakışlı.:TARAKLI

Yol,yordam,töre.:ADAP

Yol. :RAH

Yol.:TARİK

Yolcu katarlarına eklenen kapalı vagon. Ek vagon.:FURGON

Yolcu trenlerinde biletleri denetleyen ve vagon içlerine bakan görevli.:KONDÜKTÖR

Yolcu ve yük taşımakta kullanılan,minibüse benzer motorlu taşıt.:PANELVAN

Yolcu.:SAFİR

Yolculuk,seyahat.:GEZİ

Yolculuk.:SEFER

Yolculukta veya askerlikte kullanılan,boyuna veya bele asılı olarak taşınan,genellikle aba veya deri kaplı,metal su kabı. Belde taşınan su kabı.:MATARA

Yolda gerekli olan eşya.:RAHL

Yollama,gönderme.:İSBAL

Yollarda,toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir.:LOĞ

Yolsuz birleşmelere aracılık eden kadın.:HACANA

Yontulmuş yapı taşı.:BİÇME

Yorgun,bitkin.:BİTAP

Yorgun,bitkin.:HAŞAT

Yorulup bitkin düşmekten duyulan aşırı korku.:KOPOFOBİ

Yorum.:TEFSİR

Yosun sapçığı.:SETA

Yosun sporlarının çimlenmesinden oluşan iplik biçimindeki organ.:PROTONEMA

Yosunlarla eğrelti otlarının dişilik organı.:ARKEGON

Yoz beğeni,zevksizlik.:KİÇ (KİTCH)

Yoz.:DEJENERE

Yozgat ilinde ünlü bir höyük.:ALİŞAR

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde,bir çok kuş türünü barındıran ve İncesu da denilen kanyon.:KAZANKAYA

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bir kaplıca.:ÇAVLAK

Yozlaşma,bozulma.:DEJENERASYON

Yön değiştirmek.:DİRİSA ETMEK

Yön,taraf.:CİHET

Yön,taraf.:KIBEL

Yön.:VEÇHE

Yöneltme,çevirme.:ATIF

Yöneltme,verme,çevirme.:TEVCİH

Yönerge,direktif.:TALİMAT

Yönetim davalarına bakmak,Bakanlar Kurulunca gönderilen yasa ve tüzük tasarıları ile imtiyaz sözleşmeleri üzerine düşüncelerini bildirmek gibi görevleri olan,üyeleri Anayasa Mahkemesince seçilen bağımsız anayasa kuruluşu.:DANIŞTAY

Yönetim programlarının özel gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak geliştirilen bir bilgisayar programlama dili.:COBOL

Yönetmelik.:TALİMATNAME

Yönetmen.:DİREKTÖR

Yönetmenin bir oyunu sahneye koyma çalışmalarının tümü.:MİZANSEN

Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri. Bir noktanın uzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı,koordinat.:APSİS

Yöntem bilim.:METODOLOJİ

Yöre.:HAVALİ

Yörünge.:MAHREK

Yudum.:CURA

Yufka açılan tahta.:HONÇA

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un. Kalın öğütülmüş un.:UĞRA

Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası.:TOPAK

Yufka ekmeği.:ŞEBİT

Yufka ekmeğinden yapılan dürüm. Lokma.:SOKUM

Yufka ekmeğinin,içine türlü katıklar konularak sarılmış biçimi.:DÜRÜM

Yufka içine ceviz konularak yapılan bir tür tatlı.:DOLAMA

Yukarıdan aşağıya doğru büyüyen oymalı yalaklardan oluşan bir çeşme türü.Cennet çeşmesi demektir.Genellikle saray,köşk,konak,yalı bahçelerine,yemek ve oturma salonlarına yerleştirilen süs ve ses çeşmesi.:SELSEBİL

Yukarıya çıkma,yükselme.:URUÇ

Yulaf,kuruyemiş gibi malzemeyle hazırlanan ve fırında pişirilen minik top biçiminde bir yiyecek.:GRANOLA

Yulara takılan ip ya da zincir.:ÇILBIR

Yularından çekilerek götürülen boş binek hayvanı.:YEDEK

Yumruk,tokat.:MUŞT

Yumurta akı ve pudra şekeri ile yapılan bir çeşit kuru pasta.:BEZE

Yumurta akının iyice çırpılıp köpük kıvamına gelmesine denir.:MUS

Yumurta biçiminde olan, oval, beyzi.:SÖBE

Yumurta biçiminde olan.:OVAL

Yumurta biçimli ve sekiz delikli bir flüt. Geleneksel İtalyan halk çalgısı. Güney Amerika’da topraktan yapılan nefesli bir çalgı.:OKARİNA

Yumurta hücresi embriyon olurken morulanın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu.:BLASTULA

Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim,blastula.:MORULA

Yumurta ile yapılan bir yemek,kaygana.:OMLET

Yumurta sarısı,narenciye,tahıllar,baklagiller,yeşil yapraklı bitkiler gibi çok çeşitli kaynaklarda bulunan B grubundan bir vitamin.:FOLİK ASİT

Yumurta sarısı,zeytinyağı ve limonla yapılan bir tür koyu soğuk salça.:MAYONEZ

Yumurta ve irmikle yapılan,fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı.:REVANİ

Yumurta ve sarımsaklı yoğurtla yapılan bir yemek türü.Yoğurtlu yumurta yemeği.:ÇILBIR

Yumurta ve unla yapılan bir tür omlet.:CIZLAMA

Yumurta verimi çok,genellikle beyaz tüylü bir tavuk ırkı.:LEGORN

Yumurta verimi yüksek bir tavuk ırkı.:MİNORKA

Yumurta,nişasta,süt ve şekerle yapılan bir tür helva.:ŞAHİ

Yumurta,soğan,yeşilbiber ve domatesle yapılan bir yemek türü.:MENEMEN

Yumurta,süt ve kazeinde bulunan ve organizmaya çok gerekli olan kükürtlü aminoasit.:METİYONİN

Yumurta,şeker ve un ile yapılan yumuşak pasta.:PANDİSPANYA

Yumurta,un ve şekerle,genellikle içine çekirdeksiz kuru üzüm veya kakao v.b. konularak yapılan,fırında pişirilen tatlı çörek.:KEK

Yumurtadan yeni çıkmış civcivin ağzının kıyısında bulunan ve zamanla kaybolan sarı renk.:KEF

Yumurtadan yeni çıkmış ve henüz ayakları oluşmamış yavru kurbağa.:İRİBAŞ

Yumurtalık.:OVER

Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve uskumru balığının kurutulmuşu.:ÇİROZ

Yumurtaya bulanarak yağda kızartılan bir tür pirinçli köfte.:KADINBUDU

Yumurtayı kabuğuyla kaynar suda az pişirme usulü.:RAFADAN

Yumurtayı kabuksuz olarak kaynar suyun içerisinde pişirmek.:POŞE

Yumurtlama.:OVÜLASYON

Yumuşak başlı.:UYSAL

Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac.:TENEKE

Yumuşak deri. Üzerine saydam bir cila tabakası çekilmiş olan eşya.:GLASE

Yumuşak deriden yapılan altı genellikle kauçuk yada lastik bot.:HAŞPAPİ

Yumuşak huylu,kibar.:HİLMİ

Yumuşak huylu.:HALİM

Yumuşak keçe.:FÖTR

Yumuşak pembe renk.:GÜLKURUSU

Yumuşak ve ince bir ipekli kumaş.:SURA

Yumuşak yer.:NAÇE

Yumuşak,esmerimsi tropikal ağaç.:OKALA

Yumuşak,kırmızı ve özlü toprak.:ETTOPRAK

Yumuşak,nazik.:NERMİN

Yumuşak.:NAİM

Yumuşakça bilim.:MALAKOLOJİ

Yumuşakçaların ağzında bulunan boynuzsu ve şerit biçiminde ki organ.:RADULA

Yumuşaklık,hoşluk.:LETAFET

Yumuşaklık,yavaşlık,tatlılık.:RIFK

Yumuşaklık.:LİYNET

Yumuşama. Barış için yaşam politikasının uluslar arası söylenişi.:DETANT

Yunan mitolojisinde doğa , vahşi hayvanlar , av , bereket , erdenlik ve doğurganlık tanrıçasına verilen ad.Zeus ve Leto’nun kızı,Apollon’un kız kardeşi.(Roma mitolojisindeki adı:Diana).:ARTEMİS

Yunan mitolojisinde,Zeus’tan gebe kalıp Tityos adlı devi doğuran kız.:ELARA

Yunan abecesinde altıncı harf. :ZETA

Yunan abecesinde bir harf.:ALFA

Yunan abecesinde bir harf.:BETA

Yunan abecesinde bir harf.:DELTA

Yunan abecesinde bir harf.:ERA

Yunan abecesinde bir harf.:ETA

Yunan abecesinde bir harf.:KSİ

Yunan abecesinde bir harf.:PSİ

Yunan abecesinde bir harf.:TETA

Yunan abecesinin beşinci harfi.:EPSİLON

Yunan abecesinin üçüncü harfi.:GAMA

Yunan alfabesinin son harfi.:OMEGA

Yunan dansı.:SİRTAKİ

Yunan düşünürleri Antishenes ile Diogenes’in oluşturdukları,insanın gerçek erdeme ve mutluluğa,bütün gereksinimlerinden sıyrılarak ve hiçbir değere bağlı kalmayarak ulaşılabileceğini öne süren Sokratesçi öğreti.:KİNİZM

Yunan halk müziğinde kullanılan yaylı bir çalgı.:LİRA

Yunan kiliselerinde dua edenlere ayrılan bölüm.:NAOS

Yunan kiliselerinde dua edenlere ayrılan bölüm.Eski Yunan tapınaklarında tanrı heykelinin bulunduğu iç bölüm.:NAOS

Yunan mimarlığının üç biçeminden biri.:İON

Yunan mitolojisinde adalet tanrıçası.:DİKE

Yunan mitolojisinde ağlama ve inlemenin kişileşmiş biçimi.:LİNOS

Yunan mitolojisinde aile ocağı tanrıçası.Romalılar Vesta demişlerdir.:HESTİA

Yunan mitolojisinde altın postu aramaya çıkan geminin adı.:ARGO

Yunan mitolojisinde altın postu aramaya çıkan kahraman.Argonautlar seferinin kahramanlarından biri.:İASON

Yunan mitolojisinde annesini ve onun suç ortağını kız kardeşi Elektra ile birlikte öldürerek babasının intikamını alan mitoloji kahramanı. Agamemnon ile Klytaimnestra’nın oğlu olan Miken kralı.:ORESTES

Yunan mitolojisinde aşk tanrıçası. :AFRODİT

Yunan mitolojisinde aşk tanrısı.:EROS

Yunan mitolojisinde ay tanrıçası.:SELENE

Yunan mitolojisinde belden aşağısı balık,belden yukarısı insan biçiminde ikincil deniz tanrısı. Yunan mitolojisinde Yunan kökenli olmayan deniz tanrısı.:TRİTON

Yunan mitolojisinde bellek tanrıçası.:MNEMOSİN

Yunan mitolojisinde bereket tanrıçası.:CERES

Yunan mitolojisinde bir deniz canavarına kurban olarak bir kayaya zincirlenmiş olan bir prens.:ANDROMEDA

Yunan mitolojisinde bir insan ve bir keçiden olma melez varlık.:SATYR

Yunan mitolojisinde Dionysos’un ceviz ağacına dönüştürdüğü Lakonia’lı genç kız.:KARYA

Yunan mitolojisinde Dionysos’un oğlu ya da torunu ve İsmaros’da (Trakya) Apollon rahibi.:MARON

Yunan mitolojisinde doğa tanrısı,çobanların tanrısı.Boynuzlu,eğri burunlu,kuyruklu ve teke ayaklı olarak heykelleri ve kabartmaları yapılmıştır.:PAN

Yunan mitolojisinde dokuz sanat perisinden biri.:ERATO

Yunan mitolojisinde düz olduğuna inanılan yer çevresinde akan ırmak.:OKEANOS

Yunan mitolojisinde elinde bir terazi olarak betimlenen adalet tanrıçası.:THEMİS

Yunan mitolojisinde güneş,müzik,şiir ve kehanet ile tarım ve kır yaşamı tanrısı.:APOLLO

Yunan mitolojisinde güzel sanatların dokuz perisinden biri.:URANİA

Yunan mitolojisinde intikam tanrıçası.:NEMESİS

Yunan mitolojisinde intikam tanrıçası.:ORFE

Yunan mitolojisinde kadınların en güzeli,Zeus ve Leda’nın kızı.:HELEN

Yunan mitolojisinde koruyucu ve haberci tanrı.Çobanların tanrısı.:HERMES

Yunan mitolojisinde kurnazlığın simgesi olan Korinthos kralı.:SİSYPHOS

Yunan mitolojisinde kuvvet tanrısı.Romalılar Herkül demişlerdir.:HERAKLES

Yunan mitolojisinde müzisyen bir ozan.:ORFE

Yunan mitolojisinde Odisseus’un babası.:LAERTES

Yunan mitolojisinde Odysseus’un eşi.:PENELOPE

Yunan mitolojisinde savaş tanrıçası.:ENYO

Yunan mitolojisinde savaş tanrısı(Roma mitolojisinde:Mars)..:ARES

Yunan mitolojisinde savaş,bilgelik ve sanat tanrıçası.Zeus’un kızı olarak bilinir.(Roma mitolojisindeki adı:Minerva).:ATHENA

Yunan mitolojisinde sembolü buğday demeti olan toprak ve bereket tanrıçası.:DEMETER

Yunan mitolojisinde su perisi,şiir ve müzik tanrısı.:DAPHNE(DEFNE)

Yunan mitolojisinde şafak tanrıçası.:EOS

Yunan mitolojisinde şarap ve bağ tanrısı Roma’da adı Baküs.:DİONYSOS

Yunan mitolojisinde Titan Kronos ile Rheia’nın kızlarından biri, Zeus’un karısı,Olimpos tanrılarının kraliçesi,evlilik ve kadın yaşamının tanrıçası.:HERA

Yunan mitolojisinde yarı insan yarı at olan bir yaratık.:CENTAUR

Yunan mitolojisinde yarısı insan yarısı at olan yaratık.:KENTAUROS

Yunan mitolojisinde Zeus’un süt annesi.:İDA

Yunan mitolojisinde,bir çok trajediye konu olan Kral Oidipus’un kızı.:İSMENE

Yunan mitolojisinde,büyüleyici şarkılarıyla denizcileri tehlikeye düşüren yarı kuş,yarı kadın yaratık.:SİREN

Yunan mitolojisinde,Dionysos’un annesi olan yer altı tanrıçası.:SEMELE

Yunan mitolojisinde,güzelliğine dayanamayan Zeus tarafından Fenike’den Girit’e kaçırılan,Fenike kralı Agenor’un veyaPhoiniks’in kızı.:EUROPA

Yunan mitolojisinde,içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi.:NEKTAR

Yunan mitolojisinde,koşuda kendisini geçen erkekle evlenen avcı kız.:ATALANTE

Yunan mitolojisinde,kuğu kılığına giren Zeus’la karşılaşması bir çok sanatçıya esin kaynağı olmuş ünlü kadın.:LEDA

Yunan mitolojisinde,ölüler ülkesinin dibinde bulunan cehennem. Yenilmiş tanrıların ve Zeus’a hakaret eden kahramanların atıldığı cehennem hapishanesi.:TARTAROS

Yunan mitolojisinde,ölüler ülkesinin dibinde bulunan cehennem.:TARTAROS

Yunan mitolojisinde,sevgilisi Hera’yı görmek için Çanakkale boğazını geçerken boğularak ölen kahraman.:LEANDROS

Yunan mitolojisinde,Tanrıça Hekate’nin yarattığı bir canavar.:EMPUSA

Yunan mitolojisinde,tanrıların kendisine uyguladığı işkenceyle tanınan ve mezarının Bayraklıda(İzmir) olduğuna inanılan efsanevi Lidya kralı.:TANTALOS

Yunan mitolojisinde,yaptığı Galatea adlı heykeline aşık olup tanrıça Afrodit’e yalvararak heykeline hayat vermesini sağlamış ve onunla evlenmiş Kıbrıslı heykeltıraş.:PYGMALİON

Yunan mitolojisinde,Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımaya mahkum edilen dev.:ATLAS

Yunan mitolojisinde,Zeus’la seviştiğinden ötürü Hera’nın kıskançlığına uğrayarak canavarlaşan kız.:LAMİA

Yunan mitolojisindeki barış tanrıçası.:EİRENE

Yunan mitolojisindeki kavga,nifak tanrıçası.:ERİS

Yunan mitolojisine göre Truva kentinin kurucusu olan kral.:İLOS

Yunan mitolojisine göre,ateş ve demirci tanrısı.:HEFAİSTOS

Yunan mitolojisinin ilk erkek tanrısı.:URANUS

Yunan müziğinde bir tür.:LAİKA

Yunan müziğine özgü,tiz sesli bir obua.:PİPİZA

Yunan rakısı.:UZO

Yunan ulusal dansı.:ROMAİKA

Yunan ve Roma mitolojilerinde bereket ve savaş tanrısı.:BACCHUS

Yunancada kutsal dağ anlamına gelen,Kuzey Yunanistan’ın Makedonya bölgesinde bulunan manastırlarıyla ünlü yer.:AYNAROZ

Yunancada yıldız anlamına gelen ve bir çok sözcüğün yapısına giren önek.:ASTRO

Yunanistan’da çöp şişe verilen ad.:SUVLAKİ

Yunanistan’da erkeklerin geleneksel giysilerinin bir parçası olan kısa,plili ve evaze iç etek.:FUSTANELLA

Yunanistan’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve Beyköy de denilen belde.:OVATO

Yunanistan’ın Girit’ten sonra en büyük adası.:EĞRİBOZ

Yunanistan’ın kuzeybatı,Arnavutluk’un güney kesimlerinden oluşan tarihsel kıyı bölgesi.:EPİR

Yunanistan’ın plakası.:GR

Yunanlı tarihçi Ksenephon’un “Onbinlerin dönüşü” adıyla da bilinen ünlü yapıtı.:ANABASİS

Yunan-Roma mitolojisinde tıp tanrısı.:ASCLOPİOS

Yunus balıklarının yetiştirildiği ve seyircilere gösteri yaptırıldığı deniz suyuyla doldurulmuş havuz.:DELFİNARYUM

Yunus balığının iri bir türü. Kadırga balığı. Balina.:FALYANOS

Yunus Emre tarzında yazdığı ilahileriyle de tanınan 16. yüzyıl divan şairi.:AMRİ

Yunuslarla yakın akraba olan küçük yapılı balinaların ortak adı.:MUSUR

Yurdumuz denizlerinde yaşayan bir yunus balığı türü.:AFALİNA

Yurdumuza özgü bir kayısı türü (Tekel’in kayısı likörü bundan yapılır).:TOKALOĞLU

Yurdumuzda bir nehir.:ÇEKEREK

Yurdumuzda bir nehir.Yeşilırmak’ın önemli bir kolu.:ÇEKEREK

Yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı.:ÇAM

Yurdumuzda da üretilen bir balık.:SOMON

Yurdumuzda da yaşayan bir tür yabani ördek.:MEZGELDEK

Yurdumuzda da yaşayan ötücü kuşlar takımından bir cins ötleğen. Söğüt bülbülü de denilen ötücü bir kuş.:ÇIVGIN

Yurdumuzda da yaşayan siyah sorguçlu bir kuş.:KIZKUŞU


Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:38