Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa

Davranış Bozuklukları

e-Posta Yazdır PDF

Davranış Bozuklukları

Hüseyin Aslan

Duygu ve Heyecanları Normal Kişilerdeki Özellikler

l- Kişi gerçekçidir. Bir olayı olmasını istediği gibi değil, olduğu gibi kabul eder.

2- Hayat her zaman düzenli gitmez. Bazen çeşitli sorunlarla karşılaşırız. İşte bu çeşit aksilik ve hayal kırıklıklarında, aşırı bir öfke belirtisi göstermez. İnançlıdır.

3- Başkalarının yardımı olmadan kendi kendisini yönetebilir.

4- Başkaları ile işbirliği yapar. Onların ihtiyaçları ile ilgilenir. Arkadaşlarının çıkarlarını kendi çıkarlarına tercih eder. Fedakârdır.

5- Kabiliyetlerini olumlu yerlerde ve olumlu işlerde en etkin bir biçimde kullanır. Çalışkan bir kişidir.

6- Kendisinden başkasını da sevmesini bilir. Toplumcudur.

Kişiler, diğer insanları da sevmelidir. Seven her zaman mutludur. Sevmeyen, kin güden, nefret eden bir kalp, her zaman azap içindedir. İnsan ruhunu rahatlatan şeylerin, iyi niyet, her şeyi iyiye yorma ve sevme-sevilme olduğunu bilir.

7- Gelecekteki önemli ve milli bir menfaat için, kendi kişisel menfaatini ikinci plana iter. Milliyetçidir. Fedakârdır.

8- Bir kişi hakkında iyi şeyler düşünmek mümkün oldukça, onun aleyhinde kötü şeyler düşünmez. Temiz kalplidir.

Çocukların ve Gençlerin Ruh Sağlığına Etki Eden Faktörler

1- Sınıfta kalmak

2- Öğretmeni sevmemek

3- Kötü arkadaş

4- Mutlu olmayan ve huzursuz olan bir ev çevresi

5- Fakirlik

6- Okul arkadaşlarının kötü örnek oluşu

7- Yeteri kadar dinlenip eğlenememek

8- Bedenî özürler ve sakatlıklar

9- Aşağılık duygusu

10- İdeolojik ve müstehcen yayınlar

11- Bilgisizlik

12- Aşırı alınganlık

Yakarıdaki sayılanlardan bazıları veya birkaçı bir kişide görülürse, psikolojik rahatsızlık ve dengesizliklere neden olabilir. Ancak bu çeşit dengesizlikleri ve anti sosyal davranışları giderebilmek öyle kolay bir iş değildir. Bu iş zor olduğu kadar kutsal bir görev olarak ta karşımızda bulunmaktadır. Biz eğitimci ve ebeveynlerin çok sabırlı ve anlayışlı olmamız gerekmektedir.

Davranış Bozuklukları

l- Konuşmada baş gösteren belirtiler

2- Duygularda ve duygusal tepkilerde görülen bozukluklar

3- Düşünmede görülen bozukluklar

4- Zekada görülen bozukluklar

5- Dikkat bozuklukları

6- Uykuda düzensizlik

1-Konuşmada Baş gösteren Bozukluklar

Hastada sürekli bir gevezelik mevcuttur. Ağzı hiç boş durmaz. Kelimeler zincirleme çıkar. O esnada maksattan ve konudan sapar. Daha önemsiz ikinci derecedeki konulara girer. Fikir uçuşmaları başlar.

Bir de bunun tersi olan yetersiz bozukluklar görülür ki, o da dilsizlik yani hiç konuşmamak ve çevreye son derece ilgisiz kalmak biçiminde kendisini gösterir. Sorulara cevap vermez. Fakat yalnızlıktan kendi kendine konuşur. Soru ile ilgisi olmayan cevaplar verir.

2-Duygularda görülen Bozukluklar

Kişi sevinilecek şeye sevinmez. Gülünmesi gereken şeye gülmez. Çevreden uyaranlara hasta hemen öfkelenir. Ufak bir şakaya darılır. Yani onun ne zaman kızacağı ne zaman sevineceği belli olmaz.

İnsan gerektiği zaman hislerini ve davranışlarını kontrol edebilmelidir. Hatta aşırı isteklerini frenleme başarısını gösterebilmelidir. Herkes kendini günde birkaç defa kontrol etmelidir. Bu kişinin kendine gelmesini sağlar, çevresine karşı kaba ve kinci davranışlarını düzenler. Şunu da belirtmek gerekir ki, eğer kişi tam bir ruh hastası ise bunu bir türlü başaramaz. Manen, moralmen tam bir huzur içindeki kimseler bunu rahatlıkla başarırlar.

3-Düşünmede Görülen Bozukluklar

Aşağıda gösterilen şekillerde görülür.

a- Belli bir konuda düşünceyi yoğunlaştırmak

b- Aşırı hayalcilik

c- Her şeye ilgisi olduğunu sanmak

Mesela hiç ilgisi olmadığı halde sanki herkes ondan bahseder. Radyo ve gazeteler onu anlatır. Devamlı izlendiğini söyler. Fakirlik veya büyüklük hislerinden dolayı ümitsizlik ve karamsarlık içindedir. İntiharların bir kısmı bu aşırı düşünme bozukluklarından ileri gelir.

4-Zekâda Görülen Bozukluklar

Aşağıda belirtilen şekillerde kendini gösterir,

a- Unutkanlık

b- Yaşanmamış bir olayı, yaşanmış gibi anlatma kabiliyeti gösterir

c- Yaşanmış bir olayı hiç yaşanmamış gibi unutkanlık gösterir

5-Dikkat Bozuklukları

Kendine iğne bile batırılsa dışarıya karşı ilgi sağlayamaz. Aşırı derecede dalgındır.

6-Uykudaki Düzensizlik

Uyurgezerlik halinde iken alçak sesle sorulan sorulara cevaplar verir. Zamansız uykusu gelir. Hayallere dalar. Hiç uyumamak şeklinde de kendini gösterir. Hiç uyumamak ta insanın ruh sağlığını bozar. Uyumak üzere yatağa yatan kimse mutlaka uyumalıyım diye inat ve ısrarla uyumaya çalışmamalıdır. Çünkü tam tersine böyle durumlarda uyku daha fazla kaçar.

Bunun tersi de olabilir. Bir uzun yol şoförü ne kadar uyumamaya çalışırsa çalışsın yinede uyuklayarak kazaya sebep olabilir.

Ergenlik Çağındaki Ruhsal ve Psikolojik Sıkıntılar

a- Öfke, kıskançlık, korku, bıkkınlık, imrenme, utangaçlık

b- Aşağılık duygusu

c- Kaygı (aşırı endişe)

d- Huysuzluk

e- Sinirlilik

f- Aşırı duygular

g- Kabadayılık

h- Psikomastik rahatsızlıklar

Bu Problemler Ne Zaman Anormal Kabul Edilir

a- Problem sık sık tekrar ediyorsa

b- Problem kişinin verimini etkiliyorsa

c- Problem konusu gittikçe şiddetini artırıyorsa

Böyle durumlarda ne yapılmalıdır?

Böyle durumlarda genç kendi dünyasını saran bu kötü duygularla baş başa kalıp kendi kendine çare aramaktan ziyade, derdini kendisine en yakın ve anlayışına itimat ettiği bir arkadaşına açmalıdır. Çünkü problemlere çare bulmanın en kestirme ve akıllıca yolu budur. Yoksa bir kenara çekilip sorunlarını yalnız başına halletmeye çalışmak kötü sonuçlara da sebep olabilir.

 

Son Güncelleme: Cumartesi, 27 Ekim 2012 14:34