Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
e-Posta Yazdır PDF

SEN

Ali Ulvi KURUCU

Ey ömrünü bir gayeye vakfeyleyen insan,

Göğsündeki imanına mazi bile hayran!..

Tebrik ediyor, bak seni, mâbedler, ezanlar,

Ey Hak yolunun yolcusu: Kurban sana canlar!..

Alkışlıyor iclâlini, göklerde melekler,

Âtide nesiller, senin irşadını bekler!..

Zulmetle geçen günlere son vermeli artık,

Yol vermeyen engelleri, volkan gibi yak, yık!..

Rabbim, tutacaktır bu savaşlarda elinden,

Karşındaki putlar, çökecek tâ temelinden!..

İnsanlığa örnek ideal ufkuna yüksel,

Kopsun seni artık canevinden vuracak el!..

Dünyalara hükmettiğimiz günleri yâdet!..

Mâbedleri, kürsileri, minberleri şâdet!..

Ey şanlı emel kaynağı, nur çehreli yıldız!..

Ruhumda kopan fırtınalar, senden alır hız!..

Kalbimde coşan hisleri bilsen ne derindir!..

Ey Hak yolunun yolcusu: sevmek seni Din'dir!..

Her çevrede şimşekli sesin gürleyecektir,

Millet seni vicdânına rehber bilecektir!..

Üç başlı ejderle bütün çarpışacaksın,

Dağlar gibi engelleri, coşkun aşacaksın!..

Rehber olacak ülkeye irfan güneşindir,

İnsanlığa yol gösteren önderler eşindir!..

Deme "Bir günde bu iman coşarak çağlar mı?"

Yoksa -hâşâ- sana rehber olacak onlar mı?!.

Sinsi düşmanlara mahkûm olamazsın -hâşâ-

Şu gönüllerde yanan meş'aleler yandıkça!..

Genç adam!. Sen saracaksın, kanayan her yarayı,

Boğacaksın, seni iğfal edecek yaygarayı!..

En şanlı vazifeyle mükellef yaratıldın,

Peygamber'in aşkıyla, bu meydana atıldın!..

Âfâka güneşler gibi nurlar saçacaksın,

Tarihe fecirler dolu bir devr açacaksın!..

İslâmdaki sarsılmaz ilâhi idealle,

Mes'ud olacaktır, beşer erdikçe kemâle!..

Vâr ol!.. Ebediyetle berâber yaşa, parla!..

Ulvî başı, göklerde yüzen şahikalarla!..

 

Son Güncelleme: Salı, 20 Kasım 2012 21:29