Ana Sayfa Armutluyazı Köyü Kurtboğan Türbesi

Kurtboğan Türbesi

Armutluyazı Köyünde Türbeler, Efsaneler

Kurtboğan Türbesi

Armutluyazı Köyü’nün güneyinde bulunan dağın en tepesinde “KURTBOĞAN TÜRBESİ” adıyla kimliği bilinmeyen ve rivayete dayalı menkıbelerle günümüze kadar gelen basit bir türbe vardır. Her sene Mayıs ayının 7 sinde türbe mevkiinde Kur’an okunur, yağmur duasına çıkılır ve Kurtboğan tepesinin yamacında bulunan düzlükte de güreş ve şenlikler yapılır,

Kurtboğan Türbesiyle ilgili yıllar önce Köyün yaşlılarından dinlediğimiz menkıbede şöyle anlatmışlardı.

Çerkezlerin köye yerleştikleri yılların başlarında, -tam olarak zamanı bilinmiyor- yüklü, yani hamile bir inek ormanda kalmış. Peşine kurt düşmüş, gece bağırtısını duymuşlar. Sabah olunca o mevkiye gidenler ilginç bir manzara ile karşılaşmışlar. Topraktan çıkan bir el kurdun boğazına yapışarak boğmuş, inek de bir tarafta doğurmuş yavrusuyla öylece duruyorlar. Sonra kurdu elinden alıp başka yere götürmüşler ve yerden çıkan eli, tekrar toprağa gömmüşler. Fakat toprağa gömülen el tekrar tekrar yeryüzüne çıkyormuş. Köyün ileri gelenlerine sormuşlar. “Orada yatan muhtemelen şehitti. Eli kurdu boğduğu için necis oldu. Yıkamanız lazım” demiş. Eli güzelce yıkayıp temizlediklerinde kendi kendine elini toprağa çektiğini görmüşler. O günden sonra da her sene 7 mayısta o tepeye gelerek, hem yağmur duasına çıkılması, hem de bütün ölmüşlere dua okunması güreş ve şenlikler yapılması adet olmuş.

Yıllar önce köyün ihtiyarları Armutluyazı mezarlığının oradaki türbeden Kurtboğan türbesine doğru geceleri bir ışığın gelip gittiğini anlatmışlardı.

SeSiÖz
Okulda duvar gazetesi çıkarırken bazan isim olarak sesiöz yazardım, Necip Fazıl'dan esinlenerek. Sonradan bunu site ismi olarak benimsedim. Ayancık'tan iyiye güzele yönelik haberler ve yazılar yazmaktı maksadım. Yazmak bazan ihtiyaç gibi oluyor. Böylece birşeyler ortaya çıkıyor işte...

Most Popular

Recent Comments