Pazartesi, Eylül 26, 2022

Tarakçı Köyü

Tarakçı Köyü Ayancık’a 18 km uzaklıktadır. Köyde insanlar genelde emeklidir. Yılın yarıdan fazlasını köyde, üç dört ayı da genelde İstanbul’da geçirirler. Köyde çok az miktarda tarım yapılır. Köyün 7 mahallesi vardır. Tarakçı Köyü Camiinde her sene kadir gecesinde mevlid okuma ve dualar yapılır, akabinde yöresel adet olarak gelen misafirlere bal ve tatlı türleri ikram edilir.

Tarakçı köyü camii

Tarakçı Köyü Gebelit koyu balıkçı barınağı

Tarakçı Köyü hakkında 23. Haziran. 1967 tarihli Ayancık gazetesinde İdris Yılmaz tarafından yazılan bilgi köyün yakın tarihine ışık tutabilir diye düşündük.

23.Haziran.1967, Cuma – Ayancık Gazetesi
Tarakçı Köyü / Derleyen: İdris Yılmaz

Köyün idarecileri: Muhtar Hakkı UZUN, üyeler Tahir Özcan, Fahri Yılmaz, İbrahim Yıldırım, Ali Eren, Köy imamı S.Ali Uzun, Öğretmenler Sabri Erer, A.Rıza Özkan. Köy Bekçisi Hüseyin Çetin.

Bu köy 105 hane olup 765 nüfusludur, Ayancık merkezine 25 km. dir. Kaza’nın doğusunda olup sahildedir. Uzunağa, Kızlot, Gebelit, Yukarı Tarakçı, Aşağı Tarakçı, Ketenci diye beş mahallesi vardır. Muhtar Hakkı Uzun Uzunağa mahallesindendir.

Öğretim durumu: İlk olarak bu köye okul 1938 yılında Eğitmenli olarak açılmıştır. Bu durum 1947 yılına kadar   devam etmiştir. Bu köyden bir çocuk  eğitmeni okulu bitirince iki yılda başka bir köyde ilk tahsilini tamamlayıp Kastamonu Gölköy Enstitüsüne gitmiş. 1947 yılında orasını  bitirerek aynı  köye öğretmen olarak dönmüş. Ondan sonra burası beş sınıflı İlkokula kavuşmuş. Halkın öğretime karşı ilgisi sonsuzdur. Şimdiye kadar bu köyden devlet memuru olarak 4 öğretmen çıkmıştır. Halen yüksek tahsilde iki, orta tahsilde 10, ilk tahsilde de 110 öğrencisi vardır. Okuma yazma bilen oranı ise % 75 dir.

Halkın geçim durumu: Köy halkı çiftçilikle uğraşmak-tadır. En çok buğday, mısır ekmekteler, Son zamanlarda meyvacılık ve tavukculuğada çok önem vermekteler. Bilhassa meyvecilik hayli ilerlemiştir. Kasabanın meyva ihtiyacının hemen hemen yarısını bu köy karşılar. Hayvancılık bakımından her ev kendi ihtiyacı kadar hayvan beslemekte, çünkü mera işi kıttır. Köy Halkı geçimini tamamen toprağa bağlamamıştır. Gurbetçilik diğer köylerimiz gibi bu köyde de başta gelir. Hemen her evden bir kişi gurbettedir. Gurbete göç martta başlar, Dönüş ise Aralıkta olur. Köyde az miktarda yapılmakta olan balıkçılıkta günden güne artmaktadır. Taze balık yaz kış her gün bulunur. Her çeşit yaz ve kış meyvaları mevcuttur. Halkı misafirperverdir. Hemen her mahallesinde konuk yerleri vardır.

Ulaşım : Eskiden köy ulaşımını denizden kayık ve motorlarla yapardı. Ayrıca yaya yollar da vardı. Şimdi ise bir kaç sene evvel başlayan sahil yolu iki yıldır ulaşımı kolaylaştırmış, ham olmasına rağmen yağışlı olmadığı zamanlarda her gün köye araba gider. Böylece köy halkı Karadeniz’in geçit vermez azgın dalgalarında ve at beslemesinden kurtulmuştur.

Okul durumu : Bu köye ilk olarak eğitmenli bir okul 1942’de yapılmış ikinci olarak da 1947’de iki dersaneli bir okul yapılmış her ikisini de köylüler imece yoluyla yapmışlar. Şimdi ise her iki okul da barınılmaz bir hal almış. Öğrendiğimize göre bu köye üç dersaneli bir okul 1968 yılında yapılacakmış, okul susuzdur.

Köyde birlik, gelenek, görenek : îlk olarak bu köyde öğretmen İdris Yılmaz’ın delaletiyle Cami yaptırma ve onarma derneği adı altında bir dernek 1960 yılında kurulmuştur. Dernek halen faaliyettedir. Uzunoğlu Çolak Osman namı altında 90 sene önce yapılmış olan Cami, bu dernek tarafından büyük bir onarım yapılmıştır. Bu yıl köyün Uzunağa sakinleri birleşerek mahallelerine yeni bir Cami daha yapmışlardır. Gelenekleri Ayancık’ın civar köylerinde olduğu gibidir.

Düğünler davullu zurnalı, kızlar aşırı başlıklı. Gene köy halkı kendi başlarına başaramadıkları işlerini elbirliği yaparak başarmaktalar.

1950 den bu yana devlet yardımları: Yardım olarak bu köyün Kızlot mahallesine az bir yardım yapılarak bir çeşme yapılmış, onunda yaz aylarında suyu kesilir. Bundan başka bir yardım yapılmamıştır Bunun da sebebi yolsuzluktur.

Köy halkının dilekleri: Kullanılmasına başladıkları gübrenin daha ucuza mali, suni hayvan tohumlamasının yapılması temini. Gerçi bu Erfelek hayvan sağlık memuru tarafından şimdilik yapılmakta. Köyün mahallelerinin suya kavuşturulması, Ziraat ve hayvan sağlık, sıhhiye memurlarının köylerini ayda bir olsun ziyaret ederek kendilerine yol göstermelerini istemekteler. Okullarım n bir an önce yapılmasını bir ebe gönderilmesini beklediklerini. Tarihi bakımdan burası eski kalıntılara bakılırsa bir Rum köyü olduğu Gebelit mevkiindeki döküntü eserlerden anlaşılmaktadır. Derinliklere doğru inen bir kuyu, yapma tepecikler, bazı bina kalıntıları, topraktan çıkan bakır paralar, kömür ve kemik parçaları bunların delilleridir.

Turistik yerleri: Yer yer kumluk olan deniz sahili Gebelit  çayı camisi, eski evleri bunların birer örneğidir.

SeSiÖz
Selim Sinan Öztürk. Ayancık doğumlu. İHO ve AÖF Önlisans mezunu. Okulda duvar gazetesi çıkarırken bazan isim olarak sesiöz yazardı, Necip Fazıl'dan esinlenerek. Sonradan bunu kişisel olarak hazırladığı site ismi olarak benimsedi. Ayancık'tan iyiye güzele yönelik haberler ve yazılar yazmaktı maksadı. Yazmak bazan ihtiyaç gibi oluyor. Böylece birşeyler ortaya çıkıyor işte...

Most Popular

Recent Comments