Salı, Ağustos 3, 2021

Unutmayın

Unutmayın

Yavuz Bahadıroğlu – 09.04.2002 -Vakit

Her insanın bir “hayat felsefesi” var. Ya da olmalı?. Ben hayat felsefeme uygun deyişleri hayat boyu not aldım. Birazını sizinle de paylaşmak istiyorum.

* Bilgisizler arasında bir bilgin, ölüler arasında bir diri gibidir. (Hz. Muhammed sav)

* Kim ki “insanlar helak olmuştur, helak olmuştur” derse, onun kendisi helak olmuştur. (Hz. Muhammed sav)

* Bir aile ile bir devleti yönetmek arasında büyük bir fark yoktur.

* Akıllı olmak da pek bir şey değil, önemli olan o aklı yerli yerinde kullanmaktır.

* Bir insanın büyük olup olmadığını, onun alçak gönüllülüğünden anlayabilirsiniz.

* Her cinayet âdi değildir, ama her âdilik cinayettir!

* Bazılarını hep aldatabilirsiniz; bazen de herkesi. Ne var ki, herkesi her zaman aldatamazsınız.

* Alışkanlıklarınızı gerektiği zaman aşmayı göze alamazsanız, alışkanlıklarınız sizi esir alabilir.

* Altın topraktan çıkar, ama her toprak altın değildir (insanlara dikkat).

* Erişmek istedikleri hedefleri olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar. (Hayatta hedefiniz nedir?)

* Az anlamak, ters anlamaktan iyidir.

* İnsan gençliğinde öğrendiklerini yaşlılığında kavrar.

* Anlamak beğenmenin başlangıcıdır.

* Hayatınız boyunca okuyabileceğiniz en iyi, en güzel kitap annenizdir.

* Ama bazı anneler çocuğu aklından tutacaklarına, sadece elinden tutarlar.

* Hiç kimse başkasının sevincini, yahut üzüntüsünü tam olarak kavrayamaz.

* Hırsızların en zararlıları zaman hırsızları, katillerin en acımasızları da zaman öldürenlerdir.

* Kimileri dudak ucuyla, kimileri ağzıyla, kimileri gözleri, kimileri de yüreğiyle konuşur. Dinlenmeye değer olanlar gözleri ve yürekleriyle konuşanlardır. Siz onları dinleyin.

* Doğru kararlar tecrübeyle verilir, tecrübe ise daha önce verilen yanlış kararlarla kazanılır.

* Allah her şeye layık olduğunu vermiştir. Kedinin kanadı olsaydı serçe neslini dünyadan kaldırırdı. (Sâdi)

* Veli kişi toprak gibidir. Toprağa her türlü hurda ve ıskarta atılır, ama topraktan hep güzel şeyler biter. (Ak Şemsüddin)

* Eğer bir yerde küçük adamların büyük gölgeleri oluşuyorsa o yerde güneş batıyor demektir. (Çin atasözü)

* Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ölüme götürür. (Yavuz Sultan Selim)

* Ne kadar az korkarsanız, o kadar az tehlikede olursunuz. (Montaigne)

* Veciz konuşmanın sırrı, gereksiz sözleri sarf etmemektir. (Hz. Ebubekir)

* Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, aramak değildir. (Mevlâna)

* Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmektir. (Fatih)

* İnsanları okumak, kitapları okumaktan daha büyük bir gayret ve yetenek ister.

* Brütüs, “baba” gözüyle gördüğü Sezar’ı belki ağlayarak hançerledi, ama hançerledi! (Petöfi)

* Evladın mutluluğunun aynı zamanda babanın mutluluğu olduğunu evlatlar baba olduktan sonra fark ederler.

* Başarıyı en kötü biçimde kullanmak, onunla övünmektir. (Maupassant)

* Başarı da başarısızlık kadar kaypak ve geçicidir.

* Aydın beğendikçe alkışlar, halk alkışladıkça beğenir.

* Bilgi, ilgi ile kazanılır.

* Aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz. (Bernard)

* Yarı aydınlar, cahillerden daha tehlikelidir.

* Dünyanın geçer akçeleri ahirette geçmez.

* Bugün etrafımız ne kadar dolu olursa olsun, yarın hepimizi koyu bir mezar yalnızlığı bekliyor.

* Kefenin cebi yoktur.

SeSiÖz
Selim Sinan Öztürk. Ayancık doğumlu. İHO ve AÖF Önlisans mezunu. Okulda duvar gazetesi çıkarırken bazan isim olarak sesiöz yazardı, Necip Fazıl'dan esinlenerek. Sonradan bunu kişisel olarak hazırladığı site ismi olarak benimsedi. Ayancık'tan iyiye güzele yönelik haberler ve yazılar yazmaktı maksadı. Yazmak bazan ihtiyaç gibi oluyor. Böylece birşeyler ortaya çıkıyor işte...

Most Popular

Recent Comments