Salı, Ağustos 3, 2021
Ana Sayfa Ayancık'tan Portreler Yrd.Doç.Dr. Adem Çalışkan

Yrd.Doç.Dr. Adem Çalışkan

Yrd.Doç.Dr. Adem ÇALIŞKAN

A- ÖZGEÇMİŞ

Adem Çalışkan, Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Aşağıköy Köyü’nde doğdu (06.02.1962). Babası, İsmet (1937-2006); annesi, Ayşe (1939-2001)’dir.

İlköğrenimini Aşağıköy İlkokulu’nda (1968-1973), orta öğrenimini Ayancık’ta (1976-1983), yüksek öğrenimini de, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nde tamamladı (08.09.1983 – 30.09.1987).

Aynı yıl Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak İspir Lisesi’ne atandı (03.11.1987). Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda 221. Dönem (01.08.1991) dört aylık temel yedek subaylık eğitiminden sonra (30.11.1991), Tnk. Atğm. Öğretmen olarak Rize / Kalkandere’ye bağlı Yolbaşı İlköğretim Okulu Türkçe öğretmenliği (30.11.1991 – 10.09.1992) ve tekrar bir öğretim yılı İspir’de, daha sonra atandığı (15.09.1993) Samsun / Havza’da Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği görevlerinde bulundu. Bu arada, OMÜ., İlâhiyat Fakültesi, İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türk İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevliliği imtihanına girdi ve kazandı (23-24.09.1993). Bakanlığın muvafakati ile, burada 33-A maddesi kapsamında 11 yıl Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı (21.03.1994-21.06.2005).

Göreve başlar başlamaz bir yandan Fakülte’de Türk İslâm Edebiyatı derslerine girdi, diğer yandan, “Hâfız Mehmed Sebâtüddin Efendi. –Hayatı ve Eserlerinin İncelenmesi-” adlı teziyle Yüksek Lisans’ını (1994-28.06.1996), “Cumhuriyet Devri İslâmî Türk Edebiyatı (1960-2000)” adlı teziyle de doktorasını tamamladı (09.09.2002). Doktora sonrası, Fakülte’de başta “Türk İslam Edebiyatı” olmak üzere, “Çocuk Edebiyatı, Dil ve Kültür, Yazılı ve Sözlü Anlatım” gibi derslere girdi.

Çalışmalarını sırasıyla, “Millî Kültür, Diyânet Üç Aylık İlmî Dergi, Din Öğretimi Dergisi, OMÜ. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yolcu, İslâmî Edebiyat, Yedi İklim, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Okuntu, Tasavvuf, EKEV Akademi Dergisi … vb.” dergilerde yayımladı ve halen yayımlamaktadır.

Yapmış olduğu çalışmaların basında ve akademik çevrelerde de yankısı duyulmaktadır. Saha ile ilgilenen akademisyenler, gerek makale ve inceleme yazılarında, gerekse tebliğlerinde ve gerekse hazırlamış oldukları tez ve kitap çalışmalarında adından bahsetmekte, ilgili çalışmalarından yararlanıp alıntılarda bulunmaktadırlar. Ayrıca Üniversitelerin Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora ders içeriklerinde kaynakçalar arasına, bibliyografik ve ansiklopedik eserlere de girmektedir.

Çalışkan, 7 yılı öğretmenlikte ve 11 yılı üniversitede olmak üzere aşağı-yukarı toplam 18 yıllık bilgi ve tecrübesiyle 21.06.2005 günü “mesai bitimi” anılan görevinden ayrıldı…

Bu tarihten itibaren aşağı-yukarı 2 yıl 11 ay süren zaman dilimi içerisinde de çalışmalarını sürdürerek ayda bir yayımlanan bir edebiyat dergisinde Mart 2006 – Eylül 2006 ayları arasında İngilizce’den ‘edebiyat, edebiyat teorisi ve eleştiri’ üzerine çeviriler yayımladı. Kitap, makale ve çeviri türlerindeki çalışmaları üzerinde yoğunlaştı…

Nihayet, yaklaşık olarak 2 yıl 11 ay aradan sonra, Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’na Öğretim Üyesi olarak atandı (Mayıs 2008). Evli ve iki çocuk babası olan Çalışkan, halen burada Yrd.Doç.Dr. olarak görevini sürdürmektedir.

* Hakkında bkz.:

1-İhsan Işık, “Çalışkan, Adem”, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, Genişletilmiş 3.bs., Elvan Yayınları, Ankara, 2004, C. 1, s. 490.

2-İhsan Işık, “Çalışkan, Adem”, Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, 10 cilt, 1.bs., Elvan Yayınları, Ankara, 2006, C. 2, s. 877.

B- BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

BA– TEZLER

YÜKSEK LİSANS – 

Adem Çalışkan, Hâfız Mehmed Sebâtüddin Efendi. –Hayatı ve Eserlerinin İncelenmesi-, OMÜ., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun, 1996, XXII+556 s. (Danışman: Prof.Dr.Celâl Tarakçı).

DOKTORA –

Adem Çalışkan, Cumhuriyet Devri İslâmî Türk Edebiyatı (1960-2000), OMÜ., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Samsun, 2002, Cilt: I-II, XVII+563 s.; VII+564-1351 [788] s. (Danışman: Prof.Dr.Celâl Tarakçı).

BB- KİTAPLAR

bba. Telif Kitaplar

1. Adem Çalışkan, Fuzûlî’nin Su Kasidesi ve Şerhi, 1.bs., Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 316, Edebî Eserler: 12, Ankara, 1992, 166 s.; 2.bs., Ankara, 1999, 166 s.; 3.bs., Ankara, 2004, 166 s.

2. Adem Çalışkan, Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Kitabı, Cilt:1, İspir, 1991, XVII+769 s. [Yayına hazır. Kalan 2 ve 3. Ciltler henüz el yazısıyladır].

3. Adem Çalışkan, Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı (1923-1993), Samsun, 1993, XXVI+937 s. [Yayına hazır].

4. Adem Çalışkan, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Hikâye ve Roman, Samsun, 1997, 116 s. [Yayına hazır].

5. Adem Çalışkan, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Tiyatrosu, Samsun, 1997, 140 s. [Yayına hazır].

6. Adem Çalışkan, Tanzimat Sonrası Şairlerimiz ve Şiir Tahlilleri, (Cilt:1), Samsun, 1998, VIII+336 s. [Yayına hazır].

7. Dr.Adem Çalışkan, Sebâtî ve Dîvânı’ndan Seçmeler, Samsun, 2004, XXII+515 s. [Yayına hazır].

bbb. Çeviri Kitaplar

1. Raman Selden, Çağdaş Edebiyat Teorisi -Okur Rehberi-, (Çev.: Arş. Görv. Dr. Adem Çalışkan), Samsun, 1995, XIX+178 s. [Yayına hazır].

2. John Peck – Martin Coyle, Edebiyat Terimleri ve Eleştiri, (Çev.: Arş. Görv. Dr. Adem Çalışkan), Samsun, 2003, 167 s. [Yayına hazır].

3. K.M. Newton, Yirminci Yüzyıl Edebiyat Teorisi, (Çev.: Arş.Görv.Dr. Adem Çalışkan), Samsun, 2004, 234 s. [Yayına hazır].

bbc. Derleme / Çeviri Kitaplar

1. Adem Çalışkan (ed. ve çev.), Edebiyat ve Eleştiri Üzerine Çeviriler-I, Samsun, 2005, 230 s. [Yayına hazır].

2. Adem Çalışkan (ed. ve çev.), Edebiyat Teorisi Üzerine Çeviriler-I, Samsun, 2005, 214 s.

[*Ayrıca bu derleme-çeviri kitapların II. ve III. Ciltleri üzerinde çalışmalarım sürmektedir…]

BC. MAKALELER

bca. Telif Makaleler

1. Adem Çalışkan, “Şeyh Gâlib’in Bir Gazelini Şerh”, Millî Kültür, Sayı: 75, [Ankara] Ağustos 1990, ss. 53-55.

2. Adem Çalışkan, “Yunus Emre Divanı’nda Hadîs-i Şerîfler”, Millî Kültür [Yunus Emre Özel Sayısı], Sayı: 80, [Ankara] Ocak 1991, ss. 106-108.

3. Adem Çalışkan, “Yunus Emre Divanı’nda Hz. Peygamber’in Hadîs-i Şerîfleri”, Diyanet, Üç Aylık İlmî Dergi, C. 28, Sayı: 3, [Ankara] Temmuz – Ağustos – Eylül 1992, ss. 119-125.

4. Adem Çalışkan, “Ölümünün 56. Yılında Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri”, Din Öğretimi Dergisi, Sayı: 38, [Ankara] Ocak – Şubat 1993, ss. 76-90.

5. Arş.Görv. Adem Çalışkan, “Ziyâ Paşa’nın “Na’t-ı Şerîfe”si ve Açıklaması”, OMÜ. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 9, Samsun 1997, ss. 247-262.

6. Arş.Görv. Adem Çalışkan, “‘İslâm Estetiği’ Üzerine Bir Deneme”, OMÜ. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 10, Samsun 1998, ss. 323-350.

7. Arş.Görv. Adem Çalışkan, “Muallim Nâcî’nin Bir “Na‘t-ı Şerîf”i ve Tahlili”, İslâmî Edebiyat, Devre: II, Sayı: 31, [İstanbul] Ekim – Kasım – Aralık 1999, ss. 43-47.

8. Arş.Görv. Adem Çalışkan, “Fânî Âlemden Bâkî Âleme Hicret: M. Âkif İnan (1940-2000)”, Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, (M. Akif İnan Özel Sayısı), Sayı: 120, [İstanbul] Mart 2000, ss. 82-84.

9. Arş.Görv. Adem Çalışkan, “İslâmî Çocuk Edebiyatı”, OMÜ. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 12-13, Samsun 2001, ss. 409-436.

10. Arş.Görv. Adem Çalışkan, “Yahya Kemal’in ‘Sessiz Gemi’ Şiiri ve Tahlili”, İslâmî Edebiyat (Üç Aylık, İlim – Kültür – Sanat Dergisi), [Sayı: 32], [İstanbul] Ocak – Şubat – Mart 2001, ss. 28-32.

11. Arş.Görv. Adem Çalışkan, “Cenâb Şehâbeddin’in Bir ‘Münâcât’ı ve Tahlili”, http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt2/sayi2/makaleler/Cenap.pdf

[Dinbilimleri, Üç Aylık Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2, Nisan – Mayıs – Haziran 2002, ss. 195-206].

12. Arş.Görv.Dr. Adem Çalışkan, “Cumhuriyet Devri İslâmî Türk Edebiyatı’nda Bir Şair Olarak Cahit Zarifoğlu (1940-1987)”, Okuntu Dergisi [Cahit Zarifoğlu Özel Sayısı], Yıl: 3, Sayı: 10, İstanbul 2003, ss. 57-67.

13. Arş.Görv.Dr. Adem Çalışkan, “Şinâsî’nin ‘İlâhî’si ve Tahlili”, http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt3/sayi4/makale/sinasi.pdf [Dinbilimleri Üç Aylık Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 4, Ekim – Kasım – Aralık 2003, ss. 87-100].

14. Arş.Görv.Dr. Adem Çalışkan, “Yunus Emre’nin Bir İlâhisi ve Dilbilim Açısından İncelemesi”, Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 12, [Ankara] Ocak – Haziran 2004, ss. 137-157. [Ayrıca bkz.: http://www.tasavvufdergisi.net/sayi_12/sayi_12_makale_8.pdf] *Bu makale aynen ikinci kez yayımlanmıştır. Bkz.: Dr.Adem Çalışkan, “Yunus Emre’nin Bir İlâhisi ve Dilbilimsel Yönden İncelemesi”, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi – Halk Edebiyatı Araştırmaları [Bkz., http://turkoloji.cu.edu.tr/HALK_EDEBİYATI/8.pdf] (12.05.2005). *Aynı makale için bkz.: http://www.gramerimiz.com/halk_makale.htm , (01.03.2007).

15. Arş.Görv.Dr. Adem Çalışkan, “Recâizâde Mahmûd Ekrem’den Bir Na’t ve Tahlili”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, [Ankara] Bahar 2004, ss. 331-348.

16. Arş.Görv.Dr. Adem Çalışkan, “Cumhuriyet Devri İslâmî Türk Edebiyatı’nda Bir Şair Olarak M. Akif İnan (1940-2000)”, Medeniyetin Burçları / M. Akif İnan’ın Hatırasına, [Yayına haz.: Turan Koç – Ali Dursun – Mete Sungur – Mustafa Akdeniz – İbrahim Hatunoğlu], Kayseri, 2004, ss. 71-97. *Bu makale aynen ikinci kez yayımlanmıştır. Bkz.: Dr.Adem Çalışkan, “Cumhuriyet Devri İslâmî Türk Edebiyatı’nda Bir Şair Olarak M. Akif İnan (1940-2000)”, http://www.mehmetakifinan.com/hkitapoku.asp?id=40 , 28.02.2005.

17. Arş.Görv.Dr. Adem Çalışkan, “Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Makber’inden Birkaç Bendin Tahlili”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 22, [Ankara] Kış 2005, ss. 143-160.

bcb. Çeviri Makaleler

1. M. A. M. Shukri, “Bir İslâmî Edebiyat Teorisi’ne Doğru”, (Çev.: Arş. Görv. Adem Çalışkan), Yolcu, Aylık Kültür – Edebiyat – Sanat Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, [Samsun] 15 Eylül 1995, ss. 55-64.

2. Dr. Abdurrahman Re’fet el-Bâşâ, “Batı’daki En Önemli Edebî Akımlar ve İslâm’ın Onlara Karşı Konumu” (I)”, (Çev.: Arş. Görv. Adem Çalışkan – Arş. Görv. Metin Yasa), Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 8, Samsun 1996, ss. 289-295.

3. Haja Mohideen bin Mohamed Ali, “Malezya’da Tamil İslâmî Edebiyatı”, (Çev.: Arş. Görv. Adem Çalışkan), İslâmî Edebiyat, Devre: II, Sayı: 30, [İstanbul] Temmuz – Ağustos – Eylül 1999, ss. 53-57.

4. Muhammad al-Ghazali, “İslâmî Sanat ve Edebiyat Üzerine Düşünceler”, (Çev.: Arş. Görv. Adem Çalışkan), Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, Samsun 1999, ss. 335-347.

5. Âgâh Sırrı [Levend], “Dîvân Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler: Fuzûlî’de Tasannu‘ I-IV”, (Osmanlıca’dan aktaran: Arş. Görv. Adem Çalışkan), http://www.dinbilimleri.com/dergi4/dergi4.htm [Dinbilimleri, Üç Aylık Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 4, Ekim – Kasım – Aralık 2001].

6. Syed Ali Ashraf, “Edebiyat Eğitimi ve Dînî Değerler: İslâmî Yaklaşım”, (Çev.: Arş. Görv. Adem Çalışkan), http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt2/sayi1/makale/edebiyategitimi.pdf [Dinbilimleri, Üç Aylık Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 1, Ocak – Şubat – Mart 2002, ss. 143-156].

7. Jalal Uddin Khan, “İslâmî Bir Bakış Açısı İle Edebiyat Okuma”, (Çev.: Arş. Görv. Dr. Adem Çalışkan), http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt2/sayi4/makale/edebiyatokuma.pdf [Dinbilimleri, Üç Aylık Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 4, Ekim – Kasım – Aralık 2002, ss. 215-222].

8. Peter S. Hawkins, “Hıristiyânî Şiir”, (Çev.: Arş. Görv. Dr. Adem Çalışkan), http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt3/sayi1/makale/HiristiyaniSiir.pdf, [Dinbilimleri, Üç Aylık Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 1, Ocak – Şubat – Mart 2003, ss. 233-242].

9. Linda Hess – Annemarie Schimmel, “İslâmî Şiir”, (Çev.: Arş. Görv. Dr. Adem Çalışkan), http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt3/sayi1/makale/İslamiSiir.pdf, [Dinbilimleri, Üç Aylık Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 1, Ocak – Şubat – Mart 2003, ss. 243-250].

10. J. Roberth Barth S. J., “Şiir ve Din”, (Çev.: Arş. Görv. Dr. Adem Çalışkan), http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt3/sayi3/makale/siir_ve_din.pdf, [Dinbilimleri, Üç Aylık Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 3, Temmuz – Ağustos – Eylül 2003, ss. 223-232].

11. Anthony C. Yu, “Edebiyat ve Din”, (Çev.: Arş. Görv. Dr. Adem Çalışkan), http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt4/sayi1/makale/Edebiyat-ve-Din.pdf [Dinbilimleri, Üç Aylık Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 1, Ocak – Şubat – Mart 2004, ss. 231-257]. *Bu metin aynen ikinci kez yayımlanmıştır Bkz.: Anthony C. Yu, “Edebiyat ve Din”, (Çev.: Arş. Görv. Dr. Adem Çalışkan), http://sifirforum.com/index.php/topic,1529.0.html , 10 Ekim 2004.

12. Âgâh Sırrı [Levend], “Dîvân Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler: Bâkî’de Tasannu‘”, (Osmanlıca’dan Aktaran: Arş. Görv. Dr. Adem Çalışkan), http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt4/sayi2/makale/bakidetasannu.pdf [Dinbilimleri, Üç Aylık Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 2, Nisan – Mayıs – Haziran 2004, ss. 249-258].

13. Nathan A. Scott, Jr., “Modern Edebiyatın Dinî Boyutları”, (Çev.: Arş. Görv. Dr. Adem Çalışkan), http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt4/sayi3/makale/scott.pdf[Dinbilimleri, Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 3, Temmuz – Ağustos – Eylül 2004, ss. 173-186].

14. Robertson Davies, “Seküler Edebiyat Olarak Roman”, (Çev.: Arş. Görv. Dr. Adem Çalışkan), http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt4/sayi4/makale/caliskan.pdf [Dinbilimleri, Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 4, Ekim – Kasım – Aralık 2004, ss. 223-234]. *Bu metin aynen ikinci kez yayımlanmıştır Bkz.: Robertson Davies, “Seküler Edebiyat Olarak Roman”, (Çev.: Arş. Görv. Dr. Adem Çalışkan), http://www.turkdiliveedebiyati.com/sekuler_edebiyat_olarak_roman-t1366.0.html , 8 Ekim 2007.

15. O. B. Hardison, Jr., “Avrupâî Dinî Drama”, (Çev.: Arş. Görv. Dr. Adem Çalışkan), http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt5/sayi1/makale/caliskan.pdf [Dinbilimleri, Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 1, Ocak – Şubat – Mart 2005, ss. 249-259].

16. Robert Barsky, “Edebiyat Teorisine Giriş’e Giriş,” (Çev.: Dr. Adem Çalışkan), Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, Cilt: XIX, Sayı: 192, [İstanbul] Mart 2006, ss. 42-49.

17. Vince Brewton, “Edebiyat Teorisi”, (Çev.: Dr.Adem Çalışkan), Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, Cilt: XIX, Sayı: 193, [İstanbul] Nisan 2006, ss. 38-45.

18. Amidu Sanni: “İslâm’da Şiirin Yeri ve Konumu”, (Çev.: Dr.Adem Çalışkan), Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, [Peygamberimiz Özel Sayısı], Cilt: XIX, Sayı: 194, [İstanbul] Mayıs 2006, ss. 53-60.

19. John Lye, “Çağdaş Edebiyat Teorisi”, (Çev.: Dr. Adem Çalışkan), Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, Cilt: XIX, Sayı: 195, [İstanbul] Haziran 2006, ss. 39-47.

20. John Lye, “Çağdaş Teorinin Bazı Özellikleri” (Çev.: Dr.Adem Çalışkan), Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, Cilt: XIX, Sayı: 196, [İstanbul] Temmuz 2006, ss. 31-32.

21. John Lye, “Edebiyat Eleştirisi, Edebiyat Teorisi ve ‘Bizzat Teori’ Arasındaki Farklar”, (Çev.: Dr. Adem Çalışkan), Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, Cilt: XIX, Sayı: 197, [İstanbul] Ağustos 2006, ss. 45-48.

22. Dr.Mary Klages, “Hümanizm ve Edebiyat Teorisi” (Çev.: Dr.Adem Çalışkan), Yedi İklim, Edebiyat, Kültür, Sanat, Aylık Dergi, Cilt: XIX, Sayı: 198, [İstanbul] Eylül 2006, ss. 21-23.

23. Patrick Colm Hogan, “Irk-merkezlilik ve Edebiyat Teorisi Düşüncesi” (Çev.: Dr.Adem Çalışkan), Prof.Dr. Celâl Tarakçı Armağanı [Haz.: Dr.Ahmet Cüneyt Issı – Dinçer Eşitgin], 1.bs., Birleşik Yayınları, Ankara, 2008, ss. 195-211.

24. D.G. Myers, “Edebiyat Teorisi Öğretimi Üzerine” (Çev.: Dr.Adem Çalışkan), Prof.Dr.Mustafa Özbalcı Armağanı [Haz.: Dr.Ahmet Cüneyt Issı – Dinçer Eşitgin], 1.bs., Birleşik Yayınları, Ankara, 2008, ss. 145-157.

BD-ÇALIŞMALARINA YAPILAN ATIFLAR

bda.Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar:

1-Prof.Dr. Zeynep Korkmaz, “Fuzûlî’nin Dili”, Türk Dili, Sayı: 517, [Ankara] Ocak 1995, s. 78’deki dipnot 3.

2-Araş.Görv. Hikmet Atik, “Fuzûlî’de Hz. Peygamber (s.a.v.) Sevgisi”, Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: II, Şanlıurfa 1996, ss. 418, 419, 421, 422, 423, 424.

3-(Prof.Dr.) Halil İnalcık, “Fuzûlî, Hayatı ve Sanatı Üzerine Notlar”, Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları [Kaf Dağının Ötesine Varmak / Günay Kut Armağanı], Cilt: 27 / II, [Harvard University Press] 2003, s. 266, Dipnot 16.

4-Cevat Akkanat, “Cahit Zarifoğlu Kürsüsüne Katkı”, Kitap Postası, Aylık Kitap Dergisi, Sayı: 3, Haziran 2005, ss. 24-25.

**Bu metin için bkz. ve krş.: http://www.kitappostasi.com/sayi3/0314.htm -22k-.

5-Dr.Ali Bulut, “Pertev Paşa ve Durr-i Musaffâ Na’tı”, Nüsha, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: V, Sayı: 18, Yaz 2005, ss. 37-39, 44-45, Dipnot: 25, 28-29, 31.

**Ayrıca bkz. ve krş.: http://www.doguedebiyati.com/Nusha 182. Ali Bulut.htm – 109 k.

6-Prof.Dr.Süleyman Tülücü, “Mu’allakât ve Şairleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi-I”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Erzurum 2005, s. 25.

**Ayrıca bkz. ve krş.: http://194.27.49.253/ilahiyat/9M23tulucu.pdf

7-Yusuf Turan Günaydın, “Cahit Zarifoğlu Bibl/spaniyografyası”, Hece, Aylık Edebiyat Dergisi [Yedi Güzel Adam’dan Biri: Cahit Zarifoğlu], Yıl: 11, Sayı: 126 / 127 / 128, [Ankara] Haziran / Temmuz / Ağustos 2007, s. 433.

8-(Dr.)Ali Bulut, “Ali Câmi Efendi’nin el-Murtecâ Alâ Kasîdeti Durr-i Musaffâ Adlı Eseri”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yı: 7, Cilt: 7, Sayı: 4, Ekim – Kasım – Aralık 2007, s. 270 (Dipnot: 1), 311.

**Ayrıca bkz. ve krş.: http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt7/sayi4/makale/bulut2.pdf

bdb.Ulusal Başvuru Kitaplarında Alınan Atıflar:

1- Doç.Dr. H. İbrahim Şener, Kaside-i Bürde, Kaside-i Bür’e ve Su Kasidesi, İrfan Kültür Eğitim Derneği Yayınları, İzmir, 1995, s. 57, 150.

2-Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Canım, “Metin Şerhi Geleneğimiz Çevresinde Tarlan ve İpekten’in Kaleminden Fuzûlî’nin “Sana” Redifli Gazeli”, Fuzûlî Kitabı [500. Yılında Fuzûlî Sempozyumu Bildirileri], İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 1996, s. 133.

3-Mehmet Toprak, Kültür Dergisi Makaleler Bibliyografyası (1977-1994), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997, s. 168, 208, 223.

4-Prof.Dr. Namık Açıkgöz, Fuzûlî, [Osmanlı Şiir Dizisi: 4, Divan Edebiyatı: 2], Timaş Yayınları, İstanbul, 1998, s. 21, 28.

5-Prof.Dr. Abdurrahman Çetin, Hitabet ve İrşad / Güzel Konuşma ve İnsanları Etkileme Yolları, Aksa Yayınları, Bursa, 1998, ss. 62-64, 348.

6-M. Akif Özdoğan, Klâsik Arap Edebiyatı’nda Edebî Tenkit ve İbn Raşîk al-Kayravânî’nin Edebî Tenkitteki Yeri, OMÜ., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, Samsun, 2000, s. XV, 28.

7-Dr. İ. Hakkı Aksoyak, “Metin Şerhi”, Eski Türk Edebiyatı – El Kitabı, [Haz.: Dr. Mustafa İsen – Dr. Muhsin Macit – Dr. Osman Horata – Dr. Filiz Kılıç – Dr. İ. Hakkı Aksoyak], 1.bs., Grafiker Yayınları, Ankara, 2002, s. 289.

8-Alim Yıldız-Tahsin Koçyiğit, İlahiyat Fakültesi Dergileri Makale ve Yazarlar Fihristi (1952-2002), Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2002, ss. 136-140, 215, 234.

9-(Prof.Dr.) Halil İnalcık, Şâir ve Patron / Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2003, s. 37 [Dipnot 50], 86.

10-(Doç.Dr.) Turan Karataş, “Akif İnan’ın Şiiri”, Medeniyetin Burçları / M. Akif İnan’ın Hatırasına, [Yayına haz.: Turan Koç – Ali Dursun – Mete Sungur – Mustafa Akdeniz – İbrahim Hatunoğlu], Kayseri, 2004, s. 108.

14-İhsan Işık, “Çalışkan, Adem”, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, Genişletilmiş 3.bs., Elvan Yayınları, Ankara, 2004, c. 1, s. 490.

15-(Prof.Dr.) Ahmet Atilla Şentürk, “Kaynaklar”, Osmanlı Şiiri Antolojisi, 2.bs., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004, s. 570.

16-(Prof.Dr.) Halil İnalcık, “ ‘Osmanlı Medeniyeti’ ve Saray Patronajı”, Osmanlı Uygarlığı, [Haz.: Halil İnalcık – Günsel Renda], 2.bs., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2004, c. 1, s. 25, Dipnot: 45.

17-(Prof.Dr.) Halil İnalcık, “ ‘The Ottoman Civilization’ and Palace Patronage”, Ottoman Civilization, [Editors: Halil İnalcık – Günsel Renda], 2nd ed., Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism, Ankara, 2004, Volume: 1, p. 25, Footnote: 47.

18- İhsan Işık, “Çalışkan, Adem”, Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, 10 Cilt, 1.bs., Elvan Yayınları, Ankara, 2006, c. 2, s. 877.

19-(Prof.Dr.) İnci Enginün, “Cenap Şehabettin”, Servet-i Fünûn Edebiyatı [Haz.: (Prof.Dr.) İsmail Parlatır (Koordinatör) – (Prof.Dr.) İnci Enginün – (Prof.Dr.) Ömer F. Huyugüzel – (Prof.Dr.) Bilge Ercilasun – (Prof.Dr.) Mustafa Özbalcı – (Doç.Dr.) Alaattin Karaca], 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2006, s. 201.

20-Ahmet Cüneyt Issı (Dr.) – Dinçer Eşitgin, “Prof.Dr. Celâl Tarakçı Bibliyografyası”, Prof.Dr. Celâl Tarakçı Armağanı [Haz.: Dr. Ahmet Cüneyt Issı – Dinçer Eşitgin], 1.bs., Birleşik Yayınları, Ankara, 2008, s. 218.

bdc.Üniversitelerde Lisans Ders İçeriklerinde Yapılan Atıflar:

1-Prof.Dr.Ali Yılmaz, “İLA-215-Türk-İslâm Edebiyatı”, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi / Türk İslam Edebiyatı Dersi İçeriği, http://www.divinity.ankara.edu.tr/tr/index.php?s=IdI&p=1&yy=3-69k , 26.04.2005.

**Ayrıca bkz.: http://erasmus.ankara.edu.tr/divinity/index.htm#_Toc132638085

2-Prof.Dr.Ali Yılmaz, “İLA-215-Turkish – Islam Literature”, Ankara University, The Faculty of Divinity, Islamic History and Arts Department, Turkish – Islam Literature Main Branch, http://www.divinity.ankara.edu.tr/en/index.php?p=cd&i=141

**Ayrıca bkz.: http://erasmus.ankara.edu.tr/divinity/index.htm#_Toc132638085

3-Prof.Dr.Ali Yılmaz, “İLÖ-317-Türk-İslâm Edebiyatı”, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi / Türk İslam Edebiyatı Dersi İçeriği, http://www.divinity.ankara.edu.tr/tr/index.php?s=IdI&p=2&yy=5 , 26.04.2005.

4-Prof.Dr.Ali Yılmaz, “İLÖ-317-Turkish – Islam Literature”, Ankara University, Faculty of Divinity / Contents of Turkish Islam Literature Course, http://www.divinity.ankara.edu.tr/en/index.php?p=cd&i=55 , 24.06.2006.

5-Prof.Dr.Cemâl Kurnaz, “TDE 303 / Eski Türk Edebiyatı (V. Yarıyıl)”, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, http://www.gef.gazi.edu.tr/ects_gef/ects_tr/ects_turkdili/pdf/Ects_3_1.pdf , 22.03.2006.

6-Prof.Dr.Cemâl Kurnaz, “TDE 303 / Classical Turkish Literature”, Gazi University, Faculty of Education, Department of Secondary Education Social Sciences Teaching / Turkish Language and Literature Teaching Programme, http://www.gef.gazi.edu.tr/ects_gef/ects_eng/ects_turkdili/pdf/EctsEng_3_1.pdf , 22.03.2006.

7-Doç.Dr.Hatice Aynur, “4032-Metin Şerhi (S)”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Öğretim Programı [Güz / 7. Yarıyıl] [Bkz., http://www.tde.yildiz.edu.tr/lisans.doc , 29.07.2006].

bdd.Üniversitelerde Yüksek Lisans Ders İçeriklerinde Yapılan Atıflar:

8-Prof.Dr.Mehmet Akkuş, “Klasik Edebî Metin Şerhleri”, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk-İslâm Edebiyatı Bilim Dalı, 2005-2006 Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Programı [Bkz., http://sosbilens.ankara.edu.tr/turkislamedb_turkce-ing.doc , 22.07.2006].

9-Prof.Dr.Mehmet Akkuş, “Klasik Edebî Metin Şerhleri”, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk-İslâm Edebiyatı Bilim Dalı, 2005-2006 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Programı [Bkz., http://sosbilens.ankara.edu.tr/turkislamedb_turkce-ing.doc , 22.07.2006].

10-Prof.Dr.Mehmet Akkuş, “Commentaries on Classical Literary Text”, Ankara University, Institute of Social Sciences, History of Islam and Its Arts, Turkish-Islamic Literature, 2005-2006 Autumn, Master [Bkz., http://sosbilens.ankara.edu.tr/turkislamedb_turkce-ing.doc , 22.07.2006].

bde.Üniversitelerde Doktora Ders İçeriklerinde Yapılan Atıflar:

11-Prof.Dr.Mehmet Akkuş, “25036003-Türk-İslâm Edebiyatı Metin Şerhleri I”, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk-İslâm Edebiyatı Bilim Dalı, 2005-2006 Güz Yarıyılı Doktora Programı [Bkz., http://sosbilens.ankara.edu.tr/turkislamedb_turkce-ing.doc , 22.07.2006].

12-Prof.Dr.Mehmet Akkuş, “25036003-Commentaries on Turkish-Islamic Literary Texts I”, Ankara University, Institute of Social Sciences, History of Islam and Its Arts, Turkish-Islamic Literature, 2005-2006 Autumn, Doctorate [Bkz., http://sosbilens.ankara.edu.tr/turkislamedb_turkce-ing.doc , 22.07.2006].

13-Prof.Dr.Mehmet Akkuş, “25036004-Türk-İslâm Edebiyatı Metin Şerhleri II”, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk-İslâm Edebiyatı Bilim Dalı, 2005-2006 Bahar Yarıyılı Doktora Programı [Bkz., http://sosbilens.ankara.edu.tr/turkislamedb_turkce-ing.doc , 22.07.2006].

14-Prof.Dr.Mehmet Akkuş, “25036004-Commentaries on Turkish-Islamic Literary Texts II”, Ankara University, Institute of Social Sciences, History of Islam and Its Arts, Turkish-Islamic Literature, 2005-2006 Spring, Doctorate [Bkz., http://sosbilens.ankara.edu.tr/turkislamedb_turkce-ing.doc , 22.07.2006].

15-Prof.Dr.Mehmet Akkuş, “25036020-Klasik Edebî Metin Şerhleri II / Uzmanlık Alan Dersi”, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk-İslâm Edebiyatı Bilim Dalı, 2005-2006 Bahar Yarıyılı Doktora Programı [Bkz., http://sosbilens.ankara.edu.tr/turkislamedb_turkce-ing.doc , 22.07.2006].

16-Prof.Dr.Mehmet Akkuş, “25036020-Commentaries on Classical Literary Texts II”, Ankara University, Institute of Social Sciences, History of Islam and Its Arts, Turkish-Islamic Literature, 2005-2006 Spring, Doctorate [Bkz., http://sosbilens.ankara.edu.tr/turkislamedb_turkce-ing.doc , 22.07.2006].

bdf.İnternette Yayımlanan Yazılarda Yapılan Atıflar:

17-A. Osman Dönmez, “Şiirin Burçlarında Açan Çiçek: Na’t”, http://www.siberadem.com/siir_burclari.htm , 05.08.2006.

Doç.Dr.Adem Çalışkan tarafından Güncelleme: 13.08.2008

Önceki İçerikYusuf Özcan
Sonraki İçerikProf.Dr. Sedat Demircan
SeSiÖz
Selim Sinan Öztürk. Ayancık doğumlu. İHO ve AÖF Önlisans mezunu. Okulda duvar gazetesi çıkarırken bazan isim olarak sesiöz yazardı, Necip Fazıl'dan esinlenerek. Sonradan bunu kişisel olarak hazırladığı site ismi olarak benimsedi. Ayancık'tan iyiye güzele yönelik haberler ve yazılar yazmaktı maksadı. Yazmak bazan ihtiyaç gibi oluyor. Böylece birşeyler ortaya çıkıyor işte...

Most Popular

Recent Comments