Pazar, Ekim 17, 2021
Ana Sayfa Yazma İhtiyacı Seçilmiş Yazılar Zemzem yeryüzündeki suların en efdalidir

Zemzem yeryüzündeki suların en efdalidir

Zemzem yeryüzündeki suların en efdalidir

(Mevlüt Özcan 7.03.2002 MilliGazete)

Tıbb-ı Nebevi yazarlarından İbni Kayyım diyor ki:

Kendim ve başkalarının üzerinde, zemzem suyu ile şifa bulmayı tecrübe ettim. Beni hayrete düşüren tesirlerini gördüm. Çeşitli hastalıklara mübtelâ oldum; şifasını zemzem içerek -Allah’ın izniyle- buldum.

Zemzem şifa niyetiyle içilirse:

* Mideyi temizler.

* Böbrekleri temizler.

* Bağırsakları temizler.

* Karaciğer için çok faydalıdır.

* Başağrısını giderir.

* Üzüntü ve kederleri izale eder.

* Gözlerdeki görme duyusunu kuvvetlendirir.

* Kalbi güçlendirir.

* Harareti söndürür. (İbni Kayyım. Mukaddime sf: 39)

Peygamberimiz Efendimizin:

“Zemzem hangi niyetle içilirse, onun içindir” beyanını asla unutmamak lâzımdır.

Zemzem suyu mübârekliğinin yanında birleşiminde de diğer sulardan farklı bir özelliğe sahiptir.

Zemzem suyunda kimyasal farklılıklar şöyle çıkmıştır:

Eriyici mâdeni tuz: milyonda 1620 mgram,

Klor grubu milyonda: 234 m. gram.

Karbonat grubu: milyonda 365 m. gram.

Kükürt grubu: milyonda 190 m. gram.

Nitrat yok, Sülfat yok.

Hafif tuzludur. Bundan dolayı da uzun müddet kokuşmadan bekler. Bir çok Müslümanın evinde yıllarca bekletilmiş zemzem suyu vardır. Hiçbir bozulma söz konusu değildir.

Zemzem suyunun Mekke dışına götürülmesi sünnettir.

Hz. Aişe radiyallahu anha validemiz:

“Peygamber Aleyhisselâm gittiği yerlere zemzem suyundan götürürdü.” beyanında bulunmuştur. (Tirmizi Hacc: 963. Hâkim. Menasik: 1/485. E. Nuaym ur. 125 b.)

Câbir bin Abdullah (r.a.) diyor ki:

Peygamberimiz Efendimiz Medine’ye hicretten sonra -Mekke’nin de fethinden önce-Mekke’de bulunan Süheyl İbni Amr’a bir mektup göndererek, kendisine acele olarak zemzem suyu gönderilmesini isteyerek mektubunda şu ibarelere yer vermişti:

“Bu mektubum sana geceleyin gelirse sabahı bekleme, gündüz gelirse akşamı bekleme; bana derhal zemzem suyu gönder”

Bu mektubu Süheyl İbni Amr alır almaz iki büyük tulum ile gizlice Resulullah (SAV) Efendimiz’e zemzem göndermiştir.

Hz.Ömer’in oğlu Abdullah anlatıyor:

Rasulullah (SAV) Hudeybiye antlaşması sırasında bir Kureyşliye, Hudeybiye’ye zemzem suyu getirmesini söyledi. Adam Rasulullah’ın arzusunu yerine getirdi. Rasulullah (SAV), o suyu Medine-i Münevvere’ye götürdü. (Kütüb-i Sitte Muhtasarı Terc. ve Şerhi C/6, Sf: 157-158. M. Zevâid: 3/286. K. Hafa: 2/177)

Bu rivâyetler:

Zemzemin faziletine delâlet eder,

Hacıların Hacc ve Umre dönüşü, beraberlerinde zemzem suyu götürme âdetinin nebevi bir sünnet olduğunu beyan eder.

Zemzem suyu doyurucudur.

Peygamberimiz (SAV) sabahleyin zemzem içer uzun müddet bir şey yemezlerdi. Ebu Zerr (RA) Müslüman olmadan Peygamberimizin bir sorusu üzerine otuz gündür sadece zemzem suyu içtiğini ve kilo aldığını beyan etmiştir. Bunun üzerine Efendimiz (SAV):

“Zemzem mübarek bir sudur. O, hakikaten doyurucu bir yemektir (hastalıklara şifa verici bir ilaçtır)” buyurmuştur. (Müslim, Sahabe,H.No: 132, Müsned: 5/175. K.Hakâyık: 2/80)

Zemzem suyu ayakta da, oturarak da içilebilinir. Abdestte, gusülde kullanılır.

Necasetlerin temizlenmesinde kullanılması mekruhtur. İstincada (taharetlenmekte) kullanılması mekruhtur.

Zemzem yeryüzündeki suların en efdalidir…

SeSiÖz
Selim Sinan Öztürk. Ayancık doğumlu. İHO ve AÖF Önlisans mezunu. Okulda duvar gazetesi çıkarırken bazan isim olarak sesiöz yazardı, Necip Fazıl'dan esinlenerek. Sonradan bunu kişisel olarak hazırladığı site ismi olarak benimsedi. Ayancık'tan iyiye güzele yönelik haberler ve yazılar yazmaktı maksadı. Yazmak bazan ihtiyaç gibi oluyor. Böylece birşeyler ortaya çıkıyor işte...

Most Popular

Recent Comments